Dotacje na rękodzieło

4.9/5 - (8 votes)

Jesteś rękodzielnikiem? Marzy Ci się własny biznes z Twoimi autorskimi produktami? Sprawdź, jakie dotacje na rękodzieło możesz pozyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje na rękodzieło?

Ubiegając się o dofinansowanie na biznes rękodzielniczy masz do wyboru 3 podstawowe źródła finansowania. Zwróć uwagę, że nie możesz skorzystać ze wszystkich. Musisz zdecydować się tylko i wyłącznie na jedną formę wsparcia.

dotacje na rękodzieło

Dotacje na rękodzieło mogą pochodzić z:

Dotacje na rękodzieło z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotacje na rękodzieło z urzędu pracy?

Dofinansowanie z PUP skierowane jest do osób bezrobotnych, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a także absolwentów KIS i CIS. Aby ubiegać się o te środki musisz spełniać określone warunki. Ich szczegółowy opis znajdziesz w regulaminie. Dlatego w pierwszej kolejności do niego zajrzyj i dokładnie przeczytaj.

Co musisz spełniać:

Ile wynoszą dotacje na rękodzieło z urzędu pracy?

Wysokość dotacji zależy od danego urzędu pracy. Choć ustawowo maksymalny poziom dofinansowania wynosi 6-krotność średniej krajowej. Aktualnie to ok. 48 tys. zł. To każdy urząd może dowolnie określić swoją kwotę. Bardzo często dotacje wahają się w przedziale 27-35 tys. zł.

Porada

Zwróć uwagę na to, o jaką kwotę maksymalnie możesz ubiegać się w swoim urzędzie pracy. Jeśli u Ciebie w urzędzie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 25 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 26 tys. zł).
Jeśli wpiszesz wyższą kwotę niż dopuszczalna, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dotacje na rękodzieło z PUP?

Dofinansowanie z urzędu pracy możesz wydatkować na zakup sprzętu, wyposażenia, materiałów i towarów, reklamę, adaptację lokalu, a także konsultacje prawne.

Przygotowując listę zakupów zwróć uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim zweryfikuj, co możesz, a czego nie możesz kupić z dofinansowania. Najczęściej z dotacji nie możesz kupić samochodu, kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, nieruchomości, sprzętu, do którego obsługi nie masz specjalistycznych uprawnień.

dotacje na rękodzieło

Ponadto dotacji nie możesz przeznaczyć na bieżące koszty prowadzenia firmy (opłaty czynszu, ZUS, podatki, pensje). Nie możesz z niej również opłacić kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy.

Sprawdź także, jakie progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków wprowadza Twój urząd pracy. Może się okazać, że np. na sprzęt musisz wydać przynajmniej 50% dotacji, na materiały maksymalnie 20%, nie więcej niż 15% na reklamę, maksymalnie 10% na adaptację lokalu i nie więcej niż 5% na konsultacje prawne.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać minimum 15 tys. zł. Maksymalnie 6 tys. zł możesz przeznaczyć na zakup materiałów. Z kolei na reklamę możesz wydać 4,5 tys. zł, a na adaptację lokalu nie więcej niż 3 tys. zł. Konsultacje prawne mogą wynieść 1,5 tys. zł.

Dotacje na rękodzieło z urzędu pracy możesz przeznaczyć na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na rękodzieło

Jak uzyskać dotacje na rękodzieło z urzędu pracy?

Zacznij od tego, aby zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Następnie złóż wniosek, jeśli aktualnie prowadzony jest nabór. Zwróć uwagę, że urząd może prowadzić nabór otwarty i zamknięty.

Nabór otwarty oznacza, że od startu konkursu możesz złożyć wniosek aż do wyczerpania puli. Z kolei nabór zamknięty wiąże się z tym, że konkurs ogłasza się raz na jakiś czas (np. raz na kwartał) i masz konkretne okno czasowe (np. tydzień) na złożenie wniosku.

Porada

W przypadku naboru otwartego kolejność zgłoszeń może mieć znaczenie. Tak w przypadku naborów zamkniętych istotne jest to, abyś złożył wniosek w wyznaczonym terminie.

Następnie urząd weryfikuje Twój wniosek pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli przejdzie pozytywnie oba etapy oceny, wówczas uzyskujesz dotację i rusza dalsza procedura.

dotacje na rękodzieło

Kolejny krok to podpisanie umowy o dofinansowanie, wniesienie zabezpieczenia (np. w postaci aktu notarialnego) i przelew środków na wskazane konto. Dopiero po przelewie możesz zarejestrować firmę. Następny krok to wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Środki musisz wydać i rozliczyć w określonym terminie. Następnie z fakturami zakupowymi i drukiem rozliczenia udajesz się do urzędu pracy. W czasie trwania umowy możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu.

Po zakończeniu umowy udajesz się do ZUS-u i urzędu skarbowego po zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych) i przedstawiasz się w urzędzie pracy. Na tej podstawie następuje końcowe rozliczenie i rozwiązanie umowy.

Dotacje na rękodzieło z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotacje na rękodzieło z UE?

Dotacje na rękodzieło z UE skierowane są do szerszej grupy osób niż w przypadku urzędów pracy. Mogą się o nie ubiegać:

Ile wynoszą dotacje na rękodzieło z Unii Europejskiej?

Wysokość dofinansowania unijnego jest podobne do kwot przyznawanych przez urzędy pracy. Średnio oscylują w granicach 23-27 tys. zł. Jednak to nie wszystko. Poza samą dotacją możesz uzyskać również wsparcie pomostowe. To dodatkowe pieniądze w wysokości 1-2 tys. zł.

Wypłacane przez 6 lub nawet 12 miesięcy. Możesz je przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy.

Na co można przeznaczyć dotacje na rękodzieło z UE?

Dofinansowanie unijne na rękodzieło możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia), oprogramowanie, materiały i usługi reklamowe, adaptację lokalu i konsultacje prawne.

Zatem katalog wydatków jest zbliżony do tego z urzędu pracy. Zwróć jednak uwagę, że wydatki mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi projektami.

Co oznacza, że wydatki akceptowalne w jednym projekcie, w innym mogą być wykluczone (np. adaptacja lokalu).

Jak uzyskać dotacje na rękodzieło z Unii Europejskiej?

Przede wszystkim zacznij od tego, aby znaleźć odpowiedni projekt. Nadzór nad ich realizacją trzymają wojewódzkie urzędy pracy. Zatem skontaktuj się z tą instytucją i zapytaj o aktualnie realizowane projekty.

Jeśli znajdziesz już projekt, to składasz formularz rekrutacyjny. To uproszczony biznesplan opisujący Twój pomysł na biznes. Weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Następnie przechodzi rozmowę kwalifikacyjną do projektu. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, bierzesz udział w projekcie.

Projekt to cykl szkoleń dotyczących prowadzenia firmy (aspekty prawne, marketingowe, księgowe). Po zakończeniu szkoleń składasz właściwy wniosek i biznesplan. Ponownie weryfikuje się go pod katem formalnym i merytorycznym. Jeśli uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dotację.

Dotacje na rękodzieło z Lokalnych Grup Działania

Kto może ubiegać się o dotacje na rękodzieło z LGD?

O dotacje z Lokalnych Grup Działania mogą ubiegać się osoby, które:

Ile wynoszą dotacje na rękodzieło z Lokalnych Grup Działania?

Dotacje na rękodzieło z LGD mogą wahać się w granicach 50-150 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotacje na rękodzieło z LGD?

Dofinansowanie z LGD możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, reklamę, towar, adaptację lokalu.

Jak uzyskać dotacje na rękodzieło z LGD?

W pierwszej kolejności musisz znaleźć lokalną grupę działania na swoim terenie zamieszkania. Następnie składasz dość rozbudowany i skomplikowany wniosek z biznesplanem. Weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Kolejny etap to przesłanie dokumentacji do urzędu marszałkowskiego. Procedura trwa nawet kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Dotacje na rękodzieło z PFRON

Kto może ubiegać się o dotacje na rękodzieło z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynoszą dotacje na rękodzieło z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dotacje na rękodzieło z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotacje na rękodzieło z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacje na rękodzieło – podsumowanie

Dotacje na rękodzieło mogą pochodzić z kilku źródeł. Pamiętaj jednak o tym, że nie możesz korzystać z dwóch źródeł finansowania tego samego projektu jednocześnie. Zatem musisz zdecydować się na jeden z opisywanych instrumentów finansowych.

Sprawdź warunki, porównaj wymagania, a także zweryfikuj swoje potrzeby inwestycyjne. Następnie wybierz optymalne dla siebie źródło finansowania swojego biznesu.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share