Dotacje na rozpoczęcie działalności 2024

Interesuje Cię własna firma? Potrzebujesz kapitału na start? Zobacz, jakie dotacje na rozpoczęcie działalności 2024 możesz uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje na rozpoczęcie działalności 2024?

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2024 możesz uzyskać jako bezzwrotną dotację, jak również zwrotną pożyczkę. Zwróć uwagę, że nie możesz korzystać jednocześnie z dwóch różnych środków. Musisz zdecydować się na jedną z dostępnych opcji.

dotacje na rozpoczęcie działalności 2024

Dotacje na otwarcie działalności 2024 możesz uzyskać z:

 • urzędu pracy,
 • PFRON.

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2024 z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotacje do otwarcia działalności 2024 z PUP?

O dotację z urzędu pracy mogą wnioskować osoby bezrobotne, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, a także absolwenci KIS lub CIS. Aby uzyskać dotację musisz spełniać szereg warunków, które opisane są w regulaminie. Dlatego w pierwszej kolejności dokładnie się z nim zapoznaj.

Jakie warunki musisz spełniać:

 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej,
 • nie możesz przerwać z własnej winy stażu, szkolenia lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formie aktywizacji,
 • jeśli wcześniej prowadziłeś działalność gospodarczą, to nie możesz z tego tytułu posiadać zaległości w urzędzie skarbowym i ZUS-ie,
 • wcześniej nie otrzymałeś środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • nie złożyłeś wniosku do innego staroty.

To najważniejsze warunki pozostałe znajdziesz w regulaminie. Zwróć uwagę, że niespełnienie choćby jednego z nich eliminuje Cię z możliwości uzyskania dofinansowania.

Ile wynoszą dotacje na rozpoczęcie działalności 2024 z urzędu pracy?

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2024 z PUP maksymalnie może wynieść 6-krotność średniej krajowej. Aktualnie jest to ok. 45 tys. zł. Miej jednak na względzie, że każdy urząd pracy może dowolnie określić swój maksymalny poziom dotacji.

Zdarza się, że dofinansowanie mieści się w przedziale 18-28 tys. zł. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać wniosek dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz się ubiegać.

Porada

Jeśli dotacja w Twoim urzędzie wynosi 20 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 22 tys. zł). W takim przypadku urząd pracy odrzuci Twój wniosek już na samym początku.

Na co można przeznaczyć dotacje na rozpoczęcie działalności 2024 z PUP?

Dotację z urzędu pracy możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, wyposażenia, oprogramowanie, reklamę, materiały/towary/surowce, a także adaptację lokalu czy konsultacje prawne.

Przygotowując listę zakupów zwróć uwagę na kilka spraw. Po pierwsze, sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji. Bardzo często w tym przypadku wykluczony jest zakup samochodu, kasy fiskalnej, akcji, obligacji, telefonu, nieruchomości, kursów i szkoleń.

dotacje na rozpoczęcie działalności 2024

Z dotacji nie pokryjesz również bieżących kosztów prowadzenia firmy, a także opłat za transport/przesyłkę zakupionych w ramach dofinansowania rzeczy.

Po drugie, sprawdź, czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może okazać się, że na poszczególne kategorie wydatków będziesz mógł przeznaczyć konkretny % dofinansowania.

Przykład

Urząd pracy może podzielić dotację w następujący sposób: min. 50% dofinansowania musisz przeznaczyć na sprzęt, do 30% na materiały, a 10% na reklamę.
Z kolei adaptacja lokalu lokalu i konsultacje prawne mogą wynieść maksymalnie po 5% dofinansowania.

Po trzecie, pamiętaj, aby kupować niezbędny sprzęt do uruchomienia i prowadzenia działalności. Chodzi o to, aby był adekwatny do profilu Twojej przyszłej firmy.

Po czwarte, decyduj się na dobry jakościowo sprzęt w średnim przedziale cenowym. Urząd pracy wydaje środki publiczne, gdzie liczy się ekonomia wydatków.

Jak uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności 2024 z urzędu pracy?

Jeśli chcesz uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności 2024 z PUP, to musisz być osobą bezrobotną zarejestrowaną w danym urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek w naborze otwartym lub zamkniętym.

Urząd pracy weryfikuje dokumentację 30 dni. Jeśli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, to podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. poręczenie) i czekasz na przelew środków. Dopiero po wpływie pieniędzy na Twoje konto możesz założyć firmę.

Następnie masz określony czas na wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania. Przez czas trwania umowy z urzędem (min. 12 miesięcy) prowadzisz działalność. W tym okresie możesz spodziewać się kontroli ze strony pośredniaka.

Po upływie 12 miesięcy udajesz się do urzędu skarbowego i ZUS-u po stosowne zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Zaświadczenia przedstawiasz w urzędzie pracy, rozliczasz się końcowo i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2024 z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie działalności 2024 z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacje na rozpoczęcie działalności 2024 z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 42 tys. zł).

dotacje na rozpoczęcie działalności 2024

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 100 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie działalności 2024 z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności 2024 z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2024 – podsumowanie

Gdzie możesz uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności 2024? Środki na ten cel otrzymasz m.in. z PFRON, BGK lub urzędu pracy. Miej na względzie, że nie ma możliwości finansowania tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Dlatego musisz wybrać jeden z dostępnych instrumentów finansowych.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dofinansowanie do biznesu 2024

Planujesz otworzyć własną działalność? Prawdopodobnie potrzebujesz na ten cel dodatkowego kapitału. Tylko jak go zdobyć? Zobacz, na jakie dofinansowanie do biznesu 2024 możesz liczyć.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dlaczego dofinansowanie do biznesu 2024 jest Ci potrzebne?

Jeśli zakładasz własną firmę, to musisz mieć do tego odpowiednie środki finansowe. Chodzi nie tylko o pieniądze na samo uruchomienie działalności, ale również fundusze, które ułatwią Ci bieżące funkcjonowanie w podbramkowej sytuacji (np. opóźnienia w płatnościach od klientów).

dofinansowanie do biznesu 2024

Masz własne środki? Świetnie, warto zachować je na później, a zakup sprzętu, zatowarowania czy wyposażenia lepiej będzie sfinansować z zewnętrznych źródeł.

Zwróć uwagę, że brak odpowiedniego kapitału jest jednym z najczęściej popełnianych błędów przez początkujących przedsiębiorców i niejednokrotnie prowadzi do bankructwa.

Jakie dofinansowanie do biznesu 2024?

To, jakie dofinansowanie do biznesu 2024 będziesz mógł wybrać zależy od Twojego wieku, statusu na rynku pracy, miejsca zamieszkania.

Co do zasady osoby, które decydują się otwarcie firmy mogą skorzystać m.in. z:

 • dofinansowania z PUP;
 • dotacji z PFRON na rozpoczęcie działalności;
 • pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Zobacz, z jakimi warunkami wiążą się poszczególne formy dofinansowania i jakie są ich korzyści, poza tym, że mogą być źródłem kapitału dla Twojej nowej firmy.

Dofinansowanie do biznesu 2024 – dofinansowanie z PUP

Z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać przede wszystkim osoby bezrobotne. Jednak przysługuje ona również absolwentom Klubu Integracji Społecznej lub Centrum Integracji Społecznej. Mogą się o nią ubiegać także opiekunowie.

Znaczenie może mieć Twój wiek, bo urząd pracy dysponuje środkami dla osób poniżej 30-tki (PO WER) i powyżej 30-tki (RPO). Aby uzyskać dofinansowanie z PUP trzeba spełnić kilka warunków, które szerzej opisane są w regulaminie przyznawania dotacji.

Chodzi m.in. o to, żeby osoba ubiegająca się o dotację:

 • nie posiadała nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadała działalności,
 • nie przerwała z własnej winy lub nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego lub innej zaproponowanej formy pomocy przez urząd pracy,
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie otrzymała dofinansowania na rozpoczęcie działalności.
dofinansowanie do biznesu 2024

Maksymalna kwota dotacji wynosi 6-krotność średniej krajowej (ok. 45 tys. zł), choć może być niższa, bo zależy to od urzędu pracy. Dotację z PUP możesz przeznaczyć m.in. na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), reklamę, zatowarowanie, poradnictwo prawne.

Działalność musisz później utrzymać przez minimum 12 miesięcy. Możesz również spodziewać się kontroli. Po zakończeniu umowy rozliczasz się z urzędem pracy.

Dofinansowanie do biznesu 2024 – dotacja z PFRON na rozpoczęcie działalności

O dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności mogą ubiegać się zarejestrowane w urzędzie pracy osoby z niepełnosprawnościami. Maksymalny poziom dofinansowania zależy od czasu, przez jaki działalność będzie później prowadzona.

dofinansowanie do biznesu 2024

Jeśli zdecydujesz się na 12 miesięcy, wówczas możesz uzyskać maksymalnie 6-krotność średniej krajowej, czyli ok. 45 tys. zł. Natomiast przy deklaracji 24 miesięcy możesz liczyć już na znacznie więcej, bowiem od 6 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W takim przypadku maksymalny poziom dofinansowania może wynieść nawet ok. 100 tys. zł.

Dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności możesz wydatkować na środki trwałe (sprzęt, maszyny), towar, reklamę, poradnictwo prawne, prace remontowe. Aby uzyskać dofinansowanie musisz złożyć wniosek. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu mogą pojawić się negocjacje dotyczące wysokości otrzymanej kwoty. Działalność rejestrujesz dopiero po uzyskaniu dotacji.

Następnie wydatkujesz dotację i utrzymujesz działalność przez zadeklarowany wcześniej czas. W czasie jej prowadzenia może pojawić się kontrola z urzędu pracy.

Dofinansowanie do biznesu 2024 – pożyczka „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Pożyczka na działalność skierowana jest dla osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku i absolwentów uczelni do 4 lat od jej skończenia. Pożyczka „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to aż 20-krotność średniego wynagrodzenia, czyli ok. 140 tys. zł.

W ramach pożyczki na działalność możesz kupić sprzęt, maszyny, oprogramowanie, towar, materiały, reklamę. Pożyczkę musisz spłacić maksymalnie w ciągu 7 lat (w to wlicza się 12 miesięcy karencji w spłacie). Zaletą jest bardzo niskie oprocentowanie.

Jak uzyskać pożyczkę „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”? Musisz znaleźć pośrednika finansowego (są w każdym województwie). Następnie składasz wniosek, który rozpatrywany jest w ciągu 14 dni. Po pozytywnej decyzji zakładasz działalność, podpisujesz umowę i dopiero otrzymujesz przelew środków.

Dobrą informacją jest również to, że w ramach pożyczki „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” możesz założyć spółkę, co nie jest możliwe w przypadku trzech poprzednich dofinansowań.

Dofinansowanie do biznesu 2024 – podsumowanie

Masz wątpliwości, jakie dofinansowanie do biznesu 2024 wybrać? Ważne jest to, abyś dobrze się zastanowił, ponieważ nie możesz równolegle korzystać ze wszystkich źródeł. Ponadto w wielu wypadkach jest to dofinansowanie jednorazowe, więc możesz skorzystać z niego tylko i wyłącznie jeden raz.

Sprawdź warunki, jakie musisz spełnić, zobacz, ile potrzebujesz pieniędzy i na co chcesz je wydać, a następnie wybierz źródło finansowania swojego projektu.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

Dotacje do biznesu 2024

Interesuje Cię własny biznes? Potrzebujesz kapitału na start? Zobacz, jakie dotacje do biznesu 2024 możesz uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje do biznesu 2024?

Dotacje do biznesu 2024 możesz uzyskać jako bezzwrotną dotację, jak również zwrotną pożyczkę. Zwróć uwagę, że nie możesz korzystać jednocześnie z dwóch różnych środków. Musisz zdecydować się na jedną z dostępnych opcji.

dotacje do biznesu 2024

Dotacje na otwarcie biznesu 2024 możesz uzyskać z:

 • urzędu pracy,
 • PFRON.

Dotacje na otwarcie biznesu 2024 z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotacje do biznesu 2024 z PUP?

O dotację z urzędu pracy mogą wnioskować osoby bezrobotne, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, a także absolwenci KIS lub CIS. Aby uzyskać dotację musisz spełniać szereg warunków, które opisane są w regulaminie. Dlatego w pierwszej kolejności dokładnie się z nim zapoznaj.

Jakie warunki musisz spełniać:

 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej,
 • nie możesz przerwać z własnej winy stażu, szkolenia lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formie aktywizacji,
 • jeśli wcześniej prowadziłeś działalność gospodarczą, to nie możesz z tego tytułu posiadać zaległości w urzędzie skarbowym i ZUS-ie,
 • wcześniej nie otrzymałeś środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • nie złożyłeś wniosku do innego staroty.

To najważniejsze warunki pozostałe znajdziesz w regulaminie. Zwróć uwagę, że niespełnienie choćby jednego z nich eliminuje Cię z możliwości uzyskania dofinansowania.

Ile wynoszą dotacje do biznesu 2024 z urzędu pracy?

Dotacje do biznesu 2024 z PUP maksymalnie może wynieść 6-krotność średniej krajowej. Aktualnie jest to ok. 45 tys. zł. Miej jednak na względzie, że każdy urząd pracy może dowolnie określić swój maksymalny poziom dotacji.

Zdarza się, że dofinansowanie mieści się w przedziale 18-28 tys. zł. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać wniosek dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz się ubiegać.

Porada

Jeśli dotacja w Twoim urzędzie wynosi 20 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 22 tys. zł). W takim przypadku urząd pracy odrzuci Twój wniosek już na samym początku.

Na co można przeznaczyć dotacje do biznesu 2024 z PUP?

Dotację z urzędu pracy możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, wyposażenia, oprogramowanie, reklamę, materiały/towary/surowce, a także adaptację lokalu czy konsultacje prawne.

Przygotowując listę zakupów zwróć uwagę na kilka spraw. Po pierwsze, sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji. Bardzo często w tym przypadku wykluczony jest zakup samochodu, kasy fiskalnej, akcji, obligacji, telefonu, nieruchomości, kursów i szkoleń.

dotacje do biznesu 2024

Z dotacji nie pokryjesz również bieżących kosztów prowadzenia firmy, a także opłat za transport/przesyłkę zakupionych w ramach dofinansowania rzeczy.

Po drugie, sprawdź, czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może okazać się, że na poszczególne kategorie wydatków będziesz mógł przeznaczyć konkretny % dofinansowania.

Przykład

Urząd pracy może podzielić dotację w następujący sposób: min. 50% dofinansowania musisz przeznaczyć na sprzęt, do 30% na materiały, a 10% na reklamę.
Z kolei adaptacja lokalu lokalu i konsultacje prawne mogą wynieść maksymalnie po 5% dofinansowania.

Po trzecie, pamiętaj, aby kupować niezbędny sprzęt do uruchomienia i prowadzenia działalności. Chodzi o to, aby był adekwatny do profilu Twojej przyszłej firmy.

Po czwarte, decyduj się na dobry jakościowo sprzęt w średnim przedziale cenowym. Urząd pracy wydaje środki publiczne, gdzie liczy się ekonomia wydatków.

Jak uzyskać dotacje do biznesu 2024 z urzędu pracy?

Jeśli chcesz uzyskać dotacje do biznesu 2024 z PUP, to musisz być osobą bezrobotną zarejestrowaną w danym urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek w naborze otwartym lub zamkniętym.

Urząd pracy weryfikuje dokumentację 30 dni. Jeśli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, to podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. poręczenie) i czekasz na przelew środków. Dopiero po wpływie pieniędzy na Twoje konto możesz założyć firmę.

Następnie masz określony czas na wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania. Przez czas trwania umowy z urzędem (min. 12 miesięcy) prowadzisz działalność. W tym okresie możesz spodziewać się kontroli ze strony pośredniaka.

Po upływie 12 miesięcy udajesz się do urzędu skarbowego i ZUS-u po stosowne zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Zaświadczenia przedstawiasz w urzędzie pracy, rozliczasz się końcowo i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Dotacje do biznesu 2024 z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie biznesu 2024 z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacje do biznesu 2024 z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 42 tys. zł).

dotacje do biznesu 2024

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 100 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie biznesu 2024 z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotacje do biznesu 2024 z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacje do biznesu 2024 – podsumowanie

Gdzie możesz uzyskać dotacje do biznesu 2024? Środki na ten cel otrzymasz m.in. z PFRON, BGK lub urzędu pracy. Miej na względzie, że nie ma możliwości finansowania tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Dlatego musisz wybrać jeden z dostępnych instrumentów finansowych.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024

Planujesz otworzyć własny biznes? Prawdopodobnie potrzebujesz na ten cel dodatkowego kapitału. Tylko jak go zdobyć? Zobacz, na jakie dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024 możesz liczyć.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dlaczego dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024 jest Ci potrzebne?

Jeśli zakładasz własną firmę, to musisz mieć do tego odpowiednie środki finansowe. Chodzi nie tylko o pieniądze na samo uruchomienie działalności, ale również fundusze, które ułatwią Ci bieżące funkcjonowanie w podbramkowej sytuacji (np. opóźnienia w płatnościach od klientów).

dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024

Masz własne środki? Świetnie, warto zachować je na później, a zakup sprzętu, zatowarowania czy wyposażenia lepiej będzie sfinansować z zewnętrznych źródeł.

Zwróć uwagę, że brak odpowiedniego kapitału jest jednym z najczęściej popełnianych błędów przez początkujących przedsiębiorców i niejednokrotnie prowadzi do bankructwa.

Jakie dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024?

To, jakie dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024 będziesz mógł wybrać zależy od Twojego wieku, statusu na rynku pracy, miejsca zamieszkania.

Co do zasady osoby, które decydują się otwarcie firmy mogą skorzystać m.in. z:

 • dofinansowania z PUP;
 • dotacji z PFRON na rozpoczęcie działalności;
 • pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Zobacz, z jakimi warunkami wiążą się poszczególne formy dofinansowania i jakie są ich korzyści, poza tym, że mogą być źródłem kapitału dla Twojej nowej firmy.

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024 – dofinansowanie z PUP

Z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać przede wszystkim osoby bezrobotne. Jednak przysługuje ona również absolwentom Klubu Integracji Społecznej lub Centrum Integracji Społecznej. Mogą się o nią ubiegać także opiekunowie.

Znaczenie może mieć Twój wiek, bo urząd pracy dysponuje środkami dla osób poniżej 30-tki (PO WER) i powyżej 30-tki (RPO). Aby uzyskać dofinansowanie z PUP trzeba spełnić kilka warunków, które szerzej opisane są w regulaminie przyznawania dotacji.

Chodzi m.in. o to, żeby osoba ubiegająca się o dotację:

 • nie posiadała nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadała działalności,
 • nie przerwała z własnej winy lub nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego lub innej zaproponowanej formy pomocy przez urząd pracy,
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie otrzymała dofinansowania na rozpoczęcie działalności.
dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024

Maksymalna kwota dotacji wynosi 6-krotność średniej krajowej (ok. 45 tys. zł), choć może być niższa, bo zależy to od urzędu pracy. Dotację z PUP możesz przeznaczyć m.in. na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), reklamę, zatowarowanie, poradnictwo prawne.

Działalność musisz później utrzymać przez minimum 12 miesięcy. Możesz również spodziewać się kontroli. Po zakończeniu umowy rozliczasz się z urzędem pracy.

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024 – dotacja z PFRON na rozpoczęcie działalności

O dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności mogą ubiegać się zarejestrowane w urzędzie pracy osoby z niepełnosprawnościami. Maksymalny poziom dofinansowania zależy od czasu, przez jaki działalność będzie później prowadzona.

dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024

Jeśli zdecydujesz się na 12 miesięcy, wówczas możesz uzyskać maksymalnie 6-krotność średniej krajowej, czyli ok. 45 tys. zł. Natomiast przy deklaracji 24 miesięcy możesz liczyć już na znacznie więcej, bowiem od 6 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W takim przypadku maksymalny poziom dofinansowania może wynieść nawet ok. 100 tys. zł.

Dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności możesz wydatkować na środki trwałe (sprzęt, maszyny), towar, reklamę, poradnictwo prawne, prace remontowe. Aby uzyskać dofinansowanie musisz złożyć wniosek. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu mogą pojawić się negocjacje dotyczące wysokości otrzymanej kwoty. Działalność rejestrujesz dopiero po uzyskaniu dotacji.

Następnie wydatkujesz dotację i utrzymujesz działalność przez zadeklarowany wcześniej czas. W czasie jej prowadzenia może pojawić się kontrola z urzędu pracy.

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024 – pożyczka „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Pożyczka na działalność skierowana jest dla osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku i absolwentów uczelni do 4 lat od jej skończenia. Pożyczka „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to aż 20-krotność średniego wynagrodzenia, czyli ok. 140 tys. zł.

W ramach pożyczki na działalność możesz kupić sprzęt, maszyny, oprogramowanie, towar, materiały, reklamę. Pożyczkę musisz spłacić maksymalnie w ciągu 7 lat (w to wlicza się 12 miesięcy karencji w spłacie). Zaletą jest bardzo niskie oprocentowanie.

Jak uzyskać pożyczkę „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”? Musisz znaleźć pośrednika finansowego (są w każdym województwie). Następnie składasz wniosek, który rozpatrywany jest w ciągu 14 dni. Po pozytywnej decyzji zakładasz działalność, podpisujesz umowę i dopiero otrzymujesz przelew środków.

Dobrą informacją jest również to, że w ramach pożyczki „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” możesz założyć spółkę, co nie jest możliwe w przypadku trzech poprzednich dofinansowań.

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024 – podsumowanie

Masz wątpliwości, jakie dofinansowanie dla osób bezrobotnych 2024 wybrać? Ważne jest to, abyś dobrze się zastanowił, ponieważ nie możesz równolegle korzystać ze wszystkich źródeł. Ponadto w wielu wypadkach jest to dofinansowanie jednorazowe, więc możesz skorzystać z niego tylko i wyłącznie jeden raz.

Sprawdź warunki, jakie musisz spełnić, zobacz, ile potrzebujesz pieniędzy i na co chcesz je wydać, a następnie wybierz źródło finansowania swojego projektu.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

Dotacje do otwarcia biznesu 2024

Interesuje Cię własny biznes? Potrzebujesz kapitału na start? Zobacz, jakie dotacje do otwarcia biznesu 2024 możesz uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje do otwarcia biznesu 2024?

Dotacje do otwarcia biznesu 2024 możesz uzyskać jako bezzwrotną dotację, jak również zwrotną pożyczkę. Zwróć uwagę, że nie możesz korzystać jednocześnie z dwóch różnych środków. Musisz zdecydować się na jedną z dostępnych opcji.

dotacje do otwarcia biznesu 2024

Dotacje na otwarcie biznesu 2024 możesz uzyskać z:

 • urzędu pracy,
 • PFRON.

Dotacje na otwarcie biznesu 2024 z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotacje do otwarcia biznesu 2024 z PUP?

O dotację z urzędu pracy mogą wnioskować osoby bezrobotne, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, a także absolwenci KIS lub CIS. Aby uzyskać dotację musisz spełniać szereg warunków, które opisane są w regulaminie. Dlatego w pierwszej kolejności dokładnie się z nim zapoznaj.

Jakie warunki musisz spełniać:

 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej,
 • nie możesz przerwać z własnej winy stażu, szkolenia lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formie aktywizacji,
 • jeśli wcześniej prowadziłeś działalność gospodarczą, to nie możesz z tego tytułu posiadać zaległości w urzędzie skarbowym i ZUS-ie,
 • wcześniej nie otrzymałeś środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • nie złożyłeś wniosku do innego staroty.

To najważniejsze warunki pozostałe znajdziesz w regulaminie. Zwróć uwagę, że niespełnienie choćby jednego z nich eliminuje Cię z możliwości uzyskania dofinansowania.

Ile wynoszą dotacje do otwarcia biznesu 2024 z urzędu pracy?

Dotacje do otwarcia biznesu 2024 z PUP maksymalnie może wynieść 6-krotność średniej krajowej. Aktualnie jest to ok. 45 tys. zł. Miej jednak na względzie, że każdy urząd pracy może dowolnie określić swój maksymalny poziom dotacji.

Zdarza się, że dofinansowanie mieści się w przedziale 18-28 tys. zł. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać wniosek dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz się ubiegać.

Porada

Jeśli dotacja w Twoim urzędzie wynosi 20 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 22 tys. zł). W takim przypadku urząd pracy odrzuci Twój wniosek już na samym początku.

Na co można przeznaczyć dotacje do otwarcia biznesu 2024 z PUP?

Dotację z urzędu pracy możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, wyposażenia, oprogramowanie, reklamę, materiały/towary/surowce, a także adaptację lokalu czy konsultacje prawne.

Przygotowując listę zakupów zwróć uwagę na kilka spraw. Po pierwsze, sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji. Bardzo często w tym przypadku wykluczony jest zakup samochodu, kasy fiskalnej, akcji, obligacji, telefonu, nieruchomości, kursów i szkoleń.

dotacje do otwarcia biznesu 2024

Z dotacji nie pokryjesz również bieżących kosztów prowadzenia firmy, a także opłat za transport/przesyłkę zakupionych w ramach dofinansowania rzeczy.

Po drugie, sprawdź, czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może okazać się, że na poszczególne kategorie wydatków będziesz mógł przeznaczyć konkretny % dofinansowania.

Przykład

Urząd pracy może podzielić dotację w następujący sposób: min. 50% dofinansowania musisz przeznaczyć na sprzęt, do 30% na materiały, a 10% na reklamę.
Z kolei adaptacja lokalu lokalu i konsultacje prawne mogą wynieść maksymalnie po 5% dofinansowania.

Po trzecie, pamiętaj, aby kupować niezbędny sprzęt do uruchomienia i prowadzenia działalności. Chodzi o to, aby był adekwatny do profilu Twojej przyszłej firmy.

Po czwarte, decyduj się na dobry jakościowo sprzęt w średnim przedziale cenowym. Urząd pracy wydaje środki publiczne, gdzie liczy się ekonomia wydatków.

Jak uzyskać dotacje do otwarcia biznesu 2024 z urzędu pracy?

Jeśli chcesz uzyskać dotacje do otwarcia biznesu 2024 z PUP, to musisz być osobą bezrobotną zarejestrowaną w danym urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek w naborze otwartym lub zamkniętym.

Urząd pracy weryfikuje dokumentację 30 dni. Jeśli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, to podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. poręczenie) i czekasz na przelew środków. Dopiero po wpływie pieniędzy na Twoje konto możesz założyć firmę.

Następnie masz określony czas na wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania. Przez czas trwania umowy z urzędem (min. 12 miesięcy) prowadzisz działalność. W tym okresie możesz spodziewać się kontroli ze strony pośredniaka.

Po upływie 12 miesięcy udajesz się do urzędu skarbowego i ZUS-u po stosowne zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Zaświadczenia przedstawiasz w urzędzie pracy, rozliczasz się końcowo i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Dotacje do otwarcia biznesu 2024 z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie biznesu 2024 z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacje do otwarcia biznesu 2024 z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 42 tys. zł).

dotacje do otwarcia biznesu 2024

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 100 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie biznesu 2024 z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotacje do otwarcia biznesu 2024 z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacje do otwarcia biznesu 2024 – podsumowanie

Gdzie możesz uzyskać dotacje do otwarcia biznesu 2024? Środki na ten cel otrzymasz m.in. z PFRON, BGK lub urzędu pracy. Miej na względzie, że nie ma możliwości finansowania tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Dlatego musisz wybrać jeden z dostępnych instrumentów finansowych.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dotacje z urzędu pracy 2024

Chcesz założyć swój biznes, a masz ograniczone środki finansowe? Zobacz, jak uzyskać dotacje z urzędu pracy 2024. Sprawdź, ile wynoszą i na co możesz je przeznaczyć.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Kto może ubiegać się o dotacje z urzędu pracy 2024?

Dotacje z urzędu pracy 2024 skierowane są do osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

dotacje z urzędu pracy 2024

Dodatkowo pamiętaj o tym, że każdy urząd pracy ma swój regulamin, gdzie określa warunki, które musisz spełniać, aby ubiegać się o dotację z PUP. Chodzi m.in. o to, że nie:

 • możesz posiadać działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • posiadasz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie pomocy,
 • przerwałeś z własnej winy stażu, szkolenia lub innej formy aktywizacji zaproponowanej przez urząd pracy.

Ile wynoszą dotacje z urzędu pracy 2024?

Maksymalna kwota dotacji z urzędu pracy wynosi 6-krotność średniej krajowej. Weź jednak pod uwagę, że każdy pośredniak może sam ustalić swój maksymalny pułap dofinansowania. Co oznacza, że bardzo często jest on niższy niż ustawowe 45 tys. zł. Maksymalne dotacje na działalność mogą wynosić zatem 20, 23, 35 tys. zł.

Porada

Pamiętaj, że jeśli przekroczysz kwotę i będziesz wnioskować o większą sumę. To urząd pracy odrzuci Twój wniosek. Dlatego dokładnie sprawdź, jaka kwota jest dostępna w Twoim pośredniaku.

Na co można przeznaczyć dotacje z urzędu pracy 2024?

Miej na uwadze, że każdy pośredniak ma swoje wytyczne dotyczące wydatków w ramach dofinansowania na działalność. Dlatego warto się z nimi dokładnie zapoznać, zanim zaczniesz wypełniać wniosek.

Co do zasady, dotację możesz przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych,
 • oprogramowania,
 • reklamę,
 • adaptację lokalu,
 • materiałów lub towarów,
 • konsultacje prawne.

Ważne jest to, abyś zweryfikował na co nie możesz przeznaczyć kwoty z PUP. Najczęściej dofinansowanie z urzędu pracy 2023 nie może być przeznaczone na zakup środka transportu, kasy fiskalnej, nieruchomości, szkolenia. Z dotacji nie możesz opłacić również bieżących kosztów prowadzenia działalności (ZUS, czynsz, pensje, podatki), a także kosztów przesyłki zakupionych rzeczy.

Pamiętaj też o sprawdzeniu czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że na określoną grupę wydatków (np. maszyny/urządzenia, reklama etc.) musisz wydać konkretny procent dofinansowania.

Przykład

Np. na sprzęt musi być to 50% dotacji, na reklamę 10%, na adaptację lokalu maksymalnie do 20%, a na towar 20%.
Jeśli wnioskujesz o 20 tys. zł, to na środki trwałe musisz wydać 10 tys. zł, na reklamę maksymalnie możesz przeznaczyć 2 tys. zł, na adaptację nie więcej niż 4 tys. zł, a na towar do 4 tys. zł.

Kolejną ważną kwestią przy wydatkowaniu dotacji jest to, aby każdy wydatek był jak najbardziej powiązany z profilem planowanej działalności. Musi być niezbędny do uruchomienia, a następnie prowadzenia Twojej przyszłej firmy.

Nie zapomnij również o konieczności uzasadnienia zakupu poszczególnych rzeczy. Każdy przedmiot, który kupujesz w ramach dofinansowania na działalność musi mieć uzasadnienie. Wyjaśniasz w nim, dlaczego decydujesz się na taki zakup i jak wykorzystasz go we własnej firmie.

Dotacje z urzędu pracy 2024 a wkład własny

Jeśli ubiegasz się o dotacje z urzędu pracy 2024, w wielu wypadkach musisz zadeklarować wkład własny. Część urzędów pracy go nie wymaga, jednak zawsze warto pokazać własne środki, bo to zwiększa szansę na uzyskanie dotacji.

dotacje z urzędu pracy 2024

Ile wkładu własnego musisz mieć? To zależy od konkretnego urzędu pracy. W jednych jest to np. 20% wnioskowanej kwoty. W innych im wyższe środki własne zadeklarujesz, tym Twój wniosek uzyska większą liczbę punktów. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 25 tys. zł, to przy założeniu wkładu własnego na poziomie 20% wnioskowanej kwoty, na koncie musisz posiadać 5 tys. zł.

Zwróć uwagę na to, że we wniosku o dotację z PUP musisz szczegółowo rozpisać, na co przeznaczysz posiadane środki. Możesz je wydać na konkretny zakup lub bieżące opłaty.

We wniosku warto też pokazać wkład własny rzeczowy, czyli posiadane maszyny czy narzędzia, które chcesz wykorzystać w ramach projektu. Pamiętaj tylko o tym, aby nie wpisywać tych rzeczy, które chcesz sfinansować z dotacji.

Jakie załączniki do wniosku o dotacje z urzędu pracy 2024?

Aby wniosek o dotację z PUP przeszedł pomyślnie weryfikację formalną. Musisz dołączyć określone załączniki. Ich brak jest częstym błędem, który może zniweczyć cały Twój wysiłek.

Listę załączników do wniosku znajdziesz w regulaminie lub samym wniosku.

Najczęściej musisz dołączyć:

 • oświadczenia,
 • xero dyplomu studiów lub ukończenia szkoły,
 • xerokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu,
 • wyciąg z konta,
 • xero dyplomów ukończonych szkoleń.

Miej na uwadze, aby do wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dołączyć załączniki, które wpływają na lepszą ocenę złożonej dokumentacji. Przede wszystkim dołącz listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami i dostawcami. Pomyśl o referencjach z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio wcześniejszych realizacji.

Jaką formę zabezpieczenia wybrać przy ubieganiu się o dotacje z urzędu pracy 2024?

Pamiętaj, że ubiegając się o dofinansowanie z urzędu pracy 2024, musisz wybrać formę zabezpieczenia dotacji. Dzięki niemu urząd pracy w przypadku złamania przez Ciebie warunków umowy, może dochodzić swoich roszczeń.

dotacje z urzędu pracy 2024

Jakie są dostępne formy zabezpieczenia dotacji z PUP? Co do zasady możesz wybrać pomiędzy blokadą konta, gwarancją bankową, poręczeniem, wekslem z poręczeniem wekslowym, aktem notarialnym i zastawa na prawach lub rzeczach. Pamiętaj jednak o tym, że nie w każdym pośredniaku dostępne będą wszystkie rodzaje zabezpieczenia. Czasami ich wybór ogranicza się do 2 lub 3 form.

Ważne jest to, abyś przed wyborem konkretnej formy zabezpieczenia przeczytał w regulaminie, jakie warunki musisz spełniać.

Przykład

W przypadku wyboru aktu notarialnego lub blokady konta wartość ruchomości/nieruchomości lub środków zgromadzonych na koncie musi wynosić 130% wnioskowanej kwoty.
Procent może różnić się w zależności od urzędu pracy.

Czy ubiegając się o dotacje z urzędu pracy 2024 trzeba mieć lokal?

Tak, jeśli interesuje Cię dofinansowanie na działalność, musisz na moment składania wniosku dysponować lokalem. Może być to Twój lokal, wynajęty lub użyczony. Zwróć uwagę, że forma władania lokalem też może mieć znaczenie. Np. za własny lokal dostaniesz więcej punktów niż za lokal wynajęty.

Do wniosku dołączasz xerokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu. W zależności od formy władania może być to akt notarialny, umowa najmu lub umowa użyczenia. Czasami niektóre urzędy pracy uwzględniają przedwstępną umowę najmu.

Dotacje z urzędu pracy 2024 – podsumowanie

Aby uzyskać dotacje z urzędu pracy 2024 musisz zgromadzić wkład własny, zebrać wymagane załączniki oraz wybrać formę zabezpieczenia dofinansowania. Zwróć uwagę, że istotne znaczenie ma prawidłowo przygotowana lista zakupów oraz sam wniosek.

Pamiętaj o tym, aby nie przekroczyć maksymalnego pułapu dofinansowania w Twoim urzędzie pracy. W przeciwnym razie Twój wniosek może zostać odrzucony już na etapie oceny formalnej, bez jego dalszej weryfikacji.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

Dotacje dla bezrobotnych 2024

Zastanawiasz się, jakie dotacje dla bezrobotnych 2024 jest aktualnie dostępne? Sprawdź, z jakich możliwości możesz skorzystać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje dla bezrobotnych 2024?

W artykule przedstawię 2 dość popularne możliwości uzyskania dotacji na działalność gospodarczą oraz omówię ich zalety i wady.

dotacje dla bezrobotnych 2024

Będą to:

 • dotacja z urzędu pracy,
 • dotacja z PFRON na rozpoczęcie działalności,

Jakie dotacje dla bezrobotnych 2024 – dotacja z urzędu pracy

Jeśli zastanawiasz się, jakie dotacje dla bezrobotnych 2024 będzie najlepsze. To warto zacząć od dofinansowania z PUP. To stosunkowo wysoka i szybka do uzyskania dotacja, które może pomóc Ci uruchomić własny biznes.

Dotacja z urzędu pracy skierowana jest do osób bezrobotnych, ale również absolwentów CIS lub KIS oraz opiekunów. Należy przy tym podkreślić, że aby się o nią ubiegać trzeba spełnić określone wymagania.

W ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz:

 • prowadzić działalności gospodarczej i mieć wpisu do CEIDG;
 • odmówić udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym, podjęcia zatrudnienia lub udziału w innej formie aktywizacji bez podania uzasadnionej przyczyny;
 • przerwać udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym lub udziału w innej formie aktywizacji bez podania uzasadnionej przyczyny;
 • otrzymać wcześniej innych środków publicznych na uruchomienie działalności;
 • posiadać nieuregulowanych zobowiązań.

Ponadto nie możesz złożyć wniosku do innego PUP o dofinansowanie na działalność. Nie możesz również posiadać nieuregulowanych zaległości z tytułu ZUS i podatków, jeśli prowadziłeś wcześniej działalność gospodarczą, a także w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie mogłeś być karany przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Więcej wymogów znajdziesz w regulaminie swojego urzędu pracy. Warto je dokładnie sprawdzić, żeby później nie okazało się, że nie jesteś osobą, która może ubiegać się o dotację z PUP.

Jak wygląda proces uzyskania dotacji z urzędu pracy?

Maksymalny pułap dofinansowania wynosi 6-krotność średniej krajowej (ok. 45 tys. zł), ale każdy pośredniak może ją dowolnie ustalić (z reguły jest niższa). Aby uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz złożyć kompletny wniosek wraz z wszystkimi załącznikami. Ich listę znajdziesz w regulaminie lub wniosku.

Dotację możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), oprogramowanie, reklamę, poradnictwo prawne, zatowarowanie. Pamiętaj, ze każdy urząd pracy ma swój katalog wydatków możliwych do sfinansowania w ramach dotacji, jak również tych wykluczonych z dofinansowania.

Pamiętaj o zabezpieczeniu dotacji (może to być m.in. poręczenie lub blokada konta – szczegóły znajdziesz w regulaminie dotacji z PUP) oraz wkładzie własnym finansowym i rzeczowym.

Firmę musisz utrzymać minimum 12 miesięcy. W tym okresie nie możesz jej zawiesić oraz podjąć zatrudnienia. W czasie trwania umowy możesz spodziewać się kontroli z urzędu pracy.

Jakie dotacje dla bezrobotnych 2024 – dotacja z PFRON na rozpoczęcie działalności

Jakie dofinansowanie dla bezrobotnych 2024? Dotacja z PFRON na rozpoczęcie działalności przeznaczona jest dla zarejestrowanych w urzędzie pracy osób z niepełnosprawnościami. Warto podkreślić, że znacznie większa jest tutaj kwota dofinansowanie, ponieważ sięga aż 15-krotności średniej krajowej (ok. 100 tys. zł). Jednak także i tu pośredniaki mogą obniżyć maksymalny pułap (np. do 42 tys. zł).

dotacje dla bezrobotnych 2024

Miej na uwadze, że wysokość kwoty zależy od czasu, przez jaki zobowiążesz się prowadzić firmę. Jeśli zadeklarujesz, że działalność będziesz prowadził przez 12 miesięcy, wówczas maksymalnie możesz uzyskać 6-krotność średniej krajowej.

Natomiast, jeśli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez okres 24 miesięcy, możesz liczyć na dotację w wysokości od 6 do 15-krotności średniej krajowej.

Jak wygląda proces uzyskania dotacji z PFRON na rozpoczęcie działalności

Aby uzyskać dofinansowanie z PFRON musisz złożyć wniosek WN-O. Podobnie, jak w przypadku dotacji z urzędu pracy środki możesz przeznaczyć na sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie, zatowarowanie, reklamę, doradztwo prawne, a także prace remontowo-budowlane.

Dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz zabezpieczyć. Z reguły wskazana jest konieczność wyboru dwóch form zabezpieczenia.

Istotną różnicą jest to, że w tym przypadku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku mogą mieć miejsce negocjacje dotyczące ostatecznego kształtu dofinansowania.

Po uzyskaniu dotacji dopiero zakładasz działalność, jeśli zrobisz to wcześniej, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Następnie wydatkujesz przyznane środki, rozliczasz się z tego i prowadzisz działalność przez wskazany wcześniej okres.

Analogicznie jak w przypadku dotacji z PUP, nie możesz jej zawiesić i podjąć zatrudnienia. Oczywiście w okresie trwania umowy spodziewaj się kontroli.

Jakie dotacje dla bezrobotnych 2024 – zalety i wady

Wiesz już, jakie dotacje dla bezrobotnych 2024 jest dostępne. Warto przyjrzeć się zaletom i wadom poszczególnych instrumentów finansowych. Zaczynając od dotacji z urzędu pracy, to korzyścią jest stosunkowo prosta procedura i szybki czas uzyskania dofinansowania. Kolejna zaleta to dość ograniczona konkurencja i niewielki poziom biurokracji. Wadą może być dość mała kwota, zabezpieczenie i konieczność posiadania wkładu własnego.

dotacje dla bezrobotnych 2024

Jeśli chodzi o dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności, to warto wspomnieć o wysokich kwotach (nawet 100 tys. zł), niewielkiej konkurencji. Do wad zalicza się podwójne zabezpieczenie, możliwość negocjacji kwoty i jej ewentualne obniżenie, a także bardziej rozbudowaną procedurę i dokumentację.

Jakie dotacje dla bezrobotnych 2024 – podsumowanie

Jakie dotacje dla bezrobotnych 2024? Wybór zależy od Ciebie i Twojego statusu na rynku pracy. Każda z omawianych propozycji ma swoje wymagania, zalety i wady. Zanim zdecydujesz się na jakikolwiek z powyższych instrumentów, dokładnie rozważ wszystkie za i przeciw, bo możesz wybrać tylko jeden z nich.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

Dofinansowanie dla bezrobotnych 2024

Zastanawiasz się, jakie dofinansowanie dla bezrobotnych 2024 jest aktualnie dostępne? Sprawdź, z jakich możliwości możesz skorzystać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie dla bezrobotnych 2024?

W artykule przedstawię 3 dość popularne możliwości uzyskania dotacji na działalność gospodarczą oraz omówię ich zalety i wady.

dofinansowanie dla bezrobotnych 2024

Będą:

 • dotacja z urzędu pracy,
 • dotacja z PFRON na rozpoczęcie działalności,
 • pożyczka z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Jakie dofinansowanie dla bezrobotnych 2024 – dotacja z urzędu pracy

Jeśli zastanawiasz się, jakie dofinansowanie dla bezrobotnych 2024 będzie najlepsze. To warto zacząć od dofinansowania z PUP. To stosunkowo wysoka i szybka do uzyskania dotacja, które może pomóc Ci uruchomić własny biznes.

Dotacja z urzędu pracy skierowana jest do osób bezrobotnych, ale również absolwentów CIS lub KIS oraz opiekunów. Należy przy tym podkreślić, że aby się o nią ubiegać trzeba spełnić określone wymagania.

W ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz:

 • prowadzić działalności gospodarczej i mieć wpisu do CEIDG;
 • odmówić udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym, podjęcia zatrudnienia lub udziału w innej formie aktywizacji bez podania uzasadnionej przyczyny;
 • przerwać udziału w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym lub udziału w innej formie aktywizacji bez podania uzasadnionej przyczyny;
 • otrzymać wcześniej innych środków publicznych na uruchomienie działalności;
 • posiadać nieuregulowanych zobowiązań.

Ponadto nie możesz złożyć wniosku do innego PUP o dofinansowanie na działalność. Nie możesz również posiadać nieuregulowanych zaległości z tytułu ZUS i podatków, jeśli prowadziłeś wcześniej działalność gospodarczą, a także w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie mogłeś być karany przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Więcej wymogów znajdziesz w regulaminie swojego urzędu pracy. Warto je dokładnie sprawdzić, żeby później nie okazało się, że nie jesteś osobą, która może ubiegać się o dotację z PUP.

Jak wygląda proces uzyskania dotacji z urzędu pracy?

Maksymalny pułap dofinansowania wynosi 6-krotność średniej krajowej (ok. 45 tys. zł), ale każdy pośredniak może ją dowolnie ustalić (z reguły jest niższa). Aby uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz złożyć kompletny wniosek wraz z wszystkimi załącznikami. Ich listę znajdziesz w regulaminie lub wniosku.

Dotację możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), oprogramowanie, reklamę, poradnictwo prawne, zatowarowanie. Pamiętaj, ze każdy urząd pracy ma swój katalog wydatków możliwych do sfinansowania w ramach dotacji, jak również tych wykluczonych z dofinansowania.

Pamiętaj o zabezpieczeniu dotacji (może to być m.in. poręczenie lub blokada konta – szczegóły znajdziesz w regulaminie dotacji z PUP) oraz wkładzie własnym finansowym i rzeczowym.

Firmę musisz utrzymać minimum 12 miesięcy. W tym okresie nie możesz jej zawiesić oraz podjąć zatrudnienia. W czasie trwania umowy możesz spodziewać się kontroli z urzędu pracy.

Jakie dofinansowanie dla bezrobotnych 2024 – dotacja z PFRON na rozpoczęcie działalności

Jakie dofinansowanie dla bezrobotnych 2024? Dotacja z PFRON na rozpoczęcie działalności przeznaczona jest dla zarejestrowanych w urzędzie pracy osób z niepełnosprawnościami. Warto podkreślić, że znacznie większa jest tutaj kwota dofinansowanie, ponieważ sięga aż 15-krotności średniej krajowej (ok. 100 tys. zł). Jednak także i tu pośredniaki mogą obniżyć maksymalny pułap (np. do 42 tys. zł).

dofinansowanie dla bezrobotnych 2024

Miej na uwadze, że wysokość kwoty zależy od czasu, przez jaki zobowiążesz się prowadzić firmę. Jeśli zadeklarujesz, że działalność będziesz prowadził przez 12 miesięcy, wówczas maksymalnie możesz uzyskać 6-krotność średniej krajowej.

Natomiast, jeśli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez okres 24 miesięcy, możesz liczyć na dotację w wysokości od 6 do 15-krotności średniej krajowej.

Jak wygląda proces uzyskania dotacji z PFRON na rozpoczęcie działalności

Aby uzyskać dofinansowanie z PFRON musisz złożyć wniosek WN-O. Podobnie, jak w przypadku dotacji z urzędu pracy środki możesz przeznaczyć na sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie, zatowarowanie, reklamę, doradztwo prawne, a także prace remontowo-budowlane.

Dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz zabezpieczyć. Z reguły wskazana jest konieczność wyboru dwóch form zabezpieczenia.

Istotną różnicą jest to, że w tym przypadku po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku mogą mieć miejsce negocjacje dotyczące ostatecznego kształtu dofinansowania.

Po uzyskaniu dotacji dopiero zakładasz działalność, jeśli zrobisz to wcześniej, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia. Następnie wydatkujesz przyznane środki, rozliczasz się z tego i prowadzisz działalność przez wskazany wcześniej okres.

Analogicznie jak w przypadku dotacji z PUP, nie możesz jej zawiesić i podjąć zatrudnienia. Oczywiście w okresie trwania umowy spodziewaj się kontroli.

Jakie dofinansowanie dla bezrobotnych 2024 – pożyczka na działalność

Ostatnim z omawianych instrumentów finansowych jest pożyczka na działalność, czyli „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Choć to pożyczka, to na bardzo atrakcyjnych warunkach.

O pożyczkę na działalność mogą ubiegać się:

 • osoby bezrobotne;
 • studenci ostatniego roku;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • absolwenci do 4 lat od ukończenia uczelni.

Jak wygląda proces uzyskania pożyczki na działalność z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”?

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 20-krotność średniej krajowej, więc to największe środki, o które możesz się ubiegać. Pierwszy krok to znalezienie pośrednika, który rozdziela środki w ramach tego działania. Każde województwo ma takiego operatora, a ich listę znajdziesz tu: http://wsparciewstarcie.bgk.pl/kontakt/.

Następnie składasz wniosek o pożyczkę na działalność, który weryfikowany jest w ciągu 14 dni. Pożyczkę możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, urządzeń, oprogramowania. Jeśli Twój wniosek zostanie oceniony pozytywnie, zakładasz działalność, a dopiero później podpisujesz umowę i otrzymujesz pożyczkę.

Także i tu istotne znaczenie ma zabezpieczenie pożyczki. Pożyczkę z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” musisz spłacić w ciągu 7 lat wliczając w to roczną karencję w spłacie. Istotną informacją jest to, że w ramach tego programu możliwe jest stworzenie spółki.

Jakie dofinansowanie dla bezrobotnych 2024 – zalety i wady

Wiesz już, jakie dofinansowanie dla bezrobotnych 2024 jest dostępne. Warto przyjrzeć się zaletom i wadom poszczególnych instrumentów finansowych. Zaczynając od dotacji z urzędu pracy, to korzyścią jest stosunkowo prosta procedura i szybki czas uzyskania dofinansowania. Kolejna zaleta to dość ograniczona konkurencja i niewielki poziom biurokracji. Wadą może być dość mała kwota, zabezpieczenie i konieczność posiadania wkładu własnego.

dofinansowanie dla bezrobotnych 2024

Jeśli chodzi o dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności, to warto wspomnieć o wysokich kwotach (nawet 100 tys. zł), niewielkiej konkurencji. Do wad zalicza się podwójne zabezpieczenie, możliwość negocjacji kwoty i jej ewentualne obniżenie, a także bardziej rozbudowaną procedurę i dokumentację.

W końcu pożyczka „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, to korzyści w postaci wysokiej kwoty, możliwości założenia spółki i krótkiego oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Wadą jest to, że jest to instrument zwrotny, który trzeba później oddać.

Jakie dofinansowanie dla bezrobotnych 2024 – podsumowanie

Jakie dofinansowanie dla bezrobotnych 2024? Wybór zależy od Ciebie i Twojego statusu na rynku pracy. Każda z omawianych propozycji ma swoje wymagania, zalety i wady. Zanim zdecydujesz się na jakikolwiek z powyższych instrumentów, dokładnie rozważ wszystkie za i przeciw, bo możesz wybrać tylko jeden z nich.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

Dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024

Interesuje Cię własny biznes? Potrzebujesz kapitału na start? Zobacz, jakie dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 możesz uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024?

Dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 możesz uzyskać jako bezzwrotną dotację, jak również zwrotną pożyczkę. Zwróć uwagę, że nie możesz korzystać jednocześnie z dwóch różnych środków. Musisz zdecydować się na jedną z dostępnych opcji.

dofinansowanie do otwarcia biznesu

Dofinansowanie na otwarcie biznesu 2024 możesz uzyskać z:

 • urzędu pracy,
 • PFRON,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie na otwarcie biznesu 2024 z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z PUP?

O dotację z urzędu pracy mogą wnioskować osoby bezrobotne, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, a także absolwenci KIS lub CIS. Aby uzyskać dotację musisz spełniać szereg warunków, które opisane są w regulaminie. Dlatego w pierwszej kolejności dokładnie się z nim zapoznaj.

Jakie warunki musisz spełniać:

 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej,
 • nie możesz przerwać z własnej winy stażu, szkolenia lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formie aktywizacji,
 • jeśli wcześniej prowadziłeś działalność gospodarczą, to nie możesz z tego tytułu posiadać zaległości w urzędzie skarbowym i ZUS-ie,
 • wcześniej nie otrzymałeś środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • nie złożyłeś wniosku do innego staroty.

To najważniejsze warunki pozostałe znajdziesz w regulaminie. Zwróć uwagę, że niespełnienie choćby jednego z nich eliminuje Cię z możliwości uzyskania dofinansowania.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z urzędu pracy?

Dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z PUP maksymalnie może wynieść 6-krotność średniej krajowej. Aktualnie jest to ok. 45 tys. zł. Miej jednak na względzie, że każdy urząd pracy może dowolnie określić swój maksymalny poziom dotacji.

Zdarza się, że dofinansowanie mieści się w przedziale 18-28 tys. zł. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać wniosek dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz się ubiegać.

Porada

Jeśli dotacja w Twoim urzędzie wynosi 20 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 22 tys. zł). W takim przypadku urząd pracy odrzuci Twój wniosek już na samym początku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z PUP?

Dotację z urzędu pracy możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, wyposażenia, oprogramowanie, reklamę, materiały/towary/surowce, a także adaptację lokalu czy konsultacje prawne.

Przygotowując listę zakupów zwróć uwagę na kilka spraw. Po pierwsze, sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji. Bardzo często w tym przypadku wykluczony jest zakup samochodu, kasy fiskalnej, akcji, obligacji, telefonu, nieruchomości, kursów i szkoleń.

dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024

Z dotacji nie pokryjesz również bieżących kosztów prowadzenia firmy, a także opłat za transport/przesyłkę zakupionych w ramach dofinansowania rzeczy.

Po drugie, sprawdź, czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może okazać się, że na poszczególne kategorie wydatków będziesz mógł przeznaczyć konkretny % dofinansowania.

Przykład

Urząd pracy może podzielić dotację w następujący sposób: min. 50% dofinansowania musisz przeznaczyć na sprzęt, do 30% na materiały, a 10% na reklamę.
Z kolei adaptacja lokalu lokalu i konsultacje prawne mogą wynieść maksymalnie po 5% dofinansowania.

Po trzecie, pamiętaj, aby kupować niezbędny sprzęt do uruchomienia i prowadzenia działalności. Chodzi o to, aby był adekwatny do profilu Twojej przyszłej firmy.

Po czwarte, decyduj się na dobry jakościowo sprzęt w średnim przedziale cenowym. Urząd pracy wydaje środki publiczne, gdzie liczy się ekonomia wydatków.

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z urzędu pracy?

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z PUP, to musisz być osobą bezrobotną zarejestrowaną w danym urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek w naborze otwartym lub zamkniętym.

Urząd pracy weryfikuje dokumentację 30 dni. Jeśli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, to podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. poręczenie) i czekasz na przelew środków. Dopiero po wpływie pieniędzy na Twoje konto możesz założyć firmę.

Następnie masz określony czas na wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania. Przez czas trwania umowy z urzędem (min. 12 miesięcy) prowadzisz działalność. W tym okresie możesz spodziewać się kontroli ze strony pośredniaka.

Po upływie 12 miesięcy udajesz się do urzędu skarbowego i ZUS-u po stosowne zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Zaświadczenia przedstawiasz w urzędzie pracy, rozliczasz się końcowo i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie biznesu 2024 z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 42 tys. zł).

dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 100 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie biznesu 2024 z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z BGK?

O pożyczkę z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” mogą ubiegać się:

 • absolwenci do 4 lat od ukończenia studiów lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • studenci ostatniego roku 1 lub 2 stopnia studiów,
 • opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
 • osoby bezrobotne.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Maksymalnie dofinansowanie do otwarcia firmy 2024 z BGK może wynieść 20-krotność średniej pensji. Zaletą pożyczki jest niskie oprocentowanie, a także 7-letni okres spłaty, wliczając w to roczną karencję.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie biznesu 2024 z BGK?

Dofinansowanie z BGK możesz przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania, reklamę, materiały i towary.

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Przede wszystkim musisz znaleźć pośrednika finansowego działającego na terenie, na którym będziesz prowadzić swoją firmę. Następnie składasz wniosek. Przy jego wypełnieniu możesz korzystać z pomocy profesjonalnego doradcy.

Pośrednik weryfikuje wniosek 14 dni. Jeśli uzyskasz pozytywną decyzję, to zakładasz działalność, podpisujesz umowę i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024 – podsumowanie

Gdzie możesz uzyskać dofinansowanie do otwarcia biznesu 2024? Środki na ten cel otrzymasz m.in. z PFRON, BGK lub urzędu pracy. Miej na względzie, że nie ma możliwości finansowania tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Dlatego musisz wybrać jeden z dostępnych instrumentów finansowych.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dofinansowanie na zakład tapicerski

Jesteś tapicerem? Chcesz przejść na swoje i potrzebujesz do tego środków? Zobacz, w jaki sposób możesz pozyskać dofinansowanie na zakład tapicerski.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie na zakład tapicerski?

Nie wiesz, gdzie możesz złożyć wniosek o dofinansowanie na zakład tapicerski? Jest kilka opcji, z których musisz wybrać jedną. Wynika to stąd, że istnieje zakaz finansowania tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie.

dofinansowanie na zakład tapicerski

Pieniądze na start firmy w tym obszarze możesz uzyskać z:

 • urzędu pracy,
 • PFRON,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie na zakład tapicerski z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotację na zakład tapicerski z PUP?

Aby uzyskać dotację z PUP, to najpierw zarejestruj się w urzędzie pracy. Bowiem to dofinansowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób bezrobotnych. Mogą się o nie ubiegać również opiekunowie osób z niepełnosprawnościami oraz absolwenci KIS lub CIS.

Niestety, samo to, że zarejestrujesz się w urzędzie i złożysz wniosek nie wystarczy. Ponadto musisz spełniać konkretne warunki, które znajdziesz w regulaminie swojego urzędu pracy. Dlatego w pierwszej kolejności dokładnie się z nim zapoznaj i sprawdź czy kwalifikujesz się do uzyskania dotacji.

Zobacz, czy spełniasz poniższe warunki:

 • nie przerwałeś z własnej winy udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz mieć firmy,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, stażu, realizacji IPD lub innej formy pomocy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • wcześniej nie złożyłeś wniosku o dotację u innego starosty,
 • nie uzyskałeś do tej pory dofinansowania na uruchomienie firmy,
 • jeżeli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie masz z tego tytułu zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego,
 • aktualnie nie masz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

To kluczowe zasady, które musisz spełniać. Resztę znajdziesz we wspomnianym już regulaminie. Miej na uwadze, że jeżeli nie spełnisz choćby jednego z warunków, nie możesz złożyć wniosku o dofinansowanie.

Ile wynosi dofinansowanie na zakład tapicerski z urzędu pracy?

Dotacja dla tapicera z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Aktualnie kwota ta wynosi około 45 tys. zł. Zwróć uwagę, że każdy pośredniak ma pełną swobodę w ustaleniu maksymalnej sumy dotacji.

Niestety, zasada jest taka, że z reguły jest to niższy pułap niż ten przewidziany w przepisach. Nagminnie dotacje z urzędu pracy mieszą się w przedziale 20-30 tys. zł.

Porada

Jeśli Twój urząd pracy określa, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz ubiegać się o więcej (np. 28 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już na etapie oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na zakład tapicerski z PUP?

Lista zakupów, których możesz dokonać z dotacji z urzędu pracy jest dość obszerna. Dotację możesz wydatkować na: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. Co więcej, w dość licznej części pośredniaków w ramach przyznanych środków sfinansujesz również koszty remontu oraz doradztwa i konsultacji prawnych.

Jednak zanim rozpoczniesz kompletowanie listy zakupów, zwróć uwagę na kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, drobiazgowo zweryfikuj, co możesz, a czego nie możesz sfinansować w ramach dotacji z PUP. Najczęściej dotacji nie będziesz mógł wydać na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

dofinansowanie na zakład tapicerski

Dodatkowo, dotacji nie będziesz mógł również wydać na pokrycie bieżących kosztów działania firmy, a także kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dofinansowania przedmiotów.

Kolejną zasadą przy wydatkowaniu dotacji są progi procentowe pomiędzy określonymi kategoriami zakupów. Co oznacza, że np. będziesz musiał na sprzęt wydać min. 50% dotacji, na materiały/towary nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz przeznaczyć więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz przeznaczyć nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Dofinansowanie na zakład tapicerski możesz przeznaczyć na:

 • laptop,
 • urządzenie wielofunkcyjne,
 • telefon,
 • oprogramowanie,
 • zszywacz tapicerski,
 • zszywacz pneumatyczny,
 • nóż pionowy krawiecki,
 • maszyna do szycia,
 • opalarka,
 • wiertarka,
 • wkrętarka,
 • reklamę (strona www, ulotki, wizytówki),
 • adaptację lokalu.

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na zakład tapicerski

Jak uzyskać dofinansowanie na zakład tapicerski z urzędu pracy?

Myślisz, że dotacja z PUP jest dla Ciebie? Jeśli tak, to w pierwszej kolejności zarejestruj się w urzędzie pracy. Następnie opracuj i złóż wniosek o dotację. Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć w naborach otwartych i zamkniętych. Z reguły ich ocena nie trwa dłużej niż 30 dni.

Jeżeli uzyskasz pozytywną ocenę, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. akt notarialny) i czekasz na przelew dotacji z pośredniaka. Dopiero po jego wpływie na konto, możesz rejestrować działalność gospodarczą.

Wydatki z dotacji możesz zacząć realizować dopiero po założeniu firmy. W następnym etapie rozliczasz zakupy w terminie wskazanym w umowie. W okresie trwania umowy o dotację na firmę zarządzającą nieruchomościami, możesz oczekiwać kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy przedstawiasz w pośredniaku wskazane zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Finalnie się rozliczasz i rozwiązujesz umowę z urzędem pracy.

Dofinansowanie na zakład tapicerski z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakład tapicerski z PFRON?

O dotację dla tapicera z PFRON mogą wystąpić osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na zakład tapicerski z PFRON?

Są dwie wysokości dofinansowania dla tapicera z PFRON. Co do zasady, nie może być ono wyższe niż 6 lub 15- krotność przeciętnej pensji. W przypadku deklaracji, że działalność będziesz później prowadził przez rok. Możesz wnioskować maksymalnie o 6-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 45 tys. zł).

dofinansowanie na zakład tapicerski

Natomiast jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firma będzie później funkcjonowała przez 2 lata. To w takiej sytuacji możesz wnioskować maksymalnie o 15-krotność średniej pensji (ok. 100 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na zakład tapicerski z PFRON?

Dotację dla tapicera z PFRON możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dotację na zakład tapicerski z PFRON?

Najpierw zarejestruj się w urzędzie pracy. Następnie złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj, że pośredniak ma 30 dni na jego ocenę.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, urząd zaprasza Cię do negocjacji, które wpłyną na ostateczny kształt umowy o dofinansowanie.

Negocjujesz kwestie dotyczące: wielkości dotacji, rodzaju zabezpieczenia, rozliczenia przyznanych środków. Koniec całej procedury, to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, zarejestrowanie działalności, wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania.

Dofinansowanie na zakład tapicerski z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o pożyczkę na zakład tapicerski z BGK?

Dofinansowanie na zakład tapicerski z Banku Gospodarstwa Krajowego przybiera formę pożyczki. Środki pochodzą z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

O pożyczkę mogą ubiegać się następujące kategorie osób:

 • osoby bezrobotne,
 • opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
 • absolwenci do 4 lat od ukończenia studiów lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • studentów ostatniego roku I lub II stopnia studiów.

Ile wynosi dofinansowanie na zakład tapicerski z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Maksymalna kwota rzeczonej pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności średniej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na zakład tapicerski z BGK?

Dofinansowanie na zakład tapicerski z BGK możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na zakład tapicerski z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą firmę. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę na zakład tapicerski.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o pożyczkę dla tapicera i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie na zakład tapicerski – podsumowanie

Wiesz już skąd możesz pozyskać dofinansowanie na zakład tapicerski. Możliwości jest kilka i wszystko zależy od Twoich potrzeb oraz warunków, które musisz spełniać. Pamiętaj o tym, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Wybierz tylko jeden z dostępnych instrumentów finansowych.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share