Dotacje dla prawników

4.7/5 - (15 votes)

Jesteś prawnikiem? Planujesz założyć własną kancelarię? Zobacz, jakie dotacje dla prawników są dostępne i z czego możesz skorzystać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Skąd dotacje dla prawników?

Na rynku dostępnych jest kilka instrumentów finansowych, które pozwolą Ci uruchomić własną kancelarię prawną. Pamiętaj, że to, z jakiego źródła będziesz mógł skorzystać zależy od Twojego statusu na rynku pracy.

dotacje dla prawników

Dotacje dla prawników mogą pochodzić z:

Dokładnie zweryfikuj, jakie warunki musisz spełniać w poszczególnych programach, a także zobacz, o jakie kwoty możesz się ubiegać i na co możesz przeznaczyć dofinansowanie.

Porada

Zwróć uwagę, że nie możesz korzystać jednocześnie z dwóch różnych źródeł. Zatem jeśli zdecydujesz się na dotację z urzędu pracy, to nie możesz ubiegać się o dofinansowanie unijne.

Jakie dotacje dla prawników z urzędu pracy?

Kto może ubiegać się o dotacje dla prawników z urzędu pracy?

O dotacje dla prawników z urzędu pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

Jeśli chcesz ubiegać się o dotacje dla prawników z urzędu pracy, to musisz spełniać określone warunki:

Pamiętaj, że poza wyżej wymienionymi warunkami mogą pojawić się też inne zasady, których będziesz musiał przestrzegać. Są uzależnione od danego urzędu pracy i może to być np. konieczność rejestracji w urzędzie minimum 3 miesiące, abyś mógł złożyć wniosek o dofinansowanie czy konieczność posiadania 10% wkładu własnego.

Ile wynoszą dotacje dla prawników z urzędu pracy?

Dofinansowanie z PUP maksymalnie wynosi 6-krotność średniej krajowej (ok. 48 tys. zł). Jednak nie we wszystkich urzędach będziesz mógł ubiegać się o taką kwotę. Zdarza się, że pułap dofinansowania jest niższy i może wynosić np. 16, 18 lub 25 tys. zł.

Porada

Zanim złożysz wniosek sprawdź dokładnie, o jaką kwotę możesz maksymalnie się ubiegać. Jeśli przekroczysz maksymalnie dopuszczony pułap dotacji, to urząd odrzuci Twój wniosek.
Zatem jeśli w Twoim urzędzie maksymalna kwota dotacji wynosi 25 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej.

Na co można przeznaczyć dotacje dla prawników z urzędu pracy?

Co do zasady dotacje z PUP możesz wydać na zakup środków trwałych, materiałów i usług reklamowych, adaptację lokalu, zakup materiałów/towarów, konsultacje prawne. Pamiętaj o tym, aby sprawdzić czy w Twoim urzędzie nie obowiązują progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może być np. tak, że na sprzęt będziesz musiał wydać minimum 50% dotacji, a na reklamę maksymalnie 20% dofinansowania.

dotacje dla prawników

Dotacje dla prawników możesz przeznaczyć na:

Dodatkowo sprawdź, na co nie będziesz mógł wydać przyznanej dotacji. Każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy, których nie możesz kupić z dofinansowania.

Przykład

W wielu przypadkach z dotacji wykluczony jest zakup samochodu, kasy fiskalnej, nieruchomości, akcji i obligacji. Dofinansowania nie możesz przeznaczyć również na kursy i szkolenia, a także na pokrycie kosztów przesyłki lub transportu zakupionych rzeczy.

Zwróć też uwagę, że każdy wydatek musi być ściśle związany z profilem Twojej działalności. Co oznacza, że musi być niezbędny do jej uruchomienia i dalszego prowadzenia. Ponadto istotne znaczenie ma również efektywność ekonomiczna planowanych zakupów. To wiąże się z tym, abyś kupował dobry jakościowo sprzęt w przystępnej cenie. Nie decyduj się na najdroższe modele, bo to urząd pracy może zakwestionować.

Jak uzyskać dotacje dla prawników z urzędu pracy?

Kluczowe znaczenie ma jakość wniosku. Musi być dobrze opracowany, przekonujący urząd do tego, aby sfinansować Twój pomysł na biznes. Dokładnie scharakteryzuj swoją przyszłą działalność. Napisz, w czym będziesz pomagał i komu. Zdefiniuj szczegółowo swojego przyszłego klienta.

Następnie opisz swoich potencjalnych konkurentów. Napisz, z kim przyjdzie Ci rywalizować, jakie są mocne i słabe strony Twoich konkurentów, w czym Ty możesz być lepszy i co spowoduje, że klienci wybiorą Twoją kancelarię. Scharakteryzuj też sposoby reklamy, a także opracuj analizę SWOT. Pamiętaj również o analizie finansowej. Zwróć uwagę, aby była rzetelna, poprawna rachunkowo i przede wszystkim wykonalna. Pamiętaj o tym, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym.

Jakie dotacje dla prawników z Unii Europejskiej?

Kto może ubiegać się o dotacje dla prawników z Unii Europejskiej?

Dotacje dla prawników z Unii Europejskiej skierowane są do:

Zatem katalog osób uprawnionych do ubiegania się o to dofinansowanie jest szerszy. Zwróć uwagę, że o te dotacje mogą starać się również osoby pracujące, co nie jest możliwe w przypadku dotacji z urzędu pracy.

Ile wynoszą dotacje dla prawników z Unii Europejskiej?

Maksymalna pula dofinansowania zależy od konkretnego projektu. Kwoty mogą oscylować w granicach 23-27 tys. zł. Zaletą tego instrumentu finansowego jest to, że poza samą dotacją otrzymujesz również wsparcie pomostowe. To dodatkowe pieniądze, które otrzymujesz przez 6 lub 12 miesięcy w wysokości 1-2 tys. zł. Możesz je przeznaczyć na bieżące koszty prowadzenia działalności.

Na co można przeznaczyć dotacje dla prawników z Unii Europejskiej?

Dotacje dla prawników z UE możesz wydatkować na zakup środków trwałych, wyposażenia, oprogramowania, reklamę. Z dofinansowania możesz również kupić materiały/towary, a także część kwoty przeznaczyć na adaptację lokalu. Co ciekawe, w przeciwieństwie do dotacji z urzędu pracy możliwy jest zakup samochodu.

dotacja dla prawników

Z dotacji unijnej nie kupisz nieruchomości, kasy fiskalnej, szkoleń czy kursów, a także akcji, obligacji. Każdy projekt ma swój katalog wyłączeń i mogą się one różnić między sobą. Ogólnie rzecz ujmując katalog wykluczeń jest bardzo podobny do tego, jaki obowiązuje przy dofinansowaniu z PUP.

Jak uzyskać dotacje dla prawników z Unii Europejskiej?

Proces ubiegania się o dotacje dla prawników z Unii Europejskiej jest bardziej czasochłonny i trudniejszy niż w sytuacji ubiegania się o dotację z PUP. Dofinansowanie unijne przyznawane jest w specjalnych projektach. To pierwszy krok do uzyskania tego wsparcia, czyli najpierw musisz znaleźć projekt. Ich listy powinny znajdować się na stronach wojewódzkich urzędów pracy.

Po znalezieniu projektu składasz formularz rekrutacyjny. To krótsza wersja biznesplanu. Jeśli Twój formularz pozytywnie przejdzie ocenę formalną i merytoryczną, a Ty przebrniesz później rozmowę kwalifikacyjną do projektu, to jesteś zapraszany do cyklu szkoleń. To kurs przedsiębiorczości z elementami księgowości, prowadzenia firmy, marketingu, biznesplanu. Po jego ukończeniu składasz już właściwy wniosek i biznesplan. Komisja ponownie ocenia go formalnie i merytorycznie. Jeśli wniosek uzyska pozytywne oceny, to uzyskujesz dotację.

Porada

Weź pod uwagę, że projekty unijne trwają znacznie dłużej niż te z urzędu pracy. W grę wchodzi czas kilku miesięcy od momentu złożenia formularza do uzyskania dotacji.

Jakie dotacje dla prawników z lokalnych grup działania?

Kto może ubiegać się o dotacje dla prawników z lokalnych grup działania?

Dotacje dla prawników z lokalnych grup działania (LGD) skierowane są do osób bezrobotnych oraz pracujących. Jednak aby się o nie ubiegać musisz spełniać określone warunki:

Zwróć uwagę, że mogą pojawić się również dodatkowe warunki specyficzne dla Twojej lokalnej grupy działania.

Ile wynoszą dotacje dla prawników z lokalnych grup działania?

Dotacje w ramach lokalnych grup działania należą do najwyższych z prezentowanych powyżej. Dofinansowanie z LGD może wahać się w granicach 50-150 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dotacje dla prawników z LGD?

Dofinansowanie z LGD możesz wydatkować na zakup sprzętu, urządzeń, wyposażenia, adaptację lokalu, a także reklamę.

Jak uzyskać dotacje dla prawników z lokalnych grup działania?

W przypadku dotacji z LGD procedura jej uzyskania jest najbardziej skomplikowana. Dokumentacja jest bardzo rozbudowana i zawiera szereg załączników. Co więcej, miej na uwadze, że musisz osiągnąć min. 30% określonych w biznesplanie wartości przychodów, w przypadku pierwszego roku działalności, licząc od dnia otrzymania drugiej raty. Chodzi zarówno o ilościowe, jak również wartościowe ujęcie.

Wniosek z biznesplanem składasz we właściwej lokalnej grupie działania. Kolejne kroki to formalna i merytoryczna weryfikacja, a następnie przesłanie dokumentacji do urzędu marszałkowskiego. Zwróć uwagę, że cały proces od momentu złożenia wniosku do wypłaty dofinansowania może zająć nawet kilka miesięcy. Znacznie dłużej niż w obu poprzednich przypadkach.

Jakie dotacje dla prawników z PFRON?

Kto może ubiegać się o dotacje dla prawników z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynoszą dotacje dla prawników z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dotacje dla prawników z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotacje dla prawników z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacje dla prawników – podsumowanie

Dotacje dla prawników mogą pochodzić ze środków unijnych, urzędu pracy czy lokalnej grupy działania (LGD). Miej na względzie, że nie możesz korzystać z dwóch różnych źródeł, aby sfinansować ten sam projekt.

Każdy rodzaj omawianych dotacji różni się między sobą warunkami, kwotą i jej przeznaczeniem. W związku z tym zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj dofinansowania zweryfikuj, czy spełniasz warunki ubiegania się o dofinansowanie, a także oszacuj swoje potrzeby inwestycyjne.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share