Dofinansowanie na lumpeks

4.7/5 - (34 votes)

Chcesz założyć sklep z odzieżą używaną? Jeśli potrzebujesz pieniędzy na start, sprawdź dotację z PUP. Zobacz, jak możesz uzyskać dofinansowanie na lumpeks.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Czy dofinansowanie na lumpeks jest możliwe?

W dużej mierze zależy od konkretnego urzędu pracy. Są urzędy w których bez problemu możesz ubiegać się o dofinansowanie na lumpeks. Są jednak i takie, w których taki biznes jest wykluczony z możliwości uzyskania dotacji. Nie ma jednakowych wytycznych.

dofinansowanie na lumpeks

Dlatego zanim zaczniesz myśleć o własnej firmie, dokładnie sprawdź w regulaminie czy Twój urząd pracy nie wyklucza takiej działalności. Jeśli nie, to spokojnie możesz składać wniosek.

Dla kogo dofinansowanie na lumpeks?

O dotację z PUP mogą ubiegać się osoby bezrobotne, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, a także absolwenci KIS lub CIS. Musisz jednak spełniać określone warunki zawarte we wspomnianym już wcześniej regulaminie.

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie na lumpeks, to nie możesz:

To część warunków, które musisz spełniać. Pozostałe znajdziesz w regulaminie. Dlatego tak ważne jest, abyś zapoznał się ze wszystkimi wymogami.

Przykład

Częstym warunkiem może być np. konieczność posiadania wkładu własnego czy bycia zarejestrowanym w urzędzie określony czas (np. 3 miesiące).

Zwróć uwagę, że jeśli nie spełnisz któregokolwiek warunku, to urząd pracy odrzuci Twój wniosek już na wstępnym etapie oceny.

Ile wynosi dofinansowanie na lumpeks?

Maksymalna kwota dotacji z urzędu pracy wynosi ustawowo 6-krotność średniej krajowej. Jest to około 48 tys. zł. Pamiętaj jednak, że każdy urząd pracy ma dowolność w określaniu maksymalnego poziomu dofinansowania. Dlatego wielokrotnie bywa on niższy niż ustawowy i może wahać się w granicach 20-37 tys. zł.

Porada

Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o wyższą kwotę niż maksymalna określona przez Twój urząd pracy. Jeśli ją przekroczysz, wniosek zostanie odrzucony.

Jeśli w Twoim pośredniaku maksymalna kwota dotacji wynosi 20 tys. zł, to nie możesz ubiegać się np. o 23 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na lumpeks?

Co do zasady dotację z urzędu pracy możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, towarów i materiałów, reklamę, adaptację lokalu oraz konsultacje prawne.

dofinansowanie na lumpeks

Zanim zaczniesz przygotowywać listę zakupów, sprawdź w regulaminie, co możesz, a czego nie możesz kupić z dofinansowania. Zwróć uwagę, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy, które możesz kupić i tych, których nie sfinansujesz z dotacji.

Dotacji z urzędu pracy nie możesz przeznaczyć najczęściej na zakup samochodu, kasy fiskalnej, szkoleń i kursów, akcji, nieruchomości. Nie możesz pokryć z nich również bieżących opłat związanych z prowadzeniem firmy (m.in. ZUS, czynsz za lokal), a także kosztów przesyłki/transportu zakupionych z dotacji przedmiotów.

Kolejną ważną kwestią są progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że musisz wydać określoną kwotę dotacji na poszczególne wydatki. I tak np. 50% dofinansowania musisz przeznaczyć na sprzęt, maksymalnie 30% na towar, nie więcej niż 10% na adaptację lokalu i maksymalnie do 10% dotacji na reklamę.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to 10 tys. zł musisz wydać na sprzęt, maksymalnie 6 tys. zł możesz przeznaczyć na towar do dalszej odsprzedaży. Z kolei nie więcej niż 2 tys. zł możesz przeznaczyć na remont lokalu i następne 2 tys. zł na reklamę.

Pamiętaj, że przekroczenie progów procentowych, czyli wydatkowanie więcej w danej kategorii niż jest to dozwolone, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku.

Dofinansowanie na lumpeks możesz przeznaczyć na zakup:

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na lumpeks

Dofinansowanie na lumpeks a wkład własny

Ubiegając się o dofinansowanie na lumpeks warto zadeklarować wkład własny. W wielu urzędach pracy jest wymagany, choć nie zawsze. Jego wysokość zależy od danego pośredniaka i może wynosić np. 20% wnioskowanej kwoty.

Porada

Nawet jeśli Twój urząd pracy nie wymaga posiadania środków własnych, to i tak warto je zadeklarować. Zwiększają Twoje szanse na uzyskanie dotacji.

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, a Twój urząd wymaga 20% wkładu własnego, to musisz zadeklarować 4 tys. zł.

Wkład własny finansowy deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia. Natomiast we wniosku musisz wskazać, na co przeznaczyć środki własne. Może to być zakup konkretnych przedmiotów lub bieżące koszty prowadzenia firmy.

dofinansowanie na lumpeks

Poza wkładem własnym finansowym, warto zadeklarować wkład własny rzeczowy, czyli sprzęt, wyposażenie, które już posiadasz i możesz wykorzystać w przyszłej firmie. Pamiętaj jednak, aby jako wkładu własnego nie deklarować rzeczy, które planujesz kupić w ramach dotacji na lumpeks.

Czy dofinansowanie na lumpeks wymaga zabezpieczenia?

Dotacja z urzędu pracy wymaga posiadania zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu pośredniak może dochodzić roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

Przykład

Umowę złamiesz m.in. w następujących przypadkach:
– kiedy wydatkujesz dotację niezgodnie z przeznaczeniem,
– utrzymasz firmę krócej niż 12 miesięcy,
– kiedy wydatkujesz i rozliczysz dotację po terminie.

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie na lumpeks, to możesz zdecydować się na jedną z poniższych form zabezpieczenia:

Pamiętaj jednak, ze nie w każdym urzędzie będziesz miał powyższy zestaw. Bardzo często do wyboru pozostaną 2 lub 3 rodzaje zabezpieczenia. Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj, dokładnie sprawdź, jakie warunki musisz spełniać.

Przykład

Jeśli zdecydujesz się na akt notarialny, to musisz posiadać ruchomości lub nieruchomości o wartości np. 120% wnioskowanej kwoty.

Dofinansowanie na lumpeks a załączniki do wniosku

Składając wniosek o dofinansowanie na lumpeks musisz dołączyć określone załączniki. Ich listę znajdziesz albo we wniosku albo w regulaminie. Mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy.

Porada

Pamiętaj, że brak załączników jest często traktowany jako błąd formalny i może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. Dlatego przed złożeniem dokumentów sprawdź, czy dołączyłeś wszystkie wymagane załączniki.

Najczęściej do wniosku o dotację na lumpeks musisz dołączyć:

Jak uzyskać dofinansowanie na lumpeks?

Zacznij od przygotowania wniosku o dotację z urzędu pracy. Wnikliwie opisz w nim swój pomysł. Wskaż, czym chcesz się zająć, jaką odzież sprzedawać, kto będzie Twoim klientem. Opisz swoich odbiorców (płeć, wiek, miejsce zamieszkania, zarobki).

Przykład

Moim pomysłem na biznes jest otwarcie second handu z ubraniami dla kobiet. W asortymencie znajdą się m.in. bluzki, spodnie, spódnice, koszule, marynarki, a także dodatki jak buty, paski, torebki.

Klientami mojego sklepu będą przede wszystkim kobiety w wieku 30-65 lat. Średniozamożne, pracujące, które nie zawsze mogą pozwolić sobie na zakup ubrań w markowych sklepach.

Następnie scharakteryzuj rynek, na którym chcesz działać i swoją konkurencję. Wybierz kilka podobnych sklepów (np. 3) i opisz ich mocne oraz słabe strony. Następnie wskaż, w jaki sposób będziesz konkurować z rynkowymi rywalami.

Przykład

W pobliżu mojego przyszłego sklepu funkcjonują następujące placówki: XYZ, ABC, WXD.

Mocne strony moich konkurentów to: wyrobiona marka, częste dostawy towaru, atrakcyjne ceny.
Słabe strony to: ograniczony i często zniszczony asortyment, kiepskiej jakości obsługa, brak możliwości płatności kartą.

Moimi przewagami nad konkurencją będą m.in.: szerokie działania reklamowe (w tym social media), wysokiej jakości niezniszczona odzież, płatność kartą, wysokiej jakości miła obsługa.

Wskaż, w jaki sposób będziesz reklamować swoją działalność (np. strona www, social media, wyklejenie witryny, ulotki). Przygotuj analizę SWOT oraz analizę finansową. Zwróć uwagę, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym. Dołącz przygotowaną wcześniej listę zakupów.

Dofinansowanie na lumpeks z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na lumpeks z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie na lumpeks z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na lumpeks z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie na lumpeks z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie na lumpeks z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na lumpeks z BGK?

Dofinansowanie na lumpeks z Banku Gospodarstwa Krajowego przybiera formę pożyczki. Środki pochodzą z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie„.

O pożyczkę mogą ubiegać się następujące kategorie osób:

Ile wynosi dofinansowanie na lumpeks z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Maksymalna kwota rzeczonej pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności średniej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na lumpeks z BGK?

Dofinansowanie na lumpeks z BGK możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na lumpeks z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą firmę. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę na założenie działalności 2024.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o pożyczkę dla tapicera i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie na lumpeks – podsumowanie

Dofinansowanie na lumpeks z urzędu pracy może wynieść nawet ponad 32 tys. zł. Dotację możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, towaru, reklamę czy remont lokalu.

Aby uzyskać pieniądze z PUP przygotuj dobry wniosek. Dokładnie opisz swój pomysł, opracuj analizę finansową i listę zakupów. Pamiętaj o załącznikach i zabezpieczeniu dofinansowania.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share