Dotacja na firmę z urzędu pracy

Chciałbyś założyć swoją działalność? Jeśli potrzebujesz pieniędzy na start, to dobrym rozwiązaniem może być dofinansowanie z PUP. Zobacz, ile wynosi dotacja na firmę z urzędu pracy, jak ją uzyskać i na co możesz ją przeznaczyć.  

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Dla kogo dotacja na firmę z urzędu pracy? 

Dotacja na firmę z urzędu pracy przeznaczona jest przede wszystkim dla osób bezrobotnych. Mogą się o nią jednak starać również absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.  

dotacja na firmę z urzędu pracy

Aby uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz spełnić szereg warunków. Są one szczegółowo wyjaśnione w regulaminie. Jeśli myślisz o dofinansowaniu, to nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku. 

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej oraz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie aktywizacji zawodowej.

Nie możesz również przerwać takiej formy aktywizacji bez uzasadnionej przyczyny. To tylko część warunków, które musisz spełniać. Dlatego zanim zaczniesz ubiegać się o dofinansowanie na działalność, wnikliwie przeczytaj regulamin.  

Jak wysoka jest dotacja na firmę z urzędu pracy? 

Dotacja z urzędu pracy to maksymalnie ok. 32 tys. złotych, co odpowiada 6-krotności średniego wynagrodzenia. Pamiętaj jednak, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny pułap dofinansowania. Co wiąże się z tym, że jest on znacznie niższy.

Z reguły dotacje mieszczą się w granicach 16-25 tys. zł. Bardzo ważne jest to, abyś dokładnie sprawdził, jaka kwota wchodzi w grę w Twoim pośredniaku. Z jakiego powodu jest to tak istotne? Jeśli będziesz wnioskował o wyższą sumę niż dopuszczalna, to Twój wniosek o dotację z PUP zostanie odrzucony podczas oceny formalnej, czyli na wstępnym etapie. To z kole oznacza koniec marzeń o dotacji i własnej firmie.  

Na co można przeznaczyć dotację na firmę z urzędu pracy? 

Dotacja na firmę z urzędu pracy podlega określonym zasadom. Chodzi o to, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy, które możesz sfinansować w ramach dotacji, jak również całkowicie z niej wykluczonych. Dlatego zanim zaczniesz zastanawiać się, co kupisz z dofinansowania. Sprawdź, w regulaminie, jakie są wykluczenia. Dotację możesz przeznaczyć na zakup maszyn/urządzeń, oprogramowania, towaru/materiałów, reklamę, adaptację lokalu, konsultacje prawne.  

Przede wszystkim dotacji z PUP nie będziesz mógł przeznaczyć na zakup samochodu (choć w części urzędów pracy jest to akceptowalne do określonej wysokości, np. 30% dotacji). Dodatkowo z dofinansowania nie możesz kupić kasy/drukarki fiskalnej, szkoleń i kursów, nieruchomości. Nie możesz także przeznaczyć jej na bieżące opłaty i rachunki (m.in. wynagrodzenia, czynsz za lokal, podatki, ZUS, paliwo, telefon). Zwróć również uwagę, że dofinansowanie na działalność nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy.  

dotacja na firmę z urzędu pracy

Kolejną kwestią przy wydatkowaniu dotacji jest to, że wszystkie wydatki muszą być ściśle powiązane z profilem Twojej działalności. Nie możesz kupować czegoś, co jest oderwane od rodzaju działalności, którą chcesz się zajmować. Zatem zakup ekspresu do kawy w przypadku agencji reklamowej może być zakwestionowany.  

Następna sprawa, którą powinieneś sprawdzić, to progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że spora część urzędów pracy wymaga, abyś wydatkował konkretną kwotę dotacji na daną kategorię zakupów. I tak np. Zakup sprzętu musisz przeznaczyć minimum 50% dotacji, na towar maksymalnie 30%, a na reklamę jedynie 10% wnioskowanej kwoty.  

Dotacja na firmę z urzędu pracy a wkład własny 

Bardzo często okazuje się, że dotacja na firmę z urzędu pracy wymaga posiadania wkładu własnego. Oczywiście nie wszystkie pośredniaki go wymagają, jednak zawsze warto go zadeklarować, bo znacząco poprawia szanse na uzyskanie dofinansowania.

To, ile wkładu własnego będziesz musiał mieć zależy również od konkretnego urzędu pracy. W niektórych jest to np. 20-30% wnioskowanej kwoty, z kolei w innych, im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Jak zadeklarować posiadanie środków własnych? Przez dołączenie do wniosku o dotację z PUP oświadczenia lub wyciągu z konta, a także szczegółowe wyjaśnienie we wniosku, na co przeznaczyć posiadane już środki.  

Możesz je wydać zarówno na określony zakup, jak również przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.  

Czy dotacja na firmę z urzędu pracy wymaga zabezpieczenia? 

Tak, jeśli ubiegasz się o dotację z PUP, musisz posiadać zabezpieczenie. Jego rodzaj zależy od tego, co proponuje Twój urząd pracy. Co do zasady możesz wybrać z następujących form zabezpieczenia: akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, zastaw na prawach lub rzeczach. 

Może się jednak zdarzyć i tak, że w Twoim pośredniaku dostępne będą np. 3 formy zabezpieczenia. Dlatego zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia dofinansowania na działalność. Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać. 

Jeśli decydujesz się np. na akt notarialny, to musisz być właścicielem ruchomości lub nieruchomości o wartości 120% wnioskowanej kwoty. Zauważasz, że wysokość tych progów może być zmienna w zależności od urzędu pracy. Co oznacza, że w wielu pośredniakach może przyjąć wartości 130%, a nawet 150% wnioskowanej kwoty dotacji.  

Jakie załączniki do wniosku o dotację na firmę z urzędu pracy? 

Miej na względzie, że poza samym wnioskiem musisz zgromadzić także określone załączniki i dołączyć je do dokumentacji. Spis załączników znajdziesz we wniosku lub regulaminie. Ich zakres może różnić się pomiędzy poszczególnymi pośredniakami.

Najczęściej do wniosku o dotację z PUP musisz dołączyć: oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, kserokopie dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego.  

dotacja na firmę z urzędu pracy

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie, dołącz do wniosku listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami lub dostawcami, a także referencje z poprzednich miejsc pracy. 

Przydatne może być również portfolio wcześniejszych realizacji. Wyróżnisz dzięki temu wniosek na tle pozostałych, a także bardziej przekonasz komisję do swojego pomysłu.  

Dotacja na firmę z urzędu pracy – podsumowanie 

Dotacja na firmę z urzędu pracy daje możliwość otworzenia własnego biznesu i zakupu niezbędnego wyposażenia. To znacznie ułatwienie startu dla Twojej działalności. Dobrze przygotuj wniosek, przygotuj wszystkie załączniki, wybierz formę zabezpieczenia, a także pamiętaj o wkładzie własnym finansowym i rzeczowym. To wszystko sprawi, że Twoje szanse na dotację znacznie wzrosną.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na fotobudkę

Interesuje Cię temat fotobudki? Myślisz o założeniu takiego biznesu? Jeśli potrzebujesz kapitału na start, to warto sprawdzić dofinansowanie z PUP. Zobacz, czy dotacja na fotobudkę jest dla Ciebie i jak możesz ją uzyskać.  

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Dla kogo dotacja na fotobudkę? 

Dotacja na fotobudkę skierowana jest do osób bezrobotnych. Mogą o nią wnioskować również absolwenci KIS lub CIS oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. 

dotacja na fotobudkę

Jednak to nie wszystko. Ponadto musisz spełnić określone warunki, które opisane są w regulaminie. Chodzi m.in. o to, że w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej. W tym samym czasie nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu czy innej formie aktywizacji zawodowej.

Nie możesz posiadać również nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, a także w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu.  Ponadto jeśli prowadziłeś wcześniej działalność gospodarczą, nie możesz posiadać z tego tytułu zaległości względem ZUS-u i urzędu skarbowego.

Pamiętaj o tym, że to nie wszystkie warunki, które musisz spełnić. Dlatego zanim zaczniesz ubiegać się o dofinansowanie na działalność, dokładnie przestudiuj regulamin.  

Ile wynosi dotacja na fotobudkę? 

Dotacja z urzędu pracy maksymalnie może wynosić 6-krotność średniej krajowej (ok. 31 tys. zł). Miej jednak na uwadze, że każdy pośredniak może ją dowolnie ustalić i w większości przypadków jest ona niższa. Z reguły waha się w granicach 16-25 tys. zł.

Co ważne, musisz pamiętać o tym, że nie możesz jej przekroczyć. W przeciwnym razie Twój wniosek może zostać odrzucony już na etapie oceny formalnej. Dlatego zanim zaczniesz wypełniać wniosek o dotację z PUP, dokładnie sprawdź kwotę, o jaką możesz się ubiegać. Jej wysokość zazwyczaj podana jest w ogłoszeniu o naborze.  

Na co można przeznaczyć dotację na fotobudkę? 

Dotację na rozpoczęcie działalności możesz wydać na sprzęt, narzędzia, wyposażenie, urządzenia, adaptację lokalu, materiały i towary, a także reklamę czy konsultacje prawne. 

Zwróć jednak uwagę, że każdy urząd pracy ma swoje własne zasady i katalog rzeczy, które możesz kupić w ramach dofinansowania, jak również wykluczonych z dotacji.

Najczęściej z dotacji z PUP nie kupisz samochodu (w niektórych pośrednikach jest akceptowalny), kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, nieruchomości. Co ciekawe, w niektórych urzędach pracy nawet adaptacja lokalu może być wydatkiem niekwalifikowalnym, czyli takim, którego nie możesz sfinansować w ramach dotacji.

Nie zapłacisz również bieżących rachunków (np. czynsz, paliwo, ZUS, pensje), a także innych opłat (leasing). Nie możesz również przeznaczyć dofinansowania na pokrycie kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy.  

dotacja na fotobudkę

Miej również na uwadze, że wydatki z dotacji muszą być ściśle związane z profilem Twojej działalności. Dodatkowo każdy zakup musi być szczegółowo uzasadniony we wniosku o dotację z urzędu pracy.

Pamiętaj także o progach procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Każdy urząd może je dowolnie określić i tak będziesz musiał np. Ponad 50% dotacji przeznaczyć na zakup sprzętu, maksymalnie 30% na zatowarowanie, a do 5% na konsultacje prawne.  

Dotacja na fotobudkę może być przeznaczona na zakup: 

 • Komputera,  
 • Oprogramowania,  
 • Wytwornicy ciężkiego dymu,  
 • Fotobudki,  
 • Aparatu,  
 • Akcesoriów (np. maski, kapelusze, czapki, okulary),  
 • Materiałów reklamowych (strona www, baner, szyld, logo). 

Dotacja na fotobudkę a wkład własny 

Jeśli dotacja na fotobudkę leży w kręgu Twoich zainteresowań, to warto posiadać wkład własny. Nie każdy urząd pracy go wymaga, jednak zwiększa Twoje szanse na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wysokość wkładu własnego jest zawsze określona w regulaminie i w zależności od pośredniaka może się wahać. W niektórych wymaga się 20% wkładu własnego. Z kolei w innych urzędach pracy, im wyższy wkład własny, tym większa liczba punktów. Środki własne deklarujesz albo w formie oświadczenia, albo dołączenia do wniosku wyciągu z konta.  

Dodatkowo pamiętaj, że we wniosku o dofinansowanie z PUP musisz szczegółowo opisać, na co przeznaczysz wkład własny. Możesz go wydać albo na pokrycie bieżących opłat z tytułu prowadzenia działalności, albo na określony zakup.  

Czy dotacja na fotobudkę wymaga zabezpieczenia? 

Niestety, jeśli myślisz o dotacji z urzędu pracy, to musisz posiadać zabezpieczenie przyznanych środków. Dzięki niemu, w przypadku złamania postanowień umowy, pośredniak może dochodzić swoich roszczeń. 

To, jakie formy zabezpieczenia będą do wyboru zależy też od konkretnego urzędu pracy. Co do zasady, możesz wybierać spośród: blokady konta, gwarancji bankowej, aktu notarialnego, zastawu na prawach lub rzeczach, poręczenia bądź weksla z poręczeniem wekslowym.

dotacja na fotobudkę

Jednak może być i tak, że w Twoim urzędzie pracy do wyboru będą 2 lub 3 formy zabezpieczenia. Najpierw dokładnie sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby wybrać konkretny rodzaj zabezpieczenia dotacji z urzędu pracy.

Każdy z nich ma inne wymogi. Jeśli zdecydujesz się na blokadę konta, to na rachunku musisz posiadać kwotę równą 120% wnioskowanej dotacji. Miej na uwadze, że wysokość tych progów może różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy. Mogą być one zdecydowanie wyższe i sięgać np. 150% kwoty, o którą się ubiegasz.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na fotobudkę? 

Pamiętaj o tym, że do wniosku o dotację z PUP musisz dołączyć określone załączniki. To, jakie załączniki musisz dołączyć znajdziesz w regulaminie lub wniosku. Zwróć uwagę, że brak odpowiednich załączników może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku już na etapie oceny formalnej.  

Najczęściej do wniosku musisz dołączyć oświadczenia, kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, xero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, wyciąg z konta, listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy. 

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie, to warto dołączyć także referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio. To buduje Twój profesjonalny wizerunek i może przekonać osoby oceniające wniosek do Twojego pomysłu.  

Zwróć uwagę, aby wszystkie załączniki wraz z wnioskiem trwale spiąć. Jeśli tego nie zrobisz, Twój wniosek odpadnie na etapie oceny formalnej. Często bez możliwości poprawienia.

Dotacja na fotobudkę – podsumowanie 

Dotacja na fotobudkę umożliwi Ci zakup niezbędnego wyposażenia, narzędzi czy reklamy i rozpoczęcie swojej przygody z tym biznesem. Zwróć uwagę na kwestię formalne, wybierz formę zabezpieczenia dotacji, a także pamiętaj o wkładzie własnym. Dobre przygotowanie wniosku zwiększa Twoje szanse na uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP  

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na studio graficzne

Jeśli jesteś grafikiem i chcesz założyć swój biznes, będziesz potrzebował kapitału. Brak własnych środków może być przeszkodą w otworzeniu własnej firmy. Jak z tego wybrnąć? Rozwiązaniem Twoich wątpliwości może być dotacja na studio graficzne. Zobacz, jak możesz ją uzyskać. 

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł. 

Dla kogo dotacja na studio graficzne? 

O dotację z urzędu pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Aby uzyskać dofinansowanie musisz spełnić szereg warunków. Ich szczegółowy opis znajdziesz w regulaminie ubiegania się o dotację z PUP.

dotacja na studio graficzne

Jakie to to warunki? M.in. w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej. W tym samym okresie nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie aktywizacji. Nie możesz również bez uzasadnionej przyczyny przerwać stażu, szkolenia lub innej formy aktywizacji.

W ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Sprawdź również pozostałe warunki, bo to tylko kilka z nich.  

Jak wysoka jest dotacja na studio graficzne?

Dotacja na studio graficzne to maksymalnie aż 6-krotność średniej pensji. Zwróć uwagę, że to maksymalny ustawowy poziom, a każdy urząd pracy może sam zdecydować, o jaką dotację możesz się ubiegać. W związku z tym wysokość dofinansowania na działalność jest z reguły znacznie niższa. Najczęściej jest to przedział 16-25 tys. zł.  

Zanim złożysz wniosek o dotację z PUP zweryfikuj, o jaką kwotę możesz się ubiegać. Jeśli wpiszesz wyższą, to wniosek może zostać odrzucony. W większości przypadków bez możliwości jego poprawy. To niestety, często błąd, dlatego dokładnie sprawdź kwotę.

Na co można przeznaczyć dotację na studio graficzne? 

Z dofinansowania z PUP możesz kupić maszyny, urządzenia, wyposażenie, materiały lub towary, a także przeprowadzić adaptację lokalu czy skorzystać z konsultacji prawnych.

Najpierw sprawdź dokładnie, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dofinansowania. Każdy urząd pracy ma nieco inny katalog wydatków. Z dotacji nie możesz kupić najczęściej samochodu, kasy fiskalnej, nieruchomości, kursów i szkoleń. Nie możesz również finansować jakichkolwiek opłat (czynsz, ZUS, pensje, media), a także kosztów transportu lub przesyłki zakupionych rzeczy.

Jeśli chcesz prawidłowo wydatkować dotację z PUP, to musisz pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim każdy wydatek musi być spójny z profilem Twojej działalności. Ponadto we wniosku musisz jego zakup szczegółowo uzasadnić i wyjaśnić. Napisz, dlaczego decydujesz się na dany sprzęt i w jaki sposób wykorzystasz go we własnej działalności.

dotacja na studio graficzne

Pamiętaj również o progach procentowych, które mogą się pojawić. Chodzi o to, że np. Na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na reklamę maksymalnie 10%, a na towar do 30%.  

Dotacja na studio graficzne może być przeznaczona na zakup: 

 • Komputera,  
 • Oprogramowania graficznego, 
 • Aparatu,  
 • Mebli biurowych,  
 • Monitora,  
 • Materiałów reklamowych (strona www, baner, szyld, logo). 

Dotacja na studio graficzne a wkład własny 

Interesuje Cię dotacja na studio graficzne? Jeśli tak, to w większości przypadków musisz posiadać wkład własny. Czasami nie jest on wymagany, jednak i wtedy warto go zadeklarować, bo zwiększa Twoje szanse na uzyskanie dofinansowania na działalność.  

Ile wkładu własnego musisz mieć? To zależy od konkretnego pośredniaka. W większości przypadków wystarczy 20-30% wnioskowanej kwoty. Może się zdarzyć jednak, że im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać. Wkład własny deklarujesz poprzez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia. 

Miej na uwadze, żeby we wniosku o dotację z PUP dokładnie wpisać, na co przeznaczysz posiadane środki własne. Może być to konkretny zakup lub bieżące koszty prowadzenia firmy.  

Pamiętaj również o tym, aby we wniosku o dofinansowanie wskazać także wkład własny rzeczowy. Są to np. narzędzia, urządzenia, wyposażenie, które już posiadasz i możesz wykorzystać w przyszłej działalności.

Jest jednak pewna zasada. Nie wpisuj we wniosku w ramach wkładu własnego rzeczowego przedmiotów, które chcesz kupić w ramach dofinansowania. Jeśli tak będzie, to taki wydatek zostanie skreślony i nie będziesz mógł go kupić.

Czy dotacja na studio graficzne wymaga zabezpieczenia? 

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na działalność, to musisz określić we wniosku formę zabezpieczenia. Dzięki niej, jeśli złamiesz postanowienia umowy, urząd pracy może dochodzić później swoich roszczeń. Jakie rodzaje zabezpieczenia dotacji są do wyboru? Przede wszystkim blokada konta, gwarancja bankowa, poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, akt notarialny i zastaw na prawach lub rzeczach.  

dotacja na studio graficzne

Miej na względzie, że nie w każdym pośredniaku będziesz mógł wybierać spośród wszystkich form zabezpieczenia. Mogą być do wyboru 2 lub 3.  

Oczywiście najpierw sprawdź w regulaminie, jakie warunki musisz spełniać, aby wybrać konkretny rodzaj zabezpieczenia dotacji na działalność. Każdy z nich ma inne wymogi.

Np. gdy decydujesz się na blokadę konta, to na rachunku musisz mieć kwotę równą 130% wnioskowanej dotacji.  Podobnie jest w przypadku aktu notarialnego. Wówczas musisz być posiadaczem ruchomości lub nieruchomości o wartości np. 120 lub 130% wnioskowanej kwoty. W niektórych urzędach pracy ten próg jest wyższy i może wynosić 150% wnioskowanej kwoty, a to już dość duże liczby.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na studio graficzne? 

Zwróć uwagę, że do wniosku o dotację z urzędu pracy musisz dołączyć konkretne załączniki. Ich spis znajdziesz najczęściej w regulaminie lub samym wniosku. Z kolej ich brak może oznaczać odrzucenie Twojego wniosku i koniec marzeń o dotacji.  

Najczęściej do wniosku musisz dołączyć oświadczenia, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, xerokopię dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, wyciąg z konta, listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy.

Warto również dołączyć referencje z poprzednich miejsc pracy oraz portfolio, bo to bardziej przekona komisję do Twojego pomysłu i wyróżni Twój wniosek na tle pozostałych.  

Pamiętaj o trwałym spięciu załączników i wniosku. Jeśli to pominiesz, to wniosek również ma szansę zostać odrzucony na etapie oceny formalnej. Wówczas możesz pożegnać się z marzeniami o dotacji i własnej firmie.

Dotacja na studio graficzne – podsumowanie 

Dotacja na studio graficzne to kilkanaście tysięcy złotych, dzięki którym uruchomisz swoją firmę. Możesz je przeznaczyć na zakup sprzętu, oprogramowania, mebli czy reklamę przyszłego biznesu. Nie zapomnij o załącznikach, wkładzie własnym i rodzaju zabezpieczenia dotacji.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP  

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na otwarcie cukierni

Uwielbiasz piec i chcesz założyć własną cukiernię? Jeśli brakuje Ci pieniędzy na start, możesz skorzystać z dofinansowania z PUP. Zobacz, ile wynosi dotacja na otwarcie cukierni i w co dzięki niej możesz wyposażyć swój słodki biznes. 

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Dla kogo dotacja na otwarcie cukierni? 

Dofinansowanie na działalność skierowane jest do osób bezrobotnych. Mogą z niego skorzystać również absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Pamiętaj o tym, że sam status osoby bezrobotnej to za mało. Musisz spełnić określone warunki, które opisane są szczegółowo w regulaminie.  

dotacja na otwarcie cukierni

Nie możesz w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku posiadać działalności gospodarczej ani nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Dodatkowo w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu.  

Jeśli wcześniej prowadziłaś działalność gospodarczą, to nie możesz mieć z tego tytułu zaległości w ZUS i urzędzie skarbowym. Ponadto w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz przerwać bez uzasadnionej przyczyny stażu, szkolenia lub innej formy aktywizacji zawodowej.

Ile wynosi dotacja na otwarcie cukierni? 

Dotacja na otwarcie cukierni może maksymalnie wynieść 6-krotność średniej krajowej. Jednak weź pod uwagę, że każdy pośredniak może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania. Najczęściej jest on niższy i mieści się w granicach 16-25 tys. zł. 

Istotne jest to, abyś przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdziła, o jaką kwotę możesz maksymalnie wnioskować. Jej przekroczenie może oznaczać odrzucenie Twojego wniosku o dotację z urzędu pracy.  

Na co można przeznaczyć dotację na otwarcie cukierni? 

Co do zasady, dotację z PUP możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, towarów i materiałów, adaptację lokalu czy konsultacje prawne. Pamiętaj jednak o kilku kwestiach. Po pierwsze, każdy wydatek musi być ściśle powiązany z profilem Twojej działalności.

W przeciwnym razie może zostać zakwestionowany jako niepotrzebny. Po drugie, każdy zakup musisz szczegółowo uzasadnić i wyjaśnić, w jaki sposób przyda Ci się w firmie i dlaczego decydujesz się na konkretny model.  

dotacja na otwarcie cukierni

Po trzecie, zweryfikuj czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Oznacza to, że np. Na sprzęt musisz wydać min. 50% dofinansowania na działalność, na reklamę jedynie 10%, a na adaptację lokalu maksymalnie do 20%.  

Dotacja na otwarcie cukierni może być przeznaczona na zakup: 

 • Lad chłodniczych/witryn cukierniczych, 
 • Lady sprzedażowej, 
 • Wagi, 
 • Mebli (stoliki, krzesła), 
 • Pieca konwencyjnego,  
 • Miksera planetarnego, 
 • Stołu piekarniczego, 
 • Ekspresu do kawy,  
 • Szafy chłodniczej, 
 • Materiałów reklamowych (strona www, baner, szyld, logo). 

Sprawdź również, jakich wydatków nie będziesz mogła sfinansować w ramach dofinansowania. Z reguły jest to zakup samochodu (choć nie w każdym pośredniaku jest wykluczony), kasy fiskalnej, nieruchomości, kursów i szkoleń.

Z dotacji nie możesz finansować również bieżących kosztów związanych z prowadzeniem firmy (rachunki, media, czynsz, wynagrodzenia, ZUS). Nie przeznaczysz jej także na pokrycie kosztów związanych z transportem/przesyłką zakupionych rzeczy.

Dotacja na otwarcie cukierni a wkład własny 

Jeśli interesuje Cię dotacja na otwarcie cukierni, musisz posiadać wkład własny. Jego wysokość również precyzuje regulamin. W zależności od urzędu może być to np. 20-30% wnioskowanej kwoty.  

Czasami wkład własny nie jest wymagany, jednak zawsze warto go zadeklarować, bo to zwiększa Twoje szanse na dotację z PUP. Wkład własny deklarujesz poprzez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia. 

Pamiętaj o tym, że we wniosku musisz wskazać, na co przeznaczysz środki własne. Możesz je wydać na konkretne zakupy lub bieżące opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

dotacja na otwarcie cukierni

Ponadto dobrze jest również zadeklarować wkład własny rzeczowy. Jeśli masz jakieś urządzenia lub wyposażenie, które możesz wykorzystać we własnej firmie (np. formy do ciasta, garnki, miksery), to warto je wpisać do wniosku.

Zwróć jednak uwagę, aby wkład własny rzeczowy nie pokrywał się wydatkami, które chcesz kupić w ramach dotacji. W przeciwnym razie taki wydatek może zostać zakwestionowany przez urząd pracy.

Czy dotacja na otwarcie cukierni wymaga zabezpieczenia? 

Tak, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie z PUP, musisz wybrać określoną formę zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może dochodzić swoich roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy (np. wydasz dotację po terminie lub niezgodnie z przeznaczeniem).  

Akceptowalnymi przez urząd pracy formami zabezpieczenia dotacji na działalność są: akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, zastaw na prawach lub rzeczach. Zwróć uwagę, że nie w każdy urzędzie wszystkie te rodzaje zabezpieczenia będą dostępne. Może się zdarzyć, że do wyboru będziesz miała 2 lub 3 formy. 

Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia, dokładnie sprawdź w regulaminie, jakie warunki musisz spełnić. Np. Jeśli zdecydujesz się na poręczenie, to musisz mieć 2 poręczycieli, którzy zarabiają określoną kwotę (np. 2600 zł netto), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.  

Z kolei jeśli zdecydujesz się na akt notarialny, to musisz posiadać nieruchomości lub ruchomości o wartości 120 lub 130% wnioskowanej kwoty. Czasami ten próg jest wyższy i wynosi 150% wysokości dotacji, o którą się ubiegasz.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na otwarcie cukierni? 

Pamiętaj, że do wniosku o dotację z PUP musisz dołączyć określone załączniki. Ich spis znajdziesz w regulaminie. Najczęściej do wniosku musisz dołączyć oświadczenia, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego.

Ponadto do wniosku warto dołączyć listy intencyjne o przyszłej współpracy z klientami lub dostawcami. Znaczenie mają również referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio. W tym przypadku mogą być to zdjęcia Twoich wypieków. Dzięki temu Twój wniosek zapadnie w pamięć osobom oceniającym i wyróżni się na tle pozostałych.

Pamiętaj o tym, że brak załączników może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku o dotację. Dlatego zanim złożysz wniosek dokładnie sprawdź, czy dołączyłaś wszystkie niezbędne załączniki.

Dodatkowo zwróć uwagę, aby wniosek i wszystkie załączniki były trwale spięte. Brak spięcia całości wniosku to częsty błąd formalny, który w najlepszym razie może skutkować wezwaniem do poprawy wniosku lub w najgorszym, jego odrzuceniem.

Dotacja na otwarcie cukierni – podsumowanie 

Dotacja na otwarcie cukierni pomoże Ci uruchomić swój słodki biznes. To kilkanaście tysięcy złotych, które możesz przeznaczyć na zakup wyposażenia, sprzętu czy reklamę swojego lokalu. Pamiętaj o konieczności posiadania wkładu własnego i zabezpieczenia dotacji.  

Zwróć uwagę na to, czy do wniosku o dotację z PUP dołączyłaś wszystkie załączniki. Ich brak może stanowić podstawę do odrzucenia Twojego wniosku.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP  

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na studio fotograficzne

Jeśli jesteś fotografem i chcesz założyć własną firmę fotograficzną, to warto zainteresować się dofinansowaniem na ten cel. Jedną z opcji może być dotacja na studio fotograficzne z urzędu pracy. Zobacz, ile wynosi, co możesz za nią kupić i jak ją uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Ile wynosi dotacja na studio fotograficzne?

W zasadzie kwota dotacji zależy od konkretnego urzędu pracy, bo każdy może dowolnie określić maksymalny poziom dofinansowania. Choć ustawowo wynosi on 6-krotność średniej krajowej, to zazwyczaj jest niższa.

dotacja na studio fotograficzne

W zależności od pośredniaka maksymalna kwota dotacji może wahać się w granicach 16-25 tys. zł. Pamiętaj o tym, aby dokładnie zweryfikować wysokość kwoty dotacji, bo jej przekroczenie może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Dodatkowo pamiętaj, że im później składasz wniosek, tym mniejszą kwotę możesz otrzymać. Urzędowi pracy zależy wówczas, aby jak najwięcej osób uzyskało dotację, więc mogą być one niższe.

Kto może ubiegać się o dotację na studio fotograficzne?

Dotacja na studio fotograficzne przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS, a także opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Aby uzyskać dofinansowanie na działalność należy spełniać określone warunki. Ich szczegółowy opis znajdziesz w regulaminie. M.in. w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie posiadasz działalności gospodarczej. W ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Nie możesz mieć też nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Pozostałe warunki mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy. Np. jednym z warunków może być koniecznością figurowania w rejestrze osób bezrobotnych minimum 3 miesiące, aby można było złożyć wniosek o dotację z PUP.

Spore znaczenie może mieć również Twój wiek. Są projekty dla osób do 30-tki, jak również powyżej 30 lat. Czasami urzędy pracy dysponują środkami tylko dla jednej z tych grup, więc na to też zwróć uwagę.

Dotacja na studio fotograficzne – na co można przeznaczyć?

Dofinansowanie z PUP możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, urządzeń, wyposażenia, materiałów/towarów, reklamę, adaptację lokalu czy konsultacje prawne.

Zwróć uwagę, że każdy pośredniak ma swój własny katalog wydatków, które możesz sfinansować w ramach dofinansowania, a także tych, których nie możesz kupić z dotacji. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów, zajrzyj do regulaminu i sprawdź, jakie może być przeznaczenie dotacji.

Z dotacji z urzędu pracy nie kupisz najczęściej samochodu, kasy fiskalnej, nieruchomości, akcji i obligacji. Nie opłacisz również bieżących kosztów prowadzenia działalności (np. czynsz, ZUS, pensje, jeśli będziesz zatrudniać pracowników). Nie możesz z dotacji sfinansować również kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy.

Kolejną ważną sprawą jest ścisłe powiązanie wydatków z profilem planowanej działalności. Chodzi o to, aby zakupowany sprzęt był niezbędny do uruchomienia firmy i późniejszego świadczenia usług. Dodatkowo we wniosku o dotację z PUP każda pozycja musi posiadać szczegółowe uzasadnienie.

W końcu sprawdź też czy pomiędzy określonymi kategoriami wydatków nie występują progi procentowe. Może być np. tak, że na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na materiały jedynie 30%, a na reklamę maksymalnie 10% wnioskowanej kwoty.

Dotacja na studio fotograficzne może być wydatkowana na:

 • sprzęt (aparat, obiektywy, karty pamięci, laptop, lampy studyjne, soft box, tła),
 • oprogramowanie (do obróbki zdjęć i filmów),
 • reklamę (ulotki, strona www, wizytówki),
 • adaptację lokalu (malowanie).

Dotacja na studio fotograficzne a wkład własny

Jeśli chcesz uzyskać dotację z urzędu pracy, w większości przypadków musisz posiadać wkład własny. Jego wysokość każdy urząd pracy określa samodzielnie. Może okazać się, że wynosi on minimum 20% wnioskowanej kwoty. Może zdarzyć się również taka sytuacja, że im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać.

dotacja na studio fotograficzne

Zwróć uwagę, że nawet wówczas, kiedy Twój pośredniak nie wymaga posiadania środków własnych. To i tak warto je zadeklarować, bo zwiększa to Twoje szanse na dofinansowanie.

We wniosku o dotację z PUP deklarujesz, na co przeznaczysz środki własne (np. jakiś zakup) i dołączasz wyciąg z konta lub oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego.

Poza wkładem własnym finansowym, możesz również opisać posiadany wkład rzeczowy. To np. urządzenia, które już posiadasz i możesz wykorzystać we własnej działalności (np. drukarka, meble biurowe, samochód).

Pamiętaj jednak, aby nie deklarować jako wkładu własnego rzeczowego tych przedmiotów, które chcesz kupić w ramach dofinansowania na działalność. Jeśli np. w ramach dotacji chcesz kupić laptopa, to nie deklaruj, że posiadasz już komputer, bo wtedy taki wydatek może zostać zakwestionowany przez urząd pracy.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na studio fotograficzne?

Zestaw załączników, które musisz dołączyć do wniosku, zależą od konkretnego urzędu pracy. Każdy pośredniak może wymagać nieco innych załączników.

Najczęściej do wniosku o dotację dołączasz:

 • oświadczenia,
 • xerokopię dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego,
 • xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu,
 • wyciąg z konta.

Do wniosku warto dołączyć też listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami o dostawcami, a także referencje i portfolio wcześniejszych realizacji. To zwiększa Twoje szanse na to, aby na Twoim koncie pojawiła się dotacja na studio fotograficzne.

Miej na uwadze, że brak załączników może skutkować albo koniecznością uzupełnienia wniosku, albo wręcz jego odrzuceniem. Dlatego dobrze jest dokładnie sprawdzić zanim zaczniesz pisać wniosek, jakie załączniki musisz dołączyć.

Czy dotacja na studio fotograficzne wymaga zabezpieczenia?

Tak, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie z PUP, to musisz wybrać określoną formę zabezpieczenia. Co do zasady, możesz zdecydować się na akt notarialny, blokadę konta, gwarancję bankową, weksel z poręczeniem wekslowym, poręczenie lub zastawach na prawach lub rzeczach.

dotacja na studio fotograficzne

Zwróć uwagę, że w wielu urzędach pracy będziesz mógł wybrać tylko 2 lub 3 rodzaje z wyżej wymienionych. Szczegółowe warunki, jakie musisz spełniać, aby zdecydować się na konkretne zabezpieczenie opisane są w regulaminie.

Np. w przypadku wyboru aktu notarialnego musisz posiadać ruchomości lub nieruchomości o wartości 120 lub 150% wnioskowanej kwoty. Jeśli decydujesz się na blokadę konta, to na rachunku bankowych powinieneś mieć kwotę w wysokości np. 130% wnioskowanej dotacji.

Dotacja na studio fotograficzne – podsumowanie

Dotacja na studio fotograficzne może sięgać nawet 6-krotności średniej krajowej. Dzięki temu będziesz mógł kupić niezbędny sprzęt i wyposażenie, aby wystartować z własnym biznesem.

Pamiętaj o załącznikach, zabezpieczeniu dotacji, a także wkładzie własnym rzeczowym i finansowym. Warto postarać się o listy intencyjne i referencje, bo to zwiększa Twoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP

Sprawdź opinie moich Klientów 

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Jak uzyskać dofinansowanie z PUP na pracownika?

Twój biznes się rozwija i zaczyna brakować rąk do pracy? Może warto pomyśleć o zatrudnieniu kogoś? Czy wiesz, że możesz skorzystać z pomocy urzędu pracy. Zobacz, na jakich warunkach możesz uzyskać dofinansowanie z PUP na pracownika. 

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać dofinansowanie z PUP na pracownika? 

Jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie z urzędu na stworzenie miejsca pracy, sprawdź czy spełniasz warunki. Szczegółowo opisane są w regulaminie i mogą różnić się nieco pomiędzy poszczególnymi pośredniakami.  

dofinansowanie z PUP na pracownika

Najczęściej musisz spełniać poniższe warunki: 

a) w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie zmniejszono wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązano stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika; 

b) prowadzenia działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej); 

c) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych; 

d) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych; 

e) nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; 

f) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zbiorowe pod groźbą kary (Dz. U. z 2018, poz. 703 ze zm.); 

g) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony; 

h) figurują w rejestrze Urzędu bezrobotni posiadający kwalifikacje wymagane przez podmiot. *

* Na podstawie regulaminu PUP Piaseczno.

Wniosek składasz w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Twojej firmy lub miejsce wykonywania pracy przez osobę bezrobotną. Dodatkowo zwróć uwagę, że może pojawić się zastrzeżenie, że na jedno nowe miejsce musisz posiadać u siebie w firmie dwa pełne etaty. Mogą być one sumą etatów cząstkowych.

Ile maksymalnie wynosi dofinansowanie z PUP na pracownika? 

Maksymalna kwota dotacji z PUP na pracownika wynosi 6-krotność średniej krajowej. W tej chwili jest to około 31 tys. Zł. Musisz jednak pamiętać, że każdy urząd pracy może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania. Często jest on znacznie niższy niż ustawowy. Z reguły waha się w granicach 16-27 tys. Zł. 

Dodatkowo weź pod uwagę, że jest to refundacja. Zatem najpierw inwestujesz swoje własne środki, a dopiero później możesz uzyskać ich zwrot.  

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracownika? 

Dofinansowanie z PUP na pracownika możesz przeznaczyć na zakup: 

 • Sprzętu, 
 • Urządzeń, 
 • Maszyn,  
 • Narzędzi,  
 • Oprogramowania, 
 • Mebli. 

Generalnie w ramach dotacji z PUP na pracownika będziesz mógł kupić wszystkie rzeczy, które będą mu niezbędne do tego, aby mógł wykonywać swoje obowiązki. Zwróć uwagę na to, aby zakupiony sprzęt był nowy.

dofinansowanie z PUP na pracownika

Ponadto bądź czujny i nie decyduj się na najdroższe rozwiązania dostępne na rynku, bo wtedy pojawia się ryzyko zmniejszenia dofinansowania.  Szczególnie jeśli spota grupa osób będzie zainteresowana dotacją na stworzenie miejsce pracy 2020.

Czego nie możesz kupić z dotacji z PUP na pracownika? 

Weź pod uwagę, że nie wszystkie wydatki będą możliwe do zrealizowania. Pamiętaj, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy, które możesz sfinansować w ramach dotacji, jak również tych z niej wykluczonych.  

Dotacja na miejsce pracy 2020 nie może być przeznaczona na zakup udziałów w spółkach, akcji, nieruchomości, koszty budowy, zezwolenia i licencje, adaptację budynków, remont maszyn lub urządzeń. 

Przyznanych środków nie możesz też wydać na bieżące opłaty związane z działalnością (np. czynsz, ZUS, pensje, opłaty, rachunki), zakup kasy fiskalnej, pokrycie kosztów przesyłki zamówionych rzeczy.  Ponadto bardzo często nie możesz ubiegać się o refundację środka transportu, szczególnie jeśli prowadzisz działalność w sektorze transportu.

Dofinansowanie z PUP na pracownika a forma zabezpieczenia dotacji 

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie z PUP na pracownika, musisz wybrać określony rodzaj zabezpieczenia przyznanych środków. Możesz wybrać pomiędzy: aktem notarialnym, gwarancją bankową, poręczeniem, wekslem z poręczeniem wekslowym, blokadą konta. Zwróć uwagę, że nie w każdym pośredniaku będziesz mógł wybrać dowolną z wyżej wymienionych form zabezpieczenia dotacji na miejsce pracy 2020. Często są one okrojone do 2 lub 3.  

Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia, sprawdź warunki, jakie musisz spełnić. Np. jeśli zdecydujesz się na poręczycieli, to najczęściej muszą być to 2 osoby, zarabiające określoną kwotę. Najlepiej jeśli zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. W firmie, która nie jest w stanie upadłości lub likwidacji. Dodatkowo poręczycielami nie może być małżeństwo, chyba że ma rozdzielność majątkową.

dofinansowanie z PUP na pracownika

Z kolei akt notarialny może wymagać od Ciebie posiadania ruchomości lub nieruchomości o wartości 120% wnioskowanej kwoty.  Podobną kwotą musisz dysponować na koncie, jeśli zdecydujesz się na blokadę konta.

Jakie warunki musi spełniać nowe stanowisko pracy w ramach dotacji na miejsce pracy 2020? 

Przede wszystkim zwróć uwagę, że we wniosku o dofinansowanie z PUP na pracownika, precyzujesz wymagania wobec zatrudnionej osoby. Wskazujesz, jakie powinna mieć wykształcenie, doświadczenie, jakie umiejętności. Następnie opisujesz, jakie obowiązki na danym stanowisku pracy będzie wykonywał nowy pracownik.  

Kluczowe jest to, że dane stanowisko musisz utrzymać przez 24 miesiące. Miej na uwadze, że do tego okresu nie wliczają się urlopy bezpłatne. Ponadto osobę skierowaną przez urząd pracy musisz zatrudnić na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dofinansowanie z PUP na pracownika – podsumowanie 

Dofinansowanie z PUP na pracownika może być przydatne, kiedy potrzebujesz zatrudnić nową osobę. Dzięki temu sfinansujesz zakup niezbędnego sprzętu czy wyposażenia. Pamiętaj jednak o tym, że dotacja na stworzenie miejsca pracy 2020 jest refundacją, Najpierw inwestujesz swoje pieniądze, później możesz uzyskać ich zwrot. 

Zwróć również uwagę, że dane stanowisko będziesz musiał utrzymać przez 24 miesiące, a to wiąże się z określonymi kosztami. Dlatego dobrze przekalkuluj, czy opłaca Ci się ubiegać o dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracownika.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP

Sprawdź opinie moich Klientów 

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Czy można wziąć drugi raz dotację z urzędu pracy?

Być może i Ty zastanawiasz się nad kwestią, czy można wziąć drugi raz dotację z urzędu pracy? Zobacz, ile razy możesz ubiegać się o dofinansowanie z PUP i czy wcześniejsza dotacja eliminuje Cię z innych źródeł finansowania działalności.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Kto może starać się o dofinansowanie na działalność?

O dotację z urzędu pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Jednak, aby można było złożyć wniosek, trzeba spełnić szereg warunków. Szczegółowo określone są w regulaminie.

czy można wziąć drugi raz dotację z urzędu pracy

Jakie to warunki? Między innymi na 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację z PUP nie możesz posiadać działalności gospodarczej. Nie możesz również w tym okresie przerwać lub odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu czy innej formie aktywizacji zawodowej. W ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Dodatkowo istotne znaczenie może mieć Twój wiek. Urzędy pracy zazwyczaj realizują 2 rodzaje projektów. W ramach środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój o dotację na działalność mogą ubiegać się osoby poniżej 30-tki. Natomiast z Regionalnych Programów Operacyjnych dofinansowanie mogą otrzymać osoby powyżej 30 lat.

Czasami liczy się również okres pozostawania zarejestrowaną osobą bezrobotną. Zdarza się, że abyś mógł złożyć wniosek musisz figurować w rejestrze bezrobotnych przynajmniej 3 miesiące. Jednak ten warunek nie występuje w każdym pośredniaku.

Ile wynosi dotacja z PUP?

Maksymalna kwota dotacji z urzędu pracy wynosi 6-krotność średniej krajowej. W tej chwili jest to około 31 tys. zł. Natomiast każdy pośredniak może dowolnie określić maksymalny poziom dofinansowania. Co powoduje, że z reguły jest on znacznie niższy.

Kwoty dotacji najczęściej wahają się w granicach 16-25 tys. zł. Pamiętaj, że jej przekroczenie może być równoznaczne z odrzuceniem Twojego wniosku o dotację z PUP. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie, o ile maksymalnie możesz wnioskować.

Czy można wziąć drugi raz dotację z urzędu pracy?

Odpowiedź na pytanie, czy można wziąć drugi raz dotację z urzędu pracy jest stosunkowo prosta. Niestety, nie można. Są to środki jednorazowe. Zatem jeśli już otrzymałeś dofinansowanie na działalność z PUP, to drugi raz nie możesz się o nią ubiegać.

Dość wyraźnie mówi o tym Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej.

czy można wziąć drugi raz dotację z urzędu pracy

Gdzie § 1. 1. Rozporządzenie określa w punkcie 3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania przez starostę z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, zwanych dalej „dofinansowaniem”.

Dodatkowo § 6. punkt 3 precyzuje: Do wniosku o dofinansowanie bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS dołączają oświadczenia o:

1) nieotrzymaniu bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej.

Co w sytuacji, kiedy nie można wziąć drugi raz dotacji z urzędu pracy?

Mam nadzieję, że Twoje wątpliwości dotyczące tego, czy można wziąć drugi raz dotację z urzędu pracy zostały rozwiane. Zatem jeśli dofinansowanie z PUP odpada, to co można zrobić?

Możesz sprawdzić, czy w grę wchodziłyby projekty unijne. Z reguły organizowane są przez operatorów. Najczęściej firmy szkoleniowe lub fundacje. Zdarza się, że tam nie ma takiego wykluczenia. Czyli nawet jeśli kiedyś uzyskałeś dotację z urzędu pracy, to możesz złożyć wniosek o dotację unijną.

Pamiętaj tylko o tym, aby sprawdzić w regulaminie, czy na pewno nie ma takiego wykluczenia. Jeśli nie ma, to zweryfikuj czy od otrzymania dotacji z pośredniaka minął określony czas (np. 3 lata). Listę realizowanych projektów znajdziesz tu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/.

Czy można wziąć drugi raz dotację z urzędu pracy – podsumowanie

Jeśli chcesz wiedzieć, czy można wziąć drugi raz dotację z urzędu pracy? To odpowiedź brzmi niestety, nie można. Jest to jednorazowe dofinansowanie. Zatem wyklucza Cię z możliwości ponownego ubiegania się o środki z PUP. Możesz natomiast skorzystać z innych źródeł finansowania działalności.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP

Sprawdź opinie moich Klientów 

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej

Jeśli planujesz założyć swój biznes i potrzebujesz pieniędzy na start. To rozwiązaniem może być dotacja z urzędu pracy. Zobacz, ile wynosi dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej i co zrobić, aby je uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej?

Dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej przeznaczone jest dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS i CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej

Aby ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musisz spełniać określone w regulaminie warunki. Nie możesz posiadać działalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Jeśli wcześniej miałeś firmę, to nie możesz posiadać zaległości w ZUS i urzędzie skarbowym z tego tytułu. W ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany przeciwko obrotowi gospodarczemu.

To jednak nie wszystko. Pozostałe warunki musisz dokładnie sprawdzić w regulaminie. Dodatkowo zwróć uwagę na swój wiek, bo urzędy pracy realizują projekty w ramach środków PO WER (dla osób do 30-tki) oraz RPO (powyżej 30 lat). Istotne znaczenie może mieć też czas figurowania w rejestrze osób bezrobotnych. Czasami jest tak, że złożyć wniosek możesz pod warunkiem, że jesteś zarejestrowany w danym urzędzie pracy powyżej 3 miesięcy.

Ile wynosi dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej?

Maksymalna kwota to nawet 6-krotność średniej krajowej, czyli ok. 31 tys. zł. Jednak to tylko teoria, bo praktyka wygląda zupełnie inaczej. Każdy urząd pracy może samodzielnie ustalić maksymalną wysokość dofinansowania na działalność. Zazwyczaj kwota dotacji oscyluje w granicach 16-25 tys. zł.

Składając wniosek musisz dokładnie wiedzieć, o ile maksymalnie możesz wnioskować. Jeśli przekroczysz maksymalny pułap dotacji wyznaczony w Twoim urzędzie pracy. To wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej?

Dotację z PUP możesz wydać na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, oprogramowania, materiałów i towarów. Spokojnie przeznaczysz ją również na reklamę, adaptację lokalu oraz konsultacje prawne.

Jednak zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów z dofinansowania. Dokładnie sprawdź regulamin i zobacz, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji. To ważne, bo wydatek zakazany może spowodować odrzucenie wniosku o dotację z urzędu pracy.

Dodatkowo miej na uwadze, że każdy pośredniak ma swoje własne wytyczne. Zatem wydatek zakazany w jednym urzędzie, może być akceptowany w innym. Najczęściej z dotacji nie kupisz środka transportu, kasy fiskalnej, szkolenia, nieruchomości. Nie możesz jej przeznaczyć również na bieżące opłaty, pokrycie kosztu transportu zakupionych rzeczy, a także koszty grzywien czy mandatów.

Pamiętaj też o tym, że wszystkie wydatki muszą być jak najbardziej spójne z profilem Twojej działalności i niezbędne do jej uruchomienia i późniejszego prowadzenia. Ponadto do każdego zakupu musisz napisać szczegółowe uzasadnienie, dlaczego się decydujesz na taki wydatek i jak wykorzystasz go we własnej firmie.

Wreszcie zwróć uwagę na progi procentowe. Bardzo często urzędy pracy wprowadzają określone progi procentowe między poszczególnymi kategoriami wydatków. Np. na sprzęt musisz wydać przynajmniej 50% dotacji, na adaptację 30%, a na reklamę z dofinansowania z PUP na założenie działalności gospodarczej możesz wydać do 10%.

Dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej a wkład własny

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej. W większości przypadków musisz zadeklarować wkład własny. Jego wysokość każdy urząd określa samodzielnie, więc może się on wahać w zależności od pośredniaka.

dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej

Zdarza się, że wystarczy 20% wnioskowanej kwoty jako środki własne. Są jednak urzędy, gdzie im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać. Niektóre pośredniaki w ogóle nie wymagają posiadania wkładu własnego, jednak i tak warto go zadeklarować, bo to zwiększa Twoje szanse na dotację z urzędu pracy. Środki własne deklarujesz w formie oświadczenia lub wyciągu z konta dołączonego do wniosku.

Co więcej, we wniosku określasz, na co przeznaczysz środki własne. Możesz je wydać na konkretne zakupy lub przeznaczyć na bieżące opłaty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Zwróć również uwagę na wkład własny rzeczowy. Są to maszyny, urządzenia czy wyposażenie, które już posiadasz, a które możesz wykorzystać w przyszłej firmie. Pamiętaj tylko o tym, aby nie podawać takiego sprzętu, który chcesz kupić w ramach dotacji.

Jakie zabezpieczenie przy ubieganiu się o dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej?

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej. Musisz wybrać formę zabezpieczenia dofinansowania. Dzięki niemu, jeśli złamiesz umowę urząd pracy może dochodzić swoich roszczeń.

Co do zasady możesz wybrać spośród następujących form zabezpieczenia dotacji:

 • akt notarialny,
 • blokada konta,
 • gwarancja bankowa,
 • poręczenie,
 • weksel z poręczeniem wekslowym,
 • zastaw na prawach lub rzeczach.

Miej na uwadze, że w nie każdym urzędzie pracy będziesz miał do wyboru wszystkie rodzaje zabezpieczenia. Często wybór ograniczony jest do 2-3 form. Ponadto dokładnie sprawdź w regulaminie, jakie warunki musisz spełniać w ramach poszczególnych rodzajów zabezpieczenia dotacji z urzędu pracy.

Zdarza się, że np. wybierając poręczenie musisz mieć 2 poręczycieli zarabiających odpowiednie kwoty, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, bez dodatkowych zobowiązań w postaci kredytów.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej

Sam wniosek o dofinansowanie na działalność, to nie wszystko. Do tego musisz zgromadzić określone załączniki. Ich wykaz może różnić się pomiędzy poszczególnymi pośredniakami. Listę załączników znajdziesz albo w regulaminie, albo w samym wniosku.

dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej

Najczęściej do wniosku dołączasz: oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, xero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, xerokopie certyfikatów ukończonych szkoleń, wyciąg z konta. Pamiętaj również o konieczności dodania xerokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu.

Warto także dołączyć dodatkowe załączniki, które zwiększają szansę na dotację z urzędu pracy. Są to listy intencyjne o współpracy z klientami i dostawcami. Ważne są również referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio, czyli np. zdjęcia wcześniejszych realizacji.

Dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej – podsumowanie

Dofinansowanie z PUP na założenie działalności gospodarczej wynosi zazwyczaj od 16 do 25 tys zł. Z dotacji możesz kupić sprzęt, maszyny, urządzenia czy materiały reklamowe niezbędne do uruchomienia Twojej firmy.

Pamiętaj o konieczności posiadania wkładu własnego, lokalu, a także zabezpieczenia. Zanim zaczniesz przygotowywać wniosek o dotację z PUP, skompletuj niezbędne załączniki.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP

Sprawdź opinie moich Klientów 

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dofinansowanie z PUP na samochód

Często spotykam się z pytaniem, czy za dofinansowanie z urzędu pracy można kupić samochód? jeśli i Ciebie interesuje ta kwestia i rozważasz zakup środka transportu, to zobacz czy dofinansowanie z PUP na samochód jest w ogóle możliwe i pod jakimi warunkami?

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Czy za dofinansowanie z urzędu pracy można kupić samochód?

I tak i nie. Wszystko zależy od konkretnego urzędu pracy i wytycznych, którymi się kieruje. Co do zasady w większości urzędów pracy zakup środka transportu nie będzie możliwy.

dofinansowanie z PUP na samochód

Są jednak pewne wyjątki i część pośredniaków udostępnia taką możliwość. Dlatego pierwsza rzecz, którą powinieneś sprawdzić, gdy ubiegasz się o dotację z urzędu pracy, to weryfikacja regulaminu. Zobacz, czy Twój pośredniak zezwala na zakup samochodu. Jeśli takiej informacji nie znajdziesz w regulaminie, wówczas konieczny będzie telefon bezpośrednio do urzędu.

Na jakich warunkach dofinansowanie z PUP na samochód?

Jak wspomniałem zakup auta jest możliwy. Jednak nie wszystko jest tak kolorowe, jak na pierwszy rzut oka się wydaje. Dofinansowanie z PUP na samochód możesz otrzymać, ale pod pewnymi warunkami.

Przede wszystkim zakup środka transportu nie może być jedynym zakupem w ramach dofinansowania na działalność. Zatem jeśli w Twoim pomyśle odgrywał kluczową rolę, to będziesz musiał coś zmienić i dodać kilka pozycji do swojej listy zakupów w ramach dotacji.

Ponadto na zakup samochodu możesz przeznaczyć jedynie określony procent dotacji z PUP. Bardzo często jest to przedział 20-30% dofinansowania. Jeżeli w Twoim urzędzie pracy maksymalna kwota dotacji wynosi 23 tys. zł, to na zakup auta będziesz mógł przeznaczyć maksymalnie 6900 zł. Czy to dużo czy mało i czy kupisz za tę kwotę sensowny samochód, to już sam musisz sobie odpowiedzieć.

Co więcej, samochód musi być niezbędny w Twojej działalności. Jeśli planujesz założyć np. agencję reklamową, sklep internetowy lub studio graficzne, taki wydatek raczej nie przejdzie. Natomiast jeśli zakładasz firmę remontową, szkoleniową lub ogrodniczą, gdzie Twoja praca wiąże się z częstymi wyjazdami. To masz większą szansę na akceptację zakupu auta w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Aby ubiegać się o samochód musisz posiadać prawo jazdy. Jeśli go nie masz, a będziesz chciał zakupić środek transportu, to niestety, zostanie on odrzucony.

Jak uzyskać dofinansowanie z PUP na samochód?

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie z PUP na samochód. Zacznij od dobrego przygotowania wniosku o dotację z urzędu pracy. Szczegółowo odpowiadaj na wszystkie pytania. Opisz swoją ścieżkę edukacyjną i zawodową. Napisz, dlaczego decydujesz się na założenie firmy, co Cię motywuję i na czym polega Twój pomysł.

dofinansowanie z PUP na samochód

Scharakteryzuj klientów, konkurentów i rynek. Scharakteryzuj działania reklamowe, które podejmiesz, a także opisz swoich dostawców. Zastanów się, czy będziesz zatrudniał pracowników. Jeśli tak, to opisz, ilu, z jakim wynagrodzeniem, na jaki rodzaj umowy ich zatrudnisz oraz na jakie stanowiska.

Dodatkowo prawidłowo wypełnij analizę SWOT i analizę finansową. Zwróć uwagę, aby nie była przeszacowana. Musi być wiarygodna, wykonalna i oparta o realne dane.

Przygotuj też odpowiednią listę zakupów, uwzględniając na niej nie tylko samochód, ale też inne wydatki, które będą Ci potrzebne do uruchomienia własnej działalności.

Na co można wydać dofinansowanie na działalność?

Wiesz już, że odpowiedź na pytanie, czy za dofinansowanie z urzędu pracy można kupić samochód może być twierdząca. Pamiętaj jednak, że poza samochodem na Twojej liście zakupów muszą znaleźć się także inne wydatki.

Co do zasady dotację z PUP możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, wyposażenie, oprogramowania, materiałów i towarów, adaptację lokalu, reklamę i konsultacje prawne.

Ważne jest to, abyś dokładnie zweryfikował regulamin i sprawdził, co możesz i czego nie możesz kupić w ramach dofinansowania. Bardzo często wykluczone z dofinansowania są następujące wydatki: kasa fiskalna, kursy, szkolenia, zakup nieruchomości, bieżące opłaty, a także koszty transportu zakupionych rzeczy.

Drugą sprawą, którą warto zweryfikować są progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na reklamę maksymalnie 10%, na adaptację 20% dotacji, a dofinansowanie z PUP na samochód może wynosić maksymalnie 30%.

dofinansowanie z PUP na samochód

Trzecia kwestia dotyczy zbieżności planowanych wydatków z profilem firmy. Wszystkie planowane zakupy muszą być zgodne z rodzajem działalności, który zamierzasz otworzyć. Każdy zakup musi być niezbędny do uruchomienia i dalszego prowadzenia Twojego biznesu.

Czwarta rzecz to uzasadnienie każdego wydatku. Do każdego zakupu musisz przygotować szczegółowe wyjaśnienie, dlaczego decydujesz się na taki zakup i jak wykorzystasz go w swojej przyszłej działalności. Im bardziej szczegółowe i wyczerpujące, tym mniejsze szanse na to, że osoba oceniająca wniosek go zakwestionuje.

Dofinansowanie z PUP na samochód – podsumowanie

Wydaje mi się, że wiesz już, czy za dofinansowanie z urzędu pracy można kupić samochód. Jest to możliwe, choć nie w każdym urzędzie pracy i pod pewnymi warunkami.

Przede wszystkim dofinansowanie z PUP na samochód uzyskasz, jeśli posiadasz prawo jazdy. Ponadto sam zakup samochodu nie może być jedynym wydatkiem w ramach dotacji. Dodatkowo musi być ściśle powiązany z profilem działalności i niezbędny do tego, abyś mógł świadczyć swoje usługi.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP

Sprawdź opinie moich Klientów 

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Dotacja na założenie firmy szkoleniowej

Jeśli jesteś trenerem i chcesz założyć własną firmę. To warto zastanowić się nad źródłem finansowania projektu. Jedną z dróg może być dotacja na założenie firmy szkoleniowej. Zobacz, co musisz zrobić, aby ją uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Dla kogo dotacja na założenie firmy szkoleniowej?

Dotacja na założenie firmy szkoleniowej skierowana jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz absolwentów KIS lub CIS. Mogą się o nią ubiegać również opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

dotacja na założenie firmy szkoleniowej

Jednak to nie wszystko. Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na działalność, musisz spełniać też określone w regulaminie warunki. Nie możesz w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku posiadać działalności gospodarczej. W tym samym czasie nie możesz odmówić lub przerwać udziału w stażu, szkoleniu czy innej formie aktywizacji zawodowej bez uzasadnionej przyczyny. Nie możesz również w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku być karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Ile wynosi dotacja na założenie firmy szkoleniowej?

Wysokość dotacji z urzędu pracy może maksymalnie wynieść 6-krotność średniej krajowej, czyli ok 31 tys. zł. Miej natomiast na uwadze, że każdy pośredniak może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania.

Niestety, zazwyczaj wiąże się to z tym, że kwoty są znacznie niższe niż maksymalny ustawowy pułap. Dotacja na założenie firmy szkoleniowej może wynosić od 16 do 25 tys. zł. Kluczowe jest to, że nie możesz jej przekroczyć. Jeśli będziesz wnioskował o więcej, niż możesz, to Twój wniosek zostanie odrzucony.

Na co można wydać dotację na założenie firmy szkoleniowej?

Co do zasady dofinansowanie z PUP możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych (sprzęt, maszyny, urządzenia), wyposażenie, oprogramowanie, materiały, reklamę, konsultacje prawne i adaptację lokalu.

Zwróć uwagę, że każdy pośredniak posiada swoją listę rzeczy, które możesz kupić w ramach dotacji, jak również tych, których nie sfinansujesz w ramach przyznanych środków. Najczęściej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wydasz na zakup samochodu, kasy fiskalnej, szkoleń lub kursów, nieruchomości.

Zapomnij też o tym, że będziesz mógł ją przeznaczyć na bieżące opłaty (np. czynsz, rachunki, ZUS, podatki, pensje) oraz pokrycie kosztów transportu zakupionych rzeczy.

dotacja na założenie firmy szkoleniowej

Kolejną ważną kwestią jest to, że musisz kupować jedynie te rzeczy, które są bezpośrednio powiązane z profilem Twojej działalności. Muszą być niezbędne do jej uruchomienia. Dodatkowo we wniosku o dotację z PUP każdy wydatek musi posiadać szczegółowe uzasadnienie. Dlaczego go kupujesz i w jaki sposób będziesz z niego korzystać w firmie.

Dotacja na założenie firmy szkoleniowej może być przeznaczona na zakup:

 • sprzętu (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, flipchart, projektor, aparat/kamera),
 • wyposażenia (meble biurowe),
 • materiały (markery, materiały biurowe, ryzy papieru, papier do flipcharta),
 • oprogramowanie,
 • materiałów reklamowych (strona www, pieczątka, wizytówki, teczki ofertowe),
 • adaptację lokalu (np. malowanie),
 • konsultacje prawne.

Ponadto sprawdź w regulaminie, czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych między poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że na sprzęt musisz wydać np. 50% dotacji, na reklamę 10%, a na materiały do 30% dofinansowania z PUP.

Czy dotacja na założenie firmy szkoleniowej wymaga posiadania wkładu własnego?

W większości przypadków musisz posiadać wkład własny. Czasami nie jest on wymagany. Jednak i wtedy warto zadeklarować własne środki, bo to zwiększa szansę na uzyskanie dotacji.

To, ile wkładu własnego musisz mieć, zależy od konkretnego urzędu pracy. Może być to np. 20% wnioskowanej kwoty lub im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku o dotację z urzędu pracy wyciągu z konta lub oświadczenia.

Pamiętaj o tym, aby we wniosku rozpisać, na co przeznaczysz wkład własny. Z reguły masz dowolność i możesz wydać go na określony zakup lub przeznaczyć na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem Twojej firmy.

Dodatkowo warto również wskazać wkład własny rzeczowy, czyli posiadane urządzenia, sprzęt czy wyposażenie, które chcesz wykorzystać we własnej działalności. Tu istotna jest jedna sprawa. Nie wpisuj takiego sprzętu, który chcesz kupić w ramach dofinansowania na działalność.

Dotacja na założenie firmy szkoleniowej a zabezpieczenie dofinansowania

Pamiętaj, że dotacja na założenie firmy szkoleniowej musi być zabezpieczona. Chodzi o to, ze gdybyś złamał warunki umowy, to urząd pracy na tej podstawie może dochodzić swoich roszczeń.

Możesz wybrać jedną z następujących form zabezpieczenia: akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, poręczenie lub weksel z poręczeniem wekslowym. Zwróć uwagę, że nie wszystkie mogą być dostępne w Twoim pośredniaku.

Bardzo ważne jest to, abyś przed wyborem rodzaju zabezpieczenia dokładnie zweryfikował, z jakimi warunkami się wiążą. Pozwoli Ci to uniknąć później przykrych niespodzianek. Np. jeśli decydujesz się na zastaw na prawach lub rzeczach, to ich wartość musi wynosić 130% wnioskowanej kwoty.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na założenie firmy szkoleniowej?

Jeśli interesuje Cię dotacja na założenie firmy szkoleniowej. To do wniosku musisz dołączyć określone załączniki. Pamiętaj, że ich brak to poważny błąd i może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Spis załączników, które musisz zgromadzić i dołączyć do wniosku zależą od konkretnego urzędu pracy i mogą się między sobą różnić. Listę załączników znajdziesz zazwyczaj w regulaminie lub samej treści wniosku o dotację z PUP.

dotacja na założenie firmy szkoleniowej

Jakie załączniki są wymagane najczęściej? Oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, xero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, xerokopie certyfikatów ukończonych szkoleń, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu oraz wyciąg z konta.

Jeśli będziesz w ramach działalności korzystał z samochodu, to dołączasz xero dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy. Możesz dołączyć też dodatkowe załączniki, które wpłyną na lepszą ocenę Twojego wniosku o dotację z urzędu pracy.

Co warto dodatkowo dołączyć? Przede wszystkim listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami i dostawcami. Następnie przydadzą się referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio wcześniejszych realizacji. Takie wnioski urząd pracy lepiej ocenia i zapadają w pamięć.

Dotacja na założenie firmy szkoleniowej – podsumowanie

Dotacja na założenie firmy szkoleniowej skierowana jest do osób bezrobotnych. W zależności od urzędu pracy jej wysokość może wahać się w granicach 16-25 tys. zł. Możesz ją przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia czy materiałów reklamowych.

Pamiętaj o konieczności posiadania lokalu, wkładu własnego, a także zabezpieczenia dofinansowania na działalność. Zwróć uwagę na dołączenie wszystkich załączników, bo ich brak może stanowić podstawę do odrzucenia Twojego wniosku.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP

Sprawdź opinie moich Klientów 

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share