Jak dostać dofinansowanie na biznes?

Wielu przyszłych przedsiębiorców zastanawia się, skąd wziąć pieniądze na uruchomienie swojej firmy. Jeśli i Ty stoisz przed takim wyzwaniem, sprawdź, jak dostać dofinansowanie na biznes.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Źródła kapitału, jak dostać dofinansowanie na biznes?

Jeśli i Tobie chodzi po głowie pytanie: jak dostać dofinansowanie na biznes? To zobacz, z jakich możliwości możesz skorzystać. Opcji jest kilka, są to zarówno dotacje, jak również pożyczki, czyli instrumenty zwrotne.

jak dostać dofinansowanie na biznes

Aby dofinansować uruchomienie swojej firmy możesz zdecydować się na:

Każda z wyżej wymienionych form pomocy ma swoje zalety i minusy, o których w dalszej części artykułu. Istotne jest to, abyś zwrócił uwagę, że nie możesz jednocześnie korzystać z dwóch różnych instrumentów. Musisz wybrać jedno źródło finansowania swojej działalności.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – dotacja z urzędu pracy

Zastanawiasz się, jak dostać dofinansowanie na biznes? Rozwiązaniem może być urząd pracy. Dotacja z urzędu pracy dostępna jest dla: osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS, a także opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 6-krotność średniej krajowej (ok. 48 tys. zł). Weź jednak pod uwagę, że każdy urząd pracy ma dowolność w określeniu maksymalnej kwoty. Zatem może być ona niższa.

Porada

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz wnioskować. Jeśli przekroczysz maksymalny poziom dofinansowania w Twoim urzędzie, to wniosek zostanie odrzucony.

Aby ubiegać się o dotację z PUP musisz spełniać określone warunki. Przede wszystkim:

To tylko część warunków. Pozostałe znajdziesz w regulaminie. Dlatego to od niego warto zacząć swoją przygodę z przygotowaniem wniosku. To dlatego ważne, że niespełnienie warunków eliminuje Cię z możliwości uzyskania dotacji.

Dofinansowanie na działalność możesz przeznaczyć na zakup: sprzętu, maszyn, wyposażenia, zatowarowanie i materiały, reklamę, adaptację lokalu, konsultacje prawne.

Pamiętaj, że każdy urząd pracy posiada swój własny katalog wydatków akceptowalnych i wykluczonych z dofinansowania. Bardzo często z dotacji nie możesz kupić samochodu, kasy fiskalnej, lokalu, czy pokryć kosztów szkolenia.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – dotacja unijna

Alternatywą dla dotacji z PUP jest dofinansowanie unijne. O te dotacje mogą ubiegać się m.in.:

Kwota dotacji z reguły wynosi nieco ponad 20 tys. zł. Jednak poza samą dotacją możesz otrzymać również wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy, w miesięcznej kwocie w wysokości 1-2 tys. zł. Tę sumę możesz przeznaczyć na bieżące koszty prowadzenia firmy.

Przykład

Wsparcie pomostowe możesz przeznaczyć na opłatę ZUS, podatków, czynszu, zakupu paliwa, rachunki za telefon.
jak dostać dofinansowanie na biznes

W przypadku dotacji unijnych, najpierw musisz znaleźć odpowiedni projekt. Następnie składasz formularz rekrutacyjny. Jeśli pozytywnie przejdziesz etap rekrutacji, przystępujesz do projektu. To cykl szkoleń z księgowości, marketingu, prowadzenia firmy i pisania biznesplanu. Po ukończeniu szkolenia składasz wniosek o dofinansowanie.

Dotację możesz przeznaczyć na maszyny i urządzenia, towar, materiały i surowce, reklamę. Czasami możesz wydatkować ją na zakup samochodu, w przeciwieństwie do dotacji z urzędu pracy. Minusem tego rozwiązania jest długi czas oczekiwania na dotację. Od momentu złożenia formularza do wypłaty środków może minąć kilka miesięcy.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – pożyczka „Wsparcie w starcie”

Program „Wsparcie w starcie” skierowany jest do osób bezrobotnych, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, studentów ostatniego roku, a także absolwentów do 4 lat od ukończenia uczelni. Maksymalna kwota, o jaką możesz się ubiegać wynosi 20-krotność średniej krajowej, czyli w tej chwili ok. 160 tys. zł.

Pożyczkę możesz zaciągnąć na 7 lat, wliczając w to 12 miesięcy karencji w spłacie (w tym czasie nie musisz spłacać rat). Pieniądze możesz przeznaczyć na wyposażenie, towar, reklamę swojej przyszłej działalności.

W przeciwieństwie do dwóch poprzednich dotacji, w ramach tego programu możesz założyć spółkę. W przypadku dotacji z urzędu pracy czy dofinansowania unijnego musi być to jednoosobowa działalność gospodarcza.

Przykład

Masz znajomego, z którym planujesz założyć spółkę. W takiej sytuacji obaj możecie złożyć osobne wnioski na jedną działalność. Ty ubiegasz się o 50 tys. zł i Twój znajomy również. Dzięki temu możecie uzyskać 100 tys. zł.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – dotacja z PFRON

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Jak dostać dofinansowanie na biznes?

Nadal zastanawiasz się, jak dostać dofinansowanie na biznes? Po pierwsze, musisz wiedzieć, że masz większą szansę na dofinansowanie, jeśli planujesz założyć działalność w swojej dotychczasowej dziedzinie. Zatem jeśli Twoje doświadczenie i wykształcenie jest spójne z tym, co chcesz robić, to dotacja jest pewniejsza.

Po drugie, istotne znaczenie może mieć posiadanie wkładu własnego finansowego i rzeczowego. Środki własne warto zadeklarować w określonej wysokości. Każdy urząd pracy czy instytucja ma swoje własne wymagania. W wielu przypadkach wystarczy np. 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei wkład własny rzeczowy, to posiadane już wyposażenie, które możesz wykorzystać we własnej firmie.

Po trzecie, pamiętaj o konieczności wyboru formy zabezpieczenia. W zależności od konkursu może to być np. akt notarialny czy weksel z poręczeniem wekslowym.

Po czwarte, kluczowe znaczenie ma dobre przygotowanie wniosku czy biznesplanu. Warto poświęcić na to dłuższą chwilę i dopracować ten dokument, bo to on decyduje o końcowym sukcesie.

Jak dostać dofinansowanie na biznes opracowując wniosek?

Nie wiesz, jak dostać dofinansowanie na biznes? Sprawdź dokumentację. Każdy wniosek różni się między sobą. Inaczej będzie wyglądał wniosek do urzędu pracy, inaczej w przypadku dotacji unijnej, a jeszcze inaczej w sytuacji pożyczki. Ponadto nawet w ramach środków z urzędu pracy poszczególne wnioski mogą się między sobą drastycznie różnić.

Natomiast można wybrać określone elementy wspólne, którym warto bliżej się przyjrzeć. Pierwszą taką częścią jest doświadczenie, wykształcenie i posiadane umiejętności. Wymień posiadane wykształcenie, następnie przejdź do opisu swojej kariery zawodowej. Wymień miejsca pracy, zajmowane stanowiska oraz zakres obowiązków. Staraj się wykazywać spójność między wykonywanymi obowiązkami a przyszłą firmą. W kolejnym kroku opisz posiadane umiejętności (np. prawo jazdy, sprzedaż, negocjacje, budowanie relacji etc.).

jak dostać dofinansowanie na biznes

Kolejny krok, to opis Twojego pomysłu na biznes. Musisz go dokładnie scharakteryzować. Opisz, jakie produkty lub usługi chcesz sprzedawać, jak wygląda proces świadczenia usługi. Wspomnij o tym, do kogo kierujesz swoją ofertę (wiek, płeć, status społeczny i majątkowy, lokalizacja). Zastanów się, jakie są potrzeby Twoich klientów i w jaki sposób utrzymasz swoich dotychczasowych klientów.

Przykład

Moim pomysłem na biznes jest otwarcie komisu samochodowego. Oferta mojej firmy będzie obejmowała samochody osobowe oraz dostawcze. Głównie sprowadzane z zagranicy, ale również krajowe. Będą to samochody kilkuletnie.

Moimi klientami będą przede wszystkim osoby fizyczne. Swoich klientów podzieliłem na 2 podgrupy. Pierwsza, to osoby młode (do 25 lat), szukające swojego pierwszego samochodu. Dla tych osób liczy się niski koszt zakupu, wygląd samochodu ma mniejsze znaczenie. Istotne jest to, aby był sprawny i w dobrej kondycji.

Drugą grupą są osoby w wieku 25-35 lat. To osoby posiadające dzieci, średniozamożne. Pracujące lub prowadzące własne firmy. Poszukują głównie samochodów rodzinnych (kombi, vanów).

Następnie scharakteryzuj sposoby reklamy swojej przyszłej działalności. Opisz, jak będziesz pozyskiwał klientów (np. reklama w internecie, ulotki, ogłoszenia, marketing szeptany). W kolejnym kroku opisz rynek, na którym masz zamiar działać. Zastanów się, czy jest to rynek rosnący, malejący czy stabilny. Dodatkowo opisz swoją konkurencję. Wyłoń 3 potencjalnych konkurentów i scharakteryzuj ich bardziej szczegółowo. Wskaż, kto jest liderem rynku, jakie mocne i słabe strony mają Twoi potencjalni liderzy.

Przykład

Moimi potencjalnymi konkurentami mogą być: Firma X, Firma Y, Firma Z. Liderem rynku jest Firma Y. Do mocnych stron należy: duże doświadczenie, szeroka oferta, pozytywne opinie klientów. Z kolei słabe strony to: wysokie ceny, ograniczona reklama.

Kolejna kwestia to analiza SWOT oraz analiza finansowa. W analizie SWOT wskaż swoje mocne i słabe strony (doświadczenie, posiadany kapitał, rozeznanie na rynku, brak doświadczenia w prowadzeniu firmy). Następnie wskaż szanse (dobre prognozy rynkowe, dotacja na działalność) oraz zagrożenia (pandemia, rozwój konkurencji). Przygotuj poprawną analizę finansową. Pamiętaj o tym, aby nie była przeszacowana i oparta na realnych danych. Zwróć uwagę, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym.

Jak dostać dofinansowanie na biznes – podsumowanie

Wiesz już, jak dostać dofinansowanie na biznes. Do wyboru masz kilka możliwości. Różnią się wymaganiami, kwotą czy warunkami, które musisz spełnić. Możesz liczyć na kwoty od 16 tys. do ponad 100 tys. zł, a to już potężny zastrzyk finansowy.

Pamiętaj, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł w tym samym czasie. Zatem musisz zdecydować, na jakie rozwiązanie się zdecydujesz.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share