Jak dostać dofinansowanie na biznes?

Wielu przyszłych przedsiębiorców zastanawia się, skąd wziąć pieniądze na uruchomienie swojej firmy. Jeśli i Ty stoisz przed takim wyzwaniem, sprawdź, jak dostać dofinansowanie na biznes.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Źródła kapitału, jak dostać dofinansowanie na biznes?

Jeśli i Tobie chodzi po głowie pytanie: jak dostać dofinansowanie na biznes. To zobacz, z jakich możliwości możesz skorzystać. Opcji jest kilka są to zarówno dotacje, jak również pożyczki, czyli instrumenty zwrotne.

jak dostać dofinansowanie na biznes

Aby dofinansować uruchomienie swojej firmy możesz zdecydować się na:

 • dotację z urzędu pracy,
 • dofinansowanie unijne,
 • pożyczkę z programu „Wsparcie w starcie„.

Każda z wyżej wymienionych form pomocy ma swoje zalety i minusy, o których w dalszej części artykułu. Istotne jest to, abyś zwrócił uwagę, że nie możesz jednocześnie korzystać z dwóch różnych instrumentów. Musisz wybrać jedno źródło finansowania swojej działalności.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – dotacja z urzędu pracy

Dotacja z urzędu pracy dostępna jest dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS, a także opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 6-krotność średniej krajowej (ok. 31 tys. zł). Weź jednak pod uwagę, że każdy urząd pracy ma dowolność w określeniu maksymalnej kwoty. Zatem może być ona niższa.

Aby ubiegać się o dotację z PUP musisz spełniać określone warunki. Nie możesz posiadać działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie możesz być karany za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu, nie możesz posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. To tylko część warunków. Pozostałe znajdziesz w regulaminie.

Dofinansowanie na działalność możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn, wyposażenia, zatowarowanie i materiały, reklamę, adaptację lokalu czy konsultacje prawne. Pamiętaj, że każdy urząd pracy posiada swój własny katalog wydatków akceptowalnych i wykluczonych z dofinansowania. Bardzo często z dotacji nie możesz kupić samochodu, kasy fiskalnej, lokalu, czy pokryć kosztów szkolenia.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – dotacja unijna

Alternatywą dla dotacji z PUP jest dofinansowanie unijne. O te dotacje mogą ubiegać się m.in. bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, reemigranci, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych czy osoby odchodzące z rolnictwa.

Kwota dotacji z reguły wynosi nieco ponad 20 tys. zł. Jednak poza samą dotacją możesz otrzymać również wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy, w miesięcznej kwocie w wysokości 1-2 tys. zł. Tę sumę możesz przeznaczyć na bieżące koszty prowadzenia firmy.

jak dostać dofinansowanie na biznes

W przypadku dotacji unijnych, najpierw musisz znaleźć odpowiedni projekt. Następnie składasz formularz rekrutacyjny. Jeśli pozytywnie przejdziesz etap rekrutacji, przystępujesz do projektu. To cykl szkoleń z księgowości, marketingu, prowadzenia firmy i pisania biznesplanu. Po ukończeniu szkolenia składasz wniosek o dofinansowanie.

Dotację możesz przeznaczyć na maszyny i urządzenia, towar, materiały i surowce, reklamę. Czasami możesz wydatkować ją na zakup samochodu, w przeciwieństwie do dotacji z urzędu pracy. Minusem tego rozwiązania jest długi czas oczekiwania na dotację. Od momentu złożenia formularza do wypłaty środków może minąć kilka miesięcy.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – pożyczka „Wsparcie w starcie”

Program „Wsparcie w starcie” skierowany jest do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku, a także absolwentów do 4 lat od ukończenia uczelni. Maksymalna kwota, o jaką możesz się ubiegać wynosi 20-krotność średniej krajowej, czyli w tej chwili ok. 100 tys. zł.

Pożyczkę możesz zaciągnąć na 7 lat, wliczając w to 12 miesięcy karencji w spłacie (w tym czasie nie musisz spłacać rat). Pieniądze możesz przeznaczyć na wyposażenie, towar, reklamę swojej przyszłej działalności. Istotne jest to, że oprocentowanie wynosi 0, 25% w skali roku.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich dotacji, w ramach tego programu możesz założyć spółkę. W przypadku dotacji z urzędu pracy czy dofinansowania unijnego musi być to jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jak dostać dofinansowanie na biznes?

Po pierwsze, musisz wiedzieć, że masz większą szansę na dofinansowanie, jeśli planujesz założyć działalność w swojej dotychczasowej dziedzinie. Zatem jeśli Twoje doświadczenie i wykształcenie jest spójne z tym, co chcesz robić, to dotacja jest pewniejsza.

Po drugie, istotne znaczenie może mieć posiadanie wkładu własnego finansowego i rzeczowego. Środki własne warto zadeklarować w określonej wysokości. Każdy urząd pracy czy instytucja ma swoje własne wymagania. W wielu przypadkach wystarczy np. 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei wkład własny rzeczowy, to posiadane już wyposażenie, które możesz wykorzystać we własnej firmie.

Po trzecie, pamiętaj o konieczności wyboru formy zabezpieczenia. W zależności od konkursu może to być np. akt notarialny czy weksel z poręczeniem wekslowym.

Po czwarte, kluczowe znaczenie ma dobre przygotowanie wniosku czy biznesplanu. Warto poświęcić na to dłuższą chwilę i dopracować ten dokument, bo to on decyduje o końcowym sukcesie.

Jak dostać dofinansowanie na biznes opracowując wniosek?

Każdy wniosek różni się między sobą. Inaczej będzie wyglądał wniosek do urzędu pracy, inaczej w przypadku dotacji unijnej, a jeszcze inaczej w sytuacji pożyczki. Ponadto nawet w ramach środków z urzędu pracy poszczególne wnioski mogą się między sobą drastycznie różnić.

Natomiast można wybrać określone elementy wspólne, którym warto bliżej się przyjrzeć. Pierwszą taką częścią jest doświadczenie, wykształcenie i posiadane umiejętności. Wymień posiadane wykształcenie, następnie przejdź do opisu swojej kariery zawodowej. Wymień miejsca pracy, zajmowane stanowiska oraz zakres obowiązków. Staraj się wykazywać spójność między wykonywanymi obowiązkami a przyszłą firmą. W kolejnym kroku opisz posiadane umiejętności (np. prawo jazdy, sprzedaż, negocjacje, budowanie relacji etc.).

jak dostać dofinansowanie na biznes

Kolejny krok, to opis Twojego pomysłu na biznes. Musisz go dokładnie scharakteryzować. Opisz, jakie produkty lub usługi chcesz sprzedawać, jak wygląda proces świadczenia usługi. Wspomnij o tym, do kogo kierujesz swoją ofertę (wiek, płeć, status społeczny i majątkowy, lokalizacja). Zastanów się, jakie są potrzeby Twoich klientów i w jaki sposób utrzymasz swoich dotychczasowych klientów.

Następnie scharakteryzuj sposoby reklamy swojej przyszłej działalności. Opisz, jak będziesz pozyskiwał klientów (np. reklama w internecie, ulotki, ogłoszenia, marketing szeptany). W kolejnym kroku opisz rynek, na którym masz zamiar działać. Zastanów się, czy jest to rynek rosnący, malejący czy stabilny. Dodatkowo opisz swoją konkurencję. Wyłoń 3 potencjalnych konkurentów i scharakteryzuj ich bardziej szczegółowo. Wskaż, kto jest liderem rynku, jakie mocne i słabe strony mają Twoi potencjalni liderzy.

Kolejna kwestia to analiza SWOT oraz analiza finansowa. W analizie SWOT wskaż swoje mocne i słabe strony (doświadczenie, posiadany kapitał, rozeznanie na rynku, brak doświadczenia w prowadzeniu firmy). Następnie wskaż szanse (dobre prognozy rynkowe, dotacja na działalność) oraz zagrożenia (pandemia, rozwój konkurencji). Przygotuj poprawną analizę finansową. Pamiętaj o tym, aby nie była przeszacowana i oparta na realnych danych.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – podsumowanie

Wiesz już, jak dostać dofinansowanie na biznes. Do wyboru masz kilka możliwości. Różnią się wymaganiami, kwotą czy warunkami, które musisz spełnić. Możesz liczyć na kwoty od 16 tys. do ponad 100 tys. zł, a to już potężny zastrzyk finansowy.

Pamiętaj, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł w tym samym czasie. Zatem musisz zdecydować, na jakie rozwiązanie się zdecydujesz.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Należysz do pokolenia 50+? Straciłeś pracę lub chcesz założyć swój biznes? Jeśli potrzebujesz na ten cel kapitału, to zobacz, skąd możesz uzyskać wsparcie. Sprawdź, jak zdobyć dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Gdzie uzyskać dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Jedną z dostępnych opcji są bezzwrotne dotacje. Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia dostępne jest w urzędach pracy. Pokolenie 50+ jest jedną z grup docelowych, które mogą starać się o dotację. Z reguły dość dużą część środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczona jest właśnie dla osób dojrzałych.

dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Ile wynosi dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia może wahać się w przedziale 16-27 tys. zł. Co prawda, maksymalna kwota dotacji z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli około 31 tys. zł. Jednak jak widzisz w większości urzędów pracy jest ona znacznie niższa.

Zwróć uwagę, aby dokładnie sprawdzić, jaka kwota obowiązuje w Twoim pośredniaku. Jej przekroczenie może skutkować odrzuceniem wniosku o dotację z PUP i jest dość częstym błędem.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Dotacja z urzędu pracy może być przeznaczona na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, narzędzia), towary/materiały, reklamę, adaptację lokalu, a nawet konsultacje prawne.

Istotne jest to, aby dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia było spójne z profilem planowanej działalności. Chodzi o to, abyś kupował sprzęt czy wyposażenie, które jest niezbędne do otwarcia i późniejszego prowadzenia firmy. Nie wrzucaj na listę zakupów wydatków, które mogą wzbudzać wątpliwość urzędników. Np. jeśli otwierasz kancelarię prawną, to niekoniecznie wpisuj na listę zakupów z dotacji ekspresu do kawy.

Ponadto sprawdź czy w Twoim urzędzie pracy nie ma progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może bowiem okazać się tak, że np. na reklamę możesz wydać jedynie 10% dotacji, na materiały maksymalnie do 30%, a na konsultacje prawne do 5% dofinansowania na działalność. Pamiętaj, że przekroczenie progów procentowych, może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Kolejną ważną kwestią jest to, aby zweryfikował, jakie wydatki w Twoim pośredniaku są zakazane, czyli nie sfinansujesz ich w ramach dotacji. Z reguły są to: samochód, kasa fiskalna, kursy i szkolenia, zakup nieruchomości, garderoby, koszty transportu/przesyłki zakupionych rzeczy, zakup akcji i obligacji, zakupy w ramach leasingu.

Idąc dalej, miej na uwadze, aby każdy wydatek był szczegółowo uzasadniony. Musisz wyjaśnić, z jakiego powodu decydujesz się na taki zakup i w jaki sposób będziesz go wykorzystywał. Im dokładniejszy opis, tym mniejsza szansa na to, aby urząd pracy zakwestionował Twoje wydatki.

Jakie zabezpieczenie na dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Pamiętaj, że w przypadku dotacji z PUP musisz wybrać określoną formę zabezpieczenia. To instrument, który pozwala urzędowi pracy odzyskać przyznane dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia, jeśli złamiesz określone warunki umowy.

Chodzi m.in. o wydatkowanie dotacji po terminie, wydatkowanie jej niezgodnie z przeznaczeniem, zawieszenie działalności w trakcie trwania umowy z pośredniakiem, niezłożenie rozliczenia w wyznaczonym okresie czy złamanie innych warunków umowy o dofinansowanie.

Jakie formy zabezpieczenia są dostępne? Co do zasady możesz skorzystać z aktu notarialnego, weksla z poręczeniem wekslowym, poręczenia, blokady konta, gwarancji bankowej czy zastawu na prawach i rzeczach. Miej na uwadze, żeby dokładnie sprawdzić w regulaminie, jakie warunki musisz spełniać przy konkretnym rodzaju zabezpieczenia.

Np. jeśli zdecydujesz się na blokadę konta, to najczęściej na rachunku bankowym musisz posiadać 120 lub 130% wnioskowanej kwoty, która jest blokada na konkretny czas.

Wkład własny a dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia, to warto zadeklarować wkład własny finansowy. To zawsze zwiększa Twoje szanse na dotacje z urzędu pracy. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Wymogi dotyczące środków własnych określa regulamin. Bardzo często musisz zadeklarować 20% wnioskowanej kwoty. Zdarzają się jednak urzędy pracy, gdzie im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz zyskać.

Pamiętaj o tym, że we wniosku o dotację z PUP musisz określić, na co przeznaczyć środki własne. Może być to zarówno konkretny zakup, jak również bieżące koszty prowadzenia firmy. To już zależy od Ciebie.

Ponadto zwróć uwagę na wkład własny rzeczowy, czyli sprzęt czy wyposażenie, które już posiadasz i możesz wykorzystać w przyszłej działalności. Miej jednak na względzie, aby nie deklarować jako wkładu własnego tych przedmiotów, które planujesz kupić z dotacji.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Ubiegając się o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia do wniosku musisz dołączyć określone załączniki. Pamiętaj o tym, że brak załączników może stanowić podstawę do odrzucenia wniosku o dotację z PUP.

dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Katalog obligatoryjnych załączników znajdziesz w regulaminie lub samym wniosku. Najczęściej do wniosku musisz dołączyć: oświadczenia (swoje i np. poręczycieli), xero dyplomu studiów/świadectwa szkolnego, ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu.

Do wniosku warto dołączyć dodatkowe załączniki, które zwiększają szansę na uzyskanie dotacji z PUP. Mogą być to listy intencyjne/przedwstępne umowy o współpracy z klientami i dostawcami, referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio wcześniejszych realizacji.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Wniosek o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia to zestaw zagadnień opisujących Twój pomysł na biznes. Ważne jest to, aby był spójny, wyczerpujący i logiczny.

We wniosku zacznij od podkreślenia swojego dotychczasowego doświadczenia, wykształcenia i posiadanych umiejętności. Wskaż miejsca zatrudnienia i zakres obowiązków. Warto pochwalić się osiągniętymi sukcesami w dotychczasowej pracy (np. zwiększenie sprzedaży).

Następnie przejdź do charakterystyki ukończonych szkoleń i posiadanych umiejętności. Napisz, co potrafisz. Mogą być to umiejętności „twarde” jak prawo jazdy, a także „miękkie” takie jak sprzedaż, negocjacje, budowanie relacji.

Dokładnie opisz swój pomysł. Napisz, czym chcesz się zająć, co sprzedawać (jakie produkty lub usługi). Przejdź do charakterystyki klientów. Opisz, kto będzie Twoim odbiorcą (wiek, płeć, status społeczny, majątkowy, miejsce zamieszkania). Zastanów się, jakie są potrzeby i oczekiwania klientów oraz jak utrzymasz klientów (np. przez stały kontakt, wysoką jakość, rabaty i promocje).

Opisz swój sposób reklamy firmy. W jaki sposób będziesz się reklamował (np. strona www, social media, ulotki). Następnie scharakteryzuj rynek, na którym będziesz działać. Opisując rynek korzystaj z dostępnych danych (analizy, statystyki, raporty, artykuły branżowe). Wskaż też swoją konkurencję. Wymień 3 potencjalnych konkurentów, opisz ich mocne i słabe strony.

Zastanów się nad ewentualnym zatrudnieniem. Napisz, kogo zatrudnisz, na jaki rodzaj umowy, z jaką pensją i jakie obowiązki ta osoba będzie wykonywała. Przygotuj analizę SWOT oraz analizę finansową. Pamiętaj o tym, aby była wiarygodna, rzetelna i oparta o rzeczywiste liczby. Nie może jej przeszacować.

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia – podsumowanie

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia dostępne jest w urzędach pracy. Może wynieść nawet 30 tys. złotych. Możesz je przeznaczyć na zakup sprzętu, reklamę, towar czy adaptację lokalu.

Jeśli interesuje Cię dotacja z PUP musisz przygotować wniosek. Pamiętaj o załącznikach, wkładzie własnym oraz zabezpieczeniu. Przemyśl też wnikliwie listę zakupów, bo to też może mieć wpływ na ocenę wniosku.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dofinansowanie dla tych, co stracili pracę

Zostałeś zwolniony w wyniki pandemii? Masz problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia? Wyjściem z sytuacji może być dofinansowanie dla tych, co stracili pracę. Zobacz, ile wynosi i na co możesz je przeznaczyć.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla tych, co stracili pracę?

O dofinansowanie dla tych, co stracili pracę mogą starać się osoby, które utraciły źródło dochodu ze względu na pandemię koronawirusa i zarejestrowały się jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy.

Ile wynosi dofinansowanie dla tych, co stracili pracę?

Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 6-krotność średniej krajowej (ok. 31 tys. zł). Weź jednak pod uwagę, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny poziom dotacji. Bardzo często są one niższe i mogą wahać się w przedziale 15-27 tys. zł.

dofinansowanie dla tych co stracili pracę

Istotne jest to, abyś dokładnie sprawdził, o jaką kwotę możesz wnioskować. Jej przekroczenie może bowiem spowodować odrzucenie Twojego wniosku o dotację z PUP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla tych, co stracili pracę?

Dofinansowanie dla tych, co stracili pracę możesz przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, materiałów i towarów, reklamę, adaptację lokalu i konsultacje prawne.

Pamiętaj jednak o tym, aby zweryfikować w regulaminie, co możesz kupić w ramach dotacji i czego kupić nie możesz. Każdy urząd pracy ma swój katalog wydatków akceptowalnych, jak również wyłączonych z dofinansowania. Zatem takich, których nie możesz kupić z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z reguły wyłączone z dotacji są następujące wydatki:

 • samochód,
 • kasa fiskalna,
 • kursy i szkolenia,
 • bieżące opłaty (rachunki, czynsz, ZUS, podatki),
 • abonamenty i opłaty leasingowe,
 • akcje i obligacje,
 • zakup nieruchomości.

Zwróć również uwagę na progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Oznacza to, że np. na zakup sprzętu musisz wydać min. 50% dofinansowania z PUP, na materiały do 30%, a na reklamę np. jedynie 5% dotacji. Przekroczenie progów może skończyć się odrzuceniem Twojego wniosku.

Kolejną kwestią jest to, aby każdy wydatek był spójny z profilem planowanej działalności. Zatem musi być niezbędny do jej uruchomienia i późniejszego prowadzenia. Nie kupuj więc ekspresu do kawy, jeśli planujesz założyć działalność budowlaną.

Ponadto pamiętaj o tym, aby każdy wydatek był szczegółowo uzasadniony. Musisz we wniosku o dofinansowanie dla tych, co stracili pracę, z jakiego powodu decydujesz się akurat na taki zakup i w jaki sposób będziesz wykorzystywał daną rzecz w swojej przyszłej firmie.

Wkład własny a dofinansowanie dla tych, co stracili pracę

Jeśli decydujesz się na dofinansowanie dla tych, co stracili pracę, w wielu przypadkach musisz zapewnić wkład własny. Jego wysokość zależy od konkretnego urzędu pracy i może się wahać.

dofinansowanie dla tych co stracili pracę

W wielu przypadkach wystarczy 20% wnioskowanej kwoty. Jeśli wnioskujesz o 20 tys. zł, to musisz zadeklarować środki własne w wysokości 4 tys. zł. Z kolei w innych urzędach im wyższy wkład własny, tym większą liczbę punktów możesz uzyskać, co przełożyć się na szanse na dotację z PUP.

Co więcej, pamiętaj o wkładzie własnym rzeczowym, czyli np. urządzeniach, maszynach czy wyposażeniu, które posiadasz i chcesz wykorzystać w ramach planowanej działalności. Zwróć jednak uwagę, aby nie deklarować tych przedmiotów, które zamierzasz kupić w ramach dotacji. Jeśli np. chcesz kupić z dofinansowania z PUP laptop, to nie deklaruj, że posiadasz już własny. To będzie działało na Twoją niekorzyść.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie dla tych, co stracili pracę?

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie dla tych, co stracili pracę do wniosku musisz dołączyć określone załączniki. Mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy, dlatego dokładnie sprawdź, jakie są wymagane w Twoim urzędzie pracy. Listę załączników znajdziesz we wniosku lub regulaminie.

Najczęściej do wniosku musisz dołączyć następujące załączniki:

 • oświadczenia,
 • xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu,
 • ksero certyfikatów szkoleń,
 • xerokopię dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego,
 • wyciąg z konta.

Miej na względzie, że brak załączników może stanowić poważny błąd i oznaczać odrzucenie Twojego wniosku o dotację z PUP już na etapie oceny formalnej.

Dodatkowo do wniosku możesz dołączyć listy intencyjne o współpracy z przyszłymi klientami i dostawcami, referencje z poprzednich miejsc pracy, a także ewentualne portfolio wcześniejszych realizacji.

Zabezpieczenie wniosku o dofinansowanie dla tych, co stracili pracę

Dotacja z urzędu pracy wymaga posiadania określonej formy zabezpieczenia. Z przepisów prawa wynika, że akceptowalnymi rodzajami zabezpieczenia są: weksel z poręczeniem wekslowym, poręczenie, akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, a także zastaw na prawach lub rzeczach.

dofinansowanie dla tych co stracili pracę

Pamiętaj, że nie w każdym urzędzie będziesz mógł wybierać ze wszystkich powyższych form zabezpieczenia. Zdarza się, że dostępne są 2 lub 3 powyższe rodzaje.

Przed wyborem formy zabezpieczenia dokładnie sprawdź regulamin i warunki, które musisz spełnić, aby zdecydować się na dany rodzaj. Zwróć uwagę, że decydując się na blokadę konta musisz mieć na koncie kwotę w wysokości 130% wnioskowanej kwoty.

Jak uzyskać dofinansowanie dla tych, co stracili pracę?

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie dla tych, co stracili pracę, odpowiednio przygotuj wniosek. Przede wszystkim dokładnie opisz swój pomysł na biznes. Napisz, czym chcesz się zająć, jakie produkty i usługi chcesz sprzedawać. Scharakteryzuj swoich przyszłych klientów (wiek, płeć, zarobki, lokalizacja, potrzeby), a także opisz, w jaki sposób będziesz reklamował swoją działalność.

Następnie przejdź do analizy rynku. Opisz, na jakim rynku chcesz działać, posiłkuj się przy tym dostępnymi danymi statystycznymi (raporty, analizy, artykuły branżowe) oraz scharakteryzuj swoją potencjalną konkurencję. Wymień 3 konkurentów, opisz ich mocne oraz słabe strony, a także wskaż swoje przewagi.

Opisz swoje doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (np. sprzedaż, negocjacje, prawo jazdy, obsługa kasy fiskalnej), które mogą się okazać przydatne. Opracuj analizę SWOT oraz analizę finansową. Zwróć uwagę, aby była rzetelna i nieprzeszacowana.

Dofinansowanie dla tych, co stracili pracę – podsumowanie

Dofinansowanie dla tych, co stracili pracę skierowane jest do osób dotkniętych skutkami pandemii, które utraciły miejsce pracy. Dotacje oferowane są przez powiatowe urzędy pracy.

Aby uzyskać dofinansowanie musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w danym urzędzie. Zgromadź niezbędne załączniki, pamiętaj o wkładzie własnym oraz zabezpieczeniu dotacji z PUP, a także odpowiednio przygotuj wniosek. Nie zapomnij o dobrej liście zakupów wraz z uzasadnieniem każdego wydatku, który zamierzasz kupić.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dofinansowanie na działalność mobilną

Planujesz świadczyć usługi mobilne? Może jako mobilna kosmetyczka, mobilne naprawy samochodów lub usługi budowlane? Zobacz, w jaki sposób możesz uzyskać dofinansowanie na działalność mobilną.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Dla kogo dofinansowanie na działalność mobilną?

Dofinansowanie na działalność mobilną z urzędu pracy skierowane jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych w konkretnym urzędzie pracy. Ponadto mogą się o nie ubiegać również absolwenci KIS lub CIS oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

dofinansowanie na działalność mobilną

Aby uzyskać dotację z PUP musisz spełnić określone warunki. Chodzi o nieposiadanie działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Nie możesz również być karany w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Ponadto nie możesz posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

To tylko niektóre z warunków, które musisz spełnić, dlatego dokładnie sprawdź w regulaminie, jakie jeszcze warunki musisz spełnić. Pamiętaj, że jeśli nie spełnisz postawionych warunków, nie otrzymasz dotacji z urzędu pracy.

Ile wynosi dofinansowanie na działalność mobilną?

Maksymalne dofinansowanie na działalność mobilną wynosi 6-krotność średniej krajowej. Zwróć jednak uwagę, że każdy pośredniak może samodzielnie ustalić maksymalny poziom dotacji. W związku z tym bardzo często zdarza się, że sumy dotacji są znacznie niższe.

Najczęściej wahają się w granicach 16-27 tys. zł. Co ważne, nie możesz ubiegać się o większą kwotę niż ta, która jest określona. Jeśli przekroczysz poziom dofinansowania, to Twój wniosek zostanie odrzucony już na etapie oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na działalność mobilną?

Dofinansowanie na działalność mobilną może być przeznaczone na zakup sprzętu, narzędzi, wyposażenia, materiałów i towarów, reklamę, adaptację lokalu i konsultacje prawne.

Pamiętaj jednak o tym, że wydatki muszą być ściśle związane z profilem działalności, którą zamierzasz założyć. Dlatego muszą być niezbędne do uruchomienia i następnego prowadzenia firmy. Ponadto każdy zakup musi być szczegółowo uzasadniony. Musisz wyjaśnić we wniosku o dotację z PUP, z jakiego powodu decydujesz się na ten zakup i w jaki sposób będziesz go wykorzystywał we własnej firmie.

dofinansowanie na działalność mobilną

Zwróć także uwagę na progi procentowe między poszczególnymi kategoriami wydatków. Może okazać się tak, że na sprzęt musisz wydać przynajmniej 50% dotacji, na materiały i towary maksymalnie do 30%, a na konsultacje prawne 5% wnioskowanej kwoty.

Dodatkowo sprawdź, jakie są wykluczenia, czyli czego nie możesz sfinansować w ramach dotacji z PUP. Miej na względzie, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog wydatków zakazanych. Najczęściej z dofinansowania wyłączony jest zakup samochodu, kasy fiskalnej, koszty transportu i przesyłki zakupionych rzeczy, kursów i szkoleń.

Czy dofinansowanie na działalność mobilną wymaga wkładu własnego?

I tak i nie. Zależy to od konkretnego urzędu pracy. W niektórych wkład własny jest obligatoryjny i musisz go zadeklarować. Z kolei w innych jest dobrowolny, ale i wtedy warto go zadeklarować.

Wysokość środków własnych zależy od danego pośredniaka. W jednych wystarczy w zupełności 20% wnioskowanej kwoty. W innych im większy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie wyciągu z konta lub oświadczenia.

Pamiętaj o tym, aby środki własne dokładnie rozpisać we wniosku o dofinansowanie na działalność mobilną. Musisz wskazać, na co je przeznaczysz (np. konkretny zakup lub bieżące koszty prowadzenia firmy). Miej na uwadze, że w wielu urzędach pracy wkład własny jest rozliczany na tej samej zasadzie co środki z dotacji.

Dodatkowo zwróć uwagę na wkład własny rzeczowy. czyli maszyny, urządzenia czy wyposażenie, które posiadasz i które możesz wykorzystasz w przyszłej działalności. To działa na Twoją korzyść i zwiększa szanse na dofinansowanie z PUP. Uważaj na to, aby nie deklarować jako wkładu własnego rzeczy, które chcesz kupić w ramach dotacji.

Dofinansowanie na działalność mobilną a zabezpieczenie

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie na działalność mobilną musisz wybrać formę zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może dochodzić swoich roszczeń, w przypadku złamania warunków umowy (np. wydatkowanie dotacji po terminie).

Rodzaje zabezpieczenia, spośród których możesz wybrać to:

 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • akt notarialny,
 • blokada konta,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach.

Miej na względzie, że w wielu urzędach pracy możesz spotkać się z ograniczeniem liczby form zabezpieczenia. Wówczas może się zdarzyć i tak, że do wyboru będziesz miał 2 lub 3 formy.

Ponadto zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia, przeczytaj regulamin i sprawdź warunki, które musisz spełnić. Np. w przypadku zastawu na prawach lub rzeczach musisz posiadać rzeczy, których wartość wynosi 120% wnioskowanej kwoty.

Jak uzyskać dofinansowanie na działalność mobilną?

Przede wszystkim musisz przygotować dobry wniosek o dotację z PUP. Pamiętaj, że dla urzędu pracy duże znaczenie ma zgodność Twojego wykształcenia i doświadczenia z planowaną działalnością gospodarczą. Zanim zaczniesz przygotowywać wniosek dokładnie sprawdź regulamin.

dofinansowanie na działalność mobilną

We wniosku dokładnie opisz swój pomysł na biznes. Napisz, czym chcesz się zajmować, dlaczego zdecydowałeś się na ten rodzaj działalności i co motywuje Cię do prowadzenia firmy. Następnie wskaż swoje umiejętności, które mogą być przydatne w przyszłej działalności. Napisz, co potrafisz (np. umiejętności sprzedażowe, budowanie relacji, reklamowe).

W kolejnym kroku napisz, kto będzie Twoim klientem. Jeśli to osoby indywidualne, to wskaż płeć, wiek, lokalizację, zarobki, potrzeby. Opisz swoich konkurentów, napisz, jakie są mocne i słabe strony konkurentów i Twoje przewagi. Opisz rynek, na którym chcesz działać posiłkując się dostępnymi danymi (raport, analizy).

Następnie opracuj prawidłową analizę SWOT i analizę finansową. Musi być rzetelna i nieprzeszacowana. Dołącz listę zakupów oraz załączniki. Ich listę znajdziesz w regulaminie lub wniosków. Pamiętaj, że brak załączników może stanowić powód do odrzucenia Twojego wniosku.

Do wniosku dołącz także załączniki dodatkowe, które zwiększą Twoje szanse na dotację. Są to m.in. listy intencyjne o współpracy z klientami lub dostawcami, referencje z poprzednich miejsc pracy czy portfolio wcześniejszych realizacji.

Dofinansowanie na działalność mobilną – podsumowanie

Dofinansowanie na działalność mobilną z urzędu pracy może wynieść maksymalnie aż 31 tys. zł. Miej jednak na uwadze, że każdy urząd pracy może tę kwotę obniżyć.

W ramach dotacji możesz kupić sprzęt, maszyny, materiały, reklamę, a także przeprowadzić konsultacje prawne czy skorzystać z możliwości adaptacji lokalu. Zwróć uwagę na wkład własny i formę zabezpieczenia dotacji. Opracuj dobry wniosek i nie zapomnij o załącznikach.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dofinansowanie dla wizażysty

Wiele wizażystek marzy o własnej firmie. Bardzo często jednak brakuje im kapitału, aby wystartować ze swoim biznesem. Jeśli i Ty należysz do tej grupy, sprawdź, jak możesz uzyskać dofinansowanie dla wizażysty z urzędu pracy.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla wizażysty?

O dofinansowanie dla wizażysty z urzędu pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

dofinansowanie dla wizażysty

Aby uzyskać dotację na działalność gospodarczą należy spełnić określone warunki, które szczegółowo opisane są w regulaminie. Jeśli zamierzasz złożyć wniosek nie możesz posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. W ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej, a w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

To tylko niektóre z warunków, które musisz spełnić, są jeszcze inne, dlatego powinnaś dokładnie zapoznać się z zapisami regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków ubiegania się o dotację z PUP może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Ile wynosi dofinansowanie dla wizażysty?

Maksymalna kwota dotacji, o jaką możesz wnioskować zależy od konkretnego urzędu pracy. Co do zasady jest to 6-krotność średniej krajowej (ok. 31 tys. zł). Natomiast bardzo często zdarza się, że kwota jest znacznie niższa.

Dofinansowanie dla wizażysty może wahać się w granicach 16-27 tys. zł. Pamiętaj o tym, że nie możesz ubiegać się o wyższą kwotę niż maksymalna granica w Twoim urzędzie pracy. Dlatego dokładnie zweryfikuj, o jaką sumę możesz się ubiegać. Jeśli wniosek będzie opiewał na wyższą, to zostanie odrzucony.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla wizażysty?

Dofinansowanie dla wizażysty możesz przeznaczyć na zakup narzędzi, maszyn, materiałów/towarów, reklamę, adaptację lokalu, a także konsultacje prawne.

W przypadku działalności związanej z wizażem możesz kupić np. kosmetyki, pędzle, kuferek kosmetyczny, rzęsy, waciki, pęsety, środki do dezynfekcji. Ponadto możesz kupić laptopa, urządzenie wielofunkcyjne, meble (nie zawsze), stronę www, ulotki czy inne materiały reklamowe.

dofinansowanie dla wizażysty

Przy wydatkowaniu dotacji z PUP zwróć uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, na progi procentowe między poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać min. 50% dotacji, na materiały jedynie 30%, a na reklamę 5%.

Po drugie, sprawdź, jakie wydatki w Twoim urzędzie pracy są wyłączone z możliwości dofinansowania. Bardzo często są to m.in. samochód, kasa fiskalna, kursy i szkolenia, odzież (z wyłączeniem odzieży roboczej), akcje i obligacje, a także koszty transportu lub przesyłki zakupionych rzeczy.

Ponadto pamiętaj o tym, aby każdy wydatek był związany z profilem działalności i szczegółowo uzasadniony. Im lepiej, tym większa szansa na to, że nie zostanie zakwestionowany przez urząd pracy.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie dla wizażysty?

Każdy urząd pracy poza wnioskiem wymaga również określonych załączników. Ich listę znajdziesz w regulaminie czy samym wniosku. Miej na względzie, że brak załączników może być poważnym błędem i skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Do wniosku o dofinansowanie dla wizażysty najczęściej musisz dołączyć:

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu,
 • xero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego,
 • kserokopie certyfikatów ukończonych szkoleń,
 • oświadczenia.

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dotację z urzędu pracy, to do wniosku warto dołączyć listy intencyjne o współpracy z klientami lub dostawcami. Pomocne mogą być także referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio wcześniejszych realizacji, które pokaże Twoje umiejętności.

Warto pochwalić się także osiągniętymi sukcesami. Jeżeli wygrałaś konkurs na stylizację lub makijaż, to możesz także o tym wspomnieć we wniosku o dotację z PUP.

Czy dofinansowanie dla wizażysty wymaga zabezpieczenia?

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie dla wizażysty musisz wybrać jedną z form zabezpieczenia. Do wyboru są: akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, poręczenie oraz weksel z poręczeniem wekslowym.

W zależności od urzędu pracy wybór może być ograniczony do 2 lub 3 rodzajów. Zanim zdecydujesz się na konkretną formę zabezpieczenia dokładnie przeczytaj, jakie warunki musisz spełnić. W przypadku aktu notarialnego musisz posiadać ruchomości lub nieruchomości o wartości 120%. Zwróć uwagę, że ten procent może być wyższy w zależności od danego urzędu pracy.

Dofinansowanie dla wizażysty a wkład własny

Spora część urzędów pracy wymaga wniesienia wkładu własnego. Jego wysokość zależy od danego pośredniaka. Jedne wymagają np. 20% wnioskowanej kwoty. W innych ta wysokość może być wyższa. Z kolei jest część urzędów, które nie wymagają wkładu własnego, jednak zawsze warto go zadeklarować. Zwiększa to bowiem szanse na dofinansowanie dla wizażysty.

dofinansowanie dla wizażysty

Pamiętaj o tym, aby środki własne szczegółowo rozpisać we wniosku. Możesz je przeznaczyć na konkretne zakupy lub bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Do tego możesz dołączyć też wkład własny rzeczowy, czyli sprzęt, który posiadasz i możesz wykorzystać w ramach planowanej działalności. Zwróć jednak uwagę, aby nie był to sprzęt, który chcesz kupić w ramach dofinansowania z PUP.

Czy jest inne dofinansowanie dla wizażysty niż dotacja z urzędu pracy?

Dofinansowanie dla wizażysty z urzędu pracy nie jest jedyną drogą do uzyskania kapitału na założenie własnej firmy. Alternatywą mogą być środki unijne lub pożyczka z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie„.

Dotacje unijne skierowane są dla osób bezrobotnych, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa, czy osób z niepełnosprawnościami. Kwota w zależności od projektu wynosi około 23-27 tys. zł. Do tego dochodzi jeszcze wsparcie pomostowe w wysokości około 2 tys. zł, które wypłacane jest przez 6 lub 12 miesięcy.

Z kolei o pożyczkę mogą ubiegać się osoby bezrobotne, studenci ostatniego roku, a także absolwenci do 4 lat od ukończenia uczelni wyższej. Pożyczka może maksymalnie wynosić 20 krotność średniej krajowej (w tej chwili ok 100 tys. zł). Pożyczkę możesz maksymalnie spłacić w ciągu 7 lat, wliczając w to 12 miesięcy karencji w spłacie. Oprocentowanie wynosi 0,25% w skali roku.

Dofinansowanie dla wizażysty – podsumowanie

Dofinansowanie dla wizażysty z urzędu pracy jest jedną z dróg do sfinansowania swojego biznesu. W ramach dotacji możesz kupić wyposażenie, urządzenia, kosmetyki czy materiały reklamowe.

Pamiętaj o załącznikach do wniosku, a także zabezpieczeniu. Bez tego Twój wniosek o dofinansowanie z PUP może zostać odrzucony już na etapie oceny formalnej.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na firmę elektryczną

Jesteś elektrykiem i chcesz założyć własną działalność gospodarczą? Jeśli tak, to pewnie potrzebujesz kapitału na start. Jedną z możliwości może być urząd pracy. Zobacz, ile wynosi dotacja na firmę elektryczną i jak możesz ją uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Dla kogo dotacja na firmę elektryczną?

Dotacja na firmę elektryczną skierowana jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Mogą się o nią ubiegać również absolwenci KIS lub CIS oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

dotacja na firmę elektryczną

Aby uzyskać dofinansowanie z PUP trzeba spełniać określone warunki opisane w regulaminie. Chodzi m.in. o nieposiadanie wpisu do CEIDG na 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nieodmówienia udziału w proponowanej formie aktywizacji zawodowej czy nieposiadaniu nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Do tego dochodzą także inne warunki, które musisz spełnić, dlatego przed złożeniem wniosku o dotację z PUP, dokładnie przeczytaj regulamin.

Ile wynosi dotacja na firmę elektryczną?

Dotacja na firmę elektryczną maksymalnie może wynosić 6-krotność średniej krajowej (czyli ok. 31 tys. zł). Jednak każdy urząd pracy ma możliwość ustalenia swojej własnej kwoty. Dlatego bardzo często kwoty są niższe i oscylują wokół kwoty 16-27 tys. zł.

Istotne jest to, abyś sprawdził, o jaką kwotę możesz się ubiegać w swoim pośredniaku. Jej przekroczenie to poważny błąd i może stanowić powód do odrzucenia Twojego wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dodatkowo pamiętaj o tym, że urząd pracy może obciąć dotację, jeśli uzna, że dany wydatek nie jest Ci potrzebny lub możesz kupić coś taniej. Czyli zamiast urządzenia za 4,5 tys. zł zaproponuje obniżenie kwoty do 2 tys. zł.

Dotacja na firmę elektryczną – kiedy złożyć wniosek?

Urzędy pracy przyjmują wnioski w trybach zamkniętych lub otwartych. Tryb zamknięty oznacza, że jest podana data otwarcia i zamknięcia naboru wniosków i w tym czasie trzeba złożyć wniosek o dotację na firmę elektryczną.

W naborach zamkniętych moment złożenia wniosku odgrywa mniejszą rolę. Ważne jest to, abyś zdążył złożyć wniosek w wyznaczonym terminie. To, czy zrobisz to pierwszego czy ostatniego dnia naboru z reguły nie ma większego znaczenia. Choć zdarzają się sytuacje, kiedy w przypadku kilku wniosków z taką samą liczbą punktów, może decydować kolejność zgłoszenia.

dotacja na firmę elektryczną

Z kolei nabory otwarte oznaczają, że masz podaną datę otwarcia naboru, lecz nie ma daty jego zakończenia. Konkurs kończy się w tym przypadku wraz z wyczerpaniem dostępnej puli pieniędzy. W tej sytuacji lepiej złożyć wniosek jak najszybciej. Im później, tym mniejsza szansa na dotację.

Na co można przeznaczyć dotację na firmę elektryczną?

Dotacja na firmę elektryczną może być przeznaczona na zakup:

 • sprzętu (wiertarki, wkrętarki, dalmierze, detektory),
 • materiałów/towarów,
 • materiałów reklamowych (strona www, ulotki, banery),
 • adaptację lokalu,
 • konsultacje prawne.

Zwróć uwagę, że w wielu urzędach pracy znajdziesz progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Oznacza to, że np. na maszyny musisz wydać przynajmniej 50% wnioskowanej kwoty, na materiał np. 30%, a na reklamę 5% dotacji z urzędu pracy.

Ponadto pamiętaj o tym, aby wszystkie wydatki były ściśle związane z profilem działalności. Im większa spójność, tym mniejsza szansa, że urząd pracy je zakwestionuje. Co więcej, każdy zakup musi posiadać szczegółowe uzasadnienie, z jakiego powodu decydujesz się na taki zakup a nie inny i w jaki sposób będziesz go wykorzystywał w swojej firmie.

Dotacja na firmę elektryczną a wkład własny

Aby dotacja na firmę elektryczną znalazła się na Twoim koncie warto zadeklarować wkład własny. Choć nie każdy urząd pracy go wymaga, to znacząco zwiększa on szanse na uzyskanie dotacji z PUP.

Wysokość wkładu własnego zawsze określona jest przez konkretny pośredniak. W jednych jest to np. 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei w innych, im wyższy wkład własny, tym większą liczbę punktów możesz uzyskać.

dotacja na firmę elektryczną

Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia. Ponadto we wniosku musisz szczegółowo rozpisać, na co przeznaczysz wkład własny. Możesz go przeznaczyć na określone zakupy lub bieżące koszty utrzymania firmy.

Poza wkładem finansowym, warto zadeklarować również wkład własny rzeczowy. To maszyny, urządzenia czy wyposażenie, które posiadasz i chcesz wykorzystać w przyszłej firmie. Pamiętaj jednak o tym, aby nie deklarować jako wkładu własnego tych rzeczy, które chcesz kupić w ramach dofinansowania na działalność.

Jakich załączników wymaga dotacja na firmę elektryczną?

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie z PUP, do wniosku musisz dołączyć określone załączniki. Ich listę znajdziesz w regulaminie lub samym wniosku. Zestaw załączników różni się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy.

Z reguły do wniosku musisz dołączyć: xerokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, xero dyplomu studiów lub świadectwa szkolnego, certyfikaty szkoleń lub kursów.

Przydatne będą również listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami bądź dostawcami, a także referencje z poprzednich miejsc pracy. To zawsze zwiększa szanse i powoduje, że wniosek jest przychylniej oceniany przez urząd pracy.

Pamiętaj, że brak załączników może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku o dotację na firmę elektryczną. Dlatego przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdź, czy na pewno zebrałeś i dołączyłeś wszystkie załączniki.

Dotacja na firmę elektryczną a zabezpieczenie dofinansowania

Dotacja na firmę elektryczną wymaga wyboru określonego rodzaju zabezpieczenia. Co do zasady, możesz wybrać spośród poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym, aktu notarialnego, blokady konta lub gwarancji bankowej, a także zastawu na prawach lub rzeczach.

Zwróć uwagę, że nie w każdym urzędzie pracy będziesz mógł wybrać spośród wszystkich powyższych form zabezpieczenia dotacji. Zdarza się, że wybór jest ograniczony do 2 lub 3 rodzajów. W takiej sytuacji możesz zdecydować się np. na poręczenie lub blokadę konta.

Zanim wybierzesz określony rodzaj zabezpieczenia dofinansowania z PUP, zapoznaj się z warunkami, jakie musisz spełnić. Np. w przypadku blokady konta na rachunku bankowym musisz mieć kwotę w wysokości 120% wnioskowanej kwoty. Czasami ten procent jest wyższy i sięga nawet 150% wnioskowanej kwoty.

Dotacja na firmę elektryczną – podsumowanie

Dotacja na firmę elektryczną z urzędu pracy to nawet 6-krotność średniej krajowej, czyli ok. 31 tys. zł. Możesz ją przeznaczyć na zakup narzędzi, materiałów, reklamę czy adaptację lokalu.

Zwróć uwagę, że dofinansowanie z PUP wymaga posiadania formy zabezpieczenia, a także dołączenia odpowiednich załączników. Ich brak może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na firmę dla młodych

Jesteś młodą osobą i planujesz założyć swój biznes? Jeśli potrzebujesz pieniędzy na start. Zobacz, czy dotacja na firmę dla młodych jest dla Ciebie. Sprawdź, ile możesz uzyskać i na jakich zasadach.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Dla kogo dotacja na firmę dla młodych?

Dotacja na firmę dla młodych skierowana jest jak sama nazwa wskazuje dla osób młodych. Jednak i one muszą spełniać określone kryterium wieku. Przyjmuje się, że osoby młode do ludzie do 29 roku życia (przed dniem 30-tych urodzin).

dotacja na firmę dla młodych

Mniejsze znaczenie ma status na rynku pracy, bo o dotacje mogą ubiegać się zarówno osoby bezrobotne, jak również pracujące. Wszystko zależy od tego, na jaki rodzaj dofinansowania się zdecydujesz.

Skąd dotacja na firmę dla młodych?

Jest kilka dróg, z których możesz skorzystać, jeśli interesuje Cię dotacja na firmę dla młodych. Zobacz, z jakiego rodzaju dofinansowania możesz skorzystać:

Pamiętaj o tym, że nie możesz skorzystać z dwóch różnych źródeł w tym samym czasie. Zatem musisz wybrać jedną z dostępnych metod finansowania działalności. Zwróć uwagę, że środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wielu przypadkach są jednorazowe, czyli nie możesz skorzystać z nich ponownie, aby otworzyć kolejną działalność.

Dotacja na firmę dla młodych – dotacja z PUP

Dotacje z urzędu pracy przeznaczone są dla osób w wieku 18-29 lat (przed 30-tymi urodzinami). Dodatkowo, jeśli jesteś osobą młodą musisz spełniać też inne warunki:

 • pozostajesz bez pracy i jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy;
 • nie kształcisz się (czyli nie uczestniczysz w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbujesz obowiązek szkolny lub nauki);
 • nie szkolisz się (czyli nie uczestniczysz w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Dotacja na firmę dla młodych z urzędu pracy wynosi maksymalnie do 6-krotności średniej krajowej (ok. 31 tys. zł). Choć każdy urząd pracy ma swoją własną maksymalna kwotę, które w zdecydowanej większości przypadków jest niższa. Najczęściej waha się w granicach 16-27 tys. zł.

Dofinansowanie z PUP możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, zatowarowanie, reklamę, adaptację lokalu i konsultacje prawne. Zwróć uwagę, że często między poszczególnymi kategoriami wydatków pojawiają się progi procentowe. Co oznacza, że np. na sprzęt musisz wydać przynajmniej 50% dotacji, a na reklamę jedynie 20%.

Dodatkowo każdy pośredniak ma swój katalog wydatków, których nie możesz sfinansować w ramach dotacji. Najczęściej jest to samochód, kasa fiskalna, koszty szkoleń i kursów, a także koszty transportu lub przesyłki zakupionych rzeczy.

Dotacja na firmę dla młodych – dotacje unijne

Dotacja na firmę dla młodych może pochodzić ze środków unijnych. Dotacje skierowane są do osób:

 • bezrobotnych,
 • imigrantów,
 • osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
 • reemigrantów,
 • pracujących na umowach krótkoterminowych,
 • z niepełnosprawnościami.

Kwota dotacji unijnych jest podobna do tej, jaką oferują urzędy pracy. Jednak w tym przypadku plusem jest także wsparcie pomostowe. To dodatkowe środki wynoszące ok. 2 tys. zł, które wypłacane są przez 6 lub 12 miesięcy. Możesz je przeznaczyć na bieżące koszty prowadzenia firmy (ZUS, rachunki, czynsz, paliwo etc.).

dotacja na firmę dla młodych

Dotacje unijne możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, reklamę, a także zatowarowanie. W przypadku środków unijnych nieco inaczej wygląda procedura ubiegania się o dotację na działalność.

Przede wszystkim musisz znaleźć operatora, który aktualnie realizuje projekt. Następnie składasz formularz rekrutacyjny, a dopiero po jego akceptacji uczestniczysz w projekcie, czyli przechodzisz cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu.

Po jego zakończeniu możesz złożyć właściwy wniosek o dotację, który rozpatrywany jest formalnie i merytorycznie. Jeśli otrzyma określoną liczbę punktów, możesz liczyć na dofinansowanie. Weź pod uwagę, że od momentu złożenia formularza rekrutacyjnego, do ewentualnej wypłaty środków może minąć kilka miesięcy.

Dotacja na firmę dla młodych – dotacja z LGD

Dotacje z Lokalnych Grup Działania skierowane są nie tylko do osób bezrobotnych. Mogą się o nie ubiegać również osoby zatrudnione. Są jednak pewne warunki, które trzeba spełnić:

 • musisz być mieszkańcem gminy wchodzącej w skład LGD, wsi i miast do 20 tys. mieszkańców,
 • działalność będziesz realizował na tym terenie,
 • musisz stworzyć miejsce pracy,
 • nie możesz posiadać ubezpieczenia w KRUS-ie.

Ponadto pamiętaj o tym, że często pojawiają się też specyficzne wymagania zależne już od danego LGD. Dużym plusem tych dotacji jest kwota. Znacząco różniąca się od kwot z urzędu pracy czy środków unijnych. Dotacja na firmę dla młodych z LGD wynosi od 50 do 100 tys. zł.

Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania możesz przeznaczyć na urządzenia, wyposażenie, sprzęt, reklamę i promocję firmy. Można w jej ramach sfinansować również prace remontowo-budowlane. Aby nie oddawać dotacji musisz spełnić określone warunki. Wśród nich najważniejszy to osiągnięcie zakładanych w biznesplanie wskaźników.

Dotacja na firmę dla młodych – co wybrać?

Najszybszą i najprostszą drogą będzie dotacja z urzędu pracy. Możesz ją uzyskać w czasie maksymalnie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W pozostałych przypadkach też czas jest znacznie dłuższy i może zająć nawet kilka miesięcy.

dotacja na firmę dla młodych

Weź pod uwagę, że dotacja na firmę dla młodych z urzędu pracy to także znacząco mniejsza konkurencja, co daje Ci większą szansę na dofinansowanie. Po pierwsze, środki z pośredniaka kierowane są na teren konkretnego powiatu. Natomiast dotacje unijne obejmują bardzo często kilka lub nawet kilkanaście powiatów. Podobnie ma się sytuacja z Lokalnymi Grupami Działania.

Po drugie, w urzędach pracy jest znacznie mniejsze zainteresowanie dotacjami dla osób poniżej 30-tego roku życia. Zatem środki są dostępne dłużej niż w przypadku dotacji dla osób powyżej 30-tki.

Po trzecie, w przypadku dotacji z PUP uproszczone są także procedury. Nie musisz spełniać tak wyśrubowanych wymagań (np. zrealizowanie przyjętych wskaźników – np. wskazanego przychodu) jak w przypadku dotacji z LGD.

Dotacja na firmę dla młodych – podsumowanie

Dotacja na firmę dla młodych umożliwi Ci start Twojego biznesu. Możesz wybrać jedną z kilku dostępnych opcji finansowania. Mogą to być dotacje z urzędu pracy, dofinansowanie unijne lub dotacje z LGD. Najszybszą drogą do uzyskania pieniędzy na otwarcie firmy będzie dotacja z PUP.

To maksymalnie aż 31 tys. zł, które możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, zatowarowanie, reklamę, adaptację lokalu czy konsultacje prawne. Pamiętaj o mniejszej konkurencji w przypadku tej dotacji i uproszczonej procedurze, co może przemawiać na jej korzyść.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę

Zamierzasz założyć biznes franczyzowy? Jeśli potrzebujesz kapitału, to sprawdź czy może być nim dofinansowanie z PUP. Czy dotacja z urzędu pracy na franczyzę jest możliwa i jak ją uzyskać?

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Czy dotacja z urzędu pracy na franczyzę jest możliwa?

W większości przypadków dotacja z urzędu pracy na franczyzę nie jest możliwa. Zatem zacznij od tego, aby dokładnie sprawdzić w regulaminie czy działalność franczyzowa w Twoim urzędzie pracy nie jest wykluczona z dofinansowania.

dotacja z urzędu pracy na franczyzę

Jeśli działalność franczyzowa nie jest wykluczona, to możesz złożyć wniosek o dotację z PUP na franczyzę. O tym jak to zrobić, przeczytasz w dalszej części artykułów.

Dla kogo dotacja z urzędu pracy na franczyzę?

O dotację z urzędu pracy na franczyzę mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście musisz spełniać określone warunki. Są szczegółowo opisane w regulaminie.

Jeśli chcesz ubiegać się o dofinansowanie na franczyzę nie możesz posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, być karany przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku. Nie możesz również posiadać zarejestrowanej działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Inne wymagania znajdziesz w regulaminie, dlatego pracę nad wnioskiem rozpocznij od dokładnego przeczytania jego zapisów. To ważne, bo niespełnienie warunków eliminuje Cię z możliwości uzyskania dotacji z PUP.

Ile wynosi dotacja z urzędu pracy na franczyzę?

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę co do zasady może wynosić maksymalnie 6-krotność średniej krajowej, czyli w tej chwili ok. 31 tys. zł. Weź jednak pod uwagę, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny pułap dofinansowania.

Dlatego dotacje mogą być znacznie niższe niż maksymalny pułap. Z reguły wahają się w granicach 15-27 tys. zł. Pamiętaj o tym, że nie możesz ubiegać się o wyższą kwotę niż ta, która obowiązuje w Twoim pośredniaku.

Na co można przeznaczyć dotację z urzędu pracy na franczyzę?

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę może być przeznaczona na:

 • sprzęt,
 • maszyny,
 • urządzenia,
 • reklamę,
 • adaptację lokalu (nie w każdym urzędzie),
 • zatowarowanie/materiały,
 • konsultacje prawne.

Zwróć uwagę na to, czy w Twoim urzędzie pracy nie ma progów procentowych między poszczególnymi kategoriami wydatków. Oznacza to, że na zakup sprzętu i urządzeń musisz wydać min. 50% wnioskowanej kwoty, na reklamę np. jedynie 10%, a na zatowarownaie do 30% wnioskowanej kwoty dotacji z PUP.

dotacja z urzędu pracy na franczyzę

Ponadto pamiętaj o tym, aby każdy wydatek był ściśle związany z profilem Twojej działalności i wyczerpująco uzasadniony. W przeciwnym razie może zostać podważony przez urząd pracy i uznany za niepotrzebny.

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę – czego nie można kupić?

Miej na uwadze, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog wydatków zakazanych w ramach dofinansowania. Zatem takich, których nie możesz sfinansować w ramach przyznanych środków.

Najczęściej dotacja z urzędu pracy na franczyzę nie może być przeznaczona na zakup: samochodu, kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, akcji, obligacji i opłat związanych z leasingiem.

Dodatkowo dotacji z PUP nie możesz przeznaczyć na jakiekolwiek bieżące opłaty związane z prowadzeniem działalności (m.in. ZUS, czynsz, pensje, rachunki), a także opłaty franczyzowe, które musisz ponosić z tytułu przystąpienia do danej sieci.

W części urzędów pracy z dotacji wyłączony jest również koszt adaptacji lokalu, przesyłki lub transporty zakupionych rzeczy, a także koszty kar, grzywien.

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę a wkład własny

Zwróć uwagę, że w wielu urzędach pracy, aby myśleć o dofinansowaniu musisz posiadać wkład własny finansowy i rzeczowy. Niektóre pośredniaki go nie wymagają, ale zawsze warto zadeklarować środki własne, bo zwiększa to szansę na dofinansowanie z PUP.

W jakiej wysokości wkład własny powinieneś zadeklarować? To również zależy od danego urzędu pracy. W jednych wymaga się np. 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei w innych, im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Miej też na względzie, że we wniosku musisz dokładnie rozpisać, na co przeznaczysz posiadane środki. Mogą to być zarówno zakupy konkretnych rzeczy, jak również bieżące opłaty z tytułu prowadzenia działalności (ZUS czy rachunki).

Pamiętaj także o wkładzie własnym rzeczowym. To sprzęt, urządzenia czy wyposażenie, które już posiadasz, a które będziesz chciał wykorzystać w ramach planowanej działalności.

Jak uzyskać dotację z urzędu pracy na franczyzę?

Jeśli interesuje Cię dotacja z urzędu pracy na franczyzę, musisz przygotować dobry wniosek. Zacznij od dokładnego scharakteryzowania samego pomysłu na biznes. Wskaż, czym konkretnie będziesz się zajmować, jakie usługi lub produkty sprzedawał.

Opisz również swoją grupę docelową. Napisz, kim będą Twoi klienci. Jeśli to osoby indywidualne, możesz wskazać wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wysokość zarobków czy potrzeby i problemy.

dotacja z urzędu pracy na franczyzę

Zdefiniuj rynek, na którym chcesz działać oraz swoją konkurencję. W tym aspekcie możesz odnieść się zarówno do samej sieci i jej konkurentów, jak również lokalnych biznesów prowadzonych pod daną marką. W tym punkcie warto posłużyć się dostępnymi danymi statystycznymi, raportami czy analizami.

Napisz, w jaki sposób będziesz się reklamował. Weź przy tym pod uwagę standardy Twojego przyszłego franczyzodawcy. Przygotuj dobrą analizę SWOT oraz prawidłowo sporządzoną analizę finansową.

We wniosku o dotację z PUP warto również wspomnieć o ukończonych kursach i szkoleniach, a także posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Zawsze staraj się wykazać pożądanymi w danym biznesie umiejętnościami, które nabyłeś np. w czasie poprzednich lat pracy.

Pamiętaj o załącznikach do wniosku, ponieważ ich brak może stanowić powód do odrzucenia Twojego wniosku. W regulaminie lub wniosku znajdziesz listę załączników, które musisz dołączyć. Z reguły jest to kserokopia potwierdzająca prawo do lokalu, dyplomy ukończenia studiów lub świadectwa szkolne, certyfikaty szkoleń.

Ważne są również listy intencyjne o współpracy z przyszłymi klientami/dostawcami czy referencje z poprzednich miejsc pracy. Urzędy przychylniej patrzą na takie wnioski o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę – podsumowanie

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę nie zawsze jest możliwa. Choć zdarzają się wyjątki i takie dofinansowanie możesz uzyskać. Pamiętaj jednak o tym, że nigdy nie możesz przeznaczyć go na jakiekolwiek opłaty związane z przystąpieniem do danej sieci.

Wysokość dotacji zależy od konkretnego pośredniaka i może maksymalnie wynosić ok. 31 tys. zł. Dotację możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, zatowarowanie czy konsultacje prawne.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl. 

Negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy

Spotkało Cię negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy? Zobacz, co dzieje się w takiej sytuacji i czy jeszcze coś możesz zrobić, aby wniosek otrzymał pozytywną decyzję.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Z czego wynika negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy?

Urząd pracy z reguły odrzuca te wnioski, które zawierają błędy formalne lub uzyskały podczas oceny merytorycznej zbyt małą liczbę punktów. Błędy formalne to wszystkie kwestie formalne, których niedopilnowanie może skutkować odrzuceniem wniosku o dotację z PUP.

negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy

Jakie są najczęściej popełniane błędy formalne we wnioskach? To np. brak podpisów, wniosek złożyłeś na nieobowiązującym wzorze, przekroczyłeś maksymalną kwotę dotacji. wpisałeś błędne PKD. Zwróć uwagę, że każdy taki drobny błąd może kosztować Cię utratę dofinansowania.

Pamiętaj, że tylko niewielka część urzędów pracy pozwala na uzupełnienie braków formalnych. Jeśli masz to szczęście i mimo popełnionych błędów wniosek nie został odrzucony. To masz możliwość jego poprawienia. Najczęściej musisz zrobić to w wyznaczonym czasie (np. 5-7 dni od uzyskania takiej informacji z urzędu pracy) i jest to jednorazowa możliwość.

Ponadto zwróć uwagę na to, kiedy składasz wniosek o dofinansowanie z PUP. Pamiętaj, że część urzędów pracy przyjmuje wnioski w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków. Co oznacza, że swój wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie. Najlepiej jeśli zrobisz to na początku roku, bo wtedy jest najwięcej pieniędzy.

Z kolei inne urzędy pracy, przyjmują wnioski w trybie zamkniętym. Co oznacza, że ogłaszany jest konkurs np. raz na kwartał i masz ustaloną datę otwarcia i zamknięcia naboru (np. 7 dni). W tym terminie musisz złożyć wniosek. Jeśli złożysz go poza wyznaczoną datą, to nie zostanie rozpatrzony.

Jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, to urząd bada Twój wniosek o dotację z PUP pod kątem określonych kryteriów (np. zgodności doświadczenia i wykształcenia z planowaną działalnością gospodarczą, posiadania wkładu własnego, prawidłowości wyliczeń czy uzasadnienia konieczności poniesienia określonych wydatków).

Wiele urzędów pracy udostępnia karty oceny merytorycznej wniosku. Warto ją dokładnie przejrzeć i sprawdzić, które elementy wniosku o dofinansowanie z PUP będą najbardziej punktowane i na tych się szczególnie skupić.

Zwróć też uwagę na załączniki, które zwiększają Twoją szansę na uzyskanie dotacji z PUP. Przede wszystkim są to listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami bądź dostawcami. Dodatkowo na Twoją korzyść działają referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio (np. zdjęcia wcześniejszych realizacji).

Negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy – czy można się odwołać?

Jeśli spotkało Cię negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy. To nie masz możliwości odwołania się od tej decyzji. Niestety, w przypadku dotacji z PUP nie ma procedury odwoławczej. Dlatego negatywna decyzja kończy Twoje marzenia o dofinansowaniu.

negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy

Niestety, decyzja z urzędu pracy nie jest decyzją administracyjną. W związku z tym, nie możesz się od nie odwołać. Chociażbyś bardzo chciał i uważał, że Twój wniosek nie zasługuje na odrzucenie, to nie masz żadnego pola manewru. Musisz pogodzić się z decyzją urzędu pracy.

Jedyne, co Ci w takiej sytuacji pozostaje, to poprawienie wniosku zgodnie z informacjami uzyskanymi w urzędzie pracy i jego ponowne złożenie. Oczywiście jeśli urząd pracy nadal przyjmuje wnioski. jeśli nie, to musisz czekać do kolejnego naboru.

Miej na uwadze, aby przygotowując kolejną wersję wniosku przyłożyć się do tego, aby i ten nie podzielił losu swojego poprzednika. Dlatego dokładnie przeanalizuj wszystkie uwagi i sugestie osób oceniających Twój wniosek i popraw go zgodnie z wytycznymi. Jeśli tego nie zrobisz, ponownie narażasz się na odrzucenie całej dokumentacji, więc cała praca pójdzie na marne.

Negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy – jak tego uniknąć?

Jeśli nie chcesz, aby spotkało Cię negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy. Musisz przyłożyć się do jego wypełnienia. Przede wszystkim zacznij od dokładnego przeczytania regulaminu i zweryfikuj czy spełniasz wszystkie warunki (np. nie posiadasz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, nie odmówiłeś udziału bez uzasadnionej przyczyny w zaoferowanej formie aktywizacji zawodowej).

Następnie przejdź do samego wniosku o dofinansowanie z PUP. Wnikliwie opisz swój pomysł na biznes. Napisz, czym chcesz się zajmować, jakie produkty lub usługi sprzedawać. Wspomnij o tym, jak przebiega proces świadczenia usługi, w jaki sposób przyjmujesz płatności, jak ustalasz ceny etc.

negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy

Istotne jest to, abyś szczegółowo opisał, kto będzie Twoim klientem. Jeśli np. będą to osoby indywidualne, to skąd, z jakimi zarobkami, wykształceniem, jakiej płci. Ważne jest, abyś określił potrzeby i oczekiwania swoich odbiorców.

Następnie scharakteryzuj rynek, na którym chcesz działać. Posiłkuj się dostępnymi danymi i statystykami (GUS, raporty i analizy branżowe). Opisz także swoją konkurencję. Wybierz 3 potencjalnych rywali i scharakteryzuj ich mocne i słabe strony (np. w kategorii reklama, jakość, obsługa klientów). Na tym tle możesz pokazać swoje przewagi.

Przejdź do kwestii reklamy własnej działalności. Napisz, w jaki sposób będziesz się reklamował (np. strona www. social media, ulotki) i wskaż, jakie będą koszty takiej promocji. Przygotuj dobrą listę zakupów w ramach dotacji wraz z uzasadnieniem. Zwróć uwagę na to, aby wydatki z dotacji były jak najbardziej spójne z planowaną działalnością.

Sprawdź również czy Twój urząd pracy nie zakazuje zakupu używanego sprzętu. Ponadto pamiętaj o tym, że jeżeli kupujesz używany sprzęt, to w ciągu ostatnich 7 lat nie mógł być on zakupiony ze środków publicznych.

Zrób analizę SWOT i analizę finansową. Pamiętaj o tym, aby były poprawne, a w odniesieniu do analizy finansowej, żeby nie była przeszacowana. Musi być oparta na realnych danych.

Negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy – podsumowanie

Pamiętaj o tym, że negatywne rozpatrzenie wniosku o dotację z urzędu pracy. Kończy Twoje marzenia o dofinansowaniu i otwarciu własnej działalności. Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji. To jedyne, co możesz zrobić, to poprawić swój wniosek zgodnie z otrzymanymi informacjami i złożyć go ponownie.

Stąd tak ważne jest to, abyś szczegółowo dowiedział się, co spowodowało odrzucenie Twojego wniosku o dotację z PUP. Ta wiedza pozwoli Ci lepiej opracować nową wersję wniosku i spróbować swoich sił ponownie. Tym razem ze znacznie większymi szansami na sukces.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl. 

Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Grudziądz

Interesuje Cię dofinansowanie z urzędu pracy Grudziądz? Zobacz, w jaki sposób możesz je uzyskać. Pomoże Ci w tym wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Grudziądz. To przydatna instrukcja, która ułatwi Ci opracowanie własnego wniosku.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy Grudziądz? 

Prowadzony nabór wniosków o dotację z PUP Grudziądz nie ma ograniczeń wiekowych. Oznacza to, że o dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby do 30-tki, jak również po 30-tce.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Grudziądz

Kiedy złożyć wzór wypełnionego wniosku z PUP Grudziądz? 

Urząd pracy prowadzi otwarty nabór wniosków o dotację z PUP Grudziądz. Co oznacza, że im szybciej złożysz wniosek, tym lepiej. Masz większe szanse na dofinansowanie z urzędu pracy Wąbrzeźno.

Im później złożysz wniosek, tym mniejsze szanse i mniejsza kwota dotacji, którą w konsekwencji uzyskasz. Dlatego liczy się czas i warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku.

Na co można przeznaczyć dotację z PUP Grudziądz? 

Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Grudziądz możesz wydatkować m.in. na zakup: 

 • maszyn, sprzętu, urządzeń, narzędzi;
 • towarów handlowych do dalszej odsprzedaży;
 • materiałów, surowców do dalszej produkcji;
 • konsultacji prawnych i doradztwa;
 • reklamy.

Czego nie możesz kupić z dotacji PUP Grudziądz? 

Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Grudziądz nie może zawierać następujących pozycji: wynagrodzenia pracowników, finansowanie szkoleń, opłaty związane z rejestracją działalności gospodarczej i jej bieżącym funkcjonowaniem (np. opłaty składek ZUS, abonamenty), kaucje, koszty dzierżawy, czynsze.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Grudziądz

Dodatkowo dofinansowanie z urzędu pracy Grudziądz nie może być przeznaczone na: opłaty skarbowe i administracyjne, opłaty związane z podatkami, koncesje, zakupy akcji, obligacji, udziałów w spółkach, leasingu, wydatki inwestycyjne obejmujące np. koszty budowy i remonty.

Jakie załączniki dołączyć do wypełnionego wniosku o dotację z urzędu pracy Grudziądz? 

Do wniosku o dotację z PUP Grudziądz musisz dołączyć:

 • Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania –- zał. nr 1.
 • Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania –- zał. nr 2.
 • Uzasadnienie konieczności dokonania zakupów finansowanych ze środków Funduszu Pracy –- zał. nr 3
 • Oświadczenia wnioskodawcy
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – zał. nr 7.
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – zał. Nr 8.
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe wnioskodawcy do prowadzenia zamierzonej działalności gospodarczej – jeśli związane są z profilem podejmowanej działalności gospodarczej.
 • W przypadku wcześniejszego prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę – kserokopia dokumentu potwierdzającego likwidację działalności gospodarczej.
 • Kserokopia tytułu prawnego do lokalu lub obiektów przeznaczonych pod miejsce wykonywania planowanej działalności gospodarczej
 • W przypadku ubiegania się o środki na remont lub adaptację pomieszczeń/lokali – szacunkowy kosztorys zawierający planowane w tym zakresie koszty w ramach dofinansowania.
 • W przypadku nawiązania współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi, które gwarantowałyby rentowność przedsięwzięcia – kserokopie przedwstępnych umów, kontraktów, listów intencyjnych o współpracy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami itp.
 • Dokumenty związane z proponowaną formą zabezpieczenia zwrotu dofinansowania, a w przypadku gdy zabezpieczeniem będzie weksel z poręczeniem wekslowym – dokumenty potwierdzające dochody poręczycieli.
 • Kserokopia zaświadczenia, wydanego zgodnie z art. 13 ust. 5 a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach CIS i umiejętności nabyte przez absolwenta CIS w ramach reintegracji zawodowej i społecznej.
 • Kserokopia zaświadczenia, wydanego zgodnie z art. 18 ust. 5a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1828) potwierdzającego uczestnictwo w zajęciach KIS.

Jak wypełnić wniosek o dotację z PUP Grudziądz? 

Pierwsze punkty wniosku o dofinansowanie z PUP Grudziądz, to opis Twojego wykształcenia i doświadczenia oraz danych osobowych. Wpisz również posiadane kwalifikacje, które mogą być przydatne w planowanej działalności.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Grudziądz

Następnie szczegółowo scharakteryzuj swój pomysł na biznes. Wyjaśnij, z jakiego powodu chcesz zająć się taką działalnością, zdefiniuj swoich klientów (wiek, płeć, zarobki, miejsce zamieszkania). Wskaż swoją konkurencję, opisz rynek i napisz, skąd taki pomysł na biznes i motywacja do założenia własnej działalności gospodarczej.

Opracuj listę zakupów i pamiętaj o szczegółowym uzasadnieniu poszczególnych pozycji. Im lepsze i pełniejsze uzasadnienie, tym mniejsza szansa, że urząd pracy zakwestionuje poszczególne pozycje na Twojej liście zakupów.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP Grudziądz

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy Grudziądz, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP Grudziądz

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share