Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego

Jesteś psychologiem? Chcesz założyć swój biznes? Rozwiązaniem może być dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z urzędu pracy. Sprawdź, ile wynosi, na co możesz ją przeznaczyć i co zrobić, aby ją uzyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego?

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z urzędu pracy skierowana jest do osób bezrobotnych, absolwentów KIS i CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego

Aby uzyskać dofinansowanie z PUP musisz spełnić szereg warunków, które znajdziesz w regulaminie. Jeśli nie będziesz ich spełniał, nie możesz ubiegać się o dotację. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać wniosek, sprawdź urzędowe wymagania.

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie, to nie możesz:

To część warunków, które musisz spełnić. Pozostałe są opisane w regulaminie i mogą odnosić się do Twojego wieku, okresu zarejestrowania w urzędzie oraz poziomu wykształcenia.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z urzędu pracy?

Maksymalne dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego może oscylować wokół 6-krotności średniej krajowej. W tej chwili to ok. 48 tys. zł. Weź jednak pod uwagę, że każdy urząd może dowolnie określić maksymalny pułap dofinansowania. W związku z tym kwoty mogą być niższe, np. w przedziale 20-38 tys. zł.

Porada

Dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz maksymalnie się ubiegać w swoim urzędzie pracy. Jeśli ją przekroczysz, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z PUP?

Za dofinansowanie z urzędu pracy możesz kupić niezbędny sprzęt, urządzenia, maszyny, oprogramowanie, materiały/towary. Możesz je również przeznaczyć na zakup materiałów i usług reklamowych, adaptację lokalu, konsultacje prawne.

dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego

Pamiętaj o tym, że każdy pośredniak ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych w ramach dofinansowania oraz tych, których nie możesz sfinansować z dotacji. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić z dotacji.

Dofinansowania z PUP najczęściej nie możesz przeznaczyć na:

Ponadto dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego nie może być przeznaczona na pokrycie bieżących opłat związanych z prowadzeniem działalności (ZUS, podatki, czynsz, pensje etc.), pokrycie kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy. Nie możesz również kupić sprzętu, do którego obsługi wymagane są specjalistyczne uprawnienia, jeśli ich nie posiadasz.

Pamiętaj również o progach procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać min. 50% dotacji, na materiały/towar do 30%, na reklamę nie więcej niż 10% i tyle samo na adaptację lokalu.

Przykład

Jeżeli wnioskujesz o 16 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać minimum 8 tys. zł, na towar lub materiały 4800 zł, na reklamę 1600 zł i tyle samo na adaptację lokalu.

Dodatkowo zwróć uwagę, że każdy wydatek musi być ściśle związany z profilem Twojej działalności i szczegółowo uzasadniony. Musisz wskazać we wniosku, z jakiego powodu decydujesz się na taki zakup i w jaki sposób wykorzystasz go w swojej działalności.

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego może być przeznaczona na zakup:

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na otwarcie gabinetu psychologicznego

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z PUP a wkład własny

Dotacja na otwarcie gabinetu psychologicznego z PUP bardzo często wymaga posiadania wkładu własnego. Jego wysokość zależy od danego urzędu pracy. Bardzo często jest to np. 20% wnioskowanej kwoty. Czasami im wyższy wkład własny, tym większa liczba punktów.

Porada

Nawet jeśli Twój urząd pracy nie wymaga posiadania wkładu własnego, to i tak warto go zadeklarować. Zwiększa bowiem Twoje szanse na uzyskanie dotacji.
Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Dodatkowo możesz zadeklarować wkład własny rzeczowy. To sprzęt i wyposażenie, które posiadasz i możesz wykorzystać w planowanej działalności gospodarczej. Pamiętaj jednak o tym, aby nie deklarować rzeczy, które zamierzasz kupić w ramach dotacji.

Czy dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego wymaga zabezpieczenia?

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z PUP musisz wybrać formę zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

Przykład

Umowę złamiesz, jeśli:
– wydasz dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
– rozliczysz się po terminie,
– zamkniesz działalność wcześniej niż wynika to z umowy

Proponowanymi przez urząd pracy rodzajami zabezpieczenia są:

Zwróć uwagę, że nie w każdym urzędzie do wyboru będą wszystkie wyżej wymienione formy. Może zdarzyć się tak, że będziesz mógł zdecydować się na jeden z 2-3 rodzajów zabezpieczenia.

dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego

Zanim zdecydujesz się na konkretne zabezpieczenie dokładnie zweryfikuj, jakie warunki musisz spełnić. To istotne, bo późniejsza zmiana zabezpieczenia może być trudna do przeprowadzenia. Dlatego sprawdź regulamin i zobacz, jakie zobowiązania niosą poszczególne formy zabezpieczenia.

Przykład

Jeśli decydujesz się na akt notarialny, to musisz być właścicielem ruchomości lub nieruchomości o wartości np. 120% wnioskowanej kwoty. Wskazanego majątku nie będziesz mógł sprzedać przez czas trwania umowy.

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z PUP a załączniki do wniosku

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z urzędu pracy wymaga dołączenia do wniosku określonych załączników. Ich lista może różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy. Spis załączników znajdziesz w samym wniosku lub regulaminie.

Do wniosku najczęściej musisz dołączyć: oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, xero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, wyciąg z konta.

Pamiętaj o tym, że brak załączników może spowodować odrzucenie Twojego wniosku. Nie każdy urząd pracy zezwala na ewentualne uzupełnienie braków, dlatego dokładnie sprawdź, czy dołączyłeś wszystkie załączniki.

Porada

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie, to dołącz do wniosku listy intencyjne o współpracy z klientami/dostawcami, referencje z poprzednich miejsc i ewentualne portfolio.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z urzędu pracy?

Jeśli chcesz, aby na Twoim koncie znalazła się dotacja na gabinet psychologiczny, to opracuj dobry wniosek. Zacznij od wskazania wykształcenia i posiadanych kwalifikacji (np. ukończone szkolenia). Następnie przejdź do opisu doświadczenia zawodowego. Wskaż miejsca pracy, stanowiska oraz zakres obowiązków

W kolejnym etapie opisz swój pomysł na biznes. Napisz, czym zamierzasz się zająć, jakie projekty realizować. Kto będzie Twoim klientem i w jaki sposób będziesz pozyskiwał zamówienia (m.in. strona www, social media, ofertowanie).

Następnie opisz rynek, na którym zamierzasz działać. Posiłkuj się dostępnymi danymi i prognozami. Wskaż swoich konkurentów. Napisz, ile jest podobnych firm w okolicy. Wybierz 3 podobne firmy i scharakteryzuj ich mocne i słabe strony, a następnie wskaż swoje przewagi.

Przygotuj poprawną analizę SWOT, a także wykonalną i realną analizę finansową. Pamiętaj, że nie może być przeszacowana i unikaj błędów rachunkowych. Zwróć uwagę, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym.

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotację na otwarcie gabinetu psychologicznego z UE?

Unijne dotacje na otwarcie gabinetu psychologicznego skierowane są do bezrobotnych, biernych zawodowo, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z Unii Europejskiej?

Wysokość dotacji z Unii Europejskiej jest różna w zależności od danego projektu. Wynika to stąd, że tego rodzaju dofinansowania są przyznawane w ramach specjalnych projektów szkoleniowo-doradczych. Wysokość dofinansowania przeciętnie mieści się w granicach 23-27 tys. zł.

Miej na względzie, że poza samą sumą dotacji, możesz liczyć także na tak zwane wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy. Przeciętnie waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na firmę zarządzającą nieruchomościami z UE?

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego możesz przeznaczyć na inwestycje w postaci zakupu urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z Unii Europejskiej?

Jeśli chcesz uzyskać unijną dotację, to musisz zakwalifikować się do konkretnego projektu. Aby to zrobić, musisz znaleźć konkretny projekt doradczo-szkoleniowy. Nadzorują je wojewódzkie urzędy pracy.

W następnym kroku przygotowujesz i składasz formularz rekrutacyjny. To taka uproszczona wersja biznesplanu opisująca Twój pomysł. Formularz jest następnie oceniany pod kątem formalnym i merytorycznym. Kolejny krok to rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

Jeśli każdy z tych etapów przejdziesz pomyślnie i uzyskasz stosowną liczbę punktów, to bierzesz udział w projekcie. Cały projekt to nic innego jak cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Końcowy etap całej procedury to ponowna ocena formalna i merytoryczna złożonych dokumentów. Otrzymanie odpowiedniej ilości punktów oznacza uzyskanie dofinansowania.

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z PFRON?

O dotację z PFRON mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, które uprzednio zarejestrują się w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na otwarcie gabinetu psychologicznego z PFRON?

Dotacja z PFRON może być przyznana w dwóch wysokościach. Do poziomu 6 lub 15- krotności przeciętnej pensji. Kwota zależy od tego, jak długo będziesz później prowadził swoją działalność. Jeżeli wskażesz we wniosku, że działalność będziesz później prowadził przez 12 miesięcy. To w takiej sytuacji możesz maksymalnie uzyskać nie więcej niż 6-krotność średniej pensji (ok. 48 tys. zł).

Natomiast w przypadku wskazania, że firmę będziesz prowadził później przez 24 miesiące. Taka deklaracja spowoduje, że możesz uzyskać maksymalnie 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z PFRON?

Dotację na otwarcie gabinetu psychologicznego z PFRON możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dotację na otwarcie gabinetu psychologicznego z PFRON?

Po pierwsze, zarejestruj się w urzędzie pracy. Następnie złóż wniosek, który urząd oceni w ciągu 30 dni. Jeśli ocena Twojego wniosku będzie pozytywna, to jesteś zapraszany do negocjacji. To one w głównej mierze decydują o ostatecznym kształcie umowy o dofinansowanie.

Negocjacjom podlegają takie kwestie jak: wysokość dotacji, rodzaj zabezpieczenia, rozliczenie dofinansowania. Końcowy etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy. Następnie rejestrujesz firmę, wydatkujesz dotację i rozliczasz przyznane środki.

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o pożyczkę na otwarcie gabinetu psychologicznego z BGK?

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z BGK możesz otrzymać w ramach pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O pożyczkę mogą ubiegać się:

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Wielkość pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności średniego wynagrodzenia za pracę. Zaletą tego instrumentu finansowego jest niskie oprocentowanie, a także długi okres spłaty (maksymalnie do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z BGK?

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z BGK możesz przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Cała procedura zaczyna się od znalezienia pośrednika finansowego, który działa na obszarze, gdzie Ty będziesz później prowadził swój przyszyły gabinet. Następnie składasz wniosek o pożyczkę na otwarcie gabinetu psychologicznego.

Pośrednik finansowy ocenia Twój wniosek maksymalnie w czasie 2 tygodni. Zwróć uwagę, że przygotowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o pożyczkę na otwarcie gabinetu psychologicznego i otrzymujesz pieniądze.

Dofinansowanie na otwarcie gabinetu psychologicznego – podsumowanie

Dotacja na otwarcie gabinetu psychologicznego z urzędu pracy to kilkanaście tysięcy złotych, które możesz przeznaczyć na start swojej firmy. Dotację możesz wydać na zakup sprzętu, oprogramowania, reklamę czy adaptację lokalu.

Pamiętaj o konieczności wybrania zabezpieczenia, dołączeniu załączników, a także wkładzie własnym, który zwiększa Twoje szanse na uzyskanie dotacji na otworzenie firmy.

Możesz także skorzystać z innych źródeł w postaci dotacji unijnych lub PFRON-u, a także pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pamiętaj, że możesz zdecydować się tylko na jeden z instrumentów finansowych. Nie możesz ich łączyć.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share