Dotacja na firmę ogrodniczą

4.5/5 - (12 votes)

Projektujesz ogrody? Może zajmujesz się pielęgnacją terenów zielonych? Jeśli myślisz o własnej firmie w branży ogrodniczej, to na pewno przyda Ci się kapitał na start. Zobacz, jak wygląda dotacja na firmę ogrodniczą.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na firmę ogrodniczą?

Dotacja na firmę ogrodniczą skierowana jest do osób bezrobotnych. Mogą się o nią starać także absolwenci CIS lub KIS oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

dotacja na firmę ogrodniczą

Ważne jest to, aby spełniać określone w regulaminie warunki. M.in. nie można posiadać działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, być karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku, a także nie można posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Ile wynosi dotacja na firmę ogrodniczą?

Wysokość kwot w ramach dofinansowania z PUP zależy od konkretnego pośredniaka. Każdy urząd pracy samodzielnie może określić maksymalny pułap dofinansowania, mimo że ustawowo wynosi on 6-krotność średniej krajowej.

W związku z tym maksymalna dotacja na firmę ogrodniczą może wynosić 20, 23 lub 35 tys. zł, w zależności od tego, w którym pośredniaku składasz wniosek.

Na co można wydać dotację na firmę ogrodniczą?

Dotację z urzędu pracy możesz wydać na środki trwałe, zatem maszyny, urządzenia, wyposażenie. Z powodzeniem przeznaczysz ją również na zakup materiałów i towarów, adaptację lokalu, reklamę, oprogramowanie, a także konsultacje prawne.

Zanim zaczniesz przygotowywać listę wydatków z dofinansowania na działalność. Sprawdź w regulaminie, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji. To istotne, bo każdy urząd pracy ma swoje własne wytyczne. Co wiąże się z tym, że ta sama rzecz w jednym urzędzie pracy jest akceptowana, a z kolei w innym znajduje się na liście wykluczonych.

W ramach dofinansowania z PUP nie kupisz np. samochodu, kasy fiskalnej, a także nie opłacisz rachunków czy kosztów przesyłki zakupionych rzeczy. Nie możesz go również przeznaczyć na szkolenia czy zakup nieruchomości.

Dotacja na firmę ogrodniczą może być przeznaczona na:

Pamiętaj też o progach procentowych między poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że pośredniak może zadecydować, że na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na reklamę 10%, a na materiały 40%.

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na firmę ogrodniczą

Czy dotacja na firmę ogrodniczą wymaga posiadania wkładu własnego?

Jeśli interesuje Cię dotacja na firmę ogrodniczą, w większości urzędów pracy musisz zadeklarować wkład własny. To, w jakiej wysokości, zależy od konkretnego pośredniaka. Środki własne mogą wynosić np. 20% wnioskowanej kwoty lub im więcej wkładu własnego, tym więcej punktów podczas oceny wniosku.

Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia. Też w zależności od urzędu pracy. Pamiętaj o tym, aby dokładnie rozpisać we wniosku, na co przeznaczysz środki własne (konkretny zakup lub bieżące opłaty).

dotacja na firmę ogrodniczą

Dodatkowo możesz również zadeklarować wkład własny rzeczowy, czyli narzędzia, wyposażenie, które już posiadasz i możesz wykorzystać w ramach planowanej działalności. Zwróć jednak uwagę, abyś w ramach wkładu własnego rzeczowego nie wpisywał rzeczy, które chcesz sfinansować w ramach dotacji.

Dotacja na firmę ogrodniczą a lokal i zabezpieczenie

Pamiętaj o tym, że ubiegając się o dofinansowanie na działalność musisz posiadać na moment składania wniosku lokal. Może być to Twój własny lokal, użyczony czy wynajęty. Ważne, abyś do wniosku dołączyć xero potwierdzające posiadanie lokalu.

W zależności od statusu lokalu może być to akt notarialny, umowa użyczenia, czy umowa najmu. W niektórych urzędach pracy honorowane są oświadczenia wynajmujące o wynajęciu danego lokalu po uzyskaniu dotacji lub przedwstępne umowy najmu.

Ponadto miej na względzie, że dotacja na firmę ogrodniczą wymaga wyboru formy zabezpieczenia. Jej rodzaj zależy od konkretnego pośredniaka. Ustawowo masz do wyboru akt notarialny, zastaw na prawach lub rzeczach, blokadę konta, gwarancję bankową, poręczenie i weksel z poręczeniem wekslowym.

Szczegółowe warunki, które musisz spełnić dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczenia dotacji znajdziesz w regulaminie. Pamiętaj też o tym, że w Twoim pośredniaku do wyboru mogą być np. 3 wyżej wymienione formy.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na firmę ogrodniczą?

Zestaw załączników, które musisz dołączyć, zależy od konkretnego urzędu pracy. Mogą się one różnić pomiędzy sobą. Najczęściej musisz dołączyć: oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, wyciąg z konta, xero dyplomu studiów lub świadectwa ukończenia szkoły.

Pamiętaj, że brak któregokolwiek z załączników może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. Dlatego tak istotne jest dokładne sprawdzenie, jakie załączniki musisz dołączyć i czy zebrałeś wszystkie wymagane dokumenty.

Jak zwiększyć szanse na dotację na firmę ogrodniczą?

Jeśli chcesz, aby dotacja na firmę ogrodniczą znalazła się na Twoim koncie, musisz zwiększyć swoje szanse. Zwróć uwagę, że dofinansowanie uzyskują najlepsze wnioski. Aby być w tej grupie musisz nie tylko dobrze napisać wniosek, ale również wykazać się, że to właśnie Tobie najbardziej zależy na dotacji. Co zatem zrobić?

dotacja na firmę ogrodniczą

Przede wszystkim do wniosku o dotację z PUP dołącz listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami lub dostawcami. Pamiętaj, że te od klientów są wyżej oceniane przez urząd pracy. Dają bowiem większą szansę na to, że będziesz miał przychody i utrzymasz firmę na rynku dłużej niż wymagany okres.

Następnie postaraj się o referencje z poprzednich miejsc pracy. To także wpływa na ocenę i uwiarygadnia Cię w oczach osób oceniających Twój wniosek. Pokazuje jako osobę rzetelna i profesjonalną.

W końcu dołącz do wniosku portfolio, czyli swoje wcześniejsze realizacje. Mogą być to zdjęcia zaprojektowanych i zrealizowanych wcześniej ogrodów (nawet jeśli to Twój przydomowy ogród), a także przykładowe projekty. Podkreśl również we wniosku, że stale się rozwijasz, uczestniczysz w szkoleniach, webinarach, czytasz fachową literaturę etc.

Dotacja na firmę ogrodniczą z PFRON

Kto może ubiegać się o dotację na firmę ogrodniczą z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na firmę ogrodniczą z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

bezzwrotne dofinansowanie dla firm 2024

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dotację na firmę ogrodniczą z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotację na firmę ogrodniczą z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacja na firmę ogrodniczą – podsumowanie

Dotacja na firmę ogrodniczą przyznawana jest osobom bezrobotnym, których wnioski zostaną ocenione najwyżej. Istotne jest odpowiednie przygotowanie wniosku, zapewnienie lokalu i wkładu własnego.

Ponadto liczy się forma zabezpieczenia dotacji, a także lista wydatków, która musisz być zgodna z zapisami regulaminu. Co więcej, pamiętaj o załącznikach, bo ich brak może oznaczać odrzucenie Twojego wniosku.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.   

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów   

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share