Dotacja na warsztat motocyklowy

Majsterkujesz przy motorach? Może jesteś mechanikiem i chcesz założyć swój biznes? Jeśli potrzebujesz pieniędzy na start zobacz, jaka dotacja na warsztat motocyklowy może pomóc Ci spełnić marzenia o swojej firmie.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Skąd dotacja na warsztat motocyklowy?

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie na rozpoczęcie działalności w tej branży. To możesz skorzystać z 3 źródeł finansowania. Zwróć jednak uwagę, że nie możesz korzystać z dwóch różnych instrumentów finansowych w tym samym czasie. Zatem musisz wybrać jedną z opcji.

dotacja na warsztat motocyklowy

Dotacja na warsztat motocyklowy może pochodzić z:

Dotacja na warsztat motocyklowy z urzędu pracy

Dla kogo dotacja na warsztat motocyklowy z PUP?

Dofinansowanie z PUP skierowane jest do osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS, a także opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Aby się o nie ubiegać musisz spełniać określone w regulaminie warunki. Dlatego istotne jest to, żebyś dokładnie przeczytał ten dokument.

Jakie warunki musisz spełniać ubiegając się o dotację z urzędu pracy?

Ile wynosi dotacja na warsztat motocyklowy z urzędu pracy?

Maksymalna kwota dofinansowania z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej. W tej chwili jest to około 48 tys. zł. Pamiętaj jednak o tym, że każdy urząd pracy ma dowolność w ustaleniu maksymalnego poziomu dofinansowania. W związku z tym dotacja na warsztat motocyklowy może wahać się w przedziale 20-37 tys. zł.

Porada

Zanim zaczniesz przygotowywać wniosek dokładnie sprawdź, o jaką kwotę maksymalnie możesz się ubiegać. Jeśli ją przekroczysz, to urząd odrzuci Twój wniosek.
Zatem jeśli w Twoim urzędzie maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 26 tys. zł).

Dotacja na warsztat motocyklowy – na co wydać?

Dofinansowanie z urzędu pracy możesz wydać na sprzęt, wyposażenie, oprogramowanie, surowce/materiały/towary, materiały i usługi reklamowe, a także adaptację lokalu i konsultacje prawne.

dotacja na warsztat motocyklowy

Opracowując listę zakupów zwróć uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji. Najczęściej z dofinansowania wykluczony jest zakup samochody, kasy fiskalnej, kursów, szkoleń, nieruchomości, akcji i obligacji, telefonu.

Drugą kwestią jest podział procentowy wydatków pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może okazać się tak, że np. na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na materiały maksymalnie 30%, na reklamę 10%, na adaptację nie więcej niż 5% i tyle samo na konsultacje prawne.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. to na sprzęt musisz wydać minimum 10 tys. zł, na materiały nie więcej niż 6 tys. zł. Z kolei na reklamę możesz przeznaczyć maksymalnie 2 tys. zł, a na adaptację i konsultacje prawne maksymalnie po 1 tys. zł.

Dotacja na warsztat motocyklowy możesz przeznaczyć na zakup:

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na warsztat motocyklowy

Dotacja na warsztat motocyklowy – jak ją uzyskać?

Aby ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy, musisz być osobą bezrobotną zarejestrowaną w konkretnym urzędzie. Następnie składasz wniosek w naborze otwartym lub zamkniętym. Tryb otwarty oznacza, że urząd przyjmuje wnioski od dnia rozpoczęcia naboru aż do wyczerpania puli środków.

Z kolei tryb zamknięty oznacza, że konkurs trwa w określonym czasie (np. przez tydzień) i w tym czasie można złożyć wniosek. Takie nabory organizuje się np. raz na kwartał.

Jeśli złożysz wniosek, to urząd ma 30 dni na jego ocenę pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli oba etapy oceny zakończą się pozytywnie, wówczas możesz uzyskać dotację.

Kolejny etap to podpisanie umowy, wniesienie zabezpieczenia (np. dostarczenie aktu notarialnego), a następnie wypłata środków. W kolejnym kroku rejestrujesz działalność, wydatkujesz i rozliczasz przyznane dofinansowanie. Pamiętaj, że masz na to konkretne terminy zapisane w umowie.

Firmę musisz utrzymać przez 12 miesięcy. W tym czasie może pojawić się kontrola z urzędu pracy. Po upływie roku idziesz do urzędu skarbowego i ZUS-u po określonego zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych).

Z zaświadczeniami udajesz się do urzędu pracy, ostatecznie rozliczasz i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Dotacja na warsztat motocyklowy z Lokalnych Grup Działania

Dla kogo dotacja na warsztat motocyklowy z Lokalnych Grup Działania?

O dofinansowanie z LGD mogą ubiegać się:

Ile wynosi dotacja na warsztat motocyklowy z LGD?

Dotacja na warsztat motocyklowy z LGD wynosi od 50 do nawet 150 tys. zł.

Dotacja na warsztat motocyklowy z Lokalnych Grup Działania – na co wydać?

Dofinansowanie na warsztat motocyklowy możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, reklamę, adaptację lokalu, materiały i towary.

Dotacja na warsztat motocyklowy – jak ją uzyskać?

Najpierw musisz znaleźć lokalną grupę działania w obszarze Twojego zamieszkania. Kolejny krok to złożenie wniosku. Jest dość rozbudowany i skomplikowany, a dodatkowo dołączasz również biznesplan.

dotacja na warsztat motocyklowy

Weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Następnie przesyła się całą dokumentację do urzędu marszałkowskiego. Procedura może potrwać nawet kilka, a nawet kilkanaście miesięcy.

Dotacja na warsztat motocyklowy z Unii Europejskiej

Dla kogo dotacja na warsztat motocyklowy z UE?

Dotacja na warsztat motocyklowy z Unii Europejskiej skierowana jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, z niepełnosprawnościami, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dotacja na warsztat motocyklowy z Unii Europejskiej?

Wysokość dofinansowania na warsztat motocyklowy zależy od danego projektu. Najczęściej dotacje wahają się w granicach 23-27 tys. zł.

Jednak najważniejszą kwestią jest tak zwane wsparcie pomostowe. Oscyluje w przedziale 1-2 tys. zł.

Dotacja na warsztat motocyklowy z UE – na co wydać?

Dofinansowanie na warsztat motocyklowy z UE może być przeznaczona na zakup środków trwałych, urządzeń, materiały i towary, reklamę czy adaptację lokalu.

Katalog wydatków zależy od danego projektu i może się różnić pomiędzy poszczególnymi konkursami. Podobnie jak w przypadku urzędu pracy.

Istotne jest to, że w przeciwieństwie do dotacji z urzędu pracy, w ramach projektów unijnych możesz kupić samochód. Z kolei z dotacji wykluczony jest zakup kasy fiskalnej, akcji, nieruchomości, szkoleń i kursów.

Wsparcie pomostowe możesz przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy. Np. paliwo, czynsz, rachunki.

Dotacja na warsztat motocyklowy z UE – jak uzyskać?

W pierwszej kolejności musisz znaleźć odpowiedni projekt. Następnie składasz formularz rekrutacyjny, który jest uproszczoną wersją biznesplanu. Specjalnie powołana komisja weryfikuje Twój formularz pod kątem formalnym i merytorycznym.

Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna do projektu. Jeśli każdy etap zakończy się pozytywnie, możesz wziąć udział w projekcie.

Projekt to cykl szkoleń związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Dotyczy takich zagadnień jak księgowość, marketing, finanse. Po jego ukończeniu składasz już właściwy biznesplan i wniosek. Ponownie weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Jeżeli otrzymasz odpowiednią liczbę punktów, masz szansę uzyskać dotację.

Dotacja na warsztat motocyklowy z PFRON

Dla kogo dotacja na warsztat motocyklowy z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na warsztat motocyklowy z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Dofinansowanie na warsztat motocyklowy z PFRON – na co wydać?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Dotacja na warsztat motocyklowy z PFRON – jak uzyskać?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacja na warsztat motocyklowy – podsumowanie

Dotacja na warsztat motocyklowy może pochodzić z 3 źródeł: dotacji z PUP, dofinansowania z LGD lub Unii Europejskiej. Istotne jest jednak to, że nie możesz łączyć tych instrumentów. Musisz zdecydować się tylko na jeden z nich.

Dlatego dokładnie przemyśl swój projekt, sprawdź warunki i dostępne kwoty, a następnie wybierz projekt najlepszy dla siebie.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share