Dofinansowanie dla osób zakładających działalność

Planujesz otworzyć firmę? Jeśli tak, to warto mieć kapitał na start. Pamiętaj, że nie musisz opierać się tylko i wyłącznie na własnych środkach. Możesz skorzystać z dostępnych na rynku dotacji. Sprawdź, o jakie dofinansowanie dla osób zakładających działalność możesz się ubiegać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Skąd dofinansowanie dla osób zakładających działalność?

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie dla osób zakładających działalność, to warto sprawdzić, skąd możesz je pozyskać. Mogą to być zarówno środki bezzwrotne (dotacje), jak również zwrotne (niskooprocentowane pożyczki).

dofinansowanie dla osób zakładających działalność

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność może pochodzić z:

Zobacz, czym charakteryzują się poszczególne instrumenty finansowe, o jakie kwoty możesz się ubiegać i na co możesz przeznaczyć środki. Zwróć uwagę, że nie możesz wnioskować o pieniądze z dwóch różnych źródeł, więc musisz zdecydować się na jedną z opcji.

Jakie dofinansowanie dla osób zakładających działalność z urzędu pracy?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla osób zakładających działalność?

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność z urzędu pracy skierowane jest do bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP, musisz spełnić określone warunki. Nie możesz:

Ile wynosi dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PUP?

Kwoty dotacji z urzędu pracy mogą być różne pomiędzy poszczególnymi pośredniakami. Co wynika stąd, że każdy z nich może sam dowolnie określić maksymalną pulę dofinansowania. Z reguły mieszczą się one w przedziale 20-37 tys. zł.

Co do zasady, maksymalna kwota dotacji z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli około 42 tys. zł. Jednak bardzo rzadko można ubiegać się o pełną kwotę. Pamiętaj, że przekroczenie kwoty dofinansowania będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób zakładających działalność z urzędu pracy?

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PUP możesz przeznaczyć na zakup:

Zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów sprawdź w regulaminie, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji z PUP. Każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy, które możesz sfinansować z dotacji i tych z niej wykluczonych.

dofinansowanie dla osób zakładających działalność

Bardzo często z dotacji z urzędu pracy nie kupisz samochodu, szkoleń i kursów, akcji i obligacji, nieruchomości, kasy fiskalnej. Nie sfinansujesz również kosztów transportu i przesyłki zakupionych rzeczy.

Następna kwestia to progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Co oznacza, że np. na reklamę możesz wydać jedynie 10% wnioskowanej kwoty, na adaptację lokalu tylko 20% dotacji, a na towar maksymalnie do 50% dofinansowania.

Przykład

Ubiegasz się o 20 tys. zł. Zatem 10 tys. zł przeznaczasz na sprzęt, na reklamę 2 tys. zł, a na towar 8 tys. zł.

Miej na względzie, że każdy wydatek musi być ściśle związany z profilem Twojej działalności i niezbędny do jej uruchomienia i późniejszego świadczenia usług. Ponadto każda pozycja we wniosku musi być szczegółowo uzasadniona.

Przykład

Załóżmy, że zamierzasz założyć firmę szkoleniową i chcesz kupić projektor. Wówczas w uzasadnieniu jego zakupu możesz napisać, że projektor jest niezbędny do wyświetlania prezentacji podczas szkoleń, buduje profesjonalny wizerunek firmy. Dodatkowo bardzo często zdarza się, że w danym miejscu prowadzenia szkolenia sprzęt do prezentacji jest niedostępny, dlatego trzeba mieć własny.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób zakładających działalność z urzędu pracy?

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie dla osób zakładających działalność z urzędu pracy, musisz poświęcić nieco czasu na opracowanie wniosku. Dokładnie opisz swój pomysł na biznes. Wskaż, jakie usługi lub produkty chcesz sprzedawać. Napisz, jak wygląda sposób świadczenia usług, jak przebiega dystrybucja produktów.

Przykład

Zakładasz firmę budowlaną zajmującą się kompleksowym wykańczaniem wnętrz. Po szczegółowym opisie usług (np. malowanie, układanie paneli, płytek, szpachlowanie etc.). Możesz wskazać, jak przebiega współpraca z klientem.

Proces świadczenia moich usług będzie przebiegał w następujący sposób: 
– kontakt ze strony klienta, 
– przyjęcie zamówienia i ustalenia szczegółów (zakres prac, lokalizacja), 
– wycena i projekt, 
– dojazd do klienta i realizacja usługi. 

Następnie opisz swoich klientów (płeć, wiek, lokalizacja, zarobki, potrzeby, oczekiwania). Napisz, w jaki sposób utrzymasz klientów i jak będziesz się reklamował (np. strona www, social media, ulotki).

W kolejnym kroku opisz lokalne uwarunkowania. Wskaż swoich konkurentów. Wybierz kilka zbliżonych profilowo firm i opisz ich mocne oraz słabe strony. Napisz, w czym Ty będziesz lepszy i jakie masz przewagi. Opisz rynek, na którym zamierzasz działać. Wykorzystaj dostępne analizy, raporty czy dane.

Przykład

Opisałeś swoją konkurencję wskazując ich mocne oraz słabe strony. Czas, żebyś wskazał własne przewagi nad konkurentami. Mogą to być: wyższa jakość, niższe ceny i atrakcyjne rabaty dla stałych klientów, szersza reklama (np. strona www, ulotki, social media), terminowość (jeśli widzisz, ze Twoja konkurencja zawala terminy).

Opracuj analizę SWOT oraz analizę finansową. Zwróć uwagę, aby były poprawne i nieprzeszacowane. Pamiętaj o tym, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym. Do wniosku dołącz załączniki obligatoryjne oraz dodatkowe, które zwiększą Twoją szansę na dotację (np. listy intencyjne, referencje).

Jakie dofinansowanie dla osób zakładających działalność z Unii Europejskiej?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla osób zakładających działalność z UE?

O dofinansowanie dla osób zakładających działalność ze środków unijnych mogą ubiegać się:

Ile wynosi dofinansowanie dla osób zakładających działalność?

Maksymalna kwota dotacji wynosi ok. 23-27 tys. zł. Zatem są to kwoty porównywalne z dofinansowaniem z PUP.

dofinansowanie dla osób zakładających działalność

Plusem tego dofinansowania jest tak zwane wsparcie pomostowe. To dodatkowa kwota (w zależności od projektu 1-2 tys. zł), którą otrzymujesz prze 6 lub 12 miesięcy. Możesz ją przeznaczyć na bieżące koszty działalności (ZUS, podatki, rachunki).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób zakładających działalność z UE?

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność ze środków UE możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, narzędzia), oprogramowanie, reklamę (strona www, ulotki, wizytówki), remont i adaptację lokalu, samochód, zatowarowanie.

Nie możesz dotacji z UE przeznaczyć na zakup kasy fiskalnej, szkolenia, zakup nieruchomości, akcji i obligacji. To tylko niektóre z wydatków zakazanych. Każdy regulamin szczegółowo określa akceptowalne i wykluczone z dofinansowania zakupy.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób zakładających działalność w ramach środków unijnych?

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie dla osób zakładających działalność ze środków unijnych. To w pierwszej kolejności musisz znaleźć projekt. Realizowane są przez firmy szkoleniowe lub fundacje.

Pierwszym krokiem po znalezieniu projektu jest przygotowanie formularza rekrutacyjnego. To skrócona wersja biznesplanu opisująca Twój pomysł. Formularz weryfikuje się pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli oba etapy weryfikacji przebiegną pozytywnie, kolejnym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Sprawa realność Twojego pomysłu, przedsiębiorczość, poziom motywacji do założenia własnej firmy i jest jednym z ważniejszych kryteriów oceny. Zobacz, jak możesz przygotować się do takiej rozmowy kwalifikacyjnej.

Kolejny etap to szkolenia. Cykl szkoleń składających się z bloków tematycznych dotyczących rejestracji firmy, księgowości, marketingu, biznesplanu. Po zakończeniu szkoleń składasz właściwy wniosek, który ponownie weryfikuje się formalnie i merytorycznie. Jeśli będzie ok, otrzymujesz dofinansowanie.

Jakie dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PFRON?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PFRON?

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PFRON jest skierowane do osób z niepełnosprawnościami, które zarejestrowane są w urzędzie pracy jako bezrobotne. Mogą się o nią ubiegać również osoby zgłoszone w urzędzie pracy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PFRON?

Dotacja z PFRON wynosi maksymalnie 15- krotność średniej krajowej. Jednak kwota, o jaką możesz się ubiegać zależy od deklaracji okresu, przez jaki będziesz prowadził swoją przyszłą działalność.

Przykład

Jeśli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 12 miesięcy po uzyskaniu dotacji. Możesz ubiegać się maksymalnie o 6-krotność średniej krajowej (ok. 42 tys. zł).

Natomiast jeśli zadeklarujesz, że będziesz prowadził działalność 24 miesiące, to możesz ubiegać się o 15-krotność średniej krajowej, czyli ponad 100 tys. zł.

Zwróć jednak uwagę, że każdy urząd pracy, który zajmuje się przydzielaniem tych środków, może dowolnie określić pułap dofinansowania. Bardzo często jest on niższy i maksymalna kwota dotacji z PFRON może wynosić np. 55 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON możesz przeznaczyć na zakup:

Dodatkowo w zależności od urzędu pracy mogą pojawić się progi procentowe między poszczególnymi kategoriami wydatków. Co oznacza, że np. na środki trwałe musisz wydać minimum 50% dotacji, na reklamę jedynie 10%, a na towar maksymalnie do 50% dofinansowania.

Przykład

Planujesz założyć firmę informatyczną i ubiegasz się o 20 tys. zł. W związku z tym na sprzęt (laptop, monitor, myszka, urządzenie wielofunkcyjne, dysk zewnętrzny) musisz wydać 10 tys. zł. Na reklamę możesz przeznaczyć 2 tys. zł, a na towar 8 tys. zł.

Ponadto sprawdź w swoim urzędzie, co możesz i czego nie możesz kupić w ramach dotacji z PFRON. Każdy urząd ma swój własny katalog wyłączeń, czyli wydatków, których nie sfinansujesz z dotacji. Najczęściej z dofinansowania nie możesz kupić samochodu, kursów i szkoleń, nieruchomości, gruntów, kasy fiskalnej, akcji, obligacji, odzieży do własnego użytku.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób zakładających działalność w ramach środków z PFRON?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku. Jego rozpatrzenie zajmuje urzędowi pracy 30 dni. W przypadku braków formalnych po 14 dnia od złożenia wniosku możesz zostać wezwany do jego uzupełnienia.

dofinansowanie dla osób zakładających działalność

Następnie jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, to przechodzisz negocjacje z urzędem pracy. Ich wynikiem jest ustalenie kształtu umowy oraz ostatecznej kwoty (może być niższa niż wnioskowana).

W efekcie podpisujesz wcześniej wynegocjowaną umowę. Działalność zakładasz dopiero po uzyskaniu dotacji. Po założeniu firmy otrzymujesz na konto dofinansowanie i musisz je wydatkować zgodnie z postanowieniami umowy.

Jakie dofinansowanie dla osób zakładających działalność z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla osób zakładających działalność z BGK?

O pożyczkę „Wsparcie w starcie” z Banku Gospodarstwa Krajowego mogą ubiegać się:

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób zakładających działalność z BGK?

Pożyczkę „Wsparcie w starcie” możesz przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, narzędzi. Sfinansujesz również koszty reklamy, wyposażenia lokalu, zatowarowania.

Porada

Zwróć uwagę, aby każdy wydatek był ściśle związany z profilem Twojej działalności. Np. jeśli zakładasz firmę budowlaną, to zakup ekspresu do kawy nie będzie wydatkiem uzasadnionym.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób zakładających działalność z BGK?

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku u pośrednika finansowego (w zależności od województwa). Wniosek rozpatruje się w ciągu 14 dni i po tym czasie otrzymujesz decyzję pozytywną lub negatywną.

W przypadku pozytywnej, podpisujesz umowę, rejestrujesz działalność i otrzymujesz pożyczkę. Maksymalny okres, na który możesz wziąć pożyczkę wynosi 7 lat. W to wlicza się roczna karencja w spłacie.

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność – podsumowanie

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność może pochodzić z kilku źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej lub PFRON-u. Ważne jest to, że możesz wybrać tylko jedno z nich.

Każda z powyższych możliwości charakteryzuje się innymi warunkami, kwotami i procedurą uzyskania dofinansowania. Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj wsparcia, dokładnie zapoznaj się z regulaminem.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share