Dotacje na sklep z zabawkami

4.7/5 - (6 votes)

Dotacje na sklep z zabawkami pomogą Ci uruchomić wymarzony biznes. Zobacz, jakie masz możliwości, jakie warunki musisz spełniać i ile możesz uzyskać na rozpoczęcie działalności gospodarczej w branży zabawkarskiej.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje na sklep z zabawkami?

Dofinansowanie na uruchomienie firmy z zabawkami może pochodzić z kilku źródeł. Pamiętaj jednak o tym, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Co oznacza, że możesz wybrać tylko jeden instrument finansowy.

dotacje na sklep z zabawkami

Dostępne dotacje na sklep z zabawkami to:

Dotacje na sklep z zabawkami z urzędu pracy

Dla kogo dotacje na sklep z zabawkami z urzędu pracy

O dofinansowanie z PUP mogą ubiegać się osoby bezrobotne, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, a także absolwenci KIS lub CIS. Aby uzyskać dotację musisz spełniać określone warunki, które znajdziesz w regulaminie. Dlatego dokładnie się z nim zapoznaj i sprawdź czy wszystko spełniasz.

Najważniejsze zasady ubiegania się o dotację z PUP wyglądają następująco:

Ile wynoszą dotacje na sklep z zabawkami z PUP?

Dotacje na sklep z zabawkami z urzędu pracy maksymalnie mogą wynosić 6-krotność średniej krajowej. Aktualnie jest to niewiele ponad 48 tys. zł. Zwróć jednak uwagę, że każdy pośredniak może dowolnie określić maksymalny poziom dofinansowania. Zdarza się zatem, że maksymalny pułap dotacji może wynosić np. 16, 18, 25 lub 28 tys. zł.

Porada

Zanim złożysz wniosek o dotację z PUP dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz wnioskować. Jeśli ją przekroczysz, to urząd odrzuci Twój wniosek.
Jeżeli w Twoim pośredniaku maksymalna kwota dotacji wynosi 25 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 27 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dotacje na sklep z zabawkami z urzędu pracy?

Co do zasady, dofinansowanie z PUP możesz wydatkować na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, sprzęt, wyposażenie), usług i materiałów reklamowych, towarów do dalszej odsprzedaży, adaptację lokalu, a także konsultacje prawne.

Planując listę zakupów sprawdź kilka kwestii. Przede wszystkim zweryfikuj, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji. Pamiętaj, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych i wykluczonych z dofinansowania.

Najczęściej z dotacji nie możesz kupić kasy fiskalnej, samochodu (choć to zależy od danego urzędu), akcji i obligacji, nieruchomości, kursów i szkoleń, telefonu komórkowego. Ponadto środków z dotacji nie możesz przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. ZUS, pensje, czynsz), a także na opłacanie kosztów przesyłki/transportu zakupionych z dotacji przedmiotów.

dotacje na sklep z zabawkami

Ponadto zweryfikuj czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że bardzo często na daną kategorię wydatków możesz przeznaczyć określony procent dofinansowania. Może to być np. taki podział: min. 50% dotacji na sprzęt, do 30% na towar, na reklamę nie więcej niż 10%. Z kolei na adaptację lokalu i konsultacje prawne nie więcej niż po 5% dotacji.

Przykład

Jeżeli wnioskujesz o 20 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać 10 tys. zł, z kolei na towar maksymalnie 6 tys. zł. Na reklamę nie więcej niż 2 tys. zł, a na adaptację i konsultacje po 1 tys. zł.

Dotacje na sklep z zabawkami możesz przeznaczyć na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na sklep z zabawkami

Jak uzyskać dotacje na sklep z zabawkami z PUP?

Aby uzyskać dotację z PUP musisz być osobą bezrobotną. Następnie musisz złożyć wniosek. Pamiętaj, że wnioski urząd przyjmuje w trybie ciągłym (od ogłoszenia naboru do wyczerpania środków), a także zamkniętych. Konkursy zamknięte organizowane są w określonym czasie i trwają np. tydzień.

Wniosek urząd pracy weryfikuje pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli przejdzie pozytywnie oba etapy oceny, to podpisujesz umowę o dofinansowanie. Następnie wnosisz zabezpieczenie (np. dostarczasz akt notarialny) i czekasz na przelew środków.

Dopiero po wpływie pieniędzy na konto, możesz zarejestrować działalność. Później masz określony czas na wydatkowanie i rozliczenie przyznanego dofinansowania. Po wydaniu pieniędzy udajesz się do urzędu i przedstawiasz dokumenty rozliczeniowe. W czasie trwania umowy może zdarzyć się kontrola z ramienia urzędu pracy.

Po zakończeniu umowy, idziesz do ZUS-u i urzędu skarbowego po stosowne zaświadczenia, które musisz przedstawić do końcowego rozliczenia i rozwiązania umowy o dofinansowanie z PUP.

Dotacje na sklep z zabawkami z Unii Europejskiej

Dla kogo dotacje na sklep z zabawkami z UE?

Katalog osób uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie unijne jest znacznie szerszy. Poza osoba bezrobotnymi, o dotację z UE mogą ubiegać się także osoby bierne zawodowo, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny, imigranci, reemigranci, ubodzy pracujący, osoby z niepełnosprawnościami.

Ile wynoszą dotacje na sklep z zabawkami z Unii Europejskiej?

Unijne dotacje na sklep z zabawkami zależą od danego projektu. Bowiem przyznawane są w ramach określonych projektów szkoleniowo-doradczych. Ich średnia wysokość oscyluje w granicach 23-27 tys. zł. Kwota jest zatem podobna do dotacji z PUP.

Jednak dotacje unijne mają tę przewagę, że poza samym dofinansowaniem, otrzymujesz również wsparcie pomostowe przez 6 lub nawet 12 miesięcy. Wysokość wsparcia pomostowego waha się w przedziale 1-2 tys. zł. Możesz je przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. czynsz, ZUS, rachunki).

Na co można przeznaczyć dotacje na sklep z zabawkami z UE?

Katalog wydatków akceptowalnych i zakazanych z dofinansowania unijnego jest zależy od danego projektu. Natomiast zakresy wydatków jest bardzo podobny do tego, co można kupić w ramach dotacji z PUP. Unijne dotacje na sklep z zabawkami możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, wyposażenia, urządzeń, reklamę, towar czy adaptację lokalu.

Bardzo często w przeciwieństwie do dofinansowania z PUP w ramach dotacji z UE możesz kupić samochód. Z kolei wykluczona z tego dofinansowania jest kasa fiskalna, nieruchomości, akcje i obligacje.

Jak uzyskać unijne dotacje na sklep z zabawkami?

Jak już wiesz dotacje unijne przydzielane są w ramach specjalnych projektów. Zatem pierwszy krok to znalezienie odpowiedniego projektu. Ich listą powinny dysponować wojewódzkie urzędy pracy. Następny krok to złożenie formularza rekrutacyjnego.

dotacje na sklep z zabawkami

Formularz rekrutacyjny to uproszczona wersja biznesplanu, który weryfikuje się formalnie i merytorycznie. Jeśli zakończą się pozytywnie, to jesteś zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną. Jeśli i ona zakończy się pozytywnie, to bierzesz udział w projekcie.

To cykl szkleń związanych z różnymi aspektami prowadzenia firmy (podatki, marketing, prawo). Po zakończeniu szkoleń składasz właściwy wniosek i biznesplan. Znów weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Jeśli wszystko będzie dobrze, to uzyskujesz dofinansowanie na start działalności.

Dotacje na sklep z zabawkami z lokalnych grup działania

Dla kogo dotacje na sklep z zabawkami z lokalnych grup działania?

O dotacje z lokalnych grup działania (LGD) mogą ubiegać się osoby, które:

Ile wynoszą dotacje na sklep z zabawkami z LGD?

Dofinansowanie z LGD jest największe ze wszystkich omawianych w artykule. Może wynosić od 50 do nawet 150 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotacje na sklep z zabawkami z lokalnych grup działania?

Dotacje na sklep z zabawkami z LGD możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, reklamę, towar, adaptację lokalu.

Jak uzyskać dotacje na sklep z zabawkami z LGD?

Przede wszystkim musisz znaleźć lokalną grupę działania na swoim terenie. Następnie składasz dość rozbudowany wniosek z biznesplanem. Przechodzi on ocenę formalną i merytoryczną, a następnie przesyłany jest do urzędu marszałkowskiego. Procedura trwa nawet kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Dotacje na sklep z zabawkami z PFRON

Kto może ubiegać się o dotacje na sklep z zabawkami z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynoszą dotacje na sklep z zabawkami z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dotacje na sklep z zabawkami z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotacje na sklep z zabawkami z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacje na sklep z zabawkami – podsumowanie

Dotacje na sklep z zabawkami mogą pochodzić ze środków urzędu pracy, UE lub lokalnych grup działania. Pamiętaj o tym, że nie możesz korzystać ze wszystkich tych instrumentów. Możesz wybrać tylko jedną metodę finansowania działalności.

Każda z tych dotacji ma inne wymagania, kwoty i inny zakres wydatków. Przemyśl dokładnie, która droga jest dla Ciebie najlepsza i złóż wniosek o dotację.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share