Jak uzyskać dofinansowanie z PUP na pracownika?

Twój biznes się rozwija i zaczyna brakować rąk do pracy? Może warto pomyśleć o zatrudnieniu kogoś? Zobacz, na jakich warunkach możesz uzyskać dofinansowanie z PUP na pracownika. 

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Obejrzyj film omawiający poniższy artykuł

Jakie warunki trzeba spełniać, aby uzyskać dofinansowanie z PUP na pracownika? 

Jeśli chcesz otrzymać dofinansowanie z urzędu na stworzenie miejsca pracy, sprawdź czy spełniasz warunki. Szczegółowo opisane są w regulaminie i mogą różnić się nieco pomiędzy poszczególnymi pośredniakami.  

dofinansowanie z PUP na pracownika

Najczęściej musisz spełniać poniższe warunki: 

a) w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie zmniejszono wymiaru czasu pracy pracownika i nie rozwiązano stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracownika; 

b) prowadzenia działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku (do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej); 

c) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych; 

d) niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych; 

e) nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych; 

f) niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zbiorowe pod groźbą kary (Dz. U. z 2018, poz. 703 ze zm.); 

g) wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony; 

h) figurują w rejestrze Urzędu bezrobotni posiadający kwalifikacje wymagane przez podmiot. *

* Na podstawie regulaminu PUP Piaseczno.

Wniosek składasz w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Twojej firmy lub miejsce wykonywania pracy przez osobę bezrobotną. Dodatkowo zwróć uwagę, że może pojawić się zastrzeżenie, że na jedno nowe miejsce musisz posiadać u siebie w firmie dwa pełne etaty. Mogą być one sumą etatów cząstkowych.

Ile maksymalnie wynosi dofinansowanie z PUP na pracownika? 

Maksymalna kwota dotacji z PUP na pracownika wynosi 6-krotność średniej krajowej. W tej chwili jest to około 48 tys. zł. Musisz jednak pamiętać, że każdy urząd pracy może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania. Często jest on znacznie niższy niż ustawowy. Z reguły waha się w granicach 16-27 tys. Zł. 

Dodatkowo weź pod uwagę, że jest to refundacja. Zatem najpierw inwestujesz swoje własne środki, a dopiero później możesz uzyskać ich zwrot.  

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracownika? 

Dofinansowanie z PUP na pracownika możesz przeznaczyć na zakup: 

Generalnie w ramach dotacji z PUP na pracownika będziesz mógł kupić wszystkie rzeczy, które będą mu niezbędne do tego, aby mógł wykonywać swoje obowiązki. Zwróć uwagę na to, aby zakupiony sprzęt był nowy.

dofinansowanie z PUP na pracownika

Ponadto bądź czujny i nie decyduj się na najdroższe rozwiązania dostępne na rynku, bo wtedy pojawia się ryzyko zmniejszenia dofinansowania.  Szczególnie jeśli spora grupa osób będzie zainteresowana dotacją na stworzenie miejsce pracy 2022.

Czego nie możesz kupić z dotacji z PUP na pracownika? 

Weź pod uwagę, że nie wszystkie wydatki w ramach dofinansowania będą możliwe do zrealizowania. Pamiętaj, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy, które możesz sfinansować w ramach dotacji, jak również tych z niej wykluczonych.  

Dotacja na miejsce pracy 2022 nie może być przeznaczona na zakup:

Przyznanych środków nie możesz też wydać na bieżące opłaty związane z działalnością (np. czynsz, ZUS, pensje, opłaty, rachunki), zakup kasy fiskalnej, pokrycie kosztów przesyłki zamówionych rzeczy.  Ponadto bardzo często nie możesz ubiegać się o refundację środka transportu, szczególnie jeśli prowadzisz działalność w sektorze transportu.

Dofinansowanie z PUP na pracownika a forma zabezpieczenia dotacji 

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie z PUP na pracownika, musisz wybrać określony rodzaj zabezpieczenia przyznanych środków. Możesz wybrać pomiędzy: aktem notarialnym, gwarancją bankową, poręczeniem, wekslem z poręczeniem wekslowym, blokadą konta.

Zwróć uwagę, że nie w każdym pośredniaku będziesz mógł wybrać dowolną z wyżej wymienionych form zabezpieczenia dotacji na miejsce pracy 2023. Często są one okrojone do 2 lub 3.  

Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia, sprawdź warunki, jakie musisz spełnić.

Przykład

Jeśli zdecydujesz się na poręczycieli, to najczęściej muszą być to 2 osoby, zarabiające określoną kwotę. 
Najlepiej jeśli zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
W firmie, która nie jest w stanie upadłości lub likwidacji.
Dodatkowo poręczycielami nie może być małżeństwo, chyba że ma rozdzielność majątkową.

dofinansowanie z PUP na pracownika

Z kolei akt notarialny może wymagać od Ciebie posiadania ruchomości lub nieruchomości o wartości 120% wnioskowanej kwoty.  Podobną kwotą musisz dysponować na koncie, jeśli zdecydujesz się na blokadę konta.

Jakie warunki musi spełniać nowe stanowisko pracy w ramach dotacji na miejsce pracy 2023? 

Przede wszystkim zwróć uwagę, że we wniosku o dofinansowanie z PUP na pracownika, precyzujesz wymagania wobec zatrudnionej osoby. Wskazujesz, jakie powinna mieć wykształcenie, doświadczenie, jakie umiejętności. Następnie opisujesz, jakie obowiązki na danym stanowisku pracy będzie wykonywał nowy pracownik.  

Kluczowe jest to, że dane stanowisko musisz utrzymać przez 24 miesiące. Miej na uwadze, że do tego okresu nie wliczają się urlopy bezpłatne. Ponadto osobę skierowaną przez urząd pracy musisz zatrudnić na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Dofinansowanie z PUP na pracownika – podsumowanie 

Dofinansowanie z PUP na pracownika może być przydatne, kiedy potrzebujesz zatrudnić nową osobę. Dzięki temu sfinansujesz zakup niezbędnego sprzętu czy wyposażenia. Pamiętaj jednak o tym, że dotacja na stworzenie miejsca pracy 2023 jest refundacją, Najpierw inwestujesz swoje pieniądze, później możesz uzyskać ich zwrot. 

Zwróć również uwagę, że dane stanowisko będziesz musiał utrzymać przez 24 miesiące, a to wiąże się z określonymi kosztami. Dlatego dobrze przekalkuluj, czy opłaca Ci się ubiegać o dofinansowanie z PUP na zatrudnienie pracownika.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów 

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share