Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy?

Chcesz założyć firmę i brakuje Ci kapitału? Rozwiązaniem może być dofinansowanie z PUP. Sprawdź, kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy i czy Ty również spełniasz postawione warunki.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje z urzędu pracy?

Urzędy pracy dysponują trzema źródłami finansowania. Są to środki krajowe udzielane w ramach Funduszu Pracy oraz pieniądze unijne udzielane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, a także Regionalnych Programów Operacyjnych.

kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy

W ostatnich latach większość urzędów pracy przyznawała dotacje głównie z programów unijnych. W niewielkim stopniu rozdzielano środki krajowe w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy?

Po pierwsze, aby ubiegać się o dofinansowanie z PUP istotne znaczenie ma Twój wiek.

Ze środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych mogą korzystać osoby spełniające jedno z poniższych kryteriów:

Natomiast o pieniądze z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój mogą korzystać osoby, które spełniają następujące warunki:

Jednak to jeszcze nie wszystko, bo są też inne warunki, które trzeba spełnić. Aby ubiegać się o dotację z urzędu pracy nie możesz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku posiadać aktywnego wpisu do CEIDG, nie możesz być karany przeciwko obrotowi gospodarczemu do 2 lat wstecz przed dniem złożenia wniosku.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy? Na pewno nie osoba, która w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację z PUP odmówiła bez uzasadnienia udziału w szkoleniu, stażu lub podjęcia pracy.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy – jakie jeszcze warunki trzeba spełnić?

Poza wyżej wymienionymi są jeszcze inne warunki, które musisz spełnić, aby ubiegać się o dotację z urzędu pracy. Zwróć uwagę, że niektóre urzędy wymagają konkretnego czasu bycia osobą bezrobotną, aby można było złożyć wniosek o dofinansowanie z PUP. W większości przypadków wystarczy posiadać status osoby bezrobotnej kilka dni, aby można było złożyć wniosek.

Ponadto jeśli chcesz uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie mogłeś bez uzasadnienia przerwać szkolenia, stażu lub innej formy pomocy.

Musisz również podjąć szkolenie, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę pomocy w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotację z urzędu pracy, jeśli urząd zaproponował Ci taką formę aktywizacji.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy – jak wygląda procedura uzyskania dofinansowania z PUP?

Wiesz już, kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy. Teraz warto przyjrzeć się, jak wygląda całą procedura uzyskania dofinansowania na otwarcie firmy.

Pierwszy krok, to wizyta w pośredniaku i rejestracja jako osoba bezrobotna. Kolejny, to oczekiwanie na nabór wniosków o dotację. W zależności od urzędu pracy wnioski mogą być przyjmowane w trybie ciągłym, czyli przez cały rok, aż do wyczerpania puli środków.

kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy

Mogą być też nabory zamknięte, kiedy wniosek składa się w ściśle określonym terminie. Zazwyczaj takie konkursy organizuje się średnio raz na kwartał i trwają około tygodnia.

Porada

Jeśli Twój urząd pracy prowadzi otwarty nabór wniosków, to w tym przypadku kolejność zgłoszeń może mieć znaczenie. W przypadku naborów zamkniętych z konkretną datą zakończenia naboru, kolejność nie odgrywa większej roli. Ważne, żebyś złożył wniosek w wyznaczonym terminie.

Następny krok to złożenie kompletnego wniosku, który rozpatrywany jest przez urząd pracy w ciągu 30 dni (czasami trwa to krócej). Wnioski rozpatrywane są pod kątem formalnym i merytorycznym. Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z PUP kończy się wydaniem pozytywnej lub negatywnej decyzji. Negatywna oznacza koniec marzeń o dotacji.

Jeśli otrzymasz pozytywną decyzję, to urząd pracy wyznacza termin podpisania umowy. Następnie otrzymujesz przelew środków na wskazane konto i dopiero od tego momentu możesz zarejestrować działalność gospodarczą.

Kolejne kroki to wydatkowanie przyznanych środków (w określonym w umowie terminie) oraz rozliczenie dotacji z urzędu pracy, które także musi mieć miejsce w ściśle określonym czasie.

Następnie zgodnie z postanowieniami umowy prowadzisz działalność przez określony czas (najczęściej 12 miesięcy, choć może być dłuższy, w zależności od konkretnego pośredniaka). Nie możesz zawieszać działalności i podejmować zatrudnienia. W tym czasie możesz spodziewać się kontroli z urzędu pracy.

Po zakończeniu czasu trwania umowy, idziesz do ZUS-u i urzędu skarbowego po zaświadczenia o niezawieszaniu działalności i niezaleganiu z daninami publicznymi. Z tymi dokumentami udajesz się do swojego pośredniaka, rozliczasz i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Kto może dostać dotację z urzędu pracy?

Dotacje z urzędu pracy otrzymują te osoby, których wnioski uzyskają jak największą liczbę punktów. Dlatego warto dokładnie przyjrzeć się, które kryteria oceny są kluczowe.

Spójność wykształcenia i doświadczenia

Jednym z ważnych kryteriów oceny wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy jest zgodność Twojego wykształcenia i doświadczenia z planowaną działalnością gospodarczą. Im większa, tym większa szansa na uzyskanie dotacji na otwarcie firmy.

Przygotowanie wniosku o dotację z urzędu pracy

Druga kwestia to opis pomysłu i samo przygotowanie wniosku o dotację z urzędu pracy. Naprawdę się do tego przyłóż i uważaj na błędy formalne. Zacznij od dokładnego zweryfikowania regulaminu przyznawania dotacji. Tam znajdziesz warunki, które musisz spełnić oraz kryteria oceny wniosku.

Pamiętaj, aby wniosek był wyczerpujący, dokładnie wyjaśniający poszczególne zagadnienia. Napisany jasno i zrozumiale, a przede wszystkim czytelnie, jeśli wypełniasz go odręcznie.

Wkład własny we wniosku o dotację z urzędu pracy

Kolejna sprawa to wkład własny. Wiele urzędów pracy wymaga, abyś zadeklarował własne środki. Bardzo często minimalny próg wkładu własnego to 20% wnioskowanej kwoty, choć to zależy od konkretnego urzędu pracy.

kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy

Może zdarzyć się bowiem i tak, że im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać. Zatem w takiej sytuacji warto deklarować więcej niż minimalny wymagany próg. Dodatkowo część pośredniaków nie wymaga posiadania wkładu własnego, jednak nawet wtedy warto go zadeklarować.

Pamiętaj również o wkładzie własnym rzeczowym, on także jest brany pod uwagę. To Twoje maszyny, sprzęt, urządzenia, samochód czy meble, które chcesz wykorzystać w ramach nowej działalności gospodarczej.

Porada

Pamiętaj, aby deklarując wkład własny rzeczowy wpisać te przedmioty, które nie będą pokrywały się z planowanymi zakupami z dofinansowania.

Zabezpieczenie dotacji z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy? Osoba, która posiada zabezpieczenie dofinansowania z PUP. Jeśli chcesz złożyć wniosek, to musisz wybrać jedną z form zabezpieczenia. Sprawdź w regulaminie, jakie warunki trzeba spełnić dla poszczególnych rodzajów zabezpieczenia oraz z jaką liczbą punktów wiąże się wybór konkretnej z nich.

Może okazać się tak, że np. za poręczycieli uzyskać 5 dodatkowych punktów. Z kolei za wybór aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 0.

Załączniki do wniosku o dofinansowanie z PUP

Jeśli ubiegasz się o dotację z urzędu pracy, to pamiętaj o załącznikach. Ich listę znajdziesz albo we wniosku, albo w regulaminie. Miej na względzie, że ich brak może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Do wniosku dołącz załączniki obligatoryjne (np. kserokopie świadectw szkolnych, dyplomu studiów lub certyfikatów ukończonych szkoleń) oraz dodatkowe w postaci m.in. referencji czy listów intencyjnych.

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy – jak zwiększyć swoje szanse?

Wiele osób ubiegających się o dotację z urzędu pracy zastanawia się, jak może zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie. Jest kilka sposobów. Przede wszystkim do wniosku o dotację z PUP warto dołączyć referencje z poprzednich miejsc pracy. To pokazuje, że jesteś osobą rzetelną, profesjonalną i wiarygodną, więc szansa na utrzymanie działalności na rynku rośnie.

Ponadto duże znaczenie mają wszelkie umowy przedwstępne o współpracy, umowy o współpracy lub listy intencyjne. Bowiem oznaczają, że masz już pierwszych klientów lub dostawców, którzy gotowi są z Tobą współpracować.

Kolejny argument przemawiający na Twoją korzyść, to przeprowadzone badania lokalnego rynku i zapotrzebowanie na usługi/produkty. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zrobił ankietę wśród potencjalnych klientów, a następnie jej wyniki dołączył do wniosku o dotację z urzędu pracy.

Warto również dołączyć portfolio, czyli wcześniejsze realizacje. Mogą być to np. zdjęcia, rysunki (projekty ubrań, jeśli chcesz założyć firmę krawiecką).

Kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy – podsumowanie

Myślę, że odpowiedź na pytanie, kto może ubiegać się o dotację z urzędu pracy została wyczerpana. Wiesz już, jakie osoby mogą wystąpić o dofinansowanie z PUP i jakie warunki trzeba spełnić.

Pamiętaj też o dobrym przygotowaniu wniosku, a także załącznikach. Mogą drastycznie zwiększyć Twoją szansę na uzyskanie dotacji z urzędu pracy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share