Jakie dotacje na otwarcie firmy 2024?

4.9/5 - (45 votes)

Chcesz założyć swój biznes i potrzebujesz kapitału? Sprawdź, jakie dotacje na otwarcie firmy 2024 są dostępne i z czego możesz skorzystać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje na otwarcie firmy 2024?

Jeśli nosisz się z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej, do jej uruchomienia będziesz potrzebował pieniędzy. Ich brak może dość szybko doprowadzić Cię do plajty. To jeden z najczęściej popełnianych błędów przez początkujących przedsiębiorców.

jakie dotacje na otwarcie firmy 2024

Wielu przyszłych właścicieli biznesów zadaje sobie pytanie, jakie dotacje na otwarcie firmy 2024?

Do wyboru masz jedną z 3 możliwości:

W dalszej części artykułu znajdziesz szczegółowe informacje na temat wszystkich czterech instrumentów finansowych. Zwróć uwagę, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Musisz zdecydować się na jedną z opcji.

Jakie dotacje na otwarcie firmy 2024 – dotacje z urzędu pracy

Dofinansowanie z PUP jest jedną z częściej wybieranych możliwości, co wiąże się m.in. z prostą i szybka procedurą czy mniejszą konkurencją. Zachęcająca może być też sama kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dla kogo dotacja z urzędu pracy?

Dotacja z PUP przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy, musisz spełniać określone warunki. Chodzi m.in. o to, żebyś nie:

Dodatkowe istotny jest Twój wiek, bowiem urzędy pracy przyznają dotacje głównie w ramach środków unijnych, skierowanych do osób poniżej 30 lat oraz dla osób powyżej 30-tki. Są też środki z Funduszu Pracy, które nie posiadają ograniczeń wiekowych i w tych naborach mogą wziąć udział wszyscy bezrobotni.

Ile wynosi dotacja z urzędu pracy?

Maksymalna kwota dofinansowania z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli w tej chwili nieco ponad 48 tys. zł. Jednak każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny pułap dotacji. Może on wynosić np. 16, 18, 20 czy 25 tys. zł.

Porada

Pamiętaj o tym, aby dokładnie sprawdzić kwotę, o jaką maksymalnie możesz wnioskować. Jeśli ją przekroczysz, to urząd odrzuci Twój wniosek o dofinansowanie.

Na co można przeznaczyć dotację z urzędu pracy?

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, oprogramowania, towaru i materiałów oraz reklamy.

Warto jednak mieć na uwadze, że każdy pośredniak ma swój własny katalog wydatków, które możesz zrealizować w ramach przyznanej kwoty, jak i tych, których nie kupisz z dotacji.

Z reguły z dofinansowania nie możesz kupić:

Dlatego tak istotne jest, abyś dokładne sprawdził w regulaminie, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dofinansowania z urzędu pracy. Ponadto w ramach poszczególnych kategorii mogą pojawić się progi procentowe. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać ponad 50% dotacji, na reklamę 10%, a na zatowarowanie do 40% przyznanych środków.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać 10 tys. zł, na reklamę maksymalnie 2 tys. zł, a na towar do 8 tys. zł.

Jak uzyskać dotację z urzędu pracy?

Aby ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy musisz złożyć wniosek wraz z załącznikami. Listę załączników znajdziesz we wniosku o dotację z PUP lub w regulaminie. Ich brak może skutkować odrzuceniem złożonego wniosku.

jakie dotacje na otwarcie firmy 2024

Pamiętaj również o zabezpieczeniu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Musisz wybrać jedną z dostępnych form, dlatego sprawdź, jaki rodzaj zabezpieczenia możesz wybrać w swoim pośredniaku.

Duże znaczenie może mieć też posiadany wkład własny finansowy i rzeczowy. Każdy urząd pracy ma swoje wytyczne dotyczące wysokości finansowych środków własnych, które musisz zadeklarować. Dodatkowo dobrze jest wpisać we wniosku o dofinansowanie z PUP, jakie maszyny i urządzenia już posiadasz i chcesz wykorzystać w ramach planowanej działalności.

Jakie dotacje na otwarcie firmy 2024 – dotacje z LGD

Jeśli jesteś osobą pracującą, to dotacja z LGD (Lokalne Grupy Działania) jest w zasadzie jedyną szansą na uzyskanie dofinansowania na uruchomienie działalności gospodarczej. Niestety, w tym przypadku procedura jest bardziej złożona i żmudna niż w urzędzie pracy, ale po kolei.

Dla kogo dotacja z LGD?

O dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania mogą ubiegać się zarówno osoby bezrobotne, jak również pracujące, jednak pod pewnymi warunkami:

Do tego dochodzą specyficzne wymagania zależne już od konkretnego LGD.

Ile wynosi dotacja z LGD?

Kwoty w ramach dotacji z LGD są już znacznie wyższe i sięgają sum od 50 do nawet 150 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotację z LGD?

Dofinansowanie z LGD możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, wyposażenia, a także na reklamę czy promocję Twojej działalności.

W ramach dotacji z LGD możesz przeprowadzić też prace remontowo-budowlane, które nie zawsze są możliwe w przypadku dotacji z PUP.

Jak uzyskać dotację z LGD?

Musisz zwrócić uwagę, że dokumentacja jest już bardziej rozbudowana i skomplikowana. Jeśli chcesz uzyskać dotację, to składasz biznesplan wraz z wymaganymi załącznika, których jest naprawdę sporo.

jakie dotacje na otwarcie firmy 2024

Dodatkowo pamiętaj, że musisz osiągnąć minimum 30% zakładanych w biznesplanie wartości przychodów, w przypadku pierwszego roku działalności, licząc od dnia otrzymania drugiej raty. Chodzi zarówno o ilościowe, jak również wartościowe ujęcie.

Kompletną dokumentację składasz w swoim LGD, gdzie jest weryfikowana, następnie kieruje się ją do urzędu marszałkowskiego. Zatem jest tu dwuetapowa weryfikacja. Cała procedura od złożenia wniosku do wypłaty środków może zająć nawet kilka miesięcy.

Jakie dotacje na otwarcie firmy 2024 z PFRON?

Dla kogo dotacje z PFRON?

Dotacje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone są dla osób z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja z PFRON?

Dotacja z PFRON nie może być wyższa niż przedział 6-15- krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli zadeklarujesz we wniosku, że działalność będziesz później prowadził przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność średniej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność przeciętnej pensji (ok. 120 tys. zł).

Miej na względzie, że urząd pracy może samodzielnie określić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane wyżej sumy.

Na co można przeznaczyć dotację z PFRON?

Dotację z PFRON możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, urządzeń, maszyn, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotację z PFRON?

Przede wszystkim musisz się zarejestrować w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dotację. Urząd pracy rozpatruje go w ciągu 30 dni.

Jeśli wniosek uzyska pozytywną decyzję, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które związane są z ostatecznym kształtem umowy.

Negocjacje najczęściej dotyczą takich kwestii jak: kwota dofinansowania, zabezpieczenie, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie firmy, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Jakie dotacje na otwarcie firmy 2024 – podsumowanie

Wiesz już, jakie dotacje na otwarcie firmy 2024 są dostępne. Każda z nich rządzi się innymi prawami i ma swoje wady i zalety. Najszybsza i najłatwiejsza do zdobycia będzie dotacja z urzędu pracy.

Dla osób pracujących jedną z niewielu możliwości zdobycia dofinansowania na firmę będzie dotacja z LGD, jednak czas jej uzyskania jest dość długi.

Z kolei dotacje unijne mimo, że mogą trwać kilka miesięcy, to poza samą kwotą dofinansowania oferują również pakiet szkoleń, a przede wszystkim wsparcie pomostowe.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl. 

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share