Ile musi zarabiać poręczyciel?

4.8/5 - (5 votes)

Zastanawiasz się, ile musi zarabiać poręczyciel? Sprawdź, jakie zarobki musi osiągać Twój poręczyciel, aby mógł stanowić zabezpieczenie przyznanej dotacji.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie są formy zabezpieczenie dotacji z PUP?

Zabezpieczenie dotacji to instrument, który pozwoli urzędowi pracy odzyskać dotację wraz z należnymi odsetkami. W sytuacji, kiedy złamiesz warunki umowy (np. wydatkujesz dotację niezgodnie z przeznaczeniem, wydasz ją po terminie lub nie rozliczysz się z urzędem pracy).

ile musi zarabiać poręczyciel

Co do zasady formą zabezpieczenia może być:

Natomiast dość często zdarza się tak, że do wyboru będziesz miał 2 lub 3 formy zabezpieczenia z wymienionych powyżej. Wszystko zależy od danego urzędu pracy. Szczegóły poszczególnych rodzajów zabezpieczenia znajdziesz w regulaminie swojego urzędu.

Przeczytaj też mój poprzedni artykuł o formach zabezpieczenia dotacji. Dzięki niemu dowiesz się po krótce, na czym polegają poszczególne formy zabezpieczenia dofinansowania.

Kto może być poręczycielem dotacji?

To, kto może być poręczycielem zależy od danego pośredniaka. Każdy ma bowiem zupełnie inne warunki. Choć można wskazać pewne wspólne elementy.

Z reguły wymagani są dwaj poręczyciele. Najlepiej zatrudnieni na czas nieokreślony, ewentualnie na 1,5 lub 2 lata od dnia podpisania umowy z urzędem pracy.

Istotne różnice mogą też dotyczyć wieku, bowiem poręczyciel nie może przekroczyć np. 65 lub 70-tego roku życia. Czasami limity są wyżej, chociaż to pojedyncze przypadki (np. 75 lat w przypadku urzędu pracy w Poznaniu).

Poręczycielem może być osoba zatrudniona, prowadząca własną działalność gospodarczą bądź będąca emerytem lub rencistą ze stałą rentą.

Pamiętaj, że ta zasada nie występuje w każdym urzędzie pracy. Dlatego sprawdź u siebie czy możesz tak zrobić, czy jednak będziesz musiał znaleźć dwie osoby.

Kto nie może być poręczycielem dotacji?

Warto przyjrzeć się temu, kto nie może być Twoim poręczycielem przy dofinansowaniu. Tu podobnie jak wcześniej również spotkasz wykluczenia zależnie od danego urzędu pracy. Dlatego dokładnie zapoznaj się w tym względzie z regulaminem Twojego pośredniaka. Jednym z podstawowych wyłączeń dotyczących większości urzędów pracy jest to, że poręczycielami nie może być małżeństwo posiadające wspólnotę majątkową.

Zatem Twoim poręczycielem nie może być Twój współmałżonek, jeśli nie posiadacie rozdzielności majątkowej. Nie może być również drugim poręczycielem współmałżonek pierwszego, jeżeli posiadają wspólnotę majątkową.

ile musi zarabiać poręczyciel

Jeśli Twoim poręczycielem jest osoba pracująca, to musi być zatrudniona w firmie, która nie jest w stanie upadłości lub likwidacji, a sam poręczyciel nie znajduje się w okresie wypowiedzenia.

W przypadku, gdy poręczycielem będzie osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, to nie może się ona rozliczać ryczałtem lub kartą podatkową. Firma nie może być w stanie likwidacji lub upadłości, a także nie może posiadać zaległości w ZUS-ie i urzędzie skarbowym.

Poręczycielem nie może być osoba, która jest poręczycielem innej umowy w urzędzie pracy i ta umowa jeszcze się nie skończyła. Dodatkowo jako poręczyciele wykluczone są osoby zatrudnione u drugiego poręczyciela, osoby, które osiągają dochody tylko i wyłącznie z najmu.

Jako poręczyciela nie możesz wskazać osoby, która mieszka poza Polską oraz uzyskuje dochody poza granicami kraju. Poręczycielem nie może być też osoba będąca dłużnikiem Urzędu oraz jej współmałżonek pozostający z nią we wspólności majątkowej małżeńskiej.

Ile musi zarabiać poręczyciel?

To, ile musi zarabiać poręczyciel zależy od danego urzędu. Dlatego bezwzględnie zapoznaj się z regulaminem przyznawania dotacji w Twoim urzędzie. Sprawdź, jakie kwoty są wymagane w tym konkretnym przypadku.

Co do zasady, poręczyciele muszą osiągać określone przez urząd dochody. Tu mogą być poważne różnice między poszczególnymi pośredniakami. Zdarza się, że wymagany minimalny dochód na poręczyciela wynosi 3010 zł brutto (minimalna krajowa). Są też jednak urzędy, gdzie poziom dochodów poręczyciela musi wynosić np. 5 tys. zł brutto.

Czasami zdarza się, że w przypadku wyższych zarobków spełniających minimalne wymagania dla dwóch poręczycieli, możesz wskazać jednego. Chodzi o to, że jeśli w Twoim urzędzie wymagani są dwaj poręczyciele zarabiający 3100 zł brutto, a masz np. jedną osobę z zarobkami na poziomie 6200 zł. To możesz wskazać tylko jednego poręczyciela.

Ile musi zarabiać poręczyciel – wymagane dokumenty do złożenia

Dowiedziałeś się już, ile musi zarabiać poręczyciel. Warto sprawdzić, jakie dokumenty będziesz dołączyć do wniosku, aby potwierdzić posiadanie poręczycieli. Tu znowu wiele zależy od danego urzędu pracy.

Zdarza się tak, że we wniosku zaznaczasz tylko wybraną formę zabezpieczenia. W tym przypadku poręczenie lub weksel z poręczeniem wekslowym. Natomiast wszelkie dokumenty dostarczasz już po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

Są też sytuacje, kiedy we wniosku wskazujesz tę formę zabezpieczenia i wpisujesz dane poręczycieli wraz z zarobkami. Są też przypadki, kiedy do wniosku musisz dołączyć oświadczenia poręczycieli oraz wskazane dodatkowe dokumenty.

Oświadczenia poręczycieli zawierają najczęściej takie informacje jak: dane osobowe, numer PESEL, miejsce zatrudnienia, wysokość zarobków, zobowiązania finansowe.

Dokumenty, które dodatkowo musisz dołączyć do wniosku zależą od tego, jaki status na rynku pracy ma Twój poręczycie. Jeśli jest to osoba pracująca, to do wniosku dołączasz zaświadczenie z zakładu pracy. Z kolei w przypadku osoby prowadzącej własną firmę musisz dostarczyć PIT za ostatni rok.

Jeżeli Twoim poręczycielem będzie emeryt lub rencista, to do wniosku dołączasz decyzję emerytalną lub rentową. Zwróć uwagę, że zarówno PIT, jak również decyzje emerytalne lub rentowe powinny być w formie kserokopii. Z kolei zaświadczenia z zakładu pracy powinny być w oryginale.

Pamiętaj, że brak tych dokumentów może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. Dlatego dokładnie sprawdź, czy masz wszystkie niezbędne załączniki.

Ile musi zarabiać poręczyciel – podsumowanie

Wiesz, ile musi zarabiać poręczyciel. Odpowiedź jest niejednoznaczna, ponieważ każdy urząd pracy ma w tym zakresie swoje własne wymogi. Może zdarzyć się tak, że minimalny dochód poręczyciela musi wynosić np. 4 tys. zł brutto, a równie dobrze może być znacznie niższy i wynosić np. 2500 zł.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share