Jak otrzymać bon na zasiedlenie 2024?

4.8/5 - (17 votes)

Jeśli chcesz podjąć pracę lub założyć własną działalność poza miejscem zamieszkania. To możesz ubiegać się o wsparcie z urzędu pracy. Dowiedz się, jak otrzymać bon na zasiedlenie 2024.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Kto może ubiegać się o bon na zasiedlenie?

jak otrzymać bon na zasiedlenie 2024

O bon na zasiedlenie mogą ubiegać się osoby, które:

Jak otrzymać bon na zasiedlenie 2024 – warunki

Zastanawiasz się, jak otrzymać bon na zasiedlenie 2024? Poza wyżej wskazanymi warunkami, bon na zasiedlenie możesz uzyskać, jeśli spełnisz dodatkowe kryteria. Aby ubiegać się o to świadczenie, Twoje wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub przychód z przyszłej działalności musi osiągnąć poziom minimalnego wynagrodzenia. Od lipca 2024 roku jest to 4300 zł brutto.

Ponadto samo wynagrodzenie lub przychód nie wystarczy. Musisz dodatkowo podlegać ubezpieczeniu społecznemu z tego tytułu. Znaczenie ma również okres zatrudnienia lub prowadzenia własnej firmy. Musisz być zatrudniony lub prowadzić własną działalność co najmniej przez 6 miesięcy.

Co więcej, istotna jest również odległość nowego miejsca zamieszkania od Twojego dotychczasowego. Musi wynosić przynajmniej 80 kilometrów lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie.

Ile wynosi bon na zasiedlenie 2024?

Bon na zasiedlenie 2024 może maksymalnie wynieść 2-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Aktualnie jest to nieco ponad 15 tys. zł.

Jak długo trzeba być bezrobotnym, aby uzyskać bon na zasiedlenie 2024?

Nie ma minimalnego okresu rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, aby można było składać wniosek o bon na zasiedlenie 2024. Co oznacza, że już po uzyskaniu statusu osoby bezrobotnej, możesz ubiegać się o to świadczenie. Okres figurowaniu w rejestrze bezrobotnych nie ma żadnego znaczenia.

Czy można wziąć bon na zasiedlenie drugi raz?

Tu także nie ma takiego wykluczenia. Przepisy nie wskazują, żeby było to jednorazowe świadczenie, jak ma to miejsce np. w przypadku dotacji na rozpoczęcie działalności.

Jeśli spełniasz warunki i ponownie chcesz uzyskać bon na zasiedlenie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ponownie złożył wniosek. Weź jednak pod uwagę, że możesz spotkać się z odmową, ponieważ wcześniej już otrzymałeś takie świadczenie. Ostateczna decyzja zależy jednak od urzędu pracy.

Gdzie składać wniosek o bon na zasiedlenie?

Wniosek o bon na zasiedlenie składasz w urzędzie pracy, w którym jesteś zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Nie składasz go w urzędzie w miejscu, do którego zamierzasz się przeprowadzić i tam podjąć pracę lub rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak wypełnić wniosek o bon na zasiedlenie 2024?

Jak otrzymać bon na zasiedlenie 2024? Trzeba wypełnić wniosek. Wniosek o bon na zasiedlenie pobierasz ze strony swojego urzędu pracy. Wypełniasz go uzasadniając celowość przyznania świadczenia. W uzasadnieniu wskazujesz ponoszone koszty związane z Twoją przeprowadzką.

jak otrzymać bon na zasiedlenie 2024

Pamiętaj, aby do bonu na zasiedlenie 2024 dołączyć niezbędne załączniki. Są to np. deklaracja przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub Twoja deklaracja o zamiarze założenia własnej firmy.

Uzupełniony wniosek o bon na zasiedlenie składasz w urzędzie i czekasz na jego rozpatrzenie. Jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie podpisujesz umowę z urzędem pracy.

Ile czeka się na przyznanie bonu na zasiedlenie?

Urząd pracy rozpatruje wnioski o bon na zasiedlenie w ciągu 30 dni. Po tym terminie otrzymujesz odpowiedź o przyznaniu dofinansowania lub odrzuceniu Twojego wniosku.

Co zawiera umowa o bon na zasiedlenie 2024?

Umowa o bon na zasiedlenie 2024 zawiera informacje odnośnie przyznanej kwoty wsparcia, terminu wypłaty oraz sposobu przekazania środków.

Umowa obliguje Cię również do:

Kiedy trzeba zwrócić bon na zasiedlenie 2024?

Co do zasady, jeśli wywiążesz się z umowy z urzędem pracy, to nie musisz zwracać bonu na zasiedlenie 2024. Natomiast, jeśli złamiesz warunki umowy, czyli utracisz zatrudnienie lub będziesz prowadzić krócej niż 6 miesięcy działalność. Albo zarobisz mniej niż minimalne wynagrodzenie, to wówczas jesteś zobligowany do zwrotu przyznanych środków. W ciągu 30 dni musisz zwrócić przyznaną kwotę.

Jeżeli utraciłeś zatrudnienie i podejmiesz nowe, wówczas musisz zwrócić urzędowi kwotę proporcjonalną do okresu, w którym pozostawałeś bez zatrudnienia. Na zwrot ten będziesz miał 30 dni od dnia doręczenia wezwania z urzędu. Jeśli nie wywiążesz się z pozostałych warunków umowy kwota na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości również w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

Jak udokumentować bon na zasiedlenie 2024?

W większości przypadków nie ma konieczności udokumentowania wydatkowania przyznanych środków. Co oznacza, że nie musisz w urzędzie przedstawiać faktur potwierdzających to, że wydałeś bon na zasiedlenie.

Jak otrzymać bon na zasiedlenie 2024 – podsumowanie

Wiesz już, jak otrzymać bon na zasiedlenie 2024. To ponad 15 tys. zł, które możesz wykorzystać na swoją przeprowadzkę do nowego miejsca zamieszkania, w którym planujesz podjąć zatrudnienie lub uruchomić własną firmę. Zarejestruj się w urzędzie, wypełnij wniosek, dołącz załączniki i czekaj na decyzję, którą otrzymasz w ciągu 30 dni.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o bon z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share