Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy?

Wiele osób ubiegających się o dofinansowanie z PUP gubi się w gąszczu przepisów i ma problem z przygotowaniem dokumentacji. Jeśli i Ciebie przeraża wizja samodzielnego uzupełniania wniosku. To mam dla Ciebie praktyczną instrukcję, która krok po kroku pokaże Ci, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy? Zacznij od regulaminu

Jeśli zamierzasz uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To pierwszym krokiem powinno być dokładne sprawdzenie regulaminu. Po pierwsze, zweryfikuj czy jesteś osobą, która może ubiegać się o dofinansowanie z PUP. Pamiętaj, że składając wniosek o dotację z urzędu pracy nie możesz posiadać zarejestrowanej działalności czy zaległości z tytułu wcześniej prowadzonej firmy.

jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy

Następnie w regulaminie masz opisane, w jaki sposób należy przygotować wniosek (np. jaką czcionką musisz go wypełnić), na co możesz przeznaczyć dotację czy jaką formę zabezpieczenia dofinansowania możesz wybrać.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy?

Zobacz, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy. Poniżej znajdziesz kluczowe elementy wniosku, które są najbardziej istotne przy ocenie Twojego pomysłu na biznes. Pamiętaj, że każdy urząd pracy ma swój wzór wniosku, co powoduje, że mogą się one między sobą różnić.

Wykształcenie i doświadczenie

Zwróć uwagę, że dla pośredniaka jedną z głównych kwestii na którą zwraca uwagę przy ocenie wniosku o dotację z PUP. Jest zgodność Twojego wykształcenia i doświadczenia z planowaną działalnością. Im większa, tym masz większą szansę na uzyskanie dofinansowania.

Oczywiście nie wyklucza to zdobycia dotacji w innej dziedzinie niż Twoja dotychczasowa. Brak doświadczenia nie jest przeszkodą. Przeczytaj o tym, jak zdobyć dofinansowanie z PUP bez doświadczenia.

Dlatego staraj się wykazać jak największą spójność między swoją karierą zawodową a przyszłym biznesem. Zacznij od wskazania swojego wykształcenia oraz ukończonych szkoleń. Zaznacza, jakich umiejętności się nauczyłeś podczas kursów i w jaki sposób będziesz mógł je wykorzystać w swojej działalności.

Następnie przejdź do opisu swojej ścieżki zawodowej. Wymień firmy, w których pracowałeś, a także zajmowane stanowiska i zakres obowiązków. Z powodzeniem możesz pochwalić się również sukcesami (np. redukcja liczba reklamacji, zwiększenie sprzedaży, pozytywne opinie klientów nt. Twojej pracy etc.).

Opis pomysłu

Pamiętaj o tym, aby charakterystyka Twojego pomysłu była jak najbardziej szczegółowa i zrozumiała. Musisz dokładnie opisać, czym chcesz się zająć. Chodzi nie tylko o to, żebyś wymienił usługi lub produkty, które będziesz sprzedawał, ale również opisał, jak będzie wyglądał proces zakupu.

Ważne jest to, abyś wskazał, co jest Twoim celem głównym, a także jakie cele krótko, średnio i długoterminowe sobie wyznaczasz. Np. cel główny to otworzenie salonu kosmetycznego. Cele krótkoterminowe to zarejestrowanie działalności, wydatkowanie dotacji, rozpoczęcie działalności. Cele średnioterminowe to zatrudnienie pracownika, dotarcie do nowej grupy klientów przez zastosowanie innych form reklamy. Z kolei cele długoterminowe to zwiększenie zatrudnienia i wprowadzenie nowych usług do oferty.

Wspomnij o tym, czy w Twojej branży masz do czynienia ze zjawiskiem sezonowości. Jeśli tak, to napisz, w jaki sposób sobie z nim poradzisz (np. większa reklama, zniżki, program lojalności, pakiety etc.). Wskaż przewidywane zatrudnienie (ilość osób, rodzaj umowy, pensja, zadania) lub napisz, że w ciągu 1 roku nie przewidujesz takiego zatrudnienia.

Opisz też podjęte dotąd działania przygotowawcze do otworzenia firmy i wskaż, jakie rezultaty to przyniosło. Np. pozyskałeś lokal, pierwszych klientów, masz przygotowaną ofertę, dostawców lub opracowałeś materiały reklamowe.

Analiza konkurencji

Miej na uwadze, że o tym, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy. Decyduje również dobry opis Twoich bezpośrednich konkurentów. Zacznij od tego, aby sprawdzić, ilu potencjalnych rywali masz w obszarze działania (np. miasto, powiat). Do tego wykorzystaj CEIDG i wpisz w wyszukiwarkę swoje główne PKD. Dzięki temu będziesz wiedział, ile podobnych firm działa na Twoim rynku.

jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy

Następnie sprawdź, ile z nich jest zawieszonych oraz ile ma Twoje główne PKD wpisane jako jedno z pobocznych. To znacząco zmniejszy Twoją realną konkurencję. W kolejnym kroku wybierz 3-5 podobnych firm ze swojej najbliższej okolicy i przeprowadź bardziej szczegółową analizę.

Wskaż mocne i słabe strony swoich konkurentów. Oceń ich przez pryzmat podejmowanych działań reklamowych, oferty, obsługi klienta, cen, a także opinii dotychczasowych klientów. Następnie wskaż, w czym jesteś lepszy od konkurentów (np. szersza oferta, lepsze godziny pracy, niższe ceny, bardziej rozbudowane działania reklamowe etc.). Napisz również, jak konkurenci zareagują na Twoje wejście na rynek.

Analiza rynku

Dokładnie opisz, jak wygląda rynek, na którym chcesz działać. Wykorzystaj do tego dostępne dane statystyczne, raporty branżowe, analizy, artykuły. Napisz, ile jest wart, jak się rozwija, w jakiej jest fazie rozwoju. Dobrze jest dołączyć do wniosku wykresy obrazujące Twój rynek.

Dlatego szukaj wszystkich dostępnych danych. Pamiętaj jednak żeby były wiarygodne (np. GUS) i jak najbardziej aktualne. Jeśli będziesz posługiwał się danymi sprzed 10 lat, to nie będzie to najlepiej wyglądało. Dobrze jest również przeprowadzić swoje własne badania.

Do tego możesz wykorzystać ankiety online umieszczone w grupach tematycznych na Facebooku lub samodzielnie przeprowadzić badania wśród mieszkańców okolicy, gdzie będziesz prowadził swój biznes. Wyniki dołącz do wniosku. To znacznie zwiększa Twoje szanse na dofinansowanie z PUP.

Działania reklamowe

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy? Musisz dokładnie określić swojego przyszłego klienta. Wskazać, kto jest Twoim odbiorcą docelowym (płeć, wiek, lokalizacja, zarobki, wykształcenie). Musisz opisać, jakie Twój klient ma problemy, jakie potrzeby i oczekiwania (np. szybka obsługa, dogodne terminy, możliwość płatności kartą etc.).

Następnie wskazujesz, w jaki sposób będziesz się reklamował. Opisujesz swoje metody na dotarcie do klientów (np. strona www, social media, ulotki etc.). Pamiętaj tylko o tym, aby były dopasowane do Twojej grupy docelowej.

Zakupy z dotacji

Tak jak pisałem we wstępnie. Bardzo istotne jest, abyś dokładnie sprawdził regulamin. Dzięki temu będziesz wiedział, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dofinansowania na działalność. Zwróć uwagę, że każdy pośredniak ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych i nieakceptowalnych.

Co możesz kupić z dotacji na działalność? Przede wszystkim środki trwałe (sprzęt, maszyny, urządzenia), oprogramowanie, towar/materiały. Możesz ją również wydać na reklamę, adaptację lokalu czy konsultacje prawne.

Bardzo często z dotacji nie kupisz samochodu, kasy fiskalnej, szkolenia, a także nie możesz przeznaczyć jej na bieżące opłaty czy koszty przesyłki zakupionych rzeczy. Pamiętaj, że wpisanie na listę wydatków rzeczy, której nie możesz sfinansować z dotacji, może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku o dotację z PUP.

Ponadto sprawdź, czy Twój urząd pracy wprowadza progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, czyli np. na sprzęt musisz wydać przynajmniej 50% dotacji, na reklamę 10%, a na towar do 50%.

Dodatkowo pamiętaj o tym, aby wydatki były jak najbardziej powiązane z profilem Twojej działalności. Bo wtedy trudno je zakwestionować. Miej również na uwadze, aby do każdego wydatku przygotować dobre i wyczerpujące uzasadnienie, dlaczego decydujesz się właśnie na taki zakup i jak będziesz z niego korzystał.

Analiza SWOT i analiza finansowa

Jeśli chcesz wiedzieć, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy. Musisz przygotować prawidłową analizę SWOT i analizę finansową. Zacznijmy od tej pierwszej. Analiza SWOT to ocena Twojego pomysłu na biznes z perspektywy mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń.

Mocne i słabe strony są wewnętrzne. Może to być np. posiadane doświadczenie i lokal (mocne strony) i brak kapitału czy pracowników (słabe strony). Z kolei dobre prognozy rynkowe czy możliwość zdobycia dotacji, to szanse. Natomiast załamanie rynku czy szybko rozwój konkurencji to zagrożenia. Ważne jest to, aby nie mylić mocnych/słabych stron z szansami/zagrożeniami.

Analiza finansowa to w pierwszej kolejności określenie formy opodatkowania, a także kwestii podatku VAT. Pamiętaj, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym. Istotne jest, abyś przygotowują analizę opierał się na obowiązujących stawkach rynkowych i cenach. Pamiętaj o tym, aby nie przeszacować projektu i żeby był on realny.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy? Uważaj na błędy formalne

Uzupełniając wniosek o dotację z PUP, zwróć uwagę na kwestie formalne. Z reguły są one wymienione w regulaminie. Chodzi m.in. o wypełnienie wszystkich pól we wniosku, dołączenie niezbędnych załączników czy trwałe spięcie wniosku wraz z załącznikami.

jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy

Pamiętaj o tym, że bardzo często jakikolwiek błąd formalny (np. brak podpisu) będzie skutkował odrzuceniem Twojego wniosku. Tylko część urzędów pracy po wykryciu błędów formalnych daje możliwość ich poprawienia. W przeciwnym razie Twój wniosek odpada.

Zobacz, jakie jeszcze błędy formalne mogą wyeliminować Twój wniosek z wyścigu o dotację i jak się przed nimi uchronić.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy? Pamiętaj o zabezpieczeniu i wkładzie własnym

Jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP, musisz wybrać formę zabezpieczenia dofinansowania, a także zadeklarować wkład własny. Zabezpieczenie dotacji to narzędzie, które pozwala pośredniakowi odzyskać pieniądze, jeśli złamiesz postanowienia umowy.

Co do zasady, możesz wybrać akt notarialny, poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancję bankową, blokadę konta oraz zastaw na prawach lub rzeczach. Szczegóły i warunki, jakie trzeba spełniać przy poszczególnych rodzajach zabezpieczenia opisuje regulamin.

Odnośnie wkładu własnego, to nie każdy urząd pracy go wymaga, ale warto go zadeklarować. Zwiększa to szansę na dotację. Wysokość środków własnych również określona jest w regulaminie. Z reguły jest to 20% wnioskowanej kwoty. Choć zdarzają się urzędy, gdzie im wyższy wkład własny, tym więcej punktów.

Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia. Natomiast w samym wniosku o dotację z PUP rozpisujesz, na co przeznaczyć posiadane środki własne.

Jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy – podsumowanie

Wiesz już, jak prawidłowo wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy. Zacznij od dokładnego przeczytania regulaminu. Następnie odpowiednio i szczegółowo wypełnij wniosek. Opisz swój pomysł, wskaż konkurentów, klientów oraz określ rynek, na którym chcesz działać.

Pamiętaj o wydatkach z dotacji, wkładzie własnym oraz zabezpieczeniu dotacji. Po napisaniu wniosku, sprawdź wszystkie kwestie formalne, żeby nie okazało się, że mały błąd może zniweczyć cały Twój trud.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share