Dotacja na firmę handlową

Planujesz działać w handlu? Potrzebujesz pieniędzy na start? Zobacz, jak dotacja na firmę handlową pomoże Ci uruchomić własny biznes.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na firmę handlową?

Najszybciej i najprościej uzyskasz pieniądze na biznes w urzędzie pracy. Aby ubiegać się o dofinansowanie z PUP musisz być osobą bezrobotną, spełniającą określone warunki. Znajdziesz je w regulaminie.

 dotacja na firmę handlową

Dotacja na firmę handlową przyznawana jest osobom, które:

Z pozostałymi warunkami zapoznasz się w regulaminie, więc w pierwszej kolejności warto do niego zajrzeć i sprawdzić czy nie jesteś wykluczony z możliwości uzyskania dotacji z PUP.

Ile wynosi dotacja na firmę handlową?

Kwoty dotacji różnią się między poszczególnymi urzędami pracy. Mieszczą się w przedziale 20-30 tys. zł. Maksymalnie wynosi ok. 48 tys. zł.

Porada

Warto ubiegać się o maksymalną kwotę. Jeśli urząd pracy utnie Ci kwotę, bo uzna, że któryś wydatek nie jest Ci potrzebny. Albo stwierdzi, że możesz kupić coś taniej, to i tak będziesz miał z czym rozpocząć działalność.

Zanim zaczniesz wypełniać wniosek o dotację z PUP, dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz wnioskować. Jej przekroczenie to poważny błąd i w efekcie Twój wniosek zostanie odrzucony.

Dotacja na firmę handlową – co można kupić?

Dokładnie przemyśl, co chcesz kupić w ramach dofinansowania z urzędu pracy. To o tyle istotne, że późniejsza zmiana zakupów jest trudna i czasami wręcz niemożliwa. Ponadto sprawdź w regulaminie, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji.

Dotacja na firmę handlową może być przeznaczona na zakup:

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na firmę handlową

Pamiętaj o progach procentowych między poszczególnymi kategoriami wydatków. Co prawda nie występują w każdym urzędzie pracy, ale zdecydowana ich większość je stosuje. Oznacza to, że na sprzęt musisz wydać np. 50% dotacji, na towar do 50%, na reklamę jedynie 10%, a na adaptację lokalu 5% dofinansowania.

Przykład

Ubiegasz się o 20 tys. zł. W związku z tym na urządzenia musisz wydać minimum 10 tys. zł, na towar 7 tys. zł, na reklamę tylko 2 tys. zł, a na adaptację lokalu 1 tys. zł.
Pamiętaj, że nie możesz przeznaczyć całej dotacji na zakup towaru. Zawsze jest to określony procent kwoty.

Zwróć również uwagę na katalog rzeczy, które są wykluczone z dofinansowania. Najczęściej z dofinansowania PUP nie możesz kupić samochodu, kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, nieruchomości, sprzętu, którego obsługa wymaga specjalistycznych uprawnień w przypadku ich braku.

 dotacja na firmę handlową

Ponadto dotacja z urzędu pracy nie może być przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. ZUS, podatki), kosztów leasingu, rat kredytów, a także kosztów transportu lub przesyłki zakupionych przedmiotów.

Co więcej, pamiętaj też o tym, aby każdy wydatek był ściśle związany z profilem Twojej działalności i szczegółowo uzasadniony we wniosku. Im precyzyjniejsze uzasadnienie, tym mniejsza szansa na to, że urząd pracy zakwestionuje dany zakup.

Planowany wydatek Uzasadnienie
Laptop niezbędny do bieżącej pracy, prowadzenia sprzedaży przez internet. Równocześnie wykorzystywany do reklamy, pozyskiwania klientów, kontaktów z klientami i urzędami.

Wkład własny a dotacja na firmę handlową

Jeśli planujesz ubiegać się o dofinansowanie z PUP, w większości przypadków musisz posiadać wkład własny finansowy i rzeczowy. Czasami nie musisz go deklarować, bo urząd pracy go nie wymaga. Jednak i w tym przypadku warto określić, jakimi zasobami własnymi dysponujesz.

Wysokość wkładu własnego zależy od konkretnego urzędu, dlatego dokładnie sprawdź w regulaminie, jaki wkład własny jest wymagany w Twoim przypadku.

Przykład

Urząd pracy może wymagać np. wkładu własnego w wysokości 20% wnioskowanej kwoty. Zatem jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to Twój wkład własny musi wynieść 4 tys. zł.
Zdarzają się również sytuacje, że im wyższy wkład własny. Tym więcej punktów możesz uzyskać.

Zwróć uwagę, że we wniosku o dotację z PUP musisz dokładnie określić, na co przeznaczysz wkład własny. Możesz go wydatkować na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. ZUS, czynsz) lub określony zakup.

Jeśli chodzi o wkład własny rzeczowy, to są to wszelkie urządzenia, maszyny czy wyposażenie, które chcesz i możesz wykorzystać w planowanej działalności. Zatem może to być np. komputer, drukarka czy meble.

Porada

Pamiętaj, aby nie deklarować jako wkładu własnego tych rzeczy, które planujesz kupić w ramach dofinansowania. Jeśli chcesz kupić urządzenie wielofunkcyjne, to nie wskazuj we wniosku, że posiadasz już drukarkę.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na firmę handlową?

Dotacja na firmę handlową wymaga dołączenia do wniosku określonych załączników. Ich spis znajdziesz bezpośrednio we wniosku lub regulaminie. Zwróć uwagę, że mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy. Ponadto ich brak może spowodować odrzucenie Twojego wniosku.

Najczęściej do wniosku o dotację z urzędu pracy musisz dołączyć następujące załączniki:

To katalog najczęściej występujących załączników obligatoryjnych. Ich zakres może być różny, w zależności od tego, w którym urzędzie składasz wniosek. Poza załącznikami obligatoryjnymi, warto do wniosku dołączyć załączniki dodatkowe, które zwiększają Twoje szanse na dofinansowanie.

Porada

Do wniosku warto dołączyć przedwstępne umowy o współpracy lub listy intencyjne zawarte z przyszłymi dostawcami lub klientami. Pomocne mogą być również referencje z wcześniejszych miejsc pracy, a także portfolio wcześniejszych realizacji (np. zdjęcia prac).

Dotacja na firmę handlową a forma zabezpieczenia

Jeśli interesuje Cię dotacja na firmę handlową, to musisz wybrać rodzaj zabezpieczenia przyznanych środków. To instrument, który pozwala urzędowi pracy dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

Proponowanymi formami zabezpieczenia dotacji są: akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, weksel z poręczeniem, poręczenie, zastaw na prawach lub rzeczach. Pamiętaj, że nie w każdym urzędzie będą dostępne wszystkie powyższe formy. Zdarza się, że możesz wybrać spośród 2-3 rodzajów.

Poznaj szczegóły zabezpieczenia dofinansowania z urzędu pracy.

Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia, sprawdź w regulaminie, jakie warunki musisz spełniać. Wybór formy zabezpieczenia dotacji z PUP dokładnie przemyśl, bo późniejsze zmiany w tej kwestii są trudne.

Przykład

Jeśli decydujesz się na akt notarialny, to musisz posiadać ruchomości lub nieruchomości o wartości np. 120% wnioskowanej kwoty.

Jak uzyskać dotację na firmę handlową?

Jeśli chcesz, aby dotacja na firmę handlową znalazła się na Twoim koncie. Musisz przyłożyć się do przygotowania wniosku. Pamiętaj, że im większa zgodność Twojego doświadczenia z planowaną działalnością, tym większa szansa na dotację.

 dotacja na firmę handlową

We wniosku wskaż zatem swoje doświadczenie. Wymień firmy, w których pracowałeś, wskaż zajmowane stanowisko i zakres obowiązków. Następnie przejdź do charakterystyki swojego wykształcenia.

Porada

Opisując wykształcenie wskaż, jakie szkolenia ukończyłeś i jak wykorzystasz tę wiedzę we własnej firmie. Mogą to być zarówno szkolenia komercyjne, które realizowałeś na własną rękę, jak również szkolenia wewnętrzne w poprzednich miejscach pracy.

W kolejnym kroku opisz swoją przyszłą działalność. Wskaż, co będziesz sprzedawał (np. zakładasz sklep internetowy z odzieżą dla dzieci). Następnie napisz, kto będzie Twoim klientem, jakie są oczekiwania i potrzeby klientów.

Przykład

Zakładasz sklep internetowy ze zdrową żywnością. Twoimi klientami mogą być osoby w wieku 25-65 lat. Zarabiające powyżej średniej, z większych miast. Świadome i ceniące sobie wysoką jakość i żywność ekologiczną. Uprawiające sport i dbające o zdrowie.

Kolejno opisujesz sposoby promocji swojej firmy (np. strona www, marketing szeptany, social media) i przechodzisz do charakterystyki swoich dostawców. Tu wymień firmy, z którymi zamierzasz współpracować i wskaż, z jakiego powodu taka współpraca jest konieczna.

Następnie charakteryzujesz rynek. Wymieniasz swoich potencjalnych konkurentów i wskazujesz ich mocne oraz słabe strony. Możesz ich scharakteryzować pod względem oferty, ceny, jakości, marketingu. Na tym tle możesz zaprezentować swoje przewagi.

Opisując rynek dobrze jest posiłkować się dostępnymi danymi statystycznymi. Poszukaj artykułów, raportów i analiz branżowych. Pokaż, ile wart jest rynek, jak się rozwija, jakie są prognozy.

W kolejnym kroku opracuj analizę SWOT. Opisz mocne i słabe strony (czynniki leżące po Twojej stronie) oraz wskaż szanse i zagrożenia (czynniki zewnętrzne). Bardzo ważne, abyś nie mylił jednej i drugiej strony.

Przykład

Mocne strony:
– doświadczenie,
– posiadane środki własne.

Słabe strony:
– brak doświadczenia w prowadzeniu firmy,
– ograniczony kapitał.

Szanse:
– możliwość uzyskania dotacji,
– nawiązana współpraca z klientami.

Zagrożenia:
– kryzys gospodarczy,
– rosnąca konkurencja.

Nie zapomnij o analizie finansowej. Weź pod uwagę, aby była rzetelna, wykonalna i oparta o obowiązujące stawki i ceny. Nie możesz jej przeszacować ani popełnić błędów rachunkowych. To może stanowić powód do odrzucenia wniosku. Zwróć uwagę, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym.

Dotacja na firmę handlową – podsumowanie

Dotacja na firmę handlową może wynieść kilkanaście tysięcy złotych. Możesz je przeznaczyć na zakup sprzętu, urządzeń, a także zatowarowanie. Pamiętaj o konieczności zgromadzenia wkładu własnego, załączników, a także wyborze formy zabezpieczenia.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share