Dotacja na firmę budowlaną 2024

4.9/5 - (39 votes)

Chcesz założyć działalność budowlaną? Potrzebujesz kapitału, aby uruchomić swoją firmę? Dotacja na firmę budowlaną 2024, to pieniądze, którą pomogą Ci otworzyć własny biznes. Zobacz, krok po kroku, co musisz zrobić, aby uzyskać dofinansowanie z PUP na ten rodzaj działalności.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Komu przysługuje dotacja na firmę budowlaną 2024?

Dotacja na firmę budowlaną 2024 przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, ewentualnie absolwentów KIS lub CIS, a także opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

dotacja na firmę budowlaną 2024

Aby uzyskać dotację z urzędu pracy musisz spełniać określone warunki:

Pozostałe warunku znajdziesz w regulaminie naboru wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, do którego musisz zajrzeć w pierwszej kolejności.

Jak wysoka jest dotacja na firmę budowlaną 2024?

Maksymalna kwota dotacji z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej. Aktualnie jest to około 48 tys. złotych. Jednak jest tu pewien haczyk. Chodzi o to, że każdy pośredniak ma prawo samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania.

Co oznacza, że w Twoim urzędzie pracy kwota może być znacznie niższa od tej ustawowej. Zdarza się, że dotacje z urzędu pracy wahają się w granicach 20-27 tys. zł. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać wniosek, sprawdź, o jaką kwotę możesz maksymalnie się ubiegać. Jeśli przekroczysz maksymalną kwotę, Twój wniosek może być odrzucony.

Dotacja na firmę budowlaną 2024 – na co można przeznaczyć?

Dotacja na firmę budowlaną 2024 może być przeznaczona na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, materiałów, reklamę, adaptację lokalu oraz poradnictwo prawne.

Pamiętaj o tym, aby zweryfikować w regulaminie na co możesz, a na co nie możesz wydać dofinansowania z PUP. Tutaj też każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy, które sfinansujesz w ramach dotacji, jak również tych, które są wykluczone.

Bardzo często do katalogu zakazanych wydatków należą środek transportu, kasa fiskalna, szkolenia, koszty przesyłki zakupionych rzeczy, wydatki związane z bieżącym działaniem firmy (ZUS, podatki, czynsz, pensje pracowników).

dotacja na firmę budowlaną 2024

Ponadto zwróć uwagę, czy Twój pośredniak wprowadza progi procentowe w wydatkach z dotacji. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać ponad 50% dofinansowania, na materiały 30%, reklamę 10%. W tym punkcie również każdy pośredniak ma swoje własne wytyczne, więc warto dokładnie to sprawdzić.

Z dotacji na firmę budowlaną 2024 możesz kupić:

Pamiętaj o tym, że wszystkie zakupy muszą ściśle być związane z profilem Twojej działalność. Co więcej, każdy wydatek będzie wymagał napisania uzasadnienia, dlaczego decydujesz się na taki zakup i jak wykorzystasz go w przyszłej działalności.

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na firmę budowlaną

Ponadto dokładnie przemyśl listę zakupów, bo po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie ona znajdowała się na umowie o dofinansowanie. Co w praktyce oznacza, że nie będziesz mógł jej później zmienić.

Dotacja na firmę budowlaną 2024 a lokal i zabezpieczenie

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie na działalność, na moment składania wniosku musisz dysponować lokalem. Dlatego do wniosku dołączasz xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu. Może być to Twój własny lokal, użyczony lub wynajęty.

Porada

Zwróć uwagę, że forma władania lokalem może mieć znaczenie, bo np. za własny lokal dostaniesz więcej punktów niż za lokal użyczony czy wynajęty.

Poza koniecznością posiadania lokalu, dotacja na firmę budowlaną 2024 wymaga wyboru formy zabezpieczenia dofinansowania. Z reguły podstawowe rodzaje zabezpieczenia to:

Może okazać się tak, że w Twoim pośredniaku będą do wyboru np. 2 lub 3 formy zabezpieczenia z powyższych. Warunki, jakie musisz spełnić, aby wybrać określony rodzaj zabezpieczenia znajdziesz w regulaminie. Możesz też przeczytać mój tekst o rodzajach zabezpieczenia dofinansowania na działalność.

Dotacja na firmę budowlaną 2024 – jakie załączniki do wniosku?

Jeśli interesuje Cię dotacja na firmę budowlaną 2024, do wniosku musisz dołączyć określone załączniki. To o tyle ważne, że ich brak może skutkować odrzuceniem dokumentacji i końcem marzeń o dofinansowaniu na działalność.

Jakie załączniki są wymagane? To zależy od konkretnego urzędu pracy, bo każdy z nich ma nieco inny zestaw. Co do zasady spis wymaganych załączników do wniosku o dotację z PUP znajdziesz w regulaminie lub wniosku.

Najczęściej należy dołączyć: oświadczenia, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu i wkładu własnego, kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, xero świadectw pracy, kserokopie certyfikatów ukończonych szkoleń, formularz o pomocy de minimis.

dotacja na firmę budowlaną 2024

Porada

Do wniosku warto dołączyć listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami i dostawcami oraz referencje z poprzednich miejsc pracy.

Takie wnioski mają większe szanse na uzyskanie dotacji z PUP. Możesz także pokusić się o dołączenie zdjęć swoich wcześniejszych realizacji, jeśli takie posiadasz.

Dotacja na firmę budowlaną 2024 a wkład własny

Ubiegając się o dofinansowanie z PUP musisz posiadać wkład własny. Choć to także zależy od konkretnego urzędu pracy. Nie wszystkie go wymagają, jednak ja polecam go zadeklarować zawsze. To zwiększa Twoje szanse na dotację z urzędu pracy.

Ile wkładu własnego? To też zależy od konkretnego pośredniaka. Jedne wymagają około 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei w innych obowiązuje zasada, że im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Ważne jest to, abyś dołączył do wniosku albo wyciąg z konta, albo oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego (forma zależy od urzędu pracy). Dodatkowo musisz we wniosku wskazać, na co przeznaczysz środki własne (mogą być np. bieżące opłaty).

Poza wkładem własnym finansowym, warto wnieść też wkład własny rzeczowy. To np. narzędzia czy maszyny, które wykorzystasz w przyszłej firmie. Nie musi być ich dużo. Wystarczy wskazać kilka i podać ich szacunkową wartość. Dodatkowo pamiętaj, aby nie wymienić takiego sprzętu, który chcesz kupić w ramach dofinansowania.

Jak uzyskać dotację na firmę budowlaną 2024?

Aby dotacja na firmę budowlaną 2024 znalazła się na Twoim koncie, musisz przygotować dobry wniosek. Jak się do tego zabrać?

Wykształcenie i doświadczenie

Przede wszystkim zacznij od wskazania swojego wykształcenia. Większe szanse na dotację masz, jeśli posiadasz wykształcenie branżowe. Następny krok to doświadczenie zawodowe. Liczy się to, które możesz udokumentować.

Napisz, gdzie pracowałeś i czym się zajmowałeś. Możesz także wspomnieć, że w ramach zdobywania doświadczenia zawodowego pomagałeś remontować mieszkania swoim znajomym lub najbliższym robiąc to bezpłatnie w ramach swojego wolnego czasu.

Motywacja i uzasadnienie profilu działalności

Warto we wniosku napisać kilka słów, z jakiego powodu decydujesz się na otwarcie działalności w takiej branży. Wskaż, co motywuje Cię do założenia własnej firmy. Oczywiście taki opis musi być wyczerpujący i przekonujący urząd pracy

Przykład

Moją główną motywacją do założenia firmy budowlanej jest pasja do prac budowlanych. Odnawianie zniszczonych wnętrz czy wykańczanie nowych pod klucz daje mi ogromną satysfakcję. Lubię patrzeć, jak puste dotąd wnętrze nabiera nowego wyglądu i charakteru.

Opis pomysłu na biznes

Kolejny krok to opis Twojego pomysłu na biznes. Musisz jednoznacznie napisać, czym chcesz się zajmować, jakie usługi świadczyć (może będziesz wykonywał kompleksowe remonty, a może świadczył tylko usługi hydrauliczne). W każdym przypadku musisz szczegółowo wskazać zakres usług.

Przykład

Moim pomysłem na biznes jest otwarcie firmy budowlano-remontowej. Zamierzam świadczyć usługi remontu wnętrz. W zakresie moich przyszłych usług znajduje się:
– kładzenie tynków,
– kładzenie płytek,
– malowanie,
– szpachlowanie,
– układanie paneli,
– prace hydrauliczne.

Klienci

Następnie przejdź do charakterystyki swoich przyszłych klientów. Napisz, komu będziesz świadczył swoje usługi. W opisie klientów uwzględnij takie czynniki jak wiek, pleć, zarobki, miejsce zamieszkania. Opisz również oczekiwania swoich klientów. Zastanów się czy Twoim odbiorcom zależy na jakości, terminowości prac, możliwości rozbicia płatności na etapy czy może jeszcze na czymś innym.

Przykład

Moimi klientami będą osoby indywidualne. Zakładam, że będą to osoby głównie z terenu miasta i okolic. W wieku 25-35 lat. To osoby młode, na dorobku, zarabiające średnie i ponadśrednie wynagrodzenie. Kupujące swoją pierwszą nieruchomość.

Drugą grupą będą osoby w wieku 35-65 lat. Majętne, posiadające swoje domy lub mieszkania. Z reguły mieszkające pod miastem.

Opis rynku i konkurencji

Kolejny ważny element wniosku to opis rynku i konkurencji. Poszukaj dostępnych danych rynkowych nt. branży budowlanej. Z powodzeniem możesz skorzystać z branżowych serwisów czy danych GUS. Napisz, ile rynek jest wart, jak się rozwija, jakie jest zapotrzebowanie na planowane przez Ciebie usługi.

Porada

Możesz skorzystać z następujących stron:
GUS,
Spectis,
Inżynier Budownictwa,
Murator Plus,
Wielkie Budowanie.

Opisz swoją konkurencję. Wskaż, ile podobnych firm działa na rynku, a następnie wybierz 3 konkurentów i bliżej ich scharakteryzuj. Określi ich mocne i słabe strony oraz swoje przewagi nad konkurencją. Do mocnych stron konkurentów możesz zaliczyć np. duże doświadczenie, szeroką ofertę. Z kolei słabe strony to np. negatywne opinie klientów, brak cennika czy ograniczona reklama.

Z kolei Twoimi przewagami może być wysoka jakość, wąska specjalizacja, szeroka działalność reklamowa, promocje i rabaty dla stałych klientów.

Lista zakupów

Do wniosku dołącz listę zakupów, biorąc pod uwagę informacje, o których wspominałem wcześniej. Sprawdź czy wszystko, co chcesz kupić jest akceptowalne przez Twój urząd pracy. Przelicz czy wszystkie kwoty się zgadzają i czy nie przekroczyłeś progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków.

Analiza SWOT i analiza finansowa

Opracuj dobrą analizę SWOT, gdzie musisz wskazać mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia. Przelicz również część finansową. Określ formę opodatkowania, kwestię podatku VAT, a następnie wylicz przewidywane przychody i koszty. Pamiętaj, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym. Zwróć uwagę, aby były realne i osiągalne.

Porada

W analizie SWOT nie myl mocnych stron z szansami oraz słabych stron z zagrożeniami. Mocne i słabe strony to Twoje własne zasoby.

Mocne strony to np. doświadczenie, wiedza, nawiązane kontakty, posiadane wyposażenie.
Słabe strony to z kolei brak wystarczających środków finansowych, brak doświadczenia w prowadzeniu firmy.

Szanse to korzystna koniunktura w branży, możliwość pozyskania dotacji.
Zagrożenia to rosnąca konkurencja, kryzys gospodarczy.

Dotacja na firmę budowlaną 2024 z PFRON

Kto może ubiegać się o dotację firmę budowlaną 2024 z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja firmę 2024 z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dotację na firmę budowlaną 2024 z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotację na firmę budowlaną 2024 z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dotacja na firmę budowlaną 2024 – podsumowanie

Dotacja na firmę budowlaną 2024 wymaga pewnych przygotowań. Przede wszystkim musisz zgromadzić wkład własny i przygotować załączniki. Następnie zastanowić się nad rodzajem zabezpieczenia dofinansowania, a także dokładnie przemyśleć listę zakupów.

Najważniejsze jest jednak prawidłowe uzupełnienie wniosku. Bez tego nie masz szans na pieniądze.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share