Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Piaseczno

5/5 - (1 vote)

Jeśli ubiegasz się o dotację z urzędu pracy Piaseczno, zobacz, jak wygląda wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Piaseczno. Ta praktyczna instrukcja pozwoli Ci uniknąć błędów, które mogą skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy Piaseczno?

Najbliższy nabór wniosków o dotację z PUP Piaseczno przeznaczony jest dla osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. Spełniających jedno z poniższych kryteriów:

Dotacja z PUP Piaseczno jest przyznawana także osobom, które spełniają następujące kryteria:

Co więcej, wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Piaseczno możesz złożyć pod warunkiem, że figurujesz w rejestrze osób bezrobotnych przynajmniej 30 dni.

Kiedy złożyć wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Piaseczno?

Wypełniony wniosek o dotację z urzędu pracy Piaseczno musisz złożyć w określonym terminie. Zazwyczaj nabór wniosków trwa tydzień i jest wcześniej ogłaszany na stronie urzędu pracy Piaseczno.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Piaseczno

Pamiętaj o tym, że przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z PUP Piaseczno. Musisz ukończyć szkolenie z ABC Przedsiębiorczości.

Na co można przeznaczyć dotację z PUP Piaseczno?

Dofinansowanie z PUP Piaseczno możesz wydatkować m.in. na:

Miej na względzie, że maksymalny pułap dofinansowania z urzędu pracy Piaseczno wynosi 18 tys. złotych.

Czego nie możesz kupić z dotacji PUP Piaseczno?

Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Piaseczno nie może uwzględniać m.in. zakupu kasy fiskalnej, środka transportu, zakupu akcji i obligacji, pokrycia kosztów przesyłki zakupionych rzeczy.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Piaseczno

Ponadto dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Piaseczno nie możesz przeznaczyć na jakiekolwiek bieżące opłaty (ZUS, czynsz, rachunki), a także spłatę zadłużenia czy finansowanie szkoleń, zezwoleń oraz licencji.

O jaką kwotę możesz maksymalnie ubiegać się z dotacji PUP Piaseczno?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w tej chwili 40 tys. zł. Jeśli w wypełnionym wniosku o dotację z urzędu pracy Piaseczno, wpiszesz wyższą. To wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

Zatem tak kalkuluj swoje wydatki, aby nie przekroczyć maksymalna pułapu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Piaseczno.

Pamiętaj również, że urząd pracy może przyznać Ci mniejszą kwotę niż ta, o którą wnioskujesz. Wszystko zależy od tego, ile punktów uzyska Twój wypełniony wniosek o dotację z PUP Piaseczno. Sprawdź, jak możesz zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania na start.

Jakie załączniki dołączyć do wypełnionego wniosku o dotację z urzędu pracy Piaseczno?

Zwróć uwagę na to, czy do wypełnionego wniosku o dotację z PUP Piaseczno dołączyłeś wszystkie załączniki. Brak jakiegokolwiek z nich będzie oznaczał odrzucenie Twojego wniosku i koniec marzeń o dotacji.

Listę załączników znajdziesz we wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy Piaseczno. Miej na względzie, aby każdy załącznik w formie kserokopii potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Do wniosku dołącz następujące załączniki:

 1. Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz  źródła ich finansowania- załącznik nr 1;
 2. Szczegółowa specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania– załącznik  nr 2;
 3. Charakterystyka ekonomiczno – finansowa przedsięwzięcia – załącznik nr 3;
 4. Oświadczenie  wnioskodawcy, oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy – załącznik nr 4;
 5. Informacje o poręczycielu nr 1 i zgoda współmałżonka  – załącznik  nr 5;
 6. Informacje o poręczycielu nr 2 i zgoda współmałżonka  – załącznik nr 6;
 7. Oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa w art. 37 ustawy
  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362 ze zm.) – załącznik nr 7;
 8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik nr 8;
 9. Oświadczenie majątkowe (w przypadku wyboru aktu notarialnego jako zabezpieczenie dotacji) – załącznik nr 9;
 10. Oświadczenie o posiadanych prawach i rzeczach (w przypadku wyboru zastawu na prawach lub rzeczach jako zabezpieczenie dotacji) – załącznik nr 10;
 11. Oświadczenie o posiadanym wkładzie własnym – załącznik nr 11 lub wyciąg z konta;
 12. Oświadczenie osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w Piasecznie w ramach projektu POWER – załącznik nr 12;
 13. Dane osoby bezrobotnej – załącznik nr 13;
 14. Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 14;
 15. Weryfikacja kryteriów kwalifikowalności – załącznik nr 15;
 16. Przyrzeczenie koncesji (dot. działalności gospodarczej wymagającej koncesji);
 17. Kserokopie dokumentów potwierdzających prawo do lokalu (np: akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, zgoda na prowadzenie działalności w przypadku lokalu komunalnego);
 18. Kserokopie dokumentów stwierdzające kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy (np. świadectwa szkolne, dyplom uczelni, zaświadczenie o ukończeniu kursu zawodowego, uprawnienia zawodowe lub świadectwa pracy);
 19. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lub spotkania informacyjnego „ ABC przedsiębiorczości”;
 20. Dokument potwierdzający finansowy wkład własny-wyciąg z konta lub oświadczenie o posiadanym wkładzie własnym;
 21. Dokument potwierdzający prawo do samochodu (jeżeli będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej) + prawo jazdy;
 22. Deklaracje współpracy, listy intencyjne, ankiety;

Jak wypełnić wniosek o dotację z PUP Piaseczno?

W pierwszej części wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności z PUP Piaseczno proszony jesteś o opisanie swojego wykształcenia i dotychczasowej ścieżki zawodowej.

Pamiętaj o tym, aby Twoja kariera zawodowa była potwierdzona formalnie (świadectwa pracy, umowy). W tym punkcie warto wskazać zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz ewentualne sukcesy, które uzyskałeś w ramach swojej dotychczasowej pracy.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Piaseczno

W części pierwszej wniosku możesz wypisać również ukończone szkolenia i dodatkowe kwalifikacje, które posiadasz (np. łatwość nawiązywania relacji, umiejętności sprzedażowe etc.).

Druga część wniosku o dofinansowanie na start z PUP Piaseczno, to opis Twojego pomysłu. Dokładnie scharakteryzuj swoją przyszłą działalność. Napisz, czym chcesz się zajmować. Wskaż, dlaczego chciałbyś założyć taki biznes oraz podaj źródło pomysłu i innowacyjność (jeśli występuje).

Następnie przejdź do charakterystyki potencjalnych klientów (określ płeć, wiek, zarobki, problemy, potrzeby grupy docelowej). Opisz lokal, gdzie działalność będzie prowadzona ze wskazaniem plusów i minusów takiej lokalizacji oraz opisz działania reklamowe.

W kolejnym kroku scharakteryzuj rynek posiłkując się danymi statystycznymi oraz opisz swoją konkurencję ze wskazaniem własnych przewag.

Dalej wskaż w wypełnionym wniosku o dotację z PUP Piaseczno, jakie zasoby własne posiadasz (np. sprzęt, wyposażenie, samochód) oraz co kupisz w ramach dofinansowania wraz z uzasadnieniem. Zwróć uwagę, że im dokładniejsze uzasadnienie, tym mniejsza szansa, że dany wydatek zostanie zakwestionowany przez urząd pracy.

Przygotuj analizę SWOT oraz część finansową, ponieważ to istotna część wniosku. Dlatego musi być oparta na realnych danych i wiarygodna. Jeśli będzie inaczej, narażasz się na mniejszą liczbę punktów.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP Piaseczno

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy Piaseczno, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP Piaseczno.

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl.

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share