Dotacja na studio fotograficzne

Jesteś fotografem i chcesz założyć własną firmę fotograficzną? Jedną z opcji może być dotacja na studio fotograficzne z urzędu pracy. Zobacz, ile wynosi, co możesz za nią kupić i jak ją uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Ile wynosi dotacja na studio fotograficzne?

W zasadzie kwota dotacji zależy od konkretnego urzędu pracy, bo każdy może dowolnie określić maksymalny poziom dofinansowania. Choć ustawowo wynosi on 6-krotność średniej krajowej, to zazwyczaj jest niższa.

dotacja na studio fotograficzne

W zależności od pośredniaka maksymalna kwota dotacji może wahać się w granicach 20-40 tys. zł. Pamiętaj o tym, aby dokładnie zweryfikować wysokość kwoty dotacji, bo jej przekroczenie może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Dodatkowo pamiętaj, że im później składasz wniosek, tym mniejszą kwotę możesz otrzymać. Urzędowi pracy zależy wówczas, aby jak najwięcej osób uzyskało dotację, więc mogą być one niższe.

Kto może ubiegać się o dotację na studio fotograficzne?

Dotacja na studio fotograficzne przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS, a także opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Aby uzyskać dofinansowanie na działalność należy spełniać określone warunki. Ich szczegółowy opis znajdziesz w regulaminie.

Jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP, to nie możesz:

Pozostałe warunki mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy.

Przykład

Jednym z warunków może być konieczność figurowania w rejestrze osób bezrobotnych minimum 3 miesiące, aby można było złożyć wniosek o dotację z PUP.

Spore znaczenie może mieć również Twój wiek. Są projekty dla osób do 30-tki, jak również powyżej 30 lat. Czasami urzędy pracy dysponują środkami tylko dla jednej z tych grup, więc na to też zwróć uwagę.

Dotacja na studio fotograficzne – na co można przeznaczyć?

Dofinansowanie z PUP możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, urządzeń, wyposażenia, materiałów/towarów, reklamę, adaptację lokalu czy konsultacje prawne.

Zwróć uwagę, że każdy pośredniak ma swój własny katalog wydatków, które możesz sfinansować w ramach dofinansowania, a także tych, których nie możesz kupić z dotacji. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów, zajrzyj do regulaminu i sprawdź, jakie może być przeznaczenie dotacji.

Z dotacji z urzędu pracy nie kupisz najczęściej:

Nie opłacisz również bieżących kosztów prowadzenia działalności (np. czynsz, ZUS, pensje, jeśli będziesz zatrudniać pracowników). Nie możesz z dotacji sfinansować również kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy.

Kolejną ważną sprawą jest ścisłe powiązanie wydatków z profilem planowanej działalności. Chodzi o to, aby zakupowany sprzęt był niezbędny do uruchomienia firmy i późniejszego świadczenia usług. Dodatkowo we wniosku o dotację z PUP każda pozycja musi posiadać szczegółowe uzasadnienie.

W końcu sprawdź też czy pomiędzy określonymi kategoriami wydatków nie występują progi procentowe. Może być np. tak, że na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na materiały jedynie 30%, a na reklamę maksymalnie 10% wnioskowanej kwoty.

Dotacja na studio fotograficzne może być wydatkowana na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na studio fotograficzne

Dotacja na studio fotograficzne a wkład własny

Jeśli chcesz uzyskać dotację z urzędu pracy, w większości przypadków musisz posiadać wkład własny. Jego wysokość każdy urząd pracy określa samodzielnie. Może okazać się, że wynosi on minimum 20% wnioskowanej kwoty. Może zdarzyć się również taka sytuacja, że im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać.

dotacja na studio fotograficzne

Zwróć uwagę, że nawet wówczas, kiedy Twój pośredniak nie wymaga posiadania środków własnych. To i tak warto je zadeklarować, bo zwiększa to Twoje szanse na dofinansowanie.

We wniosku o dotację z PUP deklarujesz, na co przeznaczysz środki własne (np. jakiś zakup) i dołączasz wyciąg z konta lub oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego.

Poza wkładem własnym finansowym, możesz również opisać posiadany wkład rzeczowy. To np. urządzenia, które już posiadasz i możesz wykorzystać we własnej działalności (np. drukarka, meble biurowe, samochód).

Pamiętaj jednak, aby nie deklarować jako wkładu własnego rzeczowego tych przedmiotów, które chcesz kupić w ramach dofinansowania na działalność.

Przykład

Jeśli w ramach dotacji chcesz kupić laptopa, to nie deklaruj, że posiadasz już komputer, bo wtedy taki wydatek może zostać zakwestionowany przez urząd pracy.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na studio fotograficzne?

Zestaw załączników, które musisz dołączyć do wniosku, zależą od konkretnego urzędu pracy. Każdy pośredniak może wymagać nieco innych załączników.

Najczęściej do wniosku o dotację dołączasz:

Porada

Do wniosku warto dołączyć też listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami o dostawcami, a także referencje i portfolio wcześniejszych realizacji.
To zwiększa Twoje szanse na to, aby na Twoim koncie pojawiła się dotacja na studio fotograficzne.

Miej na uwadze, że brak załączników może skutkować albo koniecznością uzupełnienia wniosku, albo wręcz jego odrzuceniem. Dlatego dobrze jest dokładnie sprawdzić zanim zaczniesz pisać wniosek, jakie załączniki musisz dołączyć.

Czy dotacja na studio fotograficzne wymaga zabezpieczenia?

Tak, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie z PUP, to musisz wybrać określoną formę zabezpieczenia. Co do zasady, możesz zdecydować się na akt notarialny, blokadę konta, gwarancję bankową, weksel z poręczeniem wekslowym, poręczenie lub zastawach na prawach lub rzeczach.

dotacja na studio fotograficzne

Zwróć uwagę, że w wielu urzędach pracy będziesz mógł wybrać tylko 2 lub 3 rodzaje z wyżej wymienionych. Szczegółowe warunki, jakie musisz spełniać, aby zdecydować się na konkretne zabezpieczenie opisane są w regulaminie.

Np. w przypadku wyboru aktu notarialnego musisz posiadać ruchomości lub nieruchomości o wartości 120 lub 150% wnioskowanej kwoty. Jeśli decydujesz się na blokadę konta, to na rachunku bankowych powinieneś mieć kwotę w wysokości np. 130% wnioskowanej dotacji.

Jak uzyskać dotację na studio fotograficzne?

Zacznij od przygotowania dobrego wniosku, który jest podstawą. Opisz swoje doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Wskaż ukończone szkolenia i kursy, które mogą być potrzebne w prowadzeniu własnej firmy.

Możesz również wskazać posiadane umiejętności twarde i miękkie, które też okażą się pomocne w przyszłej firmie. Może to być prawo jazdy, łatwość nawiązywania kontaktów, kreatywność, zmysł artystyczny.

Następnie przejdź do opisu swojego pomysłu i zakresu usług. Napisz, czym chcesz się zająć, jakie zdjęcia wykonywać, jaka będzie oferta i sposób świadczenia usług.

Przykład

Moim głównym celem jest otworzenie działalności fotograficznej. Planowana przeze mnie działalność polegać będzie na fotograficznej obsłudze ślubów, wesel, a także innych kameralnych uroczystości rodzinnych.

W kolejnym kroku napisz, kto będzie Twoim klientem, jak będziesz się reklamował, w jaki sposób zapewnisz lojalność klientów. Wskaż również rynek, na którym zamierzasz działać. Czy będzie to rynek lokalny, regionalny, a może krajowy?

Następnie opisz swoją konkurencję. Posługuj się danymi z CEIDG. Napisz, ile podobnych firm działa w okolicy. Wybierz 3 podobne firmy i opisz je bardziej szczegółowo. Wskaż mocne i słabe strony swoich rywali i na tym tle pokaż swoje przewagi.

Przykład

Na terenie Lublina zarejestrowane są obecnie 1753 firmy, które w PKD mają wpisane moje główne PKD. Nie wszystkie będą jednak moją konkurencją.
Wynika to m.in. stąd, że jest to jedno z wielu dopisanych PKD i takie usługi nie są świadczone przez daną firmę, firma jest zawieszona.

Moi potencjalni konkurenci:
Firma X
Do zalet można zaliczyć szeroką ofertę i galerię realizacji. Do minusów tej działalności zaliczyłbym brak cennika, brzydką wąską reklamę (brak np. social mediów), negatywne opinie klientów.

Dotacja na studio fotograficzne z PFRON

Kto może ubiegać się o dotację na studio fotograficzne z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na studio fotograficzne z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dotację na studio fotograficzne z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotację na studio fotograficzne z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacja na studio fotograficzne – podsumowanie

Dotacja na studio fotograficzne może sięgać nawet 6-krotności średniej krajowej. Dzięki temu będziesz mógł kupić niezbędny sprzęt i wyposażenie, aby wystartować z własnym biznesem.

Pamiętaj o załącznikach, zabezpieczeniu dotacji, a także wkładzie własnym rzeczowym i finansowym. Warto postarać się o listy intencyjne i referencje, bo to zwiększa Twoje szanse na uzyskanie dofinansowania.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share