Dotacja na minikoparkę

4.5/5 - (587 votes)

Planujesz świadczyć usługi ziemne? Brakuje Ci kapitału na zakup sprzętu? Sprawdź, ile wynosi dotacja na minikoparkę i jak możesz ją zdobyć.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na minikoparkę?

Najprościej i najszybciej taką dotację uzyskasz z urzędu pracy. Aby ubiegać się o dofinansowanie z PUP musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w konkretnym pośredniaku.

dotacja na minikoparkę

Dodatkowo musisz spełniać określone warunki:

Ile wynosi dotacja na minikoparkę?

Dotacja na minikoparkę z urzędu pracy wynosi maksymalnie 6-krotność średniej krajowej (około 48 tys. zł). Zauważ jednak, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny poziom dofinansowania.

Z reguły oznacza to, że dotacje są znacznie niższe. Najczęściej oscylują w granicach 20-37 tys. zł.

Porada

Dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz się ubiegać. Pamiętaj, że jeśli przekroczysz kwotę dofinansowania, to urząd pracy odrzuci Twój wniosek.

Dotacja na minikoparkę a wkład własny

Jeśli interesuje Cię dotacja na minikoparkę przemyśl kwestię wkładu własnego. To środki finansowe i rzeczowe, które posiadasz i które możesz przeznaczyć do uruchomienia planowanej firmy. Zwróć uwagę, że wiele urzędów pracy wymaga posiadania finansowego wkładu własnego. Jego wysokość może być różna i zależy od danego pośredniaka.

Porada

Nawet jeżeli Twój urząd pracy nie wymaga posiadania wkładu własnego i tak warto go zadeklarować. Zwiększa bowiem szanse na uzyskanie dofinansowania z PUP.

Wysokość finansowego wkładu własnego może wynosić np. 20% wnioskowanej kwoty. Może również być tak, że im większe środki własne zadeklarujesz, tym większą liczbę punktów w tej kategorii oceny wniosku uzyskasz. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia o wysokości posiadanych środków.

Przykład

Jeżeli ubiegasz się o 20 tys. zł, to przy założeniu, że wkład własny musi wynosić 20% wnioskowanej kwoty. To musisz zadeklarować, że posiadasz 4 tys. zł.

Z kolei jeśli chodzi o wkład własny rzeczowy, to posiadany przez Ciebie sprzęt i wyposażenie, które chcesz wykorzystać w planowanej działalności. Może to być np. komputer, drukarka, jakieś narzędzia. To także przemawia na Twoją korzyść.

Jakie zabezpieczenie dotacji na minikoparkę?

Dotacja na minikoparkę wymaga wyboru określonej formy zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

Przykład

Umowę o dofinansowanie z urzędem złamiesz jeśli:
– utrzymasz firmę krócej niż 12 miesięcy,
– zawiesisz ją w trakcie trwania umowy,
– podejmiesz zatrudnienie,
– rozliczysz dotację po terminie,
– wydatkujesz dotację niezgodnie z przeznaczeniem.

dotacja na minikoparkę

Co do zasady dostępne rodzaje zabezpieczenia dofinansowania to:

Zwróć uwagę, że nie w każdym urzędzie pracy każda z powyższych form będzie dostępna. Może być tak, że wybór będzie ograniczony do 2-3 rodzajów. Zazwyczaj preferowaną formą zabezpieczenia jest poręczenie lub weksel z poręczeniem wekslowym.

Poznaj inne formy zabezpieczenia dofinansowania z urzędu pracy.

Zanim zdecydujesz się na konkretną formę zabezpieczenia dofinansowania, sprawdź, jakie warunki musisz spełniać. To istotne, ponieważ późniejsza zmiana zabezpieczenia może być niemożliwa.

Przykład

Jeśli wybierzesz poręczenie, to najczęściej musisz wskazać 2 poręczycieli. Muszą oni spełniać określone warunki. Najlepiej jeśli są zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony, posiadają odpowiednie zarobki, nie przekroczyli określonego wieku (np. 70 lat).

Załączniki do wniosku o dotację na minikoparkę

Dotacja na minikoparkę wiąże się ze złożeniem wniosku oraz określonych załączników. Ich lista może różnić się w zależności od konkretnego urzędu pracy.

Najczęściej do wniosku musisz dołączyć:

Pamiętaj, ze brak załączników może być poważnym błędem i spowodować odrzucenie Twojego wniosku. Dlatego dokładnie sprawdź, jakie załączniki musisz dołączyć do wniosku i przed jego złożeniem sprawdź kompletność całej dokumentacji.

Porada

Jeżeli chcesz zwiększyć swoje szanse na dotację z PUP, dołącz do wniosku referencje z poprzednich miejsc pracy, a także listy intencyjne o współpracy.
To porozumienia z przyszłymi klientami lub dostawcami, które wpłyną pozytywnie na ocenę Twojego wniosku.

Jak uzyskać dotację na minikoparkę?

Dotacja na minikoparkę wymaga przygotowania dobrego wniosku. Opisz swoje kwalifikacje i doświadczenie. Wspomnij o ukończonych szkolenia i uprawnieniach zawodowych. Napisz, gdzie dotychczas pracowałeś i jakie obowiązki do Ciebie należały.

dotacja na minikoparkę

Następnie przejdź do charakterystyki działalności. Scharakteryzuj, jakie usługi będziesz świadczył i kto będzie Twoim klientem. Napisz, w jaki sposób będzie się reklamował (np. strona www, ulotki, baner, ogłoszenia lokalne).

Przykład

Podstawowymi usługami, jakie będą świadczone w początkowym okresie działania są:
·        wykopy pod przyłącza prądu, wody i gazu,
·        przygotowanie fundamentów,
·        drenaże, odwodnienia,
·        niwelacja terenu;
·        szamba;
·        oczka wodne, baseny;
·        przydomowe oczyszczalnie ścieków,
·        inne.

Oferta firmy skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak również klientów biznesowych czy instytucjonalnych.
Odbiorcy indywidualni to przede wszystkim osoby budujące domy lub instalujące przydomowe oczyszczalnie ścieków. To także osoby posiadające działki i ogrody i planujące przeprowadzenie prac związanych z ich drenażem lub posadowieniem oczka wodnego.

Opisz rynek, na którym zamierzasz działać. Skorzystaj z dostępnych danych rynkowych (raporty, analizy, dane statystyczne). Napisz, ile wart jest rynek, jak się rozwija, jakie są prognozy. Wskaż 3 potencjalnych konkurentów, scharakteryzuj ich mocne i słabe strony oraz wskaż własne przewagi (np. terminowość, niższe ceny, szersza reklama).

Opracuj dobrą i wykonalną analizę finansową. Pamiętaj, że nie może być przeszacowana. Zwróć uwagę, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym. Następnie przygotuj analizę SWOT. Dołącz listę zakupów, na której widnieć będzie minikoparka i załączniki.

Dotacja na minikoparkę z Unii Europejskiej

Dla kogo dotacja na minikoparkę z UE?

O unijne dotacje minikoparkę mogą ubiegać się osoby bezrobotne, bierne zawodowo, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dotacja na minikoparkę z Unii Europejskiej?

Wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej zależy od konkretnego projektu. Bierze się to stąd, że te dotacje są rozdzielane w ramach określonych projektów szkoleniowo-doradczych. Suma dofinansowania średnio mieści się w granicach 23-27 tys. zł.

Pamiętaj, że poza samą kwotą dotacji, możesz uzyskać też tak zwane wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy. Średnio waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Dotacja na minikoparkę z Unii Europejskiej – jak uzyskać?

Dofinansowanie z UE możesz uzyskać, jeśli zakwalifikujesz się do określonego projektu. Przede wszystkim, musisz znaleźć konkretny projekt doradczo-szkoleniowy. Zarządzają nimi wojewódzkie urzędy pracy.

W następnym etapie składasz formularz rekrutacyjny. To najczęściej skrócona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja ocenia pod kątem formalnym i merytorycznym. Kolejny krok to rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

Jeżeli wszystkie etapy przejdą pomyślnie, a Ty uzyskasz odpowiednią liczbę punktów. Bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Finalny etap to ponowna ocena formalna i merytoryczna. Jeżeli otrzymasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dotację z UE.

Dotacja na minikoparkę z PFRON

Dla kogo dotacja na minikoparkę z PFRON?

O dotację z PFRON mogą wnioskować osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na minikoparkę z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON nie może przekroczyć poziomu 6 lub 15- krotności średniej pensji. Jeśli określisz we wniosku, że firmę będziesz później prowadził przez 12 miesięcy. To w takiej sytuacji możesz maksymalnie liczyć na nie więcej niż 6-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 48 tys. zł).

dotacja na minikoparkę

Natomiast jeżeli wskażesz we wniosku, że działalność gospodarczą będziesz prowadził później przez 24 miesiące. To wówczas możesz otrzymać maksymalnie o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Dotacja na minikoparkę z PFRON – jak uzyskać?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Kolejny krok to złożenie wniosku. Pamiętaj, że urząd pracy ocenia go w czasie 30 dni.

Jeżeli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, to jesteś zapraszany do negocjacji, które wpłyną na ostateczny kształt umowy o dofinansowanie.

Negocjujesz takie sprawy jak: suma dofinansowania, rodzaj zabezpieczenia, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, zarejestrowanie działalności, wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania.

Dotacja na minikoparkę – podsumowanie

Dotacja na minikoparkę może pochodzić z kilku potencjalnych źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej, PFRON-u. Zwróć uwagę że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Musisz wybrać jedną z dostępnych możliwości.

Dlatego też wnikliwie sprawdź zasady przyznawania dotacji, kwoty, swoje możliwości oraz potrzeby inwestycyjne. Wówczas po takiej analizie wybierz odpowiedni dla siebie instrument finansowania.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share