Jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą?

Zastanawiasz się, jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą? Sprawdź, na które kwestie położyć szczególny nacisk, aby otrzymać dotację.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą? 

Zacznij od dokładnego zweryfikowania regulaminu lub zasad przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To tu znajdziesz dokładne informacje na temat przygotowania wniosku o dotację z PUP.

jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą

Ponadto wiele urzędów pracy udostępnia również kartę oceny merytorycznej. Dzięki temu wiesz, jak punktowane są poszczególne elementy wypełnionego wniosku o dotację z urzędu pracy. Mając tę wiedzę będziesz mógł skupić się na tych kategoriach, które są szczególnie mocno punktowane.  

Zobacz, jak wygląda przykładowa karta oceny merytorycznej wniosku o dotację z urzędu pracy*: 

Kryteria oceny: Każde kryterium oceny jest od 0-5 tj. 0 – bardzo słabo; 1 – słabo; 2 – miernie; 3 – średnio; 4- dobrze; 5 – bardzo dobrze.  

I. Efektywność ekonomiczna planowanego przedsięwzięcia w aspekcie możliwości prowadzenia go przez okres, co najmniej 12 miesięcy

II. Posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe bezrobotnego

III. Perspektywy rozwoju tworzenia firmy na tle konkurencji  

IV. Celowość i zasadność zakupów ze względu na rodzaj działalności 

V. Wysokość środków własnych posiadanych przez bezrobotnego (5 pkt. – pow. 50 % 4 pkt. – 41 % – 50 % 3 pkt. – 31 % – 40 % 2 pkt. – 21% – 30 % 1 pkt. – 11 % – 20 % 0 pkt. – do 10 %)  

* Na podstawie PUP Września

Jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą – które elementy wniosku są szczególnie istotne?  

Analiza finansowa 

Zazwyczaj we wniosku o dotację z urzędu pracy spotkasz stosunkowo prostą do wypełnienia tabelę zysków i strat. Na pierwszy rzut jej wypełnienie może okazać się trudne, lecz to tylko pozory. Pamiętaj tylko, aby przedstawiona prognoza była realna, oparta o wiarygodne dane i wyliczenia. 

Dlatego przygotowując analizę finansową opieraj się na obowiązujących stawkach, cenach danych statystycznych. Z jednej strony nie możesz przeszacować swoich wyliczeń, a z drugiej zbyt skromna kalkulacja może spowodować odrzucenie Twojego wypełnionego wniosku o dotację z urzędu pracy.  

Chodzi o to, żeby urząd mógł uznać, że spokojnie utrzymasz firmę przez 12 miesięcy. Będzie Cię stać na spłatę ewentualnych zobowiązań (np. czynsz za lokal, paliwo, telefon), jak również opłaty na rzecz państwa (m.in. ZUS).  

Przykład

Zakładam, że moje miesięczne przychody będą kształtowały się na takim poziomie:

5 klientek na usługę mezoterapii – 5×180 zł=900 zł
4 osoby na usługę mezoterpaii z peelingiem – 4×290 zł=1160 zł
4 klientów na zabiegi na twarz – 4×270 zł=1080 zł
3 osoby na twarz i szyję – 3×300=900 zł
3 klientki na zabiegi z kwasami – 3×180 zł=540 zł
2 osoby na peeling – 2×160 zł=320 zł
4 klientki na oczyszczanie manualne – 4×170 zł=680 zł
5 osób na hennę – 5×180 zł=900 zł
4 klientów na depilację – 4×100 zł=400 zł
3 klientki na zabiegi przeciwzmarszczkowe – 3×180 zł=540 zł
5 klientów na lifting – 5×280 zł=1400 zł
3 osoby na zabiegi antytrądzikowe – 3×180 zł=540 zł
1 klientka na masaż bańką chińską – 1×100 zł= 100 zł 
3 klientki na oczyszczanie wodorowe – 3×180=540 zł

Łączne przychody miesięczne wyniosą: 10 tys. zł

Obliczenia dokonane na podstawie własnych analiz i szacunków w ujęciu proponowanych na rynku cen konkurencyjnych podmiotów.  

Ponadto weź pod uwagę, że każdy błąd w obliczenia może kosztować Cię utratę dofinansowania z PUP.  Wszystkie kwestie podatkowe (forma opodatkowania, VAT) skonsultuj z biurem księgowym.

Wykształcenie i doświadczenie 

Jak już wspominałem w kilku poprzednich artykułach. Dla urzędów pracy spore znaczenie ma zgodność Twojego wykształcenia i doświadczenia z planowaną działalnością gospodarczą. Im większa, tym masz większą szansę na to, jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą.  

jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą

Dlatego warto decydować się na zakładanie firmy w branży, w której wcześniej pracowałeś i którą dobrze znasz. Bardzo często we wniosku o dotację z urzędu pracy jesteś proszony nie tylko o opisanie swojej ścieżki zawodowej, ale również dołączenie CV czy dokumentów potwierdzających przebieg pracy (np. świadectwa pracy, umowy).  

W przypadku opisu dotychczasowego zatrudnienia wskaż miejsce pracy, zajmowane stanowisko oraz zakres obowiązków. Możesz również pochwalić się osiągniętymi w pracy sukcesami.

Następnie opisz swoje dodatkowe kwalifikacje, które uzyskałeś dzięki ukończonym szkoleniom. Możesz wskazać, jak te umiejętności wykorzystasz we własnej działalności.

Później opisz inne kwalifikacje, które posiadasz (np. prawo jazdy, umiejętności negocjacyjne, sprzedażowe, marketingowe etc.).  Do wniosku o dotację z PUP dołączasz kserokopie świadectw pracy, umów, ukończonych szkoleń.

Porada

Warto pomyśleć również o referencjach od poprzednich pracodawców. Takie wnioski o dotację na firmę są lepiej oceniane przez urząd pracy. Pokazują Cię bowiem jako osobę rzetelną, profesjonalną i solidną, co wróży powodzenie Twojemu projektowi.  

Analiza rynku 

Jeśli chcesz zwiększyć szansę na to, jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą. Musisz drobiazgowo scharakteryzować rynek i swoją konkurencję.

Znajdź wszystkie możliwe dane statystyczne dotyczące branży, w której chcesz działać. Posiłkuj się danymi GUS, raportami i analizami branżowymi. Pokaż, że branża się rozwija, ile jest warta, jak wygląda kwestia sezonowości (wskaż jednocześnie, w jaki sposób sobie z nią poradzisz).  

Następnie przejdź do opisu swojej konkurencji. Zobacz, ile podobnych firm działa w pobliżu. Możesz to sprawdzić np. w CEIDG wpisując wybrane przez Ciebie główne PKD. Kolejny krok to wybór 3-5 konkurentów i opisanie ich działalności w następujących aspektach: marketing/reklama, ceny, opinie klientów, jakość.  

Na tle konkurentów opisz swoje przewagi. Chodzi o to, żebyś wskazał, w czym będziesz lepszy od swoich rywali. Może to być m.in. szersza reklama i możliwość dotarcia do klientów w sytuacji, kiedy Twoi konkurencji korzystają jedynie z wpisów do Panoramy firm. Inną przewagą może być lepsza obsługa klientów, szersza oferta czy dłuższe godziny pracy. Wszystko zależy od Twojej działalności i pomysłu na prześcignięcie konkurentów.  

Możesz też opisać, w jaki sposób Twoi konkurenci zareagują na Twoje pojawienie się na rynku i w jak sobie z tym poradzisz.  

Jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą – wydatki w ramach dotacji 

To kolejny istotny punkt wniosku o dotację z urzędu pracy. W tym aspekcie istotnych jest kilka spraw. Po pierwsze, wszelkie zakupy, których dokonujesz w ramach dofinansowania muszą być zgodne z profilem działalności. Chodzi o to, że jeśli zakładasz salon kosmetyczny, to zakup projektora multimedialnego z pewnością zostanie odrzucony.  

jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą

Po drugie, musisz pamiętać o określonych progach procentowych. Weź pod uwagę, że niektóre urzędy pracy mają ściśle określone, ile możesz wydać na poszczególne kategorie zakupów. 

Przykładowe progi procentowe: 

Po trzecie, każdy wydatek musi być szczegółowo uzasadniony. To znaczy, że musisz dokładanie opisać, do czego będą służyły poszczególne zakupy i dlaczego decydujesz się akurat na taki zakup (np. parametry, wydajność, trwałość). 

Zasoby własne i wkład finansowy 

Nie zapomnij o wskazaniu posiadanego wkładu własnego finansowego oraz ewentualnie rzeczowego. Te dwie rzeczy znacznie zwiększają szansę na to, jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą. Im więcej środków pieniężnych zadeklarujesz, tym więcej punktów uzyskasz. Tym samym masz większą szansę na dotację z PUP.  

Poza wkładem finansowym warto opisać we wniosku o dotację z urzędu pracy posiadany wkład rzeczowy. Przede wszystkim jest to lokal, a także maszyny, urządzenia, sprzęt i środek transportu, który zamierzasz wykorzystać w ramach nowej działalności.

Weź pod uwagę, aby nie pokazywać zbyt dużo wkładu rzeczowego, bo może to wpłynąć niekorzystnie na ocenę wniosku. Pamiętaj o podaniu szacunkowej wartości sprzętu.  

Co jeszcze zwiększa szansę na to, jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą? 

Jeśli ubiegasz się o dotację z urzędu pracy, weź pod uwagę, aby do wniosku dołączyć listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy. Ważne, aby były od klientów lub ewentualnie dostawców. To także zwiększa Twoje szanse i daje możliwość uzyskania dotacji z PUP.  

jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą

Pamiętaj też o spójności całego projektu. Postaraj się, aby całość była logiczna, spójna i zrozumiała. Pisz jasno i konkretnie. Unikaj lania wody i specjalistycznego słownictwa.

Zwróć uwagę na to, aby wniosek i wszystkie załączniki trwale spiąć. W przeciwnym razie Twoja dokumentacja zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej.  

Jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na działalność gospodarczą – podsumowanie  

Myślę, że wiesz już, jak uzyskać dotację z urzędu pracy na działalność gospodarczą. Dokładnie opisz swoje doświadczenie zawodowe, branżę i konkurencję.

Pamiętaj o rzetelnej analizie finansowej oraz kompletnej liście zakupów wraz z uzasadnieniem. Nie zapomnij o referencjach. Listach intencyjnych, wkładzie własnym. Te wszystkie punkty mają olbrzymi wpływ na ocenę Twojego wniosku o dotację z PUP.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy  

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów 

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share