Jakie dotacje z urzędu pracy?

4.7/5 - (35 votes)

Zastanawiasz się, kto może skorzystać z dofinansowania z PUP? Czy wiesz, że pośredniaki przydzielają środki nie tylko osobom bezrobotnym? Sprawdź, jakie dotacje z urzędu pracy możesz otrzymasz.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje z urzędu pracy?

jakie dotacje z urzędu pracy

Jakie dotacje z urzędu pracy możesz otrzymać? Zarówno na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również na jej rozwój. W pierwszej części artykułu omówię dofinansowanie na otwarcie firmy, zaś w drugiej środki na rozwój przedsiębiorstwa.

Jakie dotacje z urzędu pracy?

Dofinansowanie z PUP na działalność gospodarczą

Jakie dotacje z urzędu pracy? W tej chwili w głównej mierze można mówić o dwóch dotacjach na otwarcie firmy. Są to środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

PO WER skierowany jest do osób poniżej 30 lat, zaś RPO do osób powyżej 30-tki. Aby ubiegać się o dotację z urzędu pracy z PO WER należy spełnić następujące warunki: mieć poniżej 30 lat, nie kształcić się i nie szkolić w ramach publicznych środków.

Z kolei o dofinansowanie z PUP z RPO mogą ubiegać się osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków: ukończyły 30 lat, są długotrwale bezrobotne, są osobami z niepełnosprawnościami, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6-krotność średniej krajowej (ok. 48 tys. zł), choć urzędy pracy same mogą ustalić maksymalny poziom dofinansowania. Dotację z urzędu pracy możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, reklamę, zatowarowanie, materiały, poradnictwo prawne.

Przykład

Średnio dotacje w urzędach pracy wahają się w granicach 20-35 tys. zł. Ważne jest to, abyś dokładnie sprawdził, o jaką kwotę możesz się ubiegać i na co możesz ją przeznaczyć.

Istotne jest to, abyś wcześniej sprawdził, na co możesz przeznaczyć dotację i co jest absolutnie wykluczone z dofinansowania z PUP (np. bardzo często jest to środek transportu). Dodatkowo zobacz, jakie są progi procentowe w poszczególnych kategoriach wydatków (np. na sprzęt musisz wydać ponad 50% dotacji).

Aby uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz na moment składania wniosku musisz posiadać lokal, wkład własny finansowy (jego wysokość określona jest w regulaminie) oraz rzeczowy (np. urządzenia, narzędzia, wyposażenie, samochód), a także zabezpieczenie (m.in. poręczenie, akt notarialny o poddaniu się egzekucji etc.).

Wniosek wraz z kompletem dokumentów składasz w urzędzie pracy, gdzie rozpatruje się go 30 dni. Po pozytywnej decyzji podpisujesz umowę o dofinansowanie, wnosisz zabezpieczenie. Następnie czekasz na przelew środków, a po ich otrzymaniu dopiero rejestrujesz działalność.

Kolejne etapy to wydatkowanie dotacji z urzędu pracy i jej rozliczenie, a następnie prowadzenie firmy przez minimum 12 miesięcy. Ostatni etap to kontrola z pośredniaka, końcowe rozliczenie i rozwiązanie umowy.

Dofinansowanie z PUP na kurs

Jeśli jesteś osobą poniżej 30 lat, to możesz skorzystać z dofinansowania z PUP na kurs w formie bonu szkoleniowego. Kurs może przydać się później do otworzenia własnej działalności. To gwarancja skierowania na szkolenie i pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w tej formie kształcenia.

Maksymalna wysokość bonu to 100% przeciętnego wynagrodzenia. W ramach tej kwoty opłacany jest udział w jednym lub kilku szkoleniach. Dodatkowo urząd pracy pokrywa koszty egzaminów, dojazdu, niezbędnych badań lekarskich oraz zakwaterowania, jeśli szkolenie odbywa się poza miejscem zamieszkania.

jakie dotacje z urzędu pracy

Aby uzyskać bon szkoleniowy musisz złożyć wniosek. Przy jego ocenie bierze się pod uwagę indywidualny plan działania oraz realność podjęcia zatrudnienia lub otworzenia własnej działalności gospodarczej.

Dużą zaletą bonu szkoleniowego jest dodatkowe stypendium, o które możesz się starać. Stypendium wynosi 120% zasiłku, pod warunkiem, że szkolenie będzie trwało dłużej niż 150 godzin. Jeśli szkolenie będzie krótsze, stypendium wylicza się proporcjonalnie do czasu jego trwania.

Niestety, są i obwarowania, Jeśli nie ukończysz szkolenia z własnej winy, będziesz musiał oddać przyznane środki. Chyba że powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie pracy lub rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jakie dotacje z urzędu pracy na rozwój działalności?

Posiadasz już firmę? Zastanawiasz się, jakie dotacje z urzędu pracy są dla Ciebie? Sprawdź 3 źródła finansowania swojego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem środków z pośredniaka.

Doposażenie stanowiska pracy

Jeśli Twoja firma się rozwija, a Ty potrzebujesz pracowników, to doposażenie stanowiska pracy będzie warte uwagi. W ramach tego działania możesz uzyskać refundację kosztów wyposażenia/doposażenie stanowiska pracy.

Maksymalna kwota refundacji to 6-krotność średniej pensji, którą możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych i wyposażenia, z którego będzie korzystał zatrudniony pracownik. Możesz sfinansować sprzęt komputerowy, narzędzia, meble, a także np. ubranie robocze.

Porada

Pamiętaj o tym, że wszystkie wydatki muszą być niezbędne do tego, aby zatrudniona osoba mogła wykonywać swoje obowiązki.

Dlatego też zakup laptopa w przypadku zatrudnienia kucharza zostanie zakwestionowany przez urząd pracy. Ponadto zwróć uwagę, że urzędy pracy niechętnie finansują doposażenie stanowiska pracy, jeśli praca miałaby być świadczone w trybie zdalnym w miejscu zamieszkania pracownika.

Aby uzyskać dotację na doposażenie stanowiska pracy musisz spełnić określone wymagania:

Pozostałe wymagania znajdziesz w regulaminie przyznawania dofinansowania z PUP na doposażenie stanowiska pracy.

W tym przypadku również musisz wybrać formę zabezpieczenia dotacji, a kompletny wniosek składasz w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez zatrudnioną osobę.

We wniosku o dotację na doposażenie stanowiska pracy określasz, jakie obowiązki będzie wykonywała zatrudniona osoba, jakie musi mieć kwalifikacje i ile będzie zarabiała. Stanowiska pracy musisz utrzymać przez 24 miesiące, a osobę skierowaną przez urząd pracy zatrudniasz na podstawie umowy o pracę.

Staż z urzędu pracy

Jakie dotacje z urzędu pracy na rozwój działalności wchodzą w grę? Innym instrumentem szczególnie istotnym dla działalności mocno sezonowych jest staż.

jakie dotacje z urzędu pracy

W ramach stażu możesz uzyskać pomoc w swojej firmie przez skierowanego bezrobotnego. Staż może trwać od 6 lub 12 miesięcy. Plusem w przypadku stażu jest to, że nie musisz zatrudniać innych pracowników, aby móc skorzystać z tej pomocy.

Stażysta podczas stażu otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku. Po zakończeniu stażu wystawiasz opinię o zadania i umiejętnościach nabytych przez stażystę.

Staż odbywa się wedle określonego programu. Przy jego układaniu bierze się pod uwagę m.in. predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, wykształcenie i zdobyte dotychczas kwalifikacje zawodowe. Program powinien jasno określać nazwę zawody, którego dotyczy, zakres zadań podczas stażu, rodzaj uzyskanych w toku stażu kwalifikacji oraz opiekuna i nazwę stanowiska stażowego.

Dotacje z urzędu pracy na szkolenie

Jakie dotacje z urzędu pracy? Z czego jeszcze możesz skorzystać prowadząc działalność gospodarczą? Zdecydowanie warto przyjrzeć się Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu.

To dotacje z urzędu pracy na szkolenie dla Ciebie lub Twoich pracowników. Aby ubiegać się o dotację z KFS musisz być pracodawcą, czyli zatrudniać przynajmniej jedną osobę na podstawie umowy o pracę. Pamiętaj, że wielkość etatu nie ma tu znaczenia.

Wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy. Jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą masz szansę nawet na 100% kosztów kształcenia. W przypadku małych, średnich i dużych firm zyskujesz do 80% kosztów szkolenia.

W ramach KFS możesz sfinansować kursy, szkolenia, studia podyplomowe, koszty egzaminów czy nawet badań lekarskich, jeśli wymagane są na określonym szkoleniu.

Porada

Zwróć uwagę na terminy naboru wniosków i złóż dokumenty w pierwszym możliwym terminie. Im później, tym mniejsza szansa na dofinansowanie, bo zainteresowanie jest z reguły bardzo duże.

Składasz wniosek w urzędzie pracy, a po jego pozytywnym rozpatrzeniu podpisujesz umowę o dofinansowanie. Następnie bierzesz udział w szkoleniu i po jego ukończeniu rozliczasz dotację. Jeśli nie ukończysz szkolenia lub nie ukończy go oddelegowany pracownik, będziesz musiał zwrócić dotację z urzędu pracy na szkolenie.

Jakie dotacje z urzędu pracy – podsumowanie

Jakie dotacje z urzędu pracy? Zależne od tego czy prowadzisz już firmę czy jesteś osobą bezrobotną. Jeśli zaczynasz swoją przygodę z biznesem, to możesz uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności, jak również skorzystać z dofinansowania na szkolenie.

W przypadku przedsiębiorców, do dyspozycji są środki na wyposażenie stanowiska pracy dla nowego pracownika, jak również program stażowy, gdzie zyskujesz „darmową” pomoc. Możesz także skorzystać z dotacji z urzędu pracy na szkolenie dla siebie lub pracowników.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share