Dotacje na firmę dla bezrobotnych

Nie masz pracy i chcesz założyć swój biznes? Jeśli tak, to pewnie będziesz potrzebował pieniędzy na start. Często rodzi się pytanie, skąd wziąć kapitał na start działalności? Sprawdź, gdzie uzyskać dotacje na firmę dla bezrobotnych.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dotacje na firmę dla bezrobotnych?

Dotacje na firmę dla bezrobotnych mogą pochodzić z kilku źródeł. Zwróć jednak uwagę na to, że nie możesz ich łączyć. Zatem musisz zdecydować się na jedną z możliwych do wyboru opcji.

dotacje na firmę dla bezrobotnych

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności dla osób bezrobotnych:

Sprawdź, jakie są warunki ubiegania się o poszczególne środki, na jakie kwoty możesz liczyć oraz na co możesz je przeznaczyć.

Dotacje na firmę dla bezrobotnych z urzędu pracy

Dla kogo dotacje na firmą dla bezrobotnych?

O dotacje na firmę dla bezrobotnych mogą ubiegać się osoby zarejestrowane jako bezrobotne w urzędzie pracy. Poza tym, że zarejestrujesz się w urzędzie, musisz spełniać określone warunki:

Bardzo istotny jest wiek, bo projekty są realizowane dla dwóch grup osób: do 30-tki i powyżej 30-tki. Znaczenie może mieć również czas figurowania w rejestrze osób bezrobotnych. W sporej części urzędów wynosi on np. miesiąc lub nawet 3 miesiące.

Pozostałe warunki zawsze szczegółowo opisane są w regulaminie naboru wniosków i proces ubiegania się o dotację warto zacząć od jego gruntownego przeczytania.

W jakiej wysokości są dotacje na firmę dla bezrobotnych z urzędu pracy?

Wysokości dotacji z PUP zależy od konkretnego pośredniaka. Maksymalna kwota może wynieść 6-krotność średniej krajowej, czyli około 48 tys. zł. Jednak dotacje na firmę dla bezrobotnych bardzo często są niższe, bo każdy urząd pracy może ustalić swoją własną kwotę.

W związku z czym rzadko kiedy można wnioskować o pełną pulę. Najczęściej wysokość dofinansowania na działalność mieści się w przedziale 20-37 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotacje na firmę dla bezrobotnych z PUP?

Dotacje na firmę dla bezrobotnych możesz przeznaczyć na zakup:

Zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów, sprawdź w regulaminie kilka kwestii. Przede wszystkim zobacz, na co możesz, a na co nie możesz przeznaczyć dofinansowania z PUP. Pamiętaj, że każdy urząd ma swój własny katalog wydatków, które możesz sfinansować z dofinansowania i tych z dotacji wykluczonych.

dotacje na firmę dla bezrobotnych

Z reguły z dotacji z urzędu pracy nie możesz kupić:

Nie możesz sfinansować również kosztów przesyłki lub transportu zakupionych rzeczy.

Kolejną sprawą są progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może okazać się bowiem tak, że na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na adaptację lokalu jedynie 30%, a na reklamę 10% wnioskowanej kwoty.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to przynajmniej 10 tys. musisz przeznaczyć na zakup sprzętu (laptop, urządzenie wielofunkcyjne, myszka). Na adaptację możesz przeznaczyć maksymalnie 6 tys. zł (remont, malowanie), a na reklamę 2 tys. zł (strona www, ulotki).

Pozostałe 2 tys. zł możesz przeznaczyć na zakup materiałów lub towarów, jeśli zakładasz np. sklep internetowy.

Pamiętaj o tym, aby planowane zakupy w ramach dotacji z PUP były ściśle związane z profilem Twojej działalności. Muszą być niezbędne do jej uruchomienia oraz późniejszego prowadzenia. Miej również na uwadze to, aby każdy wydatek we wniosku był szczegółowo uzasadniony.

Jak uzyskać dotacje na firmę dla bezrobotnych z urzędu pracy?

Krok 1. Rejestracja w urzędzie pracy

Po pierwsze, musisz być osobą zarejestrowaną w urzędzie pracy jako bezrobotna. Następny krok, to złożenie wniosku. Wnioski przyjmowane są albo w trybie ciągłym (z reguły od początku roku aż do wyczerpania środków), albo w zamkniętych konkursach (np. raz na kwartał).

Porada

Jeśli Twój urząd pracy przyjmuje wnioski w trybie otwartym, wówczas warto pospieszyć się z jego złożeniem i zrobić to na początku naboru. Im później, tym mniejsza szansa na dofinansowanie.

Krok 2. Złożenie i weryfikacja wniosku

Wniosek urząd pracy weryfikuje formalnie i merytorycznie. Miej na uwadze, że w wielu przypadkach każdy błąd formalny eliminuje Cię z możliwości uzyskania dotacji. Ocena wniosku trwa 30 dni.

Krok 3. Decyzja z urzędu pracy

Następnie otrzymujesz decyzję. Jeśli jest pozytywna, podpisujesz umowę o dofinansowanie, wnosisz zabezpieczenie dotacji i czekasz na przelew z urzędu. Po wpływie środków na konto, możesz zarejestrować działalność.

Krok 4. Wydatkowanie dotacji

W kolejnym kroku wydatkujesz przyznaną dotację zgodnie z zapisami umowy i rozliczasz się z dokonanych zakupów. Pamiętaj, że na wszystkie czynności masz określony czas, którego nie możesz przekroczyć.

Krok 5. Rozliczenie dotacji

Firmę musisz utrzymać minimum 12 miesięcy. W tym czasie nie możesz jej zawiesić i podjąć zatrudnienia. Po tym okresie udajesz się do urzędu skarbowego i ZUS-u po stosowne zaświadczenia a z nimi kierujesz się do urzędu pracy. Jeśli końcowe rozliczenie przebiegnie pozytywnie, rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Dotacje na firmę dla bezrobotnych z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotację na firmę dla bezrobotnych z Unii Europejskiej?

Dotacje na firmę dla bezrobotnych ze środków unijnych skierowane są do osób, które przynależą do jednej z kategorii:

Ile wynoszą dotacje na firmę dla bezrobotnych z UE?

Wysokość dotacji unijnych wynosi najczęściej nieco ponad 20 tysięcy złotych. Zatem są to kwoty podobne do tych, które oferują urzędy pracy. Plusem tego rozwiązania jest tak zwane wsparcie pomostowe.

To comiesięczne wypłaty w wysokości około 1-2 tys. zł, które otrzymujesz przez pół roku lub rok. Możesz je przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (paliwo, czynsz, ZUS, reklama etc.).

Na co można przeznaczyć dotacje na firmę dla bezrobotnych ze środków unijnych?

Zakres wydatkowania dotacji na firmę dla bezrobotnych z UE jest praktycznie taki sam, jak w przypadku środków z urzędu pracy. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na zakup:

dotacje na firmę dla bezrobotnych

Z powodzeniem możesz kupić również oprogramowanie, przeprowadzić adaptację lokalu. Bardzo często w ramach projektów unijnych możliwy do sfinansowania jest także zakup samochodu.

Jak uzyskać dotacje na firmę dla bezrobotnych z Unii?

Krok 1. Znalezienie projektu

Aby uzyskać dotację unijną na działalność należy wziąć udział w projekcie. Pierwszym krokiem jest znalezienie operatora (realizatora) wspomnianego projektu. Jeśli znajdziesz już konkurs, to musisz złożyć najpierw formularz rekrutacyjny. To skrócona wersja biznesplanu, czyli uproszczony opis Twojego pomysłu.

Krok 2. Złożenie formularza rekrutacyjnego

W kolejny kroku formularz weryfikuje się formalnie i merytorycznie. Jeśli obie oceny przebiegną pomyślnie, dochodzi do rozmowy kwalifikacyjnej do projektu. Jeśli i ten etap zakończy się pozytywnie, jesteś zapraszany do wzięcia udziału w projekcie.

Krok 3. Udział w projekcie

Projekt to cykl szkoleń z przedsiębiorczości, księgowości, marketingu, biznesplanu. Po jego zakończeniu składasz właściwy wniosek i biznesplan. Ponownie komisja weryfikuje go formalnie i merytorycznie. Jeśli wszystko będzie w porządku, otrzymujesz dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFRON

Dla kogo dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFRON

O dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFRON mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami. Oczywiście dotyczy to osób zarejestrowanych w pośredniaku jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynoszą dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFRON?

Dotacje z PFRON wynoszą maksymalnie co do zasady 15-krotność średniej krajowej. Jednak wysokość dotacji uzależnia się od Twojej deklaracji, jak długo będziesz prowadził planowaną działalność.

dotacje na firmę dla bezrobotnych
Przykład

Jeśli zadeklarowany czas prowadzenia przyszłej firmy wyniesie 12 miesięcy, możesz maksymalnie liczyć na 6-krotność średniej pensji.

Natomiast jeśli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził 24 miesiące, wówczas możesz liczyć nawet na 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Miej jednak na uwadze, że urzędy pracy mają swoje własne progi i z reguły są one niższe od tych wynikających z przepisów. Zamiast maksymalnych 75 tys. zł, możesz liczyć na 55 tys. zł lub nawet mniej.

Na co można przeznaczyć dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFRON?

Dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFORN możesz przeznaczyć na zakup:

Także i w tym przypadku mogą pojawić się progi procentowa pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków, więc warto to sprawdzić, aby nie popełnić błędu.

Jak uzyskać dotacje na firmę dla bezrobotnych z PFRON?

Krok 1. Złożenie wniosku

Najpierw musisz złożyć odpowiednio przygotowany wniosek. Następnie urząd weryfikuje jego poprawność. Po 14 dniach może wezwać się celem uzupełninia ewentualnych błędów formalnych. Cała ocena trwa z reguły 30 dni.

Krok 2. Negocjacje z urzędem pracy

Jeśli wniosek przejdzie pozytywnie ocenę urzędników, to jesteś zapraszany na negocjacje, których celem jest ustalenie kształtu umowy o dofinansowanie. Negocjacje mogą dotyczyć samej kwoty (najczęściej jest zmniejszenia) lub zabezpieczenia dotacji czy kwestii terminów.

Krok 3. Podpisanie umowy

Finalnie podpisujesz umowę, zaś firmę rejestrujesz dopiero po uzyskaniu dofinansowania. Dopiero wtedy na konto trafia dotacja, którą musisz wydać zgodnie z zapisami umowy.

Dotacje na firmę dla bezrobotnych – podsumowanie

Jest kilka źródeł, skąd możesz pozyskać dotacje na firmę dla bezrobotnych. Mogą to być środki unijne, z urzędu pracy lub PFRON. Każdy rodzaj dofinansowania różni się warunkami, kwotą i procedurą uzyskania pieniędzy.

Zwróć uwagę, że nie możesz skorzystać z dwóch różnych źródeł finansowania swojej działalności. Zatem musisz zdecydować się na jedną z dostępnych opcji.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share