Dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego

4.5/5 - (26 votes)

Pracujesz w branży motoryzacyjnej? Chcesz otworzyć swój biznes i potrzebujesz kapitału na start? Zobacz, o jakie dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego możesz się starać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego?

Jeśli mówimy o dotacjach na rozpoczęcie działalności, to mogą one pochodzić z kilku źródeł. Istotne jest to, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych instrumentów finansowych. Zatem musisz zdecydować się na jedną z dostępnych opcji.

dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego

Dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego mogą pochodzić z:

Dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z PUP?

O dofinansowanie z PUP mogą ubiegać się przede wszystkim osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

Jednak, zanim złożysz wniosek o dotację, sprawdź czy spełniasz wszystkie wymagania, jakie stawia urząd pracy. Szczegółowe warunki znajdziesz w regulaminie, więc dokładnie go przeczytaj.

Co musisz spełniać, aby ubiegać się o dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego:

Ile wynoszą dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z urzędu pracy?

Ustawowa maksymalna kwota dofinansowania z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej. W tej chwili jest to nieco ponad 48 tys. zł. Jednak pamiętaj o tym, że każdy urząd pracy może dowolnie określić swój maksymalny poziom dofinansowania. Bardzo często jest on znacznie niższy niż ustawowo określony.

Zdarza się zatem, że dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego wahają się w granicach 20-37 tys. zł.

Porada

Zanim zaczniesz przygotowywać wniosek dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz się ubiegać. Jeśli będziesz wnioskować o więcej, to urząd odrzuci Twój wniosek.
Jeżeli w Twoim urzędzie maksymalna kwota dotacji wynosi 23 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 24 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z PUP?

Dofinansowanie z PUP możesz przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, materiałów i towarów, reklamę, adaptację lokalu, a także konsultacje prawne. Zanim jednak zaczniesz przygotowywać listę zakupów, zweryfikuj kilka kluczowych kwestii.

dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego

Po pierwsze, sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dofinansowania. Zwróć uwagę, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy akceptowalnych i wykluczonych w ramach dotacji. Najczęściej dotacji z urzędu pracy nie możesz przeznaczyć na samochód, kasę fiskalną, nieruchomości, akcje i obligacje, kursy i szkolenia.

Ponadto nie możesz pokryć w ramach dofinansowania bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. ZUS, czynsz, podatki), a także opłacić kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy.

Po drugie, zweryfikuj czy w Twoim urzędzie nie ma określonych progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na sprzęt będziesz musiał wydać min. 50% dotacji, na materiały/towary maksymalnie 20%, na reklamę nie więcej niż 10%, na adaptację lokalu do 15% wnioskowanej kwoty, a na konsultacje prawne 5% dotacji.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 25 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać 12,5 tys. zł. Z kolei na materiały i towary nie więcej niż 5 tys. zł. Na reklamę możesz przeznaczyć jedynie 2,5 tys. zł. Natomiast adaptacja lokalu nie może wynieść więcej niż 3750 zł, a konsultacje prawne maksymalnie 1250 zł.

Dofinansowanie na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z PUP możesz przeznaczyć na zakup:

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na otwarcie sklepu motoryzacyjnego

Jak uzyskać dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z urzędu pracy?

Jak wspominałem wcześniej, aby ubiegać się o dofinansowanie z PUP musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w konkretnym pośredniaku. Następnie składasz wniosek. Urzędy pracy przyjmują wnioski w trybie ciągłym, czyli od ogłoszenia naboru do wyczerpania środków lub zamkniętym.

Tryb zamknięty oznacza, że urząd ogłasza konkurs w konkretnym terminie (np. raz na kwartał) i masz określony czas na złożenie wniosku (np. 10 dni). W przypadku trybu ciągłego warto wcześniej złożyć wniosek, bo kolejność zgłoszeń może mieć znaczenie.

W sytuacji naborów zamkniętych kolejność nie ma aż tak wielkiego znaczenia, więc tu nie musisz spieszyć się ze złożeniem dokumentacji.

Po złożeniu wniosku urząd pracy ma 30 dni na jego weryfikację formalną i merytoryczną. Jeśli przebiegnie pozytywnie, wyznacza termin podpisania umowy. Wówczas musisz wnieść zabezpieczenie (np. poręczenie) i czekasz na przelew środków.

Dopiero kiedy pieniądze wpłyną na Twoje konto, możesz zarejestrować działalność. Pamiętaj, że na wydatkowanie i rozliczenie przyznanych środków masz konkretne terminy. Jeśli wydatkujesz dotację, to z fakturami potwierdzającymi zakupy udajesz się do urzędu i rozliczasz wszystkie wydatki.

Następnie prowadzisz działalność i w czasie trwania umowy możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy. Po upływie czasu trwania umowy z pośredniakiem, Idziesz do urzędu skarbowego i ZUS-u po określone zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych), końcowo rozliczasz się z urzędem pracy i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z UE?

Dofinansowanie unijne realizowane jest przez operatorów, którzy prowadzą specjalne projekty szkoleniowo-doradcze. O unijne dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego mogą ubiegać się:

Katalog osób uprawnionych do starania się o ten rodzaj wsparcia jest znacznie szerszy. W ramach tych projektów mogą startować o dotacje także osoby pracujące spełniające określone kryteria.

Ile wynoszą unijne dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego?

Wysokość dotacji zależy od danego projektu, jednak są to podobne środki do tych, oferowanych przez urzędy pracy. Najczęściej mieszczą się w przedziale 23-27 tys. zł. Ich główną zaletą jest to, że poza samą kwotą dotacji możesz liczyć również na wsparcie pomostowe.

To dodatkowe środki, które możesz otrzymywać przez 6 lub 12 miesięcy w wysokości 1-2 tys. zł. Możesz je przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. ZUS, czynsz, podatki etc.).

Na co możesz przeznaczyć dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z UE?

Zwróć uwagę, że każdy projekt ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych i wykluczonych z dofinansowania. Dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z Unii Europejskiej możesz przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, wyposażenia, reklamę, materiały i towary, a także adaptację lokalu.

dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego

Ponadto w ramach projektów unijnych możliwy jest zakup samochodu. Z dotacji najczęściej nie kupisz kasy fiskalnej, nieruchomości, akcji i obligacji, kursów.

Jak uzyskać unijne dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego?

Jak wspominałem dotacje unijne przydzielane są w ramach specjalnych projektów. Nadzorują je wojewódzkie urzędy pracy. Dlatego najpierw musisz znaleźć odpowiedni projekt. Następnie składasz formularz rekrutacyjny.

To uproszczony biznesplan opisujący Twój pomysł na biznes. Specjalnie powołana komisja weryfikuje go pod kątem formalnym i merytorycznym. Kolejnym krokiem jest rozmowa kwalifikacyjna. Jeśli każdy z tych etapów przebiegnie pozytywnie, bierzesz udział w szkoleniach.

Dotyczą prowadzenia firmy, aspektów prawnych, księgowych, reklamowych, tworzenia biznesplanu. Po ich ukończeniu składasz już właściwy wniosek i biznesplan. Ponownie weryfikuje się go formalnie i merytorycznie.

Jeśli przejdzie pozytywnie obie oceny i uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, to możesz liczyć na dofinansowanie.

Dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z Lokalnych Grup Działania

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z LGD?

O dofinansowanie z Lokalnych Grup Działania mogą ubiegać się osoby, które:

Ile wynoszą dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z Lokalnych Grup Działania?

Dofinansowanie na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z LGD mogą wahać się w granicach 50-150 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z LGD?

Dotacje z LGD możesz wydatkować na zakup środków trwałych, reklamę, towar, adaptację lokalu.

Jak uzyskać dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z Lokalnych Grup Działania?

Najpierw musisz znaleźć lokalną grupę działania na swoim terenie zamieszkania. Kolejny krok, to złożenie dość rozbudowanego i skomplikowanego wniosku z biznesplanem. Weryfikuje się go formalnie i merytorycznie, a następnie przesyła do urzędu marszałkowskiego. Procedura trwa nawet kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z PFRON

Kto może ubiegać się o dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynoszą dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie sklepu motoryzacyjnego z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego – podsumowanie

Dotacje na otwarcie sklepu motoryzacyjnego mogą pochodzić z kilku źródeł, czyli urzędu pracy, UE oraz Lokalnych Grup Działania. Pamiętaj o tym, że nie możesz korzystać ze wszystkich.

Musisz zdecydować się na jedno z prezentowanych rozwiązań. Dlatego dokładnie przeanalizuj swoje potrzeby inwestycyjne, warunki i kwoty, jakie są do uzyskania i wybierz najlepszy sposób finansowania swojej przyszłej działalności.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share