Dotacje na salon groomerski

Interesuje Cię otwarcie psiego fryzjera? Potrzebujesz pieniędzy na ten cel? Zobacz, jak uzyskać dotacje na salon groomerski i co musisz zrobić, aby zdobyć środki na własny biznes.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Kto przyznaje dotacje na salon groomerski?

Najszybszą i najprostszą drogą po dotacje na salon groomerski jest urząd pracy. Aby ubiegać się o dofinansowanie z PUP musisz być zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Ponadto pamiętaj o spełnianiu określonych warunków, które znajdziesz w regulaminie.

dotacje na salon groomerski

Chodzi m.in. o to, że nie możesz:

To tylko część warunków, które musisz spełniać. Pozostałe znajdziesz w regulaminie swojego urzędu pracy, dlatego dokładnie się z nim zapoznaj. Jeśli nie będziesz spełniał jakiegokolwiek, nie możesz otrzymać dotacji.

Ile wynosi dotacja na salon groomerski?

Na otwarcie psiego fryzjera możesz uzyskać maksymalnie do 6-krotności średniej krajowej, czyli aktualnie ok. 48 tys. zł. Jednak nie każdy urząd pracy oferuje taką kwotę, ponieważ dotacje na salon groomerski będą różniły się pomiędzy poszczególnymi pośredniakami.

Wynika to stąd, że każdy urząd pracy może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i bardzo często jest on niższy. Może wynosić np. 20, 23 lub 25 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotacje na salon groomerski?

Dofinansowanie z urzędu pracy możesz wydać na zakup sprzętu, narzędzi, wyposażenia, reklamę, adaptację lokalu, materiały i surowce, a także pomoc prawną.

W przypadku salonu groomerskiego z dotacji PUP sfinansujesz:

Zwróć uwagę, czy Twój urząd pracy wprowadza progi procentowe między poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na materiały możesz wydać jedynie do 30%, na reklamę do 10%, a na sprzęt powyżej 50% dofinansowania.

Ponadto sprawdź w regulaminie, jaki jest katalog rzeczy wykluczonych z dotacji z urzędu pracy. Każdy pośredniak ma swój katalog wydatków, których nie możesz sfinansować z przyznanej dotacji. Z reguły jest to samochód, kasa fiskalna, szkolenia, koszty transportu zakupionych rzeczy, ale może zdarzyć się też np. telefon.

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na salon groomerski

Jak uzyskać dotacje na salon groomerski?

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek o dotację z PUP, musisz się do tego odpowiednio przygotować. Przede wszystkim zacznij od znalezienia lokalu, gdzie będziesz prowadził działalność. Pamiętaj, że do wniosku musisz dołączyć xerokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu.

Ponadto zgromadź wkład własny finansowy i rzeczowy. Wysokość wkładu własnego uzależniona jest od konkretnego urzędu pracy i może wynosić np. 20% wnioskowanej kwoty. Do wniosku dołączasz wyciąg z konta lub oświadczenie o wysokości wkładu własnego. Wkład własny musisz zawrzeć we wniosku i napisać, na co go przeznaczysz.

dotacje na salon groomerski

Następnie pomyśl o zabezpieczeniu dofinansowania z PUP. Aby uzyskać dotacje na salon grommerski musisz mieć zabezpieczenie. Ich rodzaj szczegółowo opisany jest w regulaminie. Możesz wybrać m.in. poręczenie, akt notarialny czy blokadę konta.

Warto też podpisać kilka listów intencyjnych lub przedwstępnych umów o współpracy z klientami lub dostawcami. To znacznie zwiększa szansę na uzyskanie dotacji z urzędu pracy.

Pamiętaj też o załącznikach do wniosku i wcześniej je przygotuj. Ich listę znajdziesz w regulaminie lub wniosku. Zwróć uwagę, że brak któregokolwiek z nich może oznaczać odrzucenie Twojego wniosku. Przykładowe załączniki to m.in. oświadczenia, dyplomy ukończonych szkoleń, świadectwo szkolne.

Jak przygotować wniosek o dotacje na salon groomerski?

Zacznij od opisania swojego doświadczenia i wykształcenia. Miej na uwadze, że dla urzędu pracy liczy się zgodność Twojej dotychczasowej ścieżki kariery z planowaną działalność. Im większa, tym masz większą szanse na dotacje na salon groomerski.

Następnie opisz, co motywuje Cię do założenia firmy i dlaczego zdecydowałeś się na taki profil działalności (pasja i zainteresowanie, doświadczenie z pracy etatowej, prognozy rynkowe etc.).

Dokładnie opisz swoją przyszłą działalność. Jakie usługi będziesz świadczył, jak wygląda etap świadczenia usługi, ile kosztuje. Wspomnij o tym, jak będziesz się reklamował (np. social media, strona www, polecenia, baner i ulotki) i w jaki sposób utrzymasz klientów (m.in. zniżki dla stałych klientów, okresowe promocje, program lojalnościowy, stały kontakt).

W kolejnym kroku scharakteryzuj swoich klientów biorąc pod uwagę płeć, wiek, wykształcenie, zainteresowania, problemy, poziom zamożności, miejsce zamieszkania. Przeanalizuj też konkurencję i wskaż swoje przewagi na tle rywali rynkowych. Opisz rynek, na którym chcesz działać posiłkując się dostępnymi danymi i statystykami branżowymi.

Przygotuj wiarygodną prognozę finansową (pamiętaj, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym) i dobrą analizę SWOT, a także wspomnianą wcześniej listę zakupów. Przed złożeniem wniosku dokładnie go sprawdź, czy wypełniłeś wszystkie pola, czy wniosek jest spójny czy dołączyłeś wszystkie załączniki i czy wniosek jest czytelny. Pamiętaj o tym, aby wniosek wraz z załącznikami trwale spiąć.

Jak długo trwa ocena wniosku o dotacje na salon groomerski?

Urząd pracy na ocenę wniosku o dotacje na salon groomerski ma 30 dni. Czasami decyzję możesz otrzymać wcześniej, lecz zależy to m.in. od ilości złożonych wniosków.

W przypadku negatywnej decyzji w zasadzie nie masz możliwości odwołania się i musisz czekać na kolejny nabór, jeśli Twój urząd pracy prowadzi nabory zamknięte. Ewentualnie złożyć ponownie wniosek, jeżeli pośredniak prowadzi nabór otwarty, czyli przez cały czas aż do wyczerpania funduszy.

Co po podpisaniu umowy o dotacje na salon groomerski?

Jeśli Twój wniosek uzyskał dofinansowanie, to podpisujesz umowę z urzędem pracy. Następnie wnosisz wybraną formę zabezpieczenia i czekasz na przelew dotacji z PUP.

dotacje na salon groomerski

Po uzyskaniu przelewu, zakładasz działalność i wydatkujesz dotacje na salon groomerski zgodnie z przeznaczeniem. Masz na to określony czas. Następnie wraz z dokumentacji księgowymi potwierdzającymi dokonanie transakcji (np. faktury) idziesz do urzędu pracy i rozliczasz wydatki.

Od tego momentu prowadzisz działalność przez wskazany czas. W tym okresie nie możesz jej zawiesić czy podjąć zatrudnienia. Co więcej, urząd pracy zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli oraz wglądu do Twojej dokumentacji finansowej.

Po zakończeniu umowy idziesz do ZUS i US po zaświadczenia, że nie zawieszałeś działalności i nie zalegasz z płatnościami danin publicznych. Z tymi dokumentacji ponownie kierujesz się do pośredniaka, przedstawiasz je i jeśli wszystko jest w porządku, rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Jakie jeszcze inne dotacje na salon groomerski są dostępne?

Dotacja z PUP to nie jedyne bezzwrotne dofinansowanie, jakie możesz otrzymać na uruchomienie psiego fryzjera. Możesz również skorzystać z następujących instrumentów finansowych:

Pamiętaj jednak o tym, że nie możesz korzystać z dwóch różnych instrumentów finansowych w ramach tego samego projektu. Musisz zdecydować się na jedną z prezentowanych opcji finansowania.

Unijne dotacje na salon grommerski

Dla kogo unijne dotacje na salon groomerski?

O unijne dotacje na psiego fryzjera mogą ubiegać się osoby bezrobotne, bierne zawodowo, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynoszą dotacje na salon groomerski z Unii Europejskiej?

Wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej zależy od konkretnego projektu. Bierze się to stąd, że te dotacje przydzielane są w ramach określonych projektów szkoleniowo-doradczych. Kwoty dofinansowania średnio mieszczą się w granicach 23-27 tys. zł.

Miej na względzie, że poza samą kwotą dofinansowania, możesz otrzymać również tak zwane wsparcie pomostowe przez pół roku lub rok. Średnio waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla groomera z UE?

Dotacje na salon groomerski możesz wydatkować na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dotacje na salon groomerski z Unii Europejskiej?

Unijne dofinansowanie możesz uzyskać, jeśli zakwalifikujesz się do danego projektu. Po pierwsze, musisz znaleźć określony projekt doradczo-szkoleniowy. Pieczę nad nimi mają wojewódzkie urzędy pracy.

W kolejnym etapie składasz formularz rekrutacyjny. To z zasady uproszczona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja weryfikuje pod kątem formalnym i merytorycznym. Następny etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej do projektu.

Jeśli wszystkie etapy zakończą się pozytywnie, a Ty zgromadzisz odpowiednią liczbę punktów. Bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po Zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Ostateczny etap to ponowna ocena pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dofinansowanie unijne.

Dofinansowanie dla psiego fryzjera z PFRON

Kto może ubiegać się o dotacje na salon groomerski z PFRON?

O dotacje dla groomera z PFRON mogą wnioskować osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie dla groomera z PFRON?

Dofinansowanie dla groomera z PFRON nie może przekroczyć 6 lub 15- krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że działalność będziesz później prowadził przez 12 miesięcy. Wówczas maksymalnie możesz uzyskać nie więcej niż 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Natomiast jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez 24 miesiące. To w takiej sytuacji możesz wnioskować maksymalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dotacje na salon groomerski z PFRON?

Dotację dla groomera z PFRON możesz przeznaczyć na środki trwałe – maszyny, sprzęt, wyposażenie, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na psiego fryzjera z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy, a następnie składasz wniosek. Zwróć uwagę, że urząd pracy może go rozpatrzyć w czasie 30 dni.

Jeżeli Twój wniosek uzyska akceptację urzędu pracy, to jesteś zapraszany na negocjacje, które związane są z ostatecznym kształtem umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej związane są z takimi kwestiami jak: kwota dofinansowania, zabezpieczenie, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie firmy, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacje na salon groomerski – podsumowanie

Najszybciej uzyskasz dotacje na salon groomerski z urzędu pracy. To nawet 48 tys. zł, dzięki którym kupisz wyposażenie, urządzenia czy narzędzia, które pozwolą Ci uruchomić biznes.

Pamiętaj o dobrym przygotowaniu wniosku, załącznikach, zabezpieczeniu dotacji oraz konieczności posiadania lokalu i wkładu własnego. Jeśli chcesz zwiększyć szansę na dotację z urzędu pracy, to dołącz kilka listów intencyjnych od klientów.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share