Dofinansowanie na otwarcie siłowni

Jesteś trenerem personalnym i planujesz otworzyć własną salę ćwiczeń? Jeśli potrzebujesz pieniędzy na start, to zobacz, jak zdobyć dofinansowanie na otwarcie siłowni.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie na otwarcie siłowni?

Dotacje na rozpoczęcie działalności w branży fitness mogą pochodzić z kilku źródeł. Istotne jest to, że musisz zdecydować się na jedną z form finansowania działalności. Nie możesz korzystać z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Dlatego dokładnie przeanalizuj warunki, a także swoje potrzeby inwestycyjne.

dofinansowanie na otwarcie siłowni

Dofinansowanie na otwarcie siłowni może pochodzić z:

Dofinansowanie na otwarcie siłowni z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie siłowni z PUP?

O dotację z urzędu pracy mogą wnioskować osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Jednak weź pod uwagę, że poza tym musisz spełniać określone warunki. Dokładny ich zakres znajdziesz w regulaminie, dlatego dokładnie się z nim zapoznaj.

Jakie warunki musisz spełniać:

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie siłowni z urzędu pracy?

Dofinansowanie na otwarcie siłowni z PUP może maksymalnie wynieść 6-krotność średniej krajowej. W tej chwili jest to ok. 48 tys. zł. Zwróć jednak uwagę, że każdy pośredniak ma możliwość dowolnego ustalenia maksymalnej kwoty. To z kolei oznacza, że kwota dofinansowania może być niższa i wynosić np. 20,23 czy 35 tys. zł.

Porada

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o wyższą kwotę niż ta ustalona przez Twój urząd pracy. Zatem jeśli maksymalnie możesz wnioskować o 25 tys. zł, to we wniosku nie możesz wpisać wyższej kwoty (np. 27 tys. zł). Jeśli będziesz wnioskować o więcej, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie siłowni z PUP?

Dotację z PUP możesz wydać na zakup sprzętu, wyposażenia, urządzeń, oprogramowania, reklamę, zakup materiałów i towarów. Część dofinansowania możesz przeznaczyć na adaptację lokalu i konsultacje prawne. Przygotowując listę zakupów zwróć uwagę na kilka kwestii.

Przede wszystkim sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji w swoim urzędzie pracy. Miej na względzie, że każdy pośredniak ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych i wykluczonych w ramach dofinansowania. Najczęściej z dotacji nie możesz kupić samochodu, kasy fiskalnej, akcji i obligacji, nieruchomości, telefonu komórkowego.

Z dotacji nie opłacisz również bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. czynsz, ZUS, podatki), a także kosztów przesyłki lub transportu zakupionych rzeczy.

Kolejna sprawa to podział procentowy między poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że bardzo często na określone wydatki możesz wydać konkretny procent dotacji. I tak np. na sprzęt musisz wydać min. 50% dotacji, na reklamę nie więcej niż 10%, na materiały i towary maksymalnie 20%, a na adaptację nie więcej niż 15%. Z kolei na doradztwo prawne możesz przeznaczyć 5% dotacji.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to zgodnie z powyższym podziałem na sprzęt musisz wydać min. 10 tys. zł. Na materiały i towary nie więcej niż 4 tys. zł. Z kolei na reklamę 2 tys. zł, na adaptację 3 tys. zł. a na konsultacje prawne nie więcej niż 1 tys. zł.

Dofinansowanie na otwarcie siłowni z PUP możesz wydatkować na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na otwarcie siłowni

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie siłowni z urzędu pracy?

Aby ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie siłowni z PUP musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w danym urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek i tu ważna uwaga. Pamiętaj, że urzędy pracy przyjmują wnioski w trybie ciągłym. Od momentu uruchomienia naboru do wyczerpania puli, a także zamkniętym. Co oznacza, że pośredniak organizuje konkurs np. raz na kwartał i trwa on określony czas (np. tydzień). W tym przypadku wniosek możesz złożyć tylko i wyłącznie w tym terminie.

Porada

W przypadku konkursów otwartych (bez daty zakończenia naboru) warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku. Im wcześniej go złożysz, tym lepiej.
Z kolei w przypadku konkursów zamkniętych dzień złożenia wniosku nie ma aż tak dużego znaczenia. Istotne, abyś zmieścił się w wyznaczonym terminie.

Zatem drugi krok w całej procedurze to złożenie wniosku. Następnie urząd weryfikuje go pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli ocena przebiegnie pozytywnie, uzyskujesz dofinansowanie i zaczyna się dalszy ciąg całego procesu.

dofinansowanie na otwarcie siłowni

Po pozytywnej ocenie urząd wyznacza termin podpisania umowy, na który musisz dostarczyć wybrane przez siebie zabezpieczenie. W kolejnym etapie urząd pracy wypłaca dotację i dopiero po jej wpływie na konto możesz zarejestrować firmę.

Od momentu wypłaty środków masz określony czas na ich wydatkowanie i rozliczenie. Jeśli zrobisz to po terminie, to grozi Ci nawet zwrot przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami. Po wydatkowaniu dotacji rozliczasz się z urzędem i prowadzisz działalność przez min. 12 miesięcy.

W tym czasie możesz spodziewać się kontroli z urzędu pracy, która wcześniej jest zapowiedziana. Następnie upływie wskazanego w umowie czasu udajesz się do ZUS-u i urzędu skarbowego po stosowne zaświadczenia. Są niezbędne do końcowego rozliczenia z urzędem pracy i rozwiązania umowy o dofinansowanie.

Dofinansowanie na otwarcie siłowni z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie siłowni z UE?

Unijne dofinansowanie na otwarcie siłowni przyznane jest w ramach specjalnych projektów. Może brać w nich udział stosunkowo szeroki katalog osób. Bowiem są to m.in.: osoby bezrobotne, bierne zawodowe, osoby z niepełnosprawnościami, imigranci, reemigranci, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny, ubodzy pracujący.

Ile wynosi unijne dofinansowanie na otwarcie siłowni?

Dofinansowanie na otwarcie siłowni z UE zależy od danego projektu i może oscylować średnio w granicach 23-27 tys. zł. Zatem jest w dużej mierze zbliżone do tego, jakie można spotkać w urzędach pracy. Na plus tego instrumentu finansowego przemawia też tzw. wsparcie pomostowe.

To dodatkowe pieniądze, które możesz otrzymywać przez 6 lub nawet 12 miesięcy. Średnio w wysokości 1-2 tys. zł. Możesz je przeznaczyć na bieżące opłaty związane z prowadzeniem firmy (np. czynsz, ZUS, paliwo etc.).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie siłowni z Unii Europejskiej?

Podobnie jak w przypadku urzędów pracy, tak i w ramach poszczególnych projektów katalog wydatków akceptowanych i wykluczonych z dofinansowania może się różnić pomiędzy poszczególnymi projektami. Dlatego istotne jest, abyś zweryfikował w regulaminie projektu, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji.

Dofinansowanie na otwarcie siłowni z UE możesz wydatkować na:

Czego nie kupisz z dotacji unijnych? Najczęściej jest to kasa fiskalna, akcje, obligacje, koszty kaucji, zakup nieruchomości. Do tego mogą dochodzić wyłączenia właściwe dla danego projektu.,

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie siłownie z Unii Europejskiej?

W tym przypadku procedura jest bardziej rozbudowana i skomplikowana niż przy dotacjach z urzędu pracy. Aby uzyskać dofinansowanie na otwarcie siłowni z UE najpierw musisz znaleźć odpowiedni projekt. Zarządzają nimi wojewódzkie urzędy pracy, więc tam możesz szukać szczegółowych informacji.

Jeśli znajdziesz projekt, to składasz formularz rekrutacyjny. To pierwszy etap, gdzie przedstawiasz skróconą wersję swojego pomysłu na biznes. Następnie specjalnie powołana komisja weryfikuje go formalnie i merytorycznie. Jeśli oba etapy przebiegną pozytywnie, bierzesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Jej pozytywne zakończenie i uzyskanie odpowiedniej liczby punktów w procesie rekrutacji oznacza, że bierzesz udział w cyklu szkoleń.

Związane są z prowadzeniem firmy, aspektami prawnymi, księgowymi, marketingowymi. Po ukończeniu szkolenia składasz już właściwy biznesplan i wniosek. Ponownie weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Jeśli ocena będzie pozytywna, otrzymujesz dofinansowanie.

Dofinansowanie na otwarcie siłowni z BGK

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie siłowni z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Dofinansowanie na otwarcie siłowni z BGK to niskooprocentowane pożyczki przyznawane w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” skierowane do:

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie siłowni z BGK?

Dofinansowanie z projektu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” może maksymalnie wynieść nawet 20-krotność średniej krajowej. Zatem w tej chwili ok. 160 tys. zł. Ważne jest to, że to dofinansowanie jest bardzo nisko oprocentowane. Maksymalny czas spłaty pożyczki wynosi 7 lat, wliczając w to roczną karencję w spłacie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie siłowni z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Dofinansowanie na otwarcie siłowni z BGK możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, towarów i materiałów, reklamę, oprogramowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie siłowni z BGK?

Pierwszy krok to znalezienie pośrednika finansowego, który działa na tym terenie, na którym planujesz zrealizować swój pomysł. Następnie składasz wniosek. Czas jego weryfikacji jest najkrótszy i wynosi 14 dni.

dofinansowanie na otwarcie siłowni

Plusem tego programu jest to, że podczas wypełniania wniosku możesz skorzystać ze wsparcia profesjonalnego doradcy. Jeśli uzyskasz pozytywną decyzję, to zakładasz firmę, podpisujesz umowę i dopiero otrzymujesz przyznane dofinansowanie.

Dofinansowanie na otwarcie siłowni z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie siłowni z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie siłowni z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie siłowni z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dotację na otwarcie siłowni z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie na otwarcie siłowni – podsumowanie

Dofinansowanie na otwarcie siłowni może pochodzić z kilku źródeł. Pamiętaj jednak o tym, że możesz skorzystać tylko jednego z nich. Zatem dokładnie przeanalizuj wszystkie możliwości. Sprawdź warunki i wymagania, a także swoje potrzeby inwestycyjne.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share