Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Środa Śląska

Zastanawiasz się nad dotacją z urzędu pracy Środa Śląska? Sprawdź, jak wygląda wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Środa Śląska. To przydatna instrukcja, która krok po kroku przeprowadzi Cię przez przygotowanie wniosku.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy Środa Śląska?

Aktualnie prowadzony nabór wniosków o dotację z PUP Środa Śląska skierowany jest do osób zarejestrowanych w urzędzie jako bezrobotne. Muszą spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP,
  2. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.
wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Środa Śląska

Projekt skierowany jest w szczególności do:

Kiedy złożyć wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Środa Śląska?

Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Środa Śląska składasz w określonym terminie wskazanym w ogłoszeniu. Aktualnie nabór prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli do wyczerpania puli środków.

Im wcześniej złożysz wniosek o dotację z PUP Środa Śląska, tym lepiej. Masz wówczas większą szansę na uzyskanie dofinansowania i to w pełnej puli, o którą się ubiegasz.

Na co można przeznaczyć dotację z PUP Środa Śląska?

Dotację na start działalności gospodarczej z PUP Środa Śląska możesz przeznaczyć m.in. na:

Czego nie możesz kupić z dotacji PUP Środa Śląska?

Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Środa Śląska nie może zawierać m.in. takich wydatków jak: koszty budowy, adaptacji i remontów, zakup nieruchomości i ziemi, zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje, zaliczki, leasingu.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Środa Śląska

Dotacji z PUP Środa Śląska nie możesz również przeznaczyć na bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  (np. opłatę najmu, opłaty za energie elektryczną, gaz, podatki, opłaty skarbowe i administracyjne,  na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne,  wynagrodzenie pracownika itp.).

Pamiętaj również o tym, że dofinansowania nie możesz wydać na przejęcie już istniejącej firmy lub stanie się jej wspólnikiem lub współwłaścicielem, zakup samochodu, pokrycie kosztów transportu, przesyłki i  dostawy, pakowania czy finansowanie szkoleń, kursów i seminariów.

O jaką kwotę możesz maksymalnie ubiegać się z dotacji PUP Środa Śląska?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w tej chwili ok. 32 tys. zł. I maksymalnie o taką możesz wnioskować w ramach dotacji z PUP Środa Śląska.

Jednak miej na uwadze, aby tak kalkulować swoje wydatki, żeby nie przekroczyć maksymalnie dopuszczalnej kwoty. Jeśli ją przekroczysz, to wniosek zostanie odrzucony, a Ty stracisz szanse na dofinansowanie z PUP Środa Śląska.

Jakie załączniki dołączyć do wypełnionego wniosku o dotację z urzędu pracy Środa Śląska?

Pamiętaj o tym, aby sprawdzić, czy do wypełnionego wniosku o dotację z PUP Środa Śląska dołączyłeś wszystkie wymagane załączniki. Jeśli któregoś z nich zabraknie, to Twój wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

Listę załączników, które trzeba dołączyć znajdziesz we wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy Środa Śląska oraz regulaminie.

Do wniosku dołącz następujące załączniki:

Jak wypełnić wniosek o dotację z PUP Środa Śląska?

W pierwszej części wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności z PUP Środa Śląska musisz opisać swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Wskaż zakres obowiązków na konkretnych stanowiskach pracy oraz ewentualne sukcesy, jeśli takie miałeś.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Środa Śląska

Druga część wniosku o dofinansowanie na start z PUP Środa Śląska, to opis Twojego pomysłu. Dokładnie scharakteryzuj swoją przyszłą działalność. Napisz, czym chcesz się zajmować. Wskaż, dlaczego chciałbyś założyć taki biznes oraz podaj źródło pomysłu i innowacyjność (jeśli występuje).

We wniosku wypisz także ukończone szkolenia i dodatkowe kwalifikacje, które posiadasz (np. łatwość nawiązywania relacji, umiejętności sprzedażowe etc.).

Zwróć uwagę na analizę SWOT i przygotuj część finansową. Pamiętaj, że musisz oprzeć je na realnych danych. Jeśli będzie inaczej, narażasz się na mniejszą liczbę punktów, a w konsekwencji odrzucenie wniosku.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP Środa Śląska

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy Środa Śląska, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP Środa Śląska. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów 

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share