PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

4.9/5 - (23 votes)

Czy wiesz, że osoby z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o środki na uruchomienie firmy? PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest takim właśnie instrumentem. Zobacz, jakie daje możliwości i jak ją uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – dla kogo?

Z dofinansowania na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, które zarejestrowane są w urzędzie pracy jako bezrobotni lub poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu.

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dofinansowanie na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej przyznawane jest niejako w dwóch trybach:

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – ile wynosi?

To zależy od czasu, przez jaki później będziesz prowadził firmę. Jeżeli zadeklarujesz, że działalność po uzyskaniu dofinansowania będziesz prowadził przez 12 miesięcy. Wówczas możesz liczyć na maksymalnie 6-krotność średniej krajowej (ok. 48 tys. zł).

Natomiast, jeżeli wskażesz, że działalność będziesz prowadził przez 24 miesiące, w takiej sytuacji maksymalny poziom dofinansowania na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej wynosi od 6 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (maksymalnie ok. 120 tys. zł).

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności 2024 składasz w urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce rejestracji. Zazwyczaj musisz to zrobić w określonym terminie, kiedy prowadzony jest nabór i urząd posiada środki na ten cel. W przeciwnym razie Twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – jak uzyskać?

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, może pojawić się na Twoim koncie, jeśli złożysz wniosek. To opis Twojego pomysłu na biznes. We wniosku dokładnie charakteryzujesz swoją działalność. Opisujesz klientów, dostawców, sposób dystrybucji swoich usług lub produktów.

Przykład

Moim pomysłem na biznes jest sklep internetowy z odzieżą. Moimi klientami będą głównie młodzi ludzie, ceniący oryginalność ubrań, poszukujący ciekawych wzorów w przystępnych cenach. Doskonale znają sprzedaż internetową i często z niej korzystają.

Wskazujesz, jakie czynności w ramach działalności będziesz wykonywał osobiście. Dodatkowo opisujesz swoje wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje, które mogą być przydatne w nowej firmie. Określasz także czy będziesz korzystał z pomocy innych osób i czym będą się one zajmowały.

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Na końcu wybierasz formę zabezpieczenia oraz wskazujesz, jakie wydatki zamierzasz zrealizować w ramach dofinansowania na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej i posiadanych środków własnych.

Do wniosku PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dołączasz załączniki. Są to m.in. dokumenty potwierdzające:

Następnie komplet dokumentów składasz w urzędzie pracy, gdzie rozpatruje się go przez 30 dni. Przy ocenie bierze się pod uwagę m.in. takie kwestie jak: posiadane uprawienia i kwalifikacje do prowadzenia planowanej działalności, przewidywane efekty ekonomiczne, popyt i podaż lokalnego rynku, czy wysokość środków własnych.

Gdy komisja oceniająca wniosek stwierdzi braki lub błędy formalne, to w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku otrzymujesz wezwanie do uzupełnienia braków. Wszelkie braki musisz poprawić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jeśli wniosek o dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności 2024 zostanie oceniony pozytywnie, zostajesz wezwany na negocjacje, które dotyczącą ostatecznego kształtu umowy.

Czego mogą dotyczyć wspomniane negocjacje? Zarówno samej wysokości dofinansowania na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej, jak również kwestii zabezpieczenia dotacji, terminów jej wydatkowania i rozliczenia, a także samych wydatków uwzględnionych we wniosku.

Następnie podpisujesz umowę, a działalność zakładasz dopiero po uzyskaniu dofinansowania. Wówczas na Twoje konto przelewane są pieniądze, które musisz wydatkować zgodnie z postanowieniami umowy i terminami tam wskazanymi.

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – na co można przeznaczyć?

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być wydatkowana na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), towar i materiały, oprogramowanie, prace remontowe, szkolenia, reklamę, pomoc prawną czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń.

Zwróć uwagę, że w poszczególnych kategoriach wydatków mogą pojawić się progi procentowe. Co oznacza, że np. na sprzęt musisz wydać np. ponad 50% dofinansowania na otwarcie firmy dla osoby niepełnosprawnej, a na reklamę 10%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać 15 tys. zł, na towar 9 tys. zł (30% dofinansowania, na reklamę 3 tys. zł i tyle samo na adaptację lokalu.

Dodatkowo sprawdź, jakie wydatki możesz sfinansować z dotacji, a jakie są wykluczone i będziesz musiał ewentualnie kupić je za własne pieniądze. Każdy urząd pracy posiada taki katalog.

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – co zawiera umowa?

Ostateczny kształt umowy powstały podczas negocjacji zawiera m.in. następujące postanowienia:

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – jakie są formy zabezpieczenia dofinansowania?

Co do zasady formy zabezpieczenia dotacji zależą od konkretnego urzędu pracy. Z reguły do wyboru jest akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, gwarancja bankowa, blokada konta, zastaw na prawach lub rzeczach.

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardzo często urzędy pracy wymagają dwóch form zabezpieczenia. W wielu przypadkach pierwszą z nich obligatoryjnie jest akt notarialny. Z kolei drugi rodzaj zabezpieczenia możesz wybrać dowolnie, o ile oczywiście spełniasz określone warunki postawione w regulaminie.

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – jak rozliczyć?

Przyznane dofinansowanie należy rozliczyć w określonym w umowie terminie. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie otrzymanych środków mogą być faktury, rachunki imienne, umowy kupna-sprzedaży, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Miej jednak na uwadze, że każdy urząd może wprowadzić swoje wewnętrzne regulacje i akceptować np. tylko i wyłącznie faktury. Dlatego dokładnie sprawdź, jakie dokumenty rozliczeniowe obowiązują w Twoim pośredniaku.

Jeśli kupujesz rzeczy używane. To bardzo często do dokumentu potwierdzającego taki zakup musisz dołączyć opinię rzeczoznawcy oraz dokument potwierdzający wartość rynkową nowego sprzętu/rzeczy o identycznych lub podobnych parametrach (np. katalog, oferta e-sklepu).

Z kolei przy rzeczach zakupiony za granicą, musisz dołączyć tłumaczenie przysięgłe dokumentów księgowych.

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej – podsumowanie

PFRON dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to jedno z większych dofinansowań na start firmy. Przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami. Plusem tej dotacji z pewnością jest dość duża kwota i ograniczona konkurencja oraz możliwość poprawienia błędów formalnych.

Z kolei do minusów można zaliczyć wymóg podwójnego zabezpieczenia przyznanych środków oraz konieczność utrzymania firmy 24 miesiące przy wyższym progu dotacji.

Jednak mimo to jest to instrument finansowy, któremu warto się przyjrzeć bliżej. Rozważyć czy nie skorzystać z niego, aby otworzyć własny biznes.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów. Wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share