Dotacja na otwarcie szkoły językowej

4.9/5 - (7 votes)

Udzielasz korepetycji językowych? Może jesteś lektorem? Jeśli chcesz założyć własny biznes, to przyda Ci się zastrzyk kapitału. Dotacja na otwarcie szkoły językowej z PUP może być wyjściem z sytuacji. Sprawdź, jak możesz ją uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na otwarcie szkoły językowej z urzędu pracy?

Dotacja na otwarcie szkoły językowej z PUP skierowana jest do osób bezrobotnych, absolwentów KIS i CIS, a także opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

dotacja na otwarcie szkoły językowej

Aby ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy musisz spełniać określone warunki, w tym nie możesz:

To część warunków, jakie musisz spełnić, jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP. Resztę znajdziesz w regulaminie. Mogą dotyczyć Twojego wieku, czasu zarejestrowania w urzędzie lub posiadanego wykształcenia.

Ile wynosi dotacja na otwarcie szkoły językowej?

Maksymalna dotacja na otwarcie szkoły językowej może wynieść 6-krotności średniej krajowej. Aktualnie to ok. 48 tys. zł. Miej na uwadze, że każdy pośredniak ma dowolność w ustalaniu maksymalnego pułap dofinansowania. Dlatego też kwoty mogą być znacznie niższe i mieścić się w granicach 20-37 tys. zł.

Porada

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek zweryfikuj, o jaką kwotę możesz wnioskować. Jeśli ją przekroczysz, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dotację na otwarcie szkoły językowej z PUP?

Z dotacji z PUP spokojnie kupisz potrzebny sprzęt czy wyposażenie. Możesz ją również przeznaczyć na zakup oprogramowania, materiałów/towarów, reklamę, konsultacje prawne, a nawet adaptację lokalu.

Zwróć uwagę, że każdy urząd pracy ma swoją własną listę wydatków, które akceptuje w ramach dofinansowania, jak również tych z niego wykluczonych. W związku z tym dokładnie sprawdź, na co możesz, a na co nie możesz przeznaczyć dotacji.

Dotacji z urzędu pracy najczęściej nie wydasz na:

Co więcej, dotacja na otwarcie szkoły językowej nie może być przeznaczona na bieżące opłaty (m.in. ZUS, czynsz, podatki, rachunki), zapłatę za koszty przesyłki/transportu zakupionych w ramach dofinansowania rzeczy. Nie przeznaczyć jej także na zakup sprzętu/urządzeń, do obsługi których wymagane są specjalistyczne uprawnienia (np. spawarka), jeżeli nie masz stosownych uprawnień.

dotacja na otwarcie szkoły językowej

Miej na uwadze także progi procentowe pomiędzy konkretnymi kategoriami wydatków. Oznacza to, ze np. na reklamę możesz wydać jedynie do 10% dotacji, na towar/materiały maksymalnie 40%, a na sprzęt minimum 50% dofinansowania.

Przykład

Jeśli chcesz uzyskać 16 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać przynajmniej 8 tys. zł, na towar 6400 zł, na reklamę 1600 zł.

Ponadto pamiętaj, że każdy zakup musi być związany z profilem firmy i dokładnie uzasadniony. Musisz opisać, z jakiego powodu chcesz kupić daną rzecz i jak wykorzystasz ją w swoim biznesie.

Dotacja na otwarcie szkoły językowej może być przeznaczona na zakup:

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na otwarcie szkoły językowej

Dotacja na otwarcie szkoły językowej

Dotacja na otwarcie szkoły językowej z urzędu pracy bardzo często wymaga posiadania wkładu własnego. Wysokość środków własnych zależy od konkretnego pośredniaka. Bardzo często jest to np. 20% wnioskowanej kwoty. Czasami zdarza się tak, że im wyższy wkład własny zadeklarujesz, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Porada

Jeżeli Twój PUP nie wymaga deklarowania wkładu własnego, to i tak warto go pokazać. Wpływa to na ocenę wniosku i zwiększa Twoje szanse na dotację.
Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia (w zależności od urzędu).

Poza środkami finansowymi możesz zadeklarować wkład własny rzeczowy. Wkład własny rzeczowy, to sprzęt czy wyposażenie, które już posiadasz i możesz wykorzystać w planowanej firmie. Zwróć uwagę na to, żeby nie deklarować przedmiotów, które chcesz kupić z dofinansowania.

Czy dotacja na otwarcie szkoły językowej wymaga zabezpieczenia?

Jeśli interesuje Cię dotacja na otwarcie szkoły językowej z urzędu pracy musisz zdecydować się na wybór formy zabezpieczenia. Dzięki niemu urząd pracy może dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy o dofinansowanie.

Przykład

Umowę o dofinansowanie złamiesz, jeśli:
– wydatkujesz dotację niezgodnie z jej przeznaczeniem,
– rozliczysz się z dotacji po terminie,
– zamkniesz działalność wcześniej niż wynika to z umowy.

Proponowanymi przez urząd pracy rodzajami zabezpieczenia są:

Miej na względzie, że nie w każdym pośredniaku będziesz mógł wybrać jedną z prezentowanych wyżej form zabezpieczenia. Może bowiem zdarzyć się tak, że będziesz mógł zdecydować się na jeden z 2-3 rodzajów zabezpieczenia.

Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się na dany rodzaj zabezpieczenia wnikliwie sprawdź, jakie warunki musisz spełnić. To bardzo ważne, bo późniejsza zmiana zabezpieczenia może być trudna do przeprowadzenia. W związku z tym zweryfikuj regulamin i zobacz, jakie zobowiązania niosą konkretne rodzaje zabezpieczenia.

Przykład

Jeżeli wybierzesz akt notarialny, to musisz być właścicielem majątku o wartości np. 120% wnioskowanej kwoty. Wskazanego majątku nie możesz sprzedać przez czas trwania umowy z urzędem pracy.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na otwarcie szkoły językowej?

Jeśli interesuje Cię dotacja na otwarcie szkoły językowej, to musisz do wniosku dołączyć niezbędne załączniki. Mogą się różnić pomiędzy poszczególnymi urzędami. Pamiętaj, że jeśli ich nie dołączysz, to urząd odrzuci wniosek.

dotacja na otwarcie szkoły językowej

Do wniosku najczęściej musisz dołączyć oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, ksero dyplomu ukończenia studiów lub szkoły, xero certyfikatów ukończonych szkoleń, kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu.

Porada

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie, dołącz do wniosku referencje z poprzednich miejsc pracy, listy intencyjne o współpracy z klientami, ewentualnie portfolio.

Wkład własny a dotacja na otwarcie szkoły językowej

W przypadku ubiegania się o dotację z PUP musisz w większości urzędów posiadać wkład własny finansowy i rzeczowy. Wkład własny finansowy to środki pieniężne, które posiadasz i możesz zaangażować w realizację projektu.

Przykład

Jeśli Twój urząd wymaga 20% wkładu własnego, a ubiegasz się o 16 tys. zł. To musisz zadeklarować, że posiadasz 3200 zł.

Z kolei wkład własny rzeczowy, to maszyny, urządzenia czy inne wyposażenie, które jesteś skłonny wykorzystać w swojej przyszłej firmie. Pamiętaj, aby nie deklarować jako wkładu własnego rzeczowego przedmiotów, które planujesz kupić z dotacji.

Wkład własny finansowy deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia. Zależy to od formy, którą preferuje Twój urząd pracy.

Jak uzyskać dotację na otwarcie szkoły językowej?

Końcowa ocena ze strony urzędu zależy w dużej mierze od poprawności złożonego wniosku. Kluczową sprawą jest zgodność Twojego doświadczenia i wykształcenia z planowaną działalnością gospodarczą.

W związku z tym we wniosku szczegółowo opisz swoją dotychczasową karierę zawodową. Napisz, gdzie pracowałeś i czym się zajmowałeś.

W kolejnym kroku opisz swoje wykształcenie, wspomnij o ukończonych kursach i kwalifikacjach (np. prawo jazdy, umiejętności sprzedażowe czy łatwość nawiązywania relacji).

Następnie scharakteryzuj swój pomysł na biznes. Napisz, czym planujesz się zająć, jakie zajęcia prowadzić, na jakim rynku działać. Dokładnie opisz swoich klientów biorąc pod uwagę płeć, wiek, wykształcenie, zarobki czy potrzeby.

Wskaż również, jak będziesz się reklamował (np. strona www, social media, reklama na samochodzie). Opisz, jakie są perspektywy rynku podpierając się dostępnymi danymi statystycznymi i analizami.

Zdefiniuj swoich rywali rynkowych. Wybierz 3 firmy i opisz ich mocne, a także słabe strony. Opisz metody konkurowania z obecnymi na rynku podmiotami i Twoje sposoby na wyróżnienie się.

Przygotuj poprawną analizę SWOT i analizę finansową. Miej na względzie, aby była wykonalna i nieprzeszacowana. Opieraj się na realnych danych i wyliczeniach. Szczególnie uważaj na błędy rachunkowe, które mogą skutkować odrzuceniem wniosku. Zwróć uwagę, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym.

Dotacja na otwarcie szkoły językowej z PFRON

Kto może ubiegać się dotację na otwarcie szkoły językowej z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na otwarcie szkoły językowej z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dotację na otwarcie szkoły językowej z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotację na otwarcie szkoły językowej z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacja na otwarcie szkoły językowej – podsumowanie

Dotacja na otwarcie szkoły językowej z urzędu pracy, to najprostsza i najszybsza droga do pieniędzy na start własnego biznesu. W zależności od urzędu może wynieść nawet nieco ponad 30 tys. zł.

Dofinansowanie możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, a nawet adaptację lokalu. Aby uzyskać dotację przygotuj dobry wniosek i zwróć uwagę na ewentualne błędy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share