Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Lipno

Czy wiesz, że możesz już ubiegać się o dotację z PUP Lipno. Interesuje Cię kwestia uzyskania dofinansowania z urzędu pracy Lipno? Zapoznaj się z tym artykułem. To wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Lipno, czyli praktyczna instrukcja, która pomoże Ci w wypełnieniu Twojego wniosku.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy Lipno? 

Najbliższy nabór wniosków przeznaczony jest dla osób do 29 roku życia. Mogą brać w nim udział przede wszystkim osoby, które:

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Lipno

Kiedy złożyć wzór wypełnionego wniosku z PUP Lipno? 

Na złożenie wniosku masz zwykle około 2 tygodni. Ważne, żebyś zmieścił się w wyznaczonym terminie. Pamiętaj o tym, że nie możesz złożyć wniosku ani przed rozpoczęciem naboru, ani po jego zakończeniu. Nie będzie wówczas rozpatrzony.

Dlatego zawsze dokładnie monitoruj stronę urzędu pracy Lipno i sprawdzaj, kiedy pojawia się ogłoszenie o naborze wniosków o dotację z PUP Lipno.

Na co można przeznaczyć dotację z PUP Lipno? 

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej z PUP Lipno możesz wydatkować m.in. na zakup: 

Czego nie możesz kupić z dotacji PUP Lipno? 

Wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Lipno nie może zawierać następujących zakupów m.in. zakup samochodów; leasing maszyn, pojazdów i urządzeń; opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, koncesje, udziały wnoszone do spółek, zakup akcji, obligacji, koszty transportu, przesyłek itp.; wynagrodzenia wraz z pochodnymi; •finansowanie kosztów umowy; zakup lokalu.

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Lipno

Ponadto w ramach dotacji z PUP Lipno nie sfinansujesz zakupu ziemi; remontu lokalu; kosztów ubezpieczenia lokalu; zakupów od członków rodziny (osoby powiązane węzłem pokrewieństwa lub powinowactwa) oraz innych osób bliskich pozostających we wspólnym pożyciu, nawet jeśli osoba ta jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą; zakupu kasy fiskalnej; telefonów komórkowych; zakupu, który nie jest ściśle związany z zakresem planowanej działalności.

Jakie załączniki dołączyć do wypełnionego wniosku o dotację z urzędu pracy Lipno? 

Miej na względzie, że zanim złożysz wypełniony wniosek o dotację z PUP Lipno. To musisz dokładnie sprawdzić czy do wniosku dołączyłeś wszystkie konieczne załączniki. Pamiętaj o tym, że jeśli jednego z nich zabraknie. Wniosek zostanie odrzucony i stracisz szanse na dofinansowanie.

Spis potrzebnych załączników znajdziesz we wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy Lipno. Do wniosku dołącz następujące załączniki: 

  1. Oświadczenie bezrobotnego, o pomocy de minimis, o posiadanych zobowiązaniach
  2. Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy
  3. Oświadczenia poręczycieli
  4. Klauzula informacyjna  przedsiębiorcy/pracodawcy(wypełnia wnioskodawca)
  5. Klauzula informacyjna  poręczyciela oraz współmałżonka ( wypełnia małżonek wnioskodawcy, poręczyciele i małżonkowie poręczycieli)
  6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  7. Tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza: akt własności, przydział lokalu, przedwstępna umowa najmu, przedwstępna umowa użyczenia.
  8. Inne dokumenty mające związek z podjęciem działalności gospodarczej – prawojazdy, uprawnienia, koncesje, zezwolenia, decyzje, itp.
  9. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej i decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej – dotyczy osób prowadzących w przeszłości działalność gospodarczą.
  10. Zaświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej – dotyczy osób, które korzystały z pomocy de minimis lub z innej pomocy publicznej.

Jak wypełnić wniosek o dotację z PUP Lipno? 

Pierwsze punkty wniosku o dofinansowanie z PUP Lipno, to opis Twojego wykształcenia i doświadczenia oraz danych osobowych. Wspomnij również o dodatkowych kwalifikacjach, których nie możesz w żaden sposób potwierdzić (np. zdolności negocjacyjne, umiejętność planowania etc.).

wzór wypełnionego wniosku o dotację z PUP Lipno

Następna część wniosku o dofinansowanie na start z PUP Lipno, to charakterystyka Twojego projektu. Szczegółowo scharakteryzuj swój pomysł na biznes. Wyjaśnij, z jakiego powodu chcesz zająć się taką działalnością, zdefiniuj swoich klientów (wiek, płeć, zarobki, miejsce zamieszkania). Wskaż swoją konkurencję, opisz rynek i napisz, skąd taki pomysł na biznes i motywacja do założenia własnej działalności gospodarczej.

Opisz również podjęte do tej pory działania przygotowawcze do założenia firmy. W końcu opisz lokal, gdzie będziesz prowadził działalność ze wskazaniem plusów i minusów takiej lokalizacji oraz scharakteryzuj działania reklamowe. 

Pamiętaj o części finansowej, ponieważ to ważna składowa wniosku. Oprzyj ją na realnych danych. Jeśli będzie inaczej, narażasz się na mniejszą liczbę punktów. Wskaż też, co kupisz w ramach dofinansowania wraz z wyjaśnieniem konieczności poniesienia takiego wydatku. Im pełniejsze, tym znacznie zwiększa się Twoja szansa na uzyskanie dotacji z PUP Lipno.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP Lipno

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy Lipno, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP Lipno. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share