Dofinansowanie do firmy na start

Planujesz uruchomić swoją działalność gospodarczą? Potrzebujesz pieniędzy na start? Zobacz, o jakie dofinansowanie do firmy na start możesz się ubiegać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie do firmy na start?

Głowisz się nad pytanie, gdzie uzyskać dofinansowanie do firmy na start? Otóż jest kilka opcji, gdzie możesz uzyskać wsparcie. Jednak miej na uwadze, że nie możesz ubiegać się jednocześnie o dwa z nich. Musisz dokonać wyboru jednej z dostępnych możliwości finansowania.

dofinansowanie do firmy na start

Dofinansowanie na założenie biznesu możesz pozyskać z:

Dofinansowanie do firmy na start z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do firmy na start z PUP?

Jesteś osobą bezrobotną, opiekunem osoby z niepełnosprawnościami lub absolwentem KIS lub CIS? Jeśli tak, to możesz wnioskować o dotacje z PUP. Jednak sam status na rynku pracy to za mało, abyś mógł złożyć wniosek o dofinansowanie. Musisz dodatkowo spełniać konkretne zasady. Jakie dokładnie znajdziesz w regulaminie Twojego urzędu pracy. Zatem w pierwszej kolejności dokładnie się z nim zapoznaj.

Sprawdź, czy spełniasz poniższe warunki:

To najważniejsze z zasad, które musisz spełniać. Pozostałe dostępne są we wspomnianym już regulaminie. Zapamiętaj, że w sytuacji niespełnienia choćby jednego z warunków, nie masz możliwości uzyskania dotacji.

Ile wynosi dofinansowanie do firmy na start z urzędu pracy?

Dotacja do firmy na start z PUP maksymalnie może wynieść 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie to kwota wynosząca ok. 38 tys. zł. Pamiętaj, że każdy urząd pracy może samodzielnie ustalić maksymalną wysokość dofinansowania. Oznacza to, że najczęściej jest ona niższa niż przewidziana w ustawie. Bardzo często dofinansowania z PUP mieszczą się w granicach 20-27 tys. zł.

Porada

Jeżeli Twój Pośredniak określa, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 27 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już podczas oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do firmy na start z PUP?

W przypadku dotacji z urzędu pracy możesz kupić: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. Zwróć też uwagę, że w wielu urzędach pracy sfinansujesz również wydatki związane z adaptacją lokalu oraz doradztwem prawnym.

Planując wydatki w ramach dotacji miej na uwadze kilka poniższych kwestii. Najpierw drobiazgowo zobacz, co możesz, a czego nie możesz kupić z dofinansowania. Najczęściej dofinansowanie do firmy na start nie może być wydatkowane na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

Dotacji z urzędu pracy nie możesz również przeznaczyć na sfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania firmy oraz kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dotacji rzeczy.

Następnym warunkiem są progi procentowe między określonymi kategoriami wydatków. Może być np. tak, że będziesz musiał na sprzęt wydać min. 50% dofinansowania, na materiały nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeżeli wnioskujesz o 30 tys. zł, to na na środki trwałe musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz wydać więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz wydać nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Jak uzyskać dofinansowanie do firmy na start z urzędu pracy?

Planujesz uzyskać dofinansowanie do firmy na start z PUP? Jeżeli tak, to najpierw musisz się zarejestrować w urzędzie jako osoba bezrobotna. Następnie wypełniasz i składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy przyjmuje dokumenty w naborze otwartym lub zamkniętym, a na ich ocenę ma 30 dni.

dofinansowanie do biznesu na start

Jeśli uzyskasz pozytywną decyzję, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. gwarancję bankową), a następnie oczekujesz na przelew dofinansowania. Jeśli dotacja wpłynie na Twoje konto, możesz zarejestrować firmę.

Następny etap to zrobienie zakupów i późniejsze rozliczenie wydatków w określonym w umowie czasie. W trakcie trwania umowy o dofinansowanie do otwarcia biznesu możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy pobierasz z urzędu skarbowego i ZUS-u określone w umowie zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Zaświadczenia przedstawiasz później w urzędzie pracy. Rozliczasz się końcowo i rozwiązujesz umowę.

Dofinansowanie do firmy na start z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do firmy na start z UE?

O unijne dofinansowanie do firmy na start możesz wnioskować, jeśli jesteś osobą bezrobotną, bierną zawodowo, imigrantem, reemigrantem, opiekunem osób z niepełnosprawnościami, ubogim pracującym, odchodzącym z rolnictwa lub ich rodziną.

Ile wynosi dofinansowanie do firmy na start z Unii Europejskiej?

Kwota dotacji z Unii Europejskiej jest zależna od konkretnego projektu. Bierze się to stąd, że ten rodzaj dofinansowań przydzielany jest w ramach określonych projektów szkoleniowo-doradczych. Suma dofinansowania średnio oscyluje w granicach 23-27 tys. zł.

Pamiętaj, że poza samą kwotą dofinansowania, możesz uzyskać również tak zwane wsparcie pomostowe przez pół roku lub rok. Średnio waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do firmy na start z UE?

Dofinansowanie do biznesu na start możesz wydać na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie do firmy na start z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie unijne możesz uzyskać, jeśli dostaniesz się do danego projektu. Najpierw, musisz znaleźć określony projekt doradczo-szkoleniowy. Zarządzają nimi wojewódzkie urzędy pracy.

Następny etap to złożenie formularza rekrutacyjnego. Formularz to z zasady uproszczona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja ocenia pod kątem formalnym i merytorycznym. Następny krok polega na rozmowie kwalifikacyjnej do projektu.

dofinansowanie do firmy na start

Po pozytywnym zakończeniu każdego etapu i zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów, jesteś zapraszany do udziału w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po ukończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Końcowy etap to ponowna ocena pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskasz wystarczającą liczbę punktów, możesz otrzymać dotację do otwarcia biznesu.

Dofinansowanie do firmy na start z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do firmy na start z PFRON?

O dotacje z PFRON mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie do firmy na start z PFRON?

Dotacja z PFRON maksymalnie może oscylować w granicach 6-15- krotności średniego wynagrodzenia. Jeśli zadeklarujesz, że działalność będziesz później prowadził przez 12 miesięcy, to możesz wnioskować o nie więcej niż 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 38 tys. zł).

Natomiast w przypadku zadeklarowania we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez 24 miesiące, to możesz wnioskować maksymalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 100 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do firmy na start z PFRON?

Za dofinansowanie do firmy na start z PFRON możesz kupić na środki trwałe: maszyny, sprzęt, wyposażenie, a także reklamę oprogramowanie, czy towar/materiały.

Jak uzyskać dofinansowanie do firmy na start z PFRON?

Zarejestruj się w urzędzie pracy i złóż wniosek. Pamiętaj, że urząd pracy może go rozpatrzyć zazwyczaj w czasie 30 dni. Jeśli decyzja urzędu będzie pozytywna, następuje etap negocjacji, który dotyczy finalnego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą takich zagadnień jak: kwota dofinansowania, zabezpieczenie, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie firmy, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie do firmy na start z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do firmy na start z BGK?

Pożyczkę do firmy na start z BGK to forma pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O pożyczkę mogą wnioskować?

Ile wynosi pożyczka do firmy na start z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Wysokość wspomnianej pożyczki nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do firmy na start z BGK?

Pożyczkę do firmy na start z BGK możesz możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie do firmy na start z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą praktykę dentystyczną. W kolejnym kroku składasz wniosek o dotację na gabinet dentystyczny.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o dofinansowanie na gabinet dentystyczny i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie do firmy na start – podsumowanie

Dofinansowanie do firmy na start możesz uzyskać m.in. z: urzędu pracy, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego, PFRON-u. Zapamiętaj, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Musisz zdecydować się na jedną z dostępnych możliwości.

W związku z tym dość drobiazgowo zweryfikuj zasady przyznawania dotacji, kwoty, swoje możliwości oraz potrzeby i dopiero wówczas wybierz odpowiedni dla siebie instrument finansowy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share