Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki

4.8/5 - (10 votes)

Jeśli ubiegasz się o dotację z urzędu pracy Ożarów Mazowiecki. Zobacz, jak wygląda wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki. Ta praktyczna instrukcja pozwoli Ci uniknąć błędów, które mogą skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy Ożarów Mazowiecki?

Najbliższy nabór wniosków o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki przeznaczony jest dla osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. Spełniających jedno z poniższych kryteriów:

  1. Osoba w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), pozostająca bez pracy, zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP,
  2. Osoba bezrobotna nie uczestnicząca w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.

W pierwszej kolejności kwalifikowane będą osoby bezrobotne:

Kiedy złożyć wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki?

Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki musisz złożyć w określonym terminie. Zazwyczaj nabór wniosków trwa tydzień i jest wcześniej ogłaszany na stronie urzędu pracy Ożarów Mazowiecki.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki

Na co można przeznaczyć dotację z PUP Ożarów Mazowiecki?

Dotację na uruchomienie działalności gospodarczej z PUP Ożarów Mazowiecki możesz wydatkować m.in. na:

Czego nie możesz kupić z dotacji PUP Ożarów Mazowiecki?

Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki nie może zawierać m.in. takich pozycji jak:

O jaką kwotę możesz maksymalnie ubiegać się z dotacji PUP Ożarów Mazowiecki?

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi w tej chwili 31 tys. zł. Jeśli w wypełnionym wniosku o dotację z urzędu pracy Ożarów Mazowiecki, wpiszesz wyższą. To wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki

Zatem tak kalkuluj swoje wydatki, aby nie przekroczyć maksymalna pułapu dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Ożarów Mazowiecki.

Pamiętaj również, że urząd pracy może przyznać Ci mniejszą kwotę niż ta, o którą wnioskujesz. Wszystko zależy od tego, ile punktów uzyska Twój wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki. Sprawdź, jak możesz zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania na start.

Jakie załączniki dołączyć do wypełnionego wniosku o dotację z urzędu pracy Ożarów Mazowiecki?

Zwróć uwagę na to, czy do wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki dołączyłeś wszystkie załączniki. Brak jakiegokolwiek z nich będzie oznaczał odrzucenie Twojego wniosku i koniec marzeń o dotacji.

Listę załączników znajdziesz we wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy Ożarów Mazowiecki. Miej na względzie, aby każdy załącznik w formie kserokopii potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Do wniosku dołącz następujące załączniki:

Dodatkowe załączniki do wniosku

Ponadto pamiętaj o tym, aby do wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki dołączyć:

Jak wypełnić wniosek o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki?

W pierwszej części wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności z PUP Ożarów Mazowiecki proszony jesteś o opisanie swojego wykształcenia i dotychczasowej ścieżki zawodowej.

Pamiętaj o tym, aby Twoja kariera zawodowa była potwierdzona formalnie (świadectwa pracy, umowy). W tym punkcie warto wskazać zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz ewentualne sukcesy, które uzyskałeś w ramach swojej dotychczasowej pracy.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki

W części pierwszej wniosku możesz wypisać również ukończone szkolenia i dodatkowe kwalifikacje, które posiadasz (np. łatwość nawiązywania relacji, umiejętności sprzedażowe etc.).

Druga część wniosku o dofinansowanie na start z PUP Ożarów Mazowiecki, to opis Twojego pomysłu. Dokładnie scharakteryzuj swoją przyszłą działalność. Napisz, czym chcesz się zajmować. Wskaż, dlaczego chciałbyś założyć taki biznes oraz podaj źródło pomysłu i innowacyjność (jeśli występuje).

Następnie przejdź do charakterystyki potencjalnych klientów (określ płeć, wiek, zarobki, problemy, potrzeby grupy docelowej). Opisz lokal, gdzie działalność będzie prowadzona ze wskazaniem plusów i minusów takiej lokalizacji oraz opisz działania reklamowe.

W kolejnym kroku scharakteryzuj rynek posiłkując się danymi statystycznymi oraz opisz swoją konkurencję ze wskazaniem własnych przewag.

Opisz sposób zarządzania firmą, ewentualne zatrudnienie pracowników oraz wskaż podjęte działania przygotowawcze do założenia firmy i te, które zrealizujesz po uzyskaniu dofinansowania z PUP Ożarów Mazowiecki.

Dalej wskaż w wypełnionym wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki jakie zasoby własne posiadasz (np. sprzęt, wyposażenie, samochód) oraz co kupisz w ramach dofinansowania wraz z uzasadnieniem. Zwróć uwagę, że im dokładniejsze uzasadnienie, tym mniejsza szansa, że dany wydatek zostanie zakwestionowany przez urząd pracy.

Przygotuj analizę SWOT oraz część finansową, ponieważ to istotna część wniosku. Dlatego musi być oparta na realnych danych i wiarygodna. Jeśli będzie inaczej, narażasz się na mniejszą liczbę punktów.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP Ożarów Mazowiecki

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy Ożarów Mazowiecki, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP Ożarów Mazowiecki.

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl.

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share