Dotacja na założenie firmy szkoleniowej

Jeśli jesteś trenerem i chcesz założyć własną firmę. To warto zastanowić się nad źródłem finansowania projektu. Jedną z dróg może być dotacja na założenie firmy szkoleniowej. Zobacz, co musisz zrobić, aby ją uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na założenie firmy szkoleniowej?

Dotacja na założenie firmy szkoleniowej skierowana jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy oraz absolwentów KIS lub CIS. Mogą się o nią ubiegać również opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

dotacja na założenie firmy szkoleniowej

Jednak to nie wszystko. Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na działalność, musisz spełniać też określone w regulaminie warunki. Nie możesz w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku posiadać działalności gospodarczej. W tym samym czasie nie możesz odmówić lub przerwać udziału w stażu, szkoleniu czy innej formie aktywizacji zawodowej bez uzasadnionej przyczyny. Nie możesz również w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku być karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Ile wynosi dotacja na założenie firmy szkoleniowej?

Wysokość dotacji z urzędu pracy może maksymalnie wynieść 6-krotność średniej krajowej, czyli ok. 48 tys. zł. Miej natomiast na uwadze, że każdy pośredniak może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania.

Niestety, zazwyczaj wiąże się to z tym, że kwoty są znacznie niższe niż maksymalny ustawowy pułap. Dotacja na założenie firmy szkoleniowej może wynosić od 20 do 30 tys. zł. Kluczowe jest to, że nie możesz jej przekroczyć. Jeśli będziesz wnioskował o więcej, niż możesz, to Twój wniosek zostanie odrzucony.

Na co można wydać dotację na założenie firmy szkoleniowej?

Co do zasady dofinansowanie z PUP możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych (sprzęt, maszyny, urządzenia), wyposażenie, oprogramowanie, materiały, reklamę, konsultacje prawne i adaptację lokalu.

Zwróć uwagę, że każdy pośredniak posiada swoją listę rzeczy, które możesz kupić w ramach dotacji, jak również tych, których nie sfinansujesz w ramach przyznanych środków. Najczęściej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej nie wydasz na zakup samochodu, kasy fiskalnej, szkoleń lub kursów, nieruchomości.

Zapomnij też o tym, że będziesz mógł ją przeznaczyć na bieżące opłaty (np. czynsz, rachunki, ZUS, podatki, pensje) oraz pokrycie kosztów transportu zakupionych rzeczy.

dotacja na założenie firmy szkoleniowej

Kolejną ważną kwestią jest to, że musisz kupować jedynie te rzeczy, które są bezpośrednio powiązane z profilem Twojej działalności. Muszą być niezbędne do jej uruchomienia. Dodatkowo we wniosku o dotację z PUP każdy wydatek musi posiadać szczegółowe uzasadnienie. Dlaczego go kupujesz i w jaki sposób będziesz z niego korzystać w firmie.

Dotacja na założenie firmy szkoleniowej może być przeznaczona na zakup:

Ponadto sprawdź w regulaminie, czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych między poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że na sprzęt musisz wydać np. 50% dotacji, na reklamę 10%, a na materiały do 30% dofinansowania z PUP.

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na firmę szkoleniową

Czy dotacja na założenie firmy szkoleniowej wymaga posiadania wkładu własnego?

W większości przypadków musisz posiadać wkład własny. Czasami nie jest on wymagany. Jednak i wtedy warto zadeklarować własne środki, bo to zwiększa szansę na uzyskanie dotacji.

To, ile wkładu własnego musisz mieć, zależy od konkretnego urzędu pracy. Może być to np. 20% wnioskowanej kwoty lub im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku o dotację z urzędu pracy wyciągu z konta lub oświadczenia.

Pamiętaj o tym, aby we wniosku rozpisać, na co przeznaczysz wkład własny. Z reguły masz dowolność i możesz wydać go na określony zakup lub przeznaczyć na bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem Twojej firmy.

Dodatkowo warto również wskazać wkład własny rzeczowy, czyli posiadane urządzenia, sprzęt czy wyposażenie, które chcesz wykorzystać we własnej działalności. Tu istotna jest jedna sprawa. Nie wpisuj takiego sprzętu, który chcesz kupić w ramach dofinansowania na działalność.

Dotacja na założenie firmy szkoleniowej a zabezpieczenie dofinansowania

Pamiętaj, że dotacja na założenie firmy szkoleniowej musi być zabezpieczona. Chodzi o to, ze gdybyś złamał warunki umowy, to urząd pracy na tej podstawie może dochodzić swoich roszczeń.

Możesz wybrać jedną z następujących form zabezpieczenia: akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, poręczenie lub weksel z poręczeniem wekslowym. Zwróć uwagę, że nie wszystkie mogą być dostępne w Twoim pośredniaku.

Bardzo ważne jest to, abyś przed wyborem rodzaju zabezpieczenia dokładnie zweryfikował, z jakimi warunkami się wiążą. Pozwoli Ci to uniknąć później przykrych niespodzianek. Np. jeśli decydujesz się na zastaw na prawach lub rzeczach, to ich wartość musi wynosić 130% wnioskowanej kwoty.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na założenie firmy szkoleniowej?

Jeśli interesuje Cię dotacja na założenie firmy szkoleniowej. To do wniosku musisz dołączyć określone załączniki. Pamiętaj, że ich brak to poważny błąd i może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Spis załączników, które musisz zgromadzić i dołączyć do wniosku zależą od konkretnego urzędu pracy i mogą się między sobą różnić. Listę załączników znajdziesz zazwyczaj w regulaminie lub samej treści wniosku o dotację z PUP.

dotacja na założenie firmy szkoleniowej

Jakie załączniki są wymagane najczęściej? Oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, xero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, xerokopie certyfikatów ukończonych szkoleń, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu oraz wyciąg z konta.

Jeśli będziesz w ramach działalności korzystał z samochodu, to dołączasz xero dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy. Możesz dołączyć też dodatkowe załączniki, które wpłyną na lepszą ocenę Twojego wniosku o dotację z urzędu pracy.

Co warto dodatkowo dołączyć? Przede wszystkim listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami i dostawcami. Następnie przydadzą się referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio wcześniejszych realizacji. Takie wnioski urząd pracy lepiej ocenia i zapadają w pamięć.

Dotacja na założenie firmy szkoleniowej z PFRON

Kto może ubiegać się o dotację na założenie firmy szkoleniowej z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na założenie firmy szkoleniowej z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dotację na założenie firmy szkoleniowej z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotację na założenie firmy szkoleniowej z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacja na założenie firmy szkoleniowej – podsumowanie

Dotacja na założenie firmy szkoleniowej skierowana jest do osób bezrobotnych. W zależności od urzędu pracy jej wysokość może wahać się w granicach 20-30 tys. zł. Możesz ją przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia czy materiałów reklamowych.

Pamiętaj o konieczności posiadania lokalu, wkładu własnego, a także zabezpieczenia dofinansowania na działalność. Zwróć uwagę na dołączenie wszystkich załączników, bo ich brak może stanowić podstawę do odrzucenia Twojego wniosku.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share