Dotacje na założenie pierwszej firmy

Planujesz otworzyć swój biznes? Potrzebujesz kapitału na start? Zobacz, o jakie dotacje na założenie pierwszej firmy możesz się ubiegać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje na założenie pierwszej firmy?

Dotacje na założenie pierwszej firmy możesz pozyskać z kilku źródeł. Pamiętaj jednak o tym, że nie możesz korzystać jednocześnie z dwóch z nich. Musisz zdecydować się na jedno z możliwych źródeł finansowania.

dotacje na założenie pierwszej firmy

Dofinansowanie na założenie pierwszej firmy może pochodzić z:

Dotacje na założenie pierwszej firmy z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotacje na założenie pierwszej firmy z PUP?

O dotacje z PUP mogą ubiegać się bezrobotni, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami oraz absolwenci KIS lub CIS. Aby móc otrzymać dotację z urzędu pracy, musisz spełniać konkretne warunki. Szczegóły znajdziesz w regulaminie swojego urzędu pracy.

Sprawdź, jakie zasady musisz spełniać:

To najważniejsze warunki. Resztę znajdziesz w swoim regulaminie. Miej na uwadze, że jeśli nie spełnisz chociaż jednej z zasad, nie możesz liczyć na dofinansowanie na założenie firmy.

Ile wynoszą dotacje na założenie pierwszej firmy z urzędu pracy?

Dotacje na założenie pierwszej firmy z PUP nie mogą być wyższe niż 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to ok. 48 tys. zł. Jednakże miej na uwadze, że każdy urząd pracy może swobodnie określać maksymalną wysokość dotacji. Nagminnie jest ona niższa niż przewidziana w ustawie. Bardzo często dotacje z PUP mieszczą się w granicach 20-27 tys. zł.

Porada

Jeżeli Twój Pośredniak określa, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 27 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już podczas oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dotacje na założenie pierwszej firmy z PUP?

Dotację z urzędu pracy możesz przeznaczyć na: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary oraz adaptację lokalu, a także doradztwo i konsultacje prawne.

Myśląc o przyszłych zakupach miej na względzie kilka kwestii. Najpierw dokładnie zobacz, jaki jest katalog akceptowalnych i wykluczonych z dofinansowania zakupów. Najczęściej dotacji nie możesz wydać na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

Dofinansowania nie możesz również przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy oraz kosztów transportu/przesyłki zakupionych z dotacji rzeczy.

Następną sprawą są progi procentowe między konkretnymi kategoriami zakupów. Może okazać się tak, że będziesz musiał na sprzęt wydać min. 50% dofinansowania, na materiały nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeżeli wnioskujesz o 30 tys. zł, to na na środki trwałe musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz wydać więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz wydać nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Jak uzyskać dotacje na założenie pierwszej firmy z urzędu pracy?

Planujesz otrzymać dotacje na założenie pierwszej firmy z PUP? Jeśli tak, to po pierwsze, musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w konkretnym pośredniaku. W następnym kroku opracowujesz wniosek o dofinansowanie. Wnioski urząd przyjmuje w naborze otwartym lub zamkniętym, a na jego rozpatrzenie ma 30 dni.

dotacje na założenie pierwszej firmy

Jeśli urząd pozytywnie zaopiniuje Twój wniosek, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. poręczenie) i czekasz na przelew dotacji. Jeśli dofinansowanie wpłynie na Twoje konto, możesz założyć firmę.

Kolejny etap to zrobienie zakupów i ich późniejsze rozliczenie we wskazanym w umowie o dofinansowanie terminie. W trakcie obowiązywania umowy możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy idziesz do urzędu skarbowego i ZUS-u po wskazane w umowie zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Z tymi zaświadczeniami udajesz się do pośredniaka. Rozliczasz się końcowo i rozwiązujesz umowę.

Dotacje na założenie pierwszej firmy z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotacje na założenie pierwszej firmy z UE?

Unijne dotacje na założenie pierwszej firmy skierowane są do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, imigrantów, reemigrantów, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa i ich rodzin.

Ile wynoszą dotacje na założenie pierwszej firmy z Unii Europejskiej?

Wysokość dofinansowania na założenie pierwszej firmy z Unii Europejskiej zależy od danego projektu. Dotacje ze wsparciem pomostowym przydzielane są w ramach specjalnych projektów szkoleniowo-doradczych. Dofinansowanie przeciętnie oscyluje w granicach 23-27 tys. zł.

Miej na względzie, że poza samą kwotą dotacji, możesz liczyć także na tak zwane wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy. Średnio waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotacje na założenie pierwszej firmy z UE?

Dofinansowanie na pierwszą firmę możesz wydatkować na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dotacje na założenie pierwszej firmy z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie z Unii Europejskiej możesz uzyskać, jeśli weźmiesz udział w danym projekcie. Przede wszystkim, musisz znaleźć konkretny projekt doradczo-szkoleniowy. Nadzorują je wojewódzkie urzędy pracy.

Kolejny etap polega na złożeniu formularza rekrutacyjnego. Formularz to z reguły mocno uproszczona wersja późniejszego biznesplanu, którą następnie specjalna komisja poddaje ocenie formalnej i merytorycznej. Kolejny krok polega na rozmowie kwalifikacyjnej do projektu.

dotacje na założenie pierwszej firmy

Po pozytywnym ukończeniu wszystkich etapów i zgromadzeniu wystarczającej liczby punktów, bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po ich ukończeniu składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Finalny etap to ponowna ocena pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeżeli w wyniku oceny uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dotację na założenie pierwszej firmy.

Dotacje na założenie pierwszej firmy z PFRON

Kto może ubiegać się o dotacje na założenie pierwszej firmy z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przyznawane jest osobom z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynoszą dotacje na założenie pierwszej firmy z PFRON?

Dotacja z PFRON nie może być wyższa niż przedział 6-15- krotności średniej pensji. Jeśli poinformujesz we wniosku, że swoją firmę będziesz później prowadził przez 12 miesięcy, to możesz najwięcej uzyskać 6-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli poinformujesz we wniosku, że działalność będziesz prowadził przez 24 miesiące, to możesz wnioskować maksymalnie o 15-krotność przeciętnej pensji (ok. 120 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dotacje na założenie pierwszej firmy z PFRON?

Dofinansowanie na założenie pierwszej firmy z PFRON możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dotacje na założenie pierwszej firmy z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek, a urząd pracy rozpatruje go w ciągu 30 dni.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, to bierzesz udział w negocjacjach, które związane są z ostatecznym kształtem umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą takich zagadnień jak: kwota dofinansowania, zabezpieczenie, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie firmy, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacje na założenie pierwszej firmy – podsumowanie

Dotacje na założenie pierwszej firmy możesz otrzymać z kilku źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej, PFRON-u. Zwróć uwagę, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Musisz określić tylko jedną z dostępnych możliwości.

Dlatego też wnikliwie zweryfikuj warunki, kwoty, swoje możliwości oraz potrzeby i dopiero wtedy zdecyduj się na odpowiedni dla siebie instrument finansowy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share