Dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych

Naprawiasz kosiarki? Chcesz założyć swoją firmę i potrzebujesz środków na start? Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie możesz ubiegać się o dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych, to masz kilka sposobności. Miej jednak na uwadze, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Co wiąże się z tym, że musisz wybrać jedną z możliwości.

dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych

Pieniądze na uruchomienie działalności możesz uzyskać z:

 • urzędu pracy,
 • Unii Europejskiej,
 • PFRON,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotację na serwis maszyn ogrodniczych z PUP?

Zarejestrowałeś się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Jesteś może opiekunem osoby z niepełnosprawnościami lub absolwentem KIS lub CIS? Jeżeli tak, to możesz uzyskać dotacje z PUP.

Pamiętaj, że sama rejestracja to nie wszystko. Musisz dodatkowo spełniać określone zasady, które znajdują się w regulaminie Twojego urzędu pracy. Dlatego w pierwszej kolejności musisz się z nim dokładnie zapoznać.

Sprawdź, czy spełniasz poniższe warunki:

 • nie przerwałeś z własnej winy udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz mieć firmy,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, stażu, realizacji IPD lub innej formy pomocy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • wcześniej nie złożyłeś wniosku o dotację u innego starosty,
 • nie uzyskałeś do tej pory dofinansowania na uruchomienie firmy,
 • jeżeli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie masz z tego tytułu zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego,
 • aktualnie nie masz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Powyżej znajdziesz najważniejsze warunki, które musisz spełniać. Pozostałe opisane są w regulaminie przyznawania dofinansowania. Miej na względzie, że jeśli nie będziesz spełniać chociaż jednego z warunków, nie możesz ubiegać się o dofinansowanie.

Ile wynosi dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z urzędu pracy?

Dotacja na firmę serwisują sprzęt ogrodniczy z PUP nie może być wyższa od 6- krotności średniej pensji. Obecnie ta kwota wynosi około 42 tys. zł. Pamiętaj, że każdy urząd pracy ma pełną dowolność w określeniu maksymalnej kwoty dotacji.

Wynika to z tego, że z reguły jest ona niższa niż kwota przewidziana ustawą. Dość często dofinansowanie z urzędu pracy mieści się w granicach 20-30 tys. zł.

Porada

Jeśli Twój urząd pracy określa, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz ubiegać się o więcej (np. 28 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już na etapie oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dotację na serwis maszyn ogrodniczych z PUP?

Lista wydatków z dotacji z urzędu pracy jest dość rozbudowana. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. Ponadto w sporej części urzędów pracy w ramach dotacji sfinansujesz też koszty remontu oraz doradztwa i konsultacji prawnych.

Zanim zaczniesz przygotowywać listę wydatków, miej na uwadze kilka najważniejszych spraw. Po pierwsze, wnikliwie sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji. Najczęściej dofinansowania nie będziesz mógł przeznaczyć na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych

Co więcej, dofinansowania nie będziesz mógł przeznaczyć również na pokrycie bieżących kosztów działania firmy oraz kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dotacji przedmiotów.

Następną zasadą są progi procentowe pomiędzy konkretnymi kategoriami wydatków. Co wiąże się np. z tym, że będziesz musiał na sprzęt przeznaczyć min. 50% dotacji, na materiały/towary nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz przeznaczyć więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz przeznaczyć nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych możesz przeznaczyć na:

 • laptop,
 • nitownicę do łańcuchów,
 • uchwyt do ostrzenia łańcuchów,
 • zestaw kluczy i śrubokrętów,
 • pompka do odsysania oleju,
 • blokada tłoka,
 • przyrząd do gaźników,
 • przyrząd do prostowania wałów korbowych,
 • urządzenie wielofunkcyjne,
 • biurko,
 • fotel biurowy,
 • telefon,
 • reklamę (strona www, ulotki, wizytówki),
 • adaptację lokalu.

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na serwis maszyn ogrodniczych

Jak uzyskać dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z urzędu pracy?

Myślisz o dotacji z PUP? Jeżeli tak, to w najpierw zarejestruj się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Następnie przygotuj i złóż wniosek o dofinansowanie. Miej na względzie, że urząd przyjmuje wnioski w naborach otwartych i zamkniętych. Zazwyczaj ich ocena trwa najczęściej 30 dni.

Jeśli otrzymasz pozytywną ocenę, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. blokada konta) i czekasz na przelew środków z urzędu pracy. Dopiero po wpływie dotacji na Twoje konto, możesz rejestrować działalność gospodarczą.

Po założeniu firmy możesz dokonać zakupów z dofinansowania. Później rozliczasz je w konkretnym terminie określonym w umowie. W czasie trwania umowy o dofinansowanie na zakład kamieniarski możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy składasz w pośredniaku określone zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Końcowo się rozliczasz i rozwiązujesz umowę z urzędem pracy.

Dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotację na serwis maszyn ogrodniczych z UE?

O unijne dotacje na serwis maszyn ogrodniczych mogą ubiegać się osoby bezrobotne, bierne zawodowo, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dotacja na serwis maszyn ogrodniczych z Unii Europejskiej?

Wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej zależy od konkretnego projektu. Bierze się to stąd, że te dotacje są rozdzielane w ramach określonych projektów szkoleniowo-doradczych. Suma dofinansowania średnio mieści się w granicach 23-27 tys. zł.

Pamiętaj, że poza samą kwotą dotacji, możesz uzyskać też tak zwane wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy. Średnio waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z UE?

Dotację na serwis sprzętu ogrodniczego możesz wydatkować na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie z UE możesz uzyskać, jeśli zakwalifikujesz się do określonego projektu. Przede wszystkim, musisz znaleźć konkretny projekt doradczo-szkoleniowy. Zarządzają nimi wojewódzkie urzędy pracy.

W następnym etapie składasz formularz rekrutacyjny. To najczęściej skrócona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja ocenia pod kątem formalnym i merytorycznym. Kolejny krok to rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

Jeżeli wszystkie etapy przejdą pomyślnie, a Ty uzyskasz odpowiednią liczbę punktów. Bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Finalny etap to ponowna ocena formalna i merytoryczna. Jeżeli otrzymasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dotację z UE.

Dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z PFRON?

O dotację z PFRON mogą wnioskować osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na serwis maszyn ogrodniczych z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON nie może przekroczyć poziomu 6 lub 15- krotności średniej pensji. Jeśli określisz we wniosku, że firmę będziesz później prowadził przez 12 miesięcy. To w takiej sytuacji możesz maksymalnie liczyć na nie więcej niż 6-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 42 tys. zł).

dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych

Natomiast jeżeli wskażesz we wniosku, że działalność gospodarczą będziesz prowadził później przez 24 miesiące. To wówczas możesz otrzymać maksymalnie o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 100 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z PFRON?

Dotacja na serwis maszyn ogrodniczych z PFRON może być przeznaczona na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Kolejny krok to złożenie wniosku. Pamiętaj, że urząd pracy ocenia go w czasie 30 dni.

Jeżeli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, to jesteś zapraszany do negocjacji, które wpłyną na ostateczny kształt umowy o dofinansowanie.

Negocjujesz takie sprawy jak: suma dofinansowania, rodzaj zabezpieczenia, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, zarejestrowanie działalności, wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania.

Dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z BGK?

Dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z BGK to forma pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O pożyczkę mogą wnioskować?

 • osoby bezrobotne,
 • opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
 • absolwenci do 4 lat od ukończenia studiów lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • studentów ostatniego roku I lub II stopnia studiów.

Ile wynosi dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Wysokość wspomnianej pożyczki nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z BGK?

Pożyczkę na serwis sprzętu ogrodniczego z BGK możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą firmę. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę na serwis rowerowy.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o dofinansowanie na serwis rowerowy i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych – podsumowanie

Świetnie wiesz już, gdzie możesz uzyskać dofinansowanie na serwis maszyn ogrodniczych. Pieniądze na start firmy mogą pochodzić z urzędu pracy, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego bądź PFRON-u. Miej tylko na uwadze, że nie możesz ich łączyć w ramach jednego projektu. Co wiąże się z tym, że musisz wybrać jedną z prezentowanych możliwości.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dofinansowanie na serwis pomp ciepła

Serwisujesz pompy ciepła? Chcesz założyć swoją firmę i potrzebujesz środków na start? Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie na serwis pomp ciepła.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie na serwis pomp ciepła?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie możesz ubiegać się o dofinansowanie na serwis pomp ciepła, to masz kilka sposobności. Miej jednak na uwadze, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Co wiąże się z tym, że musisz wybrać jedną z możliwości.

dofinansowanie na serwis pomp ciepła

Pieniądze na uruchomienie działalności możesz uzyskać z:

 • urzędu pracy,
 • Unii Europejskiej,
 • PFRON,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie na serwis pomp ciepła z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotację na serwis pomp ciepła z PUP?

Zarejestrowałeś się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Jesteś może opiekunem osoby z niepełnosprawnościami lub absolwentem KIS lub CIS? Jeżeli tak, to możesz uzyskać dotacje z PUP.

Pamiętaj, że sama rejestracja to nie wszystko. Musisz dodatkowo spełniać określone zasady, które znajdują się w regulaminie Twojego urzędu pracy. Dlatego w pierwszej kolejności musisz się z nim dokładnie zapoznać.

Sprawdź, czy spełniasz poniższe warunki:

 • nie przerwałeś z własnej winy udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz mieć firmy,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, stażu, realizacji IPD lub innej formy pomocy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • wcześniej nie złożyłeś wniosku o dotację u innego starosty,
 • nie uzyskałeś do tej pory dofinansowania na uruchomienie firmy,
 • jeżeli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie masz z tego tytułu zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego,
 • aktualnie nie masz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Powyżej znajdziesz najważniejsze warunki, które musisz spełniać. Pozostałe opisane są w regulaminie przyznawania dofinansowania. Miej na względzie, że jeśli nie będziesz spełniać chociaż jednego z warunków, nie możesz ubiegać się o dofinansowanie.

Ile wynosi dofinansowanie na serwis pomp ciepła z urzędu pracy?

Dotacja na serwis pomp ciepła z PUP nie może być wyższa od 6- krotności średniej pensji. Obecnie ta kwota wynosi około 42 tys. zł. Pamiętaj, że każdy urząd pracy ma pełną dowolność w określeniu maksymalnej kwoty dotacji.

Wynika to z tego, że z reguły jest ona niższa niż kwota przewidziana ustawą. Dość często dofinansowanie z urzędu pracy mieści się w granicach 20-30 tys. zł.

Porada

Jeśli Twój urząd pracy określa, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz ubiegać się o więcej (np. 28 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już na etapie oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dotację na serwis pomp ciepła z PUP?

Lista wydatków z dotacji z urzędu pracy jest dość rozbudowana. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. Ponadto w sporej części urzędów pracy w ramach dotacji sfinansujesz też koszty remontu oraz doradztwa i konsultacji prawnych.

Zanim zaczniesz przygotowywać listę wydatków, miej na uwadze kilka najważniejszych spraw. Po pierwsze, wnikliwie sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji. Najczęściej dofinansowania nie będziesz mógł przeznaczyć na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

dofinansowanie na serwis pomp ciepła

Co więcej, dofinansowania nie będziesz mógł przeznaczyć również na pokrycie bieżących kosztów działania firmy oraz kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dotacji przedmiotów.

Następną zasadą są progi procentowe pomiędzy konkretnymi kategoriami wydatków. Co wiąże się np. z tym, że będziesz musiał na sprzęt przeznaczyć min. 50% dotacji, na materiały/towary nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz przeznaczyć więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz przeznaczyć nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Dofinansowanie na serwis pomp ciepła możesz przeznaczyć na:

 • Pompę próżniową,
 • Stację do odzysku czynnika chłodniczego,
 • Butlę dwuzaworową do odzysku czynnika,
 • Manometr,
 • Wagę elektroniczną,
 • Zestaw do próby ciśnieniowej,
 • Zestaw węży serwisowych + zawór kątowy odcinający,
 • Reklamę (strona www, ulotki, wizytówki),
 • Adaptację lokalu.

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na serwis pomp ciepła

Jak uzyskać dofinansowanie na serwis pomp ciepła z urzędu pracy?

Myślisz o dotacji z PUP? Jeżeli tak, to w najpierw zarejestruj się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Następnie przygotuj i złóż wniosek o dofinansowanie. Miej na względzie, że urząd przyjmuje wnioski w naborach otwartych i zamkniętych. Zazwyczaj ich ocena trwa najczęściej 30 dni.

Jeśli otrzymasz pozytywną ocenę, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. blokada konta) i czekasz na przelew środków z urzędu pracy. Dopiero po wpływie dotacji na Twoje konto, możesz rejestrować działalność gospodarczą.

Po założeniu firmy możesz dokonać zakupów z dofinansowania. Później rozliczasz je w konkretnym terminie określonym w umowie. W czasie trwania umowy o dofinansowanie na zakład kamieniarski możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy składasz w pośredniaku określone zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Końcowo się rozliczasz i rozwiązujesz umowę z urzędem pracy.

Dofinansowanie na serwis pomp ciepła z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotację na serwis pomp ciepła z UE?

O unijne dotacje na serwis pomp ciepła mogą ubiegać się osoby bezrobotne, bierne zawodowo, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dotacja na serwis pomp ciepła z Unii Europejskiej?

Wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej zależy od konkretnego projektu. Bierze się to stąd, że te dotacje są rozdzielane w ramach określonych projektów szkoleniowo-doradczych. Suma dofinansowania średnio mieści się w granicach 23-27 tys. zł.

Pamiętaj, że poza samą kwotą dotacji, możesz uzyskać też tak zwane wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy. Średnio waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na serwis pomp ciepła z UE?

Dotację na serwis pomp ciepła możesz wydatkować na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie na serwis pomp ciepła z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie z UE możesz uzyskać, jeśli zakwalifikujesz się do określonego projektu. Przede wszystkim, musisz znaleźć konkretny projekt doradczo-szkoleniowy. Zarządzają nimi wojewódzkie urzędy pracy.

W następnym etapie składasz formularz rekrutacyjny. To najczęściej skrócona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja ocenia pod kątem formalnym i merytorycznym. Kolejny krok to rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

Jeżeli wszystkie etapy przejdą pomyślnie, a Ty uzyskasz odpowiednią liczbę punktów. Bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Finalny etap to ponowna ocena formalna i merytoryczna. Jeżeli otrzymasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dotację z UE.

Dofinansowanie na serwis pomp ciepła z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na serwis rowerowy z PFRON?

O dotację z PFRON mogą wnioskować osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na serwis pomp ciepła z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON nie może przekroczyć poziomu 6 lub 15- krotności średniej pensji. Jeśli określisz we wniosku, że firmę będziesz później prowadził przez 12 miesięcy. To w takiej sytuacji możesz maksymalnie liczyć na nie więcej niż 6-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 42 tys. zł).

dofinansowanie na serwis pomp ciepła

Natomiast jeżeli wskażesz we wniosku, że działalność gospodarczą będziesz prowadził później przez 24 miesiące. To wówczas możesz otrzymać maksymalnie o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 100 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na serwis pomp ciepła z PFRON?

Dotacja na serwis pomp ciepła z PFRON może być przeznaczona na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na serwis pomp ciepła z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Kolejny krok to złożenie wniosku. Pamiętaj, że urząd pracy ocenia go w czasie 30 dni.

Jeżeli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, to jesteś zapraszany do negocjacji, które wpłyną na ostateczny kształt umowy o dofinansowanie.

Negocjujesz takie sprawy jak: suma dofinansowania, rodzaj zabezpieczenia, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, zarejestrowanie działalności, wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania.

Dofinansowanie na serwis pomp ciepła z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na serwis pomp ciepła z BGK?

Dofinansowanie na serwis pomp ciepła z BGK to forma pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O pożyczkę mogą wnioskować?

 • osoby bezrobotne,
 • opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
 • absolwenci do 4 lat od ukończenia studiów lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • studentów ostatniego roku I lub II stopnia studiów.

Ile wynosi dofinansowanie na serwis pomp ciepła z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Wysokość wspomnianej pożyczki nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na serwis pomp ciepła z BGK?

Pożyczkę na serwis pomp ciepła z BGK możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na serwis pomp ciepła z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą firmę. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę na serwis pomp ciepła.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o dofinansowanie na serwis pomp ciepła i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie na serwis rowerowy – podsumowanie

Świetnie wiesz już, gdzie możesz uzyskać dofinansowanie na serwis pomp ciepła. Pieniądze na start firmy mogą pochodzić z urzędu pracy, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego bądź PFRON-u. Miej tylko na uwadze, że nie możesz ich łączyć w ramach jednego projektu. Co wiąże się z tym, że musisz wybrać jedną z prezentowanych możliwości.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dofinansowanie na serwis rowerowy

Naprawiasz rowery? Chcesz założyć swoją firmę i potrzebujesz środków na start? Sprawdź, jak uzyskać dofinansowanie na serwis rowerowy.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie na serwis rowerowy?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie możesz ubiegać się o dofinansowanie na serwis rowerowy, to masz kilka sposobności. Miej jednak na uwadze, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Co wiąże się z tym, że musisz wybrać jedną z możliwości.

dofinansowanie na serwis rowerowy

Pieniądze na uruchomienie działalności możesz uzyskać z:

 • urzędu pracy,
 • Unii Europejskiej,
 • PFRON,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie na serwis rowerowy z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotację na serwis rowerowy z PUP?

Zarejestrowałeś się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Jesteś może opiekunem osoby z niepełnosprawnościami lub absolwentem KIS lub CIS? Jeżeli tak, to możesz uzyskać dotacje z PUP.

Pamiętaj, że sama rejestracja to nie wszystko. Musisz dodatkowo spełniać określone zasady, które znajdują się w regulaminie Twojego urzędu pracy. Dlatego w pierwszej kolejności musisz się z nim dokładnie zapoznać.

Sprawdź, czy spełniasz poniższe warunki:

 • nie przerwałeś z własnej winy udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz mieć firmy,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, stażu, realizacji IPD lub innej formy pomocy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • wcześniej nie złożyłeś wniosku o dotację u innego starosty,
 • nie uzyskałeś do tej pory dofinansowania na uruchomienie firmy,
 • jeżeli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie masz z tego tytułu zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego,
 • aktualnie nie masz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Powyżej znajdziesz najważniejsze warunki, które musisz spełniać. Pozostałe opisane są w regulaminie przyznawania dofinansowania. Miej na względzie, że jeśli nie będziesz spełniać chociaż jednego z warunków, nie możesz ubiegać się o dofinansowanie.

Ile wynosi dofinansowanie na serwis rowerowy z urzędu pracy?

Dotacja na firmę geodezyjną z PUP nie może być wyższa od 6- krotności średniej pensji. Obecnie ta kwota wynosi około 42 tys. zł. Pamiętaj, że każdy urząd pracy ma pełną dowolność w określeniu maksymalnej kwoty dotacji.

Wynika to z tego, że z reguły jest ona niższa niż kwota przewidziana ustawą. Dość często dofinansowanie z urzędu pracy mieści się w granicach 20-30 tys. zł.

Porada

Jeśli Twój urząd pracy określa, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz ubiegać się o więcej (np. 28 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już na etapie oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dotację na serwis rowerowy z PUP?

Lista wydatków z dotacji z urzędu pracy jest dość rozbudowana. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. Ponadto w sporej części urzędów pracy w ramach dotacji sfinansujesz też koszty remontu oraz doradztwa i konsultacji prawnych.

Zanim zaczniesz przygotowywać listę wydatków, miej na uwadze kilka najważniejszych spraw. Po pierwsze, wnikliwie sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji. Najczęściej dofinansowania nie będziesz mógł przeznaczyć na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

dofinansowanie na serwis rowerowy

Co więcej, dofinansowania nie będziesz mógł przeznaczyć również na pokrycie bieżących kosztów działania firmy oraz kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dotacji przedmiotów.

Następną zasadą są progi procentowe pomiędzy konkretnymi kategoriami wydatków. Co wiąże się np. z tym, że będziesz musiał na sprzęt przeznaczyć min. 50% dotacji, na materiały/towary nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz przeznaczyć więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz przeznaczyć nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Dofinansowanie na serwis rowerowy możesz przeznaczyć na:

 • laptop,
 • klucze do wolnobiegu, suportu i korb,
 • narzędzia do serwisowania łańcucha,
 • łyżki do opon,
 • przyrządy do centrowania kół,
 • narzędziownik
 • urządzenie wielofunkcyjne,
 • biurko,
 • fotel biurowy,
 • telefon,
 • reklamę (strona www, ulotki, wizytówki),
 • adaptację lokalu.

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na serwis rowerowy

Jak uzyskać dofinansowanie na serwis rowerowy z urzędu pracy?

Myślisz o dotacji z PUP? Jeżeli tak, to w najpierw zarejestruj się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Następnie przygotuj i złóż wniosek o dofinansowanie. Miej na względzie, że urząd przyjmuje wnioski w naborach otwartych i zamkniętych. Zazwyczaj ich ocena trwa najczęściej 30 dni.

Jeśli otrzymasz pozytywną ocenę, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. blokada konta) i czekasz na przelew środków z urzędu pracy. Dopiero po wpływie dotacji na Twoje konto, możesz rejestrować działalność gospodarczą.

Po założeniu firmy możesz dokonać zakupów z dofinansowania. Później rozliczasz je w konkretnym terminie określonym w umowie. W czasie trwania umowy o dofinansowanie na zakład kamieniarski możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy składasz w pośredniaku określone zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Końcowo się rozliczasz i rozwiązujesz umowę z urzędem pracy.

Dofinansowanie na serwis rowerowy z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotację na serwis rowerowy z UE?

O unijne dotacje na serwis rowerowy mogą ubiegać się osoby bezrobotne, bierne zawodowo, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dotacja na serwis rowerowy z Unii Europejskiej?

Wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej zależy od konkretnego projektu. Bierze się to stąd, że te dotacje są rozdzielane w ramach określonych projektów szkoleniowo-doradczych. Suma dofinansowania średnio mieści się w granicach 23-27 tys. zł.

Pamiętaj, że poza samą kwotą dotacji, możesz uzyskać też tak zwane wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy. Średnio waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na serwis rowerowy z UE?

Dotację na serwis rowerowy możesz wydatkować na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie na serwis rowerowy z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie z UE możesz uzyskać, jeśli zakwalifikujesz się do określonego projektu. Przede wszystkim, musisz znaleźć konkretny projekt doradczo-szkoleniowy. Zarządzają nimi wojewódzkie urzędy pracy.

W następnym etapie składasz formularz rekrutacyjny. To najczęściej skrócona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja ocenia pod kątem formalnym i merytorycznym. Kolejny krok to rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

Jeżeli wszystkie etapy przejdą pomyślnie, a Ty uzyskasz odpowiednią liczbę punktów. Bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Finalny etap to ponowna ocena formalna i merytoryczna. Jeżeli otrzymasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dotację z UE.

Dofinansowanie na serwis rowerowy z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na serwis rowerowy z PFRON?

O dotację z PFRON mogą wnioskować osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na serwis rowerowy z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON nie może przekroczyć poziomu 6 lub 15- krotności średniej pensji. Jeśli określisz we wniosku, że firmę będziesz później prowadził przez 12 miesięcy. To w takiej sytuacji możesz maksymalnie liczyć na nie więcej niż 6-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 42 tys. zł).

dofinansowanie na serwis rowerowy

Natomiast jeżeli wskażesz we wniosku, że działalność gospodarczą będziesz prowadził później przez 24 miesiące. To wówczas możesz otrzymać maksymalnie o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 100 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na serwis rowerowy z PFRON?

Dotacja na serwis rowerowy z PFRON może być przeznaczona na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na serwis rowerowy z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Kolejny krok to złożenie wniosku. Pamiętaj, że urząd pracy ocenia go w czasie 30 dni.

Jeżeli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, to jesteś zapraszany do negocjacji, które wpłyną na ostateczny kształt umowy o dofinansowanie.

Negocjujesz takie sprawy jak: suma dofinansowania, rodzaj zabezpieczenia, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, zarejestrowanie działalności, wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania.

Dofinansowanie na serwis rowerowy z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na serwis rowerowy z BGK?

Dofinansowanie na serwis rowerowy z BGK to forma pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O pożyczkę mogą wnioskować?

 • osoby bezrobotne,
 • opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
 • absolwenci do 4 lat od ukończenia studiów lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • studentów ostatniego roku I lub II stopnia studiów.

Ile wynosi dofinansowanie na serwis rowerowy z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Wysokość wspomnianej pożyczki nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na serwis rowerowy z BGK?

Pożyczkę na serwis rowerowy z BGK możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na serwis rowerowy z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą firmę. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę na serwis rowerowy.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o dofinansowanie na serwis rowerowy i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie na serwis rowerowy – podsumowanie

Świetnie wiesz już, gdzie możesz uzyskać dofinansowanie na serwis rowerowy. Pieniądze na start firmy mogą pochodzić z urzędu pracy, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego bądź PFRON-u. Miej tylko na uwadze, że nie możesz ich łączyć w ramach jednego projektu. Co wiąże się z tym, że musisz wybrać jedną z prezentowanych możliwości.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dofinansowanie na studio tatuażu

Jesteś tatuatorem i planujesz otworzyć własne studio? Jeśli potrzebujesz pieniędzy na start, to zobacz, jak zdobyć dofinansowanie na studio tatuażu.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie na studio tatuażu?

Dotacje na rozpoczęcie działalności w branży tatuażu mogą pochodzić z kilku źródeł. Istotne jest to, że musisz zdecydować się na jedną z form finansowania działalności. Nie możesz korzystać z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Dlatego dokładnie przeanalizuj warunki, a także swoje potrzeby inwestycyjne.

dofinansowanie na studio tatuażu

Dofinansowanie na studio tatuażu może pochodzić z:

 • urzędu pracy,
 • Unii Europejskiej,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dofinansowanie na studio tatuażu z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na studio tatuażu z PUP?

O dotację z urzędu pracy mogą wnioskować osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Jednak weź pod uwagę, że poza tym musisz spełniać określone warunki. Dokładny ich zakres znajdziesz w regulaminie, dlatego dokładnie się z nim zapoznaj.

Jakie warunki musisz spełniać:

 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz prowadzić działalności gospodarczej,
 • nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formie aktywizacji oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu 2 ostatnich lat nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie przerwałeś z własnej winy szkolenia, stażu, podjęcia pracy lub innej formy pomocy oferowanej przez pośredniak,
 • jeśli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie możesz mieć z tego tytułu zaległości w ZUS-ie i urzędzie skarbowym,
 • nie złożyłeś wniosku do innego starosty.

Ile wynosi dofinansowanie na studio tatuażu z urzędu pracy?

Dofinansowanie na studio tatuażu z PUP może maksymalnie wynieść 6-krotność średniej krajowej. W tej chwili jest to ok. 42 tys. zł. Zwróć jednak uwagę, że każdy pośredniak ma możliwość dowolnego ustalenia maksymalnej kwoty. To z kolei oznacza, że kwota dofinansowania może być niższa i wynosić np. 25, 30, 35 tys. zł.

Porada

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o wyższą kwotę niż ta ustalona przez Twój urząd pracy. Zatem jeśli maksymalnie możesz wnioskować o 25 tys. zł, to we wniosku nie możesz wpisać wyższej kwoty (np. 27 tys. zł). Jeśli będziesz wnioskować o więcej, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na studio tatuażu z PUP?

Dotację z PUP możesz wydać na zakup sprzętu, wyposażenia, urządzeń, oprogramowania, reklamę, zakup materiałów i towarów. Część dofinansowania możesz przeznaczyć na adaptację lokalu i konsultacje prawne. Przygotowując listę zakupów zwróć uwagę na kilka kwestii.

Przede wszystkim sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji w swoim urzędzie pracy. Miej na względzie, że każdy pośredniak ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych i wykluczonych w ramach dofinansowania. Najczęściej z dotacji nie możesz kupić samochodu, kasy fiskalnej, akcji i obligacji, nieruchomości, telefonu komórkowego.

Z dotacji nie opłacisz również bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. czynsz, ZUS, podatki), a także kosztów przesyłki lub transportu zakupionych rzeczy.

Kolejna sprawa to podział procentowy między poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że bardzo często na określone wydatki możesz wydać konkretny procent dotacji. I tak np. na sprzęt musisz wydać min. 50% dotacji, na reklamę nie więcej niż 10%, na materiały i towary maksymalnie 20%, a na adaptację nie więcej niż 15%. Z kolei na doradztwo prawne możesz przeznaczyć 5% dotacji.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to zgodnie z powyższym podziałem na sprzęt musisz wydać min. 10 tys. zł. Na materiały i towary nie więcej niż 4 tys. zł. Z kolei na reklamę 2 tys. zł, na adaptację 3 tys. zł. a na konsultacje prawne nie więcej niż 1 tys. zł.

Dofinansowanie na studio tatuażu z PUP możesz wydatkować na:

 • sprzęt
 • reklamę (strona www, wyklejenie witryny, ulotki),
 • materiały (kartridże, tusze, kalki)
 • konsultacje prawne.

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na studio tatuażu

Jak uzyskać dofinansowanie na studio tatuażu z urzędu pracy?

Aby ubiegać się o dofinansowanie na studio tatuażu z PUP musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w danym urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek i tu ważna uwaga. Pamiętaj, że urzędy pracy przyjmują wnioski w trybie ciągłym. Od momentu uruchomienia naboru do wyczerpania puli, a także zamkniętym. Co oznacza, że pośredniak organizuje konkurs np. raz na kwartał i trwa on określony czas (np. tydzień). W tym przypadku wniosek możesz złożyć tylko i wyłącznie w tym terminie.

Porada

W przypadku konkursów otwartych (bez daty zakończenia naboru) warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku. Im wcześniej go złożysz, tym lepiej.
Z kolei w przypadku konkursów zamkniętych dzień złożenia wniosku nie ma aż tak dużego znaczenia. Istotne, abyś zmieścił się w wyznaczonym terminie.

Zatem drugi krok w całej procedurze to złożenie wniosku. Następnie urząd weryfikuje go pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli ocena przebiegnie pozytywnie, uzyskujesz dofinansowanie i zaczyna się dalszy ciąg całego procesu.

dofinansowanie na studio tatuażu

Po pozytywnej ocenie urząd wyznacza termin podpisania umowy, na który musisz dostarczyć wybrane przez siebie zabezpieczenie. W kolejnym etapie urząd pracy wypłaca dotację i dopiero po jej wpływie na konto możesz zarejestrować firmę.

Od momentu wypłaty środków masz określony czas na ich wydatkowanie i rozliczenie. Jeśli zrobisz to po terminie, to grozi Ci nawet zwrot przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami. Po wydatkowaniu dotacji rozliczasz się z urzędem i prowadzisz działalność przez min. 12 miesięcy.

W tym czasie możesz spodziewać się kontroli z urzędu pracy, która wcześniej jest zapowiedziana. Następnie upływie wskazanego w umowie czasu udajesz się do ZUS-u i urzędu skarbowego po stosowne zaświadczenia. Są niezbędne do końcowego rozliczenia z urzędem pracy i rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Dofinansowanie na otwarcie studia tatuażu z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na studio tatuażu z UE?

Unijne dofinansowanie na studio tatuażu przyznane jest w ramach specjalnych projektów. Może brać w nich udział stosunkowo szeroki katalog osób. Bowiem są to m.in.: osoby bezrobotne, bierne zawodowe, osoby z niepełnosprawnościami, imigranci, reemigranci, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący.

Ile wynosi unijne dofinansowanie na otwarcie studia tatuażu?

Dofinansowanie na studio tatuażu z UE zależy od danego projektu i może oscylować średnio w granicach 23-27 tys. zł. Zatem jest w dużej mierze zbliżone do tego, jakie można spotkać w urzędach pracy. Na plus tego instrumentu finansowego przemawia też tzw. wsparcie pomostowe.

To dodatkowe pieniądze, które możesz otrzymywać przez 6 lub nawet 12 miesięcy. Średnio w wysokości 1-2 tys. zł. Możesz je przeznaczyć na bieżące opłaty związane z prowadzeniem firmy (np. czynsz, ZUS, paliwo etc.).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na studio tatuażu z Unii Europejskiej?

Podobnie jak w przypadku urzędów pracy, tak i w ramach poszczególnych projektów katalog wydatków akceptowanych i wykluczonych z dofinansowania może się różnić pomiędzy poszczególnymi projektami. Dlatego istotne jest, abyś zweryfikował w regulaminie projektu, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji.

Dofinansowanie na otwarcie studia tatuażu z UE możesz wydatkować na:

 • środki trwałe (sprzęt, urządzenia, wyposażenie),
 • oprogramowanie,
 • reklamę,
 • adaptację lokalu,
 • materiały/towary,
 • samochód.

Czego nie kupisz z dotacji unijnych? Najczęściej jest to kasa fiskalna, akcje, obligacje, koszty kaucji, zakup nieruchomości. Do tego mogą dochodzić wyłączenia właściwe dla danego projektu.,

Jak uzyskać dofinansowanie na studio tatuażu z Unii Europejskiej?

W tym przypadku procedura jest bardziej rozbudowana i skomplikowana niż przy dotacjach z urzędu pracy. Aby uzyskać dofinansowanie na otwarcie siłowni z UE najpierw musisz znaleźć odpowiedni projekt. Zarządzają nimi wojewódzkie urzędy pracy, więc tam możesz szukać szczegółowych informacji.

Jeśli znajdziesz projekt, to składasz formularz rekrutacyjny. To pierwszy etap, gdzie przedstawiasz skróconą wersję swojego pomysłu na biznes. Następnie specjalnie powołana komisja weryfikuje go formalnie i merytorycznie. Jeśli oba etapy przebiegną pozytywnie, bierzesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Jej pozytywne zakończenie i uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w procesie rekrutacji oznacza, że bierzesz udział w cyklu szkoleń.

Związane są z prowadzeniem firmy, aspektami prawnymi, księgowymi, marketingowymi. Po ukończeniu szkolenia składasz już właściwy biznesplan i wniosek. Ponownie weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Jeśli ocena będzie pozytywna, otrzymujesz dofinansowanie.

Dofinansowanie na otwarcie studia tatuażu z BGK

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na studio tatuażu z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Dofinansowanie na studio tatuażu z BGK to niskooprocentowane pożyczki przyznawane w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” skierowane do:

 • bezrobotnych,
 • studentów ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwentów do 4 lat od ukończenia uczelni lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Ile wynosi dofinansowanie na studio tatuażu z BGK?

Dofinansowanie z projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” może maksymalnie wynieść nawet 20-krotność średniej krajowej. Zatem w tej chwili ok. 140 tys. zł. Ważne jest to, że to dofinansowanie jest bardzo nisko oprocentowane. Maksymalny czas spłaty pożyczki wynosi 7 lat, wliczając w to roczną karencję w spłacie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na studio tatuażu z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Dofinansowanie na studio tatuażu z BGK możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, towarów i materiałów, reklamę, oprogramowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na studio tatuażu z BGK?

Pierwszy krok to znalezienie pośrednika finansowego, który działa na tym terenie, na którym planujesz zrealizować swój pomysł. Następnie składasz wniosek. Czas jego weryfikacji jest najkrótszy i wynosi 14 dni.

dofinansowanie na studio tatuażu

Plusem tego programu jest to, że podczas wypełniania wniosku możesz skorzystać ze wsparcia profesjonalnego doradcy. Jeśli uzyskasz pozytywną decyzję, to zakładasz firmę, podpisujesz umowę i dopiero otrzymujesz przyznane dofinansowanie.

Dofinansowanie na studio tatuażu – podsumowanie

Dofinansowanie na studio tatuażu może pochodzić z kilku źródeł. Pamiętaj jednak o tym, że możesz skorzystać tylko jednego z nich. Zatem dokładnie przeanalizuj wszystkie możliwości. Sprawdź warunki i wymagania, a także swoje potrzeby inwestycyjne.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Ile pieniędzy można dostać na otwarcie firmy?

Zastanawiasz się, ile pieniędzy można dostać na otwarcie firmy? To zależy od kilku czynników. Zobacz, o jaką kwotę możesz się ubiegać w przypadku dofinansowania z PUP.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Ile pieniędzy można dostać na otwarcie firmy?

Chcesz wiedzieć, ile pieniędzy można dostać na otwarcie firmy? To zależy m.in. od danego urzędu pracy. Zgodnie z przepisami maksymalna kwota dofinansowania z PUP nie może przekroczyć 6-krotności średniej krajowej. W tej chwili jest to ok. 42 tys. zł.

Ile pieniędzy można dostać na otwarcie firmy w konkretnych przypadkach?

Wiesz już, ile pieniędzy można dostać na otwarcie firmy możesz otrzymać w ramach określonych przepisów. Niestety, nie oznacza to, że w każdym urzędzie pracy możesz ubiegać się o taką sumę. Z reguły kwoty dofinansowania są niższe i mogą mieścić się w granicach 20-30 tys. zł.

Ile pieniędzy można dostać na otwarcie firmy

Zwróć uwagę, że nie możesz ubiegać się o większą kwotę niż ta określona przez Twój urząd pracy. Jeśli w Twoim urzędzie limit dotacji wynosi 25 tys, zł. To nie możesz wnioskować o wyższą kwotę (np. 27 tys. zł). W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już na wstępnym etapie oceny.

Skąd dowiedzieć się, ile pieniędzy można dostać na otwarcie firmy?

Kwota, o jaką możesz się ubiegać w danym urzędzie pracy powinna być określona w komunikacie o rozpoczęciu naboru wniosków. Z reguły informacja o wysokości dotacji, o jaką możesz wnioskować, znajduje się również w regulaminie.

Jeśli takich informacji nie znajdziesz, wówczas najlepiej skontaktować się bezpośrednio z urzędem i zapytać. Urząd powinien udzielić Ci bez problemów informacji o wysokości dofinansowania, o jaki możesz się ubiegać.

Na co można wydać dotację z urzędu pracy?

Dofinansowanie z PUP możesz wydać na sprzęt, urządzenia, maszyny, reklamę, towar/materiały, adaptację lokalu, pomoc prawną.

Weź pod uwagę, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy akceptowalnych w ramach dofinansowania i tych z niego wykluczonych. Najczęściej dotacji nie możesz przeznaczyć na: samochód, kasę fiskalną, akcję, obligację, spłatę zadłużeń, zakup nieruchomości, kursy i szkolenia.

Z dotacji nie sfinansujesz również bieżących kosztów prowadzenia firmy, a także kosztów przesyłki/transportu zakupionych przedmiotów.

Ponadto zwróć uwagę, czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może okazać się tak, że na sprzęt będziesz musiał wydać np. 50% dotacji, na materiały i towar maksymalnie do 30%, na reklamę nie więcej niż 10% i 10% na konsultacje prawne.

O jaką kwotę wnioskować?

Poznałeś już odpowiedź na pytanie, ile pieniędzy można dostać na otwarcie firmy. Teraz czas dowiedzieć się, o jaką kwotę warto wnioskować.

ile pieniędzy można dostać na otwarcie firmy

Jak już wiesz, nie możesz wnioskować o więcej niż wynosi maksymalna kwota dotacji w Twoim urzędzie pracy. Jeśli przekroczyć poziom dofinansowania, to urząd odrzuci Twój wniosek. Pozostaje pytanie, czy ubiegać się o pełną kwotę czy może wnioskować o mniejszą sumę?

Sugerowałbym wnioskować o pełną dostępną kwotę. Dzięki temu nawet w przypadku ewentualnych cięć zostanie Ci większa kwota.

Ile pieniędzy można dostać na otwarcie firmy – podsumowanie

Wiesz już, ile pieniędzy można dostać na otwarcie firmy. Maksymalnie może wynieść nieco ponad 40 tys. zł. Zwróć jednak uwagę, że w wielu przypadkach jest niższa i może mieścić się w przedziale 20-30 tys. zł.

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o wyższą kwotę niż ta maksymalna określona przez Twój urząd pracy. Jeśli będziesz wnioskował o więcej, urząd odrzuci Twój wniosek już na etapie oceny formalnej.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej

Czy wiesz, że osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o środki na uruchomienie firmy? Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej z PFRON jest takim właśnie instrumentem. Zobacz, jakie daje możliwości i jak je uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej?

Z dofinansowania z PFRON na działalność mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, które zarejestrowane są w urzędzie pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu.

dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej

Dotacja przyznawana jest niejako w dwóch trybach:

 • kiedy pierwszy raz zakładasz działalność,
 • jeśli otwierasz kolejną firmę bez dotacji, a od zamknięcia poprzedniej działalności minęło 12 miesięcy.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej?

To zależy od czasu, przez jaki później będziesz prowadził firmę. Jeżeli zadeklarujesz, że działalność po uzyskaniu dofinansowania będziesz prowadził przez 12 miesięcy. Wówczas możesz liczyć na maksymalnie 6-krotność średniej krajowej (ok. 42 tys. zł).

Natomiast, jeżeli wskażesz, że działalność będziesz prowadził przez 24 miesiące, w takiej sytuacji maksymalny poziom dofinansowania wynosi od 6 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (maksymalnie ok. 100 tys. zł).

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej – gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności 2023 składasz w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce rejestracji. Zazwyczaj musisz to zrobić w określonym terminie, kiedy prowadzony jest nabór i urząd posiada środki na ten cel. W przeciwnym razie Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej – jak uzyskać?

Aby uzyskać dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej musisz złożyć wniosek. To opis Twojego pomysłu na biznes. We wniosku dokładnie charakteryzujesz swoją działalność. Opisujesz klientów, dostawców, sposób dystrybucji swoich usług lub produktów.

Przykład

Moim pomysłem na biznes jest sklep internetowy z odzieżą. Moimi klientami będą głównie młodzi ludzie, ceniący oryginalność ubrań, poszukujący ciekawych wzorów w przystępnych cenach. Doskonale znają sprzedaż internetową i często z niej korzystają.

Wskazujesz, jakie czynności w ramach działalności będziesz wykonywał osobiście. Dodatkowo opisujesz swoje wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje, które mogą być przydatne w nowej firmie. Określasz także czy będziesz korzystał z pomocy innych osób i czym będą się one zajmowały.

dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej

Na końcu wybierasz formę zabezpieczenia oraz wskazujesz, jakie wydatki zamierzasz zrealizować w ramach dotacji i posiadanych środków własnych.

Do wniosku o dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej dołączasz załączniki. Są to m.in. dokumenty potwierdzające:

 • posiadanie wkładu własnego i lokalu,
 • uprawnienia i kwalifikacje,
 • doświadczenie i umiejętności,
 • nawiązanie współpracy z dostawcami.

Następnie komplet dokumentów składasz w urzędzie pracy, gdzie rozpatruje się go przez 30 dni. Przy ocenie bierze się pod uwagę m.in. takie kwestie jak: posiadane uprawienia i kwalifikacje do prowadzenia planowanej działalności, przewidywane efekty ekonomiczne, popyt i podaż lokalnego rynku, czy wysokość środków własnych.

Gdy komisja oceniająca wniosek stwierdzi braki lub błędy formalne, to w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku otrzymujesz wezwanie do uzupełnienia braków. Wszelkie braki musisz poprawić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli wniosek o dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej zostanie oceniony pozytywnie, zostajesz wezwany na negocjacje, które dotyczącą ostatecznego kształtu umowy.

Czego mogą dotyczyć wspomniane negocjacje? Zarówno samej wysokości dofinansowania, jak również kwestii zabezpieczenia dotacji, terminów jej wydatkowania i rozliczenia, a także samych wydatków uwzględnionych we wniosku.

Następnie podpisujesz umowę, a działalność zakładasz dopiero po uzyskaniu dofinansowania. Wówczas na Twoje konto przelewane są pieniądze, które musisz wydatkować zgodnie z postanowieniami umowy i terminami tam wskazanymi.

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej – na co można przeznaczyć?

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej może być wydatkowane na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), towar i materiały, oprogramowanie, prace remontowe, szkolenia, reklamę, pomoc prawną czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń.

Zwróć uwagę, że w poszczególnych kategoriach wydatków mogą pojawić się progi procentowe. Co oznacza, że np. na sprzęt musisz wydać np. ponad 50% dofinansowania, a na reklamę 10%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać 15 tys. zł, na towar 9 tys. zł (30% dofinansowania, na reklamę 3 tys. zł i tyle samo na adaptację lokalu.

Dodatkowo sprawdź, jakie wydatki możesz sfinansować z dotacji, a jakie są wykluczone i będziesz musiał ewentualnie kupić je za własne pieniądze. Każdy urząd pracy posiada taki katalog.

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej – co zawiera umowa?

Ostateczny kształt umowy powstały podczas negocjacji zawiera m.in. następujące postanowienia:

 • przeznaczenie przyznanej kwoty,
 • zwrot w konkretnym terminie zwróconego lub odliczonego podatku VAT,
 • rozliczenie dotacji w określonym terminie,
 • zabezpieczenia przyznanej dotacji,
 • informowania o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy,
 • zobowiązanie do prowadzenia działalności przez 12 lub 24 miesiące,
 • zwrot przyznanej dotacji wraz z odsetkami w terminie 3 miesięcy od wezwania, gdy złamany zostanie przynajmniej jeden warunek umowy.

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej – jakie są formy zabezpieczenia dofinansowania?

Co do zasady formy zabezpieczenia dotacji zależą od konkretnego urzędu pracy. Z reguły do wyboru jest akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, blokada konta, zastaw na prawach lub rzeczach.

dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej

Bardzo często urzędy pracy wymagają dwóch form zabezpieczenia. W wielu przypadkach pierwszą z nich obligatoryjnie jest akt notarialny. Z kolei drugi rodzaj zabezpieczenia możesz wybrać dowolnie, o ile oczywiście spełniasz określone warunki postawione w regulaminie.

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej – jak rozliczyć?

Przyznane dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej musisz rozliczyć w określonym w umowie terminie. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie otrzymanych środków mogą być faktury, rachunki imienne, umowy kupna-sprzedaży, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Miej jednak na uwadze, że każdy urząd może wprowadzić swoje wewnętrzne regulacje i akceptować np. tylko i wyłącznie faktury. Dlatego dokładnie sprawdź, jakie dokumenty rozliczeniowe obowiązują w Twoim pośredniaku.

Jeśli kupujesz rzeczy używane to bardzo często do dokumentu potwierdzającego taki zakup musisz dołączyć opinię rzeczoznawcy oraz dokument potwierdzający wartość rynkową nowego sprzętu/rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (np. katalog, oferta e-sklepu).

Z kolei przy rzeczach zakupiony za granicą, musisz dołączyć tłumaczenie przysięgłe dokumentów księgowych.

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej- podsumowanie

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej, to jedno z większych dofinansowań na start firmy. Przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Plusem tej dotacji z pewnością jest dość duża kwota i ograniczona konkurencja oraz możliwość poprawienia błędów formalnych.

Z kolei do minusów można zaliczyć wymóg podwójnego zabezpieczenia przyznanych środków oraz konieczność utrzymania firmy 24 miesiące przy wyższym progu dotacji.

Jednak mimo to jest to instrument finansowy, któremu warto się przyjrzeć bliżej i rozważyć czy nie skorzystać z niego, aby otworzyć własny biznes.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

Dofinansowanie na studio pilates

Jesteś trenerem pilatesu i planujesz otworzyć własną salę ćwiczeń? Jeśli potrzebujesz pieniędzy na start, to zobacz, jak zdobyć dofinansowanie na studio pilates.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie na studio pilates?

Dotacje na rozpoczęcie działalności w branży fitness mogą pochodzić z kilku źródeł. Istotne jest to, że musisz zdecydować się na jedną z form finansowania działalności. Nie możesz korzystać z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Dlatego dokładnie przeanalizuj warunki, a także swoje potrzeby inwestycyjne.

dofinansowanie na studio pilates

Dofinansowanie na studio pilates może pochodzić z:

 • urzędu pracy,
 • Unii Europejskiej,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Dofinansowanie na studio pilates z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na studio pilates z PUP?

O dotację z urzędu pracy mogą wnioskować osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Jednak weź pod uwagę, że poza tym musisz spełniać określone warunki. Dokładny ich zakres znajdziesz w regulaminie, dlatego dokładnie się z nim zapoznaj.

Jakie warunki musisz spełniać:

 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz prowadzić działalności gospodarczej,
 • nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formie aktywizacji oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu 2 ostatnich lat nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie przerwałeś z własnej winy szkolenia, stażu, podjęcia pracy lub innej formy pomocy oferowanej przez pośredniak,
 • jeśli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie możesz mieć z tego tytułu zaległości w ZUS-ie i urzędzie skarbowym,
 • nie złożyłeś wniosku do innego starosty.

Ile wynosi dofinansowanie na studio pilates z urzędu pracy?

Dofinansowanie na studio pilates z PUP może maksymalnie wynieść 6-krotność średniej krajowej. W tej chwili jest to ok. 42 tys. zł. Zwróć jednak uwagę, że każdy pośredniak ma możliwość dowolnego ustalenia maksymalnej kwoty. To z kolei oznacza, że kwota dofinansowania może być niższa i wynosić np. 25, 30, 35 tys. zł.

Porada

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o wyższą kwotę niż ta ustalona przez Twój urząd pracy. Zatem jeśli maksymalnie możesz wnioskować o 25 tys. zł, to we wniosku nie możesz wpisać wyższej kwoty (np. 27 tys. zł). Jeśli będziesz wnioskować o więcej, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na studio pilates z PUP?

Dotację z PUP możesz wydać na zakup sprzętu, wyposażenia, urządzeń, oprogramowania, reklamę, zakup materiałów i towarów. Część dofinansowania możesz przeznaczyć na adaptację lokalu i konsultacje prawne. Przygotowując listę zakupów zwróć uwagę na kilka kwestii.

Przede wszystkim sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji w swoim urzędzie pracy. Miej na względzie, że każdy pośredniak ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych i wykluczonych w ramach dofinansowania. Najczęściej z dotacji nie możesz kupić samochodu, kasy fiskalnej, akcji i obligacji, nieruchomości, telefonu komórkowego.

Z dotacji nie opłacisz również bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. czynsz, ZUS, podatki), a także kosztów przesyłki lub transportu zakupionych rzeczy.

Kolejna sprawa to podział procentowy między poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że bardzo często na określone wydatki możesz wydać konkretny procent dotacji. I tak np. na sprzęt musisz wydać min. 50% dotacji, na reklamę nie więcej niż 10%, na materiały i towary maksymalnie 20%, a na adaptację nie więcej niż 15%. Z kolei na doradztwo prawne możesz przeznaczyć 5% dotacji.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to zgodnie z powyższym podziałem na sprzęt musisz wydać min. 10 tys. zł. Na materiały i towary nie więcej niż 4 tys. zł. Z kolei na reklamę 2 tys. zł, na adaptację 3 tys. zł. a na konsultacje prawne nie więcej niż 1 tys. zł.

Dofinansowanie na studio pilates z PUP możesz wydatkować na:

 • sprzęt (maty, beczki, krzesła, reformery etc.),
 • reklamę (strona www, wyklejenie witryny, ulotki),
 • adaptację lokalu (remont, montaż luster, drabinek etc.),
 • konsultacje prawne.

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na studio pilates

Jak uzyskać dofinansowanie na studio pilates z urzędu pracy?

Aby ubiegać się o dofinansowanie na studio pilates z PUP musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w danym urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek i tu ważna uwaga. Pamiętaj, że urzędy pracy przyjmują wnioski w trybie ciągłym. Od momentu uruchomienia naboru do wyczerpania puli, a także zamkniętym. Co oznacza, że pośredniak organizuje konkurs np. raz na kwartał i trwa on określony czas (np. tydzień). W tym przypadku wniosek możesz złożyć tylko i wyłącznie w tym terminie.

Porada

W przypadku konkursów otwartych (bez daty zakończenia naboru) warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku. Im wcześniej go złożysz, tym lepiej.
Z kolei w przypadku konkursów zamkniętych dzień złożenia wniosku nie ma aż tak dużego znaczenia. Istotne, abyś zmieścił się w wyznaczonym terminie.

Zatem drugi krok w całej procedurze to złożenie wniosku. Następnie urząd weryfikuje go pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli ocena przebiegnie pozytywnie, uzyskujesz dofinansowanie i zaczyna się dalszy ciąg całego procesu.

dofinansowanie na studio pilates

Po pozytywnej ocenie urząd wyznacza termin podpisania umowy, na który musisz dostarczyć wybrane przez siebie zabezpieczenie. W kolejnym etapie urząd pracy wypłaca dotację i dopiero po jej wpływie na konto możesz zarejestrować firmę.

Od momentu wypłaty środków masz określony czas na ich wydatkowanie i rozliczenie. Jeśli zrobisz to po terminie, to grozi Ci nawet zwrot przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami. Po wydatkowaniu dotacji rozliczasz się z urzędem i prowadzisz działalność przez min. 12 miesięcy.

W tym czasie możesz spodziewać się kontroli z urzędu pracy, która wcześniej jest zapowiedziana. Następnie upływie wskazanego w umowie czasu udajesz się do ZUS-u i urzędu skarbowego po stosowne zaświadczenia. Są niezbędne do końcowego rozliczenia z urzędem pracy i rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Dofinansowanie na otwarcie studia pilates z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na studio pilates z UE?

Unijne dofinansowanie na studio pilates przyznane jest w ramach specjalnych projektów. Może brać w nich udział stosunkowo szeroki katalog osób. Bowiem są to m.in.: osoby bezrobotne, bierne zawodowe, osoby z niepełnosprawnościami, imigranci, reemigranci, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący.

Ile wynosi unijne dofinansowanie na otwarcie studia pilates?

Dofinansowanie na studio pilates z UE zależy od danego projektu i może oscylować średnio w granicach 23-27 tys. zł. Zatem jest w dużej mierze zbliżone do tego, jakie można spotkać w urzędach pracy. Na plus tego instrumentu finansowego przemawia też tzw. wsparcie pomostowe.

To dodatkowe pieniądze, które możesz otrzymywać przez 6 lub nawet 12 miesięcy. Średnio w wysokości 1-2 tys. zł. Możesz je przeznaczyć na bieżące opłaty związane z prowadzeniem firmy (np. czynsz, ZUS, paliwo etc.).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na studio pilates z Unii Europejskiej?

Podobnie jak w przypadku urzędów pracy, tak i w ramach poszczególnych projektów katalog wydatków akceptowanych i wykluczonych z dofinansowania może się różnić pomiędzy poszczególnymi projektami. Dlatego istotne jest, abyś zweryfikował w regulaminie projektu, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji.

Dofinansowanie na otwarcie siłowni z UE możesz wydatkować na:

 • środki trwałe (sprzęt, urządzenia, wyposażenie),
 • oprogramowanie,
 • reklamę,
 • adaptację lokalu,
 • materiały/towary,
 • samochód.

Czego nie kupisz z dotacji unijnych? Najczęściej jest to kasa fiskalna, akcje, obligacje, koszty kaucji, zakup nieruchomości. Do tego mogą dochodzić wyłączenia właściwe dla danego projektu.,

Jak uzyskać dofinansowanie na studio pilates z Unii Europejskiej?

W tym przypadku procedura jest bardziej rozbudowana i skomplikowana niż przy dotacjach z urzędu pracy. Aby uzyskać dofinansowanie na otwarcie siłowni z UE najpierw musisz znaleźć odpowiedni projekt. Zarządzają nimi wojewódzkie urzędy pracy, więc tam możesz szukać szczegółowych informacji.

Jeśli znajdziesz projekt, to składasz formularz rekrutacyjny. To pierwszy etap, gdzie przedstawiasz skróconą wersję swojego pomysłu na biznes. Następnie specjalnie powołana komisja weryfikuje go formalnie i merytorycznie. Jeśli oba etapy przebiegną pozytywnie, bierzesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Jej pozytywne zakończenie i uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w procesie rekrutacji oznacza, że bierzesz udział w cyklu szkoleń.

Związane są z prowadzeniem firmy, aspektami prawnymi, księgowymi, marketingowymi. Po ukończeniu szkolenia składasz już właściwy biznesplan i wniosek. Ponownie weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Jeśli ocena będzie pozytywna, otrzymujesz dofinansowanie.

Dofinansowanie na otwarcie studia pilates z BGK

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na studio pilates z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Dofinansowanie na studio pilates z BGK to niskooprocentowane pożyczki przyznawane w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” skierowane do:

 • bezrobotnych,
 • studentów ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich,
 • absolwentów do 4 lat od ukończenia uczelni lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Ile wynosi dofinansowanie na studio pilates z BGK?

Dofinansowanie z projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” może maksymalnie wynieść nawet 20-krotność średniej krajowej. Zatem w tej chwili ok. 140 tys. zł. Ważne jest to, że to dofinansowanie jest bardzo nisko oprocentowane. Maksymalny czas spłaty pożyczki wynosi 7 lat, wliczając w to roczną karencję w spłacie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na studio pilates z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Dofinansowanie na studio pilates z BGK możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, towarów i materiałów, reklamę, oprogramowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na studio pilates z BGK?

Pierwszy krok to znalezienie pośrednika finansowego, który działa na tym terenie, na którym planujesz zrealizować swój pomysł. Następnie składasz wniosek. Czas jego weryfikacji jest najkrótszy i wynosi 14 dni.

dofinansowanie na studio pilates

Plusem tego programu jest to, że podczas wypełniania wniosku możesz skorzystać ze wsparcia profesjonalnego doradcy. Jeśli uzyskasz pozytywną decyzję, to zakładasz firmę, podpisujesz umowę i dopiero otrzymujesz przyznane dofinansowanie.

Dofinansowanie na studio pilates – podsumowanie

Dofinansowanie na studio pilates może pochodzić z kilku źródeł. Pamiętaj jednak o tym, że możesz skorzystać tylko jednego z nich. Zatem dokładnie przeanalizuj wszystkie możliwości. Sprawdź warunki i wymagania, a także swoje potrzeby inwestycyjne.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego

Pracujesz w gastronomii? Chcesz przejść na swoje? Potrzebujesz środków na start? Zobacz, skąd uzyskać dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego?

Masz wątpliwości, gdzie pozyskać dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego? Jest kilka potencjalnych źródeł skąd możesz je uzyskać. Jednak zwróć uwagę, że nie możesz korzystać jednocześnie z dwóch z nich. Musisz się zdecydować na jedną z dostępnych opcji finansowania.

dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego

Pieniądze na uruchomienie firmy możesz pozyskać z:

 • urzędu pracy,
 • Unii Europejskiej,
 • PFRON,
 • Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z PUP?

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, opiekunem osoby z niepełnosprawnościami lub absolwentem KIS lub CIS. Wówczas masz możliwość wnioskować o dotacje z PUP. Jeśli jednak planujesz złożyć wniosek o dofinansowanie, musisz spełniać konkretne warunku. Wszystkie informacje znajdziesz w regulaminie swojego urzędu pracy. Zatem w pierwszej kolejności dokładnie go przestudiuj.

Sprawdź, czy spełniasz poniższe warunki:

 • nie przerwałeś z własnej winy udziału w stażu, szkoleniu, przygotowaniu zawodowym dorosłych lub innej formy pomocy oferowanej przez urząd pracy,
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz mieć firmy,
 • nie odmówiłeś bez uzasadnionej przyczyny udziału w szkoleniu, stażu, realizacji IPD lub innej formy pomocy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie byłeś karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • wcześniej nie złożyłeś wniosku o dotację u innego starosty,
 • nie uzyskałeś do tej pory dofinansowania na uruchomienie firmy,
 • jeżeli wcześniej prowadziłeś firmę, to nie masz z tego tytułu zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego,
 • aktualnie nie masz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

To najważniejsze zasady, które musisz spełniać. Pozostałe znajdziesz w regulaminie przyznawania środków. Zwróć uwagę, że jeśli nie będziesz spełniać chociaż jednej z zasad, nie możesz wnioskować o dotację.

Ile wynosi dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z urzędu pracy?

Dotacja na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z PUP nie może wynieść więcej niż 6- krotność przeciętnej pensji. Obecnie to kwota oscylująca wokół 33 tys. zł. Miej jednak na uwadze, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny poziom dotacji.

Oznacza to, że z reguły jest ona niższa niż przewidziana ustawą. Najczęściej dotacje z urzędu pracy mieszą się w granicach 20-27 tys. zł.

Porada

Jeżeli Twój urząd pracy wskazuje, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 27 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już podczas oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z PUP?

W przypadku dotacji z urzędu pracy możesz kupić: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. Ponadto w sporej liczbie urzędów pracy sfinansujesz też koszty adaptacji lokalu oraz doradztwa i konsultacji prawnych.

Zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów z dotacji, to miej na względzie kilka poniższych spraw. Najpierw dość drobiazgowo zweryfikuj, jaki jest katalog akceptowalnych i wykluczonych z dofinansowania zakupów. Najczęściej dotacji z urzędu pracy nie przeznaczysz na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

Dofinansowanie z urzędu pracy nie może być wydatkować również na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania działalności gospodarczej oraz kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dofinansowania przedmiotów.

Następnym warunkiem są progi procentowe pomiędzy konkretnymi kategoriami wydatków. Może być np. tak, że będziesz musiał na sprzęt wydać min. 50% dofinansowania, na materiały nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz przeznaczyć więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz przeznaczyć nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego możesz przeznaczyć na:

 • laptopa,
 • urządzenie wielofunkcyjne,
 • meble biurowe,
 • reklamę (strona www, ulotki, baner),
 • adaptację lokalu.

Jak uzyskać dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z urzędu pracy?

Myślisz o dotacji z PUP? Jeżeli tak, to najpierw się zarejestruj w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Później przygotuj i złóż wniosek o dofinansowanie. Wnioski przyjmowane są w ramach naborów otwartych i zamkniętych, a ich ocena trwa 30 dni.

dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego

Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję z urzędu, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. blokadę konta) i czekasz na przelew przyznanych środków. Dopiero po wpływie dotacji na Twoje konto, możesz zarejestrować firmę.

Po założeniu firmy możesz wydatkować środki, a następnie je rozliczasz w konkretnym terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. W trakcie trwania umowy o dotację na wypożyczalnię quadów możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy musisz dostarczyć do urzędu pracy określone zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Rozliczasz się końcowo i rozwiązujesz umowę.

Dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z UE?

O unijne dotacje na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego mogą ubiegać się osoby bezrobotne, bierne zawodowo, imigranci, reemigranci, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dotacja na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z Unii Europejskiej?

Wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej zależy od konkretnego projektu. Bierze się to stąd, że te dotacje przydzielane są w ramach określonych projektów szkoleniowo-doradczych. Kwoty dofinansowania średnio mieszczą się w granicach 23-27 tys. zł.

Miej na względzie, że poza samą kwotą dofinansowania, możesz otrzymać również tak zwane wsparcie pomostowe przez pół roku lub rok. Średnio waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z UE?

Dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego możesz wydatkować na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z Unii Europejskiej?

Unijne dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli zakwalifikujesz się do danego projektu. Po pierwsze, musisz znaleźć określony projekt doradczo-szkoleniowy. Pieczę nad nimi mają wojewódzkie urzędy pracy.

W kolejnym etapie składasz formularz rekrutacyjny. To z zasady uproszczona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja weryfikuje pod kątem formalnym i merytorycznym. Następny etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej do projektu.

dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego

Jeśli wszystkie etapy zakończą się pozytywnie, a Ty zgromadzisz odpowiednią liczbę punktów. Bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po Zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Ostateczny etap to ponowna ocena pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dofinansowanie unijne.

Dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z PFRON

Kto może ubiegać się o dotację na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z PFRON?

O dotacje z PFRON mogą wnioskować osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON nie może przekroczyć 6 lub 15- krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że działalność będziesz później prowadził przez 12 miesięcy. Wówczas maksymalnie możesz uzyskać nie więcej niż 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 35 tys. zł).

Natomiast jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez 24 miesiące. To w takiej sytuacji możesz wnioskować maksymalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 90 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dotację na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z PFRON?

Dotację na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z PFRON możesz przeznaczyć na środki trwałe – maszyny, sprzęt, wyposażenie, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy, a następnie składasz wniosek. Zwróć uwagę, że urząd pracy może go rozpatrzyć w czasie 30 dni.

Jeżeli Twój wniosek uzyska akceptację urzędu pracy, to jesteś zapraszany na negocjacje, które związane są z ostatecznym kształtem umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej związane są z takimi kwestiami jak: kwota dofinansowania, zabezpieczenie, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie firmy, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z BGK?

Pożyczkę na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z BGK to forma pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O pożyczkę mogą wnioskować?

 • osoby bezrobotne,
 • opiekunowie osób z niepełnosprawnościami,
 • absolwenci do 4 lat od ukończenia studiów lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • studentów ostatniego roku I lub II stopnia studiów.

Ile wynosi dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Wysokość wspomnianej pożyczki nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z BGK?

Pożyczkę na wypożyczalnię gastronomicznego z BGK możesz możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dotację na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą działalność. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego – podsumowanie

Dofinansowanie na wypożyczalnię sprzętu gastronomicznego możesz uzyskać z kilku źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego, PFRON-u. Miej na względzie, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Musisz zdecydować się na jedną z dostępnych możliwości.

Dlatego też dość wnikliwie sprawdź zasady przyznawania dotacji, kwoty, swoje możliwości oraz potrzeby i dopiero wtedy wybierz odpowiedni dla siebie instrument finansowy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu?

Chcesz otworzyć sklep. Zastanawiasz się, czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu? Zobacz, ile wynosi, jakie są warunki i na co możesz przeznaczyć dofinansowanie.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu?

Zastanawiasz się, czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu? Dotacja na sklep może pochodzić z kilku źródeł. Istotne jest to, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Musisz zdecydować się na jeden z instrumentów finansowych.

czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu

Dofinansowanie na sklep możesz pozyskać z:

 • urzędu pracy,
 • Lokalnych Grup Działania,
 • Unii Europejskiej.

Czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu z urzędu pracy?

Dla kogo dotacja na sklep z PUP?

O dofinansowanie z PUP mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

Musisz jednak spełniać określone warunki, które szczegółowo opisane są w regulaminie. Jeśli nie spełnisz któregokolwiek z postawionych warunków, nie możesz uzyskać dotacji.

Jakie to warunki:

 • w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz prowadzić działalności gospodarczej.
 • nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie pomocy,
 • w ciągu ostatnich 2 lat nie możesz być karany za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu,
 • nie możesz przerwać z własnej winy stażu, szkolenia lub innej formy aktywizacji,
 • jeśli wcześniej prowadziłeś działalność gospodarczą, to nie możesz mieć z tego tytułu zaległości w ZUS-ie i urzędzie skarbowym,
 • nie otrzymałeś wcześniej dotacji na rozpoczęcie działalności,
 • jednocześnie nie złożyłeś wniosku do innego starosty,
 • nie masz nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Ile wynosi dotacja na sklep z PUP?

Dofinansowanie na sklep z PUP wynosi maksymalnie 6-krotność średniej krajowej (aktualnie ok. 42 tys. zł). Pamiętaj jednak, że każdy urząd pracy może dowolnie określić swój maksymalny poziom dofinansowania. Najczęściej oscylują one w przedziale 25-35 tys. zł.

Porada

Zanim zaczniesz przygotowywać wniosek dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz się ubiegać. Jeśli ją przekroczysz, urząd pracy odrzuci Twój wniosek.
Zatem jeśli w Twoim urzędzie maksymalna kwota wynosi 25 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej, czyli np. 26 tys. zł.

Dotacja na sklep z urzędu pracy – na co wydać?

Dofinansowanie z PUP możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, materiałów i towarów, reklamę, adaptację lokalu, a także konsultacje prawne.

czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu

Opracowując listę zakupów zwróć uwagę na kilka spraw. Przede wszystkim zobacz, jakie wydatki z dotacji są akceptowalne, a jakie wykluczone. Z dotacji najczęściej wykluczony jest samochód, kasa fiskalna, kursy i szkolenia, nieruchomości, telefon, akcje i obligacje.

Nie sfinansujesz również bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. ZUS, czynsz), a także kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy.

Drugą sprawą jest podział procentowy wydatków pomiędzy poszczególnymi kategoriami. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać min. 50% dotacji, na materiały nie więcej niż 30%. Z kolei na reklamę maksymalnie 10%, a na adaptację i konsultacje prawne po 5% dofinansowania.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 10 tys. zł, a na materiały nie więcej niż 6 tys. zł. Z kolei na reklamę możesz przeznaczyć nie więcej niż 2 tys. zł, a na adaptację i konsultacje prawne maksymalnie po 1 tys. zł.

Czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu składając wniosek?

Pierwszym krokiem jest rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Następnie składasz wniosek. Urząd przyjmuje wnioski w naborze otwartym i zamkniętym.

Na rozpatrzenie wniosku musisz poczekać 30 dni. Następnie jeśli decyzja będzie pozytywna, podpisujesz umowę o dofinansowanie, wnosisz zabezpieczenie (np. akt notarialny) i czekasz na przelew środków.

Dopiero po wpływie dotacji na konto możesz zarejestrować działalność. W kolejnym kroku dokonujesz zakupów i rozliczasz się z wydatków. Masz na to określony czas zdefiniowany w umowie.

Następnie prowadzisz działalność i w czasie trwania umowy możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy. Po upływie 12 miesięcy idziesz do urzędu skarbowego i ZUS-u po odpowiednie zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych).

Przedstawiasz je w urzędzie pracy i ostatecznie rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu z Lokalnych Grup Działania?

Dla kogo dotacja na sklep z LGD?

O dofinansowanie z LGD mogą ubiegać się osoby:

 • mieszkające na terenach wchodzących w skład działania lokalnej grupy działania, wsi i miast do 20 tys. mieszkańców,
 • które nie mają ubezpieczenia w KRUS-ie,
 • realizujące swój pomysł na terenie działania LGD,
 • które w ramach projektu stworzą miejsce pracy.

Ile wynosi dotacja na sklep z Lokalnej Grupy Działania?

Dotacja na sklep z LGD wynosi od 50 do nawet 100 tys. zł.

Dotacja na sklep z LGD – na co wydać?

Dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania możesz wydać na zakup środków trwałych, materiały i towary, reklamę, adaptację lokalu.

Czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu składając wniosek?

Najpierw musisz znaleźć LGD działającą na obszarze Twojego zamieszkania. Następnie składasz rozbudowany wniosek i biznesplan. Kolejny etap to wstępna weryfikacja i przesłanie dokumentacji do urzędu marszałkowskiego.

czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu

Proces uzyskania dotacji z LGD jest dużo bardziej skomplikowany i rozciągnięty w czasie. Może nawet potrwać kilka miesięcy.

Czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu z Unii Europejskiej?

Dla kogo dofinansowanie na sklep z UE?

O dofinansowanie unijne mogą ubiegać się osoby bezrobotne, bierne zawodowe, z niepełnosprawnościami, imigranci, reemigranci, ubodzy pracujący, a także osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dotacja na sklep z Unii Europejskiej?

Unijna dofinansowanie na sklep papierniczy zależy od danego projektu. Średnio dofinansowanie waha się w granicach 23-27 tys. zł.

Zaletą tego rodzaju dotacji jest tak zwane wsparcie pomostowe, czyli dodatkowe pieniądze, które możesz otrzymać przez 6 lub 12 miesięcy. Średnia wysokość wsparcia pomostowego wynosi 1-2 tys. zł.

Dotacja na sklep z UE – na co wydać?

Dofinansowanie na sklep z Unii Europejskiej możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, reklamę, materiały i towary, a także adaptację lokalu.

Z kolei wsparcie pomostowe możesz przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy, czyli czynsz, ZUS, rachunki, paliwo etc.

Czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu składając wniosek?

Przede wszystkim musisz znaleźć odpowiedni projekt. Dotacjami unijnymi zajmują się wojewódzkie urzędy pracy. Następnie składasz formularz rekrutacyjny. To skrócony opis Twojego pomysłu.

Specjalnie powołana komisja weryfikuje go formalnie i merytorycznie, następnie przechodzisz rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, bierzesz udział w projekcie.

To cykl szkoleń dotyczących prowadzenia firmy: reklamy, księgowości, rejestracji etc. Po jego ukończeniu składasz właściwy już wniosek i biznesplan.

Ponownie weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Jeśli będzie pozytywnie, możesz uzyskasz dofinansowanie.

Czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu – podsumowanie

Wiesz już, czy można dostać dotacje na otwarcie sklepu. Dotacja na sklep może pochodzić z kilku źródeł: urzędu pracy, lokalnych grup działania lub Unii Europejskiej. Pamiętaj jednak o tym, że możesz zdecydować się tylko na jedno z nich.

Dlatego dokładnie przeanalizuj warunki, kwoty, a także swoje możliwości i wybierz ten instrument finansowania, który będzie najlepszy dla Ciebie.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

Czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie?

Chcesz założyć firmę i brakuje Ci kapitału? Rozwiązaniem może być dofinansowanie z PUP. Sprawdź, czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie i czy Ty również spełniasz postawione warunki.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje z urzędu pracy?

Urzędy pracy dysponują trzema źródłami finansowania. Są to środki krajowe udzielane w ramach Funduszu Pracy oraz pieniądze unijne.

czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie

W ostatnich latach większość urzędów pracy przyznawała dotacje głównie z programów unijnych. W niewielkim stopniu rozdzielano środki krajowe w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie?

Zastanawiasz się, czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie? Tak, jeśli chcesz uzyskać dotację z urzędu pracy musisz być osobą bezrobotną.

Jednak to jeszcze nie wszystko, bo są też inne warunki, które trzeba spełnić. Aby ubiegać się o dotację z urzędu pracy nie możesz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku posiadać aktywnego wpisu do CEIDG, nie możesz być karany przeciwko obrotowi gospodarczemu do 2 lat wstecz przed dniem złożenia wniosku.

O dotację nie mogą ubiegać się osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację z PUP odmówiły bez uzasadnienia udziału w szkoleniu, stażu lub podjęcia pracy.

Czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie – jakie jeszcze warunki trzeba spełnić?

Wiesz już, czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie. Sprawdź, jakie jeszcze warunki będziesz musiał spełniać, aby ubiegać się o dotację z urzędu pracy. Zwróć uwagę, że niektóre urzędy wymagają konkretnego czasu bycia osobą bezrobotną, aby można było złożyć wniosek o dofinansowanie z PUP. W większości przypadków wystarczy posiadać status osoby bezrobotnej kilka dni, aby można było złożyć wniosek.

Ponadto jeśli chcesz uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie mogłeś bez uzasadnienia przerwać szkolenia, stażu lub innej formy pomocy.

Musisz również podjąć szkolenie, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację z urzędu pracy, jeśli urząd zaproponował Ci taką formę aktywizacji.

Czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie – jak wygląda procedura uzyskania dofinansowania z PUP?

Znasz odpowiedź na pytanie, czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie. Teraz warto przyjrzeć się, jak wygląda całą procedura uzyskania dofinansowania na otwarcie firmy.

Pierwszy krok, to wizyta w pośredniaku i rejestracja jako osoba bezrobotna. Kolejny, to oczekiwanie na nabór wniosków o dotację. W zależności od urzędu pracy wnioski mogą być przyjmowane w trybie ciągłym, czyli przez cały rok, aż do wyczerpania puli środków.

Mogą być też nabory zamknięte, kiedy wniosek składa się w ściśle określonym terminie. Zazwyczaj takie konkursy organizuje się średnio raz na kwartał i trwają około tygodnia.

Porada

Jeśli Twój urząd pracy prowadzi otwarty nabór wniosków, to w tym przypadku kolejność zgłoszeń może mieć znaczenie. W przypadku naborów zamkniętych z konkretną datą zakończenia naboru, kolejność nie odgrywa większej roli. Ważne, żebyś złożył wniosek w wyznaczonym terminie.

Następny krok to złożenie kompletnego wniosku, który rozpatrywany jest przez urząd pracy w ciągu 30 dni (czasami trwa to krócej). Wnioski rozpatrywane są pod kątem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z PUP kończy się wydaniem pozytywnej lub negatywnej decyzji. Negatywna oznacza koniec marzeń o dotacji.

czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie

Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję, to urząd pracy wyznacza termin podpisania umowy. Następnie otrzymujesz przelew środków na wskazane konto i dopiero od tego momentu możesz zarejestrować działalność gospodarczą.

Kolejne kroki to wydatkowanie przyznanych środków (w określonym w umowie terminie) oraz rozliczenie dotacji z urzędu pracy, które także musi mieć miejsce w ściśle określonym czasie.

Następnie zgodnie z postanowieniami umowy prowadzisz działalność przez określony czas (najczęściej 12 miesięcy). Choć może być dłuższy, w zależności od konkretnego pośredniaka). Nie możesz zawieszać działalności i podejmować zatrudnienia. W tym czasie możesz spodziewać się kontroli z urzędu pracy.

Po zakończeniu czasu trwania umowy. Idziesz do ZUS-u i urzędu skarbowego po zaświadczenia o niezawieszaniu działalności i niezaleganiu z daninami publicznymi. Z tymi dokumentami udajesz się do swojego pośredniaka, rozliczasz i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie – jak zwiększyć swoje szanse?

Wiele osób ubiegających się o dotację z urzędu pracy zastanawia się, jak może zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie. Jest kilka sposobów. Przede wszystkim do wniosku o dotację z PUP warto dołączyć referencje z poprzednich miejsc pracy. To pokazuje, że jesteś osobą rzetelną, profesjonalną i wiarygodną, więc szansa na utrzymanie działalności na rynku rośnie.

Ponadto duże znaczenie mają wszelkie umowy przedwstępne o współpracy, umowy o współpracy lub listy intencyjne. Bowiem oznaczają, że masz już pierwszych klientów lub dostawców, którzy gotowi są z Tobą współpracować.

Kolejny argument przemawiający na Twoją korzyść, to przeprowadzone badania lokalnego rynku i zapotrzebowanie na usługi/produkty. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zrobił ankietę wśród potencjalnych klientów. Następnie jej wyniki dołączył do wniosku o dotację z urzędu pracy.

Warto również dołączyć portfolio, czyli wcześniejsze realizacje. Mogą być to np. zdjęcia, rysunki (projekty ubrań, jeśli chcesz założyć firmę krawiecką).

Czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie – podsumowanie

Myślę, że odpowiedź na pytanie, czy trzeba być bezrobotnym, aby dostać dofinansowanie została wyczerpana. Wiesz już, jakie osoby mogą wystąpić o dofinansowanie z PUP i jakie warunki trzeba spełnić.

Pamiętaj też o dobrym przygotowaniu wniosku, a także załącznikach. Mogą drastycznie zwiększyć Twoją szansę na uzyskanie dotacji z urzędu pracy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share