Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie

4.6/5 - (5 votes)

Zobacz, jak wygląda wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie. Dzięki niemu będziesz wiedział, jak napisać swój wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy Ząbkowice Śląskie. To praktyczna instrukcja, dzięki której przejdziesz przez cały proces tworzenia wniosku.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy Ząbkowice Śląskie?

W ramach prowadzonego naboru wniosków o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie wnioski mogą składać osoby zarejestrowane w urzędzie jako bezrobotne.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie

O dotację z PUP Ząbkowice Śląskie mogą ubiegać się zarówno osoby do 29 roku życia, jak również po 30-tce.

Kiedy złożyć wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie?

Wnioski o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie przyjmowane są w trybie ciągłym, czyli cały czas możesz złożyć swój wniosek. Istotne jest to, abyś się pospieszył. Każdy dzień to mniejsza szansa na dofinansowanie z PUP Ząbkowice Śląskie.

Im później złożysz wniosek, tym gorzej. Każdy dzień to mniej środków, a to może oznaczać, że możesz nie uzyskać pełnej puli, o którą się ubiegasz. Ponadto narażasz się na ryzyko wyczerpania pieniędzy dostępnych na ten cel.

Na co można przeznaczyć dotację z PUP Ząbkowice Śląskie?

Dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Ząbkowice Śląskie  możesz wydać m.in. na zakup:

Czego nie możesz kupić z dotacji PUP Ząbkowice Śląskie?

Zapamiętaj, że wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie nie może uwzględniać następujących wydatków: zakup samochodu do prowadzenia usług przewozu osób taksówkami, zakup pojazdów przeznaczonych do  transportu drogowego dla osób podejmujących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego, zakup odzieży, z wyłączeniem odzieży roboczej i ochronnej, regulowanego odrębnymi przepisami.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie

Dodatkowo dotacji z PUP Ząbkowice Śląskie nie możesz przeznaczyć na opłaty administracyjne, rejestracyjne, składki ZUS, wynagrodzenia pracowników wraz z podatkami, opłaty eksploatacyjne (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa, paliwo itp.).

Nie sfinansujesz również kosztów szkoleń i kursów, a także kosztów przesyłki lub transportu zakupionych rzeczy.

Ponadto nie możesz złożyć wniosku o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie, jeśli chcesz założyć działalność w obszarze handlu obwoźnego lub na targowiskach, handlu bronią, środkami odurzającymi, preparatami odchudzającymi, usług wróżbiarskich lub ezoterycznych.

O jaką kwotę możesz maksymalnie ubiegać się z dotacji PUP Ząbkowice Śląskie?

Maksymalna kwota dofinansowania, o którą możesz się ubiegać w urzędzie pracy Ząbkowice Śląskie wynosi 19 tys. zł. To maksymalny pułap dotacji z PUP Ząbkowice Śląskie.

Miej na uwadze, że jeśli przekroczysz tę kwotę, to wniosek może zostać odrzucony. Nie możesz wnioskować o więcej, dlatego odpowiednio kalkuluj zakupy w ramach dofinansowania.

Jakie załączniki dołączyć do wypełnionego wniosku o dotację z urzędu pracy Ząbkowice Śląskie?

Miej na uwadze, aby zweryfikować, czy do wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie dołączyłeś wszystkie wymagane załączniki. Pamiętaj, że w przypadku braku chociażby jednego z załączników, wniosek będzie odrzucony.

Spis obowiązujących znajdziesz we wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy Ząbkowice Śląskie. Do wniosku musisz dołączyć:

 1. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania oraz szczegółowa specyfikacja i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych  środków (załącznik nr 1 do wniosku).
 2. Przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej (załącznik nr 2                 do wniosku).
 3. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące bezrobotnego/absolwenta CIS/absolwenta KIS (załącznik nr 3 do wniosku), wnioskodawcy dotyczące opiekuna osoby bezrobotnej (załącznik nr 4 do wniosku), współmałżonka wnioskodawcy (załącznik nr 5 do wniosku).
 4. Oświadczenie o przystosowaniu lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej (załącznik nr 6 do wniosku).
 5. Oświadczenie o sytuacji majątkowej w przypadku zabezpieczenia środków aktem notarialnym o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (załącznik nr 7 do wniosku).
 6. Aktualny odpis z księgi wieczystej oraz umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lokalu, decyzji lokalizacyjnej, zgody właściciela.
 7. „Przyrzeczenie koncesji” – dot. działalności gospodarczej wymagającej koncesji.
 8. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 z późń. zm.) (należy złożyć na druku urzędowym, dołączonym do niniejszego wniosku).
 9. Kserokopie dokumentu potwierdzającego uprawnienia na kat. B lub C w przypadku zakupu środka transportu.
 10. Ewentualnie deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności.
 11. Dokumenty potwierdzające uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uprawnień zawodowych do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej, w przypadku kiedy wymagają tego przepisy prawa – kserokopie.
 12. Dokumenty potwierdzające przygotowanie wnioskodawcy do prowadzenia wybranego rodzaju działalności gospodarczej (np. świadectwa szkolne, certyfikaty, dyplomy, świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy kontraktowe, zaświadczenia) – kserokopie.

Jak wypełnić wniosek o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie?

Pierwsza część wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności z PUP Ząbkowice Śląskie to opis Twojego doświadczenia, wykształcenia i posiadanych kwalifikacji. Warto w tym punkcie wskazać zakres obowiązków na konkretnych stanowiskach pracy oraz ewentualne sukcesy, jeśli takie miałeś.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie

Z kolei druga część wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy Ząbkowice Śląskie, to opis pomysłu na biznes. Wnikliwie opisz swoją przyszłą działalność. Napisz, czym chcesz się zajmować. Wskaż, dlaczego chciałbyś założyć taki biznes oraz podaj źródło pomysłu i innowacyjność (jeśli występuje).

Wskaż, kto będzie odbiorcą Twoich usług/produktów, w jaki sposób będziesz się reklamował, a także opisz lokal, gdzie działalność będzie prowadzona. Opisz również wszystkie działania, które podjąłeś przed złożeniem wniosku, aby uruchomić swoją przyszłą firmę.

Przygotuj właściwą listę zakupów wraz z uzasadnieniem, dobrą analizę SWOT i realną analizę finansową. Dzięki temu masz większą szansę na dofinansowanie.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP Ząbkowice Śląskie

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy Ząbkowice Śląskie, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP Ząbkowice Śląskie. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl.

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share