Dofinansowanie na otwarcie solarium

4.6/5 - (8 votes)

Dofinansowanie na otwarcie solarium może być świetnym sposobem pozyskania dofinansowania na start biznesu. Jeśli nosisz się z uruchomieniem tego rodzaju działalnością, a potrzebujesz pieniędzy. Koniecznie przeczytaj ten artykuł i dowiesz się, ile możesz dostać i na co wydać przyznane środki.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Skąd dofinansowanie na otwarcie solarium?

Jest kilka podstawowych możliwości, jak uzyskać dotację na solarium. Są to zarówno środki bezzwrotne, jak również zwrotne pożyczki. Po kolei omówimy zasady ich działania.

dofinansowanie na otwarcie solarium

Dofinansowanie na otwarcie solarium może pochodzić z:

Dofinansowanie na otwarcie solarium z urzędu pracy

Dla kogo dofinansowanie na otwarcie solarium z urzędu pracy?

Dofinansowanie z PUP przeznaczone jest dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS, a także opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Aby uzyskać dotację należy spełniać określone wymagania, które dokładnie opisane są w regulaminie.

Podstawowe warunki, jeśli ubiegasz się o dotację z urzędu pracy:

To tylko część wymagań, jakie stawia urząd pracy. Do tego dochodzą również inne właściwe dla danego pośredniaka. Dlatego zanim zaczniesz ubiegać się o dofinansowanie, dokładnie przestudiuj regulamin i sprawdź czy spełniasz wszystkie wymagania.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie solarium z urzędu pracy?

Dofinansowanie na otwarcie solarium z PUP może maksymalnie wynieść 6-krotność średniej krajowej. Aktualnie jest to nieco ponad 48 tys. zł. Istotne w kontekście wysokości dotacji jest to, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny pułap dofinansowania.

Co oznacza, że bardzo często wysokość dotacji jest niższa niż ta określona w ustawie. Zdarza się, że maksymalny poziom dofinansowania z PUP wynosi 16, 18 czy 23 tys. zł.

Porada

Zanim zaczniesz pisać wniosek sprawdź, o jaką kwotę możesz się ubiegać. Jeśli w twoim urzędzie maksymalnie dofinansowanie wynosi 30 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 32 tys. zł).

Jeśli wpiszesz wyższą kwotę niż maksymalna, to urząd odrzuci Twój wniosek już na etapie oceny formalnej.

Na co wydać dofinansowanie na otwarcie solarium z PUP?

Co do zasady dofinansowanie z PUP możesz wydać na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, sprzęt), reklamę, zakup materiałów i towarów, adaptację lokalu czy konsultacje prawne. Zwróć jednak uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji w swoim urzędzie pracy. Pamiętaj, że każdy pośredniak ma swój własny katalog rzeczy akceptowalnych w ramach dotacji, jak również z nich wykluczonych.

Bardzo często dotacji nie możesz przeznaczyć na zakup samochodu, kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, akcji i obligacji, nieruchomości, telefonu, czy montażu zakupionego sprzętu. Ponadto dofinansowania nie możesz wydać na pokrycie bieżących kosztów działania firmy (np. czynsz, ZUS, opłaty), jak również na pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy.

dofinansowanie na otwarcie solarium

Drugą sprawą jest podział procentowy dofinansowania pomiędzy poszczególne kategorie wydatków. Chodzi o to, że każdy urząd rozdziela dotację procentowo na każdą kategorię wydatków. Co może wiązać się z tym, że np. na sprzęt musisz wydać min. 50% dofinansowania, na zakup materiałów i towarów nie więcej niż 30%, na reklamę maksymalnie 10%, na adaptację lokalu 5%, a na konsultacje prawne nie więcej niż 5% dotacji.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 24 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 12 tys. zł. Z kolei na materiał nie możesz wydać więcej niż 7200 zł, a na reklamę maksymalnie 2400 zł. Natomiast adaptacja lokalu i konsultacje mogą wynieść nie więcej niż po 1200 zł każda.

Dofinansowanie na otwarcie solarium może być przeznaczona na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na otwarcie solarium

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie solarium z urzędu pracy?

Pierwszym krokiem, który musisz zrobić jest rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Kolejny to przygotowanie i złożenie wniosku. Urząd ma 30 dni na jego ocenę. Jeśli Twój wniosek przejdzie pozytywnie oba etapy, to możesz liczyć na dotację.

Kolejny krok to podpisanie umowy i wniesienie zabezpieczenia. Po tym następuje przelew środków na wskazane przez Ciebie we wniosku konto. Dopiero po wpływie dotacji na rachunek bankowy możesz zarejestrować działalność. Następnie masz określony czas, aby dofinansowanie na otwarcie solarium zostało przez Ciebie wydane i rozliczone.

Po wydatkowaniu dofinansowania udajesz się do urzędu i przedstawiasz dokumenty rozliczeniowe. Pamiętaj, że w trakcie trwania umowy możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu. Po zakończeniu umowy idziesz do ZUS-u i urzędu skarbowego pobierając stosowne zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Zaświadczenia są podstawą do ostatecznego rozliczenia i rozwiązania umowy o dofinansowanie z urzędem pracy.

Dofinansowanie na otwarcie solarium z Unii Europejskiej

Dla kogo dofinansowanie na otwarcie solarium z UE?

Unijne dofinansowanie na otwarcie solarium skierowane jest do bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, imigrantów, reemigrantów, czyli Polaków którzy przebywali poza granicami kraju przez co najmniej 6 miesięcy bez przerwy, odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących – jeżeli zarobki konkretnej osoby nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, osób z niepełnosprawnościami.

Ile wynosi unijne dofinansowanie na otwarcie solarium?

Dotacja z UE zależy od danego projektu, bowiem środki te przyznawane są w ramach specjalnych projektów doradczo-szkoleniowych. Średnia wysokość dofinansowania oscyluje w przedziale 23-27 tys. zł. Jednak to nie wszystko. Poza samą kwotą dotacji możesz liczyć również na wsparcie pomostowe. To dodatkowe środki, które możesz otrzymywać przez pół roku lub nawet rok. Wahają się w granicach 1-2 tys. zł i możesz przeznaczyć je na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. ZUS, podatki, czynsz, pensje etc.).

Na co wydać dofinansowanie na otwarcie solarium z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie na otwarcie solarium z UE może być wydatkowana na zakup sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, reklamę, adaptację lokalu, konsultacje prawne. Bardzo często możesz również kupić samochód, co jest dość rzadkie w dotacji z urzędu pracy.

Katalog wydatków jest zbliżony do tego, co oferują urzędy pracy. Zwróć jednak uwagę, że także i tu podobnie jak miało to miejsce w przypadku urzędu pracy. Każdy projekt ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych w ramach dofinansowania i z niego wykluczonych.

Zwróć uwagę, że dofinansowania unijnego nie będziesz mógł przeznaczyć na zakup kasy fiskalnej, akcji, obligacji, nieruchomości, kursów, szkoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie solarium z UE?

W przypadku tego rodzaju dofinansowania, pierwszy krok to znalezienie odpowiedniego programu. Następnie składasz formularz rekrutacyjny. To mocno skrócona wersja biznesplanu, opisująca Twój pomysł na biznes. Formularz weryfikuje się formalnie i merytorycznie. Jeśli ocena zakończy się pozytywnie, przechodzisz rozmowę kwalifikacyjną do projektu. Pozytywne zakończenie wszystkich tych etapów (ocena formularza i rozmowa) oznacza, że bierzesz udział w projekcie.

dofinansowanie na otwarcie solarium

To cykl szkoleń dotyczący prowadzenia firmy, marketingu, księgowość, aspektów prawnych etc. Finalnym etapem szkolenia jest złożenie właściwego już biznesplanu i wniosku. Ponownie weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Jeśli ocena zakończy się pozytywnie i uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, to otrzymujesz dotację.

Dofinansowanie na otwarcie solarium z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Dla kogo dofinansowanie na otwarcie solarium w ramach projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”?

Należy podkreślić, że ten rodzaj dofinansowania, to niskooprocentowana pożyczka na bardzo korzystnych warunkach. O dofinansowanie na otwarcie solarium w ramach tego projektu mogą ubiegać się:

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie solarium z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”?

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 20-krotność średniej krajowej. W tej chwili to ok. 160 tys. zł. Istotne jest to, że pożyczka jest nisko oprocentowana. Maksymalny czas spłaty to 7 lat, wliczając w to roczną karencję w spłacie.

Na co wydać dofinansowanie na otwarcie solarium z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”?

Dofinansowanie na otwarcie solarium z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” możesz wydać na zakup sprzętu, urządzeń, maszyn, wyposażenia, reklamę, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie solarium z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”?

Najpierw znajdź pośrednika finansowego, który działa na terenie, gdzie chcesz zrealizować swój projekt. Następnie składasz wniosek, który rozpatruje się 14 dni. Przy wypełnianiu wniosku możesz skorzystać z pomocy doradcy. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji zakładasz działalność, podpisujesz umowę i dopiero otrzymujesz przelew środków.

Dofinansowanie na otwarcie solarium z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie solarium z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie solarium z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dotację na otwarcie solarium z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie solarium z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie na otwarcie solarium – podsumowanie

Dofinansowanie na otwarcie solarium może pochodzić z kilku źródeł. Pamiętaj o tym, że w ramach realizacji projektu możesz wybrać tylko jeden ze sposobów finansowania przyszłej działalności. Może to być albo dotacja z urzędu pracy, albo dofinansowanie unijne lub pożyczka z programu „Wsparcie w starcie”.

Zatem dokładnie sprawdź wymagania, przeanalizuj swoje potrzeby inwestycyjne i możliwości, a następnie wybierz optymalny dla siebie sposób na sfinansowania firmy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share