Dofinansowanie na lumpeks

Chcesz założyć sklep z odzieżą używaną? Jeśli potrzebujesz pieniędzy na start, sprawdź dotację z PUP. Zobacz, jak możesz uzyskać dofinansowanie na lumpeks.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Czy dofinansowanie na lumpeks jest możliwe?

W dużej mierze zależy od konkretnego urzędu pracy. Są urzędy w których bez problemu możesz ubiegać się o dofinansowanie na lumpeks. Są jednak i takie, w których taki biznes jest wykluczony z możliwości uzyskania dotacji. Nie ma jednakowych wytycznych.

dofinansowanie na lumpeks

Dlatego zanim zaczniesz myśleć o własnej firmie, dokładnie sprawdź w regulaminie czy Twój urząd pracy nie wyklucza takiej działalności. Jeśli nie, to spokojnie możesz składać wniosek.

Dla kogo dofinansowanie na lumpeks?

O dotację z PUP mogą ubiegać się osoby bezrobotne, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, a także absolwenci KIS lub CIS. Musisz jednak spełniać określone warunki zawarte we wspomnianym już wcześniej regulaminie.

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie na lumpeks, to nie możesz:

 • być karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • odmówić bez uzasadnionej przyczyny propozycji pracy, stażu lub szkolenia,
 • przerwać z własnej winy stażu, szkolenia lub innej formy pomocy ofertowanej przez urząd pracy,
 • posiadać działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

To część warunków, które musisz spełniać. Pozostałe znajdziesz w regulaminie. Dlatego tak ważne jest, abyś zapoznał się ze wszystkimi wymogami.

Przykład

Częstym warunkiem może być np. konieczność posiadania wkładu własnego czy bycia zarejestrowanym w urzędzie określony czas (np. 3 miesiące).

Zwróć uwagę, że jeśli nie spełnisz któregokolwiek warunku, to urząd pracy odrzuci Twój wniosek już na wstępnym etapie oceny.

Ile wynosi dofinansowanie na lumpeks?

Maksymalna kwota dotacji z urzędu pracy wynosi ustawowo 6-krotność średniej krajowej. Jest to około 32 tys. zł. Pamiętaj jednak, że każdy urząd pracy ma dowolność w określaniu maksymalnego poziomu dofinansowania. Dlatego wielokrotnie bywa on niższy niż ustawowy i może wahać się w granicach 16-27 tys. zł.

Porada

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o wyższą kwotę niż maksymalna określona przez Twój urząd pracy. Jeśli ją przekroczysz, wniosek zostanie odrzucony.

Jeśli w Twoim pośredniaku maksymalna kwota dotacji wynosi 20 tys. zł, to nie możesz ubiegać się np. o 23 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na lumpeks?

Co do zasady dotację z urzędu pracy możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, towarów i materiałów, reklamę, adaptację lokalu oraz konsultacje prawne.

dofinansowanie na lumpeks

Zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów, sprawdź w regulaminie, co możesz, a czego nie możesz kupić z dofinansowania. Zwróć uwagę, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy, które możesz kupić i tych, których nie sfinansujesz z dotacji.

Dotacji z urzędu pracy nie możesz przeznaczyć najczęściej na zakup samochodu, kasy fiskalnej, szkoleń i kursów, akcji, nieruchomości. Nie możesz pokryć z nich również bieżących opłat związanych z prowadzeniem firmy (m.in. ZUS, czynsz za lokal), a także kosztów przesyłki/transportu zakupionych z dotacji przedmiotów.

Kolejną ważną kwestią są progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że musisz wydać określoną kwotę dotacji na poszczególne wydatki. I tak np. 50% dofinansowania musisz przeznaczyć na sprzęt, maksymalnie 30% na towar, nie więcej niż 10% na adaptację lokalu i maksymalnie do 10% dotacji na reklamę.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to 10 tys. zł musisz wydać na sprzęt, maksymalnie 6 tys. zł możesz przeznaczyć na towar do dalszej odsprzedaży. Z kolei nie więcej niż 2 tys. zł możesz przeznaczyć na remont lokalu i następne 2 tys. zł na reklamę.

Pamiętaj, że przekroczenie progów procentowych, czyli wydatkowanie więcej w danej kategorii niż jest to dozwolone, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

Dofinansowanie na lumpeks możesz przeznaczyć na zakup:

 • laptopa,
 • urządzenia wielofunkcyjnego,
 • metkownicy,
 • wieszaków,
 • koszy na ubrania,
 • wagi,
 • ubrań do dalszej odsprzedaży,
 • stronę www,
 • wyklejenie witryny,
 • ulotki, baner reklamowy,
 • remont lokalu.

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na lumpeks

Dofinansowanie na lumpeks a wkład własny

Ubiegając się o dofinansowanie na lumpeks warto zadeklarować wkład własny. W wielu urzędach pracy jest wymagany, choć nie zawsze. Jego wysokość zależy od danego pośredniaka i może wynosić np. 20% wnioskowanej kwoty.

Porada

Nawet jeśli Twój urząd pracy nie wymaga posiadania środków własnych, to i tak warto je zadeklarować. Zwiększają Twoje szanse na uzyskanie dotacji.

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, a Twój urząd wymaga 20% wkładu własnego, to musisz zadeklarować 4 tys. zł.

Wkład własny finansowy deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia. Natomiast we wniosku musisz wskazać, na co przeznaczyć środki własne. Może to być zakup konkretnych przedmiotów lub bieżące koszty prowadzenia firmy.

dofinansowanie na lumpeks

Poza wkładem własnym finansowym, warto zadeklarować wkład własny rzeczowy, czyli sprzęt, wyposażenie, które już posiadasz i możesz wykorzystać w przyszłej firmie. Pamiętaj jednak, aby jako wkładu własnego nie deklarować rzeczy, które planujesz kupić w ramach dotacji na lumpeks.

Czy dofinansowanie na lumpeks wymaga zabezpieczenia?

Dotacja z urzędu pracy wymaga posiadania zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu pośredniak może dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

Przykład

Umowę złamiesz m.in. w następujących przypadkach:
– kiedy wydatkujesz dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
– utrzymasz firmę krócej niż 12 miesięcy,
– kiedy wydatkujesz i rozliczysz dotację po terminie.

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie na lumpeks, to możesz zdecydować się na jedną z poniższych form zabezpieczenia:

 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • gwarancję bankową,
 • blokadę konta,
 • akt notarialny.

Pamiętaj jednak, ze nie w każdym urzędzie będziesz miał powyższy zestaw. Bardzo często do wyboru pozostaną 2 lub 3 rodzaje zabezpieczenia. Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj, dokładnie sprawdź, jakie warunki musisz spełniać.

Przykład

Jeśli zdecydujesz się na akt notarialny, to musisz posiadać ruchomości lub nieruchomości o wartości np. 120% wnioskowanej kwoty.

Dofinansowanie na lumpeks a załączniki do wniosku

Składając wniosek o dofinansowanie na lumpeks musisz dołączyć określone załączniki. Ich listę znajdziesz albo we wniosku albo w regulaminie. Mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy.

Porada

Pamiętaj, że brak załączników jest często traktowany jako błąd formalny i może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. Dlatego przed złożeniem dokumentów sprawdź, czy dołączyłeś wszystkie wymagane załączniki.

Najczęściej do wniosku o dotację na lumpeks musisz dołączyć:

 • oświadczenia,
 • formularz o pomocy de minimis,
 • dokument potwierdzający prawo do lokalu.
 • certyfikaty ukończonych szkoleń, świadectwa szkolne,
 • listy intencyjne i referencje.

Jak uzyskać dofinansowanie na lumpeks?

Zacznij od przygotowania wniosku o dotację z urzędu pracy. Wnikliwie opisz w nim swój pomysł. Wskaż, czym chcesz się zająć, jaką odzież sprzedawać, kto będzie Twoim klientem. Opisz swoich odbiorców (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, zarobki).

Przykład

Moim pomysłem na biznes jest otwarcie second handu z ubraniami dla kobiet. W asortymencie znajdą się m.in. bluzki, spodnie, spódnice, koszule, marynarki, a także dodatki jak buty, paski, torebki.

Klientami mojego sklepu będą przede wszystkim kobiety w wieku 30-65 lat. Średniozamożne, pracujące, które nie zawsze mogą pozwolić sobie na zakup ubrań w markowych sklepach.

Następnie scharakteryzuj rynek, na którym chcesz działać i swoją konkurencję. Wybierz kilka podobnych sklepów (np. 3) i opisz ich mocne oraz słabe strony. Następnie wskaż, w jaki sposób będziesz konkurować z rynkowymi rywalami.

Przykład

W pobliżu mojego przyszłego sklepu funkcjonują następujące placówki: XYZ, ABC, WXD.

Mocne strony moich konkurentów to: wyrobiona marka, częste dostawy towaru, atrakcyjne ceny.
Słabe strony to: ograniczony i często zniszczony asortyment, kiepskiej jakości obsługa, brak możliwości płatności kartą.

Moimi przewagami nad konkurencją będą m.in.: szerokie działania reklamowe (w tym social media), wysokiej jakości niezniszczona odzież, płatność kartą, wysokiej jakości miła obsługa.

Wskaż, w jaki sposób będziesz reklamować swoją działalność (np. strona www, social media, wyklejenie witryny, ulotki). Przygotuj analizę SWOT oraz analizę finansową. Dołącz przygotowaną wcześniej listę zakupów.

Dofinansowanie na lumpeks – podsumowanie

Dofinansowanie na lumpeks z urzędu pracy może wynieść nawet ponad 32 tys. zł. Dotację możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, towaru, reklamę czy remont lokalu.

Aby uzyskać pieniądze z PUP przygotuj dobry wniosek. Dokładnie opisz swój pomysł, opracuj analizę finansową i listę zakupów. Pamiętaj o załącznikach i zabezpieczeniu dofinansowania.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego

Jesteś psychologiem? Chcesz założyć swój biznes? Rozwiązaniem może być dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z urzędu pracy. Sprawdź, ile wynosi, na co możesz ją przeznaczyć i co zrobić, aby ją uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego?

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z urzędu pracy skierowana jest do osób bezrobotnych, absolwentów KIS i CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego

Aby uzyskać dofinansowanie z PUP musisz spełnić szereg warunków, które znajdziesz w regulaminie. Jeśli nie będziesz ich spełniał, nie możesz ubiegać się o dotację. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać wniosek, sprawdź urzędowe wymagania.

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie, to nie możesz:

 • otrzymać wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • mieć nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • odmówić bez uzasadnionej przyczyny lub przerwać z własnej winy szkolenia stażu lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • być karanym w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

To część warunków, które musisz spełnić. Pozostałe są opisane w regulaminie i mogą odnosić się do Twojego wieku, okresu zarejestrowania w urzędzie oraz poziomu wykształcenia.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z urzędu pracy?

Maksymalne dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego może oscylować wokół 6-krotności średniej krajowej. W tej chwili to ok. 31 tys. zł. Weź jednak pod uwagę, że każdy urząd może dowolnie określić maksymalny pułap dofinansowania. W związku z tym kwoty mogą być niższe, np. w przedziale 15-28 tys. zł.

Porada

Dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz maksymalnie się ubiegać w swoim urzędzie pracy. Jeśli ją przekroczysz, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z PUP?

Za dofinansowanie z urzędu pracy możesz kupić niezbędny sprzęt, urządzenia, maszyny, oprogramowanie, materiały/towary. Możesz je również przeznaczyć na zakup materiałów i usług reklamowych, adaptację lokalu, konsultacje prawne.

dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego

Pamiętaj o tym, że każdy pośredniak ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych w ramach dofinansowania oraz tych, których nie możesz sfinansować z dotacji. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji.

Dofinansowania z PUP najczęściej nie możesz przeznaczyć na:

 • samochód,
 • kasę fiskalną,
 • kursy i szkolenia,
 • zakupy w ramach leasingu,
 • akcje i obligacje,
 • zakup nieruchomości.

Ponadto dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego nie może być przeznaczona na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności (ZUS, podatki, czynsz, pensje etc.), pokrycie kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy. Nie możesz również kupić sprzętu, do którego obsługi wymagane są specjalistyczne uprawnienia, jeśli ich nie posiadasz.

Pamiętaj również o progach procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać min. 50% dotacji, na materiały/towar do 30%, na reklamę nie więcej niż 10% i tyle samo na adaptację lokalu.

Przykład

Jeżeli wnioskujesz o 16 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać minimum 8 tys. zł, na towar lub materiały 4800 zł, na reklamę 1600 zł i tyle samo na adaptację lokalu.

Dodatkowo zwróć uwagę, że każdy wydatek musi być ściśle związany z profilem Twojej działalności i szczegółowo uzasadniony. Musisz wskazać we wniosku, z jakiego powodu decydujesz się na taki zakup i w jaki sposób wykorzystasz go w swojej działalności.

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego może być przeznaczona na zakup:

 • sprzętu (komputer, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, tablet graficzny),
 • oprogramowania,
 • materiałów i usług reklamowych (strona www, wizytówki, teczki ofertowe).

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na otwarcie gabinetu psychologicznego

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z PUP a wkład własny

Dotacja na otwarcie gabinetu psychologicznego z PUP bardzo często wymaga posiadania wkładu własnego. Jego wysokość zależy od danego urzędu pracy. Bardzo często jest to np. 20% wnioskowanej kwoty. Czasami im wyższy wkład własny, tym większa liczba punktów.

Porada

Nawet jeśli Twój urząd pracy nie wymaga posiadania wkładu własnego, to i tak warto go zadeklarować. Zwiększa bowiem Twoje szanse na uzyskanie dotacji.
Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Dodatkowo możesz zadeklarować wkład własny rzeczowy. To sprzęt i wyposażenie, które posiadasz i możesz wykorzystać w planowanej działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak o tym, aby nie deklarować rzeczy, które zamierzasz kupić w ramach dotacji.

Czy dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego wymaga zabezpieczenia?

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z PUP musisz wybrać formę zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

Przykład

Umowę złamiesz, jeśli:
– wydasz dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
– rozliczysz się po terminie,
– zamkniesz działalność wcześniej niż wynika to z umowy

Proponowanymi przez urząd pracy rodzajami zabezpieczenia są:

 • akt notarialny,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • gwarancja bankowa,
 • blokada rachunku,
 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym.

Zwróć uwagę, że nie w każdym urzędzie do wyboru będą wszystkie wyżej wymienione formy. Może zdarzyć się tak, że będziesz mógł zdecydować się na jeden z 2-3 rodzajów zabezpieczenia.

dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego

Zanim zdecydujesz się na konkretne zabezpieczenie dokładnie zweryfikuj, jakie warunki musisz spełnić. To istotne, bo późniejsza zmiana zabezpieczenia może być trudna do przeprowadzenia. Dlatego sprawdź regulamin i zobacz, jakie zobowiązania niosą poszczególne formy zabezpieczenia.

Przykład

Jeśli decydujesz się na akt notarialny, to musisz być właścicielem ruchomości lub nieruchomości o wartości np. 120% wnioskowanej kwoty. Wskazanego majątku nie będziesz mógł sprzedać przez czas trwania umowy.

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z PUP a załączniki do wniosku

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z urzędu pracy wymaga dołączenia do wniosku określonych załączników. Ich lista może różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy. Spis załączników znajdziesz w samym wniosku lub regulaminie.

Do wniosku najczęściej musisz dołączyć: oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, xero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, wyciąg z konta.

Pamiętaj o tym, że brak załączników może spowodować odrzucenie Twojego wniosku. Nie każdy urząd pracy zezwala na ewentualne uzupełnienie braków, dlatego dokładnie sprawdź, czy dołączyłeś wszystkie załączniki.

Porada

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie, to dołącz do wniosku listy intencyjne o współpracy z klientami/dostawcami, referencje z poprzednich miejsc i ewentualne portfolio.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z urzędu pracy?

Jeśli chcesz, aby na Twoim koncie znalazła się dotacja na gabinet psychologiczny, to opracuj dobry wniosek. Zacznij od wskazania wykształcenia i posiadanych kwalifikacji (np. ukończone szkolenia). Następnie przejdź do opisu doświadczenia zawodowego. Wskaż miejsca pracy, stanowiska oraz zakres obowiązków

W kolejnym etapie opisz swój pomysł na biznes. Napisz, czym zamierzasz się zająć, jakie projekty realizować. Kto będzie Twoim klientem i w jaki sposób będziesz pozyskiwał zamówienia (m.in. strona www, social media, ofertowanie).

Następnie opisz rynek, na którym zamierzasz działać. Posiłkuj się dostępnymi danymi i prognozami. Wskaż swoich konkurentów. Napisz, ile jest podobnych firm w okolicy. Wybierz 3 podobne firmy i scharakteryzuj ich mocne i słabe strony, a następnie wskaż swoje przewagi.

Przygotuj poprawną analizę SWOT, a także wykonalną i realną analizę finansową. Pamiętaj, że nie może być przeszacowana i unikaj błędów rachunkowych.

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego – podsumowanie

Dotacja na otwarcie gabinetu psychologicznego z urzędu pracy to kilkanaście tysięcy złotych, które możesz przeznaczyć na start swojej firmy. Dotację możesz wydać na zakup sprzętu, oprogramowania, reklamę czy adaptację lokalu.

Pamiętaj o konieczności wybrania zabezpieczenia, dołączeniu załączników, a także wkładzie własnym, który zwiększa Twoje szanse na uzyskanie dotacji na otworzenie firmy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na otwarcie szkoły językowej

Udzielasz korepetycji językowych? Może jesteś lektorem? Jeśli chcesz założyć własny biznes, to przyda Ci się zastrzyk kapitału. Dotacja na otwarcie szkoły językowej z PUP może być wyjściem z sytuacji. Sprawdź, jak możesz ją uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na otwarcie szkoły językowej z urzędu pracy?

Dotacja na otwarcie szkoły językowej z PUP skierowana jest do osób bezrobotnych, absolwentów KIS i CIS, a także opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

dotacja na otwarcie szkoły językowej

Aby ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy musisz spełniać określone warunki, w tym nie możesz:

 • uzyskać wcześniej dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • mieć nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • odmówić przerwać z własnej winy bądź odmówić bez uzasadnienia udziału w szkoleniu, stażu lub innej formie pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • być karanym w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

To część warunków, jakie musisz spełnić, jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP. Resztę znajdziesz w regulaminie. Mogą dotyczyć Twojego wieku, czasu zarejestrowania w urzędzie lub posiadanego wykształcenia.

Ile wynosi dotacja na otwarcie szkoły językowej?

Maksymalna dotacja na otwarcie szkoły językowej może wynieść 6-krotności średniej krajowej. Aktualnie to ok. 31 tys. zł. Miej na uwadze, że każdy pośredniak ma dowolność w ustalaniu maksymalnego pułap dofinansowania. Dlatego też kwoty mogą być znacznie niższe i mieścić się w granicach 15-27 tys. zł.

Porada

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek zweryfikuj, o jaką kwotę możesz wnioskować. Jeśli ją przekroczysz, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dotację na otwarcie szkoły językowej z PUP?

Z dotacji z PUP spokojnie kupisz potrzebny sprzęt czy wyposażenie. Możesz ją również przeznaczyć na zakup oprogramowania, materiałów/towarów, reklamę, konsultacje prawne, a nawet adaptację lokalu.

Zwróć uwagę, że każdy urząd pracy ma swoją własną listę wydatków, które akceptuje w ramach dofinansowania, jak również tych z niego wykluczonych. W związku z tym dokładnie sprawdź, na co możesz, a na co nie możesz przeznaczyć dotacji.

Dotacji z urzędu pracy najczęściej nie wydasz na:

 • samochód,
 • kasę fiskalną,
 • kursy i szkolenia,
 • zakupy w ramach leasingu,
 • akcje i obligacje,
 • zakup nieruchomości.

Co więcej, dotacja na otwarcie szkoły językowej nie może być przeznaczona na bieżące opłaty (m.in. ZUS, czynsz, podatki, rachunki), zapłatę za koszty przesyłki/transportu zakupionych w ramach dofinansowania rzeczy. Nie przeznaczyć jej także na zakup sprzętu/urządzeń, do obsługi których wymagane są specjalistyczne uprawnienia (np. spawarka), jeżeli nie masz stosownych uprawnień.

dotacja na otwarcie szkoły językowej

Miej na uwadze także progi procentowe pomiędzy konkretnymi kategoriami wydatków. Oznacza to, ze np. na reklamę możesz wydać jedynie do 10% dotacji, na towar/materiały maksymalnie 40%, a na sprzęt minimum 50% dofinansowania.

Przykład

Jeśli chcesz uzyskać 16 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać przynajmniej 8 tys. zł, na towar 6400 zł, na reklamę 1600 zł.

Ponadto pamiętaj, że każdy zakup musi być związany z profilem firmy i dokładnie uzasadniony. Musisz opisać, z jakiego powodu chcesz kupić daną rzecz i jak wykorzystasz ją w swoim biznesie.

Dotacja na otwarcie szkoły językowej może być przeznaczona na zakup:

 • sprzętu (komputer, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, projektor),
 • oprogramowania,
 • materiałów i usług reklamowych (strona www, wizytówki, teczki ofertowe).

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na otwarcie szkoły językowej

Dotacja na otwarcie szkoły językowej

Dotacja na otwarcie szkoły językowej z urzędu pracy bardzo często wymaga posiadania wkładu własnego. Wysokość środków własnych zależy od konkretnego pośredniaka. Bardzo często jest to np. 20% wnioskowanej kwoty. Czasami zdarza się tak, że im wyższy wkład własny zadeklarujesz, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Porada

Jeżeli Twój PUP nie wymaga deklarowania wkładu własnego, to i tak warto go pokazać. Wpływa to na ocenę wniosku i zwiększa Twoje szanse na dotację.
Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia (w zależności od urzędu).

Poza środkami finansowymi możesz zadeklarować wkład własny rzeczowy. Wkład własny rzeczowy, to sprzęt czy wyposażenie, które już posiadasz i możesz wykorzystać w planowanej firmie. Zwróć uwagę na to, żeby nie deklarować przedmiotów, które chcesz kupić z dofinansowania.

Czy dotacja na otwarcie szkoły językowej wymaga zabezpieczenia?

Jeśli interesuje Cię dotacja na otwarcie szkoły językowej z urzędu pracy musisz zdecydować się na wybór formy zabezpieczenia. Dzięki niemu urząd pracy może dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy o dofinansowanie.

Przykład

Umowę o dofinansowanie złamiesz, jeśli:
– wydatkujesz dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem,
– rozliczysz się z dotacji po terminie,
– zamkniesz działalność wcześniej niż wynika to z umowy.

Proponowanymi przez urząd pracy rodzajami zabezpieczenia są:

 • akt notarialny,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • gwarancja bankowa,
 • blokada rachunku,
 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym.

Miej na względzie, że nie w każdym pośredniaku będziesz mógł wybrać jedną z prezentowanych wyżej form zabezpieczenia. Może bowiem zdarzyć się tak, że będziesz mógł zdecydować się na jeden z 2-3 rodzajów zabezpieczenia.

Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się na dany rodzaj zabezpieczenia wnikliwie sprawdź, jakie warunki musisz spełnić. To bardzo ważne, bo późniejsza zmiana zabezpieczenia może być trudna do przeprowadzenia. W związku z tym zweryfikuj regulamin i zobacz, jakie zobowiązania niosą konkretne rodzaje zabezpieczenia.

Przykład

Jeżeli wybierzesz akt notarialny, to musisz być właścicielem majątku o wartości np. 120% wnioskowanej kwoty. Wskazanego majątku nie możesz sprzedać przez czas trwania umowy z urzędem pracy.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na otwarcie szkoły językowej?

Jeśli interesuje Cię dotacja na otwarcie szkoły językowej, to musisz do wniosku dołączyć niezbędne załączniki. Mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi urzędami. Pamiętaj, że jeśli ich nie dołączysz, to urząd odrzuci wniosek.

dotacja na otwarcie szkoły językowej

Do wniosku najczęściej musisz dołączyć oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, ksero dyplomu ukończenia studiów lub szkoły, xero certyfikatów ukończonych szkoleń, kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu.

Porada

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie, dołącz do wniosku referencje z poprzednich miejsc pracy, listy intencyjne o współpracy z klientami, ewentualnie portfolio.

Wkład własny a dotacja na otwarcie szkoły językowej

W przypadku ubiegania się o dotację z PUP musisz w większości urzędów posiadać wkład własny finansowy i rzeczowy. Wkład własny finansowy to środki pieniężne, które posiadasz i możesz zaangażować w realizację projektu.

Przykład

Jeśli Twój urząd wymaga 20% wkładu własnego, a ubiegasz się o 16 tys. zł. To musisz zadeklarować, że posiadasz 3200 zł.

Z kolei wkład własny rzeczowy, to maszyny, urządzenia czy inne wyposażenie, które jesteś skłonny wykorzystać w swojej przyszłej firmie. Pamiętaj, aby nie deklarować jako wkładu własnego rzeczowego przedmiotów, które planujesz kupić z dotacji.

Wkład własny finansowy deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia. Zależy to od formy, którą preferuje Twój urząd pracy.

Jak uzyskać dotację na otwarcie szkoły językowej?

Końcowa ocena ze strony urzędu zależy w dużej mierze od poprawności złożonego wniosku. Kluczową sprawą jest zgodność Twojego doświadczenia i wykształcenia z planowaną działalnością gospodarczą.

W związku z tym we wniosku szczegółowo opisz swoją dotychczasową karierę zawodową. Napisz, gdzie pracowałeś i czym się zajmowałeś.

W kolejnym kroku opisz swoje wykształcenie, wspomnij o ukończonych kursach i kwalifikacjach (np. prawo jazdy, umiejętności sprzedażowe czy łatwość nawiązywania relacji).

Następnie scharakteryzuj swój pomysł na biznes. Napisz, czym planujesz się zająć, jakie zajęcia prowadzić, na jakim rynku działać. Dokładnie opisz swoich klientów biorąc pod uwagę płeć, wiek, wykształcenie, zarobki czy potrzeby.

Wskaż również, jak będziesz się reklamował (np. strona www, social media, reklama na samochodzie). Opisz, jakie są perspektywy rynku podpierając się dostępnymi danymi statystycznymi i analizami.

Zdefiniuj swoich rywali rynkowych. Wybierz 3 firmy i opisz ich mocne, a także słabe strony. Opisz metody konkurowania z obecnymi na rynku podmiotami i Twoje sposoby na wyróżnienie się.

Przygotuj poprawną analizę SWOT i analizę finansową. Miej na względzie, aby była wykonalna i nieprzeszacowana. Opieraj się na realnych danych i wyliczeniach. Szczególnie uważaj na błędy rachunkowe, które mogą skutkować odrzuceniem wniosku.

Dotacja na otwarcie szkoły językowej – podsumowanie

Dotacja na otwarcie szkoły językowej z urzędu pracy, to najprostsza i najszybsza droga do pieniędzy na start własnego biznesu. W zależności od urzędu może wynieść nawet nieco ponad 30 tys. zł.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, a nawet adaptację lokalu. Aby uzyskać dotację przygotuj dobry wniosek i zwróć uwagę na ewentualne błędy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na otwarcie wulkanizacji

Interesuje Cię dotacja na otwarcie wulkanizacji? Sprawdź, ile wynosi, na co możesz ją przeznaczyć i w jaki sposób możesz ją uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Skąd dotacja na otwarcie wulkanizacji?

Dotacja na otwarcie wulkanizacji może pochodzić z dwóch podstawowych źródeł. Pamiętaj, że możesz skorzystać tylko z jednej opcji i nie możesz łączyć obu rodzaju dofinansowania.

dotacja na otwarcie wulkanizacji

Środki na rozpoczęcie działalności wulkanizacyjnej mogą pochodzi z:

Zobacz, jakie warunki musisz spełniać w ramach poszczególnych instrumentów finansowych.

Dotacja na otwarcie wulkanizacji z urzędu pracy

Dla kogo dotacja na otwarcie wulkanizacji z urzędu pracy?

O dofinansowanie z PUP może ubiegać się osoba bezrobotna, absolwent KIS lub CIS oraz opiekun osoby z niepełnosprawnościami. Aby ją uzyskać musisz spełniać szereg warunków, które szczegółowo opisane są w regulaminie.

Możliwość ubiegania się o dotację z urzędu pracy warunkowana jest tym, że:

 • nie otrzymałeś wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie posiadałeś działalności gospodarczej,
 • w ciągu ostatnich 2 lat nie byłeś karany za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu ,
 • nie przerwałeś z własnej winy lub nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie aktywizacji zawodowej.

Dlatego dokładnie sprawdź regulamin, zanim zdecydujesz się ubiegać o dofinansowanie. Jeśli nie spełnisz podanych warunków, to urząd odrzuci Twój wniosek już na etapie oceny formalnej.

Ile wynosi dotacja na otwarcie wulkanizacji z PUP?

Dotacja na otwarcie wulkanizacji wynosi maksymalnie 6-krotność średniej krajowej. W tej chwili jest to około 31 tys. zł. Pamiętaj jednak o tym, że każdy urząd pracy może dowolnie określić tę kwotę. W związku z tym są one dużo niższe. Wahają się w przedziale 15-30 tys. zł.

Porada

Pamiętaj o tym, aby zweryfikować, o jaką kwotę możesz maksymalnie się ubiegać. Jeśli ją przekroczysz, będzie to powód do odrzucenia Twojego wniosku.

Na co można przeznaczyć dotację na otwarcie wulkanizacji z PUP?

Dotacja na otwarcie wulkanizacji może być przeznaczona na zakup środków trwałych, materiałów/surowców, reklamę, adaptację lokalu, konsultacje prawne, oprogramowanie.

dotacja na otwarcie wulkanizacji

Zanim przystąpisz do przygotowywania planowanej listy zakupów, zweryfikuj, jakie wydatki możesz sfinansować w ramach dotacji, a jakie są z niej wykluczone. Weź pod uwagę, że każdy pośredniak ma swoją własną listę zakazanych i akceptowanych z dofinansowania wydatków.

Z dotacji nie będziesz mógł kupić najczęściej samochodu, kasy/drukarki fiskalnej, nieruchomości, akcji i obligacji, kursów oraz szkoleń. Nie możesz również pokryć z niej bieżących kosztów związanych z prowadzeniem firmy (m.in. ZUS, podatki, czynsz), a także kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy.

Co więcej, sprawdź czy w Twoim urzędzie pracy nie obowiązują określone progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Oznacza to, że np. na sprzęt musisz przeznaczyć przynajmniej 50% dotacji, na towar 30%, a na reklamę 20% dofinansowania.

Przykład

Jeżeli planujesz uzyskać 20 tys. zł, to na sprzęt musisz przeznaczyć 10 tys. zł, na towar możesz wydatkować 6 tys. zł, a na reklamę 4 tys. zł.

Dotacja na otwarcie wulkanizacji może być przeznaczona na zakup:

 • sprzętu (montażownica z przystawką, wyważarka z monitorem, podnośnik dwukolumnowy, podnośnik typu żaba, podnośnik poduszkowy, klucz pneumatyczny, żuraw warsztatowy)
 • reklamę (ulotki, baner, szyld, strona www),
 • materiały/towar (opony, felgi),
 • adaptację lokalu (remont).

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na otwarcie wulkanizacji

Jak uzyskać dotację na otwarcie wulkanizacji?

Najpierw musisz się zarejestrować w urzędzie i następnie złożyć wniosek. Wniosek składasz tylko wtedy, jeśli aktualnie jest prowadzony nabór. Urząd przyjmuje wnioski w trybie otwartym (można je składać aż do wyczerpania środków) lub zamkniętym (jest podana konkretna data otwarcia i zakończenia konkursu).

Jeśli złożysz wniosek, to urząd sprawdza go pod kątem formalnym i merytorycznym. Może zdarzyć się tak, że w przypadku pojawienia się błędów formalnych, urząd odrzuci Twój wniosek. Czasami część urzędów dopuszcza możliwość jednorazowego uzupełnienia braków formalnych.

Jeśli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, to rusza dalsza procedura i urząd wyznacza termin podpisania umowy. Natomiast jeśli decyzja będzie negatywna, to niestety, nie możesz się od niej odwołać.

Podpisując umowę musisz wnieść zabezpieczenie (np. akt notarialny). Po podpisaniu umowy w określonym czasie otrzymujesz na konto dotację. Dopiero po wpływie przelewu na konto, możesz założyć działalność.

Następnie wydatkujesz i rozliczasz dotację. Na to też masz określony czas, który wskazany jest w umowie o dofinansowanie. Działalność musisz utrzymać przez minimum 12 miesięcy. Po tym czasie dostarczasz do pośredniaka zaświadczenia z ZUS-u i urzędu skarbowego i dokonujesz końcowego rozliczenia.

Dotacja na otwarcie wulkanizacji z Unii Europejskiej

Dla kogo dotacja na otwarcie wulkanizacji z UE?

Dotacja na otwarcie wulkanizacji z UE skierowana jest do:

 • biernych zawodowo,
 • bezrobotnych,
 • reemigrantów, czyli Polaków, którzy przebywali za granicą przez co najmniej 6 miesięcy bez przerwy,
 • imigrantów,
 • odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
 • tzw. ubogich pracujących – gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej,
 • zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
 • osób z niepełnosprawnościami.

Ile wynosi dotacja na otwarcie wulkanizacji z Unii Europejskiej?

Kwota dotacji unijnej na otwarcie wulkanizacji oscyluje wokół kwot, jakie przyznają urzędy pracy. Najczęściej waha się w przedziale 23-27 tys. zł.

dotacja na otwarcie wulkanizacji

Ponadto poza samą dotacją możesz liczyć na wsparcie pomostowe. To dodatkowe pieniądze w wysokości około 2 tys. zł. Wsparcie pomostowe otrzymujesz przez 6 lub 12 miesięcy. Możesz je wydatkować na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. rachunki, czynsz, ZUS).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie wulkanizacji z UE?

Dofinansowanie na otwarcie wulkanizacji z UE możesz przeznaczyć na: sprzęt, reklamę, wyposażenie, adaptację lokalu czy zakup surowców i materiałów. W przeciwieństwie do dofinansowania z urzędu pracy, bardzo często w ramach tych środków możesz kupić samochód.

Co więcej, dotacji z UE nie możesz przeznaczyć na zakup kasy fiskalnej, nieruchomości, akcji i obligacji. Wyłączenia są prawie takie same jak w przypadku dotacji z urzędu pracy.

Jak uzyskać dotacje na otwarcie wulkanizacji z UE?

Proces uzyskania dotacji przedstawia się inaczej. To zdecydowanie bardziej rozbudowane projekty. Pierwsza kwestia to wyszukanie operatora, który prowadzi nabór. Listę projektów znajdziesz na stronach wojewódzkich urzędów pracy.

Kolejny krok to wypełnienie formularza rekrutacyjnego. To uproszczona wersja biznesplanu charakteryzująca Twój pomysł na biznes. Formularz weryfikuje specjalna komisja pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli ten etap przejdziesz pozytywnie, to otrzymujesz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów w obu procesach rekrutacyjnych, bierzesz udział w projekcie.

Projekt to szereg szkoleń z zakładania firmy, księgowości, reklamy, pisania biznesplanu. Po ich ukończeniu, składasz już właściwy biznesplan. Ponownie komisja ocenia go pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli jest w porządku, to możesz uzyskać dotację na otwarcie wulkanizacji.

Dotacja na otwarcie wulkanizacji – podsumowanie

Dotacja na otwarcie wulkanizacji może pochodzić z urzędu pracy lub Unii Europejskiej. Możesz za nią kupić sprzęt, materiały, reklamę. Pamiętaj, że nie możesz korzystać z dwóch różnych źródeł finansowania tego samego projektu. Dlatego musisz zdecydować się na jedną z opcji.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacje na otwarcie kebaba

Chcesz założyć swój kebab? Brakuje Ci kapitału na start? Zobacz, jakie dotacje na otwarcie kebaba są w zasięgu ręki.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje na otwarcie kebaba?

Jak wiesz uruchomienie działalności bez kapitału nie ma większych szans na powodzenie. Często pojawia się pytanie, skąd wziąć dofinansowanie na start firmy? Jeśli i Ty masz takie wątpliwości, zobacz, jakie masz możliwości.

Dotacje na otwarcie kebaba mogą pochodzić z:

 • urzędu pracy,
 • Unii Europejskiej.

Poznaj wymogi i różnice pomiędzy tymi dwoma źródłami finansowania budki z kebabem.

Dotacje na otwarcie kebaba z urzędu pracy

Dla kogo dotacje na otwarcie kebaba z urzędu pracy

Dofinansowanie na otwarcie kebaba z PUP skierowane są dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Aby uzyskać dofinansowanie musisz spełniać określone warunki.

Jeśli interesuje Cię dotacja, to nie możesz:

 • otrzymać wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • prowadzić działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • odmówić bez uzasadnionej przyczyny lub przerwać z własnej winy szkolenia, stażu lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • być karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku.

Pozostałe warunki opisane są w regulaminie. Może to być np. okres figurowania w rejestrze osób bezrobotnych (np. miesiąc), wiek, wykształcenie.

Ile wynoszą dotacje na otwarcie kebaba z PUP?

Dofinansowanie na otwarcie kebaba zależy od konkretnego urzędu pracy. Maksymalna kwota wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli aktualnie 31 tys. zł. Natomiast każdy urząd pracy może dowolnie określić swój maksymalny pułap. W związku z tym są one dużo niższe i wahają się w granicach 15-27 tys. zł.

Porada

Sprawdź dokładnie w swoim urzędzie, o ile maksymalnie możesz wnioskować. Jeśli przekroczysz kwotę dotacji, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie kebaba?

Dotację z PUP możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, materiałów/surowców, reklamę, adaptację lokalu, konsultacje prawne, oprogramowanie.

Zanim zaczniesz opracowywać listę zakupów dokładnie sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji. Każdy urząd pracy ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych i tych wykluczonych.

Z dofinansowania nie kupisz samochodu, kasy fiskalnej, nieruchomości, akcji i obligacji, kursów oraz szkoleń. Nie możesz także sfinansować bieżących kosztów prowadzenia firmy, pokryć kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy.

Ponadto zobacz czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Co oznacza, że np. na sprzęt musisz wydać co najmniej 50% dotacji, na towar 30%, a na reklamę 20% dofinansowania.

Przykład

Jeżeli ubiegasz się o 20 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać 10 tys. zł, na towar możesz wydać 6 tys. zł, a na reklamę 4 tys. zł.

Dotacje na otwarcie kebaba możesz przeznaczyć na:

 • sprzęt (opiekacz do kebaba, nóż elektryczny, opiekacz do bułek, frytownicę, szafę chłodzącą),
 • wyposażenie (lada, stoliki, krzesła),
 • reklamę (ulotki, strona www),
 • adaptację lokalu (remont, malowanie).

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na otwarcie kebaba

Jak uzyskać dotacje na otwarcie kebaba z PUP?

Pierwszą kwestią jest rejestracja i złożenie wniosku. Wniosek o dotację z PUP możesz złożyć pod warunkiem, że urząd ogłosił nabór. Nabory mogą mieć charakter otwarty (wnioski można składać aż do wyczerpania puli) lub zamknięty (jest podana data otwarcia i zakończenia naboru).

Po złożeniu wniosku urząd weryfikuje jego poprawność pod kątem formalnym i merytorycznym. Zdarza się, że w przypadku błędów formalnych wniosek może być odrzucony. Czasami niektóre urzędy pracy dopuszczają możliwość uzupełnienia braków formalnych.

Po pozytywnej ocenie wniosku w ciągu 30 dni otrzymujesz decyzję o przyznaniu dotacji. Jeśli decyzja będzie odmowna, nie możesz się od niej odwołać. Jednocześnie urząd wyznacza termin podpisania umowy.

Aby podpisać umowę musisz wnieść zabezpieczenie. Po podpisaniu umowy w określonym czasie na Twoje konto wpływa dofinansowanie. Dopiero po przelewie możesz założyć działalność.

Kolejny krok to wydatkowanie i rozliczenie. Na to też masz określony czas, który uregulowany jest w umowie. Działalność musisz utrzymać przez minimum 12 miesięcy. Po tym okresie dostarczasz do urzędu pracy zaświadczenia z ZUS-u i urzędu skarbowego i rozliczasz się do końca z umowy.

Dotacje na otwarcie kebaba z Unii Europejskiej

Dla kogo dotacje na otwarcie kebaba z Unii Europejskiej?

Dotacje na otwarcie kebaba z UE przeznaczone są dla:

 • biernych zawodowo,
 • bezrobotnych,
 • reemigrantów, czyli Polaków, którzy przebywali za granicą przez co najmniej 6 miesięcy bez przerwy,
 • imigrantów,
 • odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
 • tzw. ubogich pracujących – gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej,
 • zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
 • osób z niepełnosprawnościami.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie kebaba z Unii Europejskiej?

Wysokość dofinansowania unijnego na otwarcie kebaba wynosi mniej więcej tyle samo, ile dotacje z urzędu pracy. Z reguły jest to przedział w granicach 23-27 tys. zł.

Dodatkowo do tej kwoty możesz uzyskać wsparcie pomostowe. To dodatkowe środki w wysokości około 2 tys. zł. Wsparcie pomostowe wypłacane jest przez 6 lub 12 miesięcy. Możesz je przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie kebaba z UE?

Dofinansowanie na otwarcie kebaba z UE możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, reklamę, wyposażenie, adaptację lokalu czy zakup surowców i materiałów. W przeciwieństwie do środków z urzędu pracy bardzo często w ramach dofinansowania unijnego możesz kupić samochód.

Ponadto w ramach dotacji z UE nie możesz sfinansować zakupu kasy fiskalnej, nieruchomości, akcji i obligacji. Wyłączenia są niemal takie same jak w przypadku dotacji z PUP.

Jak uzyskać dotacje na otwarcie kebaba z UE?

Procedura w tym przypadku wygląda zupełnie inaczej. To bardziej rozbudowane projekty. Po pierwsze, musisz znaleźć operatora, który prowadzi nabór. Listę projektów możesz znaleźć w wojewódzkim urzędzie pracy.

Następnie wypełniasz formularz rekrutacyjny. To skrócona wersja biznesplanu opisująca Twój pomysł na biznes. Formularz weryfikuje się formalnie i merytorycznie. Jeśli ten etap przejdzie pozytywnie, jesteś zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów w obu procesach rekrutacyjnych, jesteś zapraszany do udziału w projekcie.

To cykl szkoleń z zakładania firmy, księgowości, reklamy, pisania biznesplanu. Po zakończeniu szkoleń, składasz właściwy biznesplan. Ponownie ocenia się go pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli jest ok, to możesz uzyskać dotacje na otwarcie kebaba.

Dotacje na otwarcie kebaba – podsumowanie

Dotacje na otwarcie kebaba mogą pochodzić z urzędu pracy lub Unii Europejskiej. Pamiętaj, że możesz skorzystać tylko z jednego źródła finansowania.

Wysokość dotacji jest podobna, podobny jest również zakres wydatków, które możesz sfinansować i lista wykluczeń. Plusem dofinansowania unijnego jest wsparcie pomostowe.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na biuro projektowe

Jesteś architektem lub inżynierem? Planujesz założyć własną firmę? Przydałyby Ci się dodatkowe pieniądze na start? Rozwiązaniem może być dotacja na biuro projektowe z urzędu pracy. Zobacz, ile wynosi i co zrobić, aby ją uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na biuro projektowe z PUP?

Dotacja na biuro projektowe z urzędu pracy skierowana jest do osób bezrobotnych, absolwentów KIS i CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

dotacja na biuro projektowe

Aby uzyskać dofinansowanie z PUP musisz spełnić szereg warunków, które znajdziesz w regulaminie. Jeśli nie będziesz ich spełniał, nie możesz ubiegać się o dotację. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać wniosek, sprawdź urzędowe wymagania.

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie, to nie możesz:

 • otrzymać wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • mieć nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych,
 • odmówić bez uzasadnionej przyczyny lub przerwać z własnej winy szkolenia stażu lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • być karanym w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

To część warunków, które musisz spełnić. Pozostałe są opisane w regulaminie i mogą odnosić się do Twojego wieku, okresu zarejestrowania w urzędzie oraz poziomu wykształcenia.

Ile wynosi dotacja na biuro projektowe z urzędu pracy?

Maksymalna dotacja na biuro projektowe może oscylować wokół 6-krotności średniej krajowej. W tej chwili to ok. 31 tys. zł. Weź jednak pod uwagę, że każdy urząd może dowolnie określić maksymalny pułap dofinansowania. W związku z tym kwoty mogą być niższe, np. w przedziale 15-28 tys. zł.

Porada

Dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz maksymalnie się ubiegać w swoim urzędzie pracy. Jeśli ją przekroczysz, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dotację na biuro projektowe z PUP?

Za dofinansowanie z urzędu pracy możesz kupić niezbędny sprzęt, urządzenia, maszyny, oprogramowanie, materiały/towary. Możesz je również przeznaczyć na zakup materiałów i usług reklamowych, adaptację lokalu, konsultacje prawne.

Pamiętaj o tym, że każdy pośredniak ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych w ramach dofinansowania oraz tych, których nie możesz sfinansować z dotacji. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji.

Dofinansowania z PUP najczęściej nie możesz przeznaczyć na:

 • samochód,
 • kasę fiskalną,
 • kursy i szkolenia,
 • zakupy w ramach leasingu,
 • akcje i obligacje,
 • zakup nieruchomości.

Ponadto dotacja na biuro projektowe nie może być przeznaczona na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności (ZUS, podatki, czynsz, pensje etc.), pokrycie kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy. Nie możesz również kupić sprzętu, do którego obsługi wymagane są specjalistyczne uprawnienia, jeśli ich nie posiadasz.

dotacja na biuro projektowe

Pamiętaj również o progach procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać min. 50% dotacji, na materiały/towar do 30%, na reklamę nie więcej niż 10% i tyle samo na adaptację lokalu.

Przykład

Jeżeli wnioskujesz o 16 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać minimum 8 tys. zł, na towar lub materiały 4800 zł, na reklamę 1600 zł i tyle samo na adaptację lokalu.

Dodatkowo zwróć uwagę, że każdy wydatek musi być ściśle związany z profilem Twojej działalności i szczegółowo uzasadniony. Musisz wskazać we wniosku, z jakiego powodu decydujesz się na taki zakup i w jaki sposób wykorzystasz go w swojej działalności.

Dotacja na biuro projektowe może być przeznaczona na zakup:

 • sprzętu (komputer, monitor, urządzenie wielofunkcyjne, tablet graficzny),
 • oprogramowania (specjalistyczne oprogramowanie do projektowania),
 • materiałów i usług reklamowych (strona www, wizytówki, teczki ofertowe).

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na biuro projektowe

Dotacja na biuro projektowe a wkład własny

Dotacja na biuro projektowe z PUP bardzo często wymaga posiadania wkładu własnego. Jego wysokość zależy od danego urzędu pracy. Bardzo często jest to np. 20% wnioskowanej kwoty. Czasami im wyższy wkład własny, tym większa liczba punktów.

Porada

Nawet jeśli Twój urząd pracy nie wymaga posiadania wkładu własnego, to i tak warto go zadeklarować. Zwiększa bowiem Twoje szanse na uzyskanie dotacji.
Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Dodatkowo możesz zadeklarować wkład własny rzeczowy. To sprzęt i wyposażenie, które posiadasz i możesz wykorzystać w planowanej działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak o tym, aby nie deklarować rzeczy, które zamierzasz kupić w ramach dotacji.

Czy dotacja na biuro projektowe wymaga zabezpieczenia?

Jeśli interesuje Cię dotacja na biuro projektowe z PUP musisz wybrać formę zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

Przykład

Umowę złamiesz, jeśli:
– wydasz dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
– rozliczysz się po terminie,
– zamkniesz działalność wcześniej niż wynika to z umowy

Proponowanymi przez urząd pracy rodzajami zabezpieczenia są:

 • akt notarialny,
 • zastaw na prawach lub rzeczach,
 • gwarancja bankowa,
 • blokada rachunku,
 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym.

Zwróć uwagę, że nie w każdym urzędzie do wyboru będą wszystkie wyżej wymienione formy. Może zdarzyć się tak, że będziesz mógł zdecydować się na jeden z 2-3 rodzajów zabezpieczenia.

dotacja na biuro projektowe

Zanim zdecydujesz się na konkretne zabezpieczenie dokładnie zweryfikuj, jakie warunki musisz spełnić. To istotne, bo późniejsza zmiana zabezpieczenia może być trudna do przeprowadzenia. Dlatego sprawdź regulamin i zobacz, jakie zobowiązania niosą poszczególne formy zabezpieczenia.

Przykład

Jeśli decydujesz się na akt notarialny, to musisz być właścicielem ruchomości lub nieruchomości o wartości np. 120% wnioskowanej kwoty. Wskazanego majątku nie będziesz mógł sprzedać przez czas trwania umowy.

Dotacja na biuro projektowe z PUP a załączniki do wniosku

Dotacja na biuro projektowe z urzędu pracy wymaga dołączenia do wniosku określonych załączników. Ich lista może różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy. Spis załączników znajdziesz w samym wniosku lub regulaminie.

Do wniosku najczęściej musisz dołączyć: oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, xero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, wyciąg z konta.

Pamiętaj o tym, że brak załączników może spowodować odrzucenie Twojego wniosku. Nie każdy urząd pracy zezwala na ewentualne uzupełnienie braków, dlatego dokładnie sprawdź, czy dołączyłeś wszystkie załączniki.

Porada

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie, to dołącz do wniosku listy intencyjne o współpracy z klientami/dostawcami, referencje z poprzednich miejsc i ewentualne portfolio.

Jak uzyskać dotację na biuro projektowe z urzędu pracy?

Jeśli chcesz, aby na Twoim koncie znalazła się dotacja na biuro projektowe, to opracuj dobry wniosek. Zacznij od wskazania wykształcenia i posiadanych kwalifikacji (np. ukończone szkolenia). Następnie przejdź do opisu doświadczenia zawodowego. Wskaż miejsca pracy, stanowiska oraz zakres obowiązków

W kolejnym etapie opisz swój pomysł na biznes. Napisz, czym zamierzasz się zająć, jakie projekty realizować. Kto będzie Twoim klientem i w jaki sposób będziesz pozyskiwał zamówienia (m.in. strona www, social media, ofertowanie).

Następnie opisz rynek, na którym zamierzasz działać. Posiłkuj się dostępnymi danymi i prognozami. Wskaż swoich konkurentów. Napisz, ile jest podobnych firm w okolicy. Wybierz 3 podobne firmy i scharakteryzuj ich mocne i słabe strony, a następnie wskaż swoje przewagi.

Przygotuj poprawną analizę SWOT, a także wykonalną i realną analizę finansową. Pamiętaj, że nie może być przeszacowana i unikaj błędów rachunkowych.

Dotacja na biuro projektowe – podsumowanie

Dotacja na biuro projektowe z urzędu pracy to kilkanaście tysięcy złotych, które możesz przeznaczyć na start swojej firmy. Dofinansowanie możesz wydać na zakup sprzętu, oprogramowania, reklamę czy adaptację lokalu.

Pamiętaj o konieczności wybrania zabezpieczenia, dołączeniu załączników, a także wkładzie własnym, który zwiększa Twoje szanse na uzyskanie dotacji na otworzenie firmy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na biuro nieruchomości

Jesteś pośrednikiem nieruchomości? Chcesz otworzyć własną agencję i potrzebujesz kapitału na start? Wyjściem z sytuacji może być dotacja na biuro nieruchomości z urzędu pracy. Zobacz, jak uzyskać dofinansowanie z PUP.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na biuro nieruchomości z urzędu pracy?

Dotacja na biuro nieruchomości z PUP przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS i CIS oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Aby uzyskać dofinansowanie z PUP musisz spełniać określone warunki.

dotacja na biuro nieruchomości

Warunki ubiegania się o dotację z urzędu pracy to:

 • nie otrzymałeś wcześniej dofinansowania na rozpoczęcie działalności,
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny i nie przerwałeś z własnej winy szkolenia, stażu lub innej formy pomocy.

To tylko część warunków. Pozostałe są dokładnie opisane w regulaminie. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać wniosek dokładnie sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki. Dodatkowymi warunkami może być Twój wiek, czy okres zarejestrowania w urzędzie jako osoba bezrobotna.

Przykład

Zdarzają się urzędy, w których musisz być zarejestrowany jako osoba bezrobotna miesiąc, 2 lub nawet 3.

Ile wynosi dotacja na biuro nieruchomości z PUP?

Maksymalna dotacja na biuro nieruchomości wynosi 6-krotność średniej krajowej. W tej chwili jest to ok. 31 tys. zł. Zwróć jednak uwagę, że każdy urząd pracy może dowolnie określić jej wysokość.

Z reguły dotacje są znacznie niższe i najczęściej oscylują w granicach 15-27 tys. zł Pamiętaj o tym, że nie możesz wnioskować o wyższą kwotę niż ta określona w Twoim pośredniaku. Jeśli ją przekroczysz, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dotację na biuro nieruchomości?

Dotacja na biuro nieruchomości może być przeznaczona na zakup środków trwałych, materiałów i towarów, oprogramowania, reklamę, adaptację lokalu czy konsultacje prawne.

Weź pod uwagę, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych w ramach dofinansowania oraz tych wykluczonych z dotacji. Co oznacza, że wydatek wykluczony w jednym urzędzie może być akceptowany w innym (np. wydatki na reklamę internetową).

Porada

Zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów, dokładnie sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji.

Najczęściej z dotacji z PUP nie możesz kupić:

 • samochodu,
 • kasy fiskalnej,
 • kursów i szkoleń,
 • nieruchomości,
 • odzieży do własnego użytku,
 • akcji i obligacji.

Ponadto z dofinansowania nie możesz pokryć bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. ZUS, czynsz, pensje, paliwo) oraz kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy.

dotacja na biuro nieruchomości

Kolejną istotną kwestią są progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Co oznacza, że na określoną kategorię zakupów możesz wydatkować określony procent dotacji. Ten podział może wyglądać tak, że na sprzęt musisz wydać ponad 50% dotacji, na towar do 30%, na reklamę 10% i na adaptację lokalu też maksymalnie do 10%.

Przykład

Ubiegasz się o 15 tys. zł. Na sprzęt musisz wydać 8 tys. zł, na towar przeznaczasz 5 tys. zł. Reklama i adaptacja to wydatki po 1 tys. zł.

Zwróć również uwagę na to, aby każdy wydatek był ściśle związany z profilem Twojej działalności oraz niezbędny do jej uruchomienia i późniejszego prowadzenia. Zatem zakup ekspresu do kawy czy narzędzi w tym przypadku mógłby się nie obronić.

Co więcej, każdy wydatek musi być uzasadniony. Im bardziej wyczerpujące uzasadnienie, tym większa szansa na to, że urząd pracy nie zakwestionuje konkretnego zakupu. W uzasadnieniu wskaż, z jakiego powodu decydujesz się na taki zakup i w jaki sposób będziesz go wykorzystywał w swojej firmie.

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na biuro rachunkowe

Dotacja na biuro nieruchomości a zabezpieczenie dofinansowania z PUP

Jeśli interesuje Cię dotacja na biuro nieruchomości, to musisz wybrać formę zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy będzie mógł dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

Przykład

Złamiesz umowę, jeśli:
– wydatkujesz dotację po terminie,
– utrzymasz działalność krócej niż 12 miesięcy,
– rozliczysz się z urzędem po terminie,
– wydatkujesz dotację niezgodnie z zapisami.

Zanim zdecydujesz się na konkretną formę zabezpieczenia dotacji, przeczytaj w regulaminie, jakie warunki musisz spełniać. To o tyle ważne, że późniejsze zmiany wymagają zgody urzędu lub są niemożliwe do przeprowadzenia.

Przykład

Jeśli decydujesz się np. na akt notarialny, to musisz posiadać ruchomości lub nieruchomości o wartości 120% wnioskowanej kwoty. Nie możesz ich sprzedać w czasie trwania umowy.
Procent wartości może być wyższy w zależności od urzędu pracy. Ponadto dłuższy może być również czas

Dostępne formy zabezpieczenia dotacji z PUP to:

 • gwarancja bankowa,
 • blokada konta,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • poręczenie,
 • akt notarialny,
 • zastaw na prawach lub rzeczach.

Zwróć uwagę, że nie w każdym urzędzie będziesz mógł wybierać spośród powyższego zestawu. Bardzo często zdarza się, że dostępne są 2 lub 3 formy zabezpieczenia.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na biuro nieruchomości?

Dotacja na biuro nieruchomości z PUP wymaga dołączenia do wniosku określonych załączników. Ich brak to częsty błąd i może skutkować odrzuceniem wniosku przez urząd. Dlatego dokładnie sprawdź, jakie załączniki musisz dołączyć.

dotacja na biuro nieruchomości

Najczęściej do wniosku dołączasz: oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, kserokopie dyplomu studiów lub świadectwa szkolnego, xero certyfikatów ukończonych szkoleń.

Porada

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse, to do wniosku dołącz listy intencyjne o współpracy z klientami lub dostawcami. Dołącz również referencje z poprzednich miejsc pracy.

Wkład własny a dotacja na biuro nieruchomości

Jeśli chcesz, aby na Twoim koncie pojawiła się dotacja na biuro nieruchomości. Zadeklaruj, że posiadasz wkład własny. Choć nie zawsze jest wymagany, to zawsze warto go zadeklarować, bo wpływa pozytywnie na ocenę wniosku.

Przykład

Bardzo często wymagany wkład własny wynosi 20% wnioskowanej kwoty. Choć zdarzają się urzędy, że im wyższy, tym więcej punktów możesz uzyskać.
Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, wówczas wkład własny powinien wynieść 6 tys. zł.

Wkład własny finansowy deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia. Warto też wspomnieć o wkładzie własnym rzeczowym. To urządzenia czy wyposażenie, które już posiadasz i możesz wykorzystać do prowadzenia swojej firmy. Istotne, aby nie pokrywał się z tym, co chcesz kupić w ramach dotacji.

Jak uzyskać dotację na biuro nieruchomości?

Wszystko zależy od właściwego przygotowania wniosku i Twojego doświadczenia. Im większe doświadczenie w branży, tym większa szansa na dofinasowanie. Dlatego we wniosku dokładnie opisz swoją dotychczasową karierę zawodową. Napisz, gdzie pracowałeś i czym się zajmowałeś.

Następnie opisz posiadane wykształcenie, ukończone kursy i kwalifikacje zarówno te twarde (np. prawo jazdy), jak również miękkie (umiejętności sprzedażowe czy łatwość nawiązywania relacji).

W kolejnym kroku przejdź do opisu swojego pomysłu. Napisz, czym chcesz się zająć, jakie nieruchomości sprzedawać, na jakim rynku działać (lokalnie czy regionalnie).

Przykład

Moim pomysłem na biznes jest założenie agencji nieruchomości. Zamierzam specjalizować się w sprzedaży nowych mieszkań z rynku pierwotnego od deweloperów.
Głównym rynkiem działania będzie miasto oraz ościenne miejscowości.

Kolejny krok to opis Twoich klientów uwzględniając płeć, wiek, wykształcenie, zarobki czy potrzeby. Opisz także, w jaki sposób będziesz się reklamował (np. strona www, social media, reklama na samochodzie). Wskaż, jakie są perspektywy rynku posiłkując się dostępnymi danymi statystycznymi i raportami.

Scharakteryzuj swoich konkurentów. Wybierz 3 rywali i opisz ich mocne oraz słabe strony, a także wskaż metody konkurowania z obecnymi na rynku firmami i Twoje sposoby na wyróżnienie się.

Przykład

Możesz rywalizować lepszą obsługą, dłuższym czasem pracy, dodatkowymi usługami (np. pomocą w zdobyciu kredytu).

Opracuj dobrą analizę SWOT oraz analizę finansową. Pamiętaj, aby była wykonalna i nieprzeszacowana. Opieraj się na realnych danych i wyliczeniach i uważaj na błędy rachunkowe, które mogą zdyskredytować Twój wniosek.

Dotacja na biuro nieruchomości – podsumowanie

Dotacja na biuro nieruchomości z urzędu pracy to najprostsza i najłatwiejsza droga do własnej agencji pośrednictwa nieruchomościami. Możesz ją przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia czy oprogramowania.

Ważne jest, to abyś pamiętał o załącznikach, zabezpieczeniu oraz wkładzie własnym. To zawsze zwiększa Twoje szanse na dofinansowanie.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dofinansowanie z PUP a zawieszenie działalności

Zobacz, jak wygląda dofinansowanie z PUP a zawieszenie działalności. Jeśli ubiegasz się o dotację z urzędu pracy, to sprawdź czy możesz zawiesić działalność.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z PUP?

Dotacje z urzędu pracy przeznaczone są dla osób bezrobotnych, a także absolwentów KIS i CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Jednak aby ubiegać się o dofinansowanie, to musisz spełniać określone warunki. Szczegółowo opisane w regulaminie przyznawania dotacji z PUP.

dofinansowanie z PUP a zawieszenie działalności

Warunki, które musisz spełnić to:

 • nie otrzymałeś wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności,
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie miałeś działalności gospodarczej,
 • nie przerwałeś z własnej winy stażu, szkolenia lub inne propozycji urzędu lub nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu szkoleniu lub innej formie pomocy.

Do tego mogą dojść inne warunki specyficzne dla danego urzędu pracy lub projektu. Może to być np. czas rejestracji w urzędzie (np. miesiąc, aby złożyć wniosek), wiek (do 30-tki lub powyżej 30-tki), a także poziom wykształcenia.

Porada

Zanim zdecydujesz się na dotację, dokładnie sprawdź w regulaminie czy spełniasz warunki oraz zobacz, czy planowana działalność nie jest wykluczona z dofinansowania (np. studio tatuażu, lombard, franczyza, działalność paramedyczna, ezoteryczna, wróżbiarska).

Ile wynosi kwota dotacji z PUP?

Maksymalna poziom dofinansowania z PUP to 6-krotność średniej krajowej, czyli 31 tys. zł. Pamiętaj jednak, że każdy pośredniak może dowolnie określić wysokość dotacji. Bardzo często są one niższe i oscylują w granicach 15-27 tys. zł.

Zwróć uwagę, że nie możesz przekroczyć kwoty dotacji w Twoim urzędzie. Jeśli ją przekroczysz, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Jak przebiega proces ubiegania się o dofinansowanie z PUP?

Pierwszym krokiem jest rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Następnie musisz sprawdzić czy Twój pośredniak przyjmuje wnioski o dotację.

Nabory mogą mieć formułę otwartą lub zamkniętą. Konkurs otwarty oznacza, że jest data rozpoczęcia naboru i wnioski można składać aż do wyczerpania puli środków. Z kolei nabór zamknięty oznacza, że wnioski można składać w wyznaczonym terminie (np. 10.02.-17.02.).

Porada

W przypadku naborów otwartych im szybciej złożysz wniosek, tym masz większą szansę na dotację. Dlatego warto składać wniosek na początku naboru.

W kolejnym kroku musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami. Następnie urząd pracy weryfikuje wniosek formalnie i merytorycznie. Jeśli popełnisz błąd formalny, to wniosek może zostać odrzucony.

Przykład

Najczęściej popełniane błędy formalne to:
– brak podpisów,
– błędy w wyliczeniach,
– niewłaściwe przygotowana lista wydatków z dotacji,
– wniosek złożony na nieaktualnym wzorze,
– przekroczona kwota dofinansowania.

Jeśli ocena formalna i merytoryczna przejdzie pomyślnie, to możesz liczyć na dofinansowanie. Urząd pracy wyznacza termin podpisania umowy, a dopiero potem przelewa przyznane środki. Zwróć uwagę na to, że musisz wybrać określoną formę zabezpieczenia dotacji.

dofinansowanie z PUP a zawieszenie działalności

Dopiero po wpływie dotacji na konto, możesz zarejestrować działalność i wydatkować dofinansowanie zgodnie z zapisami umowy. Kolejny krok to rozliczenie dotacji i przedstawienie urzędowi pracy dokumentów księgowych potwierdzających wydatkowanie środków.

Firmę musisz utrzymać przez 12 miesięcy. Po tym okresie ostatecznie rozliczasz się z urzędem pracy. Musisz dostarczyć zaświadczenia z ZUS-u i urzędu skarbowego (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych).

Dofinansowanie z PUP a zawieszenie działalności, kiedy ubiegasz się o dotację na start

Dofinansowanie z PUP a zawieszenie działalności nie jest możliwe. Nie możesz ubiegać się o dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności. Jeśli Twoja poprzednia firma jest aktualnie zawieszona.

W przypadku zawieszenia działalności możesz zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Jednak nie możesz złożyć wniosku o dotację na otwarcie firmy. Dopiero jak zamkniesz swoją poprzednią działalność, dopiero możesz ubiegać się o dofinansowanie.

Zwróć uwagę, że od jej zamknięcia często musi minąć określony czas. Dodatkowo jeśli będziesz chciał założyć tożsamą działalność z działalnością, którą zamknąłeś. To od jej zamknięcia często musi upłynąć 24 miesiące.

Dofinansowanie z PUP a zawieszenie działalności po uzyskaniu dotacji

Nieco inaczej sytuacja wygląda, jeśli uzyskałeś dotację na rozpoczęcie działalności. Dofinansowanie z PUP a zawieszenie działalności po uzyskaniu dotacji jest możliwe. Jednak w określonych przypadkach.

dofinansowanie z PUP a zawieszenie działalności

Ze względu na zmianę rozporządzenia dotyczącego przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zmieniły się również warunki. W aktualnej wersji przepisów. Jeśli uzyskasz dotację i nastąpią obostrzenia związane z pandemią, to wówczas będziesz mógł zawiesić działalność, jednak nie dłużej niż na 6 miesięcy.

Takiej możliwości nie miały osoby, które wcześniej ubiegały się o dofinansowanie z PUP. Wówczas w czasie trwania umowy z urzędem pracy nie można było zawiesić działalności.

Dofinansowanie z PUP a zawieszenie działalności – podsumowanie

Dofinansowanie z PUP a zawieszenie działalności jest i nie jest możliwe. Zależy od konkretnej sytuacji. Jeśli ubiegasz się o dotację na rozpoczęcie działalności, to nie możesz posiadać zawieszonej działalności.

Nieco inaczej wygląda to, jeśli uzyskałeś dotację z PUP. Wówczas pod pewnymi warunkami w czasie trwania umowy z urzędem pracy możesz zawiesić działalność. Pamiętaj jednak, że tylko na określony czas.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na minikoparkę

Planujesz świadczyć usługi ziemne? Brakuje Ci kapitału na zakup sprzętu? Sprawdź, ile wynosi dotacja na minikoparkę i jak możesz ją zdobyć.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na minikoparkę?

Najprościej i najszybciej taką dotację uzyskasz z urzędu pracy. Aby ubiegać się o dofinansowanie z PUP musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w konkretnym pośredniaku.

dotacja na minikoparkę

Dodatkowo musisz spełniać określone warunki:

 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie otrzymałeś wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności,
 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie miałeś działalności gospodarczej,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny i nie przerwałeś z własnej winy szkolenia, stażu lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd.

Ile wynosi dotacja na minikoparkę?

Dotacja na minikoparkę z urzędu pracy wynosi maksymalnie 6-krotność średniej krajowej (około 31 tys. zł). Zauważ jednak, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny poziom dofinansowania.

Z reguły oznacza to, że dotacje są znacznie niższe. Najczęściej oscylują w granicach 15-27 tys. zł.

Porada

Dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz się ubiegać. Pamiętaj, że jeśli przekroczysz kwotę dofinansowania, to urząd pracy odrzuci Twój wniosek.

Dotacja na minikoparkę a wkład własny

Jeśli interesuje Cię dotacja na minikoparkę przemyśl kwestię wkładu własnego. To środki finansowe i rzeczowe, które posiadasz i które możesz przeznaczyć do uruchomienia planowanej firmy. Zwróć uwagę, że wiele urzędów pracy wymaga posiadania finansowego wkładu własnego. Jego wysokość może być różna i zależy od danego pośredniaka.

Porada

Nawet jeżeli Twój urząd pracy nie wymaga posiadania wkładu własnego i tak warto go zadeklarować. Zwiększa bowiem szanse na uzyskanie dofinansowania z PUP.

Wysokość finansowego wkładu własnego może wynosić np. 20% wnioskowanej kwoty. Może również być tak, że im większe środki własne zadeklarujesz, tym większą liczbę punktów w tej kategorii oceny wniosku uzyskasz. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia o wysokości posiadanych środków.

Przykład

Jeżeli ubiegasz się o 20 tys. zł, to przy założeniu, że wkład własny musi wynosić 20% wnioskowanej kwoty. To musisz zadeklarować, że posiadasz 4 tys. zł.

Z kolei jeśli chodzi o wkład własny rzeczowy, to posiadany przez Ciebie sprzęt i wyposażenie, które chcesz wykorzystać w planowanej działalności. Może to być np. komputer, drukarka, jakieś narzędzia. To także przemawia na Twoją korzyść.

Jakie zabezpieczenie dotacji na minikoparkę?

Dotacja na minikoparkę wymaga wyboru określonej formy zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

Przykład

Umowę o dofinansowanie z urzędem złamiesz jeśli:
– utrzymasz firmę krócej niż 12 miesięcy,
– zawiesisz ją w trakcie trwania umowy,
– podejmiesz zatrudnienie,
– rozliczysz dotację po terminie,
– wydatkujesz dotację niezgodnie z przeznaczeniem.

dotacja na minikoparkę

Co do zasady dostępne rodzaje zabezpieczenia dofinansowania to:

 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • akt notarialny,
 • blokada konta,
 • gwarancja bankowa,
 • zastaw na prawach lub rzeczach.

Zwróć uwagę, że nie w każdym urzędzie pracy każda z powyższych form będzie dostępna. Może być tak, że wybór będzie ograniczony do 2-3 rodzajów. Zazwyczaj preferowaną formą zabezpieczenia jest poręczenie lub weksel z poręczeniem wekslowym.

Poznaj inne formy zabezpieczenia dofinansowania z urzędu pracy.

Zanim zdecydujesz się na konkretną formę zabezpieczenia dofinansowania, sprawdź, jakie warunki musisz spełniać. To istotne, ponieważ późniejsza zmiana zabezpieczenia może być niemożliwa.

Przykład

Jeśli wybierzesz poręczenie, to najczęściej musisz wskazać 2 poręczycieli. Muszą oni spełniać określone warunki. Najlepiej jeśli są zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony, posiadają odpowiednie zarobki, nie przekroczyli określonego wieku (np. 70 lat).

Załączniki do wniosku o dotację na minikoparkę

Dotacja na minikoparkę wiąże się ze złożeniem wniosku oraz określonych załączników. Ich lista może różnić się w zależności od konkretnego urzędu pracy.

Najczęściej do wniosku musisz dołączyć:

 • oświadczenia,
 • formularz o pomocy de minimis,
 • kserokopię świadectwa szkolnego lub dyplomu studiów,
 • xero certyfikatów ukończonych szkoleń,
 • xerokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu,
 • wyciąg z konta.

Pamiętaj, ze brak załączników może być poważnym błędem i spowodować odrzucenie Twojego wniosku. Dlatego dokładnie sprawdź, jakie załączniki musisz dołączyć do wniosku i przed jego złożeniem sprawdź kompletność całej dokumentacji.

Porada

Jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse na dotację z PUP, dołącz do wniosku referencje z poprzednich miejsc pracy, a także listy intencyjne o współpracy.
To porozumienia z przyszłymi klientami lub dostawcami, które wpłyną pozytywnie na ocenę Twojego wniosku.

Jak uzyskać dotację na minikoparkę?

Dotacja na minikoparkę wymaga przygotowania dobrego wniosku. Opisz swoje kwalifikacje i doświadczenie. Wspomnij o ukończonych szkolenia i uprawnieniach zawodowych. Napisz, gdzie dotychczas pracowałeś i jakie obowiązki do Ciebie należały.

dotacja na minikoparkę

Następnie przejdź do charakterystyki działalności. Scharakteryzuj, jakie usługi będziesz świadczył i kto będzie Twoim klientem. Napisz, w jaki sposób będzie się reklamował (np. strona www, ulotki, baner, ogłoszenia lokalne).

Przykład

Podstawowymi usługami, jakie będą świadczone w początkowym okresie działania są:
·        wykopy pod przyłącza prądu, wody i gazu,
·        przygotowanie fundamentów,
·        drenaże, odwodnienia,
·        niwelacja terenu;
·        szamba;
·        oczka wodne, baseny;
·        przydomowe oczyszczalnie ścieków,
·        inne.

Oferta firmy skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak również klientów biznesowych czy instytucjonalnych.
Odbiorcy indywidualni to przede wszystkim osoby budujące domy lub instalujące przydomowe oczyszczalnie ścieków. To także osoby posiadające działki i ogrody i planujące przeprowadzenie prac związanych z ich drenażem lub posadowieniem oczka wodnego.

Opisz rynek, na którym zamierzasz działać. Skorzystaj z dostępnych danych rynkowych (raporty, analizy, dane statystyczne). Napisz, ile wart jest rynek, jak się rozwija, jakie są prognozy. Wskaż 3 potencjalnych konkurentów, scharakteryzuj ich mocne i słabe strony oraz wskaż własne przewagi (np. terminowość, niższe ceny, szersza reklama).

Opracuj dobrą i wykonalną analizę finansową. Pamiętaj, że nie może być przeszacowana. Następnie przygotuj analizę SWOT. Dołącz listę zakupów, na której widnieć będzie minikoparka i załączniki.

Dotacja na minikoparkę – podsumowanie

Dotacja na minikoparkę może wynieść maksymalnie 31 tys. zł. Pamiętaj jednak, że kwota w Twoim pośredniaku może być niższa. Zwróć uwagę, aby dobrze przygotować wniosek, dołączyć załączniki, a także wybrać formę zabezpieczenia.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacje na założenie firmy dla młodych matek

Planujesz wrócić na rynek pracy? Pracodawcy niechętnie patrzą na to, że masz dziecko? Otwórz swój biznes i zacznij zarabiać. Zobacz, jakie dotacje na założenie firmy dla młodych matek są do zgarnięcia.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Skąd dotacje na założenie firmy dla młodych matek?

Jest kilka opcji dofinansowania, z których możesz skorzystać. Sporo zależy od tego, skąd jesteś i jaki masz status na rynku pracy. To w dużej mierze będzie determinowało, z jakich możliwości możesz skorzystać.

dotacje na założenie firmy dla młodych matek

Dotacje na założenie firmy dla młodych matek mogą pochodzić ze środków:

Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać w poszczególnych formach wsparcia, ile wynosi dofinansowanie i na co możesz je przeznaczyć.

Porada

Pamiętaj, że nie możesz korzystać jednocześnie z dwóch różnych źródeł finansowania działalności. Co oznacza, że musisz zdecydować się na jedną z powyższych opcji.

Jakie dotacje na założenie firmy dla młodych matek z urzędu pracy?

Kto może ubiegać się o dotacje na założenie firmy dla młodych matek z urzędu pracy?

Dotacje na założenie firmy dla młodych matek z urzędu pracy mogą uzyskać osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

Aby ubiegać się o dofinansowanie musisz spełniać określone warunki:

 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie miałaś działalności gospodarczej,
 • nie przerwałaś z własnej winy szkolenia, stażu lub innej formy aktywności zaoferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłaś karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie odmówiłaś bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie pomocy,
 • nie otrzymałaś wcześniej dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do tego mogą dojść też innej specyficzne dla danego urzędu pracy warunki. Może to być np. konieczność zarejestrowania w urzędzie określony czas (np. 3 miesiące). Znaczenie może mieć również Twój wiek, bo w projektach mogą brać udział albo osoby do 30-tki, albo powyżej 30-tki.

Ile wynoszą dotacje na założenie firmy dla młodych matek z PUP?

Maksymalna kwota dotacji z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli około 30 tys. zł. Niestety, w niewielu przypadkach o taką kwotę będziesz mogła się ubiegać. Z reguły dotacje na założenie firmy dla młodych matek z PUP są znacznie niższe.

dotacje na założenie firmy dla młodych matek

Wynika to stąd, że każdy urząd pracy ma swoją własną maksymalną kwotę dofinansowania. Może się wahać w granicach 15-27 tys. zł. Najczęściej dotacje wynoszą 20-25 tys. zł.

Porada

Zwróć uwagę, aby dokładnie sprawdzić, o jaką kwotę możesz ubiegać się w swoim urzędzie pracy. Jeśli przekroczysz maksymalną kwotę, to urząd pracy odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dotacje na założenie firmy dla młodych matek z urzędu pracy?

Dotację z urzędu pracy możesz przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych (maszyn, urządzeń, wyposażenia),
 • oprogramowania,
 • materiałów i towarów (np. surowce do produkcji lub towar do dalszej odsprzedaży),
 • materiałów reklamowych (strona www, ulotki, baner),
 • adaptację lokalu (remont),
 • konsultacje prawne.

Pamiętaj jednak, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog wydatków, które możesz sfinansować oraz tych, które z dotacji są wykluczone.

Przykład

W wielu urzędach pracy z dotacji nie możesz kupić: samochodu, kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, nieruchomości, akcji i obligacji, odzieży.
Nie sfinansujesz również bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. ZUS, czynsz), kosztów przesyłki lub transportu zakupionych rzeczy.

Kolejną kwestią są progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na środki trwałe musisz przeznaczyć minimum 50% dotacji, na reklamę zaledwie 10%, a na towar do 50% dofinansowania.

Nie zapomnij, że każdy planowany wydatek musi być ściśle związany z profilem przyszłej działalności. Zatem musi być konieczny do jej uruchomienia i późniejszego prowadzenia.

Przykład

Planujesz założyć sklep internetowy i kupić w ramach dofinansowania stronę www z modułem sklepu. Możesz napisać, że strona jest niezbędna do prowadzenia działalności, prezentowania produktów, ich dalszej sprzedaży.

Jak uzyskać dotacje na założenie firmy dla młodych matek z PUP?

Po pierwsze, szczegółowo opisz swój pomysł na biznes. Napisz, czym chcesz się zająć, jakie usługi lub produkty sprzedawać. Następnie wskaż, kto będzie Twoim klientem. Określi płeć, wiek, zarobki, lokalizację. Napisz, jakie są oczekiwania klientów i w jaki sposób utrzymasz stałych klientów.

Przykład

Jeśli zamierzasz założyć gabinet kosmetyczny, to klientów możesz utrzymać dzięki:
– Wysokiej jakości obsługi, 
– Bliskim relacjom,  
– Przystępnym cenom,  
– Szerokim działaniom reklamowym,  
– Programowi lojalnościowemu. 

Następnie opisz swój sposób reklamy. Może to być reklama online i offline (np. strona www, ulotki, social media, banery, ogłoszenia). Opisz też lokalny rynek, na którym zamierzasz działać. Wymień swoich konkurentów i wskaż 3-5 podobnych firm, a następnie opisz mocne i słabe strony swoich rywali.

Przykład

Konkurencję możesz przeanalizować pod względem: ceny, oferty, jakości, reklamy.
Mocną stroną może być szeroka oferta, atrakcyjne ceny i okresowe promocje, a także np. galerie realizacji.
Słabe strony konkurentów to m.in. ograniczona reklama, brak opinii klientów, brak standardów obsługi klientów.

Przygotuj analizę finansową oraz analizę SWOT. Zwróć uwagę, aby analiza finansowa była rzetelna, wykonalna i nieprzeszacowana. Z kolei w analizie SWOT nie pomyl mocnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami. Mocne i słabe strony to Twoje wewnętrzne zasoby. Jeśli chodzi o szanse i zagrożenia, to czynniki zewnętrzne.

Jakie dotacje na założenie firmy dla młodych matek z Unii Europejskiej?

Kto może ubiegać się o dotacje na założenie firmy dla młodych matek z Unii Europejskiej?

Dotacje na założenie firmy dla młodych matek z Unii Europejskiej skierowane są do osób:

 • biernych zawodowo,
 • bezrobotnych,
 • reemigrantów, czyli Polaków, którzy przebywali za granicą przez co najmniej 6 miesięcy bez przerwy,
 • imigrantów,
 • odchodzących z rolnictwa i ich rodzin,
 • tzw. ubogich pracujących – gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej,
 • zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
 • osób z niepełnosprawnościami.

Ile wynosi dofinansowanie na założenie firmy dla młodych matek z UE?

Dotacje z Unii Europejskiej to podobne kwoty do dofinansowania z PUP. Z reguły wahają się w przedziale 23-27 tys. zł. Plusem tych środków jest tak zwane wsparcie pomostowe.

dotacje na założenie firmy dla młodych matek

To dodatkowe pieniądze, które otrzymujesz przez 6 lub 12 miesięcy w wysokości około 2 tys. zł. Możesz je przeznaczyć na bieżące koszty prowadzenia firmy (np. opłaty czynszu, ZUS-u, zakup paliwa).

Na co można przeznaczyć dotacje na założenie firmy dla młodych matek z UE?

Dofinansowanie na założenie firmy dla młodych matek z UE możesz przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, narzędzi, oprogramowanie reklamę. Możesz wydać ją również na adaptację lokalu, zakup towarów i materiałów, a także bardzo często zakup samochodu.

Z dofinansowania unijnego nie możesz kupić kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, nieruchomości, akcji czy obligacji. Zwróć uwagę, że katalog wykluczeń jest szerszy i w dużej mierze pokrywa się z tym, czego nie możesz kupić z dotacji PUP.

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie firmy dla młodych matek z Unii Europejskiej?

Tu procedura jest nieco bardziej rozbudowana i skomplikowana niż w przypadku dotacji z urzędu pracy. Nie wystarczy samo złożenie wniosku. Te dotacje przyznawane są w specjalnych projektach. Zatem pierwszym krokiem jest znalezienie właśnie takiego projektu. Za te środki co do zasady odpowiadają wojewódzkie urzędy pracy i to one powinny mieć informacje, jakie instytucje realizują projekty.

Jeśli znajdziesz już projekt, to musisz złożyć formularz rekrutacyjny. To uproszczona wersja biznesplanu i wstępny zarys Twojego pomysłu. Po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej oraz rozmowie kwalifikacyjnej, bierzesz udział w cyklu szkoleń.

Porada

Weź pod uwagę, że cały proces ubiegania się o dotację z UE jest dłuższy niż w przypadku urzędu pracy. Może potrwać kilka miesięcy.

Szkolenia dotyczą księgowości, prowadzenia firmy, marketingu, biznesplanu. Po ich zakończeniu składasz wniosek. Ponownie ocenia się go formalnie i merytorycznie. Jeśli wniosek uzyska pozytywne oceny, to uzyskujesz dotację.

Jakie dotacje na założenie firmy dla młodych matek z lokalnych grup działania?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na założenie firmy dla młodych matek z lokalnych grup działania?

Dotacje na założenie firmy dla młodych matek z lokalnych grup działania (LGD) skierowane są do osób bezrobotnych, jak również pracujących. Aby uzyskać takie dofinansowanie musisz spełniać określone warunki:

 • mieszkasz w gminie wchodzącej w skład działania LGD, wsi i miast do 20 tys. mieszkańców,
 • projekt realizujesz na tym terenie,
 • stworzysz miejsce pracy,
 • nie masz ubezpieczenia w KRUS-ie.

Ponadto w grę mogą wchodzić warunki specyficzne dla Twojej lokalnej grupy działania.

Ile wynoszą dotacje na założenie firmy dla młodych matek z LGD?

Dofinansowanie w ramach LGD jest najwyższe z omawianych w artykule źródeł finansowania działalności. Dotacje na założenie firmy dla młodych matek z LGD mogą wynosić od 50 do nawet 100 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotacje na założenie firmy dla młodych matek z lokalnych grup działania?

Dotację z lokalnych grup działania możesz przeznaczyć na zakup:

 • środków trwałych (sprzęt, maszyny, urządzenia, narzędzia),
 • adaptację lokalu,
 • reklamę firmy.

Jak uzyskać dofinansowanie na założenie firmy dla młodych matek z LGD?

To najbardziej skomplikowana dotacja z omawianych. Dokumentacja jest bardzo rozbudowana i zawiera szereg załączników.

dotacje na założenie firmy dla młodych matek

Ponadto zwróć uwagę, że musisz osiągnąć min. 30% określonych w biznesplanie wartości przychodów, w przypadku pierwszego roku działalności, licząc od dnia otrzymania drugiej raty. Chodzi zarówno o ilościowe, jak również wartościowe ujęcie.

Wypełniony wniosek składasz we właściwym LGD. Następnie weryfikuje się ją formalnie i merytorycznie i przesyła do urzędu marszałkowskiego. Warto podkreślić, że cały proces od złożenia wniosku do wypłaty środków może zająć nawet kilka miesięcy. Znacznie dłużej niż w obu poprzednich przypadkach.

Dotacje na założenie firmy dla młodych matek – podsumowanie

Dotacje mogą pochodzić z kilku źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej lub lokalnych grup działania. Pamiętaj, że równocześnie nie możesz korzystać z wszystkich źródeł. Musisz zdecydować się na konkretną opcję.

Każdy rodzaj dofinansowania różni się warunkami, kwotą i jej przeznaczeniem. Dlatego zanim zdecydujesz się na daną dotację sprawdź, czy spełniasz warunki dofinansowania, a także oszacuj swoje potrzeby inwestycyjne.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share