Dotacja na firmę cateringową

Planujesz otworzyć własny catering? Praca na etacie już Cię znudziła i chcesz mieć swój biznes gastronomiczny? Jeśli potrzebujesz kapitału na start, to rozwiązaniem może być dotacja na firmę cateringową.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na firmę cateringową?

Dotacja na firmę cateringową skierowana jest do zarejestrowanych w urzędzie pracy osób bezrobotnych. Mogą o nią ubiegać się również absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

dotacja na firmę cateringową

Aby uzyskać dofinansowanie na działalność, musisz spełniać określone warunki opisane szczegółowo w regulaminie. Chodzi m.in. o to, że w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej, bez uzasadnionej przyczyny nie możesz odmówić udziału w staży, szkoleniu czy innej formie aktywizacji w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, w ciągu 2 lat przed dniem dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Ile wynosi dotacja na firmę cateringową?

Wysokość dotacji z urzędu pracy zależy od samego pośredniaka. Każdy z nich może dowolnie określić maksymalny poziom dofinansowania, choć ustawowo jest to 6-krotność średniej krajowej (ok. 42 tys. zł).

Najczęściej kwoty dotacji wahają się w granicach 20-30 tys. zł. Co oznacza, że o więcej nie możesz się ubiegać. Jeśli chciałbyś wnioskować o wyższą kwotę niż ustalona. To licz się z tym, że Twój wniosek o dotację z PUP zostanie odrzucony już na etapie oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dotację na firmę cateringową?

Dotację z urzędu pracy możesz wydać na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, oprogramowania, materiałów, towarów, reklamę, adaptację lokalu i konsultacje prawne.

Bardzo ważne jest, abyś najpierw dokładnie przejrzał regulamin i sprawdził, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dofinansowania z PUP. Pamiętaj, że każdy pośredniak ma swój własny katalog rzeczy akceptowanych i nieakceptowanych.

Z dotacji najczęściej nie możesz kupić samochodu, kasy fiskalnej, kursów lub szkoleń, nieruchomości. Nie sfinansujesz także kosztów przesyłki zakupionych rzeczy, bieżących kosztów prowadzenia działalności, a także kar, grzywien czy mandatów.

Miej na względzie to, że każdy wydatek w ramach dotacji z PUP musi być ściśle powiązany z profilem działalności. Musisz kupować sprzęt czy wyposażenie, które jest niezbędne do uruchomienia i prowadzenia firmy. Dodatkowo każdy wydatek musi być we wniosku o dofinansowanie ściśle uzasadniony. Dlaczego decydujesz się na ten zakup i jak wykorzystasz go we własnej firmie.

Dotacja na firmę cateringową może być przeznaczona na zakup:

Ponadto zweryfikuj czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Oznacza to, że np. na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na reklamę 10%, a na materiały 30% dofinansowania z PUP.

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na firmę cateringową

Czy dotacja na firmę cateringową wymaga zabezpieczenia?

Tak, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie na działalność. Musisz wybrać określoną formę zabezpieczenia. Dostępne są następuje rodzaje zabezpieczenia: akt notarialny, zastaw na prawach lub rzeczach, poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, blokada konta i gwarancja bankowa.

dotacja na firmę cateringową

Dotacja na firmę cateringową może być zabezpieczona jedną z powyższych form. Miej jednak na uwadze, że w wielu urzędach pracy będziesz mógł wybrać pomiędzy 2-3 rodzajami zabezpieczenia.

Dodatkowo przed wyborem konkretnej formy zabezpieczenia sprawdź w regulaminie, jakie warunki musisz spełniać. Może się bowiem okazać, że zdecydujesz się na akt notarialny, ale wtedy musisz posiadać ruchomości lub nieruchomości o wartości 130% wnioskowanej kwoty. Ponadto dolicz do tego koszty sporządzenia takiego aktu, które ponosisz już z własnej kieszeni.

Dotacja na firmę cateringową a konieczność posiadania wkładu własnego

Jeśli ubiegasz się o dotację na firmę cateringową, bardzo często musisz posiadać wkład własny. Choć nie każdy urząd pracy tego wymaga, to znacznie zwiększa to Twoje szanse na dotację z PUP.

Wysokość wkładu własnego pośredniaki również regulują we własnym zakresie. Co oznacza, że w jednym musi być to np. 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei w innym, im więcej zadeklarujesz, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Wkład własny deklarujesz dołączając do wniosku wyciąg z konta lub oświadczenia. Pamiętaj także o tym, aby szczegółowo wyjaśnić we wniosku z urzędu pracy, na co przeznaczysz środki własne (np. bieżące opłaty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej).

Zwróć również uwagę, aby wspomnieć o wkładzie własnym rzeczowym. To urządzenia, narzędzia czy wyposażenie, które posiadasz i chcesz wykorzystać w swojej przyszłej firmie. Tu jest jedna ważna zasada. Nie wpisuj takiego sprzętu, który chcesz kupić w ramach dofinansowania na działalność.

Dotacja na firmę cateringową oznacza zgromadzenie określonych załączników

Jeśli interesuje Cię dotacja na firmę cateringową, do wniosku musisz dołączyć określone załączniki. Ich zakres może różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy. Natomiast ich listę znajdziesz w regulaminie lub samym wniosku.

dotacja na firmę cateringową

Do wniosku o dotację z PUP najczęściej musisz dołączyć:

Aby zwiększyć swoje szansę na dotację, warto dołączyć następujące załączniki: listy intencyjne o współpracy z klientami i dostawcami, referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio wcześniejszych realizacji. To zawsze się dodatkowo punktuje i takie wnioski mają wyższe oceny.

Dotacja na firmę cateringową a lokal

Ubiegając się o dotację z urzędu pracy, na moment składania wniosku musisz dysponować lokalem. Może być to Twój własny lokal, wynajęty lub użyczony. Natomiast musisz go mieć. W przeciwnym razie nie masz szans na dofinansowanie.

Pamiętaj o tym, aby do wniosku dołączyć xerokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalem. Może być to np. umowa użyczenia, najmu lub akt notarialny. Zwróć uwagę, że często forma władania lokalem także ma znaczenie. Np. za własny lokal możesz uzyskać dodatkowe punkty.

Dotacja na firmę cateringową – podsumowanie

Dotacja na firmę cateringową wymaga posiadania lokalu, wkładu własnego oraz zabezpieczenia. Dodatkowo istotną kwestią jest prawidłowa lista zakupów oraz załączniki.

Zwróć uwagę na to, aby dokładnie znać maksymalną kwotę, o jaką możesz się ubiegać. Jej przekroczenie automatycznie eliminuje Twój wniosek i oznacza jego odrzucenie już na samym starcie.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share