Jak uzyskać dotację na nową firmę?

Zastanawiasz się, jak uzyskać dotację na nową firmę? Sprawdź, co wziąć pod uwagę, żeby cała procedura uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej zakończyła się sukcesem. 

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jak uzyskać dotację na nową firmę – dokładnie przemyśl projekt 

Pamiętaj o tym, że dla większości urzędów pracy jednym z kryteriów oceny wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zgodność Twojego dotychczasowego wykształcenia i doświadczenia zawodowego z planowaną działalnością.  Im większa, tym samym większa szansa na pozytywną decyzję w sprawie, jak uzyskać dotację na nową firmę.  

Dlatego staraj się planować przyszły biznes w dziedzinie, w której albo sam pracowałeś albo ją znasz dzięki pozyskanej wiedzy (np. kursy, szkolenia etc.).

Zwróć uwagę, aby Twoja dotychczasowa kariera zawodowa miała swoje formalne odzwierciedlenie. Chodzi o to, abyś mógł pochwalić się umowami o pracę/zlecenie czy świadectwami pracy. Pamiętaj, że urząd pracy może poprosić Cię o ich dołączenie do wypełnionego wniosku o dotację z PUP.

Porada

Zwróć uwagę, czy Twój urząd wymaga dołączenia tego rodzaju dokumentów do wniosku. Jeśli tak, pamiętaj o tym, aby dołączyć kserokopie.

Być może zastanawiasz się, jak uzyskać dotację na nową firmę, w innej dziedzinie niż Twoja dotychczasowa. Wszystko jest kwestią odpowiedniego umotywowania i właściwego wypełnienia wniosku o dotację z PUP.  

jak uzyskać dotację na nową firmę

Zatem przygotuj się dobrze od strony formalnej. Zdobądź niezbędną wiedzę, zgromadź certyfikaty/dyplomy ukończonych szkoleń.

Porada

Warto, abyś przed złożeniem wniosku ukończył szkolenia branżowe związane z Twoją dziedziną. Np. jeśli chcesz założyć sklep internetowy możesz ukończyć szkolenia z marketingu online, przedsiębiorczości, prowadzenia sklepu internetowego.

Możesz ukończyć zarówno szkolenia płatne, jak również bezpłatne, które możesz znaleźć m.in. w Akademii PARP.

Miej na względzie, że spora część pośredniaków wymaga dołączenia do wypełnionego wniosku o dotację z PUP listów intencyjnych lub przedwstępnych umów o współpracy oraz referencji.

Te dokumenty zwiększają Twoją szansę na to, jak uzyskać dotację na założenie firmy. W opinii urzędu pracy stajesz się osobą bardziej wiarygodną, zaangażowaną w realizację całego projektu.

Ponadto posiadanie potencjalnych klientów czy dostawców, to także większa szansa na utrzymanie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy (to jeden z wymogów późniejszej umowy o dofinansowanie).

Zrób analizę rynku

Pamiętaj, ze urzędowi też zależy na tym, aby Twoja firma działała jak najdłużej, bo to wpływa na efektywność przyznawanych środków i statystyki.  

Jeśli masz taką możliwość, to dołącz też referencje z poprzednich miejsc pracy. Dzięki temu zaprezentujesz się jako osoba, która jest rzetelna, odpowiedzialna, godna zaufania.  

Przygotowując się do wypełnienia wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy, musisz przeprowadzić dokładaną analizę rynku, na którym chcesz funkcjonować. Sprawdzić, z kim przyjdzie Ci rywalizować, czym Twoi konkurenci się wyróżniają, gdzie są ewentualne niedociągnięcia. 

Przykład

Analizując konkurencję możesz określić mocne i słabe strony rywali. Np. słabą stroną może być niska jakość usług, słaba obsługa klientów, negatywne opinie czy wysokie ceny.

Ilu konkurentów działa na rynku, czy jakieś podobne firmy zniknęły w ostatnim czasie, jaka jest lokalizacja Twoich potencjalnych rywali, jakie są opinie dotychczasowych klientów. 

Porada

Taką analizę możesz zrobić przy wykorzystaniu dostępnych baz danych (np. CEIDG, GUS) oraz własnego reaserchu (artykuły, raporty).  

Znajdź przyszłą lokalizację. Pamiętaj o tym, że na moment składania wypełnionego wniosku o dotację na nową firmę musisz mieć lokal (Twój własny lokal, wynajęty, użyczony lub wydzierżawiony).

Jak uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej? Musisz formalnie potwierdzić jego posiadanie przez dołączenie do wniosku kopii odpowiedniego dokumentu (np. umowa bezpłatnego użyczenia czy akt notarialny).  

Zwróć uwagę, że niektóre pośredniaki zezwalają na dołączenie do wniosku o dotację z PUP oświadczenia wynajmującego, mówiącego o tym, że dany lokal zostanie Ci wynajęty po uzyskaniu dotacji na nową firmę.  

Przede wszystkim jednak przeprowadź symulację finansową czy taka działalność w ogóle będzie opłacalna i będzie na nią popyt. Zwróć uwagę, że nie każdy pomysł może być wart późniejszej realizacji, a jeśli uzyskasz dofinansowanie na nową firmę, to musisz ją później utrzymać przynajmniej przez 12 miesięcy, więc pamiętaj o tym.  

Najpierw uzyskaj dofinansowanie z urzędu pracy

Jak uzyskać dotację na nową firmę? Miej na uwadze, aby nie rejestrować przedsiębiorstwa, dopóki nie uzyskasz dofinansowania. Jeśli zrobisz to wcześniej, nici z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jeżeli miałeś już kiedyś biznes, a teraz chcesz założyć coś innego i wziąć dotację na start. Pamiętaj, że od zamknięcia poprzedniej firmy do złożenia wniosku o dotację na nową, musi upłynąć 12 miesięcy.  

Pomyśl, którą formę dofinansowania wybierzesz. Możesz zdecydować się na:

Sprawdź harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie z PUP

Zwróć uwagę, że wnioski przyjmowane są z reguły w dwóch trybach:

Tryb ciągły oznacza, że dokumentację możesz złożyć w dowolnym momencie od startu naboru, bo wnioski przyjmowane są aż do wyczerpania określonej puli pieniędzy na dany rok.

Porada

Im wcześniej złożysz wniosek, tym większa szansa na uzyskanie dotacji i wyższe środki. Wraz z upływem czasu, licz się z tym, że dotacji może być mniej. 

Jak uzyskać dotację na nową firmę

Z kolei tryb zamknięty oznacza, że wnioski przyjmowane są tylko i wyłącznie w konkretnym czasie, a konkurs organizowany jest np. raz na kwartał. Wówczas musisz zdążyć ze złożeniem wniosku do wyznaczonego czasu. Zazwyczaj takie nabory trwają około tygodnia.  

Pamiętaj o tym, aby wniosek przygotować na aktualnym wzorze. Urzędy pracy praktycznie co rok zmieniają wnioski, a jeśli złożysz zeszłoroczny wniosek może zostać on odrzucony na etapie oceny formalnej.  

Przeanalizuj zakupy w ramach dofinansowania na nową firmę

Jak uzyskać dotację na nową firmę? Dokładnie przemyśl zakupy, które będziesz chciał zrobić w ramach przyznanych środków. To o tyle istotne, że ich późniejsza zmiana może być trudna lub nawet niemożliwa. Ponadto każdy błąd w zakresie listy zakupów może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Na co zatem zwrócić szczególną uwagę? Przede wszystkim na dopuszczalny katalog wydatków, czyli wszystko to, co możesz kupić w ramach dofinansowania z PUP. Zwróć szczególną uwagę na listę wydatków wykluczonych z dofinansowania lub ograniczonych w ramach dotacji.

Z reguły są to:

Co więcej, każdy urząd ustala progi procentowe, do których możesz nabywać rzeczy w ramach dotacji. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydatkować ponad 50% przyznanej kwoty. Z kolei na zatowarowanie do 50%, na reklamę do 10% otrzymanych środków.  

Przykład

Jeśli wnioskujesz o 16 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 8400 zł, na towar 6 tys. zł, a na reklamę 1600 zł.

Zwróć również uwagę na to, że preferowaną przez urzędy pracy formą rozliczenia wydatków są faktury. Co więcej, warto kupować nowy sprzęt i urządzenia w miejsce używanych. Zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi obowiązkami po Twojej stronie.  

Porada

W przypadku zakupu używanego sprzętu po pierwsze, nie może być on kupiony ze środków publicznych w ciągu ostatnich 7 lat. Po drugie, część urzędów pracy wymaga dołączenia do wniosku przykładowych ofert. Po trzecie, w części pośredniaków wymagana jest później wycena rzeczoznawcy.

Jeśli będziesz chciał dokonać zakupu poza Polską, to do dokumentacji musisz dołączyć tłumaczenie przysięgłe wystawionych faktur lub innych dokumentów księgowych. To z kolei może skutkować dodatkowymi kosztami, które będziesz musiał ponieść z własnej kieszeni.  

Jak uzyskać dotację na nową firmę – przygotuj wkład własny

Pamiętaj, że dla urzędu pracy istotne znaczenie ma również Twój wkład własny zarówno w formie pieniężnej, jak również rzeczowej. Co to oznacza? Spora grupa urzędów pracy obligatoryjnie wymaga, aby wypełniając wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej zadeklarować finansowy wkład własny.

Najczęściej w wysokości 20% wnioskowanej kwoty. Może być to w formie oświadczenia lub dołączonego wyciągu z konta. Niektóre pośredniaki funkcjonują w myśl zasady, że im wyższy wkład własny, tym więcej punktów można uzyskać. Z drugiej strony są urzędy, w których wkład własny nie jest wymagany.

Porada

Jeśli Twój urząd pracy nie wymaga wkładu własnego, to i tak warto go zadeklarować, bo zwiększa to szansę na uzyskanie dotacji.  

Zastanawiasz się, jak uzyskać dofinansowanie na firmę? Pamiętaj o tym, że wkład własny musisz rozpisać we wniosku, czyli określić, na co przeznaczysz zgromadzone środki. Może je wydatkować np. na bieżące opłaty (m.in. ZUS, rachunki, czynsz) lub na zakup określonych przedmiotów. To już zależy od Ciebie. 

Jak uzyskać dotację na nową firmę

Rzeczowy wkład własny to wszystkie ruchomości, które chcesz wykorzystać w ramach projektu. Mogą to być np. meble, narzędzia, samochód, drukarka etc. Często we wniosku będziesz pytany o szacunkową wartość wnoszonych do projektu przedmiotów.  

Porada

Pamiętaj o tym, aby wkład własny rzeczowy nie pokrywał się z planowanymi zakupami w ramach dotacji. Jeśli planujesz kupić laptopa z dofinansowania, to nie deklaruj, że już posiadasz laptop, który możesz wykorzystać w przyszłej firmie.

Określ zabezpieczenie

To bardzo istotny punkt, który musisz wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem całej procedury uzyskania dofinansowania na firmę.  Zazwyczaj masz do wyboru jedną z kilku form zabezpieczenia dotacji:

Nie w każdym urzędzie wszystkie powyższe formy będą do wyboru. Może okazać się, że dostępne będą 2 lub 3 rodzaje zabezpieczenia dotacji. Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia sprawdź, jakie wymagania musisz spełnić.

Sprawdź, czym charakteryzują się poszczególne formy zabezpieczenia dofinansowania z PUP.

Preferowaną formą zabezpieczenia dotacji przez urząd pracy są poręczyciele. Z reguły musi być 2 poręczycieli spełniających określone warunki (m.in. wiek, poziom zarobków, formę zatrudnienia). Brak wyboru formy zabezpieczenia jest częstym błędem, który może skutkować odrzuceniem wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Ukończ szkolenie z ABC Przedsiębiorczości

Jeśli zamierzasz ubiegać się o dotację z PUP. To licz się z tym, że urząd pracy może wymagać od Ciebie ukończenia szkolenia z przedsiębiorczości. Cześć urzędów wymaga dołączenia do wniosku kopii dyplomu/certyfikatu ukończenia takiego szkolenia. Cześć przeprowadza takie szkolenie dla osób, które uzyskały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Dobra wiadomość dla Ciebie jest taka: urzędy pracy albo zwalniają z obowiązku ukończenia szkolenia lub rezygnują z tego wymogu. Zwolnienie z obowiązkowego kursu dotyczy osób, które na studiach miały zajęcia z przedsiębiorczości lub prowadziły wcześniej firmę.

Pamiętaj, że tego rodzaju szkolenia organizowane są często przez same urzędy pracy (powiatowe lub wojewódzkie). Są one bezpłatne i z reguły trwają 1 dzień, więc tym bardziej warto wziąć w nich udział. Jest to również jeden z sygnałów dla urzędu pracy, że Twoja firma ma większe szanse na utrzymanie się na rynku.  

Jak uzyskać dotację na nową firmę dla osób z niepełnosprawnościami

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi bezzwrotne dofinansowanie z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać bezzwrotne dofinansowanie z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Jak uzyskać dotację na nową firmę – podsumowanie

Chyba wiesz już, jak uzyskać dotację na nową firmę. Miej na uwadze, aby nie otwierać działalności przed dofinansowaniem. Jeśli to zrobisz, zamkniesz sobie drogę do dodatkowego kapitału.

Dokładnie przemyśl cały projekt, zrób analizę finansową, poszukaj klientów i dostawców. Rozplanuj listę zakupów zgodnie z wytycznymi i progami procentowymi. Zgromadź wkład własny, wybierz zabezpieczenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Złóż wniosek i czekaj na pozytywną decyzję.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share