Dotacja na otwarcie cukierni

Uwielbiasz piec i chcesz założyć własną cukiernię? Brakuje Ci pieniędzy na start? Zobacz, ile wynosi dotacja na otwarcie cukierni i w co dzięki niej możesz wyposażyć swój słodki biznes. 

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na otwarcie cukierni? 

Dofinansowanie na działalność skierowane jest do osób bezrobotnych. Mogą z niego skorzystać również absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Pamiętaj o tym, że sam status osoby bezrobotnej to za mało. Musisz spełnić określone warunki, które opisane są szczegółowo w regulaminie.  

dotacja na otwarcie cukierni

Jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP, to nie możesz:

Ile wynosi dotacja na otwarcie cukierni? 

Dotacja na otwarcie cukierni może maksymalnie wynieść 6-krotność średniej krajowej. Jednak weź pod uwagę, że każdy pośredniak może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania. Najczęściej jest on niższy i mieści się w granicach 20-30 tys. zł. 

Porada

Istotne jest to, abyś przed złożeniem wniosku dokładnie sprawdziła, o jaką kwotę możesz maksymalnie wnioskować. Jej przekroczenie może oznaczać odrzucenie Twojego wniosku o dotację z urzędu pracy.

Na co można przeznaczyć dotację na otwarcie cukierni? 

Co do zasady, dotację z PUP możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, towarów i materiałów, adaptację lokalu czy konsultacje prawne. Pamiętaj jednak o kilku kwestiach. Po pierwsze, każdy wydatek musi być ściśle powiązany z profilem Twojej działalności.

W przeciwnym razie może zostać zakwestionowany jako niepotrzebny. Po drugie, każdy zakup musisz szczegółowo uzasadnić i wyjaśnić, w jaki sposób przyda Ci się w firmie i dlaczego decydujesz się na konkretny model.  

dotacja na otwarcie cukierni

Po trzecie, zweryfikuj czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Oznacza to, że np. Na sprzęt musisz wydać min. 50% dofinansowania na działalność, na reklamę jedynie 10%, a na adaptację lokalu i towar maksymalnie do 20%.  

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać 10 tys., na reklamę możesz przeznaczyć jedynie 2 tys., na reklamę 4 tys. zł, a na zatowaorowanie/materiały możesz przeznaczyć 4 tys. zł.

Dotacja na otwarcie cukierni może być przeznaczona na zakup: 

Sprawdź również, jakich wydatków nie będziesz mogła sfinansować w ramach dofinansowania. Z reguły jest to zakup samochodu (choć nie w każdym pośredniaku jest wykluczony), kasy fiskalnej, nieruchomości, kursów i szkoleń.

Z dotacji nie możesz finansować również bieżących kosztów związanych z prowadzeniem firmy (rachunki, media, czynsz, wynagrodzenia, ZUS). Nie przeznaczysz jej także na pokrycie kosztów związanych z transportem/przesyłką zakupionych rzeczy.

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na otwarcie cukierni

Dotacja na otwarcie cukierni a wkład własny 

Jeśli interesuje Cię dotacja na otwarcie cukierni, musisz posiadać wkład własny. Jego wysokość również precyzuje regulamin. W zależności od urzędu może być to np. 20-30% wnioskowanej kwoty.  

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to Twój wkład własny powinien wynosić 6 tys. zł. W przypadku, gdy urząd wymaga wniesienia 20% wkładu własnego.

Czasami wkład własny nie jest wymagany, jednak zawsze warto go zadeklarować, bo to zwiększa Twoje szanse na dotację z PUP. Wkład własny deklarujesz poprzez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia. 

Pamiętaj o tym, że we wniosku musisz wskazać, na co przeznaczysz środki własne. Możesz je wydać na konkretne zakupy lub bieżące opłaty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.  

dotacja na otwarcie cukierni

Ponadto dobrze jest również zadeklarować wkład własny rzeczowy. Jeśli masz jakieś urządzenia lub wyposażenie, które możesz wykorzystać we własnej firmie (np. formy do ciasta, garnki, miksery), to warto je wpisać do wniosku.

Zwróć jednak uwagę, aby wkład własny rzeczowy nie pokrywał się wydatkami, które chcesz kupić w ramach dotacji. W przeciwnym razie taki wydatek może zostać zakwestionowany przez urząd pracy.

Czy dotacja na otwarcie cukierni wymaga zabezpieczenia? 

Tak, jeśli ubiegasz się o dofinansowanie z PUP, musisz wybrać określoną formę zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może dochodzić swoich roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy (np. wydasz dotację po terminie lub niezgodnie z przeznaczeniem).  

Akceptowalnymi przez urząd pracy formami zabezpieczenia dotacji na działalność są:

Zwróć uwagę, że nie w każdy urzędzie wszystkie te rodzaje zabezpieczenia będą dostępne. Może się zdarzyć, że do wyboru będziesz miała 2 lub 3 formy. 

Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia, dokładnie sprawdź w regulaminie, jakie warunki musisz spełnić.

Przykład

Jeśli zdecydujesz się na poręczenie, to musisz mieć 2 poręczycieli, którzy zarabiają określoną kwotę (np. 2600 zł netto), zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.  

Z kolei jeśli zdecydujesz się na akt notarialny, to musisz posiadać nieruchomości lub ruchomości o wartości 120 lub 130% wnioskowanej kwoty. Czasami ten próg jest wyższy i wynosi 150% wysokości dotacji, o którą się ubiegasz.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na otwarcie cukierni? 

Pamiętaj, że do wniosku o dotację z PUP musisz dołączyć określone załączniki. Ich spis znajdziesz w regulaminie. Najczęściej do wniosku musisz dołączyć oświadczenia, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego.

Porada

Do wniosku warto dołączyć listy intencyjne o przyszłej współpracy z klientami lub dostawcami.
Znaczenie mają również referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio.
W tym przypadku mogą być to zdjęcia Twoich wypieków. Dzięki temu Twój wniosek zapadnie w pamięć osobom oceniającym i wyróżni się na tle pozostałych.

Pamiętaj o tym, że brak załączników może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku o dotację. Dlatego zanim złożysz wniosek dokładnie sprawdź, czy dołączyłaś wszystkie niezbędne załączniki.

Dodatkowo zwróć uwagę, aby wniosek i wszystkie załączniki były trwale spięte. Brak spięcia całości wniosku to częsty błąd formalny, który w najlepszym razie może skutkować wezwaniem do poprawy wniosku lub w najgorszym, jego odrzuceniem.

Dotacja na otwarcie cukierni z PFRON

Kto może ubiegać się o dotację na otwarcie cukierni z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na otwarcie cukierni z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dotację na otwarcie cukierni z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotację na otwarcie cukierni z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacja na otwarcie cukierni – podsumowanie 

Dotacja na otwarcie cukierni pomoże Ci uruchomić swój słodki biznes. To kilkanaście tysięcy złotych, które możesz przeznaczyć na zakup wyposażenia, sprzętu czy reklamę swojego lokalu. Pamiętaj o konieczności posiadania wkładu własnego i zabezpieczenia dotacji.  

Zwróć uwagę na to, czy do wniosku o dotację z PUP dołączyłaś wszystkie załączniki. Ich brak może stanowić podstawę do odrzucenia Twojego wniosku.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP  

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share