Czy urząd pracy sprawdza BIK?

Zastanawiasz się czy mają złą historię kredytową możesz ubiegać się o dotację z PUP? Zobacz, czy urząd pracy sprawdza BIK i jakie mogą być tego konsekwencje.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Kto może uzyskać dotację z urzędu pracy?

Jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP musisz być osobą bezrobotną i spełniać konkretne wymogi, które szczegółowo wskazane są w regulaminie.

czy urząd pracy sprawdza bik

M.in. takie warunki musisz spełniać:

 • nie przerwałeś z własnej winy udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz mieć firmy,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, stażu, realizacji IPD lub innej formy pomocy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • wcześniej nie złożyłeś wniosku o dotację u innego starosty,
 • nie uzyskałeś do tej pory dofinansowania na uruchomienie firmy,
 • jeżeli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie masz z tego tytułu zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego,
 • aktualnie nie masz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

To część warunków, pozostałe znajdziesz w regulaminie. Dlatego w pierwszej kolejności dokładnie się z nim zapoznaj. Pamiętaj, że jeśli nie będziesz spełniał wszystkich warunków, nie masz szans na uzyskanie dotacji z urzędu pracy.

Czy urząd pracy sprawdza BIK?

Zastanawiasz się, czy urząd pracy sprawdza BIK? Tak, może go weryfikować, choć zależy to od danego przypadku. Spora część urzędów pracy weryfikuje rejestry dłużników, w tym Biuro Informacji Kredytowej. Jeśli masz negatywną historię, czyli nie spłacasz regularnie kredytu, mogą pojawić się komplikacje przy uzyskaniu dotacji.

Czy urząd pracy sprawdza BIK – jakie konsekwencje?

Wesz już, czy urząd pracy sprawdza BIK. Zobacz, jakie ewentualnie mogą Cię czekać z tego tytułu konsekwencje. W zależności od urzędu pracy negatywna historia kredytowa i zaległości w spłacie mogą eliminować Cię z możliwości uzyskania dotacji.

czy urząd pracy sprawdza bik

Choć zależy to od danego urzędu pracy. W niektórych urzędach w przypadku posiadania nieuregulowanego zobowiązania, należy dołączyć do wniosku ugodę z komornikiem lub wierzycielem pod rygorem odrzucenia wniosku z powodów formalnych. Tak jest np. w Szczecinie.

Niestety, zdarzają się urzędy, gdzie nieuregulowane zobowiązania całkowicie pozbawiają Cię możliwości ubiegania się o dotację. Dlatego zanim złożysz wniosek sprawdź w swoim urzędzie, jak wygląda ta kwestia.

Czy urząd pracy sprawdza BIK i coś jeszcze?

Na pytanie czy urząd pracy sprawdza BIK odpowiedź jest dość jednoznaczna. Tak, w większości przypadków sprawdza. Może również weryfikować inne publiczne rejestry takie jak ZUS i US (w sytuacji, kiedy wcześniej prowadziłeś działalność gospodarczą).

Może również zweryfikować Twoją historię w rejestrach dłużników takich jak BIG. Np. robi tak warszawski urząd pracy, a wykryte zaległości pozbawiają Cię możliwości uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kiedy będziesz musiał oddać dotację z PUP?

Dofinansowanie z urzędu pracy będziesz musiał oddać, jeśli złamiesz warunki umowy. Co oznacza np. sytuację, kiedy wydasz dotację niezgodnie z przeznaczeniem, czyli kupisz zupełnie coś innego, niż wpisałeś we wniosku.

Wydatkujesz i rozliczysz dotację po terminie wskazanym w umowie, Kolejnym przypadkiem, kiedy będziesz musiał zwracać dotację jest prowadzenie działalności krócej niż 12 miesięcy, a także zawieszenie jej na dłuższy okres niż 6 miesięcy.

Dotację będziesz musiał oddać, jeśli złożysz niezgodne z prawdą oświadczenia, a także nie przelejesz na konto urzędu pracy oddanego lub zwróconego podatku VAT z zakupów z dotacji.

Czy urząd pracy sprawdza BIK – podsumowanie

Wiesz już, czy urząd pracy sprawdza BIK. Tak, może go weryfikować, choć zależy to od danego urzędu pracy. Zwróć uwagę, że negatywna historia kredytowa może eliminować Cię z możliwości uzyskania dotacji z PUP.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana

Prowadzisz działalność okazjonalną? Zastanawiasz się czy w takiej sytuacji będziesz mógł się zarejestrować w urzędzie pracy i uzyskać dotację na firmę? Sprawdź czy dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana jest możliwa.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Czym jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana zwana również działalnością okazjonalną, to taki biznes na próbę. Możesz przetestować swoje założenia biznesowe w realnym świecie. Są jednak pewne warunki.

dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana

Przede wszystkim możesz prowadzić działalność nierejestrowaną, jeśli wcześniej nie prowadziłeś firmy lub od zamknięcia ostatniej działalności gospodarczej upłynęło 60 miesięcy.

Ponadto przychód z działalności nierejestrowanej nie może przekraczać połowy minimalnego wynagrodzenia miesięcznie. Zatem każdego miesiąca nie możesz mieć wyższych przychodów niż połowa minimalnej krajowej.

Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana

Sprawdź czy dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana jest możliwe i jakie warunki musisz spełniać, a jest ich kilka.

Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana – warunki

Jak wspomniałem jest kilka warunków, które musisz spełniać, aby uzyskać status osoby bezrobotnej przy jednoczesnym prowadzeniu działalności nierejestrowanej.

Przede wszystkim rejestrując się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna składasz oświadczenie o zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia. Tym samym prowadzenie działalności gospodarczej nie może w żaden sposób wpływać na Twoją zdolność i gotowość do podjęcia pracy. Zatem nie może jej uniemożliwiać.

W praktyce oznacza to, że musisz stawiać się w urzędzie w wyznaczonych terminach oraz bez uzasadnionej przyczyny nie możesz odmówić podjęcia pracy, stażu, szkolenia lub przerwać ich z własnej winy.

Dodatkowo będąc osobą bezrobotną nie możesz posiadać aktywnego wpisu do CEIDG. W przypadku działalności nierejestrowanej jak sama nazwa wskazuje nie rejestrujesz jej w ewidencji, więc ten warunek uzyskania statusu osoby bezrobotnej jest spełniony.

No i w końcu wspomniany już wcześniej przychód. Jako osoba bezrobotna nie możesz uzyskiwać miesięcznie wyższych przychodów niż połowa minimalnego wynagrodzenia. W przypadku osoby bezrobotnej przychodem jest inny przychód niż ten pochodzący z zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Zatem jeśli w ramach działalności nierejestrowanej nie przekroczysz miesięcznie pułapu połowy minimalnej krajowej, to będziesz mógł zachować status osoby bezrobotnej.

Dotacja z urzędu pracy a działalność nierejestrowana – czy jest możliwe?

Co do zasady dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana jest możliwe. Jeśli spełnisz powyższe warunki, to w większości przypadków nie ma zakazu ubiegania się o dotację przy wcześniejszym prowadzeniu działalności gospodarczej.

dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana

Istotne jest to, abyś najpierw tę kwestie zweryfikował w swoim urzędzie pracy, ponieważ czasami jest tak, że nie każdy urząd pracy wyraża na to zgodę. Zatem zanim zaczniesz prowadzić „firmę bez firmy” dokładnie sprawdź w swoim urzędzie czy będziesz mógł tak zrobić czy np. nie będzie się to wiązało z utratą statusu osoby bezrobotnej.

Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana – kiedy warto?

Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana może być pomocna w sytuacji, kiedy nie masz potwierdzonego doświadczenia zawodowego w branży, w której chcesz później prowadzić firmę i uzyskać dotację z urzędu pracy.

Załóżmy, że interesuje Cię otwarcie firmy zajmującej się projektowaniem graficznym. Nie posiadasz formalnie potwierdzonego doświadczenia, czyli wcześniej nie pracowałeś w tej branży, a chcesz uzyskać dotację na swój biznes.

W takiej sytuacji, jeśli urząd pracy nie wyklucza możliwości otwarcia działalności nierejestrowanej, możesz zdobyć doświadczenie zawodowe właśnie w ten sposób. Zatem zakładasz działalność nierejestrowaną, zdobywasz klientów, realizujesz projekty i tym samym zdobywasz doświadczenie niezbędne później przy wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana – podsumowanie

Wiesz już, czy dofinansowanie z urzędu pracy a działalność nierejestrowana jest możliwa. Co do zasady możesz ubiegać się o dofinansowanie prowadząc działalność gospodarczą. Jednak w dużej mierze zależy to od danego urzędu pracy, ponieważ część z nich nie akceptuje prowadzenia działalności okazjonalnej będą osobą zarejestrowaną w urzędzie.

Dlatego zanim zaczniesz prowadzić biznes na próbę, to dokładnie zweryfikuj czy będziesz mógł to zrobić w swoim urzędzie pracy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Ile się czeka na pieniądze z dotacji?

Składasz wniosek o dofinansowanie z PUP? Zastanawiasz się, ile się czeka na pieniądze z dotacji? Sprawdź, jak długo urząd ocenia wniosek i w jakim czasie możesz otrzymać dotację.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jak długo urząd pracy ocenia wnioski o dofinansowanie?

Zwróć uwagę, że zgodnie z przepisami urząd pracy ma 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku o dotację. Jednak ostateczny termin oceny dokumentacji zależy od danego pośredniaka.

ile się czeka na pieniądze z dotacji

W przypadku mniejszych urzędów pracy wniosek może być oceniony szybciej niż w ciągu 30 dni. Zdarza się, że urząd oceni wniosek już w ciągu 2-3 tygodni.

Natomiast w przypadku większych urzędów pracy i dużej liczby złożonych wniosków ocena może potrwać znacznie dłużej. Zdarza się, że termin 30 dni jest przedłużany o kolejne 14 lub nawet w skrajnych przypadkach 30 dni.

Co dalej po pozytywnej ocenie wniosku o dotację?

Jeśli uzyskałeś pozytywną ocenę wniosku, to czekasz na oficjalne potwierdzenie. Urząd musi przesłać informację o pozytywnej decyzji pocztą.

Następnie wyznacza termin podpisania umowy, który jest zależy od danego pośredniaka. Pamiętaj, że jeśli zdecydowałeś się na poręczenie lub weksel z poręczeniem jako zabezpieczenie. To na podpisanie umowy najczęściej musisz stawić się z poręczycielami i ich współmałżonkami.

Po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia, czekasz na przelew środków. Dopiero po wpływie dotacji na konto możesz zarejestrować działalność.

W umowie o dofinansowanie urząd pracy jasno wskazuje termin wydatkowania i rozliczenia przyznanych środków. Zatem dotację musisz wydatkować i rozliczyć w konkretnym terminie. W czasie trwania umowy możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po zakończeniu 12 miesięcy idziesz do urzędu skarbowego i ZUS-u po określone zaświadczenia (np. z niezaleganiem z płatnościami danin publicznych). Zaświadczenia przedstawiasz w urzędzie pracy i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Ile się czeka na pieniądze z dotacji?

Zastanawiasz się, ile się czeka na pieniądze z dotacji? To zależy od danego urzędu pracy, bo każdy z nich ma swoje własne regulacje.

Może się zdarzyć, że otrzymasz przelew w ciągu 2 dni od podpisania umowy. Może być jednak i tak, że na środki z dotacji będziesz musiał poczekać trochę dłużej. Wszystko zależy od danego urzędu pracy. Dlatego warto uzbroić się w cierpliwość.

To, ile się czeka na pieniądze z dotacji sprawdź w regulaminie

To, ile się czeka na pieniądze z dotacji możesz sprawdzić w regulaminie. W niektórych urzędach znajdziesz w regulaminie informacje, w jakim terminie dotacja po podpisaniu umowy wpłynie na Twoje konto.

ile się czeka na pieniądze z dotacji

Najczęściej dotacja wpłynie na konto po kilku dniach od podpisania umowy. Choć zdarzają się przypadki, że może to potrwać trochę dłużej.

Urząd może wypłacić dotację w transzach

Wiesz już, ile się czeka na pieniądze z dotacji. Pamiętaj też o tym, że część urzędów pracy zastrzega sobie możliwość wypłaty dotacji w transzach. Jednak jest to bardzo rzadki przypadek i w swojej przygodzie z dofinansowaniami z PUP jeszcze się z nim nie spotkałem.

Z reguły urzędy pracy wypłacają bezpośrednio całą przyznaną kwotę w jednym przelewie. Jest to wygodniejsze i nie rodzi dodatkowych konsekwencji.

Ile się czeka na pieniądze z dotacji – podsumowanie

Wiesz już, ile się czeka na pieniądze z dotacji. Urząd rozpatruje Twój wniosek w ciągu 30 dni. Następnie wyznacza termin podpisania umowy. Po podpisaniu umowy i wniesieniu zabezpieczenia, otrzymujesz przelew.

Czas realizacji przelewu jest w dużej mierze zależny od danego urzędu pracy. Może nastąpić w ciągu 2 dni od podpisania umowy, a może to potrwać trochę dłużej.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dotacja z urzędu pracy a rozszerzenie działalności

Wiele osób zwraca się do mnie z pytaniem, czy po otrzymaniu dotacji może poszerzyć działalność gospodarczą o dodatkowe PKD. Jeśli i Ty masz takie wątpliwości, to zobacz, jak wygląda kwestia dotacja z urzędu pracy a rozszerzenie działalności.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jak wyglądają formalności po podpisaniu umowy z urzędem pracy?

Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję z urzędu pracy, to kolejny etap, jaki przechodzisz to podpisanie umowy o dofinansowanie. Następnie wnosisz zabezpieczenie (np. dostarczasz akt notarialny) i czekasz na przelew środków.

dotacja z urzędu pracy a rozszerzenie działalności

Dopiero po wpływie środków na konto, możesz zarejestrować firmę. Następnie masz określony czas na wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

W czasie trwania umowy z urzędem pracy możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy. Po upływie 12 miesięcy idziesz do urzędu skarbowego u ZUS-u po określone zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych).

Zaświadczenia przedstawiasz w urzędzie pracy, rozliczasz się końcowo i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Kiedy dotacja z urzędu pracy a rozszerzenie działalności jest możliwe?

Zastanawiasz się, kiedy dotacja z urzędu pracy a rozszerzenie działalności jest możliwe? W dużej mierze zależy to od danego urzędu pracy. Dlatego dokładnie zweryfikuj u siebie w urzędzie, jak to wygląda w Twoim przypadku. Czy będziesz mógł później poszerzyć działalność gospodarczą czy jest to całkowicie wykluczone.

W wielu wypadkach po przyznaniu dotacji nie możesz rozszerzać działalności. Co oznacza, że we wniosku wpisujesz jedno główne PKD i w czasie trwania umowy z urzędem pracy nie możesz nic więcej dopisać.

Z kolei w innych urzędach na etapie wypełniania wniosku możesz wpisać główne PKD i określoną ilość dodatkowych, które później znajdą się we wpisze do CEIDG.

Są też urzędy, gdzie we wniosku wpisujesz PKD główne, a następnie w trakcie trwania umowy z urzędem pracy (po określonym czasie, może to być np. 3 miesiące) występujesz z pismem do dyrektora urzędu o poszerzenie działalności. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu swojej prośby możesz poszerzyć działalność o wskazane w piśmie PKD.

Porada
Zawsze sprawdzaj w swoim urzędzie, jak kwestia poszerzenia działalności gospodarczej wygląda w Twoim przypadku. Pamiętaj, że jeśli zrobisz coś bez konsultacji z urzędem pracy, narażasz się na przykre konsekwencje w postaci zwrotu dofinansowania.

Dotacja z urzędu pracy a rozszerzenie działalności – wykluczenia

Dotacja z urzędu pracy a rozszerzenie działalności nie zawsze jest możliwe. Dodatkowo zwróć uwagę, że mogą pojawić się określone wyłączenia, jeśli chodzi o rozszerzenie działalności gospodarczej.

Przede wszystkim w wielu przypadkach nie możesz poszerzać działalności o PKD, które są wyłączone z dofinansowania w Twoim urzędzie pracy. Może to być akwakultura i rybołówstwo, transport, produkcja produktów rolnych, studio tatuażu, komis samochodowy.

dotacja z urzędu pracy a rozszerzenie działalności

Ponadto nie będziesz mógł poszerzyć swojej działalności o PKD zamkniętej lub zawieszonej działalności Twojego współmałżonka. Jeśli otrzymałeś dotację, a Twój małżonek prowadzi, zawiesił lub zamknął firmę o konkretnym PKD. A Ty chciałbyś poszerzyć swoją działalność o to PKD, to będzie to wykluczone.

Co więcej, nie będziesz mógł poszerzyć swojej działalności gospodarczej o PKD podmiotu, który prowadzi już swoją działalność pod wskazanym przez Ciebie adresie.

Pamiętaj również o tym, że jeśli wcześniej prowadziłeś już firmę, to nie możesz poszerzyć obecnej działalności o PKD z zamkniętej poprzednio firmy.

Dotacja z urzędu pracy a rozszerzenie działalności – zasady

Wiesz już, kiedy dotacja z urzędu pracy a rozszerzenie działalności jest wykluczone. Ponadto tak jak wspominałem sprawdź u siebie w urzędzie czy w ogóle będziesz mógł poszerzyć swoją działalność gospodarczą o dodatkowe PKD.

Zobacz również czy o ewentualnym poszerzeniu zakresu działania Twojej firmy będziesz musiał później informować urząd pracy lub wręcz uzyskać zgodę na zmiany od urzędu pracy.

Może być tak, że o wszelkich zmianach w CEIDG będziesz musiał w określonym terminie poinformować urząd pracy lub tak jak wcześniej wspominałem będziesz musiał wystąpić o zgodę na zmiany do dyrektora urzędu.

Ponadto w wielu urzędach może zdarzyć się sytuacja, kiedy poszerzenie PKD będzie wymagało wykazania przez Ciebie posiadania odpowiedniego przygotowania do jej prowadzenia. Zatem będziesz musiał posiadać doświadczenie, wykształcenie związane z dodatkowym PKD, które chcesz wpisać do CEIDG. Swoje kwalifikacje będziesz musiał potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Dotacja z urzędu pracy a rozszerzenie działalności – podsumowanie

Dotacja z urzędu pracy a rozszerzenie działalności nie zawsze jest możliwe. Zanim to zrobisz dokładnie sprawdź w urzędzie, czy w Twoim przypadku w ogóle będzie to możliwe.

W niektórych urzędach poza głównym PKD wpisanym we wniosku nie będziesz mógł później w czasie trwania umowy dopisywać kolejnych PKD. W innych urzędach już na etapie składania wniosku będziesz mógł wpisać dodatkowe PKD, a w jeszcze innych będziesz musiał uzyskać zgodę urzędu na wprowadzenie zmian w zakresie poszerzenia działalności.

Dodatkowo sprawdź, o jakie PKD nie będziesz mógł poszerzyć swojej działalności. Wykluczenia mogą dotyczyć zarówno samego rodzaju działalności wyłączonej z dofinansowania, jak również PKD z działalności Twojego współmałżonka lub Twojej wcześniejszej firmy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dotacja z urzędu pracy a zmiana lokalu

Dostałeś dofinansowanie z PUP? Chcesz lub musisz zmienić lokal? Zobacz, jak wygląda dotacja z urzędu pracy a zmiana lokalu. Czy jest możliwa i na jakich zasadach?

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Umowa o dofinansowanie z PUP a dalsze kroki

Jeśli urząd pracy pozytywnie rozpatrzył wniosek o dotację, to zobacz, jakie są kolejne kroki, które będziesz musiał wykonać.

dotacja z urzędu pracy a zmiana lokalu

W pierwszej kolejności urząd pracy wyznacza termin podpisania umowy. Następnie wnosisz zabezpieczenie (np. poręczenie) i czekasz na przelew środków.

Dopiero jak dotacja wpłynie na Twoje konto, możesz zarejestrować formalnie firmę. W późniejszym etapie wydatkujesz i rozliczasz dofinansowanie. W trakcie trwania umowy możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po zakończeniu umowy udajesz się do urzędu skarbowego i ZUS po stosowne zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Zaświadczenia przedstawiasz w urzędzie, rozliczasz się i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Schody pojawiają się dopiero wtedy, kiedy musisz wprowadzić określone zmiany. Zobacz, jak ta kwestia wygląda w praktyce.

Dotacja z urzędu pracy a późniejsze zmiany

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian po uzyskaniu dotacji z PUP bywa trudne lub czasami jest wręcz niemożliwe (zależy od danej zmiany w umowie i konkretnego urzędu). Dotacja z urzędu pracy a zmiana lokalu także może być trudna do przeprowadzenia.

Musisz wiedzieć, że o wszelkich zmianach zawsze informujesz urząd pracy. Ponadto jakakolwiek zmiana może dodatkowo wymagać zgody pośredniaka. Bez niej nie będziesz mógł wprowadzić żadnych zmian.

Dlatego dokładnie przestudiuj regulamin i umowę o dofinansowanie i zobacz, jak kwestia zmian wygląda u Ciebie w urzędzie.

Dotacja z urzędu pracy a zmiana lokalu

Dotacja z urzędu pracy a zmiana lokalu, jak to wygląda w praktyce? Z reguły, aby zmienić lokal musisz napisać specjalne pismo do urzędu pracy z prośbą o zmianę. Pamiętaj, że zmianę musisz odpowiednio umotywować, aby urząd pracy się do niej przychylił.

Pamiętaj o tym, aby dokładnie przestudiować regulamin i umowę i sprawdzić, jakie zapisy w tym zakresie obowiązują w Twoim przypadku.

Może być tak, że nie będziesz mógł zmienić lokalu, jeśli pod nowym adresem ktoś inny prowadzi tożsamą działalność z Twoją.

Dotacja z urzędu pracy a zmiana lokalu – podsumowanie

Dotacja z urzędu pracy a zmiana lokalu może być przeprowadzona jedynie za zgodą pośredniaka. Bardzo często musisz napisać specjalne pismo z prośbą o zmianę lokalizacji i wyjaśnić, z czego ona wynika.

Dodatkowo często w regulaminach pojawia się wyłączenie, że Twoja działalność gospodarcza nie może być przeniesiona do lokalu, gdzie aktualnie ktoś inny prowadzi tożsamą działalność z Twoją.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Kiedy trzeba zwrócić dotację z urzędu pracy?

Otrzymałeś dofinansowanie z PUP? Zastanawiasz się, kiedy trzeba zwrócić dotację z urzędu pracy? Zobacz, jakie zasady obowiązują w tym przypadku.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Kto może wnioskować o dotację z PUP?

O dofinansowanie z urzędu pracy mogą wnioskować osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Jednak sam status na rynku pracy to za mało. Musisz spełniać również określone wymagania, które szczegółowo opisane są w regulaminie.

kiedy trzeba zwrócić dotację z urzędu pracy

Jakie warunki musisz spełniać?

 • nie przerwałeś z własnej winy udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz mieć firmy,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, stażu, realizacji IPD lub innej formy pomocy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • wcześniej nie złożyłeś wniosku o dotację u innego starosty,
 • nie uzyskałeś do tej pory dofinansowania na uruchomienie firmy,
 • jeżeli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie masz z tego tytułu zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego,
 • aktualnie nie masz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

To kluczowe zasady. Pozostałe znajdziesz w regulaminie, więc dokładnie się z nim zapoznaj. Pamiętaj, że jeśli nie będziesz spełniał chociaż jednego z warunków, nie możesz liczyć na dotację.

O jaką kwotę dotacji możesz się ubiegać?

Maksymalny poziom dofinansowania z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotności średniej pensji. Aktualnie jest to ok. 35 tys. zł. Miej jednak na uwadze, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny poziom dotacji.

Zdarza się często, że jest on znacznie niższy niż ustawowy. Średni przedział kwotowy wynosi 20-27 tys. zł. Dlatego dokładnie sprawdź w swoim urzędzie, o jaką kwotę możesz maksymalnie się ubiegać.

Co zawiera umowa o dotację z PUP?

Umowa o dofinansowanie jest podstawowym dokumentem regulującym wszystkie kwestie związane z jej otrzymaniem i późniejszym wydatkowaniem. Przede wszystkim określa wszelkie terminy związane z zarejestrowaniem firmy, wydatkowaniem przyznanej kwoty oraz wspomnianym już rozliczeniem.

Ponadto w umowie wskazany zostaje katalog wydatków, które musisz zrealizować, a także określa kwestię zwrotu odliczonego lub zwróconego podatku VAT dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach otrzymanej dotacji. Umowa bezpośrednio obliguje Cię do prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy.

Kiedy trzeba zwrócić dotację z urzędu pracy?

Zastanawiasz się, kiedy trzeba zwrócić dotację z urzędu pracy? Najkrótsza odpowiedź brzmi wtedy, kiedy złamiesz warunki umowy o dofinansowanie. W jakiej sytuacji będziesz musiał oddać dotację?

Przede wszystkim wówczas, kiedy kupisz zupełnie coś innego, niż było zawarte we wniosku, a później pojawiło się w umowie o dofinansowanie. Na przykład w umowie zapisany był wydatek w postaci agregatu malarskiego, którego później nie kupiłeś.

kiedy trzeba zwrócić dotację z urzędu pracy

Kolejny przypadek, kiedy czeka Cię zwrot dotacji, to wydatkowanie i rozliczenie dotacji po terminie. Zwróć uwagę, że w umowie masz jasno wskazane, w jakim terminie musisz dokonać zakupów oraz w jakim terminie musisz się rozliczyć z urzędem pracy.

Jeśli przekroczysz wspomniane terminy, czyli wydasz i rozliczysz dotację po określonych w umowie terminach, to niestety, czeka Cię zwrot dofinansowania.

Następna sytuacja, kiedy trzeba zwrócić dotację z urzędu pracy, to prowadzenie firmy krócej niż termin określony w umowie o dofinansowanie z urzędem pracy. Pamiętaj, że umowa obliguje Cię do prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy.

Wymagany minimalny okres prowadzenia firmy po uzyskaniu dotacji może być dłuższy niż 12 miesięcy i zależy od danego urzędu pracy. Zdarzają się pośredniaki, gdzie minimalny czas prowadzenia firmy wynosi np. 15 miesięcy.

Jeszcze kiedy trzeba zwrócić dotację z urzędu pracy?

Powyższe przykłady to tylko część sytuacji, kiedy trzeba zwrócić dotację z urzędu pracy. Poznaj kolejne przypadki, w jakich będziesz musiał oddać dofinansowanie.

Czeka Cię zwrot dotacji, jeśli przedstawisz nieprawdziwe oświadczenia, które są wymagane przy wniosku o dofinansowanie. Ponadto dotację będziesz musiał zwrócić, jeśli do urzędu pracy w określonym terminie nie zwrócić odliczonego lub zwróconego podatku VAT.

Dotację będziesz musiał oddać, jeśli zawiesisz działalność gospodarczą na dłużej niż 6 miesięcy lub podejmiesz zatrudnienie. Nie dotyczy to sytuacji stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

Kiedy trzeba zwrócić dotację z urzędu pracy – podsumowanie

Wiesz już, kiedy trzeba zwrócić dotację z urzędu pracy. Dofinansowanie musisz oddać, jeśli złamiesz warunki umowy. Może to dotyczyć zarówno kwestii przekroczenia terminów wydatkowania i rozliczenia dotacji. Jak również tyczyć się spraw związanych z zakupem zupełnie innych rzeczy, niż były wskazane w umowie.

Jeśli nie chcesz oddawać dotacji z PUP, koniecznie trzymaj się warunków umowy i pilnuj wszystkich jej postanowień. Wówczas możesz spać spokojnie, bo nie grozi Ci zwrot dofinansowania.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Jak wygląda kontrola z urzędu pracy?

Otrzymałeś dofinansowanie z PUP? Zastanawiasz się, jak wygląda kontrola z urzędu pracy? Sprawdź, co czeka Cię podczas wizyty monitorującej realizację projektu.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Podpisanie umowy o dofinansowanie i co dalej?

Po złożeniu wniosku i jego pozytywnym rozpatrzeniu podpisujesz umowę o dofinansowanie. Następnie wnosisz zabezpieczenie (np. dostarczasz akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji). Kolejny etap to wypłata środków na konto.

jak wygląda kontrola z urzędu pracy

Po otrzymaniu środków możesz zarejestrować firmę. Następnie wydatkujesz i rozliczasz dofinansowanie. W trakcie prowadzenia firmy możesz spodziewać się kontroli z urzędu pracy.

Jak wygląda kontrola z urzędu pracy – terminy

Nie wiesz, jak wygląda kontrola z urzędu pracy w przypadku terminów jej przeprowadzenia? To już zależy od danego urzędu. Może się zdarzyć, że kontrola będzie przeprowadzona po kilku miesiącach prowadzenia firmy.

Równie dobrze może być i tak, że urząd pracy przeprowadzi kontrolę pod koniec czasu trwania umowy, czyli w 11 lub 12 miesiącu jej trwania.

Wstępna wizyta monitorująca ma miejsce przed oceną merytoryczną wniosku i urząd przeprowadza ją na etapie oceny formalnej, weryfikując prawdziwość wskazanych we wniosku danych.

Jak wygląda kontrola z urzędu pracy przed oceną wniosku?

Zastanawiasz się, jak wygląda kontrola z urzędu pracy przed oceną wniosku o dotację? Wiele urzędów pracy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizyty monitorującej w lokalu, który został wpisany we wniosku. Bardzo często chodzi o sprawdzenie czy dany lokal rzeczywiście istnieje, jak jest wyposażony, czy aktualnie jest tam prowadzona inna działalność gospodarcza.

Wizyta może odbyć się osobiście, kiedy komisja przyjedzie pod wskazany adres lub będziesz musiał przedstawić urzędowi pracy zdjęcia lokalu.

Urząd może odstąpić od przeprowadzenia wstępnej wizyty monitorującej, jeśli określony lokal to jednocześnie Twój adres zamieszkania.

Jak wygląda kontrola z urzędu pracy po przyznaniu dotacji?

Wiesz już, jak przebiega kontrola z urzędu pracy przed oceną Twojego wniosku. Sprawdź, jak przebiega, gdy już otrzymasz dofinansowanie. W większości przypadków nie ma się czego bać i przebiega bezproblemowo. Przede wszystkim kontrolę z reguły urząd wcześniej zapowiada, abyś zwyczajnie był na miejscu.

W czasie wizyty monitorującej urząd sprawdza czy zakupiony przez Ciebie sprzęt rzeczywiście istnieje, czy magazynujesz go we wskazanym we wniosku miejscu.

jak wygląda kontrola z urzędu pracy

Ponadto w przypadku, kiedy otrzymałeś dotację ze środków unijnych urząd może weryfikować czy sprzęt oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednio oznaczyłeś emblematami unijnymi.

Dodatkowo urzędnicy mogą chcieć sprawdzić dokumenty księgowe na zakupiony sprzęt (np. faktury) oraz dokumenty firmowe (wystawione faktury, deklaracje ZUS). Ten aspekt zależy jednak od danego urzędu. Niektóre go kontrolują, inne nie.

Jak wygląda kontrola z urzędu pracy – dokumenty

Z kontroli urzędnicy sporządzają protokół pokontrolny w dwóch egzemplarzach. Często wykonują też dokumentację zdjęciową sprzętu.

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty związane z otrzymanym dofinansowaniem musisz przechowywać przez przynajmniej 10 lat. W to wlicza się także dokumentacja z kontroli urzędu pracy.

Jak wygląda kontrola z urzędu pracy podczas pandemii

Zastanawiasz się, jak przebiega kontrola z urzędu pracy podczas pandemii? Zdarza się, że w pandemii urzędy pracy rezygnują z przeprowadzenia kontroli zarówno tej wstępnej, jak również późniejszej.

W przypadku dużej liczby zakażeń na danym terenie urząd pracy może zrezygnować z przeprowadzenia wizyty monitorującej. W takiej sytuacji urząd może poprosić o przesłanie dokumentacji zdjęciowej z lokalu pokazującej zakupiony z dotacji sprzęt czy wyposażenie.

Jak wygląda kontrola z urzędu pracy – podsumowanie

Wiesz już, jak wygląda kontrola z urzędu pracy. Urząd z reguły sprawdza czy posiadasz sprzęt, który chciałeś kupić, czy ewentualnie jest on właściwie oznaczony. Mogą również weryfikować dokumenty księgowe dotyczące wydatków z dotacji lub dokumenty firmowe.

Z kontroli sporządzany jest protokół, czasami dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca posiadanie zakupów z dofinansowania. Wizyta monitorująca trwa z reguły stosunkowo krótko.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Kto może być poręczycielem w urzędzie pracy?

Zastanawiasz się, kto może być poręczycielem w urzędzie pracy? Sprawdź, jakie warunki musi spełniać Twój poręczyciel, aby mógł stanowić zabezpieczenie przyznanej dotacji.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie są formy zabezpieczenie dotacji z PUP?

Zabezpieczenie dotacji to instrument, który pozwoli urzędowi pracy odzyskać dotację wraz z należnymi odsetkami. W sytuacji, kiedy złamiesz warunki umowy (np. wydatkujesz dotację niezgodnie z przeznaczeniem, wydasz ją po terminie lub nie rozliczysz się z urzędem pracy).

kto może być poręczycielem w urzędzie pracy

Co do zasady formą zabezpieczenia może być:

 • poręczenie cywilne,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • blokada konta,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Natomiast dość często zdarza się tak, że do wyboru będziesz miał 2 lub 3 formy zabezpieczenia z wymienionych powyżej. Wszystko zależy od danego urzędu pracy. Szczegóły poszczególnych rodzajów zabezpieczenia znajdziesz w regulaminie swojego urzędu.

Przeczytaj też mój poprzedni artykuł o formach zabezpieczenia dotacji. Dzięki niemu dowiesz się po krótce, na czym polegają poszczególne formy zabezpieczenia dofinansowania.

Kto może być poręczycielem w urzędzie pracy?

To, kto może być poręczycielem w urzędzie pracy zależy od danego pośredniaka. Każdy ma bowiem zupełnie inne warunki. Choć można wskazać pewne wspólne elementy.

Z reguły wymagani są dwaj poręczyciele. Najlepiej zatrudnieni na czas nieokreślony, ewentualnie na 1,5 lub 2 lata od dnia podpisania umowy z urzędem pracy.

Poręczyciele muszą też osiągać określone przez urząd dochody. Tu mogą być poważne różnice między poszczególnymi pośredniakami. Zdarza się, że wymagany minimalny dochód na poręczyciela wynosi 3010 zł brutto (minimalna krajowa). Są też jednak urzędy, gdzie poziom dochodów poręczyciela musi wynosić np. 5 tys. zł brutto.

Czasami zdarza się, że w przypadku wyższych zarobków spełniających minimalne wymagania dla dwóch poręczycieli, możesz wskazać jednego. Chodzi o to, że jeśli w Twoim urzędzie wymagani są dwaj poręczyciele zarabiający 3100 zł brutto, a masz np. jedną osobę z zarobkami na poziomie 6200 zł. To możesz wskazać tylko jednego poręczyciela.

Pamiętaj, że ta zasada nie występuje w każdym urzędzie pracy. Dlatego sprawdź u siebie czy możesz tak zrobić, czy jednak będziesz musiał znaleźć dwie osoby.

Istotne różnice mogą też dotyczyć wieku, bowiem poręczyciel nie może przekroczyć np. 65 lub 70-tego roku życia. Czasami limity są wyżej, chociaż to pojedyncze przypadki (np. 75 lat w przypadku urzędu pracy w Poznaniu).

Poręczycielem może być osoba zatrudniona, prowadząca własną działalność gospodarczą bądź będąca emerytem lub rencistą ze stałą rentą.

Kto może być poręczycielem w urzędzie pracy – wykluczenia

Wiesz już, kto może być poręczycielem w urzędzie pracy. Teraz warto przyjrzeć się temu, kto nie może być Twoim poręczycielem przy dofinansowaniu.

Tu podobnie jak wcześniej również spotkasz wykluczenia zależnie od danego urzędu pracy. Dlatego dokładnie zapoznaj się w tym względzie z regulaminem Twojego pośredniaka. Jednym z podstawowych wyłączeń dotyczących większości urzędów pracy jest to, że poręczycielami nie może być małżeństwo posiadające wspólnotę majątkową.

Zatem Twoim poręczycielem nie może być Twój współmałżonek, jeśli nie posiadacie rozdzielności majątkowej. Nie może być również drugim poręczycielem współmałżonek pierwszego, jeżeli posiadają wspólnotę majątkową.

kto może być poręczycielem w urzędzie pracy

Jeśli Twoim poręczycielem jest osoba pracująca, to musi być zatrudniona w firmie, która nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, a sam poręczyciel nie znajduje się w okresie wypowiedzenia.

W przypadku, gdy poręczycielem będzie osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, to nie może się ona rozliczać ryczałtem lub kartą podatkową. Firma nie może być w stanie likwidacji lub upadłości, a także nie może posiadać zaległości w ZUS-ie i urzędzie skarbowym.

Poręczycielem nie może być osoba, która jest poręczycielem innej umowy w urzędzie pracy i ta umowa jeszcze się nie skończyła. Dodatkowo jako poręczyciele wykluczone są osoby zatrudnione u drugiego poręczyciela, osoby, które osiągają dochody tylko i wyłącznie z najmu.

Jako poręczyciela nie możesz wskazać osoby, która mieszka poza Polską oraz uzyskuje dochody poza granicami kraju. Poręczycielem nie może być też osoba będąca dłużnikiem Urzędu oraz jej współmałżonek pozostający z nią we wspólności majątkowej małżeńskiej.

Kto może być poręczycielem w urzędzie pracy – jakie dokumenty są wymagane?

Dowiedziałeś się już, kto może być poręczycielem w urzędzie pracy. Warto sprawdzić, jakie dokumenty będziesz dołączyć do wniosku, aby potwierdzić posiadanie poręczycieli. Tu znowu wiele zależy od danego urzędu pracy.

Zdarza się tak, że we wniosku zaznaczasz tylko wybraną formę zabezpieczenia. W tym przypadku poręczenie lub weksel z poręczeniem wekslowym. Natomiast wszelkie dokumenty dostarczasz już po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Są też sytuacje, kiedy we wniosku wskazujesz tę formę zabezpieczenia i wpisujesz dane poręczycieli wraz z zarobkami. Są też przypadki, kiedy do wniosku musisz dołączyć oświadczenia poręczycieli oraz wskazane dodatkowe dokumenty.

Oświadczenia poręczycieli zawierają najczęściej takie informacje jak: dane osobowe, numer PESEL, miejsce zatrudnienia, wysokość zarobków, zobowiązania finansowe.

Dokumenty, które dodatkowo musisz dołączyć do wniosku zależą od tego, jaki status na rynku pracy ma Twój poręczycie. Jeśli jest to osoba pracująca, to do wniosku dołączasz zaświadczenie z zakładu pracy. Z kolei w przypadku osoby prowadzącej własną firmę musisz dostarczyć PIT za ostatni rok.

Jeżeli Twoim poręczycielem będzie emeryt lub rencista, to do wniosku dołączasz decyzję emerytalną lub rentową. Zwróć uwagę, że zarówno PIT, jak również decyzje emerytalne lub rentowe powinny być w formie kserokopii. Z kolei zaświadczenia z zakładu pracy powinny być w oryginale.

Pamiętaj, że brak tych dokumentów może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. Dlatego dokładnie sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne załączniki.

Kto może być poręczycielem w urzędzie pracy – podsumowanie

Wiesz, kto może być poręczycielem w urzędzie pracy. Mogą to być zarówno osoby pracującej, jak również prowadzące własne firmy, emeryci lub renciści. Różnice mogą wynikać m.in. z poziomu dochodów czy okresu zatrudnienia.

Zwróć też uwagę, kto nie może być Twoim poręczycielem. Z reguły wyłączeni z poręczenia są małżonkowie, dłużnicy urzędu pracy, osoby, które zarabiają poza granicami Polski, a także osoby poręczające nie zakończone jeszcze umowy w urzędzie pracy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni

Jesteś florystką i planujesz otworzyć swój biznes? Jeśli tak, to możesz potrzebować kapitału na start. Zobacz, jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni?

Nie wiesz skąd możesz uzyskać dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni? Masz kilka możliwości, gdzie możesz je zdobyć. Miej jednakże na względzie, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Co oznacza, że musisz wybrać jeden z dostępnych instrumentów finansowych.

dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni

Środki na start działalności możesz uzyskać z:

 • urzędu pracy,
 • Unii Europejskiej,
 • PFRON,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PUP?

Jesteś zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Może jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnościami lub absolwentką KIS lub CIS. Jeśli tak, to możesz ubiegać się o dotacje z PUP.

Jednak sam status osoby bezrobotnej to nie wszystko. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację, musisz spełniać konkretne warunki. Wszystkie informacje o tym, jakie zasady musisz spełniać znajdziesz w regulaminie swojego urzędu pracy. W związku z tym w pierwszej kolejności wnikliwie się z nim zapoznaj.

Zweryfikuj, czy spełniasz poniższe warunki:

 • nie przerwałeś z własnej winy udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz mieć firmy,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, stażu, realizacji IPD lub innej formy pomocy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • wcześniej nie złożyłeś wniosku o dotację u innego starosty,
 • nie uzyskałeś do tej pory dofinansowania na uruchomienie firmy,
 • jeżeli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie masz z tego tytułu zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego,
 • aktualnie nie masz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

To kluczowe zasady, które musisz spełniać. Resztę znajdziesz w regulaminie przyznawania dotacji. Pamiętaj, że jeśli nie będziesz spełniać chociaż jednej z zasad, nie możesz otrzymać dotacji.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z urzędu pracy?

Dotacja do otwarcia kwiaciarni z PUP nie może przekroczyć poziomu 6- krotności średniego wynagrodzenia. Aktualnie to kwota wynosząca około 35 tys. zł. Zwróć uwagę, że każdy pośredniak ma pełną swobodę w określeniu maksymalnej kwoty dofinansowania.

Wiąże się to z tym, że z reguły jest ona niższa niż suma przewidziana ustawą. Nagminnie dofinansowanie z PUP mieści się w przedziale 20-27 tys. zł.

Porada

Jeżeli Twój urząd pracy wskazuje, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 27 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już podczas oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PUP?

Katalog wydatków z dotacji z urzędu pracy jest dość szeroki. Dofinansowanie możesz wydatkować na: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. Co więcej, w dość dużej liczbie urzędów pracy sfinansujesz również koszty remontu oraz doradztwa i konsultacji prawnych.

Jednak zanim zaczniesz myśleć o potencjalnych zakupach z dotacji, to zwróć uwagę na kilka poniższych kwestii. Przede wszystkim dosyć wnikliwie sprawdź, jaki jest katalog akceptowalnych i wykluczonych z dofinansowania wydatków. Nagminnie dotacji z PUP nie możesz wydatkować na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

Dotacja z urzędu pracy nie może być wydatkowana też na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy, a także kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dotacji rzeczy.

Kolejną zasadą są progi procentowe pomiędzy określonymi kategoriami wydatków. Może okazać się np. tak, że będziesz musiała na sprzęt przeznaczyć min. 50% dotacji, na materiały/towary nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz przeznaczyć więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz przeznaczyć nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni możesz przeznaczyć na:

 • laptopa,
 • urządzenie wielofunkcyjne,
 • meble sklepowe,
 • zakup podstawowych materiałów florystycznych takich jak wstążki, papiery, gąbka florystyczna,
 • narzędzia florystyczne typu nożyki czy sekator,
 • zaopatrzenie kwiaciarni w rośliny żywe, kwiaty i liście,
 • reklamę (strona www, ulotki, baner),
 • adaptację lokalu.

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania do otwarcia kwiaciarni

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z urzędu pracy?

Zastanawiasz się nad dofinansowaniem z PUP? Jeśli tak, to w pierwszej kolejności zarejestruj w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Następnie opracuj i złóż wniosek o dotację. Zwróć uwagę, że wnioski przyjmowane są w naborach otwartych i zamkniętych, a ich ocena z reguły zajmuje 30 dni.

dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni

Jeżeli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. akt notarialny) i oczekujesz na przelew dofinansowania. Dopiero po wpływie dotacji na Twoje konto, możesz formalnie zarejestrować firmę.

Po rejestracji działalności możesz wydatkować przyznane środki. Następnie rozliczasz je w określonym terminie wskazanym w umowie. W trakcie trwania umowy o dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie roku składasz w urzędzie pracy określone zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Rozliczasz się finalnie i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z UE?

O unijne dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni mogą wystąpić osoby bezrobotne, bierne zawodowo, imigranci, reemigranci, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z Unii Europejskiej?

Wysokość dotacji z Unii Europejskiej zależy od danego projektu. Wynika to stąd, że te dofinansowania są rozdzielane w ramach konkretnych projektów szkoleniowo-doradczych. Wysokość dofinansowania średnio oscyluje w przedziale 23-27 tys. zł.

Zwróć uwagę, że poza samą dotacją, możesz uzyskać też tak zwane wsparcie pomostowe przez pół roku lub rok. Przeciętnie waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z UE?

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni możesz przeznaczyć na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z Unii Europejskiej?

Dotację z UE możesz otrzymać, jeżeli zakwalifikujesz się do konkretnego projektu. Po pierwsze, musisz znaleźć określony projekt doradczo-szkoleniowy. Pieczę nad nimi mają wojewódzkie urzędy pracy.

W kolejnym etapie składasz formularz rekrutacyjny. To z zasady uproszczona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja weryfikuje pod kątem formalnym i merytorycznym. Następny etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej do projektu.

dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni

Jeśli wszystkie etapy zakończą się pozytywnie, a Ty zgromadzisz odpowiednią liczbę punktów. Bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po Zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Ostateczny etap to ponowna ocena pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dofinansowanie unijne.

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PFRON?

O dofinansowanie z PFRON mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PFRON?

Dotacja z PFRON nie może być wyższa niż 6 lub 15- krotności przeciętnej pensji. Jeżeli określisz we wniosku, że firmę będziesz później prowadził przez 12 miesięcy. To w takiej sytuacji możesz maksymalnie liczyć na nie więcej niż 6-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 35 tys. zł).

Z kolei jeśli określisz we wniosku, że działalność gospodarczą będziesz prowadził później przez 24 miesiące. To wóczas możesz otrzymać maksymalnie o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 90 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PFRON?

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PFRON możesz wydatkować na środki trwałe – maszyny, sprzęt, wyposażenie, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PFRON?

W pierwszej kolejności musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek. Miej na uwadze, że urząd pracy może go ocenić w czasie 30 dni.

Jeśli Twój wniosek uzyska pozytywną ocenę urzędu pracy, to bierzesz udział w negocjacjach, które związane są z ostatecznym kształtem umowy o dotację.

Negocjacje najczęściej dotyczą takich kwestii jak: kwota dofinansowania, zabezpieczenie, rozliczenie dotacji. Ostatni etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie firmy, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni – podsumowanie

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni możesz otrzymać z kilku potencjalnych źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego, PFRON-u. Pamiętaj, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Musisz wybrać jedną z dostępnych opcji finansowania.

W związku z tym dosyć dokładnie zweryfikuj zasady przyznawania dofinansowania, sumy, swoje możliwości, a także potrzeby inwestycyjne. Dopiero po takiej analizie zdecyduj się na właściwy dla siebie sposób finansowania.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dofinansowanie na wypożyczalnię quadów

Planujesz swój biznes? Potrzebujesz środków na start? Zobacz, jak uzyskać dofinansowanie na wypożyczalnię quadów. Sprawdź warunki, kwoty oraz przeznaczenie omawianych instrumentów finansowych.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie na wypożyczalnię quadów?

Masz wątpliwości, gdzie pozyskać dofinansowanie na wypożyczalnię quadów? Jest kilka potencjalnych źródeł skąd możesz je uzyskać. Jednak zwróć uwagę, że nie możesz korzystać jednocześnie z dwóch z nich. Musisz się zdecydować na jedną z dostępnych opcji finansowania.

dofinansowanie na wypożyczalnię quadów

Pieniądze na uruchomienie firmy możesz pozyskać z:

 • urzędu pracy,
 • Unii Europejskiej,
 • PFRON,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z PUP?

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, opiekunem osoby z niepełnosprawnościami lub absolwentem KIS lub CIS. Wówczas masz możliwość wnioskować o dotacje z PUP. Jeśli jednak planujesz złożyć wniosek o dofinansowanie, musisz spełniać konkretne warunku. Wszystkie informacje znajdziesz w regulaminie swojego urzędu pracy. Zatem w pierwszej kolejności dokładnie go przestudiuj.

Sprawdź, czy spełniasz poniższe warunki:

 • nie przerwałeś z własnej winy udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz mieć firmy,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, stażu, realizacji IPD lub innej formy pomocy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • wcześniej nie złożyłeś wniosku o dotację u innego starosty,
 • nie uzyskałeś do tej pory dofinansowania na uruchomienie firmy,
 • jeżeli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie masz z tego tytułu zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego,
 • aktualnie nie masz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

To najważniejsze zasady, które musisz spełniać. Pozostałe znajdziesz w regulaminie przyznawania środków. Zwróć uwagę, że jeśli nie będziesz spełniać chociaż jednej z zasad, nie możesz wnioskować o dotację.

Ile wynosi dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z urzędu pracy?

Dotacja na wypożyczalnię quadów z PUP nie może wynieść więcej niż 6- krotność przeciętnej pensji. Obecnie to kwota oscylująca wokół 33 tys. zł. Miej jednak na uwadze, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny poziom dotacji.

Oznacza to, że z reguły jest ona niższa niż przewidziana ustawą. Najczęściej dotacje z urzędu pracy mieszą się w granicach 20-27 tys. zł.

Porada

Jeżeli Twój urząd pracy wskazuje, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 27 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już podczas oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z PUP?

W przypadku dotacji z urzędu pracy możesz kupić: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. Ponadto w sporej liczbie urzędów pracy sfinansujesz też koszty adaptacji lokalu oraz doradztwa i konsultacji prawnych.

Zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów z dotacji, to miej na względzie kilka poniższych spraw. Najpierw dość drobiazgowo zweryfikuj, jaki jest katalog akceptowalnych i wykluczonych z dofinansowania zakupów. Najczęściej dotacji z urzędu pracy nie przeznaczysz na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

Dofinansowanie z urzędu pracy nie może być wydatkować również na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania działalności gospodarczej oraz kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dofinansowania przedmiotów.

Następnym warunkiem są progi procentowe pomiędzy konkretnymi kategoriami wydatków. Może być np. tak, że będziesz musiał na sprzęt wydać min. 50% dofinansowania, na materiały nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz przeznaczyć więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz przeznaczyć nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Dofinansowanie na wypożyczalnię quadów możesz przeznaczyć na:

 • laptopa,
 • urządzenie wielofunkcyjne,
 • meble biurowe,
 • reklamę (strona www, ulotki, baner),
 • adaptację lokalu.

Jak uzyskać dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z urzędu pracy?

Myślisz o dotacji z PUP? Jeżeli tak, to najpierw się zarejestruj w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Później przygotuj i złóż wniosek o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są w ramach naborów otwartych i zamkniętych, a ich ocena trwa 30 dni.

dofinansowanie na wypożyczalnię quadów

Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję z urzędu, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. blokadę konta) i czekasz na przelew przyznanych środków. Dopiero po wpływie dotacji na Twoje konto, możesz zarejestrować firmę.

Po założeniu firmy możesz wydatkować środki, a następnie je rozliczasz w konkretnym terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. W trakcie trwania umowy o dotację na wypożyczalnię quadów możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy musisz dostarczyć do urzędu pracy określone zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Rozliczasz się końcowo i rozwiązujesz umowę.

Dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z UE?

O unijne dofinansowanie na wypożyczalnię quadów mogą ubiegać się osoby bezrobotne, bierne zawodowo, imigranci, reemigranci, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z Unii Europejskiej?

Wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej zależy od konkretnego projektu. Bierze się to stąd, że te dotacje przydzielane są w ramach określonych projektów szkoleniowo-doradczych. Kwoty dofinansowania średnio mieszczą się w granicach 23-27 tys. zł.

Miej na względzie, że poza samą kwotą dofinansowania, możesz otrzymać również tak zwane wsparcie pomostowe przez pół roku lub rok. Średnio waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie wypożyczalnię quadów z UE?

Dofinansowanie na wypożyczalnię quadów możesz wydatkować na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z Unii Europejskiej?

Unijne dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli zakwalifikujesz się do danego projektu. Po pierwsze, musisz znaleźć określony projekt doradczo-szkoleniowy. Pieczę nad nimi mają wojewódzkie urzędy pracy.

W kolejnym etapie składasz formularz rekrutacyjny. To z zasady uproszczona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja weryfikuje pod kątem formalnym i merytorycznym. Następny etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej do projektu.

dofinansowanie na wypożyczalnię quadów

Jeśli wszystkie etapy zakończą się pozytywnie, a Ty zgromadzisz odpowiednią liczbę punktów. Bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po Zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Ostateczny etap to ponowna ocena pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dofinansowanie unijne.

Dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie wypożyczalnię quadów z PFRON?

O dotacje z PFRON mogą wnioskować osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON nie może przekroczyć 6 lub 15- krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że działalność będziesz później prowadził przez 12 miesięcy. Wówczas maksymalnie możesz uzyskać nie więcej niż 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 35 tys. zł).

Natomiast jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez 24 miesiące. To w takiej sytuacji możesz wnioskować maksymalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 90 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z PFRON?

Dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z PFRON możesz przeznaczyć na środki trwałe – maszyny, sprzęt, wyposażenie, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na wypożyczalnię quadów z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy, a następnie składasz wniosek. Zwróć uwagę, że urząd pracy może go rozpatrzyć w czasie 30 dni.

Jeżeli Twój wniosek uzyska akceptację urzędu pracy, to jesteś zapraszany na negocjacje, które związane są z ostatecznym kształtem umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej związane są z takimi kwestiami jak: kwota dofinansowania, zabezpieczenie, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie firmy, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie na wypożyczalnię quadów – podsumowanie

Dofinansowanie na wypożyczalnię quadów możesz uzyskać z kilku źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego, PFRON-u. Miej na względzie, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Musisz zdecydować się na jedną z dostępnych możliwości.

Dlatego też dość wnikliwie sprawdź zasady przyznawania dotacji, kwoty, swoje możliwości oraz potrzeby i dopiero wtedy wybierz odpowiedni dla siebie instrument finansowy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share