Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Radziejów

Jak pewnie wiesz, możesz ubiegać się o dotację z PUP Radziejów. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat dofinansowania z urzędu pracy Radziejów? Koniecznie przeczytaj ten artykuł. To wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Radziejów. Przydatna instrukcja, która pomoże Ci w wypełnieniu Twojego wniosku.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy Radziejów? 

Trwający nabór wniosków o dotację z PUP Radziejów nie posiada ograniczeń wiekowych. Co oznacza, że o dofinansowanie mogą ubiegać się zarówno osoby do 30-tki, jak również po 30-tce.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Radziejów

Kiedy złożyć wzór wypełnionego wniosku z PUP Radziejów? 

Urząd pracy organizuje zamknięty nabór wniosków o dotację z PUP Radziejów. Na złożenie wniosku masz tydzień. Pamiętaj o tym, aby złożyć wniosek w określonym czasie. Jeśli złożysz go po terminie, nie zostanie rozpatrzony.

W związku z tym szczegółowo sprawdzaj stronę urzędu pracy Radziejów i patrz, kiedy pojawia się ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie z PUP Radziejów.

Na co można przeznaczyć dotację z PUP Radziejów? 

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Radziejów możesz wydatkować m.in. na zakup: 

Czego nie możesz kupić z dotacji PUP Radziejów? 

Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Radziejów nie może zawierać następujących zakupów: opłaty administracyjne, skarbowe, sądowe; wykup koncesji, kaucji, zezwoleń; wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenia zdrowotne; zakup akcji i obligacji i innych instrumentów finansowych.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Radziejów

Dotacja z urzędu pracy Radziejów nie może być też przeznaczona na: leasing maszyn, urządzeń i pojazdów; wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów, adaptacji pomieszczeń; zakup nieruchomości; koszty związane z zabezpieczeniem lokalu; ubezpieczenia majątkowe i osobowe; pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy; finansowanie jakichkolwiek szkoleń.

Jakie załączniki dołączyć do wypełnionego wniosku o dotację z urzędu pracy Radziejów? 

Zwróć uwagę, że zanim złożysz wypełniony wniosek o dotację z PUP Radziejów. To musisz szczegółowo zweryfikować czy do wniosku dołączyłeś wszystkie konieczne załączniki. Miej na względzie, że jeśli jednego z nich zabraknie. Wniosek będzie odrzucony i możesz zapomnieć o dofinansowaniu.

Zestaw niezbędnych załączników znajdziesz we wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy Radziejów. Do wniosku dołącz następujące załączniki: 

  1. Biznes plan (załącznik nr 1).
  2. Oświadczenie Wnioskodawcy (załącznik nr 2).
  3. Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543). (załącznik nr 3).
  4. Oświadczenie o sytuacji majątkowo – rodzinnej (załącznik nr 7).
  5. Zgoda współmałżonka wnioskodawcy na otrzymanie środków na podjęcie działalności gospodarczej (załącznik nr 4) albo oświadczenie o stanie wolnym wnioskodawcy (załącznik nr 5) albo w przypadku ustanowionej rozdzielności majątkowej kopia dokumentu potwierdzającego ten stan – oryginał do wglądu.
  6. W przypadku, gdy wnioskodawca chce zakupić samochód dostawczy lub inną maszynę, do której prowadzenia i obsługi niezbędne jest posiadanie specjalistycznych uprawnień należy do wniosku przedstawić kopie ww. dokumentów (oryginały do wglądu). W przypadku, np. gdy: wnioskodawca zamierza zakupić samochód dostawczy, do wniosku powinien dostarczyć kopię prawa jazdy kat. B, oryginał do wglądu; wnioskodawca zamierza zakupić wózek widłowy, do wniosku powinien dostarczyć kopie uprawnień do prowadzenia wózków widłowych, oryginał do wglądu.
  7. Dokument potwierdzający miejsce prowadzenia działalności:

a) oświadczenie bezrobotnego o planowanym miejscu prowadzenia działalności (po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wymagane jest dostarczenie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu: np. umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia) lub

b) wstępna albo właściwa umowa, której zawarcie nie jest związane z ponoszeniem opłat albo

c) akt własności lokalu i aktualny odpis z ksiąg wieczystych/księgi wieczystej.

8. Kserokopia świadectwa pracy z ostatniego zakładu pracy – oryginał do wglądu.

9. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, ukończone kursy
– oryginały do wglądu.

10. Przyrzeczenie koncesji (dot. działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji).

Jak wypełnić wniosek o dotację z PUP Radziejów? 

Pierwsze punkty wniosku o dofinansowanie z PUP Radziejów, to opis Twojego wykształcenia i doświadczenia oraz danych osobowych. Wspomnij również o dodatkowych kwalifikacjach (np. zdolności negocjacyjne, umiejętność planowania etc.).

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Radziejów

Opisz również podjęte do tej pory działania przygotowawcze do założenia firmy. W końcu opisz lokal, gdzie będziesz prowadził działalność ze wskazaniem plusów i minusów takiej lokalizacji oraz scharakteryzuj działania reklamowe. 

Natomiast cały opis swojego pomysłu opisujesz w biznesplanie, który jest integralną częścią wniosku. Szczegółowo scharakteryzuj swój pomysł na biznes. Wyjaśnij, z jakiego powodu chcesz zająć się taką działalnością, zdefiniuj swoich klientów (wiek, płeć, zarobki, miejsce zamieszkania). Wskaż swoją konkurencję, opisz rynek i napisz, skąd taki pomysł na biznes i motywacja do założenia własnej działalności gospodarczej.

Pamiętaj o części finansowej, ponieważ to ważna składowa wniosku. Oprzyj ją na realnych danych. Jeśli będzie inaczej, narażasz się na mniejszą liczbę punktów. Wskaż też, co kupisz w ramach dofinansowania wraz z wyjaśnieniem konieczności poniesienia takiego wydatku. Im pełniejsze, tym znacznie zwiększa się Twoja szansa na uzyskanie dotacji z PUP Radziejów.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP Radziejów

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy Radziejów, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP Radziejów. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share