Dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski

Jeżeli planujesz otworzyć zakład fryzjerski i brakuje Ci kapitału, to możesz skorzystać z dotacji PUP. Zobacz, jak zdobyć dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski.  

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Kto może uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski? 

O dotację z urzędu pracy mogą wystąpić osoby bezrobotne, a także absolwenci Klubów lub Centrów Integracji Społecznej oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. 

dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski

Wniosek musisz złożyć we właściwym urzędzie pracy po spełnieniu określonych wymogów. Jakie to wymogi:

Dodatkowo mogą pojawić się inne wymogi (np. pozostawanie osobą bezrobotną przez min. 1 miesiąc). Liczy się również wiek. Projekty o dotację na rozpoczęcie działalności skierowane są do osób do 30 lat (PO WER), jak również po 30-tce (RPO).  

Dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski

Ile można uzyskać?

Maksymalne dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski wynosi 6-krotność średniej krajowej. Co nie oznacza, że o taką kwotę możesz się ubiegać. Wynika to stąd, że każdy pośredniak może dowolnie określić maksymalny poziom dotacji. Zatem kwoty mogą być znacznie niższe niż ta ustawowa i wynosić od 20 do 48 tys. zł.

Porada

Zanim złożysz wniosek dokładnie zweryfikuj, o jaką kwotę maksymalnie możesz się ubiegać. Jeśli Twój urząd pracy określił, że maksymalny poziom dofinansowania wynosi 25 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 26 tys. zł).

Jeśli przekroczysz maksymalny poziom dotacji, to urząd pracy odrzuci Twój wniosek o dofinansowanie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski?

Za dotację z PUP możesz kupić wyposażenie (np. meble, lustra, fotele, stołki, recepcję, kanapę do poczekalni, myjkę fryzjerską, konsole fryzjerskie, podnóżki), urządzenia i narzędzia (m.in. maszynki, nożyczki, szczotki, grzebienie, suszarki, sauny fryzjerskie, lokówki, komputer).

Bez problemu część dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej możesz wydać na oprogramowanie (np. oprogramowanie MS Office, system rezerwacyjny) oraz reklamę (np. utworzenie strony www, ulotki, baner/szyld, oklejenie witryn).

Plusem dofinansowania z urzędu pracy jest również to, że pewną kwotę (zależną od konkretnego pośredniaka) możesz przeznaczyć na materiały i surowce. Możesz zatem kupić szampony, odżywki i maski do włosów, farby, lakiery do włosów, pasty, żele.

Pamiętaj tylko o tym, aby sprawdzić, jaki jest podział dotacji. Czyli ile procent wnioskowanej kwoty możesz przeznaczyć na daną kategorię wydatków. Miej na względzie, że każdy urząd pracy może dowolnie określić progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Oznacza to, że np. na sprzęt będziesz musiał wydać min. 50% dotacji, na materiały/towary maksymalnie 30%, na reklamę nie więcej niż 10%, a na adaptację lokalu i konsultacje prawne nie więcej niż po 5% dofinansowania.

Przykład

Jeśli wnioskujesz o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać 15 tys. zł, na materiały i towary maksymalnie 9 tys. zł. Z kolei na reklamę nie więcej niż 3 tys. zł, a na adaptację lokalu i konsultacje prawne po 1,5 tys. zł.

Dodatkowo zweryfikuj, jakie wydatki w Twoim urzędzie pracy są wykluczone z dofinansowania. Niestety, każdy urząd pracy ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych i wykluczonych z dotacji. Najczęściej z dotacji nie będziesz mógł kupić: samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, akcji i obligacji, nieruchomości, kursów i szkoleń. Dofinansowania nie możesz przeznaczyć również na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności (np. czynsz, ZUS, podatki), a także nie możesz opłacić kosztów przesyłki/transportu zakupionych przedmiotów.

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na salon fryzjerski

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

Aby ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski, musisz złożyć wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami. Ich rodzaj będzie zależał od tego, w którym urzędzie pracy składasz dokumentację. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie sprawdzić, co musisz dołączyć. Każdy błąd w tym zakresie naraża Cię na odrzucenie wniosku i tym samym utratę pieniędzy.

dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski

Do wniosku najczęściej wymagane są:

Jakie zabezpieczenie i wkład własny do wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski?

Ubiegając się o dotację z PUP musisz wybrać określony rodzaj zabezpieczenia przyznanych środków. To instrument, który w przypadku złamania któregokolwiek z postanowień umowy, pozwala urzędowi dochodzić swoich roszczeń.

W zależności od tego, czy spełniasz warunki możesz zdecydować się m.in. na akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, poręczenie, blokadę konta czy gwarancję bankową. Szczegóły odnośnie rodzaju zabezpieczenia znajdziesz w tym artykule. Oczywiście przed złożeniem wniosku szczegółowo sprawdź swój regulamin i zobacz, jakie Twój urząd pracy proponuje rodzaje zabezpieczenia dotacji.

Przykład

Decydując się na akt notarialny musisz posiadać nieruchomości lub ruchomości o wartości np. 120% wnioskowanej kwoty.

Z kolei jeśli wybierasz poręczenie, to najczęściej musisz posiadać 2 poręczycieli, najlepiej zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony, zarabiających określone wynagrodzenie (np. 3 tys. zł brutto).

Z kolei wkład własny to środki, które musisz wnieść do realizacji projektu. Ich wysokość określa pośredniak (przykładowo minimalny próg środków własnych może wynosić 20% wnioskowanej kwoty), dlatego warto zweryfikować, ile własnych środków musisz mieć w swoim urzędzie pracy. We wniosku musisz rozpisać, na co przeznaczysz własne pieniądze (np. jakiś zakup). Ponadto często urząd pracy prosi o wskazanie posiadanego wkładu własnego rzeczowego. To wyposażenie, które już posiadasz, a które chcesz i możesz wykorzystać w ramach planowanej działalności.

Porada

Jeśli posiadasz część wyposażenia i deklarujesz je we wniosku, to zwróć uwagę, aby posiadane przez Ciebie przedmioty nie pokrywały się z wydatkami planowanymi w ramach dofinansowania.

Jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski?

Po pierwsze, musisz złożyć kompletny i szczegółowo wypełniony wniosek. Nie może być żadnych błędów, bo to stanowi podstawę do jego odrzucenia. Dlatego warto się dobrze przygotować do jego napisania i odpowiadać możliwie precyzyjnie na wszystkie pytania we wniosku o dotację z PUP.

Wnikliwie opisz swoje doświadczenie i wykształcenie i wykaż spójność z planowaną działalnością. Pochwal się posiadanymi umiejętnościami twardymi (np. sprzedaż, umiejętności zawodowe), jak również miękkimi (m.in. łatwość budowania relacji, umiejętności negocjacyjne) oraz sukcesami (np. jeśli byłeś nominowany do jakiejś nagrody lub wygrałeś konkretny konkurs).

dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski

Określ, czym będziesz się zajmował, kto będzie Twoim klientem. Napisz, jak wygląda rynek, konkurencja i jakie są perspektywy rozwoju. Opisując rynek posiłkuj się dostępnymi danymi i raportami branżowymi. Na tle konkurencji przedstaw swoje przewagi i napisz, z jakiego powodu klienci będą korzystali z Twoich usług.

Przykład

Celem przedsięwzięcia jest otwarcie salonu fryzjerskiego działającego w idei ,,Eko”. Produkty, jakich używałabym w salonie byłyby jedynie pochodzenia naturalnego.  Pragnę uświadomić i pokazać moim klientom, że o włosy wciąż można dbać i nie szkodzić przy tym środowisku.

Moimi klientami będą osoby o wyższej od przeciętnej świadomości ekologicznej, zaangażowane społecznie, znające swoje potrzeby i realizujące je. To konsumenci ukierunkowani na wysoką jakość kupowanych produktów.

Klientów zamierzam utrzymać dzięki: 
Wysokiej jakości obsługi, 
Bliskim relacjom,  
Przystępnym cenom,  
Szerokim działaniom reklamowym,  
Programowi lojalnościowemu. 

Analizy konkurentów dokonałam przez weryfikację dostępnych w sieci materiałów reklamowych, opinii potencjalnych klientów, zakresu cen.  
 
Studio Fryzur CDS
Do zalet można zaliczyć długie istnienie na rynku i godziny otwarcia. Do minusów tej działalności zaliczyłabym brak strony www i cennika, negatywne opinie klientów, prowadzenie ograniczonej reklamy. Salon pracuje na standardowych kosmetykach.

Scharakteryzuj działania reklamowe, które podejmiesz (np. social media, ulotki, marketing szeptany) oraz przygotuj analizę SWOT. Ważne w tym przypadku jest to, abyś nie mylił mocnych stron (wewnętrzne) z szansami (zewnętrzne) oraz słabych stron (wewnętrzne) i zagrożeń (zewnętrzne). Mocną stroną może być Twoje doświadczenie, z kolei słabą brak odpowiedniego kapitału na start. Zagrożenie to np. załamanie gospodarki lub wzrost konkurencji, a szanse to wzrost zapotrzebowania na oferowane przez Ciebie usługi.

Przykład

Promując swoją działalność zamierzam skorzystać z następujących narzędzi: 
·       Strona www  
·       Social media,  
·       Ulotki,  
·       Słowne polecenia. 

Pamiętaj o analizie finansowej. Musi być rzetelnie przygotowana w oparciu o dostępne dane i obowiązujące stawki i ceny. Zwróć uwagę, aby nie przeszacować projektu, bo to może wpływać negatywnie na ocenę Twojego wniosku. Wszystkie kwestie podatkowe skonsultuj z biurem rachunkowym.

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski?

Zaczyna się od złożenia wniosku w urzędzie pracy. Następnie rusza ocena Twojej dokumentacji, która trwa 30 dni. Po tym etapie otrzymujesz pozytywną lub negatywną decyzję. Jeśli jest negatywna, to w zasadzie nie masz możliwości odwołania się i pozostaje Ci czekać na kolejny nabór.

Po pozytywnej decyzji podpisujesz umowę z urzędem pracy, a następnie wnosisz zabezpieczenie dofinansowania. Po dopełnieniu formalności urząd pracy przelewa środki na Twoje konto i możesz teraz założyć działalność.

W kolejnym kroku wydatkujesz przyznane dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski zgodnie z postanowieniami umowy. Po wydatkowaniu pieniędzy masz określony czas na rozliczenie zakupów. Po rozliczeniu jesteś zobligowany do prowadzenia działalności przez wskazany w umowie okres. W tym czasie nie możesz podjąć zatrudnienia.

Po zakończeniu okresu trwania umowy pobierasz z ZUS-u i urzędu skarbowego zaświadczenia o niezawieszaniu działalności i niezaleganiu z płatnościami danin publicznych. Z tymi dokumentami idziesz do urzędu pracy i rozwiązujesz umowę.

Dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski – podsumowanie

Jeśli marzy Ci się własny zakład, a nie masz wystarczających środków na jego uruchomienie. Warto zwrócić uwagę na dofinansowanie z urzędu pracy na salon fryzjerski. To pieniądze, które pozwolą Ci uruchomić własną firmę.

Możesz je wydać na sprzęt, urządzenia, wyposażenie czy reklamę. To najprostsza i najszybsza droga do uzyskania dotacji na własny biznes, a kryteria udziału nie są specjalnie wyśrubowane, więc tym bardziej powinieneś się nad tą opcją zastanowić.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share