Dotacja z PUP na założenie firmy

4.8/5 - (10 votes)

Interesuje Cię dotacja z PUP na założenie firmy? Sprawdź, kto może ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy i co musisz zrobić krok po kroku, aby uzyskać pieniądze na własny biznes.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja z PUP na założenie firmy?

O dofinansowanie z urzędu pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Istotne jest to, aby spełniały określone warunki.

dotacja z PUP na założenie firmy

Osoba ubiegająca się o dotację na działalność nie może m.in.:

Pozostałe warunki szczegółowo określone są w regulaminie. Pamiętaj również o takich kwestiach jak Twój wiek, a także czas zarejestrowania w urzędzie pracy. Pośredniaki prowadzą nabory wniosków dla osób do 30 lat, jak również powyżej 30-tki. Bardzo często warunkiem ubiegania się o dofinansowanie z PUP jest konieczność bycia osobą bezrobotną przez wskazany czas (np. miesiąc).

Ile wynosi dotacja z PUP na założenie firmy?

Maksymalna dotacja z PUP na założenie firmy wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli aktualnie około 48 tys. zł. Zwróć jednak uwagę, że każdy urząd pracy ma prawo dowolnie określić maksymalny poziom dofinansowania na działalność. Co powoduje, że z reguły kwoty są znacznie niższe niż ustawowo określony limit.

Zdarza się bowiem tak, że maksymalny pułap dotacji z PUP w zależności od pośredniaka waha się w granicach 20-27 tys. zł. Zatem o inną kwotę możesz ubiegać się składając wniosek w Zamościu, a o inną w Piotrkowie Trybunalskim.

Sprawdź, od czego zależy maksymalna kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Na co można przeznaczyć dotację z PUP na założenie firmy?

Dofinansowanie na działalność możesz wydatkować na zakup środków trwałych, towarów/materiałów, reklamę, adaptację lokalu czy konsultacje i doradztwo prawne.

Środki trwałe to m.in. urządzenia, narzędzia, wyposażenie. Towary i materiały to np. towary do dalszej odsprzedaży, jeśli zakładasz np. sklep internetowy, a materiały, to surowce niezbędne do świadczenia usług (np. kupujesz tkaniny, jeśli zakładasz pracownię krawiecką).

Z kolei reklama to konkretne materiały i działania reklamowe (np. stworzenie strony www, ulotki, banery, pozycjonowanie). Adaptacja lokalu to prace remontowe (np. malowanie), a konsultacje prawne to np. sporządzenie wzorów umów.

Pamiętaj o tym, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog wydatków, które możesz sfinansować w ramach dotacji, a także tych które z dofinansowania są wykluczone. Z dotacji z urzędu pracy nie możesz kupić najczęściej pojazdów, kasy fiskalnej, szkoleń. Nie możesz również sfinansować kosztów transportu zakupionych rzeczy, a także przeznaczyć dotacji na bieżące opłaty (np. ZUS, czynsz).

Dodatkowo wiele pośredniaków ma określone progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że na określoną kategorię wydatków musisz przeznaczyć określony procent dofinansowania. Np. na środki trwałe musisz wydać ponad 50% dotacji, na towar i materiały 30%, a na doradztwo prawne 10% dotacji z PUP.

Dotacja z PUP na założenie firmy a forma zabezpieczenia

Jeśli interesuje Cię dotacja z PUP na założenie firmy, musisz we wniosku o dofinansowanie na działalność zaznaczyć określony rodzaj zabezpieczenia. Bez tego Twoja dokumentacja zostanie odrzucona na etapie oceny formalnej.

dotacja z PUP na założenie firmy

Zabezpieczenie dotacji z urzędu pracy to instrument, który pozwala urzędowi pracy dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej, jeśli złamałbyś którekolwiek z postanowień umowy o dofinansowanie.

Co do zasady możesz wybrać następujące formy zabezpieczenia dofinansowania z PUP:

Jednak nie we wszystkich pośredniakach możesz wybierać z powyższego zestawu. Często jest on ograniczony np. do 3 form, a preferowaną z nich jest poręczenie lub weksel z poręczeniem wekslowym.

Charakterystykę poszczególnych rodzajów zabezpieczenia dotacji z urzędu i warunki, jakie musisz spełnić znajdziesz w regulaminie. Możesz również sięgnąć do mojego artykułu o formach zabezpieczenia dotacji z PUP.

Dotacja z PUP na założenie firmy wymaga posiadania lokalu

Musisz pamiętać, że na moment składania wniosku o dotację z urzędu pracy musisz posiadać lokal. Do wniosku dołączasz kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt posiadania lokalu. Może być to np. akt notarialny, umowa najmu lub użyczenia. W niektórych pośredniakach dopuszczalna jest również przedwstępna umowa najmu lub oświadczenie wynajmującego, że wynajmie Ci lokal, gdy uzyskasz dofinansowanie z PUP.

Możesz posiłkować się swoim własnym lokalem, wynajętym, użyczonym czy wydzierżawionym. Zwróć uwagę, że forma władania lokalem też może mieć znaczenie, bo np. za własny lokal dostaniesz więcej punktów niż za wynajęty.

Dotacja z PUP na założenie firmy a wkład własny

Dotacja z PUP na założenie firmy wymaga bardzo często posiadania wkładu własnego. Nawet w przypadku, gdy Twój urząd pracy nie wprowadza takiego obowiązku, to warto wkład własny zadeklarować.

Teraz rodzi się pytanie, w jakiej wysokości? To też zależy od pośredniaka, bo każdy ma własne kryteria. W niektórych w zupełności wystarczy 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei w innych, im wyższy wkład własny zadeklarujesz, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Posiadanie środków własnych potwierdzasz przez dołączenie do wniosku o dotację z urzędu pracy wyciągu z konta lub oświadczenia. Dodatkowo w samym wniosku musisz rozpisać, na co przeznaczysz wkład własny (może być to np. konkretny zakup).

Warto też zadeklarować wkład własny rzeczowy, czyli maszyny, urządzenia, wyposażenie, które wniesiesz do projektu. Tu najczęściej podajesz rodzaj sprzętu i jego szacunkową wartość. Zwróć uwagę, aby nie deklarować tego, co chcesz kupić w ramach dofinansowania z PUP.

Jak wypełnić wniosek o dotację z PUP na założenie firmy?

Wnioski różnią się między poszczególnymi urzędami pracy. Są mniej i bardziej skomplikowane. Ważne jest to, abyś przed wypełnieniem wniosku o dotację z PUP, dokładnie przeczytał regulamin oraz wytyczne. Pamiętaj, że każdy błąd może kosztować Cię odrzucenie złożonej dokumentacji.

Wniosek to zestaw najważniejszych zagadnień, które mają pozwolić urzędowi pracy ocenić Twój pomysł na biznes. W pierwszej kolejności opisujesz swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Pamiętaj o tym, że większą szansę na dofinansowanie na działalność mają osoby, których pomysł jest zgodny z dotychczasową ścieżką zawodową.

Wymień zatem poszczególne miejsca pracy, zajmowane stanowiska i zakres obowiązków. Jeśli masz sukcesy zawodowe na swoim koncie (np. zwiększyłeś sprzedaż o 20%), to warto to też podkreślić. Wypisz ukończone szkolenia i napisz, w jaki sposób wykorzystasz tę wiedzę we własnym biznesie.

Następnie wskaż, skąd taki pomysł na biznes i co motywuje Cię do założenia własnej firmy. W kolejnym kroku opisz swój pomysł na biznes. Napisz, czym chcesz się zajmować, jak to będzie wyglądało i komu chcesz sprzedawać swoje produkty lub usługi.

Dokładnie scharakteryzuj klientów (m.in. wiek, płeć, lokalizacja, zarobki, wykształcenie, potrzeby, oczekiwania). Wskaż swoją konkurencję i opisz ich mocne i słabe strony, wskazując własne przewagi. Napisz, jak wygląda rynek, ile jest wart, ile firm na nim działa. W tym celu skorzystaj z dostępnych danych, artykułów, raportów, zestawień (np. GUS).

dotacja z PUP na założenie firmy

Opisz, w jaki sposób będziesz się reklamował i jak utrzymasz trwałe relacje z klientami. Wskaż, czy zamierzasz kogoś zatrudniać (ile osób, rodzaj umowy, wynagrodzenie, obowiązki i kwalifikacje do pracy), a także opisz swoich dostawców, jeśli są niezbędni w Twoim biznesie.

Przygotuj wiarygodną analizę SWOT i analizę finansową. Pamiętaj, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym. Uważaj, żeby nie pojawiły się błędy rachunkowe oraz nie była przeszacowana. Przygotuj załączniki (ich spis znajdziesz w regulaminie lub wniosku) i dołącz do wniosku.

Tak przygotowaną dokumentację trwale zepnij (np. zbinduj) i złóż w urzędzie pracy.

Dotacja z PUP na założenie firmy – podsumowanie

Jeśli interesuje Cię dotacja z PUP na założenie firmy, to odpowiednio się do tego przygotuj. Zgromadź wkład własny oraz załączniki. Pozyskaj lokal, a także zastanów się, na co przeznaczyć dofinansowanie z PUP.

Zwróć uwagę, aby dokładnie wypełnić wniosek, odpowiadając szczegółowo na poszczególne pytania. Pamiętaj o tym, że każdy błąd może kosztować Cię utratę dotacji z urzędu pracy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share