Dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku

4.6/5 - (225 votes)

Starasz się o dotację z PUP? Zastanawiasz się, jak wygląda cała procedura uzyskania pieniędzy na własny biznes? Zobacz, jak przebiega ścieżka o dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku – ile trwa cała procedura?

Uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to proces, który zajmie Ci trochę czasu. Od momentu złożenia wniosku, do wypłaty środków na konto mogą minąć nawet 2 miesiące. Choć zdarza się, że cała procedura przebiega szybciej.

dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku

Sporo zależy od ilości złożonych wniosków, liczby osób zaangażowanych w ich ocenę oraz terminów podpisania umów o dofinansowanie z PUP.

Dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku

Rejestracja w urzędzie pracy

Pierwszy etap uzyskania dotacji z PUP, to rejestracja w pośredniaku, jako osoba bezrobotna. Tu istotne są dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczy Twojego wieku, bo urzędy pracy dysponują środkami dla dwóch grup odbiorców. Dla osób poniżej 30 lat (PO WER) oraz dla osób powyżej 30-tki (RPO).

Druga sprawa, to czas rejestracji w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Bardzo często zdarza się, że aby złożyć wniosek o dofinansowanie z PUP. Musisz być zarejestrowany w pośredniaku określony czas (np. miesiąc).

Nabór wniosków o dotację z urzędu pracy

Kolejna kwestia w procedurze opisującej dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku, to nabór wniosków. Pamiętaj o tym, że wniosek możesz złożyć w określonym terminie. Jeśli zrobić to poza wyznaczonym czasem, to nie zostanie rozpatrzony.

Urzędy pracy przyjmują wnioski o dotację na rozpoczęcie działalności w dwóch trybach: otwartym i zamkniętym. Nabór otwarty oznacza, że wnioski można składać przez cały rok, aż do wyczerpania puli pieniędzy.

Z kolei nabór zamknięty, to konkursy organizowane np. raz na kwartał. W takim przypadku wniosek składasz w określonym wcześniej terminie. Z reguły nabory trwają około tygodnia i w tym czasie musisz zmieścić się ze złożeniem wniosku.

Załączniki do wniosku o dotację z PUP

Zanim złożysz wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy, warto zgromadzić niezbędne załączniki. Ich spis znajdziesz w regulaminie lub samym wniosku. W zależności od urzędy pracy mogą się między sobą różnić.

Zazwyczaj do wniosku dołączasz oświadczenia, ksero dyplomu studiów lub świadectwa ukończenia szkoły, certyfikatów ukończonych szkoleń, certyfikat ukończenia szkolenia z przedsiębiorczości (bardzo często wymagany obligatoryjnie przez urzędy pracy), świadectw pracy.

Pamiętaj też o tym, aby dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu (np. akt notarialny lub umowa najmu) oraz wyciąg z konta potwierdzający wkład własny.

Zwróć również uwagę na dodatkowe załączniki, które mogą zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania na działalność. Są to m.in. listy intencyjne o współpracy i referencje.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie z PUP

Kolejny etap w procedurze dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku, to przygotowanie wniosku. Miej na względzie, aby był spójny, dokładnie charakteryzował Twoją działalność i miał wypełnione wszystkie pola.

dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku

Pamiętaj o wyborze formy zabezpieczenia dotacji i dołączenia w związku z tym wymaganych dokumentów (np. oświadczeń poręczycieli, gdy decydujesz się na poręczenie lub weksel z poręczeniem wekslowym).

Do wniosku dołącz załączniki, a całość trwale zepnij, najlepiej zbinduj. W przeciwnym razie wniosek może zostać odrzucony już na etapie oceny formalnej.

Dowiedz się, jak napisać wniosek o dofinansowanie z PUP.

Ocena wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku

Jeśli złożyłeś wniosek o dotację z PUP, to podlega on ocenie formalnej i merytorycznej. Bardzo często karty ocen znajdziesz w regulaminie. Warto do nich zajrzeć przed złożeniem wniosku i sprawdzić dokumentację pod kątem przedstawionych tam kryteriów.

Dzięki temu masz szansę uniknąć potencjalnych błędów, które mogą spowodować odrzucenie Twojego wniosku o dofinansowanie na działalność.

Ocena formalna polega na sprawdzeniu m.in. następujących kwestii:

Ocena merytoryczna to weryfikacja przyjętych założeń. Urząd pracy sprawdza zgodność doświadczenia i wykształcenia z planowaną działalnością, spójność wniosku, część finansową i poprawność opisu konkurencji, rynku czy analizy SWOT.

Podpisanie umowy o dotację z PUP

Po pozytywnej weryfikacji wniosku o dofinansowanie na działalność, następuje podpisanie umowy. Na podpisanie umowy musisz stawić się poręczycielami i ich małżonkami, jeśli zdecydowałeś się na tę formę zabezpieczenia dotacji.

Jeśli jest to np. akt notarialny, to po podpisaniu umowy musisz udać się do notariusza, sporządzić akt, a następnie dostarczyć go do pośredniaka.

Przelew środków na konto

Kolejny etap, jeśli chodzi o dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku, to przelew przyznanych środków na wskazane konto. Dopiero od tego momentu możesz zarejestrować działalność gospodarczą. Jeśli zrobisz to wcześniej, to datacja z PUP przepada.

Jak wydatkować dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku?

Przyznaną dotację z PUP musisz wydać w określonym terminie oraz na rzeczy, które wpisałeś wcześniej we wniosku, a zostały wpisane do umowy o dofinansowanie.

Rozliczenie dotacji na rozpoczęcie działalności

Kolejny krok, to rozliczenie dotacji na działalność. Tu również istotny jest termin. Jeśli rozliczysz dotację po wskazanym terminie, to tym samym złamiesz warunki umowy. Konsekwencje są dość bolesne, bo będziesz musiał zwrócić dotację wraz z odsetkami.

dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku

Rozliczenia dokonujesz na podstawie dokumentów księgowych, potwierdzających dokonanie transakcji (np. faktur). Do tego dołączasz też druk rozliczenia, który otrzymujesz przy podpisaniu umowy o dofinansowanie z PUP.

Kontrola z urzędu pracy

W trakcie trwania umowy o dotację z PUP możesz spodziewać się kontroli z pośredniaka. Kontrola jest wcześnie zapowiedziana i ma na celu zweryfikowanie, czy zakupiłeś sprzęt wskazany w umowie.

Dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku – o czym pamiętać?

Zacznij od dokładnego przemyślenia projektu i zwróć uwagę, że największą szansę na dotację z PUP mają te osoby, które zakładają biznes zgodny ze swoim wykształceniem i dotychczasowym zatrudnieniem.

Przygotuj wcześniej wszystkie załączniki oraz przemyśl dokładnie kwestię zabezpieczenia dotacji. Rodzaje zabezpieczenia szczegółowo opisane są w regulaminie. Możesz również sięgnąć do mojego wcześniejszego artykułu na temat zabezpieczenia dofinansowania na działalność.

Ważne jest również to, abyś ukończył szkolenie z przedsiębiorczości, przygotował wkład własny i przemyślał jego przeznaczenie, a także zdobył lokal pod działalność.

Dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku – podsumowanie

Wiesz już, jak wygląda dofinansowanie z urzędu pracy krok po kroku. Ważne jest, abyś dokładnie przestrzegał kolejnych punktów, bo każdy błąd może zakończyć Twoje marzenia o dofinansowaniu z PUP.

Pamiętaj o terminach, załącznikach, prawidłowej kolejności kolejnych etapów, a także zabezpieczeniu dotacji. W ten sposób masz możliwość otrzymać dotację na działalność.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share