Dotacja na minikoparkę

Planujesz świadczyć usługi ziemne? Brakuje Ci kapitału na zakup sprzętu? Sprawdź, ile wynosi dotacja na minikoparkę i jak możesz ją zdobyć.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na minikoparkę?

Najprościej i najszybciej taką dotację uzyskasz z urzędu pracy. Aby ubiegać się o dofinansowanie z PUP musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w konkretnym pośredniaku.

dotacja na minikoparkę

Dodatkowo musisz spełniać określone warunki:

 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie otrzymałeś wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie miałeś działalności gospodarczej,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny i nie przerwałeś z własnej winy szkolenia, stażu lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd.

Ile wynosi dotacja na minikoparkę?

Dotacja na minikoparkę z urzędu pracy wynosi maksymalnie 6-krotność średniej krajowej (około 31 tys. zł). Zauważ jednak, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny poziom dofinansowania.

Z reguły oznacza to, że dotacje są znacznie niższe. Najczęściej oscylują w granicach 15-27 tys. zł.

Porada

Dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz się ubiegać. Pamiętaj, że jeśli przekroczysz kwotę dofinansowania, to urząd pracy odrzuci Twój wniosek.

Dotacja na minikoparkę a wkład własny

Jeśli interesuje Cię dotacja na minikoparkę przemyśl kwestię wkładu własnego. To środki finansowe i rzeczowe, które posiadasz i które możesz przeznaczyć do uruchomienia planowanej firmy. Zwróć uwagę, że wiele urzędów pracy wymaga posiadania finansowego wkładu własnego. Jego wysokość może być różna i zależy od danego pośredniaka.

Porada

Nawet jeżeli Twój urząd pracy nie wymaga posiadania wkładu własnego i tak warto go zadeklarować. Zwiększa bowiem szanse na uzyskanie dofinansowania z PUP.

Wysokość finansowego wkładu własnego może wynosić np. 20% wnioskowanej kwoty. Może również być tak, że im większe środki własne zadeklarujesz, tym większą liczbę punktów w tej kategorii oceny wniosku uzyskasz. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia o wysokości posiadanych środków.

Przykład

Jeżeli ubiegasz się o 20 tys. zł, to przy założeniu, że wkład własny musi wynosić 20% wnioskowanej kwoty. To musisz zadeklarować, że posiadasz 4 tys. zł.

Z kolei jeśli chodzi o wkład własny rzeczowy, to posiadany przez Ciebie sprzęt i wyposażenie, które chcesz wykorzystać w planowanej działalności. Może to być np. komputer, drukarka, jakieś narzędzia. To także przemawia na Twoją korzyść.

Jakie zabezpieczenie dotacji na minikoparkę?

Dotacja na minikoparkę wymaga wyboru określonej formy zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

Przykład

Umowę o dofinansowanie z urzędem złamiesz jeśli:
– utrzymasz firmę krócej niż 12 miesięcy,
– zawiesisz ją w trakcie trwania umowy,
– podejmiesz zatrudnienie,
– rozliczysz dotację po terminie,
– wydatkujesz dotację niezgodnie z przeznaczeniem.

dotacja na minikoparkę

Co do zasady dostępne rodzaje zabezpieczenia dofinansowania to:

 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • akt notarialny,
 • blokada konta,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach.

Zwróć uwagę, że nie w każdym urzędzie pracy każda z powyższych form będzie dostępna. Może być tak, że wybór będzie ograniczony do 2-3 rodzajów. Zazwyczaj preferowaną formą zabezpieczenia jest poręczenie lub weksel z poręczeniem wekslowym.

Poznaj inne formy zabezpieczenia dofinansowania z urzędu pracy.

Zanim zdecydujesz się na konkretną formę zabezpieczenia dofinansowania, sprawdź, jakie warunki musisz spełniać. To istotne, ponieważ późniejsza zmiana zabezpieczenia może być niemożliwa.

Przykład

Jeśli wybierzesz poręczenie, to najczęściej musisz wskazać 2 poręczycieli. Muszą oni spełniać określone warunki. Najlepiej jeśli są zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony, posiadają odpowiednie zarobki, nie przekroczyli określonego wieku (np. 70 lat).

Załączniki do wniosku o dotację na minikoparkę

Dotacja na minikoparkę wiąże się ze złożeniem wniosku oraz określonych załączników. Ich lista może różnić się w zależności od konkretnego urzędu pracy.

Najczęściej do wniosku musisz dołączyć:

 • oświadczenia,
 • formularz o pomocy de minimis,
 • kserokopię świadectwa szkolnego lub dyplomu studiów,
 • xero certyfikatów ukończonych szkoleń,
 • xerokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu,
 • wyciąg z konta.

Pamiętaj, ze brak załączników może być poważnym błędem i spowodować odrzucenie Twojego wniosku. Dlatego dokładnie sprawdź, jakie załączniki musisz dołączyć do wniosku i przed jego złożeniem sprawdź kompletność całej dokumentacji.

Porada

Jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse na dotację z PUP, dołącz do wniosku referencje z poprzednich miejsc pracy, a także listy intencyjne o współpracy.
To porozumienia z przyszłymi klientami lub dostawcami, które wpłyną pozytywnie na ocenę Twojego wniosku.

Jak uzyskać dotację na minikoparkę?

Dotacja na minikoparkę wymaga przygotowania dobrego wniosku. Opisz swoje kwalifikacje i doświadczenie. Wspomnij o ukończonych szkolenia i uprawnieniach zawodowych. Napisz, gdzie dotychczas pracowałeś i jakie obowiązki do Ciebie należały.

dotacja na minikoparkę

Następnie przejdź do charakterystyki działalności. Scharakteryzuj, jakie usługi będziesz świadczył i kto będzie Twoim klientem. Napisz, w jaki sposób będzie się reklamował (np. strona www, ulotki, baner, ogłoszenia lokalne).

Przykład

Podstawowymi usługami, jakie będą świadczone w początkowym okresie działania są:
·        wykopy pod przyłącza prądu, wody i gazu,
·        przygotowanie fundamentów,
·        drenaże, odwodnienia,
·        niwelacja terenu;
·        szamba;
·        oczka wodne, baseny;
·        przydomowe oczyszczalnie ścieków,
·        inne.

Oferta firmy skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak również klientów biznesowych czy instytucjonalnych.
Odbiorcy indywidualni to przede wszystkim osoby budujące domy lub instalujące przydomowe oczyszczalnie ścieków. To także osoby posiadające działki i ogrody i planujące przeprowadzenie prac związanych z ich drenażem lub posadowieniem oczka wodnego.

Opisz rynek, na którym zamierzasz działać. Skorzystaj z dostępnych danych rynkowych (raporty, analizy, dane statystyczne). Napisz, ile wart jest rynek, jak się rozwija, jakie są prognozy. Wskaż 3 potencjalnych konkurentów, scharakteryzuj ich mocne i słabe strony oraz wskaż własne przewagi (np. terminowość, niższe ceny, szersza reklama).

Opracuj dobrą i wykonalną analizę finansową. Pamiętaj, że nie może być przeszacowana. Następnie przygotuj analizę SWOT. Dołącz listę zakupów, na której widnieć będzie minikoparka i załączniki.

Dotacja na minikoparkę – podsumowanie

Dotacja na minikoparkę może wynieść maksymalnie 31 tys. zł. Pamiętaj jednak, że kwota w Twoim pośredniaku może być niższa. Zwróć uwagę, aby dobrze przygotować wniosek, dołączyć załączniki, a także wybrać formę zabezpieczenia.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacje na założenie firmy dla młodych matek

Planujesz wrócić na rynek pracy? Pracodawcy niechętnie patrzą na to, że masz dziecko? Otwórz swój biznes i zacznij zarabiać. Zobacz, jakie dotacje na założenie firmy dla młodych matek są do zgarnięcia.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Skąd dotacje na założenie firmy dla młodych matek?

Jest kilka opcji dofinansowania, z których możesz skorzystać. Sporo zależy od tego, skąd jesteś i jaki masz status na rynku pracy. To w dużej mierze będzie determinowało, z jakich możliwości możesz skorzystać.

dotacje na założenie firmy dla młodych matek

Dotacje na założenie firmy dla młodych matek mogą pochodzić ze środków:

Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać w poszczególnych formach wsparcia, ile wynosi dofinansowanie i na co możesz je przeznaczyć.

Porada

Pamiętaj, że nie możesz korzystać jednocześnie z dwóch różnych źródeł finansowania działalności. Co oznacza, że musisz zdecydować się na jedną z powyższych opcji.

Jakie dotacje na założenie firmy dla młodych matek z urzędu pracy?

Kto może ubiegać się o dotacje na założenie firmy dla młodych matek z urzędu pracy?

Dotacje na założenie firmy dla młodych matek z urzędu pracy mogą uzyskać osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

Aby ubiegać się o dofinansowanie musisz spełniać określone warunki:

 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie miałaś działalności gospodarczej,
 • nie przerwałaś z własnej winy szkolenia, stażu lub innej formy aktywności zaoferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłaś karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie odmówiłaś bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie pomocy,
 • nie otrzymałaś wcześniej dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do tego mogą dojść też innej specyficzne dla danego urzędu pracy warunki. Może to być np. konieczność zarejestrowania w urzędzie określony czas (np. 3 miesiące). Znaczenie może mieć również Twój wiek, bo w projektach mogą brać udział albo osoby do 30-tki, albo powyżej 30-tki.

Ile wynoszą dotacje na założenie firmy dla młodych matek z PUP?

Maksymalna kwota dotacji z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli około 30 tys. zł. Niestety, w niewielu przypadkach o taką kwotę będziesz mogła się ubiegać. Z reguły dotacje na założenie firmy dla młodych matek z PUP są znacznie niższe.

dotacje na założenie firmy dla młodych matek

Wynika to stąd, że każdy urząd pracy ma swoją własną maksymalną kwotę dofinansowania. Może się wahać w granicach 15-27 tys. zł. Najczęściej dotacje wynoszą 20-25 tys. zł.

Porada

Zwróć uwagę, aby dokładnie sprawdzić, o jaką kwotę możesz ubiegać się w swoim urzędzie pracy. Jeśli przekroczysz maksymalną kwotę, to urząd pracy odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dotacje na założenie firmy dla młodych matek z urzędu pracy?

Dotację z urzędu pracy możesz przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych (maszyn, urządzeń, wyposażenia),
 • oprogramowania,
 • materiałów i towarów (np. surowce do produkcji lub towar do dalszej odsprzedaży),
 • materiałów reklamowych (strona www, ulotki, baner),
 • adaptację lokalu (remont),
 • konsultacje prawne.

Pamiętaj jednak, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog wydatków, które możesz sfinansować oraz tych, które z dotacji są wykluczone.

Przykład

W wielu urzędach pracy z dotacji nie możesz kupić: samochodu, kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, nieruchomości, akcji i obligacji, odzieży.
Nie sfinansujesz również bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. ZUS, czynsz), kosztów przesyłki lub transportu zakupionych rzeczy.

Kolejną kwestią są progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na środki trwałe musisz przeznaczyć minimum 50% dotacji, na reklamę zaledwie 10%, a na towar do 50% dofinansowania.

Nie zapomnij, że każdy planowany wydatek musi być ściśle związany z profilem przyszłej działalności. Zatem musi być konieczny do jej uruchomienia i późniejszego prowadzenia.

Przykład

Planujesz założyć sklep internetowy i kupić w ramach dofinansowania stronę www z modułem sklepu. Możesz napisać, że strona jest niezbędna do prowadzenia działalności, prezentowania produktów, ich dalszej sprzedaży.

Jak uzyskać dotacje na założenie firmy dla młodych matek z PUP?

Po pierwsze, szczegółowo opisz swój pomysł na biznes. Napisz, czym chcesz się zająć, jakie usługi lub produkty sprzedawać. Następnie wskaż, kto będzie Twoim klientem. Określi płeć, wiek, zarobki, lokalizację. Napisz, jakie są oczekiwania klientów i w jaki sposób utrzymasz stałych klientów.

Przykład

Jeśli zamierzasz założyć gabinet kosmetyczny, to klientów możesz utrzymać dzięki:
– Wysokiej jakości obsługi, 
– Bliskim relacjom,  
– Przystępnym cenom,  
– Szerokim działaniom reklamowym,  
– Programowi lojalnościowemu. 

Następnie opisz swój sposób reklamy. Może to być reklama online i offline (np. strona www, ulotki, social media, banery, ogłoszenia). Opisz też lokalny rynek, na którym zamierzasz działać. Wymień swoich konkurentów i wskaż 3-5 podobnych firm, a następnie opisz mocne i słabe strony swoich rywali.

Przykład

Konkurencję możesz przeanalizować pod względem: ceny, oferty, jakości, reklamy.
Mocną stroną może być szeroka oferta, atrakcyjne ceny i okresowe promocje, a także np. galerie realizacji.
Słabe strony konkurentów to m.in. ograniczona reklama, brak opinii klientów, brak standardów obsługi klientów.

Przygotuj analizę finansową oraz analizę SWOT. Zwróć uwagę, aby analiza finansowa była rzetelna, wykonalna i nieprzeszacowana. Z kolei w analizie SWOT nie pomyl mocnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami. Mocne i słabe strony to Twoje wewnętrzne zasoby. Jeśli chodzi o szanse i zagrożenia, to czynniki zewnętrzne.

Jakie dotacje na założenie firmy dla młodych matek z Unii Europejskiej?

Kto może ubiegać się o dotacje na założenie firmy dla młodych matek z Unii Europejskiej?

Dotacje na założenie firmy dla młodych matek z Unii Europejskiej skierowane są do osób:

 • biernych zawodowo,
 • bezrobotnych,
 • reemigrantów, czyli Polaków, którzy przebywali za granicą przez co najmniej 6 miesięcy bez przerwy,
 • imigrantów,
 • odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
 • tzw. ubogich pracujących – gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej,
 • zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
 • osób z niepełnosprawnościami.

Ile wynoszą dofinansowanie na założenie firmy dla młodych matek z UE?

Dotacje z Unii Europejskiej to podobne kwoty do dofinansowania z PUP. Z reguły wahają się w przedziale 23-27 tys. zł. Plusem tych środków jest tak zwane wsparcie pomostowe.

dotacje na założenie firmy dla młodych matek

To dodatkowe pieniądze, które otrzymujesz przez 6 lub 12 miesięcy w wysokości około 2 tys. zł. Możesz je przeznaczyć na bieżące koszty prowadzenia firmy (np. opłaty czynszu, ZUS-u, zakup paliwa).

Na co można przeznaczyć dotacje na założenie firmy dla młodych matek z UE?

Dofinansowanie na założenie firmy dla młodych matek z UE możesz przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, narzędzi, oprogramowanie reklamę. Możesz wydać ją również na adaptację lokalu, zakup towarów i materiałów, a także bardzo często zakup samochodu.

Z dofinansowania unijnego nie możesz kupić kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, nieruchomości, akcji czy obligacji. Zwróć uwagę, że katalog wykluczeń jest szerszy i w dużej mierze pokrywa się z tym, czego nie możesz kupić z dotacji PUP.

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie firmy dla młodych matek z Unii Europejskiej?

Tu procedura jest nieco bardziej rozbudowana i skomplikowana niż w przypadku dotacji z urzędu pracy. Nie wystarczy samo złożenie wniosku. Te dotacje przyznawane są w specjalnych projektach. Zatem pierwszym krokiem jest znalezienie właśnie takiego projektu. Za te środki co do zasady odpowiadają wojewódzkie urzędy pracy i to one powinny mieć informacje, jakie instytucje realizują projekty.

Jeśli znajdziesz już projekt, to musisz złożyć formularz rekrutacyjny. To uproszczona wersja biznesplanu i wstępny zarys Twojego pomysłu. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej oraz rozmowie kwalifikacyjnej, bierzesz udział w cyklu szkoleń.

Porada

Weź pod uwagę, że cały proces ubiegania się o dotację z UE jest dłuższy niż w przypadku urzędu pracy. Może potrwać kilka miesięcy.

Szkolenia dotyczą księgowości, prowadzenia firmy, marketingu, biznesplanu. Po ich zakończeniu składasz wniosek. Ponownie ocenia się go formalnie i merytorycznie. Jeśli wniosek uzyska pozytywne oceny, to uzyskujesz dotację.

Jakie dotacje na założenie firmy dla młodych matek z lokalnych grup działania?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na założenie firmy dla młodych matek z lokalnych grup działania?

Dotacje na założenie firmy dla młodych matek z lokalnych grup działania (LGD) skierowane są do osób bezrobotnych, jak również pracujących. Aby uzyskać takie dofinansowanie musisz spełniać określone warunki:

 • mieszkasz w gminie wchodzącej w skład działania LGD, wsi i miast do 20 tys. mieszkańców,
 • projekt realizujesz na tym terenie,
 • stworzysz miejsce pracy,
 • nie masz ubezpieczenia w KRUS-ie.

Ponadto w grę mogą wchodzić warunki specyficzne dla Twojej lokalnej grupy działania.

Ile wynoszą dotacje na założenie firmy dla młodych matek z LGD?

Dofinansowanie w ramach LGD jest najwyższe z omawianych w artykule źródeł finansowania działalności. Dotacje na założenie firmy dla młodych matek z LGD mogą wynosić od 50 do nawet 100 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotacje na założenie firmy dla młodych matek z lokalnych grup działania?

Dotację z lokalnych grup działania możesz przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych (sprzęt, maszyny, urządzenia, narzędzia),
 • adaptację lokalu,
 • reklamę firmy.

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie firmy dla młodych matek z LGD?

To najbardziej skomplikowana dotacja z omawianych. Dokumentacja jest bardzo rozbudowana i zawiera szereg załączników.

dotacje na założenie firmy dla młodych matek

Ponadto zwróć uwagę, że musisz osiągnąć min. 30% określonych w biznesplanie wartości przychodów, w przypadku pierwszego roku działalności, licząc od dnia otrzymania drugiej raty. Chodzi zarówno o ilościowe, jak również wartościowe ujęcie.

Wypełniony wniosek składasz we właściwym LGD. Następnie weryfikuje się ją formalnie i merytorycznie i przesyła do urzędu marszałkowskiego. Warto podkreślić, że cały proces od złożenia wniosku do wypłaty środków może zająć nawet kilka miesięcy. Znacznie dłużej niż w obu poprzednich przypadkach.

Dotacje na założenie firmy dla młodych matek – podsumowanie

Dotacje mogą pochodzić z kilku źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej lub lokalnych grup działania. Pamiętaj, że równocześnie nie możesz korzystać z wszystkich źródeł. Musisz zdecydować się na konkretną opcję.

Każdy rodzaj dofinansowania różni się warunkami, kwotą i jej przeznaczeniem. Dlatego zanim zdecydujesz się na daną dotację sprawdź, czy spełniasz warunki dofinansowania, a także oszacuj swoje potrzeby inwestycyjne.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na firmę handlową

Planujesz działać w handlu? Potrzebujesz pieniędzy na start? Zobacz, jak dotacja na firmę handlową pomoże Ci uruchomić własny biznes.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na firmę handlową?

Najszybciej i najprościej uzyskasz pieniądze na biznes w urzędzie pracy. Aby ubiegać się o dofinansowanie z PUP musisz być osobą bezrobotną, spełniającą określone warunki. Znajdziesz je w regulaminie.

 dotacja na firmę handlową

Dotacja na firmę handlową przyznawana jest osobom, które:

 • nie przerwały z własnej winy udziału w szkoleniu, stażu lub innej formie aktywizacji zawodowej,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie posiadały działalności gospodarczej,
 • nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie były karane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie odmówiły bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie pomocy oferowanej przez urząd pracy.

Z pozostałymi warunkami zapoznasz się w regulaminie, więc w pierwszej kolejności warto do niego zajrzeć i sprawdzić czy nie jesteś wykluczony z możliwości uzyskania dotacji z PUP.

Ile wynosi dotacja na firmę handlową?

Kwoty dotacji różnią się między poszczególnymi urzędami pracy. Mieszczą się w przedziale 15-30 tys. zł. Najczęściej urzędy pracy przyznają sumy w wysokości 20-25 tys. zł.

Porada

Warto ubiegać się o maksymalną kwotę. Jeśli urząd pracy utnie Ci kwotę, bo uzna, że któryś wydatek nie jest Ci potrzebny. Albo stwierdzi, że możesz kupić coś taniej, to i tak będziesz miał z czym rozpocząć działalność.

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek o dotację z PUP, dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz wnioskować. Jej przekroczenie to poważny błąd i w efekcie Twój wniosek zostanie odrzucony.

Dotacja na firmę handlową – co można kupić?

Dokładnie przemyśl, co chcesz kupić w ramach dofinansowania z urzędu pracy. To o tyle istotne, że późniejsza zmiana zakupów jest trudna i czasami wręcz niemożliwa. Ponadto sprawdź w regulaminie, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji.

Dotacja na firmę handlową może być przeznaczona na zakup:

 • urządzeń, maszyn, wyposażenia,
 • oprogramowania,
 • materiałów, surowców i towarów,
 • reklamę,
 • adaptację lokalu,
 • porady prawne.

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na firmę handlową

Pamiętaj o progach procentowych między poszczególnymi kategoriami wydatków. Co prawda nie występują w każdym urzędzie pracy, ale zdecydowana ich większość je stosuje. Oznacza to, że na sprzęt musisz wydać np. 50% dotacji, na towar do 50%, na reklamę jedynie 10%, a na adaptację lokalu 5% dofinansowania.

Przykład

Ubiegasz się o 20 tys. zł. W związku z tym na urządzenia musisz wydać minimum 10 tys. zł, na towar 7 tys. zł, na reklamę tylko 2 tys. zł, a na adaptację lokalu 1 tys. zł.
Pamiętaj, że nie możesz przeznaczyć całej dotacji na zakup towaru. Zawsze jest to określony procent kwoty.

Zwróć również uwagę na katalog rzeczy, które są wykluczone z dofinansowania. Najczęściej z dofinansowania PUP nie możesz kupić samochodu, kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, nieruchomości, sprzętu, którego obsługa wymaga specjalistycznych uprawnień w przypadku ich braku.

 dotacja na firmę handlową

Ponadto dotacja z urzędu pracy nie może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. ZUS, podatki), kosztów leasingu, rat kredytów, a także kosztów transportu lub przesyłki zakupionych przedmiotów.

Co więcej, pamiętaj też o tym, aby każdy wydatek był ściśle związany z profilem Twojej działalności i szczegółowo uzasadniony we wniosku. Im precyzyjniejsze uzasadnienie, tym mniejsza szansa na to, że urząd pracy zakwestionuje dany zakup.

Planowany wydatek Uzasadnienie
Laptop niezbędny do bieżącej pracy, prowadzenia sprzedaży przez internet. Równocześnie wykorzystywany do reklamy, pozyskiwania klientów, kontaktów z klientami i urzędami.

Wkład własny a dotacja na firmę handlową

Jeśli planujesz ubiegać się o dofinansowanie z PUP, w większości przypadków musisz posiadać wkład własny finansowy i rzeczowy. Czasami nie musisz go deklarować, bo urząd pracy go nie wymaga. Jednak i w tym przypadku warto określić, jakimi zasobami własnymi dysponujesz.

Wysokość wkładu własnego zależy od konkretnego urzędu, dlatego dokładnie sprawdź w regulaminie, jaki wkład własny jest wymagany w Twoim przypadku.

Przykład

Urząd pracy może wymagać np. wkładu własnego w wysokości 20% wnioskowanej kwoty. Zatem jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to Twój wkład własny musi wynieść 4 tys. zł.
Zdarzają się również sytuacje, że im wyższy wkład własny. Tym więcej punktów możesz uzyskać.

Zwróć uwagę, że we wniosku o dotację z PUP musisz dokładnie określić, na co przeznaczysz wkład własny. Możesz go wydatkować na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. ZUS, czynsz) lub określony zakup.

Jeśli chodzi o wkład własny rzeczowy, to są to wszelkie urządzenia, maszyny czy wyposażenie, które chcesz i możesz wykorzystać w planowanej działalności. Zatem może to być np. komputer, drukarka czy meble.

Porada

Pamiętaj, aby nie deklarować jako wkładu własnego tych rzeczy, które planujesz kupić w ramach dofinansowania. Jeśli chcesz kupić urządzenie wielofunkcyjne, to nie wskazuj we wniosku, że posiadasz już drukarkę.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na firmę handlową?

Dotacja na firmę handlową wymaga dołączenia do wniosku określonych załączników. Ich spis znajdziesz bezpośrednio we wniosku lub regulaminie. Zwróć uwagę, że mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy. Ponadto ich brak może spowodować odrzucenie Twojego wniosku.

Najczęściej do wniosku o dotację z urzędu pracy musisz dołączyć następujące załączniki:

 • oświadczenia,
 • formularz o pomocy de minimis,
 • ksero świadectwa szkolnego lub dyplomu ukończenia studiów,
 • kserokopie certyfikatów ukończonych szkoleń,
 • wyciąg z konta,
 • xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu.

To katalog najczęściej występujących załączników obligatoryjnych. Ich zakres może być różny, w zależności od tego, w którym urzędzie składasz wniosek. Poza załącznikami obligatoryjnymi, warto do wniosku dołączyć załączniki dodatkowe, które zwiększają Twoje szanse na dofinansowanie.

Porada

Do wniosku warto dołączyć przedwstępne umowy o współpracy lub listy intencyjne zawarte z przyszłymi dostawcami lub klientami. Pomocne mogą być również referencje z wcześniejszych miejsc pracy, a także portfolio wcześniejszych realizacji (np. zdjęcia prac).

Dotacja na firmę handlową a forma zabezpieczenia

Jeśli interesuje Cię dotacja na firmę handlową, to musisz wybrać rodzaj zabezpieczenia przyznanych środków. To instrument, który pozwala urzędowi pracy dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

Proponowanymi formami zabezpieczenia dotacji są: akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, weksel z poręczeniem, poręczenie, zastaw na prawach lub rzeczach. Pamiętaj, że nie w każdym urzędzie będą dostępne wszystkie powyższe formy. Zdarza się, że możesz wybrać spośród 2-3 rodzajów.

Poznaj szczegóły zabezpieczenia dofinansowania z urzędu pracy.

Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia, sprawdź w regulaminie, jakie warunki musisz spełniać. Wybór formy zabezpieczenia dotacji z PUP dokładnie przemyśl, bo późniejsze zmiany w tej kwestii są trudne.

Przykład

Jeśli decydujesz się na akt notarialny, to musisz posiadać ruchomości lub nieruchomości o wartości np. 120% wnioskowanej kwoty.

Jak uzyskać dotację na firmę handlową?

Jeśli chcesz, aby dotacja na firmę handlową znalazła się na Twoim koncie. Musisz przyłożyć się do przygotowania wniosku. Pamiętaj, że im większa zgodność Twojego doświadczenia z planowaną działalnością, tym większa szansa na dotację.

 dotacja na firmę handlową

We wniosku wskaż zatem swoje doświadczenie. Wymień firmy, w których pracowałeś, wskaż zajmowane stanowisko i zakres obowiązków. Następnie przejdź do charakterystyki swojego wykształcenia.

Porada

Opisując wykształcenie wskaż, jakie szkolenia ukończyłeś i jak wykorzystasz tę wiedzę we własnej firmie. Mogą to być zarówno szkolenia komercyjne, które realizowałeś na własną rękę, jak również szkolenia wewnętrzne w poprzednich miejscach pracy.

W kolejnym kroku opisz swoją przyszłą działalność. Wskaż, co będziesz sprzedawał (np. zakładasz sklep internetowy z odzieżą dla dzieci). Następnie napisz, kto będzie Twoim klientem, jakie są oczekiwania i potrzeby klientów.

Przykład

Zakładasz sklep internetowy ze zdrową żywnością. Twoimi klientami mogą być osoby w wieku 25-65 lat. Zarabiające powyżej średniej, z większych miast. Świadome i ceniące sobie wysoką jakość i żywność ekologiczną. Uprawiające sport i dbające o zdrowie.

Kolejno opisujesz sposoby promocji swojej firmy (np. strona www, marketing szeptany, social media) i przechodzisz do charakterystyki swoich dostawców. Tu wymień firmy, z którymi zamierzasz współpracować i wskaż, z jakiego powodu taka współpraca jest konieczna.

Następnie charakteryzujesz rynek. Wymieniasz swoich potencjalnych konkurentów i wskazujesz ich mocne oraz słabe strony. Możesz ich scharakteryzować pod względem oferty, ceny, jakości, marketingu. Na tym tle możesz zaprezentować swoje przewagi.

Opisując rynek dobrze jest posiłkować się dostępnymi danymi statystycznymi. Poszukaj artykułów, raportów i analiz branżowych. Pokaż, ile wart jest rynek, jak się rozwija, jakie są prognozy.

W kolejnym kroku opracuj analizę SWOT. Opisz mocne i słabe strony (czynniki leżące po Twojej stronie) oraz wskaż szanse i zagrożenia (czynniki zewnętrzne). Bardzo ważne, abyś nie mylił jednej i drugiej strony.

Przykład

Mocne strony:
– doświadczenie,
– posiadane środki własne.

Słabe strony:
– brak doświadczenia w prowadzeniu firmy,
– ograniczony kapitał.

Szanse:
– możliwość uzyskania dotacji,
– nawiązana współpraca z klientami.

Zagrożenia:
– kryzys gospodarczy,
– rosnąca konkurencja.

Nie zapomnij o analizie finansowej. Weź pod uwagę, aby była rzetelna, wykonalna i oparta o obowiązujące stawki i ceny. Nie możesz jej przeszacować ani popełnić błędów rachunkowych. To może stanowić powód do odrzucenia wniosku.

Dotacja na firmę handlową – podsumowanie

Dotacja na firmę handlową może wynieść kilkanaście tysięcy złotych. Możesz je przeznaczyć na zakup sprzętu, urządzeń, a także zatowarowanie. Pamiętaj o konieczności zgromadzenia wkładu własnego, załączników, a także wyborze formy zabezpieczenia.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność

Planujesz otworzyć firmę? Jeśli tak, to warto mieć kapitał na start. Pamiętaj, że nie musisz opierać się tylko i wyłącznie na własnych środkach. Możesz skorzystać z dostępnych na rynku dotacji. Sprawdź, o jakie dofinansowanie dla osób zakładających działalność możesz się ubiegać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Skąd dofinansowanie dla osób zakładających działalność?

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie dla osób zakładających działalność, to warto sprawdzić, skąd możesz je pozyskać. Mogą to być zarówno środki bezzwrotne (dotacje), jak również zwrotne (niskooprocentowane pożyczki).

dofinansowanie dla osób zakładających działalność

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność może pochodzić z:

 • urzędu pracy,
 • Unii Europejskiej,
 • PFRON,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zobacz, czym charakteryzują się poszczególne instrumenty finansowe, o jakie kwoty możesz się ubiegać i na co możesz przeznaczyć środki. Zwróć uwagę, że nie możesz wnioskować o pieniądze z dwóch różnych źródeł, więc musisz zdecydować się na jedną z opcji.

Jakie dofinansowanie dla osób zakładających działalność z urzędu pracy?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla osób zakładających działalność?

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność z urzędu pracy skierowane jest do bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP, musisz spełnić określone warunki. Nie możesz:

 • posiadać działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowemu lub innej formie aktywizacji zawodowej,
 • posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • być karany w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przerwać z własnej winy szkolenia, stażu, a także innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy.

Ile wynosi dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PUP?

Kwoty dotacji z urzędu pracy mogą być różne pomiędzy poszczególnymi pośredniakami. Co wynika stąd, że każdy z nich może sam dowolnie określić maksymalną pulę dofinansowania. Z reguły mieszczą się one w przedziale 15-27 tys. zł.

Co do zasady, maksymalna kwota dotacji z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli około 30 tys. zł. Jednak bardzo rzadko można ubiegać się o pełną kwotę. Pamiętaj, że przekroczenie kwoty dofinansowania będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób zakładających działalność z urzędu pracy?

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PUP możesz przeznaczyć na zakup:

 • maszyn, urządzeń, narzędzi;
 • oprogramowania;
 • materiałów, towarów, surowców;
 • reklamę;
 • adaptację lokalu;
 • konsultacje prawne.

Zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów sprawdź w regulaminie, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji z PUP. Każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy, które możesz sfinansować z dotacji i tych z niej wykluczonych.

dofinansowanie dla osób zakładających działalność

Bardzo często z dotacji z urzędu pracy nie kupisz samochodu, szkoleń i kursów, akcji i obligacji, nieruchomości, kasy fiskalnej. Nie sfinansujesz również kosztów transportu i przesyłki zakupionych rzeczy.

Następna kwestia to progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Co oznacza, że np. na reklamę możesz wydać jedynie 10% wnioskowanej kwoty, na adaptację lokalu tylko 20% dotacji, a na towar maksymalnie do 50% dofinansowania.

Przykład

Ubiegasz się o 20 tys. zł. Zatem 10 tys. zł przeznaczasz na sprzęt, na reklamę 2 tys. zł, a na towar 8 tys. zł.

Miej na względzie, że każdy wydatek musi być ściśle związany z profilem Twojej działalności i niezbędny do jej uruchomienia i późniejszego świadczenia usług. Ponadto każda pozycja we wniosku musi być szczegółowo uzasadniona.

Przykład

Załóżmy, że zamierzasz założyć firmę szkoleniową i chcesz kupić projektor. Wówczas w uzasadnieniu jego zakupu możesz napisać, że projektor jest niezbędny do wyświetlania prezentacji podczas szkoleń, buduje profesjonalny wizerunek firmy. Dodatkowo bardzo często zdarza się, że w danym miejscu prowadzenia szkolenia sprzęt do prezentacji jest niedostępny, dlatego trzeba mieć własny.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób zakładających działalność z urzędu pracy?

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie dla osób zakładających działalność z urzędu pracy, musisz poświęcić nieco czasu na opracowanie wniosku. Dokładnie opisz swój pomysł na biznes. Wskaż, jakie usługi lub produkty chcesz sprzedawać. Napisz, jak wygląda sposób świadczenia usług, jak przebiega dystrybucja produktów.

Przykład

Zakładasz firmę budowlaną zajmującą się kompleksowym wykańczaniem wnętrz. Po szczegółowym opisie usług (np. malowanie, układanie paneli, płytek, szpachlowanie etc.). Możesz wskazać, jak przebiega współpraca z klientem.

Proces świadczenia moich usług będzie przebiegał w następujący sposób: 
– kontakt ze strony klienta, 
– przyjęcie zamówienia i ustalenia szczegółów (zakres prac, lokalizacja), 
– wycena i projekt, 
– dojazd do klienta i realizacja usługi. 

Następnie opisz swoich klientów (płeć, wiek, lokalizacja, zarobki, potrzeby, oczekiwania). Napisz, w jaki sposób utrzymasz klientów i jak będziesz się reklamował (np. strona www, social media, ulotki).

W kolejnym kroku opisz lokalne uwarunkowania. Wskaż swoich konkurentów. Wybierz kilka zbliżonych profilowo firm i opisz ich mocne oraz słabe strony. Napisz, w czym Ty będziesz lepszy i jakie masz przewagi. Opisz rynek, na którym zamierzasz działać. Wykorzystaj dostępne analizy, raporty czy dane.

Przykład

Opisałeś swoją konkurencję wskazując ich mocne oraz słabe strony. Czas, żebyś wskazał własne przewagi nad konkurentami. Mogą to być: wyższa jakość, niższe ceny i atrakcyjne rabaty dla stałych klientów, szersza reklama (np. strona www, ulotki, social media), terminowość (jeśli widzisz, ze Twoja konkurencja zawala terminy).

Opracuj analizę SWOT oraz analizę finansową. Zwróć uwagę, aby były poprawne i nieprzeszacowane. Do wniosku dołącz załączniki obligatoryjne oraz dodatkowe, które zwiększą Twoją szansę na dotację (np. listy intencyjne, referencje).

Jakie dofinansowanie dla osób zakładających działalność z Unii Europejskiej?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla osób zakładających działalność z UE?

O dofinansowanie dla osób zakładających działalność ze środków unijnych mogą ubiegać się:

 • bezrobotni,
 • bierni zawodowo,
 • imigranci,
 • reemigranci, czyli Polacy, którzy przebywali za granicą przez co najmniej 6 miesięcy bez przerwy,
 • odchodzący z rolnictwa i ich rodziny,
 • tzw. ubodzy pracujący – gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • zatrudnieni na umowach krótkoterminowych.

Ile wynosi dofinansowanie dla osób zakładających działalność?

Maksymalna kwota dotacji wynosi 6-krotność średniej krajowej, jednak bardzo często oscyluje ona wokół kwoty 20-35 tys. zł. Zatem są to kwoty porównywalne z dofinansowaniem z PUP.

dofinansowanie dla osób zakładających działalność

Plusem tego dofinansowania jest tak zwane wsparcie pomostowe. To dodatkowa kwota (w zależności od projektu 1-2 tys. zł), którą otrzymujesz prze 6 lub 12 miesięcy. Możesz ją przeznaczyć na bieżące koszty działalności (ZUS, podatki, rachunki).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób zakładających działalność z UE?

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność ze środków UE możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, narzędzia), oprogramowanie, reklamę (strona www, ulotki, wizytówki), remont i adaptację lokalu, samochód, zatowarowanie.

Nie możesz dotacji z UE przeznaczyć na zakup kasy fiskalnej, szkolenia, zakup nieruchomości, akcji i obligacji. To tylko niektóre z wydatków zakazanych. Każdy regulamin szczegółowo określa akceptowalne i wykluczone z dofinansowania zakupy.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób zakładających działalność w ramach środków unijnych?

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie dla osób zakładających działalność ze środków unijnych. To w pierwszej kolejności musisz znaleźć projekt. Realizowane są przez firmy szkoleniowe lub fundacje.

Pierwszym krokiem po znalezieniu projektu jest przygotowanie formularza rekrutacyjnego. To skrócona wersja biznesplanu opisująca Twój pomysł. Formularz weryfikuje się pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli oba etapy weryfikacji przebiegną pozytywnie, kolejnym jest rozmowa kwalifikacyjna.

Sprawa realność Twojego pomysłu, przedsiębiorczość, poziom motywacji do założenia własnej firmy i jest jednym z ważniejszych kryteriów oceny. Zobacz, jak możesz przygotować się do takiej rozmowy kwalifikacyjnej.

Kolejny etap to szkolenia. Cykl szkoleń składających się z bloków tematycznych dotyczących rejestracji firmy, księgowości, marketingu, biznesplanu. Po zakończeniu szkoleń składasz właściwy wniosek, który ponownie weryfikuje się formalnie i merytorycznie. Jeśli będzie ok, otrzymujesz dofinansowanie.

Jakie dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PFRON?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PFRON?

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PFRON jest skierowane do osób z niepełnosprawnościami, które zarejestrowane są w urzędzie pracy jako bezrobotne. Mogą się o nią ubiegać również osoby zgłoszone w urzędzie pracy jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PFRON?

Dotacja z PFRON wynosi maksymalnie 15- krotność średniej krajowej. Jednak kwota, o jaką możesz się ubiegać zależy od deklaracji okresu, przez jaki będziesz prowadził swoją przyszłą działalność.

Przykład

Jeśli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 12 miesięcy po uzyskaniu dotacji. Możesz ubiegać się maksymalnie o 6-krotność średniej krajowej (ok. 31 tys. zł).

Natomiast jeśli zadeklarujesz, że będziesz prowadził działalność 24 miesiące, to możesz ubiegać się o 15-krotność średniej krajowej, czyli ponad 75 tys. zł.

Zwróć jednak uwagę, że każdy urząd pracy, który zajmuje się przydzielaniem tych środków, może dowolnie określić pułap dofinansowania. Bardzo często jest on niższy i maksymalna kwota dotacji z PFRON może wynosić np. 55 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób zakładających działalność z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON możesz przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych (urządzenia, maszyny, narzędzia),
 • materiałów, surowców i towarów,
 • materiałów reklamowych (ulotki, strona www, baner, teczki ofertowe),
 • adaptację lokalu (remont, malowanie),
 • konsultacje prawne.

Dodatkowo w zależności od urzędu pracy mogą pojawić się progi procentowe między poszczególnymi kategoriami wydatków. Co oznacza, że np. na środki trwałe musisz wydać minimum 50% dotacji, na reklamę jedynie 10%, a na towar maksymalnie do 50% dofinansowania.

Przykład

Planujesz założyć firmę informatyczną i ubiegasz się o 20 tys. zł. W związku z tym na sprzęt (laptop, monitor, myszka, urządzenie wielofunkcyjne, dysk zewnętrzny) musisz wydać 10 tys. zł. Na reklamę możesz przeznaczyć 2 tys. zł, a na towar 8 tys. zł.

Ponadto sprawdź w swoim urzędzie, co możesz i czego nie możesz kupić w ramach dotacji z PFRON. Każdy urząd ma swój własny katalog wyłączeń, czyli wydatków, których nie sfinansujesz z dotacji. Najczęściej z dofinansowania nie możesz kupić samochodu, kursów i szkoleń, nieruchomości, gruntów, kasy fiskalnej, akcji, obligacji, odzieży do własnego użytku.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób zakładających działalność w ramach środków z PFRON?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku. Jego rozpatrzenie zajmuje urzędowi pracy 30 dni. W przypadku braków formalnych po 14 dnia od złożenia wniosku możesz zostać wezwany do jego uzupełnienia.

dofinansowanie dla osób zakładających działalność

Następnie jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, to przechodzisz negocjacje z urzędem pracy. Ich wynikiem jest ustalenie kształtu umowy oraz ostatecznej kwoty (może być niższa niż wnioskowana).

W efekcie podpisujesz wcześniej wynegocjowaną umowę. Działalność zakładasz dopiero po uzyskaniu dotacji. Po założeniu firmy otrzymujesz na konto dofinansowanie i musisz je wydatkować zgodnie z postanowieniami umowy.

Jakie dofinansowanie dla osób zakładających działalność z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla osób zakładających działalność z BGK?

O pożyczkę „Wsparcie w starcie” z Banku Gospodarstwa Krajowego mogą ubiegać się:

 • osoby bezrobotne,
 • studenci ostatniego roku,
 • absolwenci do 4 lat od ukończenia uczelni.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób zakładających działalność z BGK?

Pożyczkę „Wsparcie w starcie” możesz przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, narzędzi. Sfinansujesz również koszty reklamy, wyposażenia lokalu, zatowarowania.

Porada

Zwróć uwagę, aby każdy wydatek był ściśle związany z profilem Twojej działalności. Np. jeśli zakładasz firmę budowlaną, to zakup ekspresu do kawy nie będzie wydatkiem uzasadnionym.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób zakładających działalność z BGK?

Pierwszym etapem jest złożenie wniosku u pośrednika finansowego (w zależności od województwa). Wniosek rozpatruje się w ciągu 14 dni i po tym czasie otrzymujesz decyzję pozytywną lub negatywną.

W przypadku pozytywnej, podpisujesz umowę, rejestrujesz działalność i otrzymujesz pożyczkę. Maksymalny okres, na który możesz wziąć pożyczkę wynosi 7 lat. W to wlicza się roczna karencja w spłacie. Niskie jest oprocentowanie 0,25% w skali roku.

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność – podsumowanie

Dofinansowanie dla osób zakładających działalność może pochodzić z kilku źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej lub PFRON-u. Ważne jest to, że możesz wybrać tylko jedno z nich.

Każda z powyższych możliwości charakteryzuje się innymi warunkami, kwotami i procedurą uzyskania dofinansowania. Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj wsparcia, dokładnie zapoznaj się z regulaminem.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dofinansowanie na firmę IT

Jesteś informatykiem? Planujesz założyć własną działalność gospodarczą? Jeśli tak, to warto skorzystać z dodatkowego wsparcia. Może nić być dotacja z urzędu pracy. Zobacz, ile wynosi i jak uzyskać dofinansowanie na firmę IT.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na firmę IT?

Dofinansowanie na firmę IT z urzędu pracy skierowane jest do osób bezrobotnych, czyli zarejestrowanych w pośredniaku. To pierwszy, choć niejedyny warunek, który musisz spełnić.

dofinansowanie na firmę IT

Ponadto jeśli zamierzasz ubiegać się o dotację z PUP, to:

 • nie możesz posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych;
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz posiadać działalności;
 • nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny pomocy ze strony urzędu (szkolenia, stażu, propozycji zatrudnienia);
 • jeśli wcześniej miałeś firmę, nie możesz posiadać zaległości w stosunku do ZUS-u i urzędu skarbowego;
 • nie możesz przerwać z własnej winy szkolenia, stażu lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd.

To tylko niektóre z warunków, które musisz spełnić. Pozostałe szczegółowo opisane są w regulaminie naboru wniosków. Dlatego zanim zaczniesz myśleć o dotacji, sprawdź czy spełniasz wszystkie kryteria.

Ile wynosi dofinansowanie na firmę IT?

Dofinansowanie na firmę IT z PUP może maksymalnie wynieść nawet nieco ponad 30 tys. zł (6-krotność średniej krajowej). Niestety, każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalną granicę dotacji. Wielokrotnie jest ona znacznie niższa.

Najczęściej wysokość dotacji z PUP waha się w granicach 15-27 tys. zł. Istotne jest to, abyś dokładnie sprawdził, o jaką kwotę możesz się maksymalnie ubiegać. Jeśli ją przekroczysz, to wniosek zostanie odrzucony.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na firmę IT?

Dotację z urzędu pracy możesz wydać na zakup:

 • sprzętu i urządzeń (laptop, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, router),
 • oprogramowania,
 • reklamę (strona www, baner, ulotki, teczki ofertowe),
 • materiały i towar (okablowanie, routery),
 • adaptację lokalu,
 • czy konsultacje prawne.

Przygotowując listę zakupów zweryfikuj w regulaminie katalog akceptowalnych przez urząd pracy wydatków. Każdy pośredniak ma swoją własną listę wydatków, które możesz sfinansować w ramach dotacji oraz tych, których sfinansować nie możesz.

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na firmę IT

Czego nie kupisz w ramach dotacji z PUP? Przede wszystkim do wydatków zakazanych należy zakup:

 • kasy fiskalnej,
 • samochodu,
 • akcji i obligacji,
 • nieruchomości,
 • kursów i szkoleń.

Nie możesz również sfinansować kosztów przesyłki i transportu zakupionych rzeczy, a także bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. czynsz, ZUS, podatki, wynagrodzenia).

dofinansowanie na firmę IT

Sprawdź też czy pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków występują określone progi procentowe. Co to oznacza? To, że np. na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na reklamę jedynie 10%, a na adaptację lokalu do 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania na działalność.

Zwróć również uwagę na to, aby we wniosku dokładnie uzasadnić, z jakiego powodu decydujesz się na konkretny zakup i w jaki sposób będziesz z niego korzystał. Pamiętaj, aby każdy wydatek był ściśle związany z profilem Twojej przyszłej firmy.

Przykładowe uzasadnienie zakupu

Planowany wydatekUzasadnienie zakupu
Laptopniezbędny do bieżącej pracy, tworzenia oprogramowania. Równocześnie wykorzystywany do reklamy, pozyskiwania klientów, kontaktów z klientami i urzędami.

Wkład własny a dofinansowanie na firmę IT

Miej na względzie, że ubiegając się o dofinansowanie na firmę IT powinieneś posiadać wkład własny. Choć nie zawsze jest on wymagany, to warto go zadeklarować, bo to zawsze zwiększa Twoje szanse na dotację z PUP.

Wysokość środków własnych zależy od konkretnego urzędu pracy. W jednych może być to np. 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei w innych im wyższy wkład własny, tym większą liczbę punktów możesz uzyskać. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

We wniosku o dotację z urzędu pracy musisz szczegółowo wskazać, na co przeznaczysz środki własne. Możesz je przeznaczyć na konkretne zakupy lub bieżące koszty prowadzenia firmy (np. ZUS, podatki, paliwo etc.).

Poza wkładem własnym finansowym warto zadeklarować także wkład własny rzeczowy. To np. wyposażenie, urządzenia, które posiadasz i możesz wykorzystać w przyszłej działalności. Pamiętaj, aby nie deklarować jako wkładu własnego rzeczy, które zamierzasz kupić w ramach dofinansowania.

Przykład

Jeśli w ramach dofinansowania zamierzasz kupić laptopa, to jako wkładu własnego nie deklaruj, że już posiadasz notebooka.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie na firmę IT?

Każdy urząd pracy wymaga dołączenia do wniosku określonych załączników. Ich brak, to poważny błąd, który może skutkować nawet odrzuceniem Twojego wniosku.

Lista załączników, które musisz dołączyć do wniosku o dofinansowanie na firmę IT, różni się pomiędzy poszczególnymi pośredniakami. Spis załączników znajdziesz we wniosku lub regulaminie.

Najczęściej wymagane załączniki to:

 • oświadczenia,
 • xero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu,
 • formularz o pomocy de minimis.

Do tego warto dołączyć listy intencyjne lub umowy o współpracy z przyszłymi klientami lub dostawcami, referencje z poprzednich miejsc pracy. To może zwiększyć Twoje szanse na dotację.

Jaka forma zabezpieczenia do wniosku o dofinansowanie na firmę IT?

Ubiegając się o dofinansowanie na firmę IT musisz wybrać określony rodzaj zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może dochodzić swoich roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

dofinansowanie na firmę IT

Co do zasady możesz wybrać:

 • blokadę konta,
 • gwarancję bankową,
 • akt notarialny,
 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • zastaw na prawach lub rzeczach.

Niestety, nie w każdym urzędzie pracy wszystkie formy zabezpieczenia będą dostępne. Zdarza się, że wybór ograniczony jest do 2 lub 3.

Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia, warto sprawdzić, jakie warunki musisz spełnić.

Przykład

Jeśli zdecydujesz się na poręczenie, to najczęściej musisz posiadać 2 poręczycieli, z odpowiednim poziomem dochodów, najlepiej pracujących na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Poznaj szczegóły zabezpieczenia dofinansowania z urzędu pracy.

Jak uzyskać dofinansowanie na firmę IT?

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie na firmę IT, musisz przygotować dobry wniosek. We wniosku warto wskazać swoje doświadczenie i posiadane umiejętności. Pochwal się ukończonymi szkoleniami.

Przykład

Jeśli opisujesz swoją ścieżkę zawodową pamiętaj o wskazaniu zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. Dodatkowo możesz również pochwalić się osiągniętymi sukcesami.

Następnie opisz zakres usług, którymi chcesz się zająć. Wyjaśnij, co konkretnie będziesz robił (np. programowanie, tworzenie stron www etc.). Określ, kto będzie Twoim klientem (np. przyszli przedsiębiorcy) oraz napisz, w jaki sposób będziesz się reklamował (strona www, social media, mailing).

W kolejnym kroku scharakteryzuj rynek, na którym zamierzasz działać. Opisując rynek posługuj się dostępnymi analizami, danymi statystycznymi, raportami. Opisz swoją konkurencję (wybierz 3 podobne firmy) i wymień ich słabe i mocne strony.

Przygotuj analizę finansową. Pamiętaj, aby była rzetelna, wykonalna i oparta na realnych założeniach. Dołącz analizę SWOT oraz listę zakupów.

Dofinansowanie na firmę IT – podsumowanie

Dofinansowanie na firmę IT z urzędu pracy może wynosić maksymalnie około 30 tys. zł. Możesz ją przeznaczyć na zakup sprzętu, oprogramowania czy reklamę.

Zwróć uwagę na konieczność posiadania wkładu własnego, wyboru zabezpieczenia oraz dołączenia załączników. Jeśli tego nie zrobisz, Twój wniosek może zostać odrzucony.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacje na firmę dla bezrobotnych

Nie masz pracy i chcesz założyć swój biznes? Jeśli tak, to pewnie będziesz potrzebował pieniędzy na start. Często rodzi się pytanie, skąd wziąć kapitał na start działalności? Sprawdź, gdzie uzyskać dotacje na firmę dla bezrobotnych.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje na firmę dla bezrobotnych?

Dotacje na firmę dla bezrobotnych mogą pochodzić z kilku źródeł. Zwróć jednak uwagę na to, że nie możesz ich łączyć. Zatem musisz zdecydować się na jedną z możliwych do wyboru opcji.

dotacje na firmę dla bezrobotnych

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności dla osób bezrobotnych:

 • dotacja z PUP,
 • dofinansowanie unijne,
 • dotacja z PFRON.

Sprawdź, jakie są warunki ubiegania się o poszczególne środki, na jakie kwoty możesz liczyć oraz na co możesz je przeznaczyć.

Dotacje na firmę dla bezrobotnych z urzędu pracy

Dla kogo dotacje na firmą dla bezrobotnych?

O dotacje na firmę dla bezrobotnych mogą ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy. Poza tym, że zarejestrujesz się w urzędzie, musisz spełniać określone warunki:

 • nie możesz posiadać działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • jeśli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie możesz mieć zaległości w ZUS-ie i urzędzie skarbowym;
 • nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, stażu lub innej formie aktywizacji zawodowej;
 • jednocześnie nie możesz przerwać z własnej winy udziału w szkoleniu, stażu lub innej propozycji pomocy ze strony urzędu pracy.

Bardzo istotny jest wiek, bo projekty są realizowane dla dwóch grup osób: do 30-tki i powyżej 30-tki. Znaczenie może mieć również czas figurowania w rejestrze osób bezrobotnych. W sporej części urzędów wynosi on np. miesiąc lub nawet 3 miesiące.

Pozostałe warunki zawsze szczegółowo opisane są w regulaminie naboru wniosków i proces ubiegania się o dotację warto zacząć od jego gruntownego przeczytania.

W jakiej wysokości są dotacje na firmę dla bezrobotnych z urzędu pracy?

Wysokości dotacji z PUP zależy od konkretnego pośredniaka. Maksymalna kwota może wynieść 6-krotność średniej krajowej, czyli około 30 tys. zł. Jednak dotacje na firmę dla bezrobotnych bardzo często są niższe, bo każdy urząd pracy może ustalić swoją własną kwotę.

W związku z czym rzadko kiedy można wnioskować o pełną pulę. Najczęściej wysokość dofinansowania na działalność mieści się w przedziale 15-27 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotacje na firmę dla bezrobotnych z PUP?

Dotacje na firmę dla bezrobotnych możesz przeznaczyć na zakup:

 • maszyn, urządzeń, narzędzi;
 • materiałów, surowców i towarów;
 • materiałów i usług reklamowych;
 • adaptację lokalu;
 • konsultacje prawne.

Zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów, sprawdź w regulaminie kilka kwestii. Przede wszystkim zobacz, na co możesz, a na co nie możesz przeznaczyć dofinansowania z PUP. Pamiętaj, że każdy urząd ma swój własny katalog wydatków, które możesz sfinansować z dofinansowania i tych z dotacji wykluczonych.

dotacje na firmę dla bezrobotnych

Z reguły z dotacji z urzędu pracy nie możesz kupić:

 • samochodu,
 • kasy fiskalnej,
 • akcji i obligacji,
 • nieruchomości,
 • szkoleń i kursów.

Nie możesz sfinansować również kosztów przesyłki lub transportu zakupionych rzeczy.

Kolejną sprawą są progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może okazać się bowiem tak, że na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na adaptację lokalu jedynie 30%, a na reklamę 10% wnioskowanej kwoty.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to przynajmniej 10 tys. musisz przeznaczyć na zakup sprzętu (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, myszka). Na adaptację możesz przeznaczyć maksymalnie 6 tys. zł (remont, malowanie), a na reklamę 2 tys. zł (strona www, ulotki).

Pozostałe 2 tys. zł możesz przeznaczyć na zakup materiałów lub towarów, jeśli zakładasz np. sklep internetowy.

Pamiętaj o tym, aby planowane zakupy w ramach dotacji z PUP były ściśle związane z profilem Twojej działalności. Muszą być niezbędne do jej uruchomienia oraz późniejszego prowadzenia. Miej również na uwadze to, aby każdy wydatek we wniosku był szczegółowo uzasadniony.

Jak uzyskać dotacje na firmę dla bezrobotnych z urzędu pracy?

Krok 1. Rejestracja w urzędzie pracy

Po pierwsze, musisz być osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotna. Następny krok, to złożenie wniosku. Wnioski przyjmowane są albo w trybie ciągłym (z reguły od początku roku aż do wyczerpania środków), albo w zamkniętych konkursach (np. raz na kwartał).

Porada

Jeśli Twój urząd pracy przyjmuje wnioski w trybie otwartym, wówczas warto pospieszyć się z jego złożeniem i zrobić to na początku naboru. Im później, tym mniejsza szansa na dofinansowanie.

Krok 2. Złożenie i weryfikacja wniosku

Wniosek urząd pracy weryfikuje formalnie i merytorycznie. Miej na uwadze, że w wielu przypadkach każdy błąd formalny eliminuje Cię z możliwości uzyskania dotacji. Ocena wniosku trwa 30 dni.

Krok 3. Decyzja z urzędu pracy

Następnie otrzymujesz decyzję. Jeśli jest pozytywna, podpisujesz umowę o dofinansowanie, wnosisz zabezpieczenie dotacji i czekasz na przelew z urzędu. Po wpływie środków na konto, możesz zarejestrować działalność.

Krok 4. Wydatkowanie dotacji

W kolejnym kroku wydatkujesz przyznaną dotację zgodnie z zapisami umowy i rozliczasz się z dokonanych zakupów. Pamiętaj, że na wszystkie czynności masz określony czas, którego nie możesz przekroczyć.

Krok 5. Rozliczenie dotacji

Firmę musisz utrzymać minimum 12 miesięcy. W tym czasie nie możesz jej zawiesić i podjąć zatrudnienia. Po tym okresie udajesz się do urzędu skarbowego i ZUS-u po stosowne zaświadczenia a z nimi kierujesz się do urzędu pracy. Jeśli końcowe rozliczenie przebiegnie pozytywnie, rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Dotacje na firmę dla bezrobotnych z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotację na firmę dla bezrobotnych z Unii Europejskiej?

Dotacje na firmę dla bezrobotnych ze środków unijnych skierowane są do osób, które przynależą do jednej z kategorii:

 • bezrobotni,
 • bierni zawodowo,
 • imigranci,
 • reemigranci, czyli Polacy, którzy przebywali za granicą przez co najmniej 6 miesięcy bez przerwy,
 • odchodzący z rolnictwa i ich rodziny,
 • tzw. ubodzy pracujący – gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • zatrudnieni na umowach krótkoterminowych.

Ile wynoszą dotacje na firmę dla bezrobotnych z UE?

Wysokość dotacji unijnych wynosi najczęściej nieco ponad 20 tysięcy złotych. Zatem są to kwoty podobne do tych, które oferują urzędy pracy. Plusem tego rozwiązania jest tak zwane wsparcie pomostowe.

To comiesięczne wypłaty w wysokości około 1-2 tys. zł, które otrzymujesz przez pół roku lub rok. Możesz je przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (paliwo, czynsz, ZUS, reklama etc.).

Na co można przeznaczyć dotacje na firmę dla bezrobotnych ze środków unijnych?

Zakres wydatkowania dotacji na firmę dla bezrobotnych z UE jest praktycznie taki sam, jak w przypadku środków z urzędu pracy. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na zakup:

 • sprzętu,
 • maszyn,
 • narzędzi,
 • wyposażenia,
 • reklamy,
 • zatowarowania lub zakupu materiałów i surowców.
dotacje na firmę dla bezrobotnych

Z powodzeniem możesz kupić również oprogramowanie, przeprowadzić adaptację lokalu. Bardzo często w ramach projektów unijnych możliwy do sfinansowania jest także zakup samochodu.

Jak uzyskać dotacje na firmę dla bezrobotnych z Unii?

Krok 1. Znalezienie projektu

Aby uzyskać dotację unijną na działalność należy wziąć udział w projekcie. Pierwszym krokiem jest znalezienie operatora (realizatora) wspomnianego projektu. Jeśli znajdziesz już konkurs, to musisz złożyć najpierw formularz rekrutacyjny. To skrócona wersja biznesplanu, czyli uproszczony opis Twojego pomysłu.

Krok 2. Złożenie formularza rekrutacyjnego

W kolejny kroku formularz weryfikuje się formalnie i merytorycznie. Jeśli obie oceny przebiegną pomyślnie, dochodzi do rozmowy kwalifikacyjnej do projektu. Jeśli i ten etap zakończy się pozytywnie, jesteś zapraszany do wzięcia udziału w projekcie.

Krok 3. Udział w projekcie

Projekt to cykl szkoleń z przedsiębiorczości, księgowości, marketingu, biznesplanu. Po jego zakończeniu składasz właściwy wniosek i biznesplan. Ponownie komisja weryfikuje go formalnie i merytorycznie. Jeśli wszystko będzie w porządku, otrzymujesz dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFRON

Dla kogo dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFRON

O dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFRON mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami. Oczywiście dotyczy to osób zarejestrowanych w pośredniaku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynoszą dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFRON?

Dotacje z PFRON wynoszą maksymalnie co do zasady 15-krotność średniej krajowej. Jednak wysokość dotacji uzależnia się od Twojej deklaracji, jak długo będziesz prowadził planowaną działalność.

dotacje na firmę dla bezrobotnych
Przykład

Jeśli zadeklarowany czas prowadzenia przyszłej firmy wyniesie 12 miesięcy, możesz maksymalnie liczyć na 6-krotność średniej pensji.

Natomiast jeśli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził 24 miesiące, wówczas możesz liczyć nawet na 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Miej jednak na uwadze, że urzędy pracy mają swoje własne progi i z reguły są one niższe od tych wynikających z przepisów. Zamiast maksymalnych 75 tys. zł, możesz liczyć na 55 tys. zł lub nawet mniej.

Na co można przeznaczyć dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFRON?

Dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFORN możesz przeznaczyć na zakup:

 • maszyn i urządzeń,
 • reklamę,
 • towar,
 • adaptację lokalu,
 • konsultacje prawne.

  Dodatkowo możesz w ramach dofinansowania wnioskować o sfinansowanie kosztów szkoleń lub uzyskania niezbędnych zezwoleń.

Także i w tym przypadku mogą pojawić się progi procentowa pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, więc warto to sprawdzić, aby nie popełnić błędu.

Jak uzyskać dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFRON?

Krok 1. Złożenie wniosku

Najpierw musisz złożyć odpowiednio przygotowany wniosek. Następnie urząd weryfikuje jego poprawność. Po 14 dniach może wezwać się celem uzupełninia ewentualnych błędów formalnych. Cała ocena trwa z reguły 30 dni.

Krok 2. Negocjacje z urzędem pracy

Jeśli wniosek przejdzie pozytywnie ocenę urzędników, to jesteś zapraszany na negocjacje, których celem jest ustalenie kształtu umowy o dofinansowanie. Negocjacje mogą dotyczyć samej kwoty (najczęściej jest zmniejszenia) lub zabezpieczenia dotacji czy kwestii terminów.

Krok 3. Podpisanie umowy

Finalnie podpisujesz umowę, zaś firmę rejestrujesz dopiero po uzyskaniu dofinansowania. Dopiero wtedy na konto trafia dotacja, którą musisz wydać zgodnie z zapisami umowy.

Dotacje na firmę dla bezrobotnych – podsumowanie

Jest kilka źródeł, skąd możesz pozyskać dotacje na firmę dla bezrobotnych. Mogą to być środki unijne, z urzędu pracy lub PFRON. Każdy rodzaj dofinansowania różni się warunkami, kwotą i procedurą uzyskania pieniędzy.

Zwróć uwagę, że nie możesz skorzystać z dwóch różnych źródeł finansowania swojej działalności. Zatem musisz zdecydować się na jedną z dostępnych opcji.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja dla dj

Jesteś DJ-em? Chcesz otworzyć swój biznes? Warto skorzystać z dodatkowych środków finansowych. Jedną z możliwych dróg może być dofinansowanie z urzędu pracy. Zobacz, jak w szczegółach wygląda dotacja dla dj.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja dla dj?

Dotacja z PUP przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Aby ubiegać się o dofinansowanie musisz spełniać określone warunki.

Zobacz, jakie warunki musisz spełnić, aby ubiegać się o dotację:

 • nie możesz posiadać działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • jeśli wcześniej prowadziłeś firmę, nie możesz posiadać zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego;
 • nie możesz mieć nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych;
 • bez uzasadnionej przyczyny nie możesz odmówić udziału w szkoleniu, stażu lub innej formy pomocy z urzędu pracy;
 • nie możesz z własnej winy przerwać szkolenia, stażu lub innej formy aktywizacji zawodowej oferowanej przez urząd pracy;
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.
dotacja dla dj

Dodatkowo każdy urząd pracy może określić swoje własne wymagania. Dlatego przed przystąpieniem do ubiegania się o dotację, dokładnie przeczytaj regulamin i sprawdź czy spełniasz wszystkie wymagania.

Ile wynosi dotacja dla dj?

Dotacja dla dj, co do zasady wynosi maksymalnie 6-krotność średniej krajowej. W tej chwili jest to około 31 tys. zł. Co nie znaczy, że o tyle możesz wnioskować. Pamiętaj, że każdy urząd pracy może dowolnie określić swoją kwotę. Ta z reguły jest niższa i oscyluje w przedziale 15-27 tys. zł.

Zwróć uwagę, że jej przekroczenie może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku o dotację z PUP. Dlatego dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz maksymalnie się ubiegać.

Dotacja dla dj – co można kupić?

W ramach dofinansowania z PUP możesz kupić sprzęt, narzędzia, urządzenia, materiały i surowce. Dodatkowo możesz ją przeznaczyć na reklamę, adaptację lokalu czy konsultacje prawne.

Dotacja dla dj może być przeznaczona na zakup:

 • sprzęt dj-ejski (gramofony, statywy, konsolety, miksery, mikrofony, słuchawki, lasery, wytwornice dymu),
 • oprogramowanie,
 • materiały reklamowe (strona www, ulotki, wizytówki).

Przygotowując listę zakupów sprawdź w regulaminie dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczy tego, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji z PUP. Każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy wykluczonych z dofinansowania.

Pobierz infografikę z przykładową listą zakupów z dotacji dla DJ-a

Najczęściej w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie możesz kupić:

 • samochodu,
 • kasy fiskalnej,
 • szkoleń,
 • akcji i obligacji,
 • nieruchomości,
 • gruntów.

Nie możesz także sfinansować kosztów przesyłki i transportu zakupionych rzeczy. Dodatkowo mogą pojawić się inne wyłączenia specyficzne dla danego urzędu pracy.

Drugą sprawą są progi procentowy pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na reklamę 10%, a na konsultacje prawne 5% wnioskowanej kwoty.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 16 tys. zł, to przynajmniej 8 tys. zł musisz przeznaczyć na środki trwałe (maszyny, urządzenia). Maksymalnie 1600 zł możesz przeznaczyć na reklamę, a 800 zł na konsultacje prawne.

Nie zapomnij o tym, aby każdy zaplanowany wydatek posiadał szczegółowe uzasadnienie. Musisz napisać, w jaki sposób wykorzystasz dany sprzęt i dlaczego decydujesz się właśnie na ten zakup a nie inny.

Porada

Zwróć uwagę, aby nie decydować się na najdroższy dostępny na rynku sprzęt. Wybieraj urządzenia ze średniej półki cenowej. To zmniejsza ryzyko zakwestionowania takiego wydatku przez urząd pracy.

Dotacja dla dj a załączniki do wniosku

Zwróć uwagę, aby do wniosku o dofinansowanie z PUP dołączyć odpowiednie załączniki. Ich lista różni się w zależności od urzędu pracy, a znajdziesz ją we wniosku lub regulaminie.

dotacja dla dj

Najczęściej do wniosku musisz dołączyć:

 • oświadczenia,
 • formularz o pomocy de minimis,
 • xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu,
 • kserokopia dyplomu lub świadectwa szkoły,
 • kserokopię dyplomów ukończonych szkoleń.

Dodatkowo do wniosku warto dołączyć listy intencyjne o współpracy, referencje z poprzednich miejsc pracy. To znacznie zwiększy Twoje szanse na uzyskanie dotacji z urzędu pracy.

Dotacja dla dj wymaga posiadania wkładu własnego

Jeśli interesuje Cię dotacja dla dj, to warto wykazać się wkładem własnym. To także wpływa na zwiększenie szans na dofinansowanie. Ponadto pamiętaj, że wiele urzędów pracy wymaga posiadania środków własnych. Ich wysokość zależy od konkretnego pośredniaka.

W wielu urzędach pracy wymagane jest np. 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei w innych pośredniakach im wyższy wkład własny, tym większą liczbę punktów możesz uzyskać. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Miej na względzie, aby we wniosku o dotację z PUP dokładnie rozpisać, na co przeznaczysz posiadane środki własne. Możesz je skierować na bieżące koszty (ZUS, czynsz) lub konkretny zakup.

Pamiętaj również o wkładzie własnym rzeczowym. To sprzęt, urządzenia czy wyposażenie, które już posiadasz i możesz wykorzystać we własnej działalności. Nie deklaruj jako środków własnych rzeczy, które chcesz kupić w ramach dofinansowania.

Przykład

Jeśli posiadasz konsoletę, a planujesz zakup nowej, to we wniosku nie deklaruj, że jako wkład własny wnosisz właśnie konsoletę. W praktyce oznacza to, że urząd odrzuci taki wydatek, bo stwierdzi, że jedną konsoletę już posiadasz, więc druga nie będzie Ci potrzebna.

Dotacja dla dj a zabezpieczenie dofinansowania

Dotacja dla dj wymaga wybrania określonego rodzaju zabezpieczenia. Możesz wybrać jedną z następujących form:

 • akt notarialny,
 • blokada konta,
 • gwarancja bankowa,
 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • zastaw na prawach lub rzeczach.

Nie w każdym urzędzie pracy, wszystkie te formy będą możliwe do wyboru. Czasami są tylko 2 lub 3 formy. Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia, dokładnie sprawdź, jakie warunki musisz spełniać.

dotacja dla dj
Przykład

Jeśli zdecydujesz się na akt notarialny, to bardzo często musisz posiadać ruchomości lub nieruchomości o wartości 120% wnioskowanej kwoty. W wielu urzędach pracy ten próg jest wyższy.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o rodzajach zabezpieczenia, zobacz, z czym wiążą się poszczególne formy.

Jak uzyskać dotację dla dj?

W pierwszej kolejności dokładnie opisz swój pomysł na biznes. Napisz, jakie usługi będziesz świadczył (jakie imprezy chcesz obsługiwać, jak to będzie wyglądało). Następnie scharakteryzuj swoich przyszłych klientów i napisz, w jaki sposób będziesz się reklamował (strona www, social media, ulotki). Wspomnij o tym, w jaki sposób utrzymasz swoich dotychczasowych klientów.

Przykład

Moimi klientami będą głównie Pary Młode. To osoby w wieku 25-40 lat. O średnich i wyższych dochodach. Planujące swoje przyjęcie weselne i poszukujące dj-a. Będą to osoby, z terenu powiatu i województwa. Przeznaczają spore środki na realizację całego przedsięwzięcia związanego z organizacją ślubu i wesela.

Klienci oczekują jakości (chcą, by goście weselni dobrze się bawili), dostępności terminów i szybkiego kontaktu, możliwości ustalenia programu i zakresu prezentowanych utworów.

W kolejnym kroku opisz rynek, na którym masz zamiar działać. Posiłkuj się dostępnymi danymi (statystyki, raporty, analizy). Wskaż swoich konkurentów. Wybierz 3 rywali i określ ich mocne i słabe strony i na na tym tle pokaż swoje przewagi (np. niższe ceny, wyższa jakość, lepszy sprzęt etc.).

Następnie przygotuj dobrą analizę SWOT oraz analizę finansową. Pamiętaj, aby były poprawne, a analiza finansowa musi być realna i nieprzeszacowana.

Porada

Nie myl mocnych stron (np. doświadczenie, wkład własny) z szansami (możliwość uzyskania dotacji) oraz słabych stron (brak doświadczenia w prowadzeniu własnej firmy) i zagrożeń (kryzys gospodarczy).

Mocne i słabe strony leżą po Twojej stronie, natomiast szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne.

We wniosku możesz również opisać swoje doświadczenie i posiadane kwalifikacje. Możesz opisać zarówno umiejętności „twarde” (np. prawo jazdy), a także „miękkie” (łatwość nawiązywania relacji, umiejętności negocjacji czy sprzedażowe).

Dotacja dla dj – podsumowanie

Dotacja dla dj może wynieść kilkanaście tysięcy złotych. Możesz ją przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę czy konsultacje prawne. Dokładnie opisz swój pomysł.

Pamiętaj o dołączeniu do wniosku określonych załączników, wyborze formy zabezpieczenia oraz wkładzie własnym. Zwróć uwagę, aby wniosek wraz z załącznikami trwale spiąć.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Jak dostać dofinansowanie na biznes?

Wielu przyszłych przedsiębiorców zastanawia się, skąd wziąć pieniądze na uruchomienie swojej firmy. Jeśli i Ty stoisz przed takim wyzwaniem, sprawdź, jak dostać dofinansowanie na biznes.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Źródła kapitału, jak dostać dofinansowanie na biznes?

Jeśli i Tobie chodzi po głowie pytanie: jak dostać dofinansowanie na biznes? To zobacz, z jakich możliwości możesz skorzystać. Opcji jest kilka, są to zarówno dotacje, jak również pożyczki, czyli instrumenty zwrotne.

jak dostać dofinansowanie na biznes

Aby dofinansować uruchomienie swojej firmy możesz zdecydować się na:

 • dotację z urzędu pracy,
 • dofinansowanie unijne,
 • pożyczkę z programu „Wsparcie w starcie„.

Każda z wyżej wymienionych form pomocy ma swoje zalety i minusy, o których w dalszej części artykułu. Istotne jest to, abyś zwrócił uwagę, że nie możesz jednocześnie korzystać z dwóch różnych instrumentów. Musisz wybrać jedno źródło finansowania swojej działalności.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – dotacja z urzędu pracy

Dotacja z urzędu pracy dostępna jest dla: osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS, a także opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 6-krotność średniej krajowej (ok. 31 tys. zł). Weź jednak pod uwagę, że każdy urząd pracy ma dowolność w określeniu maksymalnej kwoty. Zatem może być ona niższa.

Porada

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz wnioskować. Jeśli przekroczysz maksymalny poziom dofinansowania w Twoim urzędzie, to wniosek zostanie odrzucony.

Aby ubiegać się o dotację z PUP musisz spełniać określone warunki. Przede wszystkim:

 • nie możesz posiadać działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • jeżeli wcześniej miałeś działalność, to nie możesz mieć zadłużenia w ZUS-ie i urzędzie skarbowym,
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie możesz posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • z własnej winy nie możesz przerwać stażu, szkolenia lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie aktywizacji zawodowej.

To tylko część warunków. Pozostałe znajdziesz w regulaminie. Dlatego to od niego warto zacząć swoją przygodę z przygotowaniem wniosku. To dlatego ważne, że niespełnienie warunków eliminuje Cię z możliwości uzyskania dotacji.

Dofinansowanie na działalność możesz przeznaczyć na zakup: sprzętu, maszyn, wyposażenia, zatowarowanie i materiały, reklamę, adaptację lokalu, konsultacje prawne.

Pamiętaj, że każdy urząd pracy posiada swój własny katalog wydatków akceptowalnych i wykluczonych z dofinansowania. Bardzo często z dotacji nie możesz kupić samochodu, kasy fiskalnej, lokalu, czy pokryć kosztów szkolenia.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – dotacja unijna

Alternatywą dla dotacji z PUP jest dofinansowanie unijne. O te dotacje mogą ubiegać się m.in.:

 • bezrobotni,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • reemigranci,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych,
 • czy osoby odchodzące z rolnictwa.

Kwota dotacji z reguły wynosi nieco ponad 20 tys. zł. Jednak poza samą dotacją możesz otrzymać również wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy, w miesięcznej kwocie w wysokości 1-2 tys. zł. Tę sumę możesz przeznaczyć na bieżące koszty prowadzenia firmy.

Przykład

Wsparcie pomostowe możesz przeznaczyć na opłatę ZUS, podatków, czynszu, zakupu paliwa, rachunki za telefon.
jak dostać dofinansowanie na biznes

W przypadku dotacji unijnych, najpierw musisz znaleźć odpowiedni projekt. Następnie składasz formularz rekrutacyjny. Jeśli pozytywnie przejdziesz etap rekrutacji, przystępujesz do projektu. To cykl szkoleń z księgowości, marketingu, prowadzenia firmy i pisania biznesplanu. Po ukończeniu szkolenia składasz wniosek o dofinansowanie.

Dotację możesz przeznaczyć na maszyny i urządzenia, towar, materiały i surowce, reklamę. Czasami możesz wydatkować ją na zakup samochodu, w przeciwieństwie do dotacji z urzędu pracy. Minusem tego rozwiązania jest długi czas oczekiwania na dotację. Od momentu złożenia formularza do wypłaty środków może minąć kilka miesięcy.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – pożyczka „Wsparcie w starcie”

Program „Wsparcie w starcie” skierowany jest do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku, a także absolwentów do 4 lat od ukończenia uczelni. Maksymalna kwota, o jaką możesz się ubiegać wynosi 20-krotność średniej krajowej, czyli w tej chwili ok. 100 tys. zł.

Pożyczkę możesz zaciągnąć na 7 lat, wliczając w to 12 miesięcy karencji w spłacie (w tym czasie nie musisz spłacać rat). Pieniądze możesz przeznaczyć na wyposażenie, towar, reklamę swojej przyszłej działalności. Istotne jest to, że oprocentowanie wynosi 0, 25% w skali roku.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich dotacji, w ramach tego programu możesz założyć spółkę. W przypadku dotacji z urzędu pracy czy dofinansowania unijnego musi być to jednoosobowa działalność gospodarcza.

Przykład

Masz znajomego, z którym planujesz założyć spółkę. W takiej sytuacji obaj możecie złożyć osobne wnioski na jedną działalność. Ty ubiegasz się o 50 tys. zł i Twój znajomy również. Dzięki temu możecie uzyskać 100 tys. zł.

Jak dostać dofinansowanie na biznes?

Po pierwsze, musisz wiedzieć, że masz większą szansę na dofinansowanie, jeśli planujesz założyć działalność w swojej dotychczasowej dziedzinie. Zatem jeśli Twoje doświadczenie i wykształcenie jest spójne z tym, co chcesz robić, to dotacja jest pewniejsza.

Po drugie, istotne znaczenie może mieć posiadanie wkładu własnego finansowego i rzeczowego. Środki własne warto zadeklarować w określonej wysokości. Każdy urząd pracy czy instytucja ma swoje własne wymagania. W wielu przypadkach wystarczy np. 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei wkład własny rzeczowy, to posiadane już wyposażenie, które możesz wykorzystać we własnej firmie.

Po trzecie, pamiętaj o konieczności wyboru formy zabezpieczenia. W zależności od konkursu może to być np. akt notarialny czy weksel z poręczeniem wekslowym.

Po czwarte, kluczowe znaczenie ma dobre przygotowanie wniosku czy biznesplanu. Warto poświęcić na to dłuższą chwilę i dopracować ten dokument, bo to on decyduje o końcowym sukcesie.

Jak dostać dofinansowanie na biznes opracowując wniosek?

Każdy wniosek różni się między sobą. Inaczej będzie wyglądał wniosek do urzędu pracy, inaczej w przypadku dotacji unijnej, a jeszcze inaczej w sytuacji pożyczki. Ponadto nawet w ramach środków z urzędu pracy poszczególne wnioski mogą się między sobą drastycznie różnić.

Natomiast można wybrać określone elementy wspólne, którym warto bliżej się przyjrzeć. Pierwszą taką częścią jest doświadczenie, wykształcenie i posiadane umiejętności. Wymień posiadane wykształcenie, następnie przejdź do opisu swojej kariery zawodowej. Wymień miejsca pracy, zajmowane stanowiska oraz zakres obowiązków. Staraj się wykazywać spójność między wykonywanymi obowiązkami a przyszłą firmą. W kolejnym kroku opisz posiadane umiejętności (np. prawo jazdy, sprzedaż, negocjacje, budowanie relacji etc.).

jak dostać dofinansowanie na biznes

Kolejny krok, to opis Twojego pomysłu na biznes. Musisz go dokładnie scharakteryzować. Opisz, jakie produkty lub usługi chcesz sprzedawać, jak wygląda proces świadczenia usługi. Wspomnij o tym, do kogo kierujesz swoją ofertę (wiek, płeć, status społeczny i majątkowy, lokalizacja). Zastanów się, jakie są potrzeby Twoich klientów i w jaki sposób utrzymasz swoich dotychczasowych klientów.

Przykład

Moim pomysłem na biznes jest otwarcie komisu samochodowego. Oferta mojej firmy będzie obejmowała samochody osobowe oraz dostawcze. Głównie sprowadzane z zagranicy, ale również krajowe. Będą to samochody kilkuletnie.

Moimi klientami będą przede wszystkim osoby fizyczne. Swoich klientów podzieliłem na 2 podgrupy. Pierwsza, to osoby młode (do 25 lat), szukające swojego pierwszego samochodu. Dla tych osób liczy się niski koszt zakupu, wygląd samochodu ma mniejsze znaczenie. Istotne jest to, aby był sprawny i w dobrej kondycji.

Drugą grupą są osoby w wieku 25-35 lat. To osoby posiadające dzieci, średniozamożne. Pracujące lub prowadzące własne firmy. Poszukują głównie samochodów rodzinnych (kombi, vanów).

Następnie scharakteryzuj sposoby reklamy swojej przyszłej działalności. Opisz, jak będziesz pozyskiwał klientów (np. reklama w internecie, ulotki, ogłoszenia, marketing szeptany). W kolejnym kroku opisz rynek, na którym masz zamiar działać. Zastanów się, czy jest to rynek rosnący, malejący czy stabilny. Dodatkowo opisz swoją konkurencję. Wyłoń 3 potencjalnych konkurentów i scharakteryzuj ich bardziej szczegółowo. Wskaż, kto jest liderem rynku, jakie mocne i słabe strony mają Twoi potencjalni liderzy.

Przykład

Moimi potencjalnymi konkurentami mogą być: Firma X, Firma Y, Firma Z. Liderem rynku jest Firma Y. Do mocnych stron należy: duże doświadczenie, szeroka oferta, pozytywne opinie klientów. Z kolei słabe strony to: wysokie ceny, ograniczona reklama.

Kolejna kwestia to analiza SWOT oraz analiza finansowa. W analizie SWOT wskaż swoje mocne i słabe strony (doświadczenie, posiadany kapitał, rozeznanie na rynku, brak doświadczenia w prowadzeniu firmy). Następnie wskaż szanse (dobre prognozy rynkowe, dotacja na działalność) oraz zagrożenia (pandemia, rozwój konkurencji). Przygotuj poprawną analizę finansową. Pamiętaj o tym, aby nie była przeszacowana i oparta na realnych danych.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – podsumowanie

Wiesz już, jak dostać dofinansowanie na biznes. Do wyboru masz kilka możliwości. Różnią się wymaganiami, kwotą czy warunkami, które musisz spełnić. Możesz liczyć na kwoty od 16 tys. do ponad 100 tys. zł, a to już potężny zastrzyk finansowy.

Pamiętaj, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł w tym samym czasie. Zatem musisz zdecydować, na jakie rozwiązanie się zdecydujesz.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Należysz do pokolenia 50+? Straciłeś pracę lub chcesz założyć swój biznes? Sprawdź, skąd możesz uzyskać wsparcie i jak zdobyć dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Gdzie uzyskać dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Jedną z dostępnych opcji są bezzwrotne dotacje. Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia rozdzielają urzędy pracy. Pokolenie 50+ jest jedną z grup docelowych, która może starać się o dotację. Z reguły dość dużą część środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczona jest właśnie dla osób dojrzałych.

dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Ile wynosi dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia może wahać się w przedziale 15-27 tys. zł. Co prawda, maksymalna kwota dotacji z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli około 31 tys. zł. Jednak jak widzisz w większości urzędów pracy jest ona znacznie niższa.

Porada

Zwróć uwagę, aby dokładnie sprawdzić, jaka kwota obowiązuje w Twoim pośredniaku. Jeśli ją przekroczysz urząd może odrzucić Twój wniosek i z dotacji nici.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Dotacja z urzędu pracy może być przeznaczona na zakup:

 • środków trwałych (maszyny, urządzenia, narzędzia),
 • towarów/materiałów (np. towar handlowy do dalszej odsprzedaży),
 • reklamę (m.in. ulotki, strona www, banery),
 • adaptację lokalu (np. remont),
 • a nawet konsultacje prawne.

Istotne jest to, aby dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia było spójne z profilem planowanej działalności. Chodzi o to, abyś kupował sprzęt czy wyposażenie, które jest niezbędne do otwarcia i późniejszego prowadzenia firmy. Nie wrzucaj na listę zakupów wydatków, które mogą wzbudzać wątpliwość urzędników.

Przykład

Np. jeśli otwierasz kancelarię prawną, to niekoniecznie wpisuj na listę zakupów z dotacji ekspresu do kawy.
Z kolei zakup laptopa w przypadku firmy budowlanej też może wzbudzić wątpliwość.

Ponadto sprawdź czy w Twoim urzędzie pracy nie ma progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może bowiem okazać się tak, że np. na reklamę możesz wydać jedynie 10% dotacji, na materiały maksymalnie do 30%, a na konsultacje prawne do 5% dofinansowania na działalność.

Porada

Pamiętaj, że przekroczenie progów procentowych, może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. Dlatego zawsze dokładnie sprawdź, jaki procent dofinansowania możesz przeznaczyć na konkretną kategorię wydatków.

dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Kolejną ważną kwestią jest to, aby zweryfikował, jakie wydatki w Twoim pośredniaku są zakazane, czyli nie sfinansujesz ich w ramach dotacji.

Z reguły z dotacji nie możesz przeznaczyć na:

 • samochód,
 • kasa fiskalna,
 • kursy i szkolenia,
 • zakup nieruchomości,
 • garderobę,
 • koszty transportu/przesyłki zakupionych rzeczy,
 • zakup akcji i obligacji,
 • zakupy w ramach leasingu.

Idąc dalej, miej na uwadze, aby każdy wydatek był szczegółowo uzasadniony. Musisz wyjaśnić, z jakiego powodu decydujesz się na taki zakup i w jaki sposób będziesz go wykorzystywał. Im dokładniejszy opis, tym mniejsza szansa na to, aby urząd pracy zakwestionował Twoje wydatki.

Przykład

Zakładasz salon kosmetyczny i chcesz kupić fotel kosmetyczny. Fotel niezbędny jest do profesjonalnego świadczenia zabiegów. Podczas zabiegu klient zajmuje miejsce na fotelu, a kosmetyczka wykonuje dany zabieg. Fotel zapewnia odpowiedni komfort i ergonomię pracy.

Jakie zabezpieczenie na dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Pamiętaj, że w przypadku dotacji z PUP musisz wybrać określoną formę zabezpieczenia. To instrument, który pozwala urzędowi pracy odzyskać przyznane dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia, jeśli złamiesz określone warunki umowy.

Umowę złamiesz, jeśli:

 • wydasz dotację po terminie,
 • kupisz inne rzeczy niż wpisałeś we wniosku,
 • zawiesisz działalność w trakcie trwania umowy z urzędem pracy,
 • rozliczyć się z wydatkowania dotacji po terminie.

Jakie formy zabezpieczenia są dostępne? Co do zasady możesz skorzystać z aktu notarialnego, weksla z poręczeniem wekslowym, poręczenia, blokady konta, gwarancji bankowej czy zastawu na prawach i rzeczach. Miej na uwadze, żeby dokładnie sprawdzić w regulaminie, jakie warunki musisz spełniać przy konkretnym rodzaju zabezpieczenia.

Przykład

Jeśli zdecydujesz się na blokadę konta, to najczęściej na rachunku bankowym musisz posiadać 120 lub 130% wnioskowanej kwoty, która jest blokada na konkretny czas.

Wkład własny a dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia, to warto zadeklarować wkład własny finansowy. To zawsze zwiększa Twoje szanse na dotacje z urzędu pracy. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Wymogi dotyczące środków własnych określa regulamin. Bardzo często musisz zadeklarować 20% wnioskowanej kwoty. Zdarzają się jednak urzędy pracy, gdzie im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz zyskać.

Pamiętaj o tym, że we wniosku o dotację z PUP musisz określić, na co przeznaczyć środki własne. Może być to zarówno konkretny zakup, jak również bieżące koszty prowadzenia firmy. To już zależy od Ciebie.

Ponadto zwróć uwagę na wkład własny rzeczowy, czyli sprzęt czy wyposażenie, które już posiadasz i możesz wykorzystać w przyszłej działalności. Miej jednak na względzie, aby nie deklarować jako wkładu własnego tych przedmiotów, które planujesz kupić z dotacji.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Ubiegając się o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia do wniosku musisz dołączyć określone załączniki. Pamiętaj o tym, że brak załączników może stanowić podstawę do odrzucenia wniosku o dotację z PUP.

dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Katalog obligatoryjnych załączników znajdziesz w regulaminie lub samym wniosku. Najczęściej do wniosku musisz dołączyć:

 • oświadczenia (swoje i np. poręczycieli),
 • xero dyplomu studiów/świadectwa szkolnego,
 • formularz o pomocy de minimis,
 • kserokopie certyfikatów ukończonych szkoleń,
 • ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu.
Porada

Do wniosku warto dołączyć dodatkowe załączniki, które zwiększają szansę na uzyskanie dotacji z PUP.
Mogą być to listy intencyjne/przedwstępne umowy o współpracy z klientami i dostawcami, referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio wcześniejszych realizacji.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Wniosek o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia to zestaw zagadnień opisujących Twój pomysł na biznes. Ważne jest to, aby był spójny, wyczerpujący i logiczny.

We wniosku zacznij od podkreślenia swojego dotychczasowego doświadczenia, wykształcenia i posiadanych umiejętności. Wskaż miejsca zatrudnienia i zakres obowiązków. Warto pochwalić się osiągniętymi sukcesami w dotychczasowej pracy (np. zwiększenie sprzedaży).

Następnie przejdź do charakterystyki ukończonych szkoleń i posiadanych umiejętności. Napisz, co potrafisz. Mogą być to umiejętności „twarde” jak prawo jazdy, a także „miękkie” takie jak sprzedaż, negocjacje, budowanie relacji.

Dokładnie opisz swój pomysł. Napisz, czym chcesz się zająć, co sprzedawać (jakie produkty lub usługi). Przejdź do charakterystyki klientów. Opisz, kto będzie Twoim odbiorcą (wiek, płeć, status społeczny, majątkowy, miejsce zamieszkania). Zastanów się, jakie są potrzeby i oczekiwania klientów oraz jak utrzymasz klientów (np. przez stały kontakt, wysoką jakość, rabaty i promocje).

Przykład

Zakładasz salon fryzjerski. Twoimi klientkami będą przede wszystkim kobiety w wieku 25-65 lat, pracujące lub będące na emeryturze. Interesujące się modą i aktualnymi trendami. Dbające o siebie i przykładające dużą uwagę do wyglądu. Regularnie odwiedzają salony fryzjerski i kosmetyczne.

Opisz swój sposób reklamy firmy. W jaki sposób będziesz się reklamował (np. strona www, social media, ulotki). Następnie scharakteryzuj rynek, na którym będziesz działać. Opisując rynek korzystaj z dostępnych danych (analizy, statystyki, raporty, artykuły branżowe). Wskaż też swoją konkurencję. Wymień 3 potencjalnych konkurentów, opisz ich mocne i słabe strony.

Zastanów się nad ewentualnym zatrudnieniem. Napisz, kogo zatrudnisz, na jaki rodzaj umowy, z jaką pensją i jakie obowiązki ta osoba będzie wykonywała. Przygotuj analizę SWOT oraz analizę finansową. Pamiętaj o tym, aby była wiarygodna, rzetelna i oparta o rzeczywiste liczby. Nie może jej przeszacować.

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia – podsumowanie

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia dostępne jest w urzędach pracy. Może wynieść nawet 30 tys. złotych. Możesz je przeznaczyć na zakup sprzętu, reklamę, towar czy adaptację lokalu.

Jeśli interesuje Cię dotacja z PUP musisz przygotować wniosek. Pamiętaj o załącznikach, wkładzie własnym oraz zabezpieczeniu. Przemyśl też wnikliwie listę zakupów, bo to też może mieć wpływ na ocenę wniosku.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dofinansowanie dla tych, co stracili pracę

Zostałeś zwolniony w wyniki pandemii? Masz problem ze znalezieniem nowego zatrudnienia? Wyjściem z sytuacji może być dofinansowanie dla tych, co stracili pracę. Zobacz, ile wynosi i na co możesz je przeznaczyć.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla tych, co stracili pracę?

O dofinansowanie dla tych, co stracili pracę mogą starać się osoby, które utraciły źródło dochodu ze względu na pandemię koronawirusa i zarejestrowały się jako osoby bezrobotne w urzędzie pracy.

Ile wynosi dofinansowanie dla tych, co stracili pracę?

Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić 6-krotność średniej krajowej (ok. 31 tys. zł). Weź jednak pod uwagę, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny poziom dotacji. Bardzo często są one niższe i mogą wahać się w przedziale 15-27 tys. zł.

dofinansowanie dla tych co stracili pracę

Istotne jest to, abyś dokładnie sprawdził, o jaką kwotę możesz wnioskować. Jej przekroczenie może bowiem spowodować odrzucenie Twojego wniosku o dotację z PUP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla tych, co stracili pracę?

Dofinansowanie dla tych, co stracili pracę możesz przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, materiałów i towarów, reklamę, adaptację lokalu i konsultacje prawne.

Pamiętaj jednak o tym, aby zweryfikować w regulaminie, co możesz kupić w ramach dotacji i czego kupić nie możesz. Każdy urząd pracy ma swój katalog wydatków akceptowalnych, jak również wyłączonych z dofinansowania. Zatem takich, których nie możesz kupić z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z reguły wyłączone z dotacji są następujące wydatki:

 • samochód,
 • kasa fiskalna,
 • kursy i szkolenia,
 • bieżące opłaty (rachunki, czynsz, ZUS, podatki),
 • abonamenty i opłaty leasingowe,
 • akcje i obligacje,
 • zakup nieruchomości.

Zwróć również uwagę na progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Oznacza to, że np. na zakup sprzętu musisz wydać min. 50% dofinansowania z PUP, na materiały do 30%, a na reklamę np. jedynie 5% dotacji.

Porada

Pamiętaj o tym, aby sprawdzić, jakie progi procentowe obowiązują w Twoim urzędzie pracy. Jeśli je przekroczysz, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Kolejną kwestią jest to, aby każdy wydatek był spójny z profilem planowanej działalności. Zatem musi być niezbędny do jej uruchomienia i późniejszego prowadzenia. Nie kupuj więc ekspresu do kawy, jeśli planujesz założyć działalność budowlaną.

Ponadto pamiętaj o tym, aby każdy wydatek był szczegółowo uzasadniony. Musisz we wniosku o dofinansowanie dla tych, co stracili pracę, z jakiego powodu decydujesz się akurat na taki zakup i w jaki sposób będziesz wykorzystywał daną rzecz w swojej przyszłej firmie.

Przykład

Planujesz założyć studio graficzne i kupić laptopa. Notebook niezbędny będzie do tworzenia projektów dla klientów (logotypy, ulotki, strony www etc.). Dodatkowo będzie służył do reklamy i kontaktów z klientami (maile, social media).

Wkład własny a dofinansowanie dla tych, co stracili pracę

Jeśli decydujesz się na dofinansowanie dla tych, co stracili pracę, w wielu przypadkach musisz zapewnić wkład własny. Jego wysokość zależy od konkretnego urzędu pracy i może się wahać.

dofinansowanie dla tych co stracili pracę

Przykład

W wielu przypadkach wystarczy 20% wnioskowanej kwoty. Jeśli wnioskujesz o 20 tys. zł, to musisz zadeklarować środki własne w wysokości 4 tys. zł.

Z kolei w innych urzędach im wyższy wkład własny, tym większą liczbę punktów możesz uzyskać, co przełoży się na szanse na dotację z PUP.

Co więcej, pamiętaj o wkładzie własnym rzeczowym, czyli np. urządzeniach, maszynach czy wyposażeniu, które posiadasz i chcesz wykorzystać w ramach planowanej działalności. Zwróć jednak uwagę, aby nie deklarować tych przedmiotów, które zamierzasz kupić w ramach dotacji.

Przykład

Jeśli chcesz kupić z dofinansowania z PUP laptopa, to nie deklaruj, że posiadasz już własny. To będzie działało na Twoją niekorzyść i w takiej sytuacji urząd może zakwestionować zakup nowego urządzenia.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie dla tych, co stracili pracę?

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie dla tych, co stracili pracę do wniosku musisz dołączyć określone załączniki. Mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy, dlatego dokładnie sprawdź, jakie są wymagane w Twoim urzędzie pracy. Listę załączników znajdziesz we wniosku lub regulaminie.

Najczęściej do wniosku musisz dołączyć następujące załączniki:

 • oświadczenia,
 • xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu,
 • formularz o pomocy de minimis,
 • ksero certyfikatów szkoleń,
 • xerokopię dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego,
 • wyciąg z konta.

Miej na względzie, że brak załączników może stanowić poważny błąd i oznaczać odrzucenie Twojego wniosku o dotację z PUP już na etapie oceny formalnej.

Porada

Dodatkowo do wniosku możesz dołączyć listy intencyjne o współpracy z przyszłymi klientami i dostawcami, referencje z poprzednich miejsc pracy. Dołącz także ewentualne portfolio wcześniejszych realizacji, bo to wszystko zwiększy Twoje szanse na dofinansowanie.

Zabezpieczenie wniosku o dofinansowanie dla tych, co stracili pracę

Dotacja z urzędu pracy wymaga posiadania określonej formy zabezpieczenia. Z przepisów prawa wynika, że akceptowalnymi rodzajami zabezpieczenia są: weksel z poręczeniem wekslowym, poręczenie, akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, a także zastaw na prawach lub rzeczach.

dofinansowanie dla tych co stracili pracę

Pamiętaj, że nie w każdym urzędzie będziesz mógł wybierać ze wszystkich powyższych form zabezpieczenia. Zdarza się, że dostępne są 2 lub 3 powyższe rodzaje.

Przed wyborem formy zabezpieczenia dokładnie sprawdź regulamin i warunki, które musisz spełnić, aby zdecydować się na dany rodzaj.

Przykład

Zwróć uwagę, że decydując się na blokadę konta musisz mieć na koncie kwotę w wysokości np. 130% wnioskowanej kwoty.

Jak uzyskać dofinansowanie dla tych, co stracili pracę?

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie dla tych, co stracili pracę, odpowiednio przygotuj wniosek. Przede wszystkim dokładnie opisz swój pomysł na biznes. Napisz, czym chcesz się zająć, jakie produkty i usługi chcesz sprzedawać. Scharakteryzuj swoich przyszłych klientów (wiek, płeć, zarobki, lokalizacja, potrzeby), a także opisz, w jaki sposób będziesz reklamował swoją działalność.

Następnie przejdź do analizy rynku. Opisz, na jakim rynku chcesz działać, posiłkuj się przy tym dostępnymi danymi statystycznymi (raporty, analizy, artykuły branżowe) oraz scharakteryzuj swoją potencjalną konkurencję. Wymień 3 konkurentów, opisz ich mocne oraz słabe strony, a także wskaż swoje przewagi.

Opisz swoje doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (np. sprzedaż, negocjacje, prawo jazdy, obsługa kasy fiskalnej), które mogą się okazać przydatne. Opracuj analizę SWOT oraz analizę finansową. Zwróć uwagę, aby była rzetelna i nieprzeszacowana.

Dofinansowanie dla tych, co stracili pracę – podsumowanie

Dofinansowanie dla tych, co stracili pracę skierowane jest do osób dotkniętych skutkami pandemii, które utraciły miejsce pracy. Dotacje oferowane są przez powiatowe urzędy pracy.

Aby uzyskać dofinansowanie musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w danym urzędzie. Zgromadź niezbędne załączniki, pamiętaj o wkładzie własnym oraz zabezpieczeniu dotacji z PUP, a także odpowiednio przygotuj wniosek. Nie zapomnij o dobrej liście zakupów wraz z uzasadnieniem każdego wydatku, który zamierzasz kupić.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share