Dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm

Masz już działalność gospodarczą? Chcesz ją dalej rozwijać, ale brakuje Ci kapitału? Sprawdź, jakie dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm są do wzięcia i z jakimi warunkami się to wiąże.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm?

Urzędy pracy dysponują dość szerokim wachlarzem wsparcia dla funkcjonujących już przedsiębiorstw. Możesz skorzystać zarówno ze wsparcia na zatrudnienie pracownika, jak również szkolenia.

dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm

Dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm:

Jak zatem widzisz możliwości jest całkiem sporo, więc czas przyjrzeć im się bliżej. Dzięki temu będziesz wiedział, co najbardziej pomoże Ci rozwinąć firmę.

Dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm

Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy

To dofinansowanie, które może Ci się przydać, jeśli brakuje Ci rąk do pracy i potrzebujesz dodatkowego pracownika. O dotację na zatrudnienie pracownika mogą ubiegać się firmy, które spełniają m.in. następujące warunki: działają na rynku min. 6 miesięcy, nie zalegają z płatnościami danin publicznych, nie posiadają nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, na jedno nowe stanowisko posiadają 2 pełne etaty.

Dotację na doposażenie stanowiska pracy możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, narzędzi, wyposażenia, ubrań roboczych i wszystkich rzeczy, które będzie wykorzystywał na stanowisku pracy nowy pracownik. Do dyspozycji masz maksymalnie 6-krotność średniej krajowej. Pamiętaj, że jest to refundacja.

Przykład

W ramach refundacji na wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy w biurze możesz kupić:
– komputer,
– urządzenie wielofunkcyjne,
– biurko,
– krzesło biurowe.

W przypadku spawacza możesz zrefundować:
– automat spawalniczy,
– odzież roboczą,
– taboret montażowy,
– przyłbicę spawalniczą.

Istotne jest to, aby zakupiony sprzęt był niezbędny do pracy na danym stanowisku.

Nowe stanowisko musisz utrzymać przez 24 miesiące. Kompletny wniosek wraz ze wskazaniem formy zabezpieczenia dotacji składasz w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce wykonywania pracy przez nowo zatrudnioną osobę.

Pożyczka na stworzenie miejsca pracy

Alternatywą dla dotacji na zatrudnienie pracownika może być pożyczka na stworzenie miejsca pracy. Plusem pożyczki jest to, że środki otrzymujesz od razu, a stanowisko pracy musisz utrzymać minimum 12 miesięcy.

Wysokość pożyczki wynosi 6-krotność średniej krajowej. Podobnie, jak w przypadku doposażenia stanowiska pracy pożyczkę możesz przeznaczyć na środki trwałe i wyposażenie, z którego będzie korzystał nowy pracownik. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,25% i w tym przypadku nie ma karencji w spłacie. Pożyczkę musisz spłacić maksymalnie w ciągu 3 lat.

Aby ubiegać się o pożyczkę na stworzenie stanowiska pracy nie możesz m.in. zalegać z płatnością danin publicznych, nie możesz być karany przeciwko obrotowi gospodarczemu, zobowiązać się do wykorzystania pożyczki zgodnie z przeznaczeniem.

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Przygotowanie zawodowe dorosłych może przebiegać w dwóch formach: jako praktyczna nauka zawodu, albo przyuczanie do pracy dorosłych. Pierwsza z form może trwać od 6 do 12 miesięcy. Z kolei druga od 3 do 6 miesięcy.

Instrument, którego celem jest nabycie umiejętności zawodowych, skierowany jest do osób bezrobotnych lub poszukujących pracy, które:

Aby realizować tę formę aktywizacji osób bezrobotnych musisz przedstawić program przyuczenia do pracy lub praktycznej nauki zawodu oraz wyznaczyć opiekuna odpowiedzialnego za jego realizację.

dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm

Pamiętaj o tym, że opiekuj musi spełniać określone wymogi, czyli posiadać minimum wykształcenie średnie, umiejętności, których będzie nauczał, a także roczne doświadczenie w zarządzaniu pracownikami, stażystami lub praktykantami. Powyższe wymogi dotyczą przyuczenia do pracy dorosłych. Z kolei w przypadku praktycznego nauczania zawodu opiekun musi posiadać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu.

W ramach tego programu możesz liczyć na refundację poniesionych wydatków na każdego uczestnika. Ich wysokość określona jest w umowie o dofinansowanie i maksymalnie może wynosić do 2% średniej pensji za każdy pełny miesiąc realizacji powyższego działania.

Refundacja może być przeznaczona na materiały, surowce, ubrania robocze, koszty eksploatacji urządzeń, z których korzysta uczestnik programu. Możesz również liczyć na specjalną premię (jednorazową) za każdy pełny miesiąc przygotowania zawodowego dorosłych każdego uczestnika. Warunkiem jest pozytywne ukończenie projektu zdanym egzaminem.

Prace interwencyjne

Dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm to także prace interwencyjne. To działanie, w ramach którego zatrudniasz osobę bezrobotną, a urząd pracy finansuje część jej wynagrodzenia. O przeprowadzenie prac interwencyjnych może ubiegać się pracodawca bez względu na wielkość zatrudnienia.

Musi jednak spełniać określone warunki. Chodzi m.in. o niezaleganie z płatnościami danin publicznych, nieposiadanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Ponadto firma nie może być w stanie upadłości czy likwidacji.

Pracodawca otrzymuje refundację części wynagrodzenia zatrudnionej osoby. Dotację może przeznaczyć również na premię czy składki na ubezpieczenie społeczne.

Po zakończeniu okresu refundacji (od 6 do 24 miesięcy) musisz utrzymać to stanowisko przez określony w umowie czas. Jeśli prace interwencyjne trwały do 6 miesięcy, to utrzymujesz stanowisko przez 3 miesiące. Z kolei przy pracach trwających powyżej 12 miesięcy, okres ten wynosi 6 miesięcy.

Staż

Jakie inne dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm? Staż to druga możliwość na pozyskanie pracownika. W tym przypadku o stażystę mogą ubiegać się firmy, które nie zatrudniają pracowników. Staż może trwać maksymalnie 6 lub 12 miesięcy.

dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm

W trakcie stażu stażysta zdobywa praktyczne umiejętności na danym stanowisku pracy i wykonuje ją pod Twoją kontrolą lub wskazanego przez Ciebie opiekuna. W trakcie stażu stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku.

Stażysta musi złożyć wniosek, gdzie szczegółowo opisany jest program stażu. Pod uwagę przy ustalaniu programu bierze się predyspozycje osoby skierowanej na staż, wykształcenie i posiadane kwalifikacje. Po zakończeniu stażu sporządzasz opinię do urzędu pracy z jego przebiegu.

Dotacja z KFS

Dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm mogą być przeznaczone na sfinansowanie szkoleń dla Ciebie lub Twoich pracowników. Aby uzyskać dotację na kurs musisz być pracodawcą, czyli zatrudniać minimum jedną osobę na umowę o pracę (wielkość etatu nie ma znaczenia).

Możesz ubiegać się o dofinansowanie szkolenia, którego cena nie może być wyższa niż 3-krotność średniej krajowej. Wysokość dofinansowania zależy od wielkości firmy. Mikroprzedsiębiorcy mogą liczyć nawet na 100% kosztów szkolenia. Z kolei małe, średnie i duże firmy na maksymalnie 80% dofinansowanie.

Porada

Wniosek o dotację z KFS złóż jak najwcześniej jest to możliwe, bo pula środków dość szybko się wyczerpuje.

Dotację z KFS możesz przeznaczyć na kursy, szkolenia, studia podyplomowe, koszty egzaminów czy badań lekarskich niezbędnych do uczestnictwa w danej formie kształcenia.

Dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm – podsumowanie

Dotacje z urzędu pracy dla istniejących firm, to szereg możliwości, z których możesz skorzystać. Pośredniaki dysponują zarówno środkami na stworzenie miejsca pracy, jak również na szkolenia dla Ciebie i Twoich pracowników.

Co istotne, skorzystanie z jednej formy wsparcia nie wyklucza możliwości skorzystania z innej, choć zawsze są pewne warunki i ograniczenia, których trzeba być świadomym.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share