Dofinansowanie na otwarcie pizzerii

4.8/5 - (6 votes)

Uwielbiasz wypiekać pizzę? Marzy Ci się własny lokal? Jeśli potrzebujesz kapitału, to zobacz, o jakie dofinansowanie na otwarcie pizzerii możesz się ubiegać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Skąd dofinansowanie na otwarcie pizzerii?

Jeśli chcesz otworzyć własną pizzerię, to możesz skorzystać z kilku możliwości. Pamiętaj, że możesz wybrać tylko jeden instrument finansowy. Nie możesz korzystać w tym samym czasie z dwóch różnych źródeł finansowania tego samego projektu.

 dofinansowanie na otwarcie pizzerii

Dofinansowanie na otwarcie pizzerii może pochodzić z:

Dofinansowanie na otwarcie pizzerii z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie pizzerii z PUP?

O dotację z urzędu pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, absolwenci KIS i CIS. Jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP, musisz spełniać określone warunki. Niespełnienie chociażby jednego z nich automatycznie eliminuje Cię z możliwości uzyskania dotacji.

Ubiegając się o dofinansowanie na otwarcie pizzerii nie możesz:

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie pizzerii z urzędu pracy?

Dofinansowanie na otwarcie pizzerii z PUP zależy od danego urzędu pracy. Mimo, że ustawowo jest to 6-krotność średniej krajowej (w tej chwili ok. 48 tys. zł). To każdy urząd pracy może dowolnie określić swoją maksymalną kwotę dotacji. Bardzo często jest ona znacznie niższa niż ustawowa i może wynosić np. 20, 23 lub 35 tys. zł.

Porada

Jeśli ubiegasz się o dotację, to najpierw dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz maksymalnie się ubiegać. Jeśli w Twoim urzędzie pracy maksymalna kwota wynosi 23 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 25 tys. zł).
Jeżeli wpiszesz wyższą kwotę niż dopuszczalna, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie pizzerii z PUP?

Co do zasady dotację z urzędu pracy możesz wydać na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia), oprogramowanie, usługi i materiały reklamowe, zatowarowanie i zakup materiałów, adaptację lokalu i konsultacje prawne.

Przygotowując listę zakupów sprawdź kilka kwestii, które mogą mieć znaczenie. Po pierwsze, zweryfikuj, co możesz, a czego nie możesz kupić z dofinansowania. Pamiętaj, że każdy urząd pracy ma swoje własne wytyczne w tym zakresie. Najczęściej z dotacji nie kupisz: samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, akcji i obligacji, a także kursów oraz szkoleń.

 dofinansowanie na otwarcie pizzerii

Nie możesz przeznaczyć dofinansowania na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (opłaty, podatki etc.), a także na pokrycie kosztów transportu/przesyłki zakupionych rzeczy.

Druga kwestia to podział procentowy dotacji pomiędzy poszczególne kategorie wydatków. Chodzi o to, że np. na sprzęt będziesz musiał wydać minimum 50% dotacji, na zatowarowanie maksymalnie 30%, na reklamę nie więcej niż 10%, a na adaptację i konsultacje prawne maksymalnie po 5% dofinansowania.

Przykład

Jeśli wnioskujesz o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz przeznaczyć 15 tys. zł. Na towar i materiały maksymalnie 9 tys. zł. Z kolei na reklamę możesz wydać nie więcej niż 3 tys. zł, a na adaptację i konsultacje prawne po 1,5 tys. zł.
Pamiętaj, że progi procentowe mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy.

Dofinansowanie na otwarcie pizzerii z PUP możesz przeznaczyć na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na otwarcie pizzerii

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie pizzerii z urzędu pracy?

Aby uzyskać dotację na otwarcie pizzerii musisz być przede wszystkim zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Kolejny krok to złożenie wniosku. Zwróć uwagę, że wnioski przyjmowane są w ramach konkursów otwartych i zamkniętych.

Konkursy otwarte polegają na tym, że jest data otwarcia naboru i trwa on aż do wyczerpania puli środków. Konkursy zamknięte mają datę otwarcia i zakończenia i są organizowane np. raz na kwartał.

Porada

Jeśli Twój urząd przyjmuje wnioski w trybie otwartym, to kolejność zgłoszeń może mieć znaczenie. Dlatego w tym przypadku lepiej złożyć wniosek szybciej.
W przypadku konkursów zamkniętych kolejność zgłoszeń nie ma większego znaczenia. Istotne jest to, żebyś zdążył złożyć wniosek w wyznaczonym terminie.

Urząd ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Jeśli uzyskasz pozytywną decyzję, wówczas podpisujesz umowę z pośredniakiem, wnosisz zabezpieczenie dofinansowania i czekasz na przelew środków. Dopiero po wpływie dotacji na konto możesz zarejestrować firmę.

 dofinansowanie na otwarcie pizzerii

Następnie wydatkujesz dotację i musisz rozliczyć się z wydatków. Masz na to określony czas. Później prowadzisz firmę i możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy. Po upływie 12 miesięcy zgłaszasz się do ZUS-u i urzędu skarbowego po konkretne oświadczenia.

Z zaświadczeniami udajesz się z nimi do urzędu pracy, dokonujesz końcowego rozliczenia i rozwiązujesz umowę z pośredniakiem.

Dofinansowanie na otwarcie pizzerii z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie pizzerii z UE?

Dofinansowanie na otwarcie pizzerii z Unii Europejskiej można uzyskać biorąc udział w specjalnych projektach. Nadzorują je wojewódzkie urzędy pracy. Katalog osób, które mogą ubiegać się o te dotacje jest znacznie szerszy niż w przypadku urzędu pracy.

Dotacje unijne skierowane są do:

Ile wynosi unijne dofinansowanie na otwarcie pizzerii?

Dotację na otwarcie pizzerii z UE zależy od danego projektu. Średnio jest to przedział 23-27 tys. zł. Jednak poza samą kwotą dotacji możesz uzyskać również tak zwane wsparcie pomostowe. Są to dodatkowe pieniądze w wysokości 1-2 tys. zł, które możesz otrzymywać przez 6 lub 12 miesięcy.

Możesz je przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (czynsz, ZUS, podatki, paliwo, rachunki etc.).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie pizzerii z UE?

Dotację na otwarcie pizzerii z UE możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, reklamę, towary i materiały, adaptację lokalu czy konsultacje prawne.

Co ciekawe, w ramach tego dofinansowania bardzo często możesz kupić samochód. Z dotacji wykluczony jest zakup kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, nieruchomości, akcji i obligacji. Pamiętaj, że każdy projekt ma swój własny katalog wydatków, które możesz zrealizować.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie pizzerii z Unii Europejskiej?

Uzyskanie dofinansowania na otwarcie pizzerii z UE jest bardziej rozbudowane niż w przypadku urzędu pracy. Przede wszystkim musisz znaleźć odpowiedni projekt. Następnie składasz formularz rekrutacyjny. To skrócona wersja biznesplanu opisująca Twoją przyszłą działalność.

Specjalnie powołana komisja weryfikuje go formalnie i merytorycznie. Jeśli oba etapy oceny zakończą się pozytywnie, bierzesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli przejdziesz ją pozytywnie i uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, jesteś zapraszany do udziału w projekcie.

To cykl szkoleń nt. prowadzenia firmy, księgowości, reklamy, biznesplanu. Po zakończeniu szkoleń składasz już właściwy wniosek. Ponownie weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Jeśli wszystko przebiegnie pozytywnie, uzyskujesz dofinansowanie.

Dofinansowanie na otwarcie pizzerii w ramach pożyczki „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie pizzerii z pożyczki „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Pożyczka z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” skierowana jest do osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, absolwentów do 4 lat od ukończenia uczelni lub uzyskania tytułu zawodowego, opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie pizzerii z pożyczki „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”?

Dofinansowanie na otwarcie pizzerii z pożyczki „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” maksymalnie może wynosić 20-krotność średniej krajowej. Dodatkową zaletą pożyczki jest niskie oprocentowanie, zaś maksymalny czas spłaty to 7 lat, wliczając w to roczną karencję w spłacie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie pizzerii z pożyczki „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”?

Dofinansowanie na otwarcie pizzerii z pożyczki możesz wydać na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, wyposażenia, oprogramowanie, towar/materiały, reklamę.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie pizzerii z pożyczki „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”?

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie na otwarcie pizzerii z pożyczki „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, to najpierw musisz znaleźć pośrednika finansowego. Musi on działać na terenie, na którym chcesz zrealizować swój projekt. Następnie składasz wniosek, który weryfikuje się 14 dni.

Zaletą pożyczki jest to, że przy wypełnianiu wniosku możesz skorzystać z pomocy doradcy. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji zakładasz działalność, podpisujesz umowę i otrzymujesz dofinansowanie.

Dofinansowanie na otwarcie pizzerii z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie pizzerii z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie pizzerii z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie pizzerii z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie pizzeri z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie na otwarcie pizzerii – podsumowanie

Dofinansowanie na otwarcie pizzerii może pochodzić z kilku źródeł. Pamiętaj jednak o tym, że nie możesz korzystać z dwóch różnych źródeł w tym samym czasie. Dlatego musisz zdecydować się na jeden z prezentowanych instrumentów finansowych.

Przeanalizuj zalety i wady każdego dofinansowania. Sprawdź warunki, kwoty, a także swoje potrzeby inwestycyjne i wybierz optymalną dla siebie pomoc.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share