Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy

Prowadzisz działalność gospodarczą? Boisz się, że w dobie koronawirusa będziesz miał trudności z utrzymaniem się na rynku? Zobacz, z jakich rozwiązań możesz skorzystać. Być może Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy, to dobry sposób na przetrwanie kryzysu?

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy?

O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy wymienieni są w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro),
tarcza antykryzysowa - pożyczka z urzędu pracy

Dodatkowo prowadził działalność przed dniem 01.03.2020 r. Istotne jest to, że w przypadku tej pożyczki z urzędu pracy nie musisz wykazywać spadku przychodów.

Jednocześnie możesz skorzystać z innych instrumentów pomocy w ramach Tarczy antykryzysowej. Pamiętaj jednak o tym, że nie możesz złożyć dwóch wniosków o pożyczkę z urzędu pracy do innych pośredniaków.

Gdzie można ubiegać się o pożyczkę z urzędu pracy?

O pożyczkę możesz wystąpić do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Ile wynosi Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy?

Maksymalna kwota w ramach działania Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy wynosi 5 tys. złotych. Plusem jest stałe i niskie oprocentowanie wynoszące 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Pożyczka możesz otrzymać tylko jedne raz, analogicznie jak dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Istnieje możliwość umorzenia pożyczki, o czym przeczytasz w dalszej części artykułu.

Kiedy trzeba spłacić pożyczę z urzędu pracy?

Maksymalnie musisz spłacić pożyczkę w ciągu 12 miesięcy, po 3 miesięcznym okresie karencji licząc od dnia jej udzielenia.

Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy – na co można przeznaczyć?

Pożyczkę z urzędu pracy będziesz mógł przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie swojej firmy. Zatem w ramach pożyczki będziesz mógł sfinansować opłaty w postaci ZUS-u, czynszu za lokal, opłat eksploatacyjnych czy podatków.

tarcza antykryzysowa - pożyczka z urzędu pracy

Co ważne, wydatków nie trzeba będzie dokumentować, ponieważ we wniosku składasz oświadczenie, że przeznaczysz ją na bieżącą działalność.

Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy – czy może być umorzona?

Tak, pożyczka w ramach Tarczy antykryzysowej może być umorzona. Jednak tylko i wyłącznie pod pewnymi warunkami. Jaki jest warunek? Przez okres 3 miesięcy od dnia przyznania pożyczki nie zmniejszysz stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29.02.2020 roku.

Jeśli będziesz chciał umorzyć pożyczkę musisz złożyć wniosek o umorzenie pożyczki z urzędu pracy wraz z oświadczeniem o niezmniejszanie stanu zatrudnienia.

Wniosek o umorzenie składasz w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia.

Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy – jak wygląda spłata?

Podpisując umowę z urzędem pracy otrzymasz też harmonogram spłat pożyczki. Zwróć uwagę, że brak wpłaty jakiejkolwiek z rat wynikających z powyższego harmonogramu, będzie skutkowało naliczeniem odsetek.

Pożyczkę spłacasz na wskazane przez urząd pracy konto. Ponadto miej na uwadze, że opóźnienia w spłacie przynajmniej 2 rat mogą skutkować wypowiedzeniem umowy. Co z kolei wiąże się z koniecznością spłaty pożyczki w ciągu 30 dni od dnia jej wypowiedzenia.

Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy – jak złożyć wniosek?

Jak już wspomniałem wniosek o pożyczkę z urzędu pracy, składasz we właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej pośredniaku.

Wniosek możesz złożyć zarówno w formie elektronicznej, wówczas korzystasz z serwisu Praca.gov.pl lub w wersji papierowej.

Pamiętaj, że jeśli składasz wniosek w wersji elektronicznej, to musisz podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Do wniosku nie dołączasz żadnych załączników, chyba że wniosek w Twoim imieniu składa pełnomocnik, wówczas dołączasz kopię pełnomocnictwa. Weź pod uwagę, że część urzędów pracy już uruchomiła ten instrument pomocy, więc warto się pospieszyć, bo nabory w niektórych pośredniakach trwają tylko tydzień.

Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy – status wniosku

Informacje na temat rozpatrzenia wniosku otrzymasz albo na swoją skrzynkę utworzoną w portalu Praca.gov.pl, jeśli wniosek złożyłeś elektronicznie lub w formie uzgodnionej z urzędem pracy, jeżeli składałeś wersję papierową.

Składanie fałszywych oświadczeń a pożyczka z urzędu pracy

Miej na uwadze, aby wszystkie podane we wniosku o pożyczkę dane były zgodne ze stanem faktycznym. Za składanie fałszywych oświadczeń grozi Ci odpowiedzialność karna.

Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy – w przypadku upadłości

Jeśli Twoja firma upadnie, a Ty mimo to będziesz regularnie spłacał raty, nie spotkają Cię żadne dodatkowe konsekwencje z tytułu upadłości.

tarcza antykryzysowa - pożyczka z urzędu pracy

Gorzej, jeżeli zamkniesz działalność i nie będziesz spłacać rat. Wówczas starosta ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu niespłaconej pożyczki.

Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy – jako pomoc publiczna

Pożyczka i odsetki od niej stanowią pomoc publiczną. Pożyczka będzie udzielana nie później niż do 31.12.2020 roku. Omawiana pomoc może być udzielona pod warunkiem, że na dzień 31.12.2019 rok wnioskodawcę nie dotyczyła żadna z następujących sytuacji:

Tarcza antykryzysowa – pożyczka z urzędu pracy – podsumowanie

Pożyczka z urzędu pracy, choć niewielka to może być cennym zastrzykiem pomocy w czasie trwania pandemii koronawirusa. Warto, abyś z niej skorzystał. Jest to bowiem niskooprocentowana pomoc, która dodatkowo może być umorzona.

Dość długi jest również okres spłaty wynoszący 12 miesięcy, a kolejną zaletą jest 3-miesięczna karencja w spłacie. Ponadto skorzystanie z pożyczki nie przekreśla ubiegania się o inną pomoc przewidzianą w ramach Tarczy antykryzysowej.

Opracowane na podstawie UP Warszawa.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o pożyczkę z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o pożyczkę z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o pożyczkę z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share