Dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego

Dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego pomoże Ci założyć własny biznes. To dodatkowy zastrzyk gotówki, dzięki któremu nie będziesz musiała angażować w pełni swojego kapitału. Zobacz, jakie są możliwości, kwoty i warunki.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Skąd dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego?

Dofinansowanie na gabinet ortodontyczny może pochodzić z kilku instrumentów finansowych. Pamiętaj jednak o tym, że nie możesz jednocześnie korzystać z kilu z nich. Musisz zdecydować się na jedno z dostępnych rozwiązań.

dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego

Dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego może pochodzić z:

Dotacja na otwarcie gabinetu ortodontycznego z urzędu pracy

Dla kogo dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego z PUP?

Dotacja dla ortodonty z urzędu pracy skierowana jest do osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie z PUP, musisz spełniać określone warunki. Szczegółowo opisane są w regulaminie.

Aby otrzymać dotację z urzędu pracy nie możesz:

To kluczowe warunki. Pozostała znajdziesz w regulaminie. Dlatego dokładnie się z nimi zapoznaj. Pamiętaj, że jeśli nie będziesz spełniała choć jednego z warunków, nie otrzymasz dotacji.

Ile wynosi dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego z urzędu pracy?

Maksymalny poziom dofinansowania na gabinet ortodontyczny z PUP nie może przekroczyć 6-krotności średniej krajowej (aktualnie to ok. 48 tys. zł). Zwróć jednak uwagę, że każdy urząd może dowolnie określić maksymalny poziom dotacji. Zdarza się, że jest on dużo niższy niż ustawowy i najczęściej waha się w przedziale 20-27 tys. zł.

Porada

Pamiętaj, że nie możesz przekroczyć maksymalnego poziomu dofinasowania w Twoim urzędzie pracy. W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek.
Jeśli maksymalny pułap dotacji wynosi 22 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 23 tys. zł).

Dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego z PUP – na co wydać?

Dofinansowanie z urzędu pracy możesz wydać na zakup środków trwałych, urządzeń, oprogramowania, materiałów i towarów, reklamę, adaptację lokalu oraz konsultacje prawne.

Myśląc o liście zakupów z dotacji weź pod uwagę kilka kwestii. Przede wszystkim zobacz, co możesz, a czego nie możesz sfinansować z dotacji. Najczęściej do wydatków wykluczonych z dofinansowania należy samochód, kasa fiskalna, telefon, nieruchomości, szkolenia.

dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego

Dotacji dla ortodonty nie możesz również przeznaczyć na bieżące opłaty z tytułu prowadzenia firmy (np. ZUS, czynsz, pensje), a także pokryć kosztów przesyłki/transportu zakupionych z dofinansowania przedmiotów.

Ponadto zweryfikuj czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może okazać się, że na sprzęt musisz wydać min. 50% dofinansowania, na materiały maksymalnie 30%. Z kolei reklama nie może wynieść więcej niż 10% dotacji, a adaptacja i konsultacje prawne maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł, na materiały nie więcej niż 9 tys. zł. Z kolei reklama może wynieść maksymalnie 3 tys. zł, a adaptacja i konsultacje prawne maksymalnie po 1,5 tys. zł.

Dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego może być przeznaczona na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji do otwarcia gabinetu ortodontycznego

Dotacja na otwarcie gabinetu ortodontycznego z urzędu pracy – jak uzyskać?

Jeśli interesuje Cię dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego z PUP, to przede wszystkim musisz być osobą zarejestrowaną jako bezrobotna. Następnie składasz wniosek w trybie zamkniętym lub otwartym.

Urząd na jego rozpatrzenie ma 30 dni. Jeśli decyzja będzie pozytywna, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. akt notarialny) i czekasz na przelew. Dopiero po wpływie pieniędzy na konto, możesz zarejestrować firmę.

Masz konkretny czas na wydatkowanie i rozliczenie przyznanych środków. W trakcie trwania umowy możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy udajesz się do urzędu skarbowego i ZUS-u po stosowne zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Zaświadczenia przedstawiasz w urzędzie pracy, rozliczasz się końcowo i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie na gabinet ortodontyczny.

Dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego z Unii Europejskiej

Dla kogo dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego z UE?

O unijne dotację na gabinet ortodontyczny mogą ubiegać się osoby bezrobotne, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, osoby bierne zawodowo, ubodzy pracujący, imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dotacja na otwarcie gabinetu ortodontycznego z Unii Europejskiej?

Dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego zależy od danego projektu. Bowiem dofinansowania przyznawane są w ramach specjalnych projektów doradczo-szkoleniowych.

Średni przedział dotacji oscyluje wokół 23-27 tys. zł. Do tego dochodzi też wsparcie pomostowe, czyli dodatkowe środki w wysokości 1-2 tys. zł wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy.

Dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego z UE – na co wydać?

Dotację na otwarcie gabinetu ortodontycznego możesz wydać na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, materiałów, reklamę.

Wsparcie pomostowe możesz przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. ZUS, czynsz, paliwo, koszty marketingu).

Dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego z Unii Europejskiej – jak uzyskać?

Pierwszą rzeczą, aby dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego wpłynęła na Twoje konto, jest znalezienie odpowiedniego projektu. Zarządzają nimi wojewódzkie urzędy pracy.

Jeśli znajdziesz projekt, to następnym krokiem jest złożenie formularza rekrutacyjnego. To skrócona wersja biznesplanu. Formularz weryfikuje się formalnie i merytorycznie. Następnie czeka Cię rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego

Jeżeli wszystkie etapy przebiegną pozytywnie, bierzesz udział w cyklu szkoleń związanych z prowadzeniem firmy, reklamą, księgowością. Po ukończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Ponownie weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Jeśli uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dotację.

Dotacja na otwarcie gabinetu ortodontycznego z PFRON

Dla kogo dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego z PFRON?

O dofinansowanie na gabinet ortodontycznego z PFRON mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego z PFRON?

Dofinansowanie dla ortodonty z PFRON może wynosić 6 lub 15- krotność przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził później przez 12 miesięcy, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność średniej krajowej (ok. 48 tys. zł).

Natomiast jeśli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził 24 miesiące, to możesz ubiegać się o 15-krotność średniej pensji (ok. 120 tys. zł).

Dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego z PFRON – na co wydać?

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu ortodontycznego z PFRON możesz wydać na środki trwałe, towar i materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, pomoc prawną czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń.

Dotacja na otwarcie gabinetu ortodontycznego z PFRON – jak uzyskać?

Najpierw rejestrujesz się w urzędzie pracy, następnie składasz wniosek. Podobnie jak w przypadku pozostałych dotacji z PUP urząd ma 30 dni na ocenę wniosku.

Jeśli wniosek uzyska pozytywną ocenę, wówczas jesteś zapraszany na negocjacje, dotyczące ostatecznego kształtu umowy o dotację na otwarcie gabinetu ortodontycznego.

Negocjacje najczęściej dotyczą wysokości dofinansowania, zabezpieczenia, terminów wydatkowania i rozliczenia dotacji.

Kolejny etap to podpisanie wynegocjowanej umowy, zakładasz działalność, wydatkujesz i rozliczasz przyznane środki.

Dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego – podsumowanie

Dotacja do otwarcia gabinetu ortodontycznego może pochodzić z kilku źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej, PFRON-u. Pamiętaj o tym, że nie możesz korzystać z kilku możliwości finansowania jednocześnie i musisz zdecydować się tylko na jedną z dostępnych opcji.

Sprawdź warunki, kwoty, swoje potrzeby inwestycyjne i możliwości. Dopiero po takiej analizie wybierz najlepsze dla siebie źródło finansowania przyszłej działalności.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share