Dofinansowanie dla wizażysty

Wiele wizażystek marzy o własnej firmie. Bardzo często jednak brakuje im kapitału, aby wystartować ze swoim biznesem. Jeśli i Ty należysz do tej grupy, sprawdź, jak możesz uzyskać dofinansowanie dla wizażysty z urzędu pracy.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla wizażysty?

O dofinansowanie dla wizażysty z urzędu pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

dofinansowanie dla wizażysty

Aby uzyskać dotację na działalność gospodarczą należy spełnić określone warunki, które szczegółowo opisane są w regulaminie. Jeśli zamierzasz złożyć wniosek nie możesz posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. W ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej, a w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

To tylko niektóre z warunków, które musisz spełnić, są jeszcze inne, dlatego powinnaś dokładnie zapoznać się z zapisami regulaminu. Niespełnienie któregokolwiek z warunków ubiegania się o dotację z PUP może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Ile wynosi dofinansowanie dla wizażysty?

Maksymalna kwota dotacji, o jaką możesz wnioskować zależy od konkretnego urzędu pracy. Co do zasady jest to 6-krotność średniej krajowej (ok. 31 tys. zł). Natomiast bardzo często zdarza się, że kwota jest znacznie niższa.

Dofinansowanie dla wizażysty może wahać się w granicach 16-27 tys. zł. Pamiętaj o tym, że nie możesz ubiegać się o wyższą kwotę niż maksymalna granica w Twoim urzędzie pracy. Dlatego dokładnie zweryfikuj, o jaką sumę możesz się ubiegać. Jeśli wniosek będzie opiewał na wyższą, to zostanie odrzucony.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla wizażysty?

Dofinansowanie dla wizażysty możesz przeznaczyć na zakup narzędzi, maszyn, materiałów/towarów, reklamę, adaptację lokalu, a także konsultacje prawne.

W przypadku działalności związanej z wizażem możesz kupić np. kosmetyki, pędzle, kuferek kosmetyczny, rzęsy, waciki, pęsety, środki do dezynfekcji. Ponadto możesz kupić laptopa, urządzenie wielofunkcyjne, meble (nie zawsze), stronę www, ulotki czy inne materiały reklamowe.

dofinansowanie dla wizażysty

Przy wydatkowaniu dotacji z PUP zwróć uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, na progi procentowe między poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać min. 50% dotacji, na materiały jedynie 30%, a na reklamę 5%.

Po drugie, sprawdź, jakie wydatki w Twoim urzędzie pracy są wyłączone z możliwości dofinansowania. Bardzo często są to m.in. samochód, kasa fiskalna, kursy i szkolenia, odzież (z wyłączeniem odzieży roboczej), akcje i obligacje, a także koszty transportu lub przesyłki zakupionych rzeczy.

Ponadto pamiętaj o tym, aby każdy wydatek był związany z profilem działalności i szczegółowo uzasadniony. Im lepiej, tym większa szansa na to, że nie zostanie zakwestionowany przez urząd pracy.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie dla wizażysty?

Każdy urząd pracy poza wnioskiem wymaga również określonych załączników. Ich listę znajdziesz w regulaminie czy samym wniosku. Miej na względzie, że brak załączników może być poważnym błędem i skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Do wniosku o dofinansowanie dla wizażysty najczęściej musisz dołączyć:

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dotację z urzędu pracy, to do wniosku warto dołączyć listy intencyjne o współpracy z klientami lub dostawcami. Pomocne mogą być także referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio wcześniejszych realizacji, które pokaże Twoje umiejętności.

Warto pochwalić się także osiągniętymi sukcesami. Jeżeli wygrałaś konkurs na stylizację lub makijaż, to możesz także o tym wspomnieć we wniosku o dotację z PUP.

Czy dofinansowanie dla wizażysty wymaga zabezpieczenia?

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie dla wizażysty musisz wybrać jedną z form zabezpieczenia. Do wyboru są: akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, poręczenie oraz weksel z poręczeniem wekslowym.

W zależności od urzędu pracy wybór może być ograniczony do 2 lub 3 rodzajów. Zanim zdecydujesz się na konkretną formę zabezpieczenia dokładnie przeczytaj, jakie warunki musisz spełnić. W przypadku aktu notarialnego musisz posiadać ruchomości lub nieruchomości o wartości 120%. Zwróć uwagę, że ten procent może być wyższy w zależności od danego urzędu pracy.

Dofinansowanie dla wizażysty a wkład własny

Spora część urzędów pracy wymaga wniesienia wkładu własnego. Jego wysokość zależy od danego pośredniaka. Jedne wymagają np. 20% wnioskowanej kwoty. W innych ta wysokość może być wyższa. Z kolei jest część urzędów, które nie wymagają wkładu własnego, jednak zawsze warto go zadeklarować. Zwiększa to bowiem szanse na dofinansowanie dla wizażysty.

dofinansowanie dla wizażysty

Pamiętaj o tym, aby środki własne szczegółowo rozpisać we wniosku. Możesz je przeznaczyć na konkretne zakupy lub bieżące wydatki związane z prowadzeniem firmy. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Do tego możesz dołączyć też wkład własny rzeczowy, czyli sprzęt, który posiadasz i możesz wykorzystać w ramach planowanej działalności. Zwróć jednak uwagę, aby nie był to sprzęt, który chcesz kupić w ramach dofinansowania z PUP.

Czy jest inne dofinansowanie dla wizażysty niż dotacja z urzędu pracy?

Dofinansowanie dla wizażysty z urzędu pracy nie jest jedyną drogą do uzyskania kapitału na założenie własnej firmy. Alternatywą mogą być środki unijne lub pożyczka z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie„.

Dotacje unijne skierowane są dla osób bezrobotnych, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa, czy osób z niepełnosprawnościami. Kwota w zależności od projektu wynosi około 23-27 tys. zł. Do tego dochodzi jeszcze wsparcie pomostowe w wysokości około 2 tys. zł, które wypłacane jest przez 6 lub 12 miesięcy.

Z kolei o pożyczkę mogą ubiegać się osoby bezrobotne, studenci ostatniego roku, a także absolwenci do 4 lat od ukończenia uczelni wyższej. Pożyczka może maksymalnie wynosić 20 krotność średniej krajowej (w tej chwili ok 100 tys. zł). Pożyczkę możesz maksymalnie spłacić w ciągu 7 lat, wliczając w to 12 miesięcy karencji w spłacie. Oprocentowanie wynosi 0,25% w skali roku.

Dofinansowanie dla wizażysty – podsumowanie

Dofinansowanie dla wizażysty z urzędu pracy jest jedną z dróg do sfinansowania swojego biznesu. W ramach dotacji możesz kupić wyposażenie, urządzenia, kosmetyki czy materiały reklamowe.

Pamiętaj o załącznikach do wniosku, a także zabezpieczeniu. Bez tego Twój wniosek o dofinansowanie z PUP może zostać odrzucony już na etapie oceny formalnej.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share