Jak zwiększyć szansę na dofinansowanie?

5/5 - (1 vote)

Jeśli zastanawiasz się, jak uzyskać dotację na nową firmę, to kluczową sprawą jest właściwe wypełnienie wniosku o dofinansowanie z PUP. Musisz wiedzieć, że pieniądze wędrują tylko i wyłącznie do tych osób, których wnioski otrzymały odpowiednią liczbę punktów.  Zatem, jak zwiększyć szansę na dofinansowanie?  

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jak zwiększyć szansę na dofinansowanie? Zapoznaj się z kryteriami oceny wniosku 

Regulamin omawiający kwestię, jak uzyskać dotację z urzędu pracy, o czym pisałem wcześniej w tekście dotyczącym tego, jak wypełnić wniosek o dotację na działalność. To pierwszy dokument, który nie tylko warto, a wręcz trzeba dokładnie przeczytać.  

To w nim opisano kryteria oceny wniosku, dzięki czemu będziesz wiedział, na jakie kwestie położyć szczególny nacisk.  

jak zwiększyć szansę na dofinansowanie

Poniżej znajdziesz przykładową kartę oceny merytorycznej wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

ocena zbieżności pomiędzy posiadanym przygotowaniem merytorycznym (wykształceniem, odbytymi szkoleniami, doświadczeniem zawodowym), a planowaną działalnością * :  

ocena stanu przygotowania do prowadzenia działalności:  

stosunek procentowy pomiędzy wysokością własnych środków finansowych a wnioskowaną kwotą:

ocena przeprowadzonej analizy mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans powodzenia oraz zagrożeń ze strony czynników zewnętrznych:

osoba w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 pkt.

zgodność specyfikacji wydatków w ramach wnioskowanych środków z profilem planowanej działalności 0-4 pkt.  

ocena opisu planowanego przedsięwzięcia (opis przedmiotu działalności, jej lokalizacji, perspektyw rozwoju) 0-4 pkt. 

*Na podstawie regulaminu PUP Pruszków 

Pamiętaj, że karty ocen mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy, a w niektórych pośredniakach w ogóle nie ma takiego dokumentu.  

Jak zwiększyć szansę na dofinansowanie wypełniając wniosek o dotację z PUP?

Jeśli chcesz uzyskać maksymalną liczbę punktów we wniosku o dofinansowanie na działalność gospodarczą, to skup się przede wszystkim na następujących punktach: 

Wykształcenie i doświadczenie 

Jak zwiększyć szansę na dofinansowanie? Niemal każdy urząd pracy bierze pod uwagę zgodność Twojego dotychczasowego doświadczenia i wykształcenia z planowanym projektem. Im większa, tym masz większą szansę na to, aby uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą.  

Dlatego istotne jest wykazanie spójności między Twoją wiedzą i ścieżką kariery, a przyszłą firmą. W tym celu drobiazgowo musisz opisać swoją karierę zawodową.

Poszczególne firmy, zajmowane stanowiska wraz z charakterystyką obowiązków. Staraj się wykazać, że przeszłe zadania pokrywają się z tym, czym będziesz się zajmował w swojej przyszłej firmie. Nie bój się mówić o osiągniętych sukcesach w pracy zawodowej, bo to także przemawia na Twoją korzyść.  

jak zwiększyć szansę na dofinansowanie

Pamiętaj o tym, aby wymieniać tylko te prace, które są formalnie potwierdzone (umowy lub świadectwa pracy), bo tylko to liczy się dla urzędu pracy.  

Porada

Nie zapomnij też o referencjach z poprzednich miejsc pracy, ponieważ to również wpływa na odbiór Twojego wniosku i daje dodatkowe punkty.  

Przechodząc do wykształcenia, zacznij od ostatniej ukończonej szkoły/uczelni. Jeśli ukończyłeś studia podyplomowe, to wymień je, a później dodaj informację na temat skończonych studiów stacjonarnych.  

Następna kwestia to ukończone przez Ciebie szkolenia i kursy. Zacznij od tych, które są bezpośrednio związane z Twoją przyszłą działalnością. Później wymień pozostałe ukończone szkolenia. Wskaż, jak wiedzę ze szkoleń zamierzasz wykorzystać w przyszłej firmie.  

Przykład

Np. jeśli ukończyłeś szkolenie z marketingu, to będziesz umiał skutecznie reklamować swoją firmę, pozyskiwać klientów, sprzedawać, a tym samym zapewnisz przyszłe zyski.  

Zwróć uwagę, że dla urzędu pracy w pierwszej kolejności znaczenie mają szkolenia, które zakończyły się zdobyciem certyfikatu/dyplomu (dołącz je do wypełnionego wniosku o dotację z PUP jako załączniki).  

Nadal masz wątpliwości, jak zwiększyć szansę na dofinansowanie? Nie zaszkodzi powołać się również na wiedzę nieformalną, czyli wszystkiego rodzaju webinary, live’y, filmiki na YT etc.

Wskaż, że regularnie uczestniczysz w tego rodzaju wydarzeniach, dokształcasz się i na bieżąco śledzisz trendy. To także będzie pozytywnie odebrane przez osoby oceniające Twój wypełniony wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Wkład własny i lokalizacja w wypełnionym wniosku o dotację z urzędu pracy  

 

To kolejna kwestia, którą musisz uwzględnić. Wiele urzędów pracy wymaga posiadania określonego wkładu własnego. Bardzo często zdarza się, że im większy, tym większą liczbę punktów uzyskasz.

Porada

Nawet jeśli Twój pośredniak nie wymaga posiadania wkładu własnego to i tak warto go wykazać.  

Po pierwsze, pokazuje, że nie liczysz tylko i wyłącznie na dotację. Po drugie, wierzysz w swój projekt i będzie Ci zależało na jego powodzeniu, bo jesteś gotów zaangażować własne środki.  

Zatem musisz nie tylko zadeklarować określoną kwotę i wskazać jej przeznaczenie, ale również opisać zasoby rzeczowe, które posiadasz i które zamierzasz wykorzystać w ramach realizacji przedmiotowego projektu.  

jak zwiększyć szansę na dofinansowanie

Jak zwiększyć szansę na dofinansowanie? Opisz, czym dysponujesz, jaka jest szacunkowa wartość poszczególnych przedmiotów i wskaż, w jaki sposób wykorzystasz je w swojej przyszłej firmie. Pamiętaj jednak, aby w tym punkcie nie przedobrzyć. Nie wypisuj wszystkiego, co masz, bo wtedy ryzykujesz zmniejszenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Przechodząc do kwestii lokalu, to na moment złożenia wypełnionego wniosku o dotację z PUP, musisz dysponować lokalem. Może być to Twój własny lokal, wynajęty, użyczony, wydzierżawiony.  

W zależności od urzędu pracy forma władania lokalem może mieć znaczenie i wpłynie na końcową ocenę. Np. za własny lokal możesz uzyskać więcej punktów niż miałoby to miejsce w przypadku lokalu wynajętego.  

W przypadku posiadania lokalu istotne jest dołączenie do wniosku kserokopii dokumentu potwierdzającego fakt dysponowania lokalem. Może być to m.in. akt notarialny lub umowa najmu.  

Jak zwiększyć szansę na dofinansowanie zachowując spójność wypełnionego wniosku o dofinansowanie z PUP?

Pamiętaj o tym, aby cały wniosek był odpowiednio przygotowany i spójny. Wnikliwie opisz swój pomysł na biznes, scharakteryzuj rynek, klientów, formy reklamy. Wspomnij o planach rozwoju działalności, bo to znacznie wspomoże Cię w walce o to, jak zwiększyć szansę na dofinansowanie.

Przykład

Pierwszy etap to uruchomienie firmy i jej reklamowanie wśród potencjalnych klientów. Będzie to wymagało dużego zaangażowania pracy, czasu i ewentualnie środków finansowych.

Drugi etap rozwoju firmy to zainwestowanie w sprzęt, a także pracowników, dzięki czemu będę mógł poszerzyć zakres działania i obsługiwać znacznie większą liczbę klientów. W tym okresie chciałbym skupić się też na promowaniu działalności wśród klientów biznesowych.

Nie zapomnij, że opisując rynek musisz posługiwać się dostępnymi danymi (raporty, analizy, artykuły branżowe), bo to zwiększa Twoją wiarygodność i daje możliwość uzyskania większej ilości punktów.  

Co więcej, unikaj błędów. Bądź staranny, zrozumiały, precyzyjny w swoich opisach. Weź pod uwagę, że wszystkie zapisy w wypełnionym wniosku o dotację z urzędu pracy muszą być zgodne ze stanem faktycznym.  

Dobrze jest, jeśli wypełnisz wniosek o dofinansowanie z PUP na komputerze. Miej na względzie odpowiednią czcionkę, która często jest określona w regulaminie. Dlaczego warto uzupełnić wniosek komputerowo? Gdy osoba oceniająca stwierdzi, że jest nieczytelny, zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.  

Odpowiednio sformatuj tekst. Unikaj pisania jednym ciągiem. Staraj się dzielić tekst na bloki. Najważniejsze informacje możesz pogrubić lub wypunktować. Unikaj kopiowania gotowych wniosków z Internetu, bo ryzykujesz wówczas odrzucenie Twojej aplikacji.  

Ponadto pamiętaj o tym, abyś trzymał się określonych we wniosku punktów i liczby stron (w części urzędów pracy nie możesz przekroczyć określonej liczby stron wniosku).

Porada

Nie zapomnij o trwałym spięciu wniosku wraz z załącznikami.  

Opisz stan przygotowań w wypełnionym wniosku o dotację na działalność gospodarczą

Jeśli zależy Ci na tym, jak zwiększyć szansę na dofinansowanie, to koniecznie scharakteryzuj we wniosku podjęte dotąd działania przygotowawcze. Mogą dotyczyć nie tylko zgromadzenia wkładu własnego finansowego i rzeczowego, ale również przeprowadzonej analizy rynku i zbadaniu popytu lub pozyskania lokalu. 

Wypisz wszystkie działania, które zrealizowałeś przed dniem złożenia wypełnionego wniosku o dotację z PUP (np. opracowanie oferty, przygotowanie strategii reklamowej, zaprojektowanie logo etc.). Szczególnie istotne są te, które dotyczą pozyskania pierwszych klientów.

Dlatego do wniosku dołącz listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z przyszłymi odbiorcami. Najlepiej dołączyć kilka listów (np. 3-5). To daje Ci możliwość uzyskania większej liczby punktów. Jeśli zdobyłeś takie same porozumienia z dostawcami, to je także dołącz do swojego wniosku.  

Jak zwiększyć szansę na dofinansowanie dobrą analizą finansową?

W tej części unikaj jakichkolwiek błędów rachunkowych. Mogą skutkować nie tylko zmniejszeniem liczby punktów, ale nawet odrzuceniem wniosku. Pamiętaj o tym, aby wszystkie kalkulacje były oparte na realnych danych. Posiłkuj się obowiązującymi cenami i stawkami.  

Jak zwiększyć szansę na uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przede wszystkim jednak bądź realistą. Nie zakładaj zbyt dużych przychodów, bo to nie będzie wiarygodne. Twój wynik finansowy ma być osiągalny i wiarygodny, bo w przeciwnym razie wniosek może zostać oceniony w tym punkcie bardzo nisko.  Pamiętaj o tym, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym.

Przykład

Myślę, że miesięcznie popyt na moje usługi będzie kształtował się na poziomie:
5 klientów na montaż lustra
5×250 zł=1250 zł

3 klientów na szklany blat 
3 x 1350 zł=4050 zł

2 klientów na panele szklane do kuchni

2 x 2250 zł = 4500 zł

Łączne przychody wyniosą 9800 zł 

Jak zwiększyć szansę na dofinansowanie -podsumowanie 

Podpowiedziałem Ci, jak zwiększyć szansę na dofinansowanie. Wiesz już, na które kwestie w wypełnionym wniosku o dotację z PUP zwrócić szczególną uwagę.  

Nie pomiń żadnego z punktów, bo może skutkować obniżoną oceną i brakiem dofinansowania. Pamiętaj, że o dotacje ubiega się z reguły dość duża grupa chętnych, więc wygrywają najlepsi.

Zatem przyłóż się do opracowania naprawdę dobrego wniosku. Uwzględnij swoje dotychczasowe wykształcenie i doświadczenie, zasoby, lokal i podjęte dotąd działania przygotowawcze. Nie zapomnij o realnej analizie finansowej oraz spójności całego projektu. 

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share